Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 19 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-19 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-19 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,1% OMXS30 -0,3% DJI -1,3% NASDAQ -2,1%
572,1 1 543,9 25 379,5 7 485,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Fabege Köp 143 (145) SEK
Bulten Köp 120 (125) SEK
Veoneer Minska 38 (39) USD
Ericsson Behåll 76 (71) SEK

Atlas Copco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:230,05 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 11:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 14:24.
Atlas Copco AATCO A
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3 första intrycket: Svagt över hela linjen

Drivet av halvledare och fordonsindustrins slutmarknader har Atlas Copco sänkt de kortsiktiga utsikterna efter att orderingången var 4% lägre än marknadsförväntningarna. Rörelseresultatet blev 2% lägre än förväntningarna, där Vakuumteknik stod för merparten av missen. Vi förväntar oss att konsensus faller med ensiffrigt mittenspann efter rapporten. Vi upprepar Behåll och riktkursen 285 SEK.

4% miss på orderingång och sänkta utsikter

Orderingången och intäkterna missade med 4%, respektive 2%, i förhållande till marknadsförväntningarna. Orderingången minskade med 1% organiskt till 23,4 miljarder SEK, medan intäkterna växte med 6% till 23,7 miljarder SEK (vilket ger en book-to-bill under ett). Justerat EBIT-resultat var 2% sämre än förväntat och blev 5 322 MSEK med en marginal på 22,2%. Atlas Copco sänkte också de kortsiktiga utsikterna när de nu förväntar sig att efterfrågan kommer att vara något lägre, i huvudsak beroende på halvledar- och fordonsindustrin. De svagare utsikterna för halvledare är som tidigare medan fordonsindustrin är ny.

CT såg order fall sekventiellt i Europa och Asien

Kompressorteknik (CT) hade en organisk intäkts- och ordertillväxt på 4% respektive 11%, med orderingången 4% lägre än förväntat medan intäkterna var 1% bättre. Industrikompressorer, såväl som gas- och processkompressorer, minskade sekventiellt i Europa och Asien. Rörelsemarginalen blev 23,7%, vilket var i linje med förväntningarna.

Vakuumteknik backade

Halvledar- och platta bildskärmsindustrin, samt industrivakuum, minskade sekventiellt och den organiska orderingången var -19% (-13% var förväntat). De organiska intäkterna var oförändrade, vilket höll uppe EBIT relativt väl med en marginal på 24,9%.

Telefonkonferens

Vi vill få mer detaljer kring svagheten inom halvledare, men också försvagningen inom industrisegmenten. Vi blev överraskade av att både industrikompressorer och industrivakuum backade sekventiellt och vill få klarhet om det är hänförligt till säsongseffekter. Vi upprepar Behåll och riktkursen 285 SEK.

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:253,00 SEK
Pris:200,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 09:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 13:33.
Kambi GroupKAMBI
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q3

Vi förväntar oss att Kambi rapporterar en stark tillväxt å/å i Q3 2018, men att intäkter och EBITDA kommer att ligga nära nivån från Q2 2018. Fokus i rapporten kommer att vara på utsikterna för Q4 2018 och åren därefter, med särskilt intresse avseende den amerikanska marknaden för sportspel. Bidraget till Q3 kommer att vara begränsat, men intäktsdata från New Jersey medför att ett synligt genomslag på intäkterna kan ske redan i Q4 2018. Vi upprepar Köp och riktkursen 253 SEK.

Volvo

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:136,85 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 11:39.
Volvo BVOLV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Bra Q3-siffror

Volvo kom med starka Q3-siffror. Lastvagnsorder överträffade våra estimat med 11% och EBIT överträffade med cirka 5% (exklusive en kapitalvinst på 225 MSEK i Construction equipment). Kassaflödet var säsongsmässigt något lågt på 1,3 miljarder SEK. Utsikterna för 2019 höjdes något. Inga nyheter meddelades gällande utsläppsfrågan inom Lastvagnsdivisionen. Vi upprepar Behåll och riktkursen 180 SEK.

Något ljusare framtidsbedömning

Utsikterna för lastvagnar höjdes något i Europa. I NAFTA förväntas registreringarna förbättras nästa år till 310 000. VCE-utsikterna indikerar oförändrade volymer i Europa och USA och en liten nedgång i Kina (0-10%).

Order framöver

Orderläget var starkare än väntat. Book-to-bill uppgick till 1,23. Lastvagnsorder överträffade våra estimat med 11%, främst förklarat av den starka USA-marknaden och förbättrat orderläge i Europa. Varumärket Volvo ökade ordermängden å/å. Order för Construction Equipment ökade med 22%. SDLG-varumärket utvecklades starkt med en förbättring på 35%, mot bakgrund av fortsatt starkt orderläge i Kina.

EBIT överträffade med cirka 5%

EBIT uppgick till 10 247 MSEK (inklusive en kapitalvinst på 225 MSEK i Construction equipment). Om vi exkluderar denna kapitalvinst förbättrades EBIT med 5%. EBIT-marginalen uppgick till 10,9%, exklusive kapitalvinsten. VPA landade på 3,58 SEK (exklusive kapitalvinsten), 6% bättre än konsensus.

Högre nettokassa

Nettokassapositionen uppgick till 29,5 miljarder SEK, eller 14 SEK per aktie. Tillväxten var blygsam jämfört med Q2, eftersom kassaflödet blev 1,3 miljarder SEK (0,6). Det fjärde kvartalet blir sannolikt starkt, mot bakgrund av säsong och orderbok. Vi upprepar Behåll och riktkursen 180 SEK.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:70,20 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 06:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 11:39.
Husqvarna BHUSQ B
Diagram

EFTER RAPPORT

Första intryck från Q3-resultatet

Husqvarna rapporterade en EBIT på 225 MSEK, i linje med tidigare vinstvarning drivet av torkan i norra Europa som slog hårdast mot gräsklipparförsäljningen med hög marginal i Husqvarna-divisionen. Dock, Construction, som är opåverkade av väder, missade också våra förväntningar med en bred marginal, de var negativt påverkade tidigare av integrationskostnader från AtCo-förvärvet, men vi hade förväntat att de skulle vara borta nu. Målet på 10% marginal 2019p är kvar, men är baserat på en lyckad exekvering av nödvändiga prisökningar, vinstförbättringar jämfört med tillväxtinitiativ och Consumer Brands omstrukturering. Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK.

Assa Abloy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:205,00 SEK
Pris:169,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 07:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 11:39.
Assa Abloy BASSA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3: första intrycket, 5% organisk tillväxt mest positivt

5% organisk tillväxt var det mest positiva enligt vår mening. Americas och Global Technologies överraskade båda positivt på uppsidan, då båda divisionerna accelererade intäkterna. Både marginal och organisk tillväxt var på den svaga sidan i EMEA. Vi förväntar oss att konsensusestimaten är i stort sett oförändrade efter rapporten. Vi upprepar Köp och riktkursen 205 SEK.

Rapport i linje, organisk tillväxt positivt

Med 5% i organisk tillväxt, jämfört med marknadsförväntningarna på 4%, blev intäkterna 21,2 miljarder SEK och därmed 1% bättre än väntat. EBIT var i linje med förväntan och uppgick till 3 424 MSEK med en marginal på 16,2%. Assa Abloy gjorde tre förvärv under kvartalet som adderar 1,2 miljarder SEK i intäkter.

EMEA och Asia oförändrade

Frankrike var en besvikelse i Q2-rapporten då försäljningen oväntat vände ned, men i Q3 var den stabil. Den organiska tillväxten inom EMEA var 2%, medan marginalen backade med 90 punkter till 15,9%. Kina fortsatte att visa sjunkande försäljning, för både dörrar och lås, och en ny strategi samt organisation är under implementering i landet. Trots stark tillväxt i Sydkorea och Japan nådde Asia 1% i organisk tillväxt med en marginal på 9,2%.

Starkt i Americas och för Global Technologies

Drivet av USA visade Americas en organisk tillväxt på 10% med mycket stark tillväxt på den amerikanska privatbostadsmarknaden samt för elektromekaniska och högsäkerhetsprodukter. Elektromekaniska och elektriska lås växte med 55% under kvartalet. Global Technologies växte med 12% organiskt och hade en marginal på 21,4%, vilket är på rekordnivåer.

Telefonkonferens kl 10

Vi önskar fler detaljer kring EMEA och vad som ligger bakom den explosiva tillväxten av elektriska lås i Americas under kvartalet. Vi lämnar riktkursen oförändrad, vilken är baserad på snittet av 22x P/E och 17x EV/EBIT för resultatet 2022p, inklusive förvärv, samt en kassaflödesvärdering. Vi upprepar Köp och riktkursen 205 SEK.

Autoliv

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:80,00 USD
Pris:79,80 USD
Analytiker:Thomas Besson
Aktienytt
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 05:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 10:16.
AutolivALV
Diagram

INFÖR RAPPORT

Lägre estimat sänker riktkursen

Autolivs första kvartal efter avknoppningen, som en renodlad exponering mot passiv säkerhet, var en besvikelse och estimaten sänks. Vi förväntar oss en upprepning i de kommande Q3-resultaten. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 80 USD (90), baserat på de sänkta estimaten.

Vi upprepar Minska

Autolivaktien har fallit med 19% sedan avknoppningen av Veoneer tidigt i juli. Autolivs första kvartal som fristående bolag övertygade inte. Guidningen för den organiska tillväxten för 2018 sänktes från +10% till cirka 8%. Vi förväntar oss ytterligare en svag kvartalsrapport den 26 oktober, med ännu en vinstvarning för helåret 2018.

Renodlad exponering mot passiv säkerhet

Det nya Autoliv är marknadsledande inom passiv säkerhet (närmar sig en marknadsandel på 50% tidigt i nästa decennium), med en orderbok som pekar på ökande organisk tillväxt. Historiken visar dock att bolaget haft svårt att skicka vidare stigande insatskostnader. Autoliv är också exponerat mot handelsrisker (tariffer, minimum av lokalt innehåll), särskilt i NAFTA.

Svårt att leva upp till tillväxtförväntningarna

Autolivs främsta attraktion var tydlig och snabb tillväxt över 2018-20, kopplat till orderdominans i samband med Takatas svårigheter under 2015-17. Dessa tillväxtutsikter revideras dock fortsatt ner. Tillväxten i nästa decennium hamnar sannolikt i närheten av tillväxten för global LVP, vilket begränsar potentialen till marginalexpansion. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 80 USD (90).

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:76,00 SEK
Pris:82,82 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 10:16.
Ericsson BERIC B
Diagram

EFTER RAPPORT

Riktkurs höjs till 76 SEK – Behåll upprepas

Då nätverksmarknaderna gradvis återhämtar sig, drivet av 5G, är Ericsson på god väg att nå en marginal på 10% till 2020. Vi höjer vår riktkurs till 76 SEK (71) och upprepar Behåll.

Nätverksmarknaden återhämtas gradvis

Ledningen lämnade ett positivt budskap om 5G och att marknaden tar fart i USA  och Nordostasien. Utrullning av 5G är primärt drivet av operatörernas ambition att minska kostnaderna för datatrafik samt fasta trådlösa uppkopplingar i USA. Försäljningen i USA har varit stark i Q2/Q3 och bör vara stabil q/q i Q4 till följd av kapacitetsbegränsningar på operatörssidan. Överlag borde marknaden fortsätta förbättras under 2019 med stora utrullningar av 5G i USA och Kina.

Lägre säsongmönster under Q4

Även om Ericsson genererade en stark försäljning inom nätverksdelen under Q3 ser de ett svagare än normalt säsongsmönster under Q4.  Vi bedömer att intäkterna kan växa med 2,5% med jämförbara enheter, vilket är 14% upp q/q (18% i normalfallet för Q4). Justerad bruttomarginal kan vara stabil q/q och uppgå till 37% med sämre mix inom nätverk, men högre marginaler inom digitala tjänster. Justerad rörelsemarginal bedömer vi kan stiga ytterligare 160 punkter q/q till 8,6% i Q4 genom god kostnadskontroll.

På väg mot dubbelsiffriga marginaler 2020p

Vi ser nu intäkter som är upp 1,8% i år, med jämförbara enheter, upp 1% 2019p samt 3% 2020p. Det leder till intäkter för 2020p på 217 miljarder SEK, vilket är väl över målet på 190-200 miljarder SEK. Vi förväntar oss nu en justerad rörelsemarginal på 5,7% i år, 8% 2019p och 11,5% 2020p, tack vare den gradvisa återhämtningen inom nätverk, digitala tjänster och Managed services.

Riktkursen höjs till 76 SEK (71) – Behåll upprepas

Vi höjer vinsten per aktie med 25% för 2018 och lämnar 2019-2020 i stort sett oförändrade. Vi höjer riktkursen till 76 SEK (71) baserat på en kassaflödesvärdering (9% WACC, 12% justerad rörelsemarginal) och upprepar Behåll då värderingen redan diskonterar målen för 2020.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:41,96 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 06:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 10:16.
TeliaSoneraTLSN
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3, första intrycket

Idag (19 oktober) rapporterade Telia sitt Q3-resultat med serviceintäkter, justerad EBITDA och justerad EBIT på respektive 0%, 3%, -1%, jämfört med konsensus på 1%, 2% och 5%. Organiska tjänsteintäkter var ner 1,9% å/å jämfört med -2,3% under Q2. Organisk justerad EBITDA var upp 1,8% med stöd från stora minskningar i operationella kostnader. Helårsguidningen för EBITDA höjdes något, samtidigt som den operationella guidningen för det fria kassaflödet är oförändrad.

Presterar, affärsområden

Serviceintäkter var något över våra förväntningar i alla viktiga marknader. Justerad EBITDA var 5% under KECH estimat i Sverige (3% under exklusive å/å effekter från storm och valutaeffekter), men 9%, 4% och 1% över i respektive Finland, Norge och Baltikum. Helårsminskningen i operationella kostnader på 1,1 miljard SEK är på god väg med 1 miljard SEK levererat hittills i år.

Värdering

Vår riktkurs på 47 SEK är baserad på en 12m framåt DCF-baserad summan-av-delarna-modell främst med en COE på 7,5-9% beroende på marknaden. Vår värdering inkluderar Get & TDC Norge & Bonnier Broadcasting. Vi upprepar Köp och riktkursen 47 SEK.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 SEK
Pris:161,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 05:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 08:30.
Skanska BSKA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Dåligt, men faktiskt inte så dåligt

Skanskas förannonserade EBIT för Q3 på 507 MSEK inkluderar 1,3 miljarder i nedskrivningar relaterade till verksamheten i USA, medan i stort sett alla andra divisioner är bättre än väntat. I tillägg är årets kassaflöde bättre än föregående år, vilket leder till att en bibehållen utdelning förefaller trolig, enligt vår mening. Med det sagt, sex raka kvartal med nedskrivningar i USA sätter företagets trovärdighet på spel. Vi upprepar Köp och riktkursen 190 SEK.

USA sviker igen, men Sverige går bra

I den sjätte raka kvartalsrapporten i följd sker nedskrivningar i USA. För Q3 uppgår de till 1,3 miljarder SEK, varav 0,9 miljarder SEK avser projekt och 0,4 miljarder SEK avser goodwill. Därtill har en ny chef för US Civil Construction utsetts och flera åtgärder kommer att vidtas för att minska omfattningen av verksamheten. Den svenska verksamheten når 5,2% i rörelsemarginal, jämfört med våra förväntningar på 5%. Även Europa är bättre medan Norden något sämre, dock relativt stabil utveckling jämfört med USA.

Bostadsutveckling och kommersiellt bättre än väntat

Vi behöver vänta på den fullständiga rapporten för att få mer detaljer kring kvaliteten i rörelseresultatet för bostadsutveckling, där till exempel Q2 gynnades av upplösta reserveringar. Inom kommersiell fastighetsutveckling indikerade Q2 ett starkare andra halvår, men resultatet slår mellan kvartalen och vår förväntan var att mer kommer i Q4 jämfört med Q3.

Trolig bibehållen utdelning kan motverka negativ reaktion

En nyckelfaktor för att investera i Skanska är utdelningshistoriken, med stabil eller stigande utdelning sedan 2002. Trots ett svagare rörelseresultat i Q3 noterar vi att kassaflödet är bättre hittills i år och att nettoskulden är lägre. Vi bedömer därför att utdelningen kan behållas oförändrad. Vår riktkurs är baserad på en kombination av en summan-av-delarna och multipelvärderingen för konkurrenterna. Signaler om oförändrad utdelning under telefonkonferensen vore positivt och kan motverka effekten från de preliminära resultatsiffrorna. Vi upprepar Köp och riktkursen 190.

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:143,00 SEK
Pris:121,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 05:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 08:30.
FabegeFABG
Diagram

EFTER RAPPORT

Fastighetsuppvärderingar en besvikelse

Fabege har den bästa fastighets-, projekt- och byggrättsportföljen av alla svenska noterade fastighetsbolag. Om vi inkluderar övervärdet från projektportföljen på cirka 3 miljarder SEK handlas aktien med en rabatt på 22% i förhållande till NAV 2019p. Som följd av något lägre uppvärderingar av fastighetsvärden sänker vi riktkursen till 143 SEK (145). Vi upprepar Köp och noterar att aktien är fortsatt billig.

Det mest fokuserade fastighetsbolaget

Kontor står för mer än 85% av Fabeges fastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen är belägen i Stockholm, med 45% i centrala lägen och resten inom en femkilometersradie från det centrala affärsdistriktet (Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%).

Den bästa projektportföljen

Hittills har Fabege varit extremt framgångsrikt i utvecklingen av Arenastaden, som är belägen precis utanför Stockholm. Bolaget har den högsta andelen projekt av samtliga av de fastighetsbolag vi bevakar med en ROI på 72% för 2017 (97% för 9M 2018). Under kvartalet meddelade Fabege att nästa utvecklingsprojekt blir Flemingsberg. Det har lägre uppsidespotential jämfört med Arenastaden, men med extremt låga markpriser verkar nedsidan mycket begränsad. Som nämnt ovan ser vi ett dolt värde på 3 miljarder i Fabeges projektportfölj.

Lägre uppvärdering än väntat

Exklusive Arenabolaget var förvaltningsintäkterna 3 procent bättre än förväntningarna. Dock var värdeförändringen på 847 MSEK en besvikelse. Vår förväntan var en värdeförändring på 1 805 MSEK. Det förklaras av att bara 20% av portföljen värderades och att påverkan från projekt var lägre än förväntat. Vi bedömer att delar av uppvärderingen kommer under Q4 istället.

Dolda värden gör värderingen försiktig

Inklusive 3 miljarder i dolda värden handlas aktien endast till 78% av P/EPRA NAV 2019p (85% exklusive övervärden, 82% för sektorn). Med 658 MSEK i lägre uppvärdering av fastigheter för 2018p sänker vi vår riktkurs till 143 SEK (145). Vi upprepar Köp och noterar att aktien är billig.

Bulten

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:120,00 SEK
Pris:95,50 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 05:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 08:30.
BultenBULTEN
Diagram

UPPDATERING

FSP skapar tillväxt

Vi förväntar oss att Bulten levererar starkare än global fordonsproduktion, mot bakgrund av en orderbok med FSP-kontrakt (cirka 20% av försäljningen). Vi attraheras också av den kostnadseffektiva USA-plattformen och de möjligheter som skapas genom övergången till elfordon. Vi upprepar Köp och nedjusterar riktkursen till 120 SEK (125).

FSP-kontrakt står för 20% av försäljningen

Orderboken med FSP-kontrakt skapar potential till ökad försäljning och vinst. Möjligheterna till ett ökat antal affärer är också goda eftersom FSP-kontrakt fortfarande representerar en begränsad del av totalmarknaden.

Tillväxt från elfordon

Bulten ser en ökning i användandet av fästelement i elfordon. Batterivikten i elfordon innebär att mer aluminium används, vilket ökar behovet av fästelement.

USA-plattform skapas

Skapandet av en kostnadseffektiv USA-plattform, som Bulten bygger tillsammans med partnern Ramco, utvecklas enligt plan. Detta kan addera cirka 10% till försäljningen vid 2020p.

Möjligheterna ger uppsida

Trots de goda tillväxtmöjligheterna handlas Bulten till 8-9x EV/EBIT, vilket vi anser är attraktivt med tanke på den potentiella uppsidan framöver. Den finansiella positionen är också stark och man har inga skulder. Detta öppnar för förvärv, aktieåterköp etc. Vi upprepar Köp och nedjusterar riktkursen till 120 SEK (125).

Veoneer

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:38,00 USD
Pris:43,25 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-19 kl. 05:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-19 kl. 08:30.

UPPDATERING

Sänker riktkursen till 38 USD

Trots en stödjande orderbok (1,1 miljarder USD i juni LTM), förväntar vi oss att försäljningen underträffar målen för 2020, och att EBIT-marginalen kommer in i den lägre delen av de guidade siffrorna (0-5%) och att den fria kassaflödesgenereringen är fortsatt negativ fram till 2022p. Vi behåller rekommendationen Minska och sänker riktkursen från 39 USD till 38 USD med något lägre estimat.

En ovanlig kombination av tillgångar

Veoneer framställdes som en av de bästa satsningarna på de omstörtande trenderna inom fordon, men vi ser det mer som en kombination av ovanliga tillgångar: 1) Active safety (kronjuvelen) bör endast stå för 45% av försäljningen 2020P; 2) Restraint control systems (det enda lönsamma affärsområdet idag, bedömer vi), vars flytt från den tidigare passiva säkerheten är ifrågasatt; och 3) ägarandelen på 51% i ett underpresterande samarbete med Nissin för bromssystem.

Attraktiv marknad men hög konkurrens

Veoneer är exponerad mot den snabbväxande fordonsindustrin. Stärkta säkerhetskrav och den gradvisa flytten till helt autonoma fordon (ökande genomsnittligt innehåll per fordon) borde driva upp bolagets marknad fram till 2025 (+12% CAGR). Med det sagt, marknaden är redan fragmenterad och konkurrenskraftig, och vi tror att Veoneer kan få svårt att hänga med några av sina konkurrenter i framtiden, då de är större bolag med högre potential för kapitalkostnader.

Minska upprepas, riktkurs sänks till 38 USD

Veoneers aktier handlas till 1,4x EV/försäljning på 2018p, vilket är över det nuvarande sektorsnittet trots betydligt lägre avkastning. Vi upprepar Minskarekommendationen, men sänker riktkursen från 39 USD till 38 USD på grund av lägre estimat. På vår nya riktkurs handlas aktien till 1,2x EV/försäljning på 2019p. Vår riktkurs är baserad på en 70/30% blandning av en 1,1x EV/försäljning multipel för 2019p och en tioårig DCF-modell (7,9% WACC, 2% slutlig tillväxt).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 572,1 -0,1% 0,1% 0,6%
OMXS30 1 543,9 -0,3% -0,4% -2,1%
OMXH25 3 989,6 -1,1% 0,4% 1,8%
OMXC20 922,6 1,0% 4,7% -9,9%
OSEBX 890,5 -1,4% 0,0% 9,3%
OMXBB 939,4 0,2% 2,6% -0,5%
Dow Jones 25 379,5 -1,3% 1,3% 2,7%
S&P500 2 768,8 -1,4% 1,5% 3,6%
Nasdaq C 7 485,1 -2,1% 2,1% 8,4%
SX5E 3 211,6 -1,0% 0,1% -8,3%
DAX 11 589,2 -1,1% 0,4% -10,3%
CAC40 5 116,8 -0,5% 0,2% -3,7%
RTS 1 140,2 -1,9% 1,4% -1,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 79,3 -0,9% -1,2% 18,6%
Guld 1 223,0 -0,5% 1,4% -5,3%
Silver 14,5 -0,9% 0,8% -13,9%
Aluminium 2 007,5 -0,5% -0,8% -10,4%
Bly 1 992,0 -1,0% 4,3% -20,2%
Koppar 6 147,0 -1,6% -0,1% -14,1%
Nickel 12 140,0 -2,4% -2,3% -1,0%
Zink 2 687,0 1,3% 1,9% -18,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,49 -0,60 -1,80 -2,40
Sverige, 10 år 0,68 -0,90 -4,00 -8,40
Norge, 10 år 2,00 1,30 -3,60 43,00
Tyskland, 10 år 0,45 -2,20 -7,50 2,30
GB, 10 år 1,58 0,20 -10,70 39,20
USA, 10 år 3,17 0,19 4,19 74,19
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,34 0,2% -0,7% 5,2%
USD / SEK 9,00 0,5% -0,1% 9,9%
GBP / SEK 11,76 0,1% -1,2% 6,2%
NOK / SEK 1,09 0,3% -0,2% 9,3%
DKK / SEK 1,39 0,2% -0,7% 4,9%
CAD / SEK 6,91 0,3% 0,1% 5,7%
CHF / SEK 9,04 0,2% -0,7% 7,6%
JPY / SEK 0,08 0,1% -0,3% 10,0%
EUR / USD 1,15 -0,3% -0,6% -4,3%
USD / JPY 112,50 0,4% 0,2% -0,1%
EUR / GBP 0,88 0,1% 0,4% -1,0%
AUD / USD 0,71 0,2% 0,3% -8,8%
USD / CAD 1,30 0,2% -0,2% 4,0%
GBP / USD 1,31 -0,5% -1,0% -3,4%
USD / NOK 8,23 0,2% 0,0% 0,6%
EUR / NOK 9,45 -0,1% -0,6% -3,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 1,3 procent vid 25.383. Det bredare S&P 500 tappade 1,4 procent till 2.485. Teknikorienterade Nasdaq sjönk 2,1 procent till 7.485.

Sektorvis steg kraftbolag 0,1 procent medan konsumentbolag tappade 2,1 procent.

Statistik före börsöppning visade att antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA sjönk med 5.000, till 210.000 personer, under vecka 41, jämfört med föregående vecka. Analytiker hade räknat med 212.000 nya sökande av arbetslöshetsunderstöd, enligt Reuters snittprognos.

Bland enskilda aktier var utvecklingen dyster för FAANG-storbolagen. Netflix sjönk nära 5 procent medan Amazon retirerade 3,3 procent. Apple, Alphabet och Facebook tappade 2-3 procent.

Bättre gick det för Alcoa som ökade 5,9 procent. Aluminiumproducenten redovisade efter onsdagens börstängning ett justerat resultat per aktie på 0:63 dollar för det tredje kvartalet. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0:30 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Schweiziska läkemedelsbolaget Novartis har lagt ett bud om 2,1 miljarder dollar, motsvarande knappt 19 miljarder kronor, för Endocyte, som utvecklar radioaktiva biokemiska substanser för behandling av inte minst cancer. Endocyte-aktien rusade över 50 procent.

Stålbolaget Nucors rapport kom in något över förväntan samtidigt som bolaget meddelade att de räknar med en vinstökning under räkenskapsårets tredje kvartal. Aktien tappade däremot 1,3 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindex OMXS30 var vid stängning ned 0,3 procent till nivån 1.544. Aktier till ett värde av 18,1 miljarder kronor omsattes.

Ericsson var i fokus efter att ha rapporterat för det tredje kvartalet. Telekombolaget visade högre omsättning och klart högre justerad rörelsemarginal än väntat.

Det starka resultatet vägde tyngre i vågskålen än en uppdatering om konsekvenser rörande ett betydande belopp kring den pågående processen med amerikanska myndigheter gällande regelefterlevnad.

Handeln i aktien var inledningsvis volatil för att sedan etablera en mer stabil trend med riktning uppåt. Aktien steg 6,2 procent. Sektorkollegan Nokia drogs med i uppgången och steg med närmare 3 procent.

Bland OMXS30-bolagen tyngde bankerna, där nedgångar sågs för samtliga fyra storbanker. Nordea sjönk mest med 2,7 procent. Enligt finansmannen Christer Gardell har penningtvättsskräck nu satt sig som en våt filt runt hela banksektorn. Finansmannen trodde även att marknaden kan ha överreagerat.

"Nu kan man handla bankaktier på rätt så låga multiplar", sade han i en intervju med DI TV på torsdagen.

Ett annat Gardell-bolag, ABB, uppges jobba med rådgivare för att förbereda en avknoppning av sin kraftnätsdivision, Power Grids. ABB-aktien var upp 0,5 procent.

Bland övriga rapporter märktes en stark rapport från Tele2, den sista före fusionen med Com Hem. Teleoperatören visade högre omsättning och bättre ebitda-marginal än analytikers snittprognos. Bolaget sade att tuff konkurrens på den svenska marknaden stabiliserat sig. Aktien lyfte med 4,6 procent.

Även Com Hem rapporterade om förbättrad ebitda-marginal, vilket bidrog till att aktien lyft med 3,3 procent.

Det problemtyngda medicintekniska bolaget Getinge kom med en rapport för det tredje kvartalet som visade en svag bruttomarginal som var sämre än analytiker väntat sig. Bolaget avser att sälja den biokirurgiska verksamheten i USA, Atrium Medical, som under senare tid haft problem med skadestånd. Aktien var inledningsvis ned med drygt 3 procent men återhämtade sig sedan successivt under handelsdagen för att sluta upp med 2,8 procent.

Bland rapportvinnarna fanns även nätbanken Avanza som klart förbättrade intäkter och resultat jämfört med för ett år sedan, en kraftig uppgång mattades och aktien slutade upp 4,4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Telia Köp 47 SEK
Volvo Behåll 180 SEK
Assa Abloy Köp 205 SEK
Husqvarna Köp 95 SEK
Atrium Ljungberg Behåll 174 SEK
Atlas Copco Behåll 285 SEK
Klövern Köp 13,50 SEK

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 KPI sep 1.3 % / 0.4 % 1.3 % / 0.4%
Kina 04:00 BNP 3 kv Q3 1.6 % / 6.6 % 1.8 % / 6.7 %
Kina 04:00 Industriproduktion, detaljhandel, investeringar Sep 5.3 % 5.3 %
USA 16:00 Försäljning befintliga bostäder sep 5.31m / -0.6 % 5.34m / 0.0 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 1
Husqvarna SE0001662230 3
Assa Abloy SE0007100581 3
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 7
Fabege SE0011166974 3
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
Veoneer Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.