Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 11 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-11 kl. 07:58 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-11 kl. 08:01 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -2,0% OMXS30 -1,8% DJI -3,1% NASDAQ -4,1%
586,5 1 595,1 25 598,7 7 422,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Saab 515 (460) SEK
Grieg Seafood 127 (108) NOK
Norway Royal Salmon 245 (218) NOK
Marine Harvest 208 (195) NOK
XXL 50 (70) NOK

Data Respons

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:32,00 NOK
Pris:25,00 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-11 kl. 05:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-11 kl. 12:55.
Data ResponsDAT
Diagram

UPPDATERING

Stärker den tyska positionen

Under onsdagkvällen meddelade Data Respons att de förvärvar två tyska R&D-servicebolag för cirka 7x EBITDA 2017p. Vi höjer vårt estimat för EBITDA 2019p med 20% och höjer riktkursen till 32 NOK (30), då förvärvsmultipeln är attraktiv i förhållande till aktuell multipel för Data Respons på 13x EV/EBITDA. Vi upprepar Köp och ser Data Respons som ett attraktivt spel på att industrin tvingas out-sourca mer av sina R&D-aktiviteter.

Starkare position i Tyskland

Genom förvärven av MicroDoc och EPOS CAT stärkte Data Respons positionen ytterligare på den tyska marknaden, med ett särskilt fokus på stark efterfrågetillväxt från bilindustrin. De senaste två förvärven, IT Sonix och XPURE, är båda nischleverantörer av specialiserade mjukvarutjänster och teknologi speciellt inriktade på ”Connected Car”-lösningar.

Multiplar bidrar positivt

De två nyligen förvärvade bolaget hade sammanlagda intäkter på 13,6 MEUR 2017 och en imponerande EBITDA-marginal på 20%. Vi höjer därför estimatet för EBITDA 2019p med 20%. Data Respons kommer att betala 8,9 MEUR kontant och 2,9 miljoner nya aktier samt en tilläggsköpeskilling som dock inte kommunicerats. Vi anser det rimligt att anta att transaktionen sker till 7x EV/EBITDA. Eftersom Data Respons för närvarande handlas till 13x EBITDA 2018p blir förvärvseffekten cirka 3 NOK per aktie.

Riktkurs höjs till 32 NOK (30), Köp upprepas

Vår riktkurs är baserad på värdering om 30 NOK per aktie genom att använda en EV/EBITDA-multipel på 13x för 2019p och en kassaflödesvärdering. Därtill adderar vi 2 NOK per aktie för att återspegla bidragen från förvärven de kommande 12-18 månaderna. Data Respons är ett attraktivt spel på att industrin kommer att lägga ut mer R&D på specialister. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 32 NOK (30).

Kappahl

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:31,00 SEK
Pris:32,22 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-11 kl. 06:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-11 kl. 09:21.
KappAhlKAHL
Diagram

UPPDATERING

Q4: Ett första intryck

KappAhl rapporterade ett Q4-resultat långt under våra förväntningar. Försäljningen minskade med 1%, i stort sett i nivå med vårt estimat, inklusive LFL-tillväxt på -1,6% och i kontrast till vårt estimat på -2,5%. Försäljningen i Sverige (cirka 60% av koncernförsäljningen) föll med 2% (vårt estimat -1%), något över den svenska klädesmarknaden i kvartalet. KappAhl ökade onlineförsäljningen (5% av koncernförsäljningen) med 38%. Bruttomarginalen kom in 130 punkter under våra estimat på 59,2%. EBIT kom in på 66 MSEK (vårt estimat 126 MSEK), på grund av en kraftig ökning av rörelsekostnaderna. Kostnadsökningen beror främst på avgångsvederlag till tidigare vd, valutaeffekter och ökade kostnader för marknadspenetration. Nettovinsten på 49 MSEK var 50 MSEK under vår förväntan. Utdelningen på 2 SEK, i linje med våra förväntningar, behölls dock. Vi förväntar oss att aktien underpresterar, mot bakgrund av detta svaga resultat. Vi rekommenderar Minska. Riktkursen är 31 SEK.

Saab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:515,00 SEK
Pris:427,30 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-11 kl. 05:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-11 kl. 08:01.
SAAB BSAAB B
Diagram

UPPDATERING

T-X adderar signifikant värde, riktkurs höjs till 515 SEK

Vi har uppdaterat vår riktkurs för att återspegla värdet av T-X-kontraktet. I vårt basscenario antar vi att ordern initialt kommer att uppgå till 25 miljarder SEK och att det finns potential på ytterligare order i spannet 82-115 miljarder SEK inom produktkategorin. Vi ser därför en enorm marknad i förhållande till Saabs nuvarande orderbok på 104 miljarder SEK. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 515 SEK (460).

Global marknad för T-X värd ytterligare 82-115 miljarder SEK

Vi bedömer att Saabs andel av T-X-projektet är 30% och att deras andel av den initiala ordern uppgår till 25 miljarder SEK. Bortom den initiala ordern ser vi potential till ytterligare order upp till 82-115 miljarder SEK, då vi bedömer att den globala marknaden för T-X uppgår till mellan 1 500-2 000 flygplan. Enbart USA har behov av 1 000 flygplan medan ytterligare marknader främst består av de länder som har köpt F-35. Enligt defencenews.com är den globala marknaden för skolflygplan värd cirka 90 miljarder USD.

Aeronautics väntas växa 50-140% på medellång sikt

När vi inkluderar T-X ser vi stor potential för Saabs viktigaste affärsområde Aeronautics (cirka 21% av intäkterna) och att intäkterna kan öka 57% från 2018p till 2023p till 12,5 miljarder SEK. Med ytterligare order kan siffran med lätthet uppgå till 19,2 miljarder SEK. Vi ser en väsentlig uppsida i dessa tal primärt drivet av ytterligare order på Gripen och T-X.

Riktkurs höjs till 515 SEK (460), Köp upprepas

Vi upprepar Köp eftersom vi ser stark tillväxt i bolagets nuvarande orderbok och då vi ser goda anledningar till fortsatt tillväxt genom det starka produkterbjudandet och möjligheten till fler jätteorder. Efter att ha uppdaterat vår modell sätter vi en ny riktkurs på 515 SEK (460) baserat på en viktning med 85% från en kassaflödesvärdering och 15% från 14x EV/EBIT 2019p. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 515 SEK (460).

Volvo

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:150,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-11 kl. 05:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-11 kl. 08:01.
Volvo BVOLV B
Diagram

INFÖR RAPPORT

EBIT väntas förbättras med 35%

Volvo presenterar sin Q3-rapport den 19 oktober. Vi förväntar oss att marknadsutsikten är oförändrad, även om handelskrigsliknande förhållanden mellan USA och Kina väntas generera några försiktiga kommentarer. Order väntas öka, delvis på grund av låga jämförelsetal. EBIT väntas förbättras med 35% vilket ger en EBIT-marginal på 10,6%, även om Lastvagnar väntas ha blivit påverkad av flaskhalsar. En förväntad nettokassa på omkring 20 SEK per aktie vid slutet på året öppnar upp potential för några extrautdelningar framöver. Vi behåller vår Behållrekommendation inför rapporten, med en riktkurs på 180 SEK. Vår riktkurs är främst baserad på en DCF-värdering med en genomsnittlig viktad kapitalkostnad på 8,1%, en slutlig tillväxt på 3% och en EBITDA-marginal på 12%.

Något försiktig framtidsbedömning trolig

Vi förväntar oss att framtidsbedömningen för de olika marknaderna ska lämnas oförändrad, både för Lastvagnar och VCE, med några försiktiga kommentarer efter ökande handelskrigsliknande förhållanden och handelstullar, men fortfarande väntas en god orderingång i både Lastvagnar och VCE. EBIT väntas öka med 35% till 9,5 miljarder SEK, främst på grund av en stark förbättring för Lastvagnar, men CE-divisionen väntas också presentera en stabil årlig tillväxt på 50%. Förutom detta bedömer vi att Bussar och Penta presenterar stark vinst till följ av orderförbättringen på över 50% från Q2. EBIT-marginalen väntas förbättras till 10,6% från 9,1%, i stort i linje med förbättringen under Q2.

Orderförbättring väntas

Lastbilsorder väntas förbättras med 13% q/q till följd av stabila beställningar i USA som indikerats av de senaste ACT-siffrorna. Lastbilsrelaterade prishöjningar har också implementerats, kopplat till uppgraderingen av modellprogrammet för 2019 och även för att justera för råmaterialspriser och tullar. Europeiska lastbilsorder väntas minska med 5%, men det är fortfarande en god marknad och det beror främst på starka jämförelsetal. VCE-order väntas också visa en hälsosam årlig tillväxt på 27%, även om vi väntar oss en gradvis avsaktning i Kina, vilket indikerats av Komtrax-siffror, såväl som tuffare jämförelsetal i framtiden.

Bygger kassan

Vi förväntar oss att Volvo avslutar året med en stark kassa. Nettokassan för Industrial operations var 28 miljarder SEK efter Q2 och är troligtvis närmare 40 miljarder SEK vid slutet av året (våra estimat), vilket motsvarar cirka 20 SEK per aktie. Detta öppnar upp för en potentiell extrautdelning på 10-15 SEK utöver den förväntade utdelningen på 4,50 SEK. Vi upprepar Behåll och riktkursen 180 SEK.

XXL ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 NOK
Pris:41,10 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-11 kl. 05:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-11 kl. 08:01.
XXL ASAXXL
Diagram

UPPDATERING

Ytterligare ett förlorat kvartal

Q3-vinsten den 24 oktober kommer att visa på en svag utveckling. Vi ligger 16% under konsensus på EBITDA och vi förväntar oss en EBITDA-marginal på 7,8% (10,4% i Q3 2017) och en total försäljningstillväxt på 7,5%, drivet av nya butiksetableringar. Dagens verksamhet och tillväxtutsikter kan dock klara direktavkastningen på cirka 5%, vilket mer än väl rättfärdigar aktiekursen på 42 NOK. Vi har justerat marginalprognoser och kapitalkrav nödvändiga för förväntad tillväxt, vilket leder till lägre kassaflöde och lägre riktkurs. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 50 NOK (70).

Dyrt att slåss om marknadsandelar

EBITDA-marginalerna i Q2 var påtagligt lägre än väntat. Vi bedömer att låga marginaler och låg tillväxt fortsatte in i Q3, eftersom det varma vädret i juli (kvartalets viktigaste månad) tvingade fram prissänkningar. Vi estimerar cirka -8% LFL i Norge och Sverige å/å. Vi sänker våra kortsiktiga vinstestimat på grund av ökade svårigheter att uppnå den tillväxt man har som målsättning. Kostsamma kampanjer börjar dock ge belöning i form av att mindre kedjor och fristående konkurrenter slås ut.

Integrerade försäljningskanaler

Den nordiska sportindistrin växer i god takt, trots väderbetingad låg tillväxt i det senaste kvartalet. I hela Europa slåss detaljister om marknadsandelar för att få råd att investera i digitala lösningar. Den 14 september tillkännagav XXL en ny betalningslösning där kunden betalar i butik med sin telefon. Vi bedömer att XXL kommer att fortsätta att kapitalisera på sin position som marknadsledare. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 50 NOK (70).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 586,5 -2,0% -5,0% 3,1%
OMXS30 1 595,1 -1,8% -4,2% 1,2%
OMXH25 4 058,8 -2,2% -5,2% 3,6%
OMXC20 889,6 -2,0% -8,9% -13,1%
OSEBX 914,2 -1,1% -2,8% 12,2%
OMXBB 936,2 0,6% -1,1% -0,8%
Dow Jones 25 598,7 -3,1% -4,6% 3,6%
S&P500 2 785,7 -3,3% -4,8% 4,2%
Nasdaq C 7 422,1 -4,1% -7,5% 7,5%
SX5E 3 266,9 -1,7% -4,1% -6,8%
DAX 11 712,5 -2,2% -4,7% -9,3%
CAC40 5 206,2 -2,1% -5,2% -2,0%
RTS 1 143,4 -1,4% -4,4% -1,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 83,1 -2,2% -3,7% 24,3%
Guld 1 188,6 0,3% -1,0% -7,9%
Silver 14,4 0,3% -2,4% -14,8%
Aluminium 2 029,0 -0,1% -6,3% -9,5%
Bly 1 915,0 -1,0% -5,2% -23,2%
Koppar 6 294,0 1,2% 0,3% -12,1%
Nickel 12 775,0 0,9% 3,0% 4,2%
Zink 2 697,5 0,2% 2,4% -18,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,48 -0,10 -2,00 -1,00
Sverige, 10 år 0,72 1,60 6,20 -4,40
Norge, 10 år 2,07 3,60 14,50 50,90
Tyskland, 10 år 0,57 2,10 9,30 14,20
GB, 10 år 1,74 3,90 17,10 54,80
USA, 10 år 3,22 1,52 6,31 78,87
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,50 0,3% 0,9% 6,8%
USD / SEK 9,10 -0,3% 1,0% 11,2%
GBP / SEK 12,01 0,6% 2,5% 8,5%
NOK / SEK 1,11 0,8% 0,8% 10,9%
DKK / SEK 1,41 0,3% 0,9% 6,6%
CAD / SEK 7,01 -0,4% -0,3% 7,3%
CHF / SEK 9,19 0,1% 0,8% 9,4%
JPY / SEK 0,08 0,1% 2,2% 11,1%
EUR / USD 1,15 0,5% 0,0% -4,0%
USD / JPY 112,71 -0,4% -1,2% 0,0%
EUR / GBP 0,87 -0,3% -1,5% -1,6%
AUD / USD 0,71 0,4% -0,7% -9,2%
USD / CAD 1,30 0,1% 1,2% 3,6%
GBP / USD 1,32 0,8% 1,5% -2,4%
USD / NOK 8,20 -1,1% 0,2% 0,2%
EUR / NOK 9,46 -0,5% 0,1% -3,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde ned 3,2 procent till 25.599. Det bredare S&P 500 tappade 3,3 procent till 2.786. Nasdaq hade sjunkit 4,1 procent till 7.422.

Samtliga sektorer hamnade på minus där kraft stod för det minsta fallet med en nedgång på 0,5 procent medan IT noterades hela 4,8 procent lägre för dagen.

Flera stora It-bolag tyngde index, däribland Amazon som backade hela 6,2 procent, Apple som sjönk 4,6 procent och Microsoft som var ned 5,4 procent. Neflix tappade hela 8,4 procent.

Bland övriga aktier rasade varuhuskedjan Sears runt 17 procent efter uppgifter i Wall Street Journal om att bolaget har anlitat M-III partners för att förbereda en konkursansökan så snart som denna vecka.

Allt var dock inte nattsvart på börsen denna onsdag. Den USA-noterade kinesiska elbilstillverkaren Nio steg knappt 5 procent. Baillie Gifford, som också är en större aktieägare i Tesla, har köpt en 11,44-procentig andel i Nio. Tesla gick i sin tur ned 2,3 procent.

Mobilspelbolaget Zynga, som bland annat utvecklat Farmville och konkurrerar med King, föll tillbaka 3,2 procent efter att ha stigit 12 procent under tisdagen på rykten om att flera spelutvecklare skulle vara intresserade av ett övertagande.

Rapportsäsongen drar i gång så smått denna vecka och på fredag rapporterar storbanker som JP Morgan, Wells Fargo och Citigroup.

På råvarufronten sjönk oljepriset nästan 3 procent. Enligt Ian Taylor, ordförande i oljehandlarjätten Vitol, kan oljepriset sjunka till 65 dollar fatet på grund av den minskade efterfrågan och ett fortsatt stort utbud.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Nedgången tilltog under eftermiddagen när USA-börserna öppnade nedåt och vid stängningen hade Stockholmsbörsens OMXS30-index fallit tillbaka 1,8 procent till 1.595. Omsättningen på Stockholmsbörsen stannade till slut på cirka 18,4 miljarder kronor.

Atlas Copco parkerade nära botten av storbolagsindexet då A-aktien noterades 5,5 procent lägre. Tyska VAT, som också tillverkar vakuumprodukter, har infört kortare arbetstid för 400 av bolagets anställda på grund av svaghet på vissa marknader. Flera andra verkstadsföretag som SKF, ABB och Sandvik handlades också ned, med mellan 2,5 och 5 procent.

Även skogen gick svagt. SCA tappade 5,7 procent medan Stora Enso var ned 6 procent och Billerud Korsnäs 5 procent.

I andra ändan av OMXS30 fanns Telia som lyfte 1,9 procent. En annan teleoperatör, Tele2, noterades också högre. Banksektorn vände upp efter en svag period, med Swedbank och Handelsbanken upp 0,8 procent vardera.

Utanför storbolagsindex stärktes Capio 2,3 procent till 58 kronor, sedan bolagets styrelse rekommenderat franska Ramsays senaste bud som är just 58 kronor.

"Det lägre acceptanskravet på 75 procent från Ramsay gör att vi anser att transaktionsrisken minskar och att det här budet faktiskt är bättre för aktieägarna än den andra affären, där vi ville sälja den franska verksamheten", kommenterade styrelseordförande Michael Wolf för Nyhetsbyrån Direkt.

Sensorer från Fingerprint Cards finns med i tre nya mobilmodeller som Google presenterade på tisdagen, uppgav det svenska bolaget. Aktien lyfte 4,3 procent. Rejält upp var det också för tungoljebolaget Black Pearl i spåren av sfärkollegan IPCO:s bud på bolaget. Black Pearl steg drygt 12 procent medan IPCO föll ungefär lika mycket.

Svagt gick det för Nolato, som framställer produkter i polymera material och tillverkar enheten som används för att hetta upp nikotinet i vissa e-cigaretter. Aktien tappade 8 procent sedan Financial Times rapporterat att Hongkongs ledare vill införa ett förbud mot e-cigaretter. Enligt Nolato väntas dock det hotande förbudet inte få någon större effekt för Nolato, som uppger sig inte ha någon försäljning till den kinesiska storstaden.

Carnegie har sänkt sin rekommendation för New Wave till behåll från tidigare köp. Motiveringen är att aktien har gått starkt sedan rapporten för det andra kvartalet, skriver Carnegie. New Wave svarade med att stänga 4,6 procent lägre.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
KappAhl Minska 31 SEK 1,34

Makro idag

Period Estimat Föregående
SCB 09:30 Småhusbarometern sep 2.930m
SCB 09:30 KPI sep 0.3 % / 2.2 % -0.2 % / 2.0 %
USA 14:30 KPI sep 0.2 % / 2.4 % 0.2 % /2.7 %
Olja: Opec månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Data Respons NO0003064107 Inga tillkännagivanden
Kappahl SE0010520981 Inga tillkännagivanden
Saab SE0000112385 1, 3
Volvo SE0000115446 1
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.