Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 9 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-09 kl. 08:16 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-09 kl. 08:19 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -0,9% OMXS30 -0,8% DJI 0,2% NASDAQ -0,7%
597,1 1 621,2 26 486,8 7 735,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Alfa Laval Köp 275 (252) SEK
Telia Köp 47 (46) SEK

Assa Abloy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:205,00 SEK
Pris:181,50 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-09 kl. 10:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-09 kl. 14:29.
Assa Abloy BASSA B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q3: tecken på vändning i Frankrike?

Medan Kina väntas att fortsätta tynga den organiska tillväxten är Frankrike, som oväntat vände ned i Q2, viktigare och kommer att vara ett fokusområde i Q3-rapporten. Högre stålpriser kommer att tynga EBIT andra halvåret, men prishöjningar kompenserar. Genom förvärvet av Crossmatch, som adderar 1% till intäkterna, visas att förvärvsstrategin är intakt. Ledningen fortsätter att ha målet om 10% i intäktstillväxt per år. Vi upprepar Köp och riktkursen 205 SEK.

Kommer Frankrike att vara fortsatt negativt?

Med bara 2% i organisk tillväxt i EMEA var Q2 en besvikelse. Anledningen var Frankrike som oväntat vände ned efter flera kvartal med återhämtning. Därtill fanns en stororder i England som inte upprepades. Effekten av den kommer att spilla över på Q3. Vi bedömer att Skandinavien växer med cirka 5%. Nyckeln är Frankrike och vi kommer att leta efter tecken på vändning där. Vi bedömer en organisk tillväxt på 3% i EMEA.

Americas borde vara fortsatt starkt

Vi förväntar oss att styrkan i Americas från Q2 håller i sig in i Q3. Google lanserade sitt erbjudande (som innehåller ett Assa smart lås) i Q1 och växte snabbt i Q2, medan Amazon Key växte långsammare än våra förväntningar. Vi förväntar oss att trenderna håller i sig i Q3 och att den organiska tillväxten blir 5%. Marginalen pressas av höga stålpriser, men prishöjningar kommer att gradvis motverka under andra halvåret.

Några tecken på vändning i Kina?

Kina fortsätter att vara svårt, då tillväxten vände ned igen i Q2 när försäljningen föll med höga ensiffriga tal. Vi kommer att leta efter tecken på vändning, men noterar att försäljningen bara utgör 5-6% av totala intäkter. Vi behåller våra estimat och riktkursen (baserad på ett snitt av 22x P/E och 17x EV/EBIT på resultatet för 2022p och en kassaflödesvärdering). Vi upprepar Köp och riktkursen 205 SEK.

Equinor

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:275,00 NOK
Pris:225,70 NOK
Analytiker:Bertrand Hodée
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-09 kl. 06:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-09 kl. 12:58.
StatoilSTL
Diagram

UPPDATERING

Dags att äga

Förbättrade fundamentala faktorer och uppreviderad produktion för två av Equinors nyckeltillgångar leder till vår bedömning att bolaget är i en unik position att dra fördel av lägre kostnadsbas och att förvärv samt investeringar väntas öka framöver. Vi uppgraderar till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 275 NOK (215).

Värdering upp till 275 NOK per aktie

Efter reviderade förväntningar på oljepriset och en mer positiv hållning till Johan Sverdrup (Norge) och Carcara (Brasilien) höjer vi vår summan-av-delarna-värdering till 275 NOK. Vår riktkurs innebär 6x EV/EBIT 2019p och en försiktig P/E-multipel på 13x.

Cash is king – nästan 18% i kassaöverskott 2018-2020p

Efter utdelning och försiktigt ökade investeringar 2018-2020p bedömder vi att Equinor kommer att generera kassa som överstiger 20% av nuvarande marknadsvärde. Enligt vår mening visar det på styrkan i Equinors kassaflöden och en bekräftelse på bolagets lägre kostnadsmassa.

Uppvärdering av Johan Sverdrup och Carcara

Vi har höjt vår värdering av Johan Sverdrup till 35 NOK (15) efter att ha höjt estimaten för utvinningsbara reserver. Det finns fortsatt utrymme för upprevideringar av reserverna, vilket vi ser som en avgörande faktor för koncernens långsiktiga produktion. Även värderingen för fältet Carcara höjs, från 5 NOK till 8 NOK per aktie. Enligt Equinor har Carcara en liknande storlek som Johan Sverdrup.

Värdering

Vi värderar Equinor enligt en summan-av-delarna-värdering baserad på ett långsiktigt oljepris på 70 USD (65) och en USD/NOK-kurs på 8. Vår värdering ger ett värde på 275 NOK, vilket är vår nya riktkurs och en höjning från 215 NOK. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 275 NOK (215).

Seadrill

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 NOK
Pris:208,50 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-09 kl. 05:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-09 kl. 12:58.

UPPDATERING

Bra start på ett nytt kapitel

Seadrill är i ett bra läge för att gynnas av den pågående återhämtningen, med en stark flotta av huvudsakligen nya tillgångar. Den finansiella och operationella hävstången är betydande, vilket ger en mycket hög potential i mitten av cykeln. Vi förväntar oss en hel del nyheter från bolaget under de kommande kvartalen, vilket bör kunna förbättra aktiens prissättning och likviditet. Vi upprepar Köp och riktkursen 230 NOK.

Flöde av nya projekt

Vi höjer våra prisestimat för Brentoljan (USD 80/bbl för 2019p, USD 75/bbl för 2020p, och USD 70/bbl långsiktigt), och vi betonar ett breakeven under USD 60/bbl bland de stora europeiska oljebolagen under 2020p. I kombination med att kostnadsbasen ställs om hävdar vi att det nu är ett perfekt läge för offshoreprojekt.

Intakt flotta

Efter den långa kapitel-11-processen som tog slut i juli framträdde Seadrill med en nettominskning av skulder och åtaganden på 5,3 miljarder USD. Vi vill belysa två mycket viktiga inslag i scenariot: 1) en ny och diversifierad flotta med mer än 85% av riggarna mindre än tio år gamla; 2) konkurrenterna har i snitt skrotat 40% av flottan sedan 2014, men Seadrills flotta är i huvudsak intakt.

Ökande nyhetsflöde

Vi förväntar oss en hel del nyheter från bolaget under de kommande kvartalen, både vad gäller nya kontrakt, generella marknadskommentarer och potentiella företagsaffärer/förändringar i balansräkningen.

Ett nytt kapitel

Vi återtar vår positiva syn på aktien efter att vi för två veckor sedan återupptagit bevakningen. Efter en stark kursutveckling den senaste tiden närmar sig aktien vår NAV-baserade riktkurs på 230 NOK. De flesta bland aktieägarna är fortfarande tidigare kreditorer som vi bedömer kommer att avyttra sina innehav, volatilitet i aktien bör alltså förväntas. Vi noterar dock att den avsevärda hävstången ger utrymme för en kraftig uppsida till konservativa mittcykelantaganden (+60-150%). Vi upprepar Köp och riktkursen 230 NOK.

Atlas Copco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:248,35 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-09 kl. 05:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-09 kl. 10:07.
Atlas Copco AATCO A
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q3: Kina och halvledare

Atlas Copco är först ut att Q3-rapportera bland de stora industribolagen och kommer följaktligen att etablera stämningen för rapportsäsongen. Vi förväntar oss fortsatt styrka på den industriella sidan, men med mer försiktigt hållna framtidsbedömningar. Efterfrågan från halvledarkunder torde fortsätta att vara svag på kort sikt. Rapporten släpps den 19 oktober. Vi upprepar Behåll och riktkursen 285 SEK.

Fokus på Vakuumteknik

Vi förväntar oss att den industriella delen av Atlas Copco presterar likadant som i Q2, med en efterfrågan som ligger oförändrad på höga nivåer men också fortsatt svag efterfrågan från halvledarkunder. Vi bedömer att svagheten är temporär och vi kommer att titta efter kommentarer som stöttar detta, liksom efter en fördjupad bild av den viktigaste kompressormarknaden Kina.

Information om Kina är det viktigaste för Kompressorteknik

Med globala PMI som fortsätter att falla är en fördjupad bild av efterfrågan genom kvartalet och fram mot Q4 i fokus. Kina är den största marknaden för kompressorteknik och med den senaste tidens dämpade makrodata och oro för handelskrig kommer vi att fokusera särskilt på kommentarer kring handeln i området. Vi förväntar oss en organisk ordertillväxt på 13% med en marginal på 23,4%, upp 10 punkter å/å.

Halvledare i fokus för Vakuumteknik

Enligt pressen har Samsung åter skjutit fram vissa kapacitetsinvesteringar i Sydkorea och därmed hållit kapacitetstillväxten i ett hårt grepp. Det är positivt på längre sikt att minnestillverkare är disciplinerade. För Vakuumteknik, vars försäljning till 60% kommer från halvledare, innebär detta att svagheterna fortsätter på kort sikt. Allt pekar på att dessa svagheter är temporära – minne bör kunna fortsätta att växa strukturellt och vi ser att vissa tillverkare ökar investeringarna – men vi kommer att intressera oss särskilt för kommentarer kring hur länge det svaga läget kan tänkas föreligga. Vi upprepar Behåll och riktkursen 285 SEK.

Alfa Laval

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:275,00 SEK
Pris:237,20 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-09 kl. 05:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-09 kl. 08:19.
Alfa LavalALFA
Diagram

UPPDATERING

Bättre utsikter för scrubbers och potential för extrautdelning

Mot bakgrund av dagens starka orderutveckling för scrubbers höjer vi estimaten för scrubbers med nästan 50% genom 2020p. För Alfa Laval innebär detta VPA-höjningar med +1%, +5% och +4% för 2018-20p. Vi ser en potential för extrautdelning på 8 SEK per aktie. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 275 SEK (252).

Scrubberscenariot höjs med nära 50%

Global orderutveckling för scrubbers har mer än fördubblats från 400 i Q2 2018 till mer än 800 i Q3 2018. Vi höjer nu vårt totala marknadsestimat för scrubbers från 6 300 fartyg med svavelscrubber vid 2025p till mer än 9 100, nära 50%. Detta implicerar att cirka 20% av den totala flottan på 45 000 fartyg har utrustats med scrubber vid 2025p.

VPA höjs med +1%, +5% och +4% för 2018-20p

Den starka scrubberutvecklingen gör att vi höjer estimaten för Alfa Lavals marina order, intäkter och EBIT, vilket innebär +1%, +5% och +4% på koncernens VPA för 2018-20p.

Q3-förväntningar

Q3-rapporten kommer den 25 oktober. Vi förväntar oss Q3-order på 11 996 MSEK, +43% å/å; intäkter på 10 041 MSEK, +23% å/å och EBITA på 1 640 MSEK på en marginal på 16,3%. -20 punkter å/å.

Vi rekommenderar Köp och höjer riktkursen till 275 SEK

Mot bakgrund av den uppjusterade vinsten höjer vi riktkursen till 275 SEK (252). Scrubberutvecklingen kommer inte vara extremt investeringskrävande och Alfa Laval börjar se en smula överkapitaliserat ut. Man kan mycket väl tänka sig en extrautdelning på cirka 8 SEK per aktie. Vi upprepar Köp.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:40,92 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-09 kl. 05:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-09 kl. 08:19.
TeliaSoneraTLSN
Diagram

UPPDATERING

Vad innebär det pågående förvärvet?

Telias förvärv av fast-operatören Get & TDC Norway blev nyligen godkänt, samtidigt som TV-sändar och XVOD-leverantören Bonnier Broadcasting väntas avslutas under H2 2019. Om de blir framgångsrika med godkännande och synergier, kommer dessa förvärv att förbättra gruppens struktur och generera gott mervärde för aktieägare. Den Norska-affären verkar rätt okomplicerad, samtidigt som media-affären har blivit kritiserad av marknaden på grund av bristen på prejudikat på liknande affärer samt av svenska politiker. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 47 SEK (46).

Ytterligare värde och stark långsiktig distributionskapacitet

Vi förväntar oss att Europeiska Kommissionen (som normalt sett är för icke-horisontella sammanslagningar) kommer att godkänna media-affären, då påverkan på relevanta marknadsandelar troligtvis kommer att vara icke-existerande eller väldigt begränsade. Vi ser ingen risk för Telia att förlora Bonniers sändningslicens under nuvarande lagstiftning, och vi tror att politiska svårigheter, främst relaterat till redaktörsintegritet, är hanterbara. Under förutsättning att förvärven fortsätter som planerat, estimerar vi en NAV-påverkan på 3,5 SEK per aktie eller 8% till vårt summan-av-delarna-värde.

Värderingsmodell

Vi använder främst en DCF-baserad summan-av-delarna med ett avkastningskrav på 7,5-9% beroende på affärsområdet, vilket ger en riktkurs på 47 SEK. Vi nya riktkurs inkluderar en kommande utdelningen på 1,15 SEK och innebär en total uppsidespotential på 15. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 47 SEK (46).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 597,1 -0,9% -2,9% 5,0%
OMXS30 1 621,2 -0,8% -2,8% 2,8%
OMXH25 4 166,0 -0,9% -3,4% 6,3%
OMXC20 910,6 -2,3% -6,9% -11,1%
OSEBX 920,3 -0,7% -2,3% 13,0%
OMXBB 935,6 -0,7% -1,2% -0,9%
Dow Jones 26 486,8 0,2% -0,6% 7,2%
S&P500 2 884,4 0,0% -1,4% 7,9%
Nasdaq C 7 735,9 -0,7% -3,7% 12,1%
SX5E 3 309,7 -1,1% -3,1% -5,5%
DAX 11 947,2 -1,4% -3,2% -7,5%
CAC40 5 300,3 -1,1% -3,8% -0,2%
RTS 1 158,3 -0,1% -2,8% 0,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 83,9 -0,3% -1,3% 25,5%
Guld 1 187,0 -1,4% -0,2% -8,1%
Silver 14,5 -1,2% -0,6% -14,2%
Aluminium 2 073,5 -3,1% 1,3% -7,5%
Bly 1 981,0 0,5% -1,4% -20,6%
Koppar 6 169,0 -0,2% 0,0% -13,8%
Nickel 12 395,0 0,0% 0,6% 1,1%
Zink 2 649,0 0,2% 1,1% -19,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,47 -0,30 -0,90 0,00
Sverige, 10 år 0,70 -0,10 4,00 -5,90
Norge, 10 år 2,02 -1,50 8,50 45,50
Tyskland, 10 år 0,54 -1,30 4,40 11,40
GB, 10 år 1,69 -0,20 9,30 50,20
USA, 10 år 3,23 -0,19 15,12 79,71
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 -0,10 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,45 0,1% 0,8% 6,2%
USD / SEK 9,11 0,5% 1,8% 11,2%
GBP / SEK 11,90 0,4% 2,0% 7,4%
NOK / SEK 1,10 0,1% 0,2% 9,7%
DKK / SEK 1,40 0,1% 0,8% 6,0%
CAD / SEK 7,02 0,1% 0,6% 7,4%
CHF / SEK 9,17 0,4% 0,8% 9,1%
JPY / SEK 0,08 1,0% 2,6% 10,8%
EUR / USD 1,15 -0,3% -1,0% -4,5%
USD / JPY 113,12 -0,6% -0,7% 0,4%
EUR / GBP 0,88 -0,3% -1,2% -1,1%
AUD / USD 0,71 0,1% -2,1% -9,6%
USD / CAD 1,30 0,3% 1,2% 3,5%
GBP / USD 1,31 -0,1% 0,2% -3,4%
USD / NOK 8,29 0,4% 1,6% 1,4%
EUR / NOK 9,51 0,1% 0,7% -3,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde upp 0,2 procent till 26.492. Det bredare S&P 500 var oförändrat vid 2.884. Tekniktunga Nasdaq hade backat 0,7 procent till 7.736.

Sektorsvis var dagligvaror bäst med en uppgång på 1,3 procent. Sämst gick det för IT som tappade 1,2 procent.

Bland enskilda aktier sjönk Netflix med 0,6 procent. En analytiker på Buckingham Research påpekade att högre räntor gör streamingbolaget mer sårbart.

Googles moderbolag Alphabet föll 1,0 procent efter ett avslöjande om en bugg som gav obehöriga tillgång till upp till 500.000 användares uppgifter på sociala nätverkstjänsten Google+. Enligt Wall Street Journal valde IT-jätten att mörka läckan då man befarade att bli jämförda med Facebook efter Cambridge Analytica-skandalen tidigare i år.

Amazon sjönk för femte handelsdagen i rad. Måndagens nedgång på 1,3 procent innebar att aktien tappat drygt 7 procent den senaste veckan.

För Nikes del innebar måndagens uppgång på 0,1 procent att aktien fick avsluta dagen i positivt territorium efter fem raka nedgångsdagar.

General Electric steg 3,3 procent. På måndagen meddelades att fonder som förvaltas av Apollo Global kommer att förvärva en värdepappersportfölj värd 1 miljard dollar från GE Captials enhet Energy Financial Services.

Bland övriga storbolag sjönk Apple 0,2 procent. Coca-Cola var däremot upp 1,3 procent.

Bland råvaror sjönk oljepriset något på förväntningar att det kommer fortsätta flöda ut olja från Iran trots USA:s sanktioner, rapporterar Reuters. Dock menar analytiker och talespersoner från Opecländerna att råoljepriset kan stiga upp emot 100 dollar fatet inom några månader, enligt Wall Street Journal.

Guldpriset backade med 1,2 procent till cirka 1.187 dollar per uns. Ädelmetallen, som har pressats av stigande räntor och en allt starkare dollar, har sjunkit nästan 9 procent sedan årsskiftet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning hade OMXS30 sjunkit med 0,8 procent till 1.621 och aktier för 12,4 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. I Frankfurt backade DAX-indexet med 1,4 procent och Milanobörsen föll än mer tyngt av banksektorn.

Bland OMXS30-bolagen var flertalet aktier på minus. Getinge sjönk mest med nära 3,7 procent. Getinges dotterbolag Datascope fick den 11 september i år ett varningsbrev från den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA.

Varningsbrevet avsåg brister som myndigheten hittat under en inspektion av en anläggning i Fairfield i New Jersey som används för att tillverka ballongkatetrar.

SHB tappade 2,0 procent vilket var mer än övriga svenska storbanker. Den schweiziska investmentbanken UBS, har sänkt sin rekommendation till sälj. UBS anser att SHB är den dyraste nordiska banken och att den utvecklats omotiverat starkt mot europeisk banksektor överlag.

Bland storbolagen steg Tele2 med 1,6 procent. EU-kommissionen har godkänt sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem. Fusionen leder inte till några problem för konkurrensen eftersom företagens verksamheter och tillgångar till största del är kompletterande, framhöll EU-kommissionen.

Swedish Match ökade 0,2 procent till 462 kronor. Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs har höjt sin riktkurs till 637 kronor och upprepat köp i aktien.

I övrigt noterades nytt kurslyft i vårdbolaget Capio. Capio som tidigare fått ett bud från Ramsay, har nu fått ett nytt högre bud från samma vårdaktör på 58 kronor per aktie jämfört med tidigare 48:50 kronor. Aktien steg till 56:70 kronor, en uppgång med 11,6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 12:00 NFIB småföretagsindex sep 109.0 108.8
IMF 15:00 Global konjuktursprognos

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Assa Abloy SE0007100581 3
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden
Seadrill Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.