Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 5 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-05 kl. 08:22 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-05 kl. 08:25 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -1,2% OMXS30 -1,0% DJI -0,7% NASDAQ -1,8%
610,0 1 649,0 26 627,5 7 879,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Fabege Köp 145 (140) SEK
Oscar Properties Köp 35 (40) SEK
Norsk Hydro Köp 57 (64) NOK
Novo Nordisk Under granskning (Behåll) 0 (285) DKK

Nokian Renkaat

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:42,00 EUR
Pris:33,81 EUR
Analytiker:Thomas Besson
Chefsanalytiker, chef fordonsindustri
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-05 kl. 05:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-05 kl. 08:25.
Nokian RenkaatNRE1V
Diagram

UPPDATERING

Vad handlar det om?

Återhämtningen i den ryska bilindustrin och en stark säsong för vinterdäck borde ge stöd åt Nokians intäkter och resultat för 2018-2019, samtidigt som deras tredje fabrik (under uppförande i USA) minskar handelsriskerna och ger stöd åt hög tillväxtpotential det närmaste decenniet. Nokian handlas till 13,9x vinsten och 10,5 EV/EBIT för 2019p, vilket är en rabatt på över 15% jämfört med det historiska snittet, trots bättre vinster. EBIT förväntas växa med 10,8% procent i snitt 2017-2020p. Vi upprepar Köp och riktkursen 42 EUR.

Investeringscase

Nokian är ett av namnen med högst kvalitet inom europeisk bilindustri och har en historik av intäkts- och resultattillväxt de senaste 25 åren som ingen annan når upp till. De ser ut att kunna fortsätta resan även det kommande decenniet. Aktien handlas med en rabatt på 15-25% jämfört med den historiska värderingen.

Nyckelfaktorer

Nokian är en formidabel nischaktör och den enda som kunnat visa tvåsiffrig intäkts- och resultattillväxt i genomsnitt de senaste 25 åren. De operativa nyckeltalen är väsentligt högre än däckkonkurrenterna. Nokian drar nytta av sin prisförmåga på nyckelmarknader (särskilt vinterdäck) och på sina hemmamarknader, i Norden och Ryssland, samtidigt som de har imponerande låga kostnader med bland annat en mycket effektiv rysk fabrik. De fokuserar enbart på ersättningsmarknaden och expanderar nu gradvis in i nya regioner och produktkategorier. Nyckelfaktorer: 1) Bekräftad återhämtning i Ryssland, vilken förväntas fortsätta 2019-2020p.; 2) Ny fabrik i Tennessee säkerställer tillväxt för det kommande decenniet, adderar global leveransförmåga, reducerar logistik och tullkostnader samt minskar den politiska risken.; 3) Vår prognos medför en intäktstillväxt på 8,3% 2017-2020p och vi bedömder att den justerade rörelsemarginalen blir 23% i år.

Värderingsmodell

Nokian är ett ovanligt dyrt bolag för att vara inom bilindustrin, men är ett ovanligt högkvalitativt namn med bara begränsad, eller indirekt, exponering mot bilkonjunkturen. Aktien handlas med en väsentlig rabatt jämfört med historiska värderingsmultiplar, trots stigande resultat och en återgång till tillväxt de närmaste åren. Vid vår riktkurs på 42 EUR skulle Nokian handlas till 16,7x vinsten och 12,7x EV/EBIT 2019p, vilket är närmare det historiska 10-årssnittet. Aktien ger en direktavkastning på mer än 5% till nuvarande kurs. Ett högkvalitativt val i ett attraktivt undersegment (däck) när konjunkturen blir tuffare. Vi upprepar Köp och riktkursen 42 EUR.

Opus Group

Rek: Behåll (Ingen rek.)
Riktkurs:7,00 SEK
Pris:6,30 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-05 kl. 05:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-05 kl. 08:25.

NY INITIERING

Gör världen renare och tryggare

Opus Group är ett Testing, Inspection & Certification- (TIC)-bolag, fokuserat på bilinspektion (VI). Vi förväntar oss att global efterfrågan för VI kommer växa gradvis, vilket stöttas av en åldrande bilflotta och miljö samt säkerhetsbekymmer. Vidare, nya marknader öppnar också upp för VI. Dock, Opus möter hinder i en av deras främsta marknader, USA, med mer avslappnade utsläppsstandarder och gradvis övergång till elbilar. Oavsett, dessa negativa trender kan motverkas av exempelvis en gradvis flytt mot mer självkörande bilar som har flera aktiva säkerhetssystem som kräver inspektion. Vi inleder bevakningen av aktien med en Behållrekommendation och riktkursen 7 SEK.

Summering av investmentcase

Opus Groups starka position i bilinspektionsmarknaden (USA & Sverige) kan användas för att flytta affärsmodellen till mindre utvecklade marknader som Pakistan och Latinamerika. Detta väger till stor del upp för riskerna i USA med en högre andel elbilar och möjligheten att förlora bilinspektionskontrakt. I Opus intelligenta bilsupport-avdelning har man använt förvärv för att skapa en plattform som tillhandahåller utrustning till serviceställen för att höja konkurrenskraften när bilar blir mer tekniskt avancerade. Bolaget siktar på en försäljning på 400 MUSD för 2021, och en EBITDA på 100 MUSD, vilket är en uppsida mot våra estimat på 25-30%. Bolaget handlas på en substantiell EV/EBITDA-rabatt på 40% jämfört med konkurrenter som Applus, Bureau Veritas, Intertek och SGS.

Nyckelpunkter i rapporten

Vi förväntar oss att efterfrågan på bilinspektion och utsläppskontroll ökar i mer mättade marknader som Sverige och USA, efter starka bilförsäljningar de senaste åren, en åldrande bilflotta och hårdare utsläppsregler.

Värdering

Vi använder en blandning av konkurrentvärdering och en DCF (WACC på 10,5%, EBITDA-marginal på 18% och slutlig årlig tillväxt på 2%) för att beräkna vår riktkurs. Vi inleder bevakningen med en Behållrekommendation och riktkursen 7 SEK.

Novo Nordisk

Rek: Under granskning (Behåll)
Riktkurs:0,00 DKK
Pris:281,10 DKK
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, chef farmaceut
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux
Novo Nordisk BNOVO B
Diagram

UPPDATERING

Ett skifte i diabetesterapi

Lilly presenterade i onsdags sensationellt starka fas 2 resultat i diabetes för den nya GLP1/GIP agonist LY3298176, både vad gäller sänkning av blodsocker och viktnedgång. Det är ingen tvekan om att Novos semaglutide (nuvärde på 100 DKK per aktie) kommer att få en stark konkurrent från 2023.

Mycket effektivt inom blodsocker och viktnedgång

Effektiviteten var fenomenal vid dosen 15 mg av Lillys ‘176, men vi anser att detta inte är så relevant eftersom biverkningarnas styrka gör att denna dos inte är intressant. Dosen på 10 mg ger dock mindre biverkningar och är enormt effektiv. Det finns alltså stora möjligheter att Lillys preparat kan godkännas som den mest kraftfulla diabetesterapin (icke-insulin) vid slutet av 2022.

Det positiva för Novo Nordisk

Vi förväntar oss att Lilly nu kommer att vilja behålla värdet i GLP1-marknaden inför lanseringen av ‘176. Detta betyder att prispress inom GLP1 drivet av Lillys Trulicity inte är trolig nu. Ett stort hot mot Novos tillväxt fram till 2022 har med andra ord minskat. 2023 kan dock bli en vattendelare för Novo, med semaglutidetillväxt som pressas både från högeffektivt håll och från Victozagenerika.

Under översyn

I nuläget ser vi inget diabetesprojekt hos Novo som kan matcha den effektivitet Lilly just uppvisat. Vi hade värderat Ozempic och oral semaglutide till ett nuvärde på cirka 100 DKK per aktie för Novo. Vår bedömning av Novo är under översyn då vi skattar minskningarna i detta värde.

Stolt-Nielsen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 NOK
Pris:120,20 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-05 kl. 05:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-05 kl. 08:25.
Stolt-NielsenSNI
Diagram

UPPDATERING

Omotiverad kursnedgång

Stolt-Nielsens aktie sjönk med 6% efter Q3-rapporten. Vi anser det omotiverat, då resultatet slog våra och konsensusförväntningarna efter justeringar för effekter från bunkerhedge och nedskrivningar av Avance. Vi fortsätter att peka på svavelreglerna som träder i kraft den 1 januari 2020 som en katalysator för ökad efterfrågan på transport med ökade fraktpriser som följd. Även avknoppningen av den småskaliga LNG-plattformen är ett välkommet inslag i resan mot en större affärsfokusering. Aktien handlas nu med en rabatt på 60% jämfört med vår summan-av-delarna-värdering. Vi upprepar Köp och riktkursen 190 NOK.

Slår Q3 förväntningar

Resultatet för Q3 var bättre än väntat med justerad EBITDA på 126 MUSD jämfört med våra förväntningar på 112 MUSD och konsensus på 116 MUSD. Avvikelsen beror på bättre fraktpriser än väntat. Mycket fokus i rapporten låg på ökade bunkerkostnader, men vi noterar att bolaget har en hedge som motverkar. Den prognosticerade negativa resultateffekten på 6,5 MUSD/ton från ökade bunkerkostnader motverkas av en positiv resultateffekt från hedgen på 8,5 MUSD/ton.

Upprepar pessimistisk syn på kemikalietankermarknaden

Ledningen upprepar den ganska pessimistiska synen på kemikalietankermarknaden i närtid och tror på en svag marknad tills balansen förbättras sent nästa år. När det gäller framtidsutsikterna pekar bolaget på en positiv utveckling inom terminalverksamheten.

Stolt-Nielsen är ett investeringscase för 2020

Enligt vår mening kvarstår Stolt-Nielsen som ett investeringscase för 2020, där vi bedömer en snabb förbättring av marknaden genom de nya svavelreglerna för marin brännolja som träder i kraft den 1 januari 2020. Vår summan-av-delarna-värdering (SOP) är 296 NOK. Stolt-Nielsen handlas för närvarande med en rabatt på 60%. Vi upprepar Köp och riktkursen 190 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 610,0 -1,2% -1,1% 7,2%
OMXS30 1 649,0 -1,0% -1,6% 4,6%
OMXH25 4 255,1 -0,6% -2,9% 8,6%
OMXC20 933,0 -4,5% -4,8% -8,9%
OSEBX 930,0 -1,1% -1,2% 14,2%
OMXBB 945,0 -0,2% -0,2% 0,1%
Dow Jones 26 627,5 -0,7% 0,7% 7,7%
S&P500 2 901,6 -0,8% -0,4% 8,5%
Nasdaq C 7 879,5 -1,8% -2,0% 14,1%
SX5E 3 375,1 -0,9% -2,2% -3,7%
DAX 12 244,1 -0,4% -1,5% -5,2%
CAC40 5 410,9 -1,5% -2,3% 1,9%
RTS 1 160,8 -2,9% -2,3% 0,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 84,6 -2,0% 3,5% 26,5%
Guld 1 203,5 0,2% 1,5% -6,8%
Silver 14,6 -0,7% 1,5% -13,3%
Aluminium 2 243,5 3,6% 10,5% 0,1%
Bly 2 020,0 0,0% 2,3% -19,0%
Koppar 6 310,0 0,6% 1,4% -11,8%
Nickel 12 770,0 3,0% 1,2% 4,2%
Zink 2 696,0 2,4% 5,6% -18,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,46 -0,40 -2,10 0,60
Sverige, 10 år 0,67 2,00 2,20 -8,60
Norge, 10 år 2,00 7,20 4,30 43,60
Tyskland, 10 år 0,51 4,00 -0,10 8,90
GB, 10 år 1,63 6,60 4,50 44,30
USA, 10 år 3,19 3,53 14,31 76,09
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,42 0,2% 1,1% 6,0%
USD / SEK 9,04 0,3% 2,4% 10,4%
GBP / SEK 11,78 0,5% 1,7% 6,4%
NOK / SEK 1,10 -0,2% 1,3% 9,8%
DKK / SEK 1,40 0,2% 1,1% 5,8%
CAD / SEK 7,02 -0,1% 3,9% 7,5%
CHF / SEK 9,12 0,1% 0,8% 8,6%
JPY / SEK 0,08 0,7% 2,0% 9,4%
EUR / USD 1,15 -0,1% -1,3% -4,1%
USD / JPY 113,71 -0,3% 0,4% 0,9%
EUR / GBP 0,88 -0,3% -0,7% -0,4%
AUD / USD 0,71 -0,9% -1,8% -9,4%
USD / CAD 1,29 0,4% -1,4% 2,8%
GBP / USD 1,30 0,2% -0,7% -3,7%
USD / NOK 8,23 0,5% 1,1% 0,6%
EUR / NOK 9,48 0,4% -0,3% -3,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning hade Dow Jones industriindex sjunkit 0,8 procent, efter en fem dagar lång uppgångssvit, till 26.627. Det bredare S&P 500 backade också 0,8 procent till 2.901. Tekniktunga Nasdaq var ned 1,8 procent till 7.879.

Sektorsvis var finans starkast med en uppgång på 0,7 procent. Sämst gick det för IT som tappade 1,8 procent.

Datortillverkaren HP var upp 0,6 procent efter att på onsdagskvällen kommit med positiva resultatutsikter för 2019 tack vare förväntningar om en fortsatt robust pc-efterfrågan.

Bloomberg Businessweek har rapporterat om en kinesisk hackerattack mot närmare 30 amerikanska bolag, däribland Amazon och Apple. Det kinesiska chipet sägs ha byggts in i servrarnas moderkort, som sålts av Supermicro Computer. Apple backade 1,8 procent medan Amazon var ned 2,2 procent. Supermicro Computer rasade hela 40 procent.

Även flera andra IT-jättar påverkades indirekt av avslöjandet, däribland Microsoft samt Intel och Cisco som alla backade mellan 1,3 och 2,1 procent.

Twitter har kvar ett stort antal falska konton som fortsätter att publicera över 1 miljon meddelanden om dagen, enligt en undersökning som rapporteras av flera medier på torsdagen. Aktien sjönk 2,7 procent.

Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Lorentzon avser att sälja aktier för ytterligare nästan 1 miljard kronor, enligt Di Digital. Spotify-aktien var ned 4,7 procent.

Snap föll 5,2 procent till 7:80 dollar efter att både Citi och Evercore sänkt sina riktkurser till 7 dollar, med hänvisningar till förväntningar om fortsatta nedgångar i antalet aktiva användare.

Läkemedelsbolaget Eli Lilly, som konkurrerar med danska Novo Nordisk, stärktes 4,0 procent efter att ha presenterat positiva studieresultat inom diabetes.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 stängde 1,0 procent ned på nivån 1.649. Aktier till ett värde av drygt 15 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Tyska DAX stängde samtidigt svagt ned efter helgstängt på onsdagen, positivt hjälpt av finans, medan franska CAC40 tappade 1,5 procent.

I Stockholm backade merparten av OMXS30-bolagen. Bäst presterande var Ericsson som steg 0,4 procent.

Högre räntenivåer och grekiska krafttag mot dåliga lån inom landets banksektor hjälpte överlag europeisk banksektor. Nordiska banker stod alltjämt i fokus ur ett mer negativt perspektiv till följd av baltisk penningtvättoro. Både Swedbank och SEB har samtidigt betonat att de under årens lopp har verkat för att förhindra penningtvätt även i Baltikum.

Medan SEB drog upp 0,2 procent fortsatte Swedbank, som föll kraftigt under onsdagen, ned 1,5 procent till 203 kronor. Swedbank var den överlägset mest omsatta aktien i Stockholm. Nordea tappade samtidigt knappt 1 procent. Investmentbanken JP Morgan sänkte rekommendationen för Swedbank till neutral och framhöll att aktien är rimligt värderad med tanke på de risker som finns kopplade till bankens verksamhet i Baltikum.

Esbjörn Lundevall noterade att Swedbank fortsatte att pressas på torsdagen trots att Estlands centralbank sent på onsdagen skickade ut ett klargörande kring avgörande faktafel i den artikel från Bloomberg som överlag misstänkliggjorde förehavanden inom Estlands bankväsende.

"Därutöver utvecklades även svenska fastighetsaktier relativt svagt som en följd av ränteutvecklingen", säger han.

Inom fastighetssektorn backade större bolags aktier tydligt, exempelvis var Balder, Kungsleden och Fabege samtliga ned kring 4 procent, medan europeiska marknadsräntor drog uppåt.

I den bredbaserade nedgången tappade snusaktören Swedish Match, verkstadskoncernen Atlas Copco, bilsäkerhetsföretaget Autoliv och säkerhetsjätten Securitas samtliga runt 2 procent.

Klädbolaget MQ föll 10 procent. Rapporten för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret var svagare än de siffror som visades i samband med en vinstvarning i augusti. Bolaget meddelade även att det inte kommer att dela ut några pengar till ägarna för det gångna räkenskapsåret. Branschkollegan Kappahl tappade 3 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Industrivärden Köp 219 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriorder aug 0.0 %/-3.2 % -0.9 %/-0.9 %
SCB 09:30 Industriorder aug 9.8 %/9.4 %
USA 14:30 Handelsbalans aug -$50.7b -$50.1b
USA 14:30 Sysselsättning sep 62.7 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nokian Renkaat FI0009005318 Inga tillkännagivanden
Opus Group Inga tillkännagivanden
Novo Nordisk DK0060534915 Inga tillkännagivanden
Stolt-Nielsen BMG850801025 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.