Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 3 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-03 kl. 08:12 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-03 kl. 08:15 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -0,4% OMXS30 -0,6% DJI 0,5% NASDAQ -0,5%
612,6 1 656,9 26 773,9 7 999,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
SBB Köp 14,00 (12,50) SEK
Platzer Köp 71 (69) SEK
Pandox Köp 190 (185) SEK
Diös Köp 70 (67) SEK
Corem Property Group Köp 13,80 (11,00) SEK
Castellum Köp 174 (166) SEK
Balder Köp 296 (285) SEK
Hemfosa Köp 140 (125) SEK
Wihlborgs Köp 132 (128) SEK

Magnolia Bostad

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:61,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-03 kl. 15:10.
Magnolia BostadMAG
Diagram

UPPDATERING

Blygsam värdering i förhållande till riskerna

Magnolia har en beprövad affärsmodell med lågriskprofil. Marginalerna har drivits av en snabb expansion in i vård- och hotellfastigheter. Nu när uppbyggnaden i stort sett är klar är vi övertygade om att den ökade stabiliteten kommer att ha positiva effekter både avseende värdering och finansieringskostnader. Ett avtal med Heimstaden under sommaren har minskat bolagsrisken väsentligt. Vi upprepar Köp och riktkursen 85 SEK.

Snabbväxande bolag

Magnolia grundades 2009 och utvecklar framför allt hyresrätter, men även bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden. Magnolia fokuserar på attraktiva lägen i tillväxtorter och storstäder. Nuvarande projektportfölj inkluderar 24 400 lägenheter, varav 6 700 har sålts och är under produktion.

Mycket kapitaleffektivt

Produktionen läggs ut på entreprenad, vilket gör bolaget mycket kapitaleffektivt. Magnolia börjar bygga först efter att projekten sålts till institutionella investerare (t ex SPP, Alecta eller SEB).

Q3: Projekt flyttas till 2019

Många av Magnolias projekt är beroende av att detaljplanen färdigställs. Som en följd har några projekt flyttats fram, vilket medför en nedrevidering av våra vinstestimat. Projekten har dock inte försvunnit utan bara skjutits fram i tiden. Därför sänker vi EPS 2018p, men höjer EPS 2019p.

Dramatiskt lägre risk efter avtal med Heimstaden

Magnolias historiska framåtblickande 12-månaders PE-tal är 6, men med en bättre stabilitet framåt bedömer vi att investerare kommer att vara beredda att betala 8 gånger framåtblickande PE. Avtalen med Slättö i november 2016 (7 000 lägenheter) och med Heimstaden i juni 2018 (5 300 lägenheter) sänker riskprofilen dramatiskt. Dessa avtal innebär att en köpare redan har hittats för halva projektportföljen. Med en vinst per aktie 2019p på 10,6 SEK når vi en riktkurs på 85 SEK. Vi upprepar Köp.

NP3

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:65,00 SEK
Pris:62,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-03 kl. 13:06.
NP3 FastigheterNP3
Diagram

UPPDATERING

Nedgradering till Behåll efter snabb kursuppgång

Det nyligen meddelade förvärvet av Sveavalvet har gett bränsle till NP3-aktien. Förvärvet har en klart positiv effekt på det löpande kassaflödet, men har en begränsad effekt på substansvärdet (NAV). Riktkursen höjs till 65 SEK (63), men vi nedgraderar rekommendationen till Behåll (Köp).

Högavkastande fastigheter i norra Sverige

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på högavkastande fastigheter i norra Sverige. Fastighetsportföljen är indelad i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå och i fem olika kategorier: handel, industri, logistik, kontor och övrigt.

Nytt förvärv motsvarar en tredjedel av börsvärdet

NP3 meddelade i september att de förvärvar Sveavalvet. Portföljen består av 53 fastigheter, varav cirka 60% är detaljhandelsfastigheter och resterande del industrifastigheter. Köpeskillingen uppgår till 1 180 MSEK och kommer att delvis finansieras genom en garanterad nyemission av preferensaktier på 304 MSEK. Preferensutdelningen motsvarar 7,1% i förhållande till teckningskursen.

Inför Q3

Vi förväntar oss att hyresintäkterna ökar till 201 MSEK, upp från 199 MSEK i Q2. Driftnettot inledde året svagt med den största negativa vintereffekten av de fastighetsbolag som bevakas av oss. Vi förväntar oss att driftnettot återhämtar sig och når en marginal på 75,5% jämfört med 74% Q3 2017. Vi förväntar oss en värdehöjning av fastigheterna med 2%, jämfört med 3,4% motsvarande period förra året.

Positiv effekt på FFO, men begränsad på NAV

Vi har inkluderat jätteförvärvet i vår värdering. Det har en klart positiv effekt på kassaflödet, men en neutral påverkan på substansvärdet, efter att preferensaktiekapitalet dragits bort. Vår nya bas för substansvärdesberäkningen är den 30 september och vi höjer därför riktkursen till 65 SEK (63). Aktien har stigit med 13% sedan vår uppgradering till Köp för två månader sedan och potentialen är därför begränsad. Med hänsyn till det nedgraderar vi rekommendation till Behåll (Köp).

Kungsleden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:79,00 SEK
Pris:67,10 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-03 kl. 13:06.
KungsledenKLED
Diagram

UPPDATERING

Omvandling färdigställd

Kungsleden har blivit mer tillväxtorienterat under de senaste åren. Bolaget har uppvisat ett förvaltningsresultat som växt med 8% hittills i år och vi förväntar oss en ökning på 15% för 2018p (0% 2017). Mot bakgrund av ökningen i NAV från tidsvärdet (horisonten skiftas från Q2 2019 till Q3 2019) och minskningen i den förväntade höjningen av fastighetsvärden behåller vi riktkursen 79 SEK. Vi upprepar Köp.

Exponering mot de tre stora och mot kontor

Stockholm står för för 47% av Kungsledens fastighetsportfölj, Göteborg 12% och Malmö 9%. Tillsammans med Västerås representerar dessa fyra städer nära 85% av totalvärdet. Kontor står för 74%, logistikfastigheter 15% och detaljhandel 7%.

Det “nya” Kungsleden

Dagens Kungsleden skiljer sig i hög grad från hur bolaget såg ut för två år sedan; då stod kontor för 55% av totalvärdet och Stockholm, Göteborg och Malmö representerade bara 43% (68% i dag). Samtidigt har de finansiella kostnaderna och belåningsgraden sjunkit, vilket gör Kungsleden till ett ”nytt” bolag. Vinstmomentum har varit svagt eftersom bolaget har sålt högavkastande fastigheter och köpt lågavkastande, men detta ändras nu snabbt.

Q3: Stark NOI-marginal

Vi förväntar oss att Kungsleden rapporterar hyresinkomster på 600 MSEK i Q3, upp från 596 MSEK i Q2. De positiva effekterna från förvärvet av Studion (köptes i mitten av maj) dämpas av negativ påverkan från avyttringen av Enköping Fortfikationsverk. Vid sidan av detta bedömer vi att färdigställandet av Enen (Södertälje) och Laven 6 (Umeå) bör kunna bidra med cirka 4 MSEK. Vi förväntar oss att NOI-marginalen landar på 73,1% (72,6% i Q3 2017). Vi förväntar oss höjda fastighetsvärden med 300 MSEK i Q3 (0,9%).

Vi upprepar Köp

För att vara på den säkra sidan så har vi sänkt förväntad fastighetsuppgång för 2019p med 400 MSEK (-35%) till 700 MSEK, eller 2% av fastighetsvärdet. Detta är mer än vad vi sänkt för andra bolag i sektorn. Mot bakgrund av ökningen i NAV från tidsvärdet (horisonten skiftas från Q2 2019 till Q3 2019) behåller vi riktkursen 79 SEK. Vi upprepar Köp.

Tomra

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:250,00 NOK
Pris:204,50 NOK
Analytiker:Knut Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-03 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-03 kl. 10:47.
Tomra SystemsTOM
Diagram

NY INITIERING

Från en linjär till en cirkulär ekonomi

Allmän opinion och miljötänkande tvingar fram nya lagar och regleringar för att städa upp bland det plastavfall som svämmar över vår planet. Återvinningsstationer för dryckesförpackningar föreslås allt oftare för att främja miljön. Livsmedelssäkerhet och kvalitet är nyckelfaktorer inom modern livsmedelsindustri. Tomra leverarar system för återvinning och är mycket väl positionerat för att dra nytta av dessa globala trender med teknologiska lösningar i toppklass. Vi inleder bevakning med Köp och riktkurs 250 NOK.

Investeringscase

Det finns ett ökat fokus på den förorening som orsakas av plastförpackningar och det finns inget annat väl än att börja städa upp. Vi ser nya marknader i Europa för återvinningssystem, vilket skapar tillväxtmöjligheter för Tomra. Samtidigt driver livsmedelssäkerhet och kvalitet ett ökat behov av automation inom livsmedelsindustrin. Tomra är väl positionerat att gynnas av dessa globala trender och tillväxtmöjligheterna återspeglas inte i nuvarande aktiepris.

Nyckelfaktorer

Analysen har identifierat ett antal nyckelfaktorer för Tomra; 1) FN har uppmanat medlemsländer att hindra och signifikant minska marin förorening till 2025 och system för återvinning nämns specifikt.; 2) EU har ett utkast till reglering av hantering av plastskräp som innefattar ett krav på minst 90% återvinning av engångsflaskor i plast till 2025.; 3) Flera länder har meddelat att de kommer att införa återvinningssystem, till exempel Australien, England och Skottland, medan andra länder testar och överväger att införa det. Till den senare kategorin hör Spanien och Frankrike samt regioner i Indien och Kina.; 4) Ett större miljömedvetande globalt gör att den allmänna opinionen driver på för ökad säkerhet och automation inom livsmedelsindustrin samt ett ökat hållbarhetsarbete.

Värdering

Tomras värdering är krävande relativt vinsterna i närtid. Dessa inkluderar dock inte den väsentliga tillväxtpotentialen från nya återvinningsmarknader, vilket kan växa marknaden med 5-6 gånger jämfört med nuvarande storlek. Vi bedömer att Tomra är i en utmärkt position för att kapitalisera på sitt teknologiska ledarskap. Nuvarande aktiepris går att motivera även utan nya marknader och inkluderat nya marknader skulle det kunna addera 50%. Vi inleder bevakning med Köp och riktkursen 250 NOK.

Klövern

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:13,50 SEK
Pris:11,62 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-03 kl. 10:47.
Klövern BKLOV B
Diagram

UPPDATERING

Starkt kassaflöde

Aktien har stigit mer än 15% sedan tidigt i juni. Fastighetsuppvärderingar och tidsvärde ger en höjning av riktkursen till 13,5 SEK (12,7). Vi upprepar Köp.

Väl distribuerad fastighetsportfölj

Stockholm står för 45% av Klöverns fastighetsvärde (Kista representerar cirka 25%). Resten av portföljen är lokaliserad i större städer i Sverige. Vi estimerar att kontor står för 60% av det totala fastighetsvärdet, logistikfastigheter 15%, samhällsservice 15% och detaljhandel 10%.

Skapar bra kassaflöde

På grund av den relativt höga belåningen (för närvarande cirka 60% kontra sektorsnittet på 48%) och starka kassaflöden har Klövern lyckats öka NAV ordentligt. Bolaget har också framgångsrikt utvecklat sina fastigheter, med mindre projekt som avkastar ROCE över snittet. En av de avgörande styrkorna för Klövern är det goda kassaflödet.

Q3: Positiva nyheter från Kista

I september tillkännagav Klövern ett sjuårskontrakt med Samsung i Kista Gate. Detta är ett positivt tecken, men byggnadens vakansgrad är fortfarande hög (55% efter denna uthyrning). Klövern har också förvärvat ytterligare en byggnad i Manhattan för 320 MSEK. Dessutom tar Klövern ett fastare grepp om Tobin Properties genom att förvärva ytterligare 15% från grundarna Erik Karlin och Johan Valand. Den totala andelen av kapitalet är nu nära 70%.

Höjd riktkurs stöttar en Köprekommendation

Hyresmarknaden i Stockholm verkar fortfarande vara mycket stark och vi har adderat ytterligare 300 MSEK i fastighetsuppvärderingar under estimatperioden. Tillsammans med ökningen i NAV från tidsvärdet (horisonten skiftas från Q2 2019 till Q3 2019) gör detta att vi höjer riktkursen till 13,5 SEK (12,7). Vi upprepar Köp.

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:181,00 SEK
Pris:138,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-03 kl. 10:47.
Hufvudstaden AHUFV A
Diagram

UPPDATERING

Kvalitet levererar fortfarande

Inför Q3 förväntar vi oss fortsatt positiva tecken från hyresmarknaden för lokaler i premiumläge. Hufvudstadens omförhandlingar under första halvåret resulterade i hyresökningar som var 20% i genomsnitt. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 181 SEK (179).

Hyror i premiumlägen fortsätter att stiga

Hyror för kontor i bästa läge har ökat kraftigt de senaste åren. Med hyresavtal som i genomsnitt löper på 3-5 år förväntar vi oss positiva hyresökningar fram till och med 2020p. Vi bedömer att oron för bolagets exponering mot detaljhandeln är överdriven och att hyrorna stabiliseras på bra nivåer.

Rekordlåga avkastningskrav, men fortsatt stöd

Hufvudstadens genomsnittliga avkastningskrav i beståndet är 3,8%, vilket är rekordlågt. Dock är avståndet till obligationsräntor 370 punkter jämfört med tioårssnittet på 330 punkter. Nyckeln till stigande fastighetsvärden är dock stigande hyror och inte fortsatt nedgång i avkastningskraven.

Inför Q3 den 9 november

Vi bedömer att hyresintäkterna kommer att uppgå till 448 MSEK (+3% å/å), att förvaltningsresultatet når 301 MSEK (+6% å/å) och att NAV uppgår till 174 SEK (+11% å/å).

Köp, riktkursen höjs till 181 SEK (179)

Vår nya riktkurs på 181 SEK är baserad på ett 12 månaders framåtblickande NAV. Vår bedömning är att aktien handlas med en rabatt på 20% till NAV. Det är för mycket givet Hufvudstadens fastigheter i premiumläge, fortsatta hyresökningar, den starka balansräkningen och en årlig utdelningstillväxt sedan 2001. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 181 SEK (179).

SBB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14,00 SEK
Pris:12,32 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-03 kl. 08:15.

UPPDATERING

Ett tillväxtbolag

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 14 SEK (12,50) mot bakgrund av skifte i tidshorisonten från 2019 till 2020 och högre fastighetsomvärderingar. Vi anser att SBB kan jämföras med en kommunobligation, med den adderade fördelen av tillväxtkatalysatorer.

Exponering mot samhällsservice sänker risken

Runt två tredjedelar av SBB:s fastighetsportfölj består av fastigheter för samhällsservice och är lokaliserade i Sverige, Norge och Finland (inklusive DNB Oslo-byggnaden som står för cirka 20% av den totala portföljen). Bostadsfastigheter (enbart Sverige) står för cirka 25% och byggrätter för 5%.

Försäljning av byggrätter adderar värde

SBB ökar vinsten genom att uppnå byggrätter på de landområden man äger. Förra året bidrog byggrätter med 749 MSEK i vinst och målet är att denna aktivitet ska generera 250-400 MSEK per år.

Q3 och estimatändringar

Vi förväntar oss fastighetsomvärderingar på 206 MSEK (+0,8%). Vi ser detta som ganska försiktigt eftersom D. Carnegie & Co lyfte sina fastighetsvärden med 8,4% i Q2, främst på grund av lägre avkastningskrav genom Victoria Park-budet. Vi har dock lagt till cirka 300 MSEK i fastighetsuppvärderingar i Q4 för att återspegla lägre avkastningskrav. Likt hur vi gör med sektorn i övrigt har vi också inkluderat utdelning från preferensaktier och hybrider i vår FFO-kalkyl, vilket förklarar FFO-sänkningen.

Extremt försiktig värdering

SBB har en fastighetsavkastning på 5,0%. Bolagets belåning är cirka 60%. SBB:s NAV-tillväxt för 2017-20p är 18%, att jämföra med sektorsnittet på 12%. FFO-tillväxten för 2017-20p är 34%, att jämföra med sektorsnittet på 11%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 14 SEK (12,50).

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:71,00 SEK
Pris:64,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-03 kl. 08:15.
Platzer Fastigheter Hold. BPLAZ B
Diagram

UPPDATERING

Risker för NAV finns på uppsidan

När detaljplanen vunnit laga kraft bedömer vi en ytterligare uppsida på 6-7 SEK per aktie jämfört med vårt estimat för 2018. Fortsatt positivt nyhetsflöde avseende kommersiella hyror i Göteborg (”prime” upp 6% å/å) och nytillskott till fastighetsutvecklingsportföljen adderar bränsle till investeringscaset. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 71 SEK (69).

Allt fokus på Göteborg där hyrorna når nya höjder

Platzers kommersiella fastighetsportfölj är helt fokuserad på Göteborgsområdet. Kontor dominerar och utgör 52 procent av den uthyrningsbara ytan medan övriga delar är en blandning av andra kommersiella lokaler. Stark efterfrågan och begränsat nytt utbud bådar gott för hyrestillväxten för kommersiella lokaler i Göteborg både i närtid och på medellång sikt. Den senaste uppgiften pekar på 6% i ökning å/å.

Påfyllnad av utvecklingsportfölj

Den 3 september meddelade Platzer att de byggstartar ett stort kontors- och hotellprojekt med ett totalt fastighetsvärde på 2,3 miljarder SEK (total projektportfölj var 16,1 miljarder SEK vid utgången av Q2). Projektet väntas pågå fram till 2022 och visar på Platzers förmåga att addera utvecklingsprojekt som ger framtida värdepotential.

Inför Q3 den 25 oktober

Vi förväntar oss att både hyresintäkterna och förvaltningsresultatet ökar med 2% å/å och att NAV uppgår till 65 SEK (+27% å/å).

Köp upprepas, riktkurs höjs till 71 SEK (69)

Vi justerar FFO och NAV för 2018-2020p med 1% till -3%, men behåller utdelningen intakt. Vår nya riktkurs är i nivå med 12 månaders framåtblickande NAV på 71 SEK. Vi poängterar dock att NAV inte innehåller den värdeökning på cirka 6-7 SEK som kommer att bokas i resultaträkningen när detaljplanen vunnit laga kraft för redan sålda byggrätter. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 71 SEK (69).

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 SEK
Pris:161,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-03 kl. 08:15.
PandoxPNDX B
Diagram

UPPDATERING

Diversifierad finansieringsbas lönar sig

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 185 SEK till 190 SEK inför Q3-rapporten. Intäkter per rum går framåt i Pandox kärnmarknader, och bolagets skapande av ett kommersiellt pappersprogram på 3 miljarder SEK, är enligt oss troligtvis bara det första steget i ytterligare diversifiering av finansbasen. Vi förväntar oss att detta har en positiv effekt på finanskostnaden.

Fokus på hotell ger unik fördel

Pandox sticker ut i vår nordiska fastighetsjämförelsegrupp på grund av deras fokus på hotell. Omkring 86% av tillgångarna är ägda och uthyrda till operatörerna, och de resterade 14% både ägs och drivs av Pandox, vilket ger en god operationell hedge. Norden är den största marknaden med 48% (Sverige 28%), följt av Tyskland (18%) och Storbritannien (15%).

Finansiell kapacitet att agera ifall förvärvsmöjligheter uppstår

Sedan Q1 2015 (börsnotering juni 2015), har bolaget förvärvat tillgångar värda 17 miljarder SEK, jämfört med ett portföljvärde på 53,1 miljarder SEK under Q2 2018. Givet säsongsbetoningen på kassaflödet och den pågående positiva fastighetsuppvärderingen under H2 2018p, förväntar vi oss att skuldsättningsgraden kommer att sjunka till 45% netto innan slutet på året, vilket kan jämföras med 51% under Q2 2018 och deras strategiska mål på 45-60%.

Inför Q3-resultat den 25 oktober

Våra förväntningar inkluderar intäkter på 1 253 MSEK (+19% å/å), kassaflöde från operativa verksamheten på 3,2 SEK/aktie (+9% å/å), och ett nettovärde på 160 SEK/aktie (+17% å/å). Vi höjer våra estimat för kassaflöde från den operativa verksamheten 2018-2020p med 0-3%, samtidigt som NAV och VPA är oförändrat. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 185 SEK till 190 SEK. Vår nya riktkurs är baserad på ett 6% premium till 12m framåt-NAV, vilket reflekterar aktiens historiska P/NAV handlingsmönster.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 612,6 -0,4% 0,1% 7,7%
OMXS30 1 656,9 -0,6% 0,0% 5,1%
OMXH25 4 277,7 -0,8% -1,6% 9,2%
OMXC20 979,3 0,1% -0,8% -4,4%
OSEBX 944,6 0,3% -0,2% 16,0%
OMXBB 946,1 -0,1% 0,0% 0,2%
Dow Jones 26 773,9 0,5% 1,1% 8,3%
S&P500 2 923,4 0,0% 0,3% 9,3%
Nasdaq C 7 999,5 -0,5% -0,1% 15,9%
SX5E 3 389,0 -0,7% -0,9% -3,3%
DAX 12 287,6 -0,4% -0,7% -4,9%
CAC40 5 467,9 -0,7% -0,2% 2,9%
RTS 1 181,6 -0,8% 1,1% 2,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 84,8 -0,2% 3,6% 26,8%
Guld 1 204,7 1,3% 0,2% -6,7%
Silver 14,5 -0,3% 1,5% -14,0%
Aluminium 2 080,0 1,6% 3,0% -7,2%
Bly 2 001,0 -0,4% -0,8% -19,8%
Koppar 6 274,0 1,7% 0,0% -12,3%
Nickel 12 420,0 0,8% -3,3% 1,3%
Zink 2 693,0 2,8% 6,6% -18,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,46 0,20 -7,90 1,10
Sverige, 10 år 0,62 -4,10 -4,90 -14,00
Norge, 10 år 1,91 -2,30 -5,50 34,70
Tyskland, 10 år 0,43 -6,20 -10,30 0,80
GB, 10 år 1,55 -4,90 -7,80 36,00
USA, 10 år 3,06 -2,24 -4,45 62,35
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,20 1,30
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,39 0,3% 0,3% 5,7%
USD / SEK 9,00 0,6% 2,3% 9,9%
GBP / SEK 11,68 0,1% 0,9% 5,4%
NOK / SEK 1,10 0,5% 1,7% 10,1%
DKK / SEK 1,39 0,3% 0,4% 5,6%
CAD / SEK 7,02 0,6% 3,4% 7,4%
CHF / SEK 9,14 0,6% 0,3% 8,8%
JPY / SEK 0,08 0,8% 1,6% 8,9%
EUR / USD 1,16 -0,3% -1,9% -3,8%
USD / JPY 113,65 -0,3% 0,7% 0,9%
EUR / GBP 0,89 0,2% -0,6% 0,3%
AUD / USD 0,72 -0,3% -0,7% -7,9%
USD / CAD 1,28 0,0% -1,0% 2,3%
GBP / USD 1,30 -0,5% -1,4% -4,0%
USD / NOK 8,16 0,1% 0,7% -0,2%
EUR / NOK 9,43 -0,2% -1,3% -3,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde upp 0,5 procent till 26.776. Det bredare S&P 500 var oförändrat vid 2.923. Tekniktunga Nasdaq sjönk 0,5 procent till exakt 8.000.

Sektorsvis gick kraft starkast med en uppgång på 1,3 procent, medan sällanköpsvaror handlades ned 1,4 procent.

Bland enskilda aktier imponerade chiptillverkaren Intel med en uppgång på 3,6 procent. Detta efter fredagens ökning på 3,1 procent, då bolaget meddelade åtgärder för att öka produktionen.

Tesla sjönk med 3,1 procent, efter att på måndagen ha rusat drygt 17 procent. Före börsöppningen meddelade elbilsbolaget att det producerades 53.239 exemplar av Model 3 under det tredje kvartalet, vilket var i linje med bolagets guidning.

Samtidigt meddelade Tesla att importtullar vållar stora problem, vilket gör att bolaget påskyndar bygget av en fabrik i Kina med avsikt att sänka produktionskostnaderna, enligt CNBC.

General Motors, GM, redovisade en bilförsäljning i USA som sjönk 11 procent under det tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol. Det kan ställas mot att försäljningen ökade 4,6 procent under det andra kvartalet. Aktien sjönk 2,6 procent. Ford backade 1,3 procent, efter sämre försäljningssiffror än väntat. Fiat Chrysler däremot rapporterade en försäljningsuppgång som med råge slog förväntningarna och aktien sjönk endast 0,6 procent.

Dryckes- och snacksjätten Pepsico backade 1,8 procent. Bolaget har sänkt sin vinstprognos för helåret till 5:65 dollar per aktie, från tidigare prognos 5:70 dollar. Bloomberg News snittprognos låg på 5:69 dollar per aktie.

Näthandelsföretaget Amazon har meddelat att det höjer minimilönen för bolagets USA-anställda till 15 dollar per timme från den 1 november. Lönehöjningarna kommer att beaktas i prognoserna i den kommande delårsrapporten, uppgav Amazon. Aktien handlades ned 1,7 procent.

Wall Street fortsätter att undervärdera Netflix förmåga att konstant överträffa förväntningarna vad gäller abonnenttillväxten, menar analytiker från Goldman Sachs såväl som Loop Capital. Aktien sjönk dock 1,1 procent.

Bland övriga FAANG-bolag sjönk Facebook med 1,9 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 slutade ned 0,6 procent till nivån 1.657. Aktier för 12,3 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Sämst inom storbolagsindex utvecklade sig Nordea som tappade 3,1 procent medan SKF tappade 1,3 procent.

Bättre gick det för gruvbolagen tack vare stigande metallpriser. Boliden var upp drygt 2 procent medan SSAB var upp över 1 procent. Lundin Mining klättrade nästan 3 procent.

På de något mindre listorna backade speloperatören Leo Vegas med 3,6 procent. I Dagens industri gick det att läsa att det vankas tuffare tider på den för bolaget viktiga brittiska spelmarknaden. Samtidigt har det varit rotation i ledningen och enligt tidningens obekräftade uppgifter har även produktchefen samt teknikchefen lämnat eller degraderats.

Vidare inom bettingsektorn backade Evolution Gaming och Kindred 2,5 procent vardera

Billerud Korsnäs avancerade nästan 5 procent sedan Nordea lyft rekommendationen till köp från behåll. Analyshuset tror att aktiemarknaden är alltför pessimistisk om utvecklingen under 2019 och 2020.

Veoneer tappade närmare 5 procent efter att UBS sänkt sin rekommendation till sälj. En kursuppgång på närmare 30 procent sedan avknoppningen från Autoliv tyder på att marknaden är alltför optimistisk om bilsäkerhetsföretaget långsiktiga lönsamhet, menade UBS.

Kepler Cheuvreux har höjt fastighetsbolaget Wallenstam till köp i en sektoranalys. Aktien steg mer än 3 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 10:00 Tjänste-PMI (def) sep 54.7/54.2 54.7/42.2
EMU 11:00 Detaljhandel aug 0.2 %/1.6 % -0.2 %/1.1 %
USA 14:15 ADP privat sysselsättning sep 185k 163k
USA 16:00 ISM tjänste-PMI sep 52.9/53.4

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Magnolia Bostad SE0007074505 3
NP3 SE0006342333 3
Kungsleden SE0000549412 Inga tillkännagivanden
Tomra NO0005668905 Inga tillkännagivanden
Klövern SE0006593919 3, 5
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
SBB Inga tillkännagivanden
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.