Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 4 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-04 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-04 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,8% OMXS30 0,5% DJI 0,2% NASDAQ 0,3%
617,5 1 665,1 26 828,4 8 025,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
D. Carnegie & Co Köp 187 (182) SEK
NP3 Behåll (Köp) 65 (63) SEK
Klövern Köp 13,50 (12,70) SEK
Hufvudstaden Köp 181 (179) SEK

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:128,62 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-04 kl. 14:40.
FabegeFABG
Diagram

UPPDATERING

Surfar på en stark hyresmarknad

Fabege har den bästa fastighetsportföljen, den bästa projektportföljen och de bästa byggrätterna bland de svenska fastighetsbolagen. Trots detta handlas aktien med en rabatt på 18% mot NAV för 2019p, bara något lägre än sektorn. Om vi inkluderar övervärden från byggrättsportföljen är rabatten 21%. Aktien är fortfarande billig. Vi höjer riktkursen till 145 SEK (140). Vi upprepar Köp.

Det mest fokuserade fastighetsbolaget

Kontor står för mer än 85% av Fabeges fastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen är belägen i Stockholm, med 45% i centrala lägen och resten inom en femkilometersradie från det centrala affärsdistriktet (Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%).

Den bästa projektportföljen

Hittills har Fabege varit extremt framgångsrikt i utvecklingen av Arenastaden, som är belägen precis utanför Stockholm. Bolaget har den högsta andelen projekt av samtliga av de fastighetsbolag vi bevakar. Under kvartalet meddelade Fabege att nästa utvecklingsprojekt blir Flemingsberg.

Q3: Bra nettouthyrning och stark hyresmarknad

Två betydelsefulla nettouthyrningar genomfördes under kvartalet. I Hammarby Sjöstad tillkännagav Fabege ett kontrakt med Hyper Island på 2 000 kvm. Projektbyggnaden är nu till 70% uthyrd (50% tidigare). Det nya kontraktet vid Apotekaren 22 på 3 500 kvm innebär att denna byggnad nu är fullt uthyrd.

Högre fastighetsvärden

Den mycket starka hyresmarknaden i Stockholm gör att vi ökar de estimerade höjningarna av fastighetsvärdena för 2019 med 1 miljard SEK. Tillsammans med ökningen i NAV från tidsvärdet (horisonten skiftas från Q2 2019 till Q3 2019) gör detta att vi höjer riktkursen till 145 SEK (140). Vi upprepar Köp.

Oscar Properties

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:35,00 SEK
Pris:22,30 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-04 kl. 12:41.
Oscar PropertiesOP
Diagram

UPPDATERING

Starkt kassaflöde väntas i närtid

Vi upprepar vår rekommendation Köp, då nästan 90% av nuvarande produktion redan har sålts och vi bedömer en väsentligt lägre finansiell risk framåt. Dock har vi reviderat ned estimaten för 2018-2019p och sänker därför riktkursen till 35 SEK (40).

En nischad aktör med unika produkter

Oscar Properties grundades 2004 med en vision om att bygga unika och kreativa lägenheter med design som ett viktigt element. Koncernen växte väldigt snabbt och idag har man 1 100 lägenheter under uppbyggnad. Den nuvarande projektportföljen inkluderar 22 projekt, varav 21 är belägna i Stockholm.

Ett starkt kassaflöde förväntas i år

Med många lägenhetsavslut 2018p, förväntar vi oss ett ökat kassaflöde för 2018p och att den löpande produktionen genererar 2,3 miljarder SEK till kassan under året. Kostnader och kapitalinjektion in i OP:s joint venture med Starwood bedöms uppgå till 1 miljard SEK. Vi förväntar oss ett totalt kassaflöde om 1,3 miljarder SEK för 2018.

Q3 – sena prissänkningar kan leda till högre vinst

I mitten på september genomförde OP prissänkningar på 10%. Det ska inte ses som en fortsatt försvagning av marknaden utan en anpassning till konkurrenternas tidigare prisjusteringar. Försäljningsgraden bedöms öka, vilket har positiva resultateffekter, då snittmarginalen för alla projekt var 17% i slutet av juni. Den svaga EBIT-marginalen på 6% i Q2 förklaras delvis av extra kostnader som vi bedömer vara i intervallet 30-40 MSEK. Vi har justerat ner EPS för 2018-2019p med 18%, då vi intar en mer försiktig bedömning när det gäller marginalutvecklingen.

Riktkurs sänks, men Köp upprepas

OP:s historiska 12 månaders framåtblickande P/E har varit 5,2x. Vi adderar en premie på 20% för att ta höjd för väsentligt lägre risk genom årets starka kassaflöde. Vi förväntar oss en vinst per aktie på 5,6 SEK i snitt för 2019-2020p. Vi kommer fram till en riktkurs på 35 SEK (40). Med stor potential på uppsidan, vi behåller Köp.

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:57,00 NOK
Pris:43,38 NOK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-04 kl. 05:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-04 kl. 10:36.
Norsk HydroNHY
Diagram

UPPDATERING

Full neddragning av driften i Alunorte

Norsk Hydro har överraskande meddelat full neddragning av driften i Alunorte från dagens drift på 50%, man skyller på att deposit area 1 för bauxitresidualer uppnått sin kapacitet, på grund av embargo på nya pressfilter. Vi bedömer att en permanent stängning är osannolik, men detta ökar risken på kort sikt och vi sänker riktkursen till 57 NOK (64). Vi ser dock en långsiktig potential och rekommendationen Köp upprepas.

Neddragning av bauxit och alumina i Brasilien

Norsk Hydro förbereder en full neddragning av aluminadriften i Alunorte, från dagens drift på 50%. Detta var oväntat eftersom bolaget tidigt i september undertecknade två positiva avtal med lokala myndigheter. Norsk Hydro har ännu inte fått tillstånd att använda den nya deposit DRS2 för bauxitresidualer och eftersom den gamla DRS1 nu ligger nära sin kapacitet tvingas man nu förbereda en full neddragning i Alunorte.

Vi sänker EBITDA med 6% för 2018p

Neddragningen har en stor effekt på bolagets vinst, eftersom verksamheten med bauxit och alumina står för cirka 30% av Norsk Hydros EBITDA. Mot bakgrund av den överraskande neddragningen sänker vi EBITDA med 6% för 2018p och med 9% för 2019p, under antagandet att neddragningen även gäller Q1 2019.

En permanent stängning är osannolik

Vi bedömer att en permanent stängning är osannolik, men det hela fortsätter att bidra till osäkerhet och är negativt på kort sikt. Norsk Hydro handlas nu till cirka 5x EV/EBITDA för 2019p, att jämföra med det historiska snittet på cirka 6x. Vi sänker riktkursen till 57 NOK (64). Köp upprepas.

Valmet

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:20,50 EUR
Pris:19,01 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-03 kl. 14:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-04 kl. 09:46.
Valmet CorporationVALMT
Diagram

UPPDATERING

Första massabruksordern sedan 2015

Under onsdagen meddelade Valmet den första massabruksordern sedan 2015 med ett ordervärde mellan 250-300 MEUR. Ordern ger stöd inför 2019, men vi ser fler massaorder i pipeline och upprepar Köp med riktkurs 20,5 EUR.

Första massaprojektet som delas med Andritz

Både Andritz och Valmet meddelade under gårdagen att de vunnit sina respektive andelar av det stora massabruksprojektet från Arauco-MAPA i Chile. Ordern är den fösta stora massabruksordern sedan 2015, då SCA utökade fabriken i Östrand. Det är Araucos största investering någonsin och uppgår till cirka 2 350 MUSD, varav Valmets andel uppgår till cirka 250-300 MUSD.

Fler projekt kommer

Det finns fler projekt i pipeline. Nästa är troligtvis UPM:s investering i Uruguay avseende en fabrik med kapacitet på 2 miljoner ton. Därtill finns väntade stora investeringar i Brasilien, två projekt i Ryssland och två projekt i Finland.

Påverkan på Valmet

Ordern motsvarar cirka 7-9% av Valmets årliga omsättning, men cirka 30-40% av dess massa- och energidivision. Ordern kommer att börja generera intäkter från 2019p till 2021p. Om ordern räcker för att Valmet ska uppnå sitt marginalmål på 8% för 2019 återstår att se, då utnyttjandegraden kommer att vara högre, men produktmixen sämre.

Köp upprepas och riktkurs 20,5 EUR

Det här är den trigger vi väntat på sedan uppgraderingen i maj och aktien är upp 20% sedan dess. Vi bedömer att det kommer mer. Vi upprepar Köp och riktkursen 20,5 EUR, vilket är ett genomsnitt av en kassaflödesvärdering och 11x EBIT 2019p.

Cargotec

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 EUR
Pris:39,30 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-04 kl. 05:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-04 kl. 08:24.
Cargotec BCGCBV
Diagram

INFÖR RAPPORT

Stabila order för Q3

Orderannonseringen under Q3 bekräftar en cyklisk återhämtning i Kalmar och vi väntar oss att grupporder för Q3 visar ytterligare 8% tillväxt. Vi väntar oss även att bolaget upprepar sin EBIT-guidning för helåret 2018 som stöttas av kostnadsbesparingar. Förvärvsgodkännande för TTS är fortsatt den viktigaste triggern framåt.

Orderannonseringen ser positiv ut för Q3

Kalmar har meddelat tre stora order under Q3, där två av dem estimeras vara värda 10+ MEUR. Summan på meddelade order är cirka 40 MEUR, vilket är det bästa kvartalet för Kalmar sedan Q1 2017 om vi exkluderar automatiseringsordern på 80 MEUR förra kvartalet, och enligt oss indikerar det att cykeln kring operationella kostnader äntligen följer kontainervolymprofilen vi sett sedan slutet av 2016. MacGregor har också meddelat en stor order som vi estimerar till 5 MEUR, men jämförelserna är tuffa mot de 35 MEUR under Q3 2017.

Q3 förväntningar i linje med preliminär konsensus

Q3-resultat väntas den 26 oktober. Vi förväntar oss order på 810 MEUR (+8% å/å), med Kalmar som den främsta drivaren, och i linje med preliminär konsensus. Intäkter på 774 MEUR (+5% å/å) och EBIT på 63 MEUR med en marginal på 8,1% (+30 punkter å/å) är också i linje med konsensus.

Guidning väntas upprepas

Efter det svaga Q2, såg många en risk för en vinstvarning jämfört med guidningen på en EBIT över 259 MEUR – vi är för närvarande på 264 MEUR och som vi förstår det är bolaget fortsatt säkra i att guidningen får stöd av normala säsongseffekter under Q4 och kostnadsbesparingar i MacGregor och Kalmar, så vi väntar oss att bolaget upprepar sin guidning. Problemen med logistikkedjan består, men har i varje fall inte försämrats.

TTS godkännande främsta triggern

Den största triggern framåt är godkännandet av förvärvet av TTS (kan innebära cirka 10% till vinsten eller 5 EUR till vår riktkurs), som fortfarande väntas i år. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen 60 EUR baserat på en historisk EV/EBIT multipel på 11x applicerad till 2020p och diskonterad ett år.

D. Carnegie & Co

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:187,00 SEK
Pris:170,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-02 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-04 kl. 08:24.
D. Carnegie & Co BDCAR B
Diagram

UPPDATERING

Det är inte försent att hoppa på tåget

D. Carnegie har kunnat öka sitt NAV med 142% över de senaste tre åren (2014-17), att jämföra med Victoria Park på +450%. Den svagare utvecklingen förklaras av en mindre aggressiv förvärvsstrategi och lägre renoveringstakt. Den goda nyheten är att D. Carnegie återfått momentum och renoverar i samma takt som Victoria Park i år. Fastighetsportföljen expanderas dessutom med 22% genom förvärv. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 187 SEK (182).

Fokus på bostäder byggda 1965-75

D. Carnegie förvaltar bostadsfastigheter byggda 1965-75 som var en del av miljonprogrammet. Mer än 55% av beståndet är lokaliserat till Stockholmsregionen och resten är beläget i större städer relativt nära Stockholm.

Renovering lyfter fastighetsvärdena

Strategin är att renovera lägenhet efter lägenhet i takt med att hyresgäster flyttar ut, snarare än byggnad efter byggnad. Den svenska hyreslagstiftningen medger hyreshöjningar på upp till 45% efter renoveringar.

Q3: Mer blygsamma fastighetsuppvärderingar

Vi förväntar oss hyresinkomster på 478 MSEK i Q3, 12 MSEK högre än i Q2. Vi förväntar oss att Albyförvärvet bidrar med 9 MSEK och att resten kommer från renoveringsstrategin. Den här gången bedömer vi att fastighetsuppvärderingarna blir mer modesta på 386 MSEK (+1,3%). Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 187 SEK (182).

MQ Holding

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:13,00 SEK
Pris:14,76 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-04 kl. 05:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-04 kl. 08:24.
MQ HoldingMQ
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4 vid en första anblick

MQ gick ut med en vinstvarning den 17 augusti, där de förväntade sig att EBIT skulle hamna på 2 MSEK. I dagens rapport var EBIT -8 MSEK, medan försäljningen var 5% över vårt estimat. Försäljningen i jämförbara butiker var -6% jämfört med vårt estimat på -9%. Bruttomarginalen på 47,5% var väsentligt sämre än våra förväntningar och visar en nedgång på 6,3 procentenheter å/å. För segmentet MQ, som utgör 85% av försäljningen, var intäkterna 4% lägre än våra förväntningar. Förlusten för Joy Shop (15% av försäljningen) blev 10 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Slutligen slopas utdelningen, medan vi förväntade oss en utdelning på 1,50 SEK. Vår riktkurs på 13 SEK är baserad på en kombination av en kassaflödesvärdering samt en EV/EBIT-multipel på 9x. Vi upprepar Minska och riktkursen 13 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 617,5 0,8% 0,9% 8,6%
OMXS30 1 665,1 0,5% 0,4% 5,6%
OMXH25 4 282,0 0,1% -1,0% 9,3%
OMXC20 976,8 -0,3% -0,6% -4,6%
OSEBX 940,3 -0,5% -0,1% 15,5%
OMXBB 946,6 0,1% -0,1% 0,3%
Dow Jones 26 828,4 0,2% 1,7% 8,5%
S&P500 2 925,5 0,1% 0,7% 9,4%
Nasdaq C 8 025,1 0,3% 0,4% 16,2%
SX5E 3 405,5 0,5% -0,8% -2,8%
DAX 12 287,6 0,0% -0,8% -4,9%
CAC40 5 491,4 0,4% -0,4% 3,4%
RTS 1 196,0 1,2% 3,0% 3,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 86,3 1,8% 6,1% 29,0%
Guld 1 201,2 -0,3% 0,6% -7,0%
Silver 14,7 1,6% 1,8% -12,6%
Aluminium 2 166,5 4,2% 5,3% -3,3%
Bly 2 020,5 1,0% 1,2% -19,0%
Koppar 6 275,0 0,0% 0,3% -12,3%
Nickel 12 400,0 -0,2% -3,8% 1,1%
Zink 2 633,0 -2,2% 3,4% -20,4%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,46 -0,10 -7,90 1,00
Sverige, 10 år 0,65 3,40 -0,60 -10,60
Norge, 10 år 1,93 1,70 -5,10 36,40
Tyskland, 10 år 0,47 4,10 -5,20 4,90
GB, 10 år 1,57 1,70 -2,80 37,70
USA, 10 år 3,16 10,21 10,04 72,56
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,10 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,40 0,1% 0,4% 5,8%
USD / SEK 9,01 0,2% 2,3% 10,1%
GBP / SEK 11,72 0,4% 0,9% 5,8%
NOK / SEK 1,10 0,0% 1,4% 10,0%
DKK / SEK 1,39 0,1% 0,5% 5,6%
CAD / SEK 7,03 0,2% 3,4% 7,6%
CHF / SEK 9,12 -0,3% 0,1% 8,5%
JPY / SEK 0,08 -0,2% 1,3% 8,7%
EUR / USD 1,15 -0,2% -1,8% -3,9%
USD / JPY 114,09 0,4% 0,9% 1,3%
EUR / GBP 0,89 -0,3% -0,4% -0,1%
AUD / USD 0,72 -0,7% -1,4% -8,5%
USD / CAD 1,28 0,0% -1,1% 2,3%
GBP / USD 1,30 0,2% -1,4% -3,9%
USD / NOK 8,18 0,2% 0,9% 0,1%
EUR / NOK 9,44 0,1% -0,9% -3,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning hade Dow Jones industriindex stigit 0,2 procent till 26.838 och fortsatte därmed uppåt efter att ha nått en ny rekordnivå dagen före. Det bredare S&P 500 avancerade 0,1 procent till 2.930. Tekniktunga Nasdaq adderade 0,3 procent till 8.016.

Sektorsvis återfanns finans i topp genom att stiga 0,9 procent. Sämre gick det för kraftbolag som tappade 1,2 procent.

På bolagsfronten steg General Motors-aktien med 2,1 procent på beskedet om samarbete med Honda om att utveckla en självkörande bil och där den japanska biltillverkaren köper en nära 6-procentig andel i GM:s enhet för självkörande bilar.

Uppgångar noterades även inom banksektorn i spåren av stigande räntor. JP Morgan avancerade 0,9 procent medan Wells Fargo höjdes 1,0 procent. Bank of America stärktes i sin tur 1,4 procent.

Nätauktionsjätten Ebay har bett e-handelsjätten Amazon om att sluta rekrytera säljare, enligt Wall Street Journal. Enligt tidningens uppgifter har 50 Amazon-anställda skickat mer än 1.000 meddelanden till försäljare via Ebays hemsida. Ebay var upp 0,6 procent medan Amazon tappade 0,9 procent.

Aluminiumpriset steg brant sedan Norsk Hydro meddelat att det tvingas minska produktionen i Brasilien. Inom sektorn avancerade Alcoa 3,2 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 slutade dagen 0,5 procent upp vid nivån 1.665. Det bredare svenska indexet OMXSPI tog sig tillfälligt över den tidigare högstanivån någonsin från i augusti.

Swedbank föll 5,8 procent och SEB 3,3 procent, trots att bankerna framhöll sig ha vidtagit åtgärder mot penningtvätt. SEB har inom sin baltiska verksamhet varken haft eller har inte heller i nuläget så kallade "non resident"-kunder, sade presschef Frank Hojem till Nyhetsbyrån Direkt.

Marknaden oroade sig dock och handlade även ned Nordea med 2,9 och Handelsbanken med 0,8 procent.

Bland övriga storbolag var modeföretaget H&M i topp med en uppgång på 3,4 procent. Aktien är nu bara någon krona från årsskiftets kursnivå 169:30 kronor.

Volvo ökade 2,9 procent. ACT-siffrorna, som visar orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika, sjönk visserligen tillbaka något i september, men nedgången skedde från en rekordhög nivå i augusti och siffran beskrivs av analytiker som fortsatt stark.

Bland övriga aktier i OMXS30 ökade flera bolag såsom Essity, Alfa Laval och Assa Abloy med över 2 procent. Sandvik och SKF, som fick sänkta rekommendationer av Barclays, halkade efter och steg "bara" drygt 1 procent.

Skistar lyfte 9 procent. Resultatet för det säsongsmässigt svaga sommarkvartalet blev -117 miljoner kronor, en mindre förlust än -150 miljoner motsvarande period i fjol. En utdelning på 7 kronor föreslås för det brutna räkenskapsåret, en höjning från den tidigare nivån 5:50 kronor. Skistar uppgav att bolaget inte ser någon minskning av intresset för dess exploateringsprojekt.

Avanza avancerade 5,5 procent. På tisdagen framkom att två av tre storblankare täckt delar av sina korta positioner i nätmäklaren, och på onsdagen uppgav Nordea att banken ser kortsiktig potential inför Avanzas kommande rapport.

Catena Media tappade 5,4 procent till ett nytt årslägsta strax under 80 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
MQ Holding Minska 13 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Mäklarstatistik: Bostadspriser sep 1,5 %/-5.9 %/0.1 %/1.0 %
DE 10:00 VDMA maskinorder aug 51.5
USA 16:00 Industriorder aug 1.0 %/n.a. -0.8 %/0.2 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Fabege SE0011166974 3
Oscar Properties SE0005095601 1, 5
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
Valmet FI4000074984 Inga tillkännagivanden
Cargotec FI0009013429 Inga tillkännagivanden
D. Carnegie & Co SE0005594728 3
MQ Holding SE0003303460 5

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.