logo
Dagens analyser - tisdagen den 16 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-16 kl. 08:22 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-16 kl. 08:25 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,4% OMXS30 0,0% DJI -0,4% NASDAQ -0,9%
565,5 1 536,1 25 250,6 7 430,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Gränges Köp 125 (140) SEK
Betsson Behåll 73 (71) SEK
Kindred Köp 122 (125) SEK

Sandvik

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:140,25 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-16 kl. 09:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-16 kl. 15:30.

INFÖR RAPPORT

Inför Q3: Ett bra kvartal, men försiktigare framtidsbedömning

Vi förväntar oss ytterligare ett bra kvartal för Sandvik, men med en försiktigare framtidsbedömning eftersom osäkerheten har ökat, särskilt för automotive. SMS bör kunna ligga kvar på höga marginaler. Vi ser inga tecken på minskad efterfrågan inom gruvutrustning. SMT:s marginal fortsätter att förbättras, även om viss säsongsmässig svaghet kommer in i bilden. Rapporten publiceras den 23 oktober. Vi upprepar Behåll och riktkursen 180 SEK.

Forsatt tillväxt och bra marginal för SMS

Takten är sjunkande, men vi förväntar oss en stark organisk försäljningstillväxt på 7% för Machining Solutions (SMS). Med en fortsatt hög operationell hävstång, integrationen av Metrologic och medvind från valuta förväntar vi oss att EBIT-marginalen ligger kvar på 26%. Vi bedömer att efterfrågan har varit sekventiellt oförändrad i Europa och Asien, men att takten ökat i Nordamerika. Vi förväntar oss ett bra kvartal, men en försiktigare framtidsbedömning.

SMRT-order håller sig uppe

Vi ser inga tecken på minskad efterfrågan inom gruvutrustning och även om vi förväntar oss att orderingången blir något lägre sekventiellt i absolut mening så ligger tillväxttakten kvar på en hög nivå. Vi förväntar oss en organisk ordertillväxt på 10% och med en book-to-bill på 1,04 i Q2 bedömer vi att den organiska försäljningstillväxten blir 14%. Vi estimerar en marginal på 17,3% för Q3.

Säsongsmässig svaghet för SMT

Den kortcykliska delen av Materials Technology (SMT) fortsätter att utvecklas väl och med en book-to-bill på 1,09 i Q2 förväntar vi oss att försäljningen fortsätter att växa. Vi estimerar en organisk ordertillväxt på 20% och en organisk försäljningstillväxt på 10%. Med en ogynnsam mix och extra underhåll i smältverken i Sandviken under sommaren estimerar vi en större sekventiell marginalnedgång än vanligt. Vi estimerar 5% kontra 9% i Q2 och 0,2% i Q3 förra året. Vi upprepar Behåll och riktkursen 180 SEK.

Marine Harvest

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:212,00 NOK
Pris:192,70 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-16 kl. 05:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-16 kl. 13:04.

UPPDATERING

Levererar på kostnader – volymen är frågan

Marine Harvest levererade ett operativt rörelseresultat på 204 MEUR. Att de slog vårt förväntade resultat på 180 MEUR berodde primärt på högre operativt EBIT per kg. Vi bedömer att det beror på lägre kostnader per kg och att generationen från 2017 presterar betydligt bättre än den från 2016. Vi bedömer att odlingskostnaden per kg minskat till cirka 4 EUR jämfört med 4,27 EUR förra kvartalet. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 212 NOK (208).

Positiva nyheter från Marine Harvest

Marine Harvest slaktade 2% mer än guidningen på 110 000 ton, men levererade en EBIT/kg som var 11% bättre än vi hade väntat oss. Vi bedömer att kostnaden per kg i Norge äntligen kommit ner mot 4 EUR/kg. Det verkar därför som att generationen från 2017 presterar betydligt bättre än den från 2016. Kanada var också bättre än förväntat och vi förväntar oss att förvärvet av Northern Harvest kommer att leda till lägre kostnader genom skalfördelar och mer effektiv odling. Chile fortsätter att prestera bra även om kostnaderna var något högre än tidigare kvartal.

Det som kan tolkas negativt

Den goda slakten i Q3 leder till lägre potential jämfört med guidningen för helåret i Q4 2018. Det värsta är emellertid att bolaget nu måste sänka volymguidningen i Norge efter problem med laxlus. Det finns en risk att bolaget slaktat under optimala viktnivåer och därför kan ha lägre utbudspotential. Övriga segment har slaktat under guidning, så en fråga är om MHG lyckas uppnå tillräckliga volymer i Q4 2018.

Värdering

Vi värderar Marine Harvest enligt en DCF med ett långsiktigt EBIT/kg på 1,6 EUR. Till följd av något höjda estimat höjs riktkursen till 212 NOK (208). Vi upprepar Köp.

Konecranes

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 EUR
Pris:27,83 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-16 kl. 05:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-16 kl. 10:48.

UPPDATERING

En vinnare på handelskriget?

Vi sänker våra estimat med 6%, 4% och 3% inför Q3-rapporten som väntas den 25 oktober. Aktien har varit en av de svagaste hittills i år inom nordiska kapitalvaror trots stor kostnadsbesparingspotential, vilket medför att värderingen ser attraktiv ut även i ett sämsta tänkbara scenario. Vi upprepar Köp och riktkursen 45 EUR.

Svag utveckling, men möjlig vinnare på handelskriget

Konecranes aktie har backat med 27% hittills i år, delvis beroende på interna problem, men också på grund av oro för handelskrig. Dock är det viktigt att poängtera att om handelskriget leder till mer tillverkning i USA (25% av intäkterna), eller Europa (45% av intäkterna), istället för Kina (10% av intäkterna) borde Konecranes vara en relativ vinnare genom den starka positionen inom industrikranar och tjänster som borde uppväga den negativa effekten på verksamheten inom Port Solutions (1/3 av intäkterna). Efter att ha uppdaterat våra siffror efter det svaga resultatet för Q2 och våra förväntningar på Q3, sänker vi VPA med 6%, 4% och 3% för 2018-2020p.

Inför Q3

Den stora automationsordern på cirka 165 MEUR, som meddelades den här veckan, kommer att bokas i Q4. För Q3 förväntar vi oss order på 708 MEUR, ned 6% å/å, primärt drivet av tuffa jämförelsetal inom Port Solutions. Intäkterna väntas stiga med 4% till 769 MEUR drivet av tillväxt inom tjänster och leveranser till det jättestora automationsprojektet för hamnen i Virginia. Justerad EBITA uppskattas till 63 MEUR, vilket innebär en marginal på 8,2%, upp 90 punkter å/å. Vi förväntar oss att ledningen upprepar guidningen om oförändrade eller växande intäkter och en marginal över 6,9%.

Sämsta tänkbara scenario redan inprisat

Konecranes har fortfarande fullt upp med att integrera förvärvet av MHPS, vilket förväntas ge kostnadsbesparingar på 140 MEUR till 2020p. I ett sämsta tänkbara scenario där intäkterna faller med 10% kan EBIT hållas oförändrat på 213 MEUR, vilket medför en EV/EBIT på 12x i linje med historisk värdering. Vi anser det som klart attraktivt och upprepar Köp och riktkursen på 45 EUR baserat på ett historiskt multipelsnitt på 12x EBIT applicerat på 2020p EBIT diskonterat med ett år.

SEB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:91,00 SEK
Pris:92,84 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-16 kl. 05:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-16 kl. 10:08.

INFÖR RAPPORT

Tillbaka på jorden

Vi förväntar oss att SEB rapporterar mer normaliserade siffror i rapporten för det tredje kvartalet efter det enastående resultatet i Q2. Vår bedömning är att det justerade resultatet kommer att vara 16% lägre än i Q2. Vi gör endast mindre ändringar av estimaten för 2018-2020p, men höjer riktkursen till 91 SEK (87) till följd av tidsvärdet från vårens kommande utdelning som inkluderas i riktkursen. Vi upprepar Behåll.

Tillbaka på jorden efter starkt andra kvartal

Vi tolkar SEB:s resultat för det andra kvartalet som en studs tillbaka från ett mycket svagt första kvartal och inte som en ny vinstnivå. Andra kvartalet dopades genom 250 MSEK i engångsintäkter inom räntenettot drivet av marknaden och kortsiktig affärsvolym som sannolikt upphörde i Q2. Svensk bankstatistisk avseende företagsutlåning pekar mot minskade lånevolymer för SEB i juli och augusti, vilket stödjer det antagandet. Försäljningen av UC och SEB Pension under Q2 stör också jämförbarheten mellan kvartalen. Exklusive dessa två kapitalvinster förväntar vi oss att resultatet sjunker med 16%.

Mindre estimatändringar

Inför Q3 gör vi endast mindre estimatändringar på 0-1% för 2018-2020p för att återspegla den lägre tillväxten inom företagsutlåning.

Värdering

Vi höjer vår riktkurs till 91 SEK (87) till följd av att vi inkluderar tidsvärdet av nästa års utdelning i riktkursen. Vi värderar SEB enligt en summan-av-delarna för 2019p. SEB handlas för närvarande till P/E 11,6x för 2019p och P/TBV på 1,44x, enligt våra estimat, jämfört med sektorkollegornas snitt på 11,1x respektive 1,42x. Vår förväntade direktavkastning är 6,5-7% för 2018-2020p. Vi upprepar Behåll.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:143,85 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-16 kl. 06:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-16 kl. 10:08.

EFTER RAPPORT

Tar kostnader

Den nye VD:n har tagit kostnader på 1,6 miljarder SEK för Q3 och ytterligare 200 MSEK i omstruktureringskostnader över 2019p. Positivt är att orderingången slog förväntningarna och att den upprepade marknadsbedömningen är stark. Dessutom upprepade man de finansiella målen. Vi ser nedåtrisk i EBIT för 2019p, 2020p blir sannolikt oförändrat. Vi avvaktar tydliggöranden från dagens kapitalmarknadsdag för att kunna bedöma visibiliteten för utdelningen per aktie för 2018p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 155 SEK.

Q3: Svagare vinst, bättre orderläge

Vi hade förväntat oss ett EBIT för Q3 2018p på 680 MSEK (konsensus 729 MSEK), att jämföra med rapporterat EBIT (exklusive engångskostnader) på 457 MSEK, en miss på >35%. Orderingången var dock 4% bättre än konsensus och den upprepade marknadsbedömningen är stark. Vi förväntar oss mer detaljerad information från dagens kapitalmarknadsdag. Med upprepade finansiella mål kommer fokus sannolikt att ligga på marginalåterhämtning, där bolaget har ett mål för EBIT-marginalen på åtminstone 4%.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:125,00 SEK
Pris:97,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-16 kl. 05:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-16 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

Några extra kostnader väntas

Vi förväntar oss att Gränges rapporterar en 8% förbättring i EBIT (245 MSEK) före extraordinära poster, vilket stödjs av prishöjningar i USA, den 25 oktober när de presenterar Q3-resultaten. För att balansera detta, förväntar vi oss också extra kostnader till följd av produktionsflytten från Kina till Sverige, och en påverkan från aluminiumtullar. Men, med bolagets stora produktionsfacilitet i USA, kommer Gränges troligtvis att dra fördel från efterfrågan på USA-producerade aluminiumkomponenter. Även om vi justerar ner våra estimat för 2019p något, behåller vi vår Köprekommendation. Vi sänker vår riktkurs till 125 SEK (140) till följd av de lägre estimaten och svagare jämförelsemultiplar.

Några flyttkostnader väntas

På kort sikt, finns det en risk för kostnader relaterade till produktionsflytten från Kina till Sverige. Gränges har flyttat produktion från Shanghai till Finspång för att undvika de tullar som satts in mellan USA och Kina. Volymerna av legerat aluminium, som tidigare exporterades från Kina till USA, skickas nu från Sverige (varmvalsat-kapacitet krävs, vilket Gränges har i Finspång och Shanghai, men inte i USA). Kapacitetsutnyttjandet kommer att vara högt i Finspång, vilket ger risker för produktionshinder när produktionen är justerad.

Rusal gör troligtvis ingen skillnad

Gränges flyttar prishöjningarna i aluminium till kunderna. Gällande USA:s sanktioner på den ryska producenten Rusal, är cirka 5% av deras konsumtion i Kubal i Sundsval från Rusal, och omkring 20% av deras Svenska produktionsenhet (Finspång) är från Kubal. Vi förväntar oss att den långsiktiga påverkan är begränsad.

Stopp för Mitsubishi inte viktigt

Gränges beslut att stoppa planen att bygga en varmvalsfabrik tillsammans med Mitsubishi påverkade inte vår syn på Gränges. Det var ett långsiktigt projekt, och dess stopp påverkar inte vår syn på kort- till mellanlång sikt, vilket ser lovande ut. Den potentiella investeringen var substantiell och den främsta anledningen var för att öka försäljningen till bilindustrin i USA, vilket skulle kunna sänka multiplarna något. Vidare, Gränges samarbete med JV, tillsammans med flera andra Japanska bolag, har varit involverad i en kvalitetscertifieringsskandal, vilket skulle kunnat vara en oro. Slutligen gör stoppet att Gränges är mer öppna för ett uppköp. Vi upprepar Köp och sänker vår riktkurs från 140 SEK till 125 SEK. Vår riktkurs är baserad på en jämförelsevärdering och en DCF (WACC 9,5%, EBITDA marginal på 12% och slutlig tillväxt på 3%).

Betsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:73,00 SEK
Pris:66,35 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-15 kl. 05:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-16 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

Positiv trend väntas fortsätta

Vi förväntar oss att Betsson fortsätter den positiva trenden under Q3 med organisk intäktstillväxt på cirka 10% (Q2: cirka 11%). Inför rapporten höjer vi estimatet för tillväxt något och höjer EBIT med cirka 4-5% för 2018-2019p, vilket medför en höjning av riktkursen till 73 SEK (71). En begränsad uppsida medför att vi upprepar Behåll.

Positiv trend, men osäkerhet i Nederländerna

Betsson överraskade positivt i Q2 med intäkter som var 8% över förväntningarna och med positiva utsikter för Q3, även om viss osäkerhet råder då juli var hjälpt av fotbolls-VM. Vi förväntar oss att den positiva trenden fortsätter med intäkter som växer med 14% och med stabila kostnader q/q och en EBITDA-marginal på cirka 28%. Återregleringen av den nederländska marknaden skapar dock osäkerhet. Betsson har bötfällts, vilket kan få implikationer när de ansöker om licens. Vi bedömer att de kommer att få licens, men risken för utebliven licens kommer att vara i fokus och hålla tillbaka aktien.

Ökande skatter håller tillbaka vinsttillväxten

Då två av Betssons större marknader, Sverige och Nederländerna, reglerar kommer ökade skatter att hålla tillbaka vinsttillväxten 2019-2020p. Vi bedömer att EBITDA-marginalen sjunker från 27% 2018p till cirka 20% för 2020p.

Behåll upprepas, riktkurs höjs till 73 SEK (71)

Vi har höjt estimaten något inför Q3-rapporten, då den positiva trenden från Q2 väntas fortsätta. Vår riktkurs på 73 SEK (71) är baserad på genomsnittet av en DCF (WACC: 11,9%, långsiktig EBITDA-marginal: 20%) och en EV/EBIT-multipel på 10x 2020p. Som följd av en begränsad uppsida och vinster som hålls tillbaka av ökade skatter upprepar vi rekommendationen Behåll.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:223,90 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-16 kl. 05:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-16 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

Kvartalsmässig svaghet, men underliggande styrka väntas

Vi förväntar oss en viss motvind för CMS q/q i Q3 och att CMS-marginalen sjunker från 28% i Q2 till 26% i Q3. Dock anser vi att den underliggande resultattrenden är positiv. Genom att tidigarelägga en del av portföljinvesteringarna, jämfört med våra tidigare estimat, medför det att vi höjer vinstestimaten med upp till 5% för 2018-2020p. Vi upprepar Köp och riktkursen 285 SEK.

Viss motvind för CMS väntas q/q

Inför Q3-rapporten förväntar vi oss en viss motvind för CMS-intäkterna på cirka 3% q/q i Spanien efter ett avslutat kundkontrakt i Q2. Ersättningen för det i förtid avslutade kontraktet resulterade i en engångsintäkt i Q2, vilket kommer att tynga CMS-marginalen något i kombination med säsongsmässig svaghet i Q3. Vi bedömer att den underliggande CMS-marginalen sjunker från 28% i Q2 till 26% i Q3 (27,7% Q3 2017).

Tidigare investeringar höjer vinstutsikter

Intrum har som mål att ha ett bokfört portföljvärde överstigande 30 miljarder SEK 2020p och våra estimat vid slutet av 2020p är 32,7 miljarder SEK, inklusive värdet från Intesa. Efter diskussioner med bolaget är vår tolkning att takten på investeringarna kommer att ske tidigare än vi hade prognostiserat. Vi höjer därför estimaten för investeringarna för 2018p och sänker för 2019-2020p, vilket medför höjda vinstestimat med 5,2%, 3,8% och 0,7% för åren 2018-2020p.

Värdering

Vi värderar Intrum enligt en DCF-modell. Baserat på våra estimat för 2019p handlas Intrum för närvarande till EV/EBITDA på 9,4x och P/E på 8,2x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 4,2-6,5% för de kommande tre åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 285 SEK.

Electrolux

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:179,25 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-15 kl. 08:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-16 kl. 08:25.

UPPDATERING

Sears i konkursprocess

Sears ansökte igår om Chapter 11. Detta riskerar 10% av Electrolux nordamerikanska omsättning, men implicerar inga engångskostnader. Det viktiga är vad som händer med Sears varumärke Kenmore. Det är inte uteslutet att Electrolux förvärvar Kenmore, vilket skulle vara positivt. Vi upprepar Minska och riktkursen 195 SEK.

3% av Electrolux försäljning riskeras

Sears brukade stå för runt 20% av Electroluxs nordamerikanska division, men i dagsläget bekräftar bolaget att exponeringen är nere på 10% (cirka 3% av koncernens omsättning). Electrolux ser inget omedelbart behov för större engångskostnader, eftersom det hela har varit planerat en tid.

Vad kommer att hända med varumärket Kenmore?

Electrolux har primärt levererat köksprodukter till Sears. Kenmore har varit marknadsledande med 20% av USA-marknaden. Denna andel har nu fallit till 10%. Sears har redan meddelat att varumärket Kenmore är till salu. Enligt CNN Business erbjöds Sears låga 400 MUSD för Kenmore av huvudägaren Edward Lampert före konkursprocessen.

Bör Electrolux köpa Kenmore?

Om priset för varumärket Kenmore ligger på runt 400 MUSD bedömer vi att det kan vara klokt av Electrolux att förvärva och börja distribuera i ytterligare kanaler förutom Sears och Amazon. Detta skulle inte bara säkerställa dagens volymer inom köksutrustning utan det skulle också möjliggöra expansion till kalla produkter.

Vi upprepar Minska

På kort sikt är detta tydligt negativt för Electrolux och vi upprepar Minska och riktkursen 195 SEK. På längre sikt kan ett förvärv av Kenmore vara positivt för att säkra att volymerna i Nordamerika är stora nog för att göra verksamheten uthållig.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 565,5 -0,4% -5,3% -0,6%
OMXS30 1 536,1 0,0% -5,2% -2,6%
OMXH25 3 979,9 -0,1% -4,5% 1,6%
OMXC20 892,2 -0,3% -2,0% -12,9%
OSEBX 893,8 0,0% -2,9% 9,7%
OMXBB 932,1 0,5% -0,4% -1,3%
Dow Jones 25 250,6 -0,4% -4,7% 2,1%
S&P500 2 750,8 -0,6% -4,6% 2,9%
Nasdaq C 7 430,7 -0,9% -3,9% 7,6%
SX5E 3 210,4 0,5% -3,0% -8,4%
DAX 11 614,2 0,8% -2,8% -10,1%
CAC40 5 095,1 0,0% -3,9% -4,1%
RTS 1 146,7 0,5% -1,0% -0,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 80,8 0,4% -3,7% 20,8%
Guld 1 230,0 0,8% 3,6% -4,7%
Silver 14,7 1,0% 1,9% -12,6%
Aluminium 2 028,0 -0,8% -2,2% -9,5%
Bly 2 091,0 2,7% 5,6% -16,2%
Koppar 6 296,0 -0,5% 2,1% -12,0%
Nickel 12 650,0 -0,5% 2,1% 3,2%
Zink 2 662,0 -0,6% 0,5% -19,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,49 -0,50 -1,60 -1,60
Sverige, 10 år 0,71 -1,00 0,40 -5,50
Norge, 10 år 2,01 -1,00 -1,00 44,50
Tyskland, 10 år 0,50 0,00 -4,10 7,30
GB, 10 år 1,60 -3,40 -9,00 41,20
USA, 10 år 3,16 2,46 -6,67 73,04
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,36 -0,1% -0,8% 5,4%
USD / SEK 8,94 -0,3% -1,8% 9,2%
GBP / SEK 11,75 -0,4% -1,2% 6,1%
NOK / SEK 1,10 -0,1% -0,1% 9,5%
DKK / SEK 1,39 -0,1% -0,8% 5,2%
CAD / SEK 6,89 0,1% -1,9% 5,4%
CHF / SEK 9,05 0,1% -1,2% 7,8%
JPY / SEK 0,08 0,0% -0,6% 10,1%
EUR / USD 1,16 0,2% 1,0% -3,5%
USD / JPY 111,79 -0,3% -1,2% -0,8%
EUR / GBP 0,88 0,3% 0,4% -0,7%
AUD / USD 0,71 0,4% 1,1% -8,7%
USD / CAD 1,30 -0,4% 0,1% 3,6%
GBP / USD 1,31 -0,1% 0,6% -2,9%
USD / NOK 8,15 -0,2% -1,6% -0,3%
EUR / NOK 9,45 0,0% -0,7% -3,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones storbolagsindex sjönk 0,4 procent till 25.251. Det bredare S&P 500 backade 0,6 procent till 2.751 och det mer teknikorienterade Nasdaq tappade 0,9 procent till 7.431.

CNN rapporterade med hänvisning till två anonyma källor att Saudiarabien förbereder en rapport som kommer att medge att journalisten Jamal Khashoggi dog under ett förhör som gick fel, i samband med att journalisten skulle kidnappas från Turkiet.

I Asien bjöd måndagen återigen på lägre kurser i spåren av nya tullhot mot Kina från president Trump medan Europabörserna återhämtade sig något.

"De allmänna handelsspänningarna och geopolitiska spänningarna med Kina leder till mer oro kring global ekonomisk tillväxt och den allmänna marknadstillväxten. Det påverkar definitivt tech-sektorn", sade Chris Gaffney via TIAA Bank till Bloomberg News.

Starkast inom Dow Jones-indexet var apotekskedjan Walgreens som steg 1,7 procent, följt av konsumentvarujätten Procter & Gamble.

Apple pressades däremot 2,1 procent. Goldman Sachs befarar svaghet för bolaget i Kina. En annan förlorare i tekniksektorn var Cisco, som tappade 2,3 procent, och Microsoft som föll 1,8 procent.

Varuhuskedjan Sears, som under en längre tid har dragits med lönsamhetsproblem, har ansökt om konkursskydd. Aktien föll 24 procent efter att ha åkt utför under de senaste månaderna.

Från rapportfronten kom Bank of America med delårsdata som fick bankaktien att sjunka 1,9 procent. Utfallet för utlåningstillväxten och svaghet inom investmentbank-verksamheten lyftes fram som negativa faktorer.

På tisdag väntas delårsrapporter från bankerna Morgan Stanley och Goldman Sachs samt streamingbolaget Netflix.

Från makrofronten meddelades att detaljhandelns försäljning i USA steg mindre än väntat i september. Däremot kom en positiv överraskning i form av att centralbanken Federal Reserves index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i delstaten New York ökade mer än förväntat.

I veckan väntas USA-data över industriproduktion, Philadelphia Fed Index och en hel del bostadsstatistik. På onsdag publiceras Feds protokoll från det senaste räntemötet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning var OMXS30 oförändrad vid nivån 1.536 och aktier för 14,0 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen under dagen.

Måndagen var särskilt tuff för Getinge som föll hela 18,4 procent. Bolaget gör en reservering på 1,8 miljarder kronor för skadeståndskrav som riktats mot dotterbolaget Atrium Medical i Nordamerika för dess kirurgiska nätimplantat. Getinges vd Mattias Perjos uppgav att cirka 900 stämningar har lämnats in i USA och Kanada gällande implantaten.

Electrolux sjönk 1,5 procent. Vitvarubolaget uppgav att det inte kan uteslutas att den amerikanska varuhuskedjan Sears rekonstruktion kan få "väsentlig inverkan" på Electrolux framtida försäljning och på resultatet inom Vitvaror Nordamerika, som är en viktig marknad för bolaget.

Telia var starkast i OMXS30 med ett lyft på 2,4 procent och bidrog stort till uppgången för telekomsektorn. Bolaget anger att de totala synergierna från köpet av GET och TDC Norge blir 0,7 miljarder norska kronor, högre än tidigare bedömning på 0,6 miljarder.

Senare tids oro över Swedbanks eventuella exponering mot penningtvätt i Estland är överdriven, skrev Handelsbanken i ett morgonbrev som förklaring till varför Swedbank ersatt DNB i Handelsbankens modellportfölj. Handelsbanken noterade även att Swedbank är en "tydlig vinnare" vid högre räntor i Sverige. Swedbank avancerade 0,6 procent, men starkast för dagen bland storbankerna var Nordea som stängde 1,1 procent upp.

Clas Ohlsons försäljning i september steg 6 procent med en organisk tillväxt på 2 procent och aktien handlades 2,3 procent högre.

Bostadsutvecklaren SSM stärktes 1,3 procent efter att ha sålt hyresrättprojektet Täby Turf med 176 bostäder för 473 miljoner kronor.

Inom sektorn fick ett par rekommendationer från Handelsbanken märkbar effekt: Bonava tappade 2,9 procent efter att ha sänkts från öka till minska och JM sjönk lika mycket efter att ha sänkts från köp till minska. JM:s låga försäljning i kombination med rekordmånga osålda lägenheter i pågående produktion är en problematisk kombination, anser Handelsbanken.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
NCC Behåll 155 SEK na na
BillerudKorsnäs Minska 95 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
Kina 03:00 KPI, PPI sep 3.6 % / 2.5 % 4.1 % / 2.3 %
EMU 11:00 Handelsbalans aug 14.4b/n.a. 12.8b / 17.6b
DE 11:00 ZEW-index okt 74.2 / -12.0 76.0 / -10.6
USA 15:15 Industriproduktion sep 0.3 % 0.4 %
USA 16:00 NAHB-index okt 67 67

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Marine Harvest NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Konecranes FI0009005870 Inga tillkännagivanden
SEB SE0000148884 7
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Betsson 3
Intrum SE0000936478 1, 3
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.