Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 10 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-10 kl. 08:06 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-10 kl. 08:09 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 0,2% DJI -0,2% NASDAQ 0,0%
598,2 1 624,5 26 430,6 7 738,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Equinor Köp (Behåll) 275 (215) NOK
Norsk Hydro 58 (57) NOK
Neste Köp (Behåll) 82 (66) EUR
Austevoll Köp (Behåll) 131 (118) NOK

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:245,00 NOK
Pris:212,50 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-10 kl. 05:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-10 kl. 14:14.
Norway Royal Salmon ASANRS
Diagram

UPPDATERING

Nästa års prognos avgör

Ett lugnt kvartal har passerat med låga slaktvolymer. Än en gång har Norway Royal Salmon (NRS) drabbats av infektiös laxanemi, vilket tar bort en del slaktpotential 2019 och adderar en extraordinär kostnad på 12 MNOK. Vi sänker våra volymprognoser för 2019 med 1 000 ton, men det uppvägs av högre laxpriser. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 245 (218) NOK.

Q3 2018 i stort sett en icke-händelse

NRS kommer att slakta cirka 3 400 ton, vilket innebär förhöjd kostnadsnivå till följd av höga fasta kostnader per kg. Vi bedömer att operativt EBIT uppgår till 51 MNOK, vilket skulle vara det lägsta resultatet sedan Q3 2015. Vi bedömer att slaktkostnaderna uppgår till 38,2 NOK/kg, men de låga volymerna innebär en viss osäkerhet i bedömningen. En aktieswap i bolagets egna aktier kommer att ge en positiv effekt under kvartalet då aktiekursen stigit från 182 NOK till 205 NOK.

Prognos för 2019 avgör

Vi oroar oss för att bolaget kan komma att sänka volymprognosen för Q4 som följd av biologiska utmaningar i form av laxlus och infektiös laxanemi, men volymprognosen för nästa år är mycket viktigare. Vi bedömer att prognosen för 2019 kommer att driva aktiepriset och vår uppskattning är en volym om 45 000 ton 2019p.

Värdering

Vi värderar NRS med en DCF (WACC 8,5% och långsiktig EBIT/kg på 18 NOK). Vidare använder vi framåtblickande multiplar och en summan-av-delarna. Eftersom volymerna för 2019 är högst osäkra finns det en risk i våra estimat och multiplar, men vi bedömer att volymerna kommer in antingen 2019 eller 2020. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 245 NOK (218).

Carlsberg

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:670,00 DKK
Pris:734,80 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-10 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-10 kl. 14:14.
Carlsberg BCARL B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Q3: Gynnsamt väder och lätta jämförelsetal

Carlsberg släpper Q3-siffror den 1 november. Vi förväntar oss cirka 4% organisk volymtillväxt och 6,6% organisk intäktstillväxt. Carlsberg har gynnats av en bra väderlek i Västeuropa och kommer från en period i Östeuropa där volymerna sjönk med 10%. Vi förväntar oss solida bidrag till tillväxten från samtliga regioner.

Vinstguidningen upprepas sannolikt

Carlsberg höjde sin guidning över den operationella vinsttillväxten när man rapporterade resultatet för det första halvåret. Man har guidat för en hög ensiffrig ökning av den organiska vinsten, att jämföra med tidigare guidning om en medelhög ensiffrig ökning. Man pekade på bra H1-vinst, högre besparingar genom effektiviseringsprogrammet Funding the journey och en bra start på Q3. Vi förväntar oss att vinstguidningen upprepas. Rapporten publiceras den 1 november. Vi upprepar Minska och riktkursen 670 DKK.

Marine Harvest

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:208,00 NOK
Pris:191,70 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-10 kl. 05:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-10 kl. 12:19.
Marine HarvestMHG
Diagram

UPPDATERING

Höjd riktkurs

Marine Harvest brukar vanligtvis komma med en tradinguppdatering två veckor efter slutet av kvartalet. Vi förväntar oss att bolaget levererar ett operativt EBIT på 180 MEUR. Vi förväntar oss ett övergripande operativt EBIT/kg för kvartalet på 1,67 EUR, ned från 2,24 i Q2 2018. Kvartalets lägre EBIT/kg är drivet av lägre priser, eftersom vi förväntar oss att odlingskostnaden per kg blir 4,44 EUR, kontra det förra kvartalets 4,58 EUR. Vi höjer riktkursen till 208 NOK (195) baserat på bättre värderingsutsikter på medellång sikt. Vi upprepar Köp.

Lägre odlingskostnader i kvartalet

Vi förväntar oss att kostnaderna i Norge sjunker med 0,16 EUR per kg till 4,11 EUR, kontra 4,27 i Q2. Minskningen är i huvudsak driven av en förändring i slakten mellan 2016-generationen och 2017-generationen, vilken sägs ha sänkt kostnaden per kg. I Skottland antar vi stabila kostnader på 5,32 EUR per kg. I Kanada antar vi att kostnaden per kg sjunker något till 5,79 EUR per kg, från 5,2 EUR per kg, på grund av högre volymer. Marine Harvest guidar för högre kostnader i Chile. Vi antar något högre rörelsekostnader, från 4,1 EUR till 4,3 EUR. I divisionen Marknader har vi antagit en stabil EBIT-marginal på 2,5%, eftersom priserna varit mindre volatila och därmed mer gynnsamma för bolaget i detta kvartal. I divisionen Konsumentprodukter har vi antagit en EBIT-marginal på 0,35 EUR per kg. Slutligen bedömer vi att segmentet Feed kommer att utvecklas relativt bra med en EBIT-marginal på 5,3% och operationell EBIT på 8 MEUR. Vi närmar oss högsäsong för detta segment och vi förväntar oss följaktligen en vinstupphämtning under årets andra hälft.

Värdering

Vi höjer vår värdering av Marine Harvest baserat på förbättrade utsikter på medellång sikt (2020-24), samtidigt som vi behåller vårt långsiktiga mål för EBIT/kg. Vi ser uppsida i våra estimat om Chile, och särskilt Kanada, förbättras. Vi höjer riktkursen till 208 NOK (195) och upprepar Köp.

Grieg Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:127,00 NOK
Pris:116,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-10 kl. 05:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-10 kl. 12:19.
Grieg SeafoodGSF
Diagram

UPPDATERING

Tillväxten kommer

Grieg Seafood gav oss tillförsikt avseende möjligheten att nå produktionsmålet på 100 000 ton. Vi bedömer att deras post-smolt strategi är korrekt och att det blir en ökad tillväxt på de underliggande investeringarna. Bolaget är det billigaste av de norska odlarna sett till vinstmultiplar. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 127 NOK (108).

Stark och trolig tillväxt

Grieg Seafood har ambitiösa planer att växa med 60% från 2017 till 2020. Vi bedömer att tillväxten är högst trolig när hänsyn tas till mängden utsatt smolt och vikten av den. Som vi ser det måste Grieg Seafood uppleva mycket dålig biologi för att inte nå volymmålet till 2020. Bolaget kommer att sätta ut 26 miljoner smolt med en snittvikt på 145 gram 2018 och 190 gram 2019. För att nå 100 000 ton måste bolaget nå en slaktvikt på strax under 4 kg, vilket vi bedömer är mycket möjligt om inget extraordinärt inträffar på den biologiska sidan.

Kostnader är på väg ner

Vi bedömer att kostnaderna är på väg ner för Grieg Seafood. Skörden för Q3 i år väntas bli relativt låg, vilket innebär att kostnaderna kan vara en potentiellt volatil siffra. Vi bedömer dock att bolaget är på väg mot lägre kostnader i Q4 där skörden har uppgetts till cirka 24 000 ton. Bolaget har nämnt att Finnmark har väsentlig volympotential. Om Finnmark växer relativt snabbare framöver innebär det en lägre kostnadsnivå för Grieg Seafood, då de nordliga delarna av Norge har den lägsta kostnaden per kg som följd av mindre problem med laxlus.

Laxlus är en joker

Hösten hade en hel del förekomster av laxlöss och vi behöver därför nämna risken för volymsänkningar och högre kostnader. Dock har varken Rogaland eller Finnmark drabbats extraordinärt och vi tror därför att Grieg Seafood är relativt säkert.

Värdering

Vi värderar bolaget med en DCF med en långsiktig EBIT per kg på 14 NOK, en summan-av-delarna-värdering samt genom framtida multiplar. Grieg Seafood handlas med försiktiga framåtblickande multiplar och vi anser därför att aktien är attraktiv för investerare som letar tillväxt inom laxindustrin. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 127 NOK (108).

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:58,00 NOK
Pris:44,70 NOK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-10 kl. 05:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-10 kl. 08:09.
Norsk HydroNHY
Diagram

UPPDATERING

Alunorte åter till 50% kapacitet

Fokus i Q3 fortsätter att ligga på utvecklingen i bauxit & alumina-divisionen. Beslutet om full nedstängning gav myndigheterna brådska och ett specialtillstånd utverkades, följt av ett avtal om att återta en kapacitet på 50%. Vi höjer riktkursen till 58 NOK (57), på grund av en något lägre kortsiktig risk. Vi ser en god långsiktig potential och vi upprepar Köp.

Engångsposter från Alonorte belastar Q3

Vi estimerar ett underliggande EBITDA för Q3 på 3 752 MNOK, inklusive en kostnad på 630 MNOK som reflekterar åtaganden i avtalen som undertecknades i september i samband med Alunorte. Kostnaden är inkluderad i bauxit och alumina-divisionens EBITDA.

Återupptar verksamheten i Alunorte och i Brasilien till 50%

Den 3 oktober meddelade Norsk Hydro överraskande en full nedstängning av Alunorte från driftsnivån på 50%. Förklaringen angavs vara att deposit area 1 för bauxitresidual uppnått sin kapacitet på grund av embargo på pressfilter. Nedstängning gav myndigheterna brådska och ett specialtillstånd utverkades den 6 oktober om att det nya pressfiltret kunde få användas. Den 9 oktober tillkännagavs att Alunorte uppnått ett avtal med den lokala miljömyndigheten SEMAS om att återuppta verksamheten till 50%, under SEMAS översyn.

Vi upprepar Köp

Norsk Hydros bauxit och alumina-verksamhet stod för cirka 30% av koncernens EBITDA före nedstängningen. Vi inkluderar den förväntade kostnaden på 630 MNOK i våra estimat för Q3 och 2019. Vi gör antagandet att Alunorte, Paragominas och samarbetet med smältverket Albras drivs till 50% i Q1 2019. Vi bedömer att full kapacitet uppnås i Q2 2019p. Vi höjer riktkursen till 58 NOK (57). Köprekommendationen upprepas.

Neste

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:82,00 EUR
Pris:72,76 EUR
Analytiker:Matteo Bonizzoni, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-10 kl. 05:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-10 kl. 08:09.
NesteNESTE
Diagram

UPPDATERING

Inkorporerar bättre förnybara och svaveltak - vi höjer till Köp

Nestes konkurrensfördel i Renewable Products (67% av konsoliderat EBIT för 2018p, 40% ROCE) fortsätter ohindrat, med stabil efterfrågan och stödjande lagstiftning. Vi förväntar oss att bolaget ska berätta mer angående den planerade kapacitetsexpansionen på 1 Mton (+33%) och förare utanför vägtransport (flyg, bioplast). Vi höjer vår VPA för 2018p-2020p med 19% i genomsnitt (Renewables +8%, Oil Products +11%). Vi höjer vår rekommendation från Behåll till Köp, och höjer riktkursen till 82 EUR (66).

Oförminskad konkurrensfördel i Renewable Products

Renewable Products har varit den främsta källan till vinstökningen. Neste har bibehållit sin konkurrensfördel i avancerat biobränsle. Neste MY:s förnybara diesel, som är baserad på deras egen NEXBTL-teknologi, kan resultera i upp till 90% mindre växthusgasutsläpp än fossildiesel. Nestes framgångar som har drivit marginalexpansion har främst berott på två orsaker: 1) förmågan att växla ifrån palmolja till lågkvalitets överblivna avfall. Här har Neste utvecklat en global upphandling och egen processteknologi; och 2) förmågan att kunna fortsätta att uppgradera försäljningsmixen för mer lönsamma slutanvändare, vilket täckte 34% av volymen under Q2 2018 (upp från 22% under Q2 2017), med ett mål på 50% under 2020. De regelverk som finns i både EU och USA fortsätter att vara tacksamma. Samtidigt som konkurrenter (ENI, Total, Diamond, REG m m.) höjer kapaciteten, har Neste fortfarande en konkurrensfördel i upphandling, processhantering och försäljningsmix.

Riktkurs höjs till 82 EUR, uppgraderar till Köp

Vi uppgraderar vår rekommendation från Behåll till Köp och höjer vår riktkurs till 82 EUR. Vår nya riktkurs är baserad på en summan-av-delarna: Pil Products till 7x EV/EBITDA 2019p, Marketing till 8,5x, och den snabbväxande Renewable Products med en ROCE på >40% till 12x. Vi räknar in kapacitetsexpansionen på 1 Mton i Renewable Products (+10,3 EUR per aktie) och extra vinster från IMO-regulationer (+1,5 EUR per aktie) över 2019p-20221p.

Austevoll Seafood

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:131,00 NOK
Pris:119,60 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-10 kl. 05:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-10 kl. 08:09.
Austevoll SeafoodAUSS
Diagram

UPPDATERING

Rabatten har ökat

Vid vår senaste sektorgenomgång ansåg vi att Austevoll skulle ha rekommendationen Behåll, då bolaget inte hade någon rabatt till dess summan-av-delarna-värdering (den historiska rabatten har varit 21%). Bolaget har nu en rabatt på cirka 13% och vi bedömer att de pelagiska intäkterna kommer att vara starka en längre tid, vilket motiverar en lägre rabatt till summan-av-delarna samt att vi även ser potential i Leroy Seafood. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 131 NOK (118).

Pelagiskt är fortsatt intressant

Enligt vår mening är det pelagiska segmentet fortsatt intressant och borde hålla nere rabatten under 15%. Det pelagiska segmentet är volatilt och beror på El Niño, men enligt vår bedömning är det liten risk att en stark El Niño återkommer den här vintern. Southern Oscillation Index är i det nedre bandet, vilket innebär en ökad risk för El Niño, men vi tror dock på fortsatt goda kvoter de kommande 12 månaderna.

Finansiellt

Austevolls finanser är beroende av Leroy Seafood (LSG), då de äger 52,7% av LSG. Leroy behöver ett starkt Q4 för att nå helårsprognosen. Vi bedömer att det också sker vilket innebär ett starkt Q4 för Austevoll. Vi bedömer att EBITDA uppgår till 1 014 MNOK i Q3 och 1 701 MNOK i Q4, vilket i så fall skulle vara det starkaste kvartalet någonsin.

Värdering

Vi värderar Austevoll genom en summan-av-delarna-värdering. Austral Group värderas till 23 NOK per aktie. Food Corp, Pelagia och Brødrene Birkeland summerar till 16 NOK/aktie. Vår riktkurs på 75 NOK per aktie för Leroy Seafood medför ett värde för Austevoll om 116 NOK per aktie. Vi antar en rabatt på 10%, vilket ger ett totalt värde för Austevoll på 131 NOK/aktie. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 131 NOK (118).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 598,2 0,2% -2,3% 5,2%
OMXS30 1 624,5 0,2% -2,0% 3,0%
OMXH25 4 150,2 -0,4% -3,0% 5,9%
OMXC20 907,4 -0,4% -7,3% -11,4%
OSEBX 923,9 0,4% -2,2% 13,4%
OMXBB 930,6 -0,5% -1,6% -1,4%
Dow Jones 26 430,6 -0,2% -1,3% 6,9%
S&P500 2 880,3 -0,1% -1,5% 7,7%
Nasdaq C 7 738,0 0,0% -3,3% 12,1%
SX5E 3 321,8 0,4% -2,0% -5,2%
DAX 11 977,2 0,3% -2,5% -7,3%
CAC40 5 318,6 0,3% -2,7% 0,1%
RTS 1 159,5 0,1% -1,9% 0,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 85,0 1,3% 0,2% 27,1%
Guld 1 185,6 -0,1% -1,6% -8,2%
Silver 14,3 -1,0% -1,2% -15,1%
Aluminium 2 031,5 -2,0% -2,3% -9,4%
Bly 1 934,0 -2,4% -3,3% -22,5%
Koppar 6 219,0 0,8% -0,9% -13,1%
Nickel 12 660,0 2,1% 1,9% 3,3%
Zink 2 691,5 1,6% -0,1% -18,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,48 -0,90 -2,00 -0,90
Sverige, 10 år 0,70 -0,10 8,00 -6,00
Norge, 10 år 2,04 1,80 12,60 47,30
Tyskland, 10 år 0,55 0,70 11,30 12,10
GB, 10 år 1,70 0,70 14,90 50,90
USA, 10 år 3,21 -2,36 15,00 77,35
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,47 0,2% 0,7% 6,5%
USD / SEK 9,13 0,2% 1,5% 11,5%
GBP / SEK 11,95 0,4% 2,3% 7,9%
NOK / SEK 1,10 0,3% -0,1% 10,0%
DKK / SEK 1,40 0,2% 0,7% 6,3%
CAD / SEK 7,04 0,3% 0,3% 7,7%
CHF / SEK 9,18 0,2% 0,4% 9,3%
JPY / SEK 0,08 0,2% 1,9% 11,0%
EUR / USD 1,15 0,0% -0,7% -4,5%
USD / JPY 113,16 0,0% -0,4% 0,5%
EUR / GBP 0,88 -0,2% -1,6% -1,3%
AUD / USD 0,71 0,1% -1,7% -9,5%
USD / CAD 1,30 0,0% 1,1% 3,5%
GBP / USD 1,31 0,2% 0,8% -3,2%
USD / NOK 8,29 0,0% 1,5% 1,3%
EUR / NOK 9,51 -0,1% 0,8% -3,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 0,2 procent vid 26.431. Det bredare S&P 500 tappade 0,1 procent till 2.880. Nasdaq stärktes marginellt till 7.738.

Sektorvis steg energibolag 1,0 procent medan råvarubolag noterades 3,4 procent lägre.

Enligt Internationella Valutafonden, IMF, har den globala tillväxten tappat momentum under första halvåret och nedåtriskerna har ökat. I USA är momentum fortsatt starkt då de finanspolitiska stimulanserna fortsätter att öka, men tillväxtprognosen för 2019 har dragits ned på grund av tullarna mot Kina, skriver IMF i sin globala höstprognos.

På bolagsfronten avancerade Tesla nära 5 procent efter fem dagar med nedgångar. Macquarie har inlett bevakning av elbilstillverkaren med rekommendationen outperform samt riktkursen 430 dollar, omkring 167 dollar över tisdagens stängningsnotering.

Investeraren Bill Ackmans hedgefond Pershing Square har byggt en ägarposition i kafékedjan Starbucks till ett värde om cirka 900 miljoner dollar. Aktien var upp 2,1 procent.

Google har presenterat sina nya Pixel-telefoner, Pixel 3 och Pixel 3 XL med större skärmar i jämförelse med sina föregångare. I samma veva presenterade bolaget sin första läsplatta och en smart-högtalare med skärm som drivs av artificiell intelligens. Alphabet-aktien tappade 0,9 procent efter att ha sjunkit 1,0 procent dagen innan då det framkom att den sociala nätverkstjänsten Google+ stängts efter ett avslöjande om en bugg som gav obehöriga tillgång till upp till 500.000 användares uppgifter.

American Airlines tappade 6,6 procent mot bakgrund av att bränslepriserna i det tredje kvartalet var nära 3 procent högre i jämförelse med vad bolaget tidigare hade räknat med. Samtidigt råder det tvivel om stigande biljettpriser kan kompensera för skenande bränsleutgifter.

Läkemedelsbolaget Perrigo handlades ned 1,8 procent efter beskedet om att vd slutar efter mindre än ett år på posten.

Livsmedelsjätten Kroger retirerade i sin tur 4,9 procent. Deutsche Bank har sänkt sin rekommendation på aktien till sälj, från behåll.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning noterades storbolagsindexet OMXS30 0,2 procent upp till 1.624. Omsättningen stannade på knappt 15 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Ericsson avancerade 2,2 procent till strax under 80 kronor. Goldman Sachs har upprepat sin köprekommendation och samtidigt höjt riktkursen till 88 kronor. Efter tre börsdagar med sjunkande kurs lyftes Boliden drygt 2 procent i kölvattnet av stigande råvarupriser.

Bland storbolagsvinnarna återfanns även Alfa Laval och Autoliv. För Autolivs del har ABG övergivit sin säljrekommendation för behåll. Autoliv-aktien var upp 1,5 procent. Alfa Laval har fått en höjd riktkurs från Kepler Cheuvreux, upp till 275 kronor, och aktien avancerade drygt 1 procent till nära 240 kronor.

I motsatt del av OMXS30 återfanns några av storbankerna. Sämst i sektorn gick SEB som backade 1,4 procent sedan ABG sänkt rekommendationen till behåll och pekat på en begränsad uppsida.

Nordea tappade 0,6 procent. Nordea ska enligt media behållit en Köpenhamnsbaserad kund, Dan Consulting Strand House, i fyra år efter det att amerikanska FBI varnat banken för att personer sammankopplade till berört bolag var engagerade i penningtvätt.

Swedbank backade 0,5 procent. Société Générale har sänkt rekommendationen till sälj och pekat ut Swedbank som en av de dyraste bankaktierna.

Öresund har köpt ytterligare 150.000 aktier i Catena Media, där investmentbolaget är storägare, under september. Sedan kurstoppen i våras har Catena Media-kursen halverats. Aktien steg 2,9 procent.

Inom igaming-sektorn tappade Net Ent drygt 5 procent efter att Barclays sänkt sin rekommendation till jämvikt.

Leo Vegas handlades ner för sjätte börsdagen i följd och aktien har nu tappat 38 procent sedan årsskiftet. Carnegie väntar sig att Leo Vegas organiska tillväxt kommer att avta markant under det andra halvåret, enligt en analys där riktkursen för speloperatören sänks fast med intakt köprekommendation.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Maskinorder aug -3.7 % / 1.6 % 11.0 % / 13.9 %
SCB 09:30 Hushållskonsumtion 09:30 -2.1 % / -0.1 %
GB 10:30 BNP aug 0.2 % 0.3 %
USA 14:30 PPI sep 0.2 % / 2.7 % -0.1 % / 2.8 %
CH Nya banklån sep 1340.0b / n.a. 1280.0b / 1520.0b
KI Konjuktursprognos
18:00 Olja: EIA (DOE) månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden
Carlsberg DK0010181759 Inga tillkännagivanden
Marine Harvest NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Grieg Seafood ASA NO0010365521 Inga tillkännagivanden
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
Neste FI0009013296 Inga tillkännagivanden
Austevoll Seafood NO0010073489 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.