Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 17 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-17 kl. 08:24 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-17 kl. 08:27 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,4% OMXS30 1,2% DJI 2,2% NASDAQ 2,9%
573,2 1 554,2 25 798,4 7 645,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Marine Harvest Köp 212 (208) NOK
SEB Behåll 91 (87) SEK

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:174,00 SEK
Pris:151,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Akteianalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-17 kl. 08:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 12:39.
CastellumCAST
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3: Kraftigt höjda fastighetsvärden

Castellum rapporterade ett starkt Q3-resultat, med underliggande inkomster 1% över våra estimat och NAV 5% över. Det viktigaste inslaget är att fastighetsvärdena höjs med nära 3%, vilket är sekventiellt starkare q/q. Dessutom är finansieringskostnaderna stabila q/q och avkastningskraven fortsätter att sjunka. Nettouthyrningen är fortfarande positiv men ner q/q; Q3 tenderar att vara säsongsmässigt svagare. Vid en första anblick ser vi positiva FFO-revideringar på 1-2% för 2018-20p och NAV upp åtminstone 5%. Castellum är först ut med att rapportera bland de nordiska sektorkonkurrenterna och de slutsatser vi kan dra generellt för sektorn är tydligt positiva, särskilt vad gäller höjda fastighetsvärden. Vi upprepar Köp och riktkursen 174 SEK.

Kindred

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:122,00 SEK
Pris:92,68 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-17 kl. 06:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 11:25.
Kindred GroupKIND SDB
Diagram

UPPDATERING

Återkoppling från Kindreds dag om hållbart spelande

Kindreds årliga konferens för hållbart spelande gick av stapeln under gårdagen och bland deltagarna fanns operatörer, forskare och tidigare spelberoende personer. Fokus låg på hur branschen ska kunna minska spelberoende. Kindred berättade också om sitt arbete med att minska spelberoende och vår uppfattning är att Kindred ligger i framkant. Det stärker vår bedömning att Kindred är väl förberett för den kommande regleringen i Sverige med ett utökat regelverk. Vi upprepar Köp och riktkursen 122 SEK.

Tidig upptäckt viktigt för att hindra spelberoende

Under dagen framkom att några nyckelfaktorer för att hindra spelberoende var tidig upptäckt, kundkännedom och källan till de deponerade medlen. Ett tema som återkom från tidigare spelberoende personer var att de hade lånat pengar och att ett system för att upptäcka det hade hjälpt dem. Även möjligheten att bli spärrad hos alla operatörer skulle hjälpa, vilket också väntas bli implementerat på den svenska marknaden från den 1 januari. Kindred har haft ett system, PS-EDS, i drift sedan 2011 för att motverka spelberoende. Kindred kunde under gårdagen visa positiva effekter från användningen av systemet.

Bekräftar positiv syn inför svensk reglering

Vår slutsats från konferensen är att Kindred ligger i framkant när det gäller att motverka spelberoende och även är väl förberett inför ett utökat svenskt regelverk. Det stärker vår positiva syn på aktien. Vi upprepar Köp och riktkursen 122 SEK.

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:71,00 SEK
Pris:76,90 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-17 kl. 06:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 09:50.
Ericsson BERIC B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Starkt Q3 väntas

Ericsson väntas rapportera ett gediget resultat för Q3, med gradvis ökande försäljning och marginaler som förbättras. Då konsensus fortsätter att vara för pessimistiskt inför Q3 ser vi åter en risk på uppsidan. Vi upprepar Behåll och riktkursen 71 SEK.

Intäkter upp med 4% i Q3 för jämförbara enheter

Nätverksmarknaden visar tecken på förbättring med en uppgång på 4% H2 jämfört med -1% H1 för jämförbara enheter. Ericsson gynnas av valutamedvind de kommande kvartalen efter kronförsvagningen och vi bedömer att konsensus åter är för pessimistiskt inför Q3. Sammantaget bedömer vi att försäljningen kommer att öka med 4% i Q3 för jämförbara enheter genom; 1) nätverk upp 9%, gynnat av starkt momentum på den amerikanska marknaden och ökade marknadsandelar globalt; 2) digitala tjänster ned 10% genom utfasning av äldre produkter; 3) Managed services upp 2% genom god tillväxt av IT-tjänster; 4) Övrigt upp med 6% genom ökning av antalet portabilitetskontrakt hos Iconectiv i USA. Bruttomarginalen förväntas minska med 80 punkter q/q till 35,9% medan rörelsemarginalen kan öka med 160 punkter q/q till 5,7%.

Förbättrade trender kommande kvartal

Ledningen bör bekräfta de förbättrade utsikterna för de kommande kvartalen med bättre efterfrågan i USA, fortsatt positiva trender i tillväxtmarknader trots valutamotvind och vissa förbättringar i Kina. Vi bedömer att intäkterna kommer att öka med 6% i Q4 för jämförbara enheter och att justerad rörelsemarginal ökar med 270 punkter q/q och når 8,5%.

Behåll upprepas

Vi upprepar Behåll och riktkursen 71 SEK, baserat på en kassaflödesanalys och en multipelvärdering (13x 2020p kassajusterat P/E diskonterat till i dag), då värderingen redan diskonterar målen för 2020.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,00 EUR
Pris:4,68 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, chef IT Hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-17 kl. 06:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 09:35.
NokiaNOKIA SEK
Diagram

INFÖR RAPPORT

Förbättrat Q3-resultat, den 25 oktober

Till följd av det svaga resultatet under H1, förväntar vi oss att Nokia kommer att leverera förbättrade resultat under Q3 med försäljning ner något (1% jämförbara siffror) och starkare marginaler. Nokia kan upprepa helårsmålet trots motvind de kommande månaderna. Vi upprepar Köp och riktkursen 6 EUR.

Försäljning ner 1% under Q3 på grund av tuffare jämförelser

V förväntar oss en stabil försäljning under Q3 trots tuffa jämförelsesiffror i teknologisektorn.  Även om Networks visar tecken på förbättring (kapitalkostnader kan återhämta sig 4% under H2 jämfört med -1% under H1), bör Nokia dra fördel från bättre trender i Networks under Q3 tack vare: 1) förbättrad efterfrågan i ultrabredband-nätverk och en fortsatt återhämtning i mobilanätverk; 2) Global services stillastående i jämförbara siffror; och 3) IP Networks and applications ned något (1%) med fortsatt stark efterfrågan för Optical networks (+12%) och svag försäljning för IP routing på kort sikt (-10%). Teknologiavdelningen kan minska materiellt under Q3 på grund av tuffa jämförelsetal och den förväntade avsaknaden av engångsposter under kvartalet.

Rörelsemarginal upp 250 punkter q/q till 8,8%

Även om konsensus är fortsatt lite väl optimistisk på marginaler under Q3, förväntar vi oss stabila resultat globalt med: 1) bruttomarginal upp 160 punkter q/q till 29,9% under Q3, vilket drar fördel av en bättre mix, starkare försäljning i USA och lägre bidrag från tillväxtmarknader; 2) rörelsemarginal upp 250 punkter q/q till 8,8% med en återhämtning för marginalen för Networks efter en svag H1 (vi förväntar oss 5,1% jämfört med 1,2% under H1).

Nokia kan bekräfta helårsmål trots motvind

Trots en del motvind de kommande månaderna och en mjukare start på året, bedömer vi att ledningen kan bekräfta helårsmålen med: 1) 6-9% rörelsemarginal i Networks (KECH 6%); 2) 91-11% rörelsemarginal för koncernen (KECH 9,5%)

Attraktiv återhämtningsstory

Vi upprepar Köp och riktkursen 6 EUR (DCF med 9% WACC, 12% rörelsemarginal) då Nokia är en attraktiv återhämtningsstory med en okrävande värdering (cirka 6x EBIT 2020p, 30% rabatt till Ericsson) och klar uppsida .

SKF

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:192,00 SEK
Pris:156,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-17 kl. 05:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 09:35.
SKF BSKF B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q3: Priserna driver vinsten, men tillväxten sjunker framöver

Vi förväntar oss ytterligare en stark vinst från SKF, som fortsätter att gynnas av högre priser. Den organiska tillväxten på 7% är stark, men vi bedömer att den organiska tillväxten minskar från Q3. Med ökande cykelrisk är vi särskilt intresserade av kommentarer kring trenden genom cykeln. Framtidsbedömning av nästa år och eventuella prishöjningar är av stort intresse. Rapporten publiceras den 25 oktober. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 192 SEK (202).

Vi estimerar en organisk tillväxt på 7%...

Med fortsatt fallande PMI-tal, både i Europa och globalt, förväntar vi oss att den organiska tillväxten minskar i Q3 och in i nästa år. Vi gjorde denna bedömning redan i Q2, men SKF har fortsatt att överraska positivt och vi har nu sett sex kvartal i rad med en organisk tillväxt på 8% eller mer. Vi bedömer att industrimarknaderna fortsätter att vara starka, men automotive, särskilt i Kina, är mer osäkert. Vi estimerar en organisk tillväxt på 7%.

…och ytterligare marginalexpansion

Eftersom pris/mix fortsätter att påverka vinsten estimerar vi 2% i pris/mix i Q3 och då volymerna fortsätter att ligga på höga ensiffriga tal förväntar vi oss fortsatt stigande marginaler. Generell kostnadsinflation, högre råmaterialkostnader och underabsorberad produktion från lageruppbyggnad motverkas mer än väl av operationell hävstång och valuta. Vi estimerar en marginal på 12,8%, att jämföra med 11,9% i Q3 förra året och 12,9% i Q2.

Sänkt riktkurs

Sjunkande marknad, sektormultiplar och ökad cykelrisk gör att vi drar ned våra målmultiplar. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 192 SEK (202).

BillerudKorsnäs

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:106,20 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, Chef Svensk analys, chef Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-17 kl. 05:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 08:27.
BillerudKorsnäsBILL
Diagram

EFTER RAPPORT

Ytterligare ett svagt kvartal

BillerudKorsnäs rapporterade en justerad rörelsevinst på 540 MSEK för Q3, konsensus låg på 672 MSEK och KECH på 522 MSEK. Resultatet påverkades av motvind från högre råmaterialkostnader. Uppstartande verksamhet fortsätter att pressa rörelseresultatet. För Consumer Board BA har man kontrakt med fixerade priser för återstoden av året, så det blir svårt att motverka högre råmaterialkostnader på kort sikt. Vi upprepar Minska och riktkursen 95 SEK.

Q3: Justerad rörelsevinst missade konsensus

BillerudKorsnäs rapporterade en justerad rörelsevinst på 540 MSEK för Q3, konsensus låg på 672 MSEK och KECH på 522 MSEK. Resultatet påverkades av motvind från högre råmaterialkostnader. Uppstartande verksamhet fortsätter att pressa rörelseresultatet.

Höga träkostnader påverkar negativt

Träkostnaderna har stigit under Q2, på grund av det ovanligt torra vädret. Total påverkan på vinsten från träunderskott i Q3 var cirka 40 MSEK i samband med adderade logistikkostnader.

God efterfrågan och mindre prishöjningar framöver

Bolaget uttalar att man ser stark efterfrågan inom alla affärsområden och att man förväntar sig att detta fortsätter. VD ser begränsad möjlighet till ytterligare höjning av försäljningspriserna. Det höga träpriset väntas föreligga även under Q4.

Värdering

Vi benchmarkar mot liknande bolag, i detta fall förpackningsproducenter under vår bevakning. Dessa bolag handlas i snitt till EV/EBITDA på 7,3x för 2018. Vi anser att det är rimligt att använda en målmultipel på 7,3x. Vi upprepar Minska och riktkursen 95 SEK.

Equinor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:275,00 NOK
Pris:222,30 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-15 kl. 11:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 08:27.
StatoilSTL
Diagram

UPPDATERING

Uppgraderar den norska portföljen

Equinor meddelade under måndagen att de avyttrar det norska fältet King Lear. Fältet består av gas och kondensat och har utmanande egenskaper genom hög temperatur och högt tryck. King Lear har inte ingått i vår produktionsprognos för Equinor. Vi bedömer transaktionen som neutral för aktien och upprepar Köp och riktkursen 275 NOK.

Bra transaktion för Equinor

King Lear avyttras för 250 MUSD till AkerBP, vilket dock har en begränsad effekt på vår kassaflödesprognos för fjärde kvartalet i år. Vi ser dock den implicita värderingen som hög (3,2 USD per fat för 2P reserver) då: 1) fältet består mest av kondensat och gas; 2) King Lear är sedan länge exkluderat från Equinors framtidsplaner för den norska kontinentalsockeln. Värderingen är ytterligare ett tecken på att priserna för norska oljetillgångar är på uppåtgående.

Nettoeffekt på 196 MUSD för Q4 2018p

Enligt våra siffror kommer Equinor att boka en nettovinst på 196 MUSD genom transaktionen. King Lear borrades under sex månader 2015 till en uppskattad nettokostnad för Equinor på 54 MUSD. Enligt bolaget har inga materiella investeringar gjorts sedan dess. Vi upprepar Köp och riktkursen 275 NOK.

AF

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:193,30 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-17 kl. 05:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 08:27.
ÅF BAF B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Fortsatt stark EBITA-tillväxt förväntas

Vi förväntar oss att den robusta trenden för infrastrukturdivisionen fortsätter. Vi estimerar en EBITA-tillväxt för Q3 på 20% å/å, mot bakgrund av omstruktureringsprogrammet och solid infrastrukturutveckling. AF:s långsiktiga tillväxtmöjligheter, marginalstabilitet och historik inom förvärv bör kunna stötta aktien. Rapporten publiceras den 24 oktober. Vi upprepar följaktligen Köp och riktkursen 225 SEK.

Vi estimerar en EBITA-tillväxt för Q3 på 20% å/å

Vi förväntar oss ett justerat EBITA på 220 MSEK för Q3 2018, att jämföra med 183 MSEK i Q3 2017 och 366 MSEK i Q2 2018. Förbättringen i EBITA å/å förklaras huvudsakligen av kostnadsbesparingar och omstrukturering. Vi förväntar oss en organisk tillväxt på 5% i Q3 och att den positiva trenden fortsätter för infrastrukturdivisionen, likt i H1 2018.

Fortsatt positiv trend för infrastrukturdivisionen

Under H1 2018 stod infrastrukturdivisionen (+40% av koncernförsäljningen) ut positivt med stark tillväxt och goda marginaler. Divisionen presterade en imponerande organisk tillväxt på 10,6%, med en EBITA-marginal på 11,4% för H1 2018. Vi förväntar oss en fortsatt positiv trend.

Kursnedgången skapar möjligheter

AF:s långsiktiga tillväxtmöjligheter, marginalstabilitet och historik inom förvärv bör kunna stötta aktien på medellång och lång sikt. Vi upprepar Köp och riktkursen 225 SEK.

Volvo

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:136,25 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-17 kl. 05:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 08:27.
Volvo BVOLV B
Diagram

UPPDATERING

Avgasproblem

Volvo meddelade under gårdagen att de har upptäckt för tidigt åldrande av en komponent i avgasefterbehandlingssystemet, vilket kan leda till att motorerna överskrider utsläppsgränserna för kväveoxider. Problemet verkar vara relaterat till en komponent i katalysatorn och inte ett mjukvaruproblem. Problemen berör modellen EURO 6 som introducerades 2014. Volvo har sålt cirka 700 000 lastbilar i Europa och USA och den potentiella kostnaden återstår att se. Då det verkar vara mer av ett komponentfel än ett mjukvarufel borde det minska riskerna för skadeståndskrav, samtidigt skapar det frågetecken på en redan nervös marknad. Vi upprepar Behåll och riktkursen 180 SEK.

Vad handlar det om?

Volvo har upptäckt att en komponent i avgasefterbehandlingssystemet åldras snabbare än förväntat, vilket kan orsaka att motorerna överskrider utsläppsgränserna för kväveoxider. Alla motorer och fordon som är utrustade med komponenten möter dock utsläppskraven vid leverans. Åldrandet beror på ett materialfel som uppstår över tid. Volvo har ännu inte gjort en fullständig analys och kan därför inte uppskatta antalet fordon som berörs och har heller inte möjlighet att bedöma de finansiella konsekvenserna. Volvo uppger dock att kostnaderna kan bli betydande.

Vad kan kostnaden bli?

Problemet berör huvudsakligen lastbilar sålda till Europa och USA och antalet uppgår till cirka 700 000. Om återkallandet kostar 10 000 SEK per lastbil blir det totalt cirka 7 miljarder SEK eller 3-4 SEK per aktie. Kostnaden kan förstås också delas med leverantören, men sådant kan ta tid och vara svårt då leverantörskedjan ofta består av flera lager av leverantörer. Vi upprepar Behåll och riktkursen 180 SEK.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:9,60 EUR
Pris:8,67 EUR
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-17 kl. 05:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 08:27.

INFÖR RAPPORT

Inte där ännu

Vi förväntar oss inte att se en positiv vändning på det underliggande intäktsmomentum som vi väntar på i Nordeas tredje kvartalssiffror, då en motvind på grund av kvartalseffekter troligtvis gör q/q-jämförelsen svag. Vi använder nu EUR för att benämna vår riktkurs och upprepar Köp samt riktkursen 9,6 EUR.

Väntar på den nödvändiga intäktstillväxten

Flera gånger under året har vi skrivit att vi väntar en positiv vändning för Nordeas intäktsmomentum under andra halvan av året. Dock, givet den kommunikation som kommit från bankens investerarrelationer, verkar det som att den ökning i underliggande kvartalstillväxt q/q som vi väntar på, inte har skett under tredje kvartalet till den grad att den justerar för kvartalsvis motvind. För räntenettot, har motvind från marginaltryck i Personal banking, valutaeffekter och högre avgifter för resolution motverkat medvinden från den extra räntedagen och något lägre finansieringskostnader. Gällande avgifter och provision, möter även här utvecklingen q/q motvind, i form av en lägre aktivitet säsongsmässigt under kvartalet, en minskning i förvaltade tillgångar under Q2 vilket resulterar i en lägre startpunkt under Q3, och hög Q2-aktivitet och fakturering i Wholesale banking vilket ger tuffare jämförbara siffror för Q3. Trading möter också motvind q/q, då en engångspost under Q2 stör de jämförbara siffrorna. Vi förväntar oss att de justerade intäkterna kommer att falla med 2% q/q.

Lägre vinstestimat på lägre tillväxt och Luminor försäljning

Inför rapporten sänker vi våra vinstestimat med 3,5% för 2018p, 2,3% för 2019p och 2,3% för 2020p, drivet av lägre intäktstillväxt under 2018p, så väl som bankens meddelande att de kommer att sälja deras insats i Baltic JV Luminor till Blackstone, vilket minskar övriga intäkter.

Värderingen nu i EUR

Efter Nordeas flytt till Finland, sätter vi en ny riktkurs på 9,6 EUR, i stort i linje med vår tidigare svenska riktkurs. Nordea handlas på P/E 10,3x på 2019p och P/TBV på 1,19x enligt våra estimat, jämfört med branschsnittet på 11,5x och 1,49x. Vår förväntade direktavkastning för Nordea är 8,5-9,6% för 2018p-2020p. Vi värderar de Nordiska bankerna med en 2019p summan-av-delarna och inkluderar utdelning för 2018p i vår riktkurs.

Dometic

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:75,90 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-17 kl. 05:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-17 kl. 08:27.
Dometic GroupDOM
Diagram

INFÖR RAPPORT

Svagt Q3 inprisat

Dometics aktie har backat 17% den senaste månaden efter svaga amerikanska RV-leveranser och en potentiell påverkan från amerikanska handelstullar. Även om det är osannolikt att Q3-rapporten blir en positiv trigger anser vi att mycket av det negativa har prisats in i nuvarande kurs. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

Uppdaterade estimat efter handelstullar och statistik

Efter att ha uppdaterat antaganden om valutakurser och med hänsyn till utökade handelstullar (10% från september 2018 till 25% januari 2019) tar vi bort 40 punkter från marginalen 2019-2020p, då Dometic uppger att de inte fullt ut kommer att kunna kompensera för tullarna. Vårt estimat för vinsten per aktie ändras med -1%, -3% och -2% för 2018-2020p. Rapporten väntas den 25 oktober och vi förväntar oss intäkter i Q3 på 4 424 MSEK, upp 30% å/å, samt justerad EBIT på 683 MSEK, vilket ger en EBIT-marginal på 15,4% (upp 60 punkter å/å). De svaga siffrorna för amerikanska RV-leveranser under maj, juni och augusti har skapat oro. Vi förväntar oss en negativ organisk tillväxt på -4%, vilket vi bedömer vara tillräckligt försiktigt.

Värdering återspeglar oro

Inför Q3 är marknaden klart oroad över RV-leveranserna och de nya handelstullarna. Aktien har handlats ned 17%, vilket ger en värdering som understiger 10x EV/EBIT 2019p. Vi har sedan initieringen i maj haft åsikten att RV-marknaden kommer att sakta ner, men vi bedömer inte att det kommer att ske något stort fall. Det positiva med exponeringen mot Marine och den operationella genomgången som ska presenteras nästa år gör Dometic till en av de mest intressanta investeringarna. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 573,2 1,4% -4,2% 0,8%
OMXS30 1 554,2 1,2% -4,3% -1,4%
OMXH25 4 082,3 2,6% -1,6% 4,2%
OMXC20 911,0 2,1% 0,4% -11,1%
OSEBX 904,4 1,2% -2,1% 11,0%
OMXBB 933,6 0,2% 0,3% -1,1%
Dow Jones 25 798,4 2,2% -2,4% 4,4%
S&P500 2 809,9 2,1% -2,4% 5,1%
Nasdaq C 7 645,5 2,9% -1,2% 10,7%
SX5E 3 257,3 1,5% -1,9% -7,0%
DAX 11 776,6 1,4% -1,7% -8,8%
CAC40 5 173,1 1,5% -2,7% -2,6%
RTS 1 165,9 1,7% 0,6% 1,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 81,4 0,8% -4,2% 21,7%
Guld 1 230,7 0,1% 3,8% -4,7%
Silver 14,8 0,1% 3,0% -12,5%
Aluminium 2 022,0 -0,3% -0,5% -9,8%
Bly 2 079,0 -0,6% 7,5% -16,7%
Koppar 6 202,0 -1,5% -0,3% -13,3%
Nickel 12 450,0 -1,6% -1,7% 1,5%
Zink 2 630,0 -1,2% -2,3% -20,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,49 -0,20 -0,90 -1,80
Sverige, 10 år 0,70 -1,00 -0,50 -6,50
Norge, 10 år 2,01 -0,50 -3,30 44,00
Tyskland, 10 år 0,49 -0,80 -5,60 6,50
GB, 10 år 1,62 2,10 -7,60 43,30
USA, 10 år 3,16 -0,56 -4,87 72,48
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,30 -0,6% -1,6% 4,8%
USD / SEK 8,89 -0,5% -2,6% 8,6%
GBP / SEK 11,75 0,0% -1,7% 6,1%
NOK / SEK 1,09 -0,5% -0,9% 9,0%
DKK / SEK 1,38 -0,6% -1,6% 4,5%
CAD / SEK 6,88 -0,2% -2,3% 5,2%
CHF / SEK 8,99 -0,8% -2,2% 6,9%
JPY / SEK 0,08 -0,9% -1,7% 9,0%
EUR / USD 1,16 -0,1% 1,0% -3,6%
USD / JPY 112,22 0,4% -0,8% -0,4%
EUR / GBP 0,88 -0,6% 0,1% -1,2%
AUD / USD 0,71 -0,1% 0,8% -8,8%
USD / CAD 1,29 -0,4% -0,3% 3,2%
GBP / USD 1,32 0,5% 0,9% -2,3%
USD / NOK 8,15 -0,1% -1,7% -0,4%
EUR / NOK 9,44 -0,1% -0,7% -3,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 2,2 procent vid 25.794. Det bredare S&P 500 steg 2,2 procent till 2.810. Teknikorienterade Nasdaq höjdes 2,9 procent till 7.645.

Bland sektorer var det genomgående positiva rörelser med starkast utveckling för IT, upp 3,0 procent.

På bolagsfronten avancerade Tesla 6,6 procent. En domare har godkänt uppgörelsen mellan vd Elon Musk och finansinspektionen SEC i spåren av den tweet i vilken Elon Musk sade sig ha säkrat finansiering för att köpa ut Tesla från börsen. Uppgörelsen parterna emellan innebar att Elon Musk ska böta 20 miljoner dollar privat, medan bolaget betalar ytterligare 20 miljoner dollar. I uppgörelsen ingår också att han avgår som styrelseordförande, men att han får stanna kvar på vd-posten.

Goldman Sachs rapporterade ett resultat på 6:28 dollar per aktie vilket var klart bättre än förväntade 5:38 dollar. Även intäkterna var högre än väntat, 8,7 miljarder dollar mot Bloombergs konsensusestimat på 8,4 miljarder, sedan de flesta divisioner förutom trading levererat bättre än förväntat. Aktien var upp 3,0 procent.

Även rivalen Morgan Stanley överträffade marknadens förväntningar med ett resultat per aktie på 1:17 dollar, medan analytikernas snittestimat var 1:01 dollar. Intäkterna uppgick till 9,9 miljarder dollar mot väntade 9,6 miljarder. Morgan Stanley handlades 5,7 procent högre.

Johnson & Johnsons justerade resultat för det tredje kvartalet var också högre än väntat och uppgick till 2:05 dollar per aktie, att jämföra med väntade 2:03. Bolaget höjde också sina egna prognoser för helårets resultat till 8:13-8:18 dollar per aktie, en höjning från den tidigare bedömningen om 8:07-8:17 dollar. Aktien var upp 2,0 procent.

Bland övriga aktier klättrade programvarubolaget Adobe 9,5 procent, sedan det flaggat för en intäktstillväxt på cirka 20 procent för räkenskapsåret 2019, som sträcker sig fram till och med november.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 steg 1,2 procent till 1.554. Aktier för 17,3 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Ericsson lyfte 4,1 procent inför sin delårsrapport på torsdag. Flera andra industribolag gick starkt, såsom Alfa Laval som ökade 3,4 procent och Sandvik som steg 2,6 procent.

Volvo föll dock 4,4 procent och var den överlägset mest omsatta aktien. Bolaget har hittat ett komponentfel i ett avgasefterbehandlingssystem som gör att komponenten åldras snabbare än väntat. Det kan leda till att utsläppsgränserna för kväveoxider överskrids. Kostnaderna för felet kan enligt Volvo bli "betydande".

"Det var vi själva som upptäckte detta, men sedan vet vi egentligen inte så mycket mer i nuläget", sade Volvos chef för medierelationer Claes Eliasson till Nyhetsbyrån Direkt.

NCC presenterade preliminära siffror för tredje kvartalet innehållande en nedskrivning på nästan 1,6 miljarder kronor. Rörelseförlusten på drygt 1,1 miljarder kronor var svagare än väntat enligt Bloomberg News analytikerenkät. Enligt NCC:s vd Tomas Carlsson närmar sig dock NCC slutet i vissa problemtyngda projekt i Norge. Aktien slutade ned 0,9 procent efter att inledningsvis ha tappat desto mer.

Förpackningsbolaget Billerud Korsnäs backade 9 procent efter en delårsrapport där resultatet var lägre än ett snitt av analytikers förväntningar enligt Infront Estimates. Högre kostnader för insatsvaror och fortsatta uppstartsproblem kunde inte fullt ut kompenseras av höjda försäljningspriser.

Desto mer positiva var tongångarna kring omsorgsbolaget Ambea som lyfte 11 procent. Ambea köper Investorägda Aleris omsorgsverksamheter i Norge, Sverige och Danmark för 2,6 miljarder kronor.

Mätteknikbolaget Hexagon lyfte 3,8 procent efter en höjd rekommendation från Danske Bank till köp från behåll.

Kredithanteringsbolaget Intrum har för tidningen La Repubblica uppgett att bolaget för diskussioner med andra italienska banker, utöver Intesa Sanpaolo som bolaget tidigare aviserat affärer med. Intrum handlades upp 2,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Castellum Köp 174 SEK na na
Investor Köp 455 SEK na na
Nordic Semiconductor Köp 62 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 11:00 KPI (def) sep 0.9 % 0.9 %
EMU 11:00 Byggproduktion aug 0.3 % / 2.6 %
USA 14:30 Bostadsbyggande sep 1218k / -5.0 % 1282k / 9.2 %
USA 14:30 FOMC-protokoll sep

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Castellum SE0000379190 3
Kindred SE0007871645 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
BillerudKorsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden
AF SE0005999836 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 1
Nordea Bank 7
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.