Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 8 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-08 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-08 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -1,2% OMXS30 -0,9% DJI -0,7% NASDAQ -1,2%
602,6 1 634,9 26 447,1 7 788,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Industrivärden Köp 221 (219) SEK
Lundin Mining Köp 61 (63) SEK

Industrivarden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:221,00 SEK
Pris:193,25 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-08 kl. 04:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-08 kl. 08:24.
Industrivärden CINDU C
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3: NAV-rabatt fortfarande attraktiv

Industrivärden rapporterade ett NAV på 236 SEK per aktie under Q3, upp ifrån 222 SEK under Q2. NAV har ökat 9% hittills i år, samtidigt som aktiens totala avkastning är 0%. NAV-rabatten är fortfarande attraktiv på 17% och vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 219 SEK till 221 SEK.

Ingen investeringsaktivitet under kvartalet

Industrivärden gjorde inga transaktioner under kvartalet. Vd:n Helena Stjernholm påpekar att det finns flera orosmoment, såsom indikationer att ekonomisk aktivitet har nått sin topp, ökad riks på handelsbegränsningar och andra geopolitiska osäkerheter. Industrivärden har en stor exponering till cykliskt känsliga bolag, med meddelar att det kan bli justeringar för att anpassa portföljen till den makroekonomiska utvecklingen.

Nuvarande hävstång öppnar för investeringar

I samband med försäljningen av deras SSAB-aktier för 3,1 miljarder SEK under april, sänktes skuldsättningsgraden till 7% netto. Skuldsättningsgraden är ner 3% hittills i år, och bolaget har nu mera utrymme för investeringar. Målet är att ha en skuldsättningsgrad mellan 0-10%.

NAV-rabatt fortfarande attraktiv – Köp upprepas

NAV-rabatten nådde sin fyraåriga topp på 22% under Q2. Aktien är nu upp ca 13% sen dess. Vi tycker den nuvarande NAV-rabatten på 17% är attraktiv jämfört med deras treåriga genomsnitt på 12%. Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 219 SEK till 221 SEK. Vår riktkurs är baserad på en KECH riktkurs på varje enskilt portföljbolag med en NAV-rabatt på 12% för att reflektera det historiska genomsnittet.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:61,00 SEK
Pris:44,28 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-08 kl. 05:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-08 kl. 08:24.
Lundin MiningLUMI
Diagram

INFÖR RAPPORT

Q3: Stabil utveckling väntas

För Q3 förväntar vi oss att den stabila utvecklingen fortsätter för alla verksamheter och vi upprepar därför våra utsikter. Vi tar till oss av osäkerheten på metallmarknaderna, men ser fortsatt långsiktiga drivkrafter för koppar och att Lundin Mining gynnas av den en miljard USD som de har i kassan. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 61 SEK (63).

Stabilt Q3 väntas, men prisjusteringar kan dra ner

Vi förväntar oss att operativt EBITDA når 143 MUSD. Vi fokuserar även på de kommentarer som ges kring expansionen av zinkbrytningen i Neves-Corvo. Det uppstår 30 MUSD i negativ effekt från preliminära priser i Q2 som avräknades i Q3, vilket beror på lägre metallpriser q/q. Det är en engångseffekt som reverseras när priserna stiger. Rapporten för Q3 publiceras den 24 oktober.

Fokus på zinkexpansion, produktionsprofil och kassan

Investeringen på 270 MEUR i zinkexpansionen i Neves-Corvo förväntas öka produktionstakten mot slutet av 2019. Zinkproduktionen i Neves-Corvo förväntas att fördubblas till 2020p från 70 kton till 150 kton. Vi förväntas oss att produktionsmålen upprepas och att investerarna kommer att fokusera mer och mer på den attraktiva produktionsprofilen, zinkexpansionen och kassan.

Metallers långsiktiga fundamentala faktorer kvarstår

Ökad risk för global tillväxt och metallmarknaderna gör att vi justerar vår prognos för kopparpriset till 6 700 USD/ton (från 6 800), blypriset till 2 200 USD/ton (2 400 USD/ton) för 2018-2020p. Zinkpriset behåller vi oförändrat på 2 700 USD/ton och höjer vårt antagande för USD/SEK till 8,70 (8,60). Vi ser fortsatt långsiktig potential, särskilt inom kopparmarknaden som följd av lägre utvinning, underinvesteringar samt ett ökat miljömedvetande som begränsar produktion.

Med 25% av börsvärdet i kassa ges nya möjligheter

Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 61 SEK (63), baserat på vårt nuvärde av summan-av-delarna-värderingen på 67 SEK med en rabatt på 9%. Vi gillar bolagets kassa, tillväxtambitioner och tillgångsbas.

Elkem

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:46,00 NOK
Pris:37,50 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-08 kl. 05:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-08 kl. 08:24.

NY INITIERING

Fortfarande utrymme för dessert

Elkem genererar onekligen supervinster genom sin silikondivision, tack vare Kina, men ett P/E-tal på 6-7x innebär en försiktig värdering. Vi inleder bevakning med Köp för den ledande kiselbaserade materialtillverkaren. Nuvarande aktiekurs är rimlig för ett bolag mitt i konjunkturcykeln, men i vår modell ser vi en stark marknad fram till 2021p, vilket ger utrymme för dessert. Vi bedömer att det finns en uppsida på 20% i förhållande till vår riktkurs på 46 NOK, som är baserad på 7x EBITDA (mittcykliskt) samt extra kassa genererad 2018-2020p. Vi utesluter dock inte att aktien kan nå 60-70 NOK de närmaste 12 månaderna.

Investeringscase

Elkem handlas nära den mittcykliska värderingen på 38-41 NOK, då marknaden inte riktigt tror på hållbarheten i den mycket starka marknaden för silikon. P/E-talet för 2019p är attraktiva 7. Vi bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt stark åtminstone till 2021p, vilket adderar 6 NOK till vår mittcykliska värdering. Vi inleder bevakning med Köp och en riktkurs på 46 NOK, men det finns en uppsida mot 60-70 NOK när marknaden inser att nuvarande supervinster kan fortsätta efter 2020.

Nyckelfaktorer

Vår egna djupanalys av utbudet på silikon avslöjar att: 1) Brist på investeringar i siloxankapacitet sedan 2012 har drivit upp priset på DMC, vilket är en viktig ingrediens i silikon.; 2) Stark efterfrågan och långa ledtider pekar mot en fundamentalt stark marknad fram till 2021-2022p.; 3) Nuvarande priser på 4 500-5 000 USD/ton för mellanprodukter av silikon är frånkopplade marginalkostnaden på 3 700 USD/ton, vilket medför en risk.; 4) Höga vinster motiverar investeringar i nya fabriker och vi ser att utbudet växer med 19% från 2021p till 2022p.; 5) Elkem har riktat in sig på mer specialiserad silikon, vilket bedöms ge stöd till marginalerna när de kinesiska priserna normaliseras. Vår egna analys av kiselmarknaden visar att: 1) Kiselpriserna har fallit tillbaka efter nytt regelverk i Kina, men att en återhämtning förväntas 2019.; 2) Dock förväntas priserna pressas när produktion flyttas till lågkostnadsprovinsen Xinjiang fram 2020p.

Värdering

Med en  ROE på 25% och EBITDA på 5 600 MNOK för 2019p kan Elkem lätt handlas till 74 NOK (P/B 2,5x) eller 54 NOK (6x EBITDA). Dock är verksamheten cyklisk, vilket ger en riktkurs på 46 NOK som är baserad på 7x EBITDA (mittcykliskt) samt extra kassa genererad 2018-2020p. Vi inleder bevakning med Köp.

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:325,00 SEK
Pris:247,75 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-08 kl. 05:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-08 kl. 08:24.
BolidenBOL
Diagram

INFÖR RAPPORT

Fokus på Aitik och den starka balansräkningen under Q3

Vi förväntar oss en stabil Q3 trots motvind från lägre metallpriser, på grund av stöd från god produktion från gruppens gruvor, samt valutaeffekter. Vidare, den nya krosstationen på Aitik väntas ha presterat extremt bra. Metallpriser har också återhämtat sig de senaste veckorna, och vi ser långsiktigt potential i basmetallmarknaden ifrån nuvarande nivåer. Vi upprepar Köp och riktkursen 325 SEK inför Q3-resultatet.

Q3: Stark utveckling på Mines, motvind för Smelters

Vi förväntar oss EBIT för Q3 exklusive process inventory revaluation (PIR) på 2 387 MSEK, jämfört med 2 329 SEK under Q2. Den nya krosstationen på Aitik koppargruva väntas ha presterat extremt bra, vilket stödjer den väldigt goda kopparproduktionen i gruvan. Q3-resultatet väntas den 24 oktober.

På väg mot ännu en stor utdelning under 2018p

Trots en utdelning på 3,8 miljarder SEK för 2018 (ordinarie utdelning på 8,25 SEK per aktie, och extraordinär utdelning på 5,75 SEK), förväntar vi oss att Boliden bli överkapitaliserat igen vid slutet på 2018p. Gruppens finansiella mål är en hävstång på ca 20% när marknaden är stark. För 2018p, ser vi potential för en extrautdelning på 15 SEK per aktie utöver de ordinarie estimerade 9,30 SEK, vilket ger totalt 24,30 SEK, för att nå gruppens mål vid slutet av 2018p.

Stabil mellan- till långsiktigt fundamenta på plats

På grund av ökad risk kopplad till global tillväxt och metallmarknaden, sänker vi våra kopparestimat till 6 700 USD/ton (från 6 800 USD/ton), våra blyestimat till 2 200 USD/ton (från 2 400 USD/ton) för 2018p-2020p. Vi lämnar våra zinkestimat oförändrade på 2 700 USD/ton och höjer våra estimat för USD/SEK till 8,70 (från 8,60), vilket fortfarande ger utrymme till dagens valutakurs på 9.00. Vi ser långsiktigt potential, speciellt i kopparmarknaden på grund av minskande malm-nivåer, en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, och ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion. Vi sänker våra estimat för VPA med 2-4% för 2018-2020p.

Långsiktig potential i integrerad affärsmodell och tillgångar

Aktien handlas på ca 5-4,5x EV/EBITDA på 2018p-2019p, jämfört med förra årets 12m framåt på 5,8x. Vår riktkurs på 325 SEK är baserad på vår summan-av-delarena på 330 SEK och 5,8x EV/EBITDA på 2018p-2019p.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 602,6 -1,2% -1,7% 5,9%
OMXS30 1 634,9 -0,9% -1,7% 3,7%
OMXH25 4 204,0 -1,2% -3,1% 7,3%
OMXC20 932,4 -0,1% -4,7% -9,0%
OSEBX 927,2 -0,3% -1,2% 13,8%
OMXBB 941,7 -0,3% -0,7% -0,3%
Dow Jones 26 447,1 -0,7% 0,0% 7,0%
S&P500 2 885,6 -0,6% -1,0% 7,9%
Nasdaq C 7 788,4 -1,2% -3,2% 12,8%
SX5E 3 345,5 -0,9% -1,6% -4,5%
DAX 12 111,9 -1,1% -1,1% -6,2%
CAC40 5 359,4 -1,0% -2,4% 0,9%
RTS 1 159,3 -0,1% -2,7% 0,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 84,2 -0,5% 1,7% 25,9%
Guld 1 203,8 0,0% 1,4% -6,8%
Silver 14,6 0,0% 2,3% -13,2%
Aluminium 2 140,0 -4,6% 6,4% -4,5%
Bly 1 971,0 -2,4% -1,5% -21,0%
Koppar 6 182,5 -2,0% 0,0% -13,6%
Nickel 12 400,0 -2,9% -0,6% 1,1%
Zink 2 645,0 -1,9% 2,8% -20,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,47 -0,30 -0,80 0,30
Sverige, 10 år 0,70 2,80 7,60 -5,80
Norge, 10 år 2,04 3,40 12,60 47,00
Tyskland, 10 år 0,55 3,80 8,20 12,70
GB, 10 år 1,69 6,10 12,50 50,40
USA, 10 år 3,23 3,81 17,74 79,90
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,43 0,1% 1,0% 6,1%
USD / SEK 9,06 0,2% 1,9% 10,7%
GBP / SEK 11,85 0,6% 2,2% 7,0%
NOK / SEK 1,10 -0,2% 0,5% 9,6%
DKK / SEK 1,40 0,1% 1,0% 5,9%
CAD / SEK 7,01 -0,2% 1,9% 7,3%
CHF / SEK 9,14 0,1% 0,3% 8,7%
JPY / SEK 0,08 0,2% 1,8% 9,6%
EUR / USD 1,15 -0,1% -0,9% -4,1%
USD / JPY 113,75 0,0% 0,1% 1,0%
EUR / GBP 0,88 -0,5% -1,2% -0,8%
AUD / USD 0,71 -0,4% -2,4% -9,7%
USD / CAD 1,29 0,4% 0,0% 3,2%
GBP / USD 1,31 0,4% 0,3% -3,3%
USD / NOK 8,26 0,4% 1,4% 1,0%
EUR / NOK 9,51 0,3% 0,5% -3,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna på Wall Street avslutade handelsveckan med breda nedgångar efter att oro för stigande räntor överskuggat den viktiga amerikanska sysselsättningsrapporten, som släpptes innan börsöppningen.

Jobbrapporten innehöll blandade signaler, då antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA var sämre än väntat medan arbetslösheten sjönk till den lägsta nivån på nästan 50 år.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex sjunkit 0,7 procent till 26.449. Det bredare S&P 500 backade 0,6 procent till 2.886. Tekniktunga Nasdaq var ned 1,2 procent till 7.788.

Sektorsvis var kraft enda sektor på plus med en uppgång på 1,6 procent. Sämst gick det för IT som tappade 1,3 procent.

Bland enskilda aktier tappade Tesla 7,1 procent. I ett inlägg på Twitter på torsdagskvällen gav sig elbilstillverkarens grundare och vd Elon Musk på den amerikanska finansinspektionen, SEC, som han kallade "myndigheten för berikning av blankare". Inlägget kom efter att Elon Musk i en uppgörelse med SEC fått böta på grund av ett tidigare uppmärksammat Twitter-inlägg där han skrev att han övervägde att köpa ut Tesla från börsen.

Caterpillar, som konkurrerar med bland andra Volvo, riskerar att böta över 2 miljarder dollar, ett belopp som bolaget ska ha undvikit att betala i skatt under åren 2007-2012, skriver Bloomberg News. Aktien sjönk 2,2 procent.

General Electric steg 4,2 procent. På torsdagen godkände styrelsen ett incitamentprogram för anställda, vars omfattning beror på hur mycket aktien ökar.

Fordonsleverantören Delphi Technologies, som på vissa produktområden konkurrerar med Autoliv, sjönk nästan 13 procent. Bolaget meddelade att intäkterna för helåret kommer att vara i nivå med fjolåret. Tidigare förväntningar låg på en tillväxt på 2-4 procent.

Netflix sjönk 3,4 procent och har därmed backat 15 procent sedan rekordnivån i juli. Streamingbolaget är trots denna nedgång upp drygt 80 procent sedan årsskiftet.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg 4 punkter till 3,23 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen avslutade veckan med en nedgång. Det rådde allmän oro för stigande räntor vilket satte press på börserna runtom i Europa. Marknadsaktörerna har börjat föredra obligationer i allt större utsträckning vilket gjort avtryck på aktiemarknaderna. I Stockholm fanns fastighetsbolagen bland förlorarna men även vissa banker tappade på fortsatt oro kring den baltiska penningtvätthärvan.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde ned 0,9 procent till nivån 1.635. Aktier för 7 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Industribolag och råvarubolag tappade under fredagen med nedgångar för Hexagon och Sandvik med 2,3 procent vardera.

Basmetaller sjönk överlag med nedgångar för både koppar och zink samtidigt rekylerade aluminium efter en vecka med stor prisuppgång. Boliden tappade 1,9 procent och Lundin Mining sjönk drygt 6 procent.

Mest sjönk Autoliv, vars aktie fortsätter ned, under fredagen med 2,7 procent. Investmentbanken Jefferies har sänkt sin riktkurs för Autoliv till 905 kronor med oförändrad köprekommendation. Sedan avknoppningen i början av juli, som blev Veoneer, har Autoliv tappat runt 17 procent.

Det var fortsatt press på vissa bankaktier i spåren av oro kring Danske Banks penningtvättsskandal i Estland. I Köpenhamn backade Danske Bank drygt 6 procent på uppgifter om genomförda finansiella transaktioner av typen "mirror trade" för totalt 8,5 miljarder euro med ryska kunder. Transaktionstypen är laglig, men riskabel ur ett penningtvättsperspektiv.

I Stockholm tappade Swedbank mest med 1,4 procent till 200:10 kronor. Bland övriga storbanker var det svagt uppåt för SEB och Nordea med 0,4 respektive 0,2 procent medan SHB tappade 0,5 procent.

Bland bolag som steg sågs annars tobaksbolaget Swedish Match och skogsbolaget SCA som avancerade 0,9 respektive 0,7 procent.

H&M var upp med 0,4 procent och fortsatte därmed att återhämta sig. Macquarie Securities har höjt sin riktkurs för modejätten från 125 till 160 kronor med fortsatt neutral rekommendation.

Fastighetssektorn hade det fortsatt tungt under fredagen i spåren av stigande räntor. SEB Equities har sänkt sina rekommendationer för de fyra fastighetsbolagen Balder, D Carnegie, Atrium Ljungberg och Castellum. Bland fastighetsbolagen sjönk Balder med 5,3 procent och Fabege med 4 procent mest.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi tappade successivt under dagen för att sluta ned med 8,4 procent. Analyshuset Carnegie menar i en kommentar att godkännandet av Roches blödarsjukeläkemedel Hemlibra riskerar att hämma tillväxten för Sobis Eloctate på ett betydande sätt de kommande åren.

Fastighetsbolaget Klövern har lämnat ett bud till aktieägarna i Agora om ett kontant vederlag på 30 kronor per stamaktie och 275 kronor per preferensaktie. Agora steg 58,5 procent till 29:80 kronor medan preferensaktien ökade 5,4 procent till 272 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 03:45 Caixin tjänste-PMI sep 51.4 / n.a. 51.5 / 52.0
DE 08:00 Industriproduktion aug 0.1 % / -0.3 % -1.1 % / 1.1 %
SE 08:30 SEB: Boprisindikator 33

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Industrivarden SE0000107203 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 7
Elkem Inga tillkännagivanden
Boliden SE0011088665 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.