Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 22 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-22 kl. 08:16 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-22 kl. 08:19 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -1,1% OMXS30 -0,8% DJI 0,3% NASDAQ -0,5%
566,0 1 531,7 25 444,3 7 449,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Volvo Köp (Behåll) 160 (180) SEK
Klövern Köp 13 (13,50) SEK
Catena Media Köp 148 (157) SEK
Autoliv Minska 80 (90) USD

Atrium Ljungberg

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:153,80 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 06:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 15:17.
Atrium Ljungberg BATRLJ B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3: Svagare på de flesta mätetalen

Som för Fabege var fastighetsuppvärderingar en besvikelse i Q3. Vi anser att hyrestillväxten är svag givet den starka kontorsmarknaden i Stockholm. Med både lägre hyrestillväxt från handel och kundförluster förväntar vi oss att oron för Atrium Ljungbergs handelsexponering återvänder. Vi sänker riktkursen till 170 SEK (174) och upprepar Behåll.

Stor projektportfölj och mer kommer

Som en del i den nya strategin att fokusera på projekt ser Atrium Ljungberg framtida projekt på totalt 14 miljarder SEK på mark som de redan äger. Vi bedömer att cirka 80% av projekten kommer att vara belägna i Stockholm. Under Q3 adderade de ett nytt projekt till listan, Slakthusområdet, på totalt 8 miljarder SEK. Priset för marken och vissa byggnader inom området har inte bestämts.

Svag hyrestillväxt för kontor i jämförbart bestånd

Atrium Ljungberg rapporterade en total hyresintäktstillväxt på 3,6% under Q3 i jämförbart bestånd, varav kontorssegmentet hade 4,2% tillväxt. Om vi tar bort indexkomponenten på 1,7%, var den extra tillväxten 2,5%, vilket är ungefär hälften jämfört med Fabege. Atrium Ljungbergs fastigheter verkar inte vara lika attraktiva som Fabeges. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3,2% för handel, vilket var en nedgång från 4,2% under Q2.

Svagare fastighetsuppvärderingar och kundförluster

Atrium Ljungberg hade hyresintäkter på 601 MSEK, vilket var något lägre än vår prognos. Driftnettot var 2% svagare efter konkursen för Best of Brand. Vi förväntar oss att både Sickla och Mobilia köpcentrum drabbas. Högre än förväntade centrala administrationskostnader gjorde att rörelseresultatet blev 4% lägre än vår förväntan. Fastighetsuppvärderingar på 174 MSEK var klart lägre än vår förväntan på 284 MSEK och vi har därför sänkt våra förväntningar på uppvärderingar.

Oron för handelsaffären lär återvända

Aktien handlas för närvarande till 75% av 2019 EPRA NAV jämfört med sektorsnittet på 81%. Med både lägre hyrestillväxt inom handel och kundförluster förväntar vi oss att oron för bolagets handelsexponering återvänder. Priserna för bostadsbyggrätter i Slakthusområdet har varit bland de högsta i Stockholm och riskerna bör därför inte negligeras. Den historiska nivån på P/EPRA NAV för 12 månader framåtblickande har varit 85%. Med det i åtanke och lägre bidrag från fastighetsuppvärderingar sänker vi riktkursen till 170 SEK (174). Vi upprepar Behåll.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:84,70 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 06:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 14:08.
HaldexHLDX
Diagram

UPPDATERING

Guidning kan bli tuff

Vi förväntar oss att Haldex rapport för det tredje kvartalet kommer att vara i linje med det första halvåret. Volvos rapport visade också att marknadsförhållandena är fortsatt goda med stabila utsikter för 2019. Rörelseresultatet väntas växa med 10% till 75 MSEK, något hämmat av högre råvarupriser. Därtill kan det höga kapacitetsutnyttjandet leda till störningar. Vi sänker våra prognoser något. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 100 SEK (105).

Marginalguidning något tuff

Haldex höjde utsikterna i samband med rapporten för Q2 med förväntningar om att ”rörelsemarginalen blir i linje eller något högre jämfört med 2017”. Dock förväntar vi oss att Haldex till viss del påverkas av ståltullarna under H2, innan den effekten kan föras vidare till kunderna i samband med de halvårsvisa prisförhandlingarna.

Bra marknadsförutsättningar

Enligt Volvos rapport är marknadsförutsättningarna inför 2019 goda för Haldex huvudmarknader, USA och Europa, med oförändrade lastbilsvolymer. Därtill väntas Kina ge stöd.

Förbättrat resultat väntas

Vi förväntar oss att Haldex förbättrar sitt resultat till följd av den starka lastbilsmarknaden. Det finansiella målet med en rörelsemarginal på 10% medför en uppsida på cirka 25% jämfört med vår prognosticerade vinst per aktie. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 100 SEK (105).

Electrolux

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:178,85 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 06:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 12:59.
Electrolux BELUX B
Diagram

UPPDATERING

Kineserna kommer

Den här veckan startar handel med kinesiska Haiers D-aktier på Frankfurtbörsen och samtidigt förvärvar de den italienska tillverkaren Candy. Det följer på kinesiska Hisense förvärv av slovenska Gorenje i somras och indikerar att den kinesiska konkurrensen kommer att öka i Europa. Det förutspår problem för Electrolux, men skulle de kunna köpas upp av ytterligare ett kinesiskt bolag, Midea? Vi upprepar Minska och riktkursen 195 SEK.

Kinesiska Haier köper italiensk tillverkare

För två år sedan, när vi kom tillbaka från den stora mässan IFA i Tyskland, var vi ganska imponerade av de kinesiska tillverkarnas produkterbjudanden, såväl från de stora Midea, Haier och Hisense, men även från ett stort antal mindre tillverkare. Vår slutsats vid den tiden var att kineserna behövde komma på något sätt för att få varumärken och logistik att fungera i Europa. Nu verkar de ha kommit på lösningen. Den här veckan börjar Haiers D-aktie att handlas på Frankfurtbörsen och målet är att använda likviden för att förvärva den familjeägda tillverkaren Candy med fabriker i Italien, Frankrike, Turkiet och Ryssland och en europeisk marknadsandel på 5-6%. Haier kommer att använda förvärvet som en spjutspets in i Europa, där de även har höga ambitioner med en uttalad expansionsbudget på cirka 1 miljard EUR.

Kinesiska Hisense förvärvade Gorenje i somras

Hisense förvärvade i somras Gorenje, som är en slovensk tillverkare med ett starkt varumärke i Östeuropa samt det nordiska varumärket Asko.

Högre konkurrens initialt, men…

Electrolux har begränsat sig i Europa mot inbyggnadssegmenten, med premiumvarumärkena AEG och Electrolux, och konkurrensen från kineserna kommer initialt vara inom massmarknadssegmentet där Whirlpool (Indesit) och turkiska Arcelik är närvarande. Dock, Haier kommer att vara ett problem på mellanlång sikt då de har ett fokus på premium och inbyggnad, vilket kommer att göra livet svårare för Electrolux.

Midea köper Electrolux?

Electrolux har för närvarande ett joint venture med kinesiska Midea för att få varumärket AEG att växa i Kina. Midea kan potentiellt vara den vita riddaren som slutligen köper upp Electrolux. Vi upprepar Minska och riktkursen 195 SEK som baseras på EV/intäkter på 0,45x och en direktavkastning på 4,4%.

Danske bank

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:191,00 DKK
Pris:131,20 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 05:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 11:29.
Danske BankDANSKE
Diagram

INFÖR RAPPORT

Utdelning för 2018p borttagen ur estimat

Inför Q3-rapporen, sänker vi våra vinstestimat för Danske bank med 4-8% för 2018p-2020p. Vi tar också bort aktieåterköp för de kommande tre åren i vår modell och väntar oss ingen utdelning för 2018p. Vi har inga böter eller reserveringar inkluderade i våra estimat, men har fortsatt en högre kapitalkostnad för att reflektera risken av en substantiell bot. Vi upprepar Behåll och riktkursen 191 DKK.

Minska vinstestimat

I samband med publiceringen av den interna utredningen kring penningtvättsskandalen i september, sänkte Danske Bank även sina vinstestimat för 2018 från 18-20 miljarder DKK till 16-17 miljarder DKK. Detta är på grund av att banken bestämt att de ska donera 1,5 miljard DKK av bruttointäkterna från estländska icke-bostadsverksamheten och handelsintäkter från kvartalet är fortsatt låga efter det väldigt svaga andra kvartalet. Vi sänker våra vinstestimat med 8%, 4% och 6% för 2018p-2020p respektive. Givet osäkerheten gällande stoleken på en potentiell böter för Danske Bank, väljer vi att inte räkna in det i vår modell, istället behåller vi vår höga kapitalkostnad på 11,9% för att reflektera den höga risken för böter.

Skrotar återköp och utdelning för 2018p

I början av oktober krävde Danska finansinspektionen (FSA) att Danske Bank skulle omvärdera sina soliditetsbehov för andra gången i år till följd av penningtvättsskandalen. I maj introducerade FSA ett Pillar2-tillägg till Danskes kapitalkrav på 5 miljarder DKK, som nu höjts till 10 miljarder DKK. Detta resulterar i ett totalt CET1-tillägg på 1,3%. Som svar på detta har styrelsen för Danske Bank valt att sätta ett högre mål för CET1 på omkring 16% istället för det tidigare 14-15% och valt att avbryta det nuvarande återköpsprogrammet på 10 miljarder DKK, där 6,8 miljarder DKK redan använts. Vi intar nu även en försiktig ställning och skrotar utdelningen för 2018p och ytterligare återköp under 2019p och 2020p, under förutsättning att banken kommer vara konservativ avseende kapital då de potentiellt står inför höga böter.

Värdering

Danske Bank handlas för närvarande på P/E 6,3x 2019p och P/TBV 0,72x på 2019p. Vi värderar Danske Bank med en 2019p summan-av-delarna. Vi upprepar Behåll och riktkursen 191 DKK.

Assa Abloy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:207,00 SEK
Pris:175,05 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 05:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 11:29.
Assa Abloy BASSA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Stabilt kvartal och oförändrat investment case – Köp.

Med elektroniska lås som fortsätter att växa snabbare än mekaniska lås och med smarta lås som växer snabbt genom samarbetet med Google samt en spännande pilot i England med samarbeten med Selfridges och Waitrose förväntar vi oss att Assa Abloy fortsätter att växa i ensiffrigt mittenspann. Förvärvsaktiviteterna är fullt aktiva och med ett stabilt kvartal bakom oss upprepar vi Köp och höjer riktkursen till 207 SEK (205).

EMEA och Asia oförändrade

Frankrike var en besvikelse i Q2-rapporten då försäljningen oväntat vände ned, men i Q3 var den stabil. Den organiska tillväxten inom EMEA var 2% medan marginalen backade med 90 punkter till 15,9%. Kina fortsatte att visa sjunkande försäljning för både dörrar och lås och en ny strategi samt organisation är under implementering i landet. Trots stark tillväxt i Sydkorea och Japan nådde Asia 1% i organisk tillväxt med en marginal på 9,2%.

Starkt i Americas och för Global Technologies

Drivet av USA visade Americas en organisk tillväxt på 10% med mycket stark tillväxt på den amerikanska privatbostadsmarknaden samt för elektromekaniska och högsäkerhetsprodukter. Elektromekaniska och elektriska lås växte med 55% under kvartalet. Global Technologies växte med 12% organiskt och hade en marginal på 21,4 procent, vilket är på rekordnivåer.

Estimaten i stort sett oförändrade

Med 5% organisk tillväxt och rörelseresultat i linje gör vi endast marginella förändringar till våra estimat. Vi tror att den organiska tillväxten blir 4% nästa år och att förvärven fortsätter. Assa har förvärvat 14 bolag under 2018 med årliga intäkter över 3 miljarder SEK. Med något högre estimat höjer vi riktkursen till 207 SEK (205), som är baserad på ett genomsnitt av 22x P/E och 17x EV/EBIT för resultatet 2022p, inklusive förvärv, diskonterat till 2018. Vi upprepar Köp.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:40,30 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 05:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 11:29.
TeliaSoneraTLSN
Diagram

EFTER RAPPORT

Total aktieägarutdelning >8%

Vi behåller vår Köprekommendation, höjer våra estimat något och behåller vår 12m riktkurs på 47 SEK trots förra veckans utdelningskupong. Vi estimerar en total genomsnittlig årlig aktieägarutdelning på 8,7% under återköpsåren, vilket inkluderar modesta ökningar i ordinarie utdelning. Efter 2020p, estimerar vi det fria kassaflödet per aktie till omkring 3,1% med fulla förvärvssynergier, vilket skulle innebära en långsiktig avkastningskapacitet på 8,1% enligt oss, vilket är alldeles för högt enligt vår bedömning.

Små estimathöjningar efter Q3-rapport

Till följd av Q3-rapporten, höjer vi våra estimat för EBITDA och det operationella fria kassflödet med 1% och 2% i genomsnitt för 2018p-2020p. Detta är främst drivet av Finland och Baltikum på grund av en solid serviceintäktstillväxt och kostnadskontroll, men också på grund av EBITDA-förbättringar i Other operations. Som en kontrast sänker vi EBITDA för Sverige något för 2018p-2019p, men behåller 2020p oförändrat på grund av försenade effekter från de pågående transformationsprojekten. Vi inkluderar nu även Get & TDC Norway från mitten av oktober i år, jämfört med början av 2019 i våra tidigare estimat.

Stark långsiktig distributionskapacitet på omkring 8%

Vi förväntar oss att Get & TDC Norway och Bonnier Broadcasting, tillsammans med ökande utdelningar och det som är kvar av det treåriga återköpsprogrammet kommer höja netto skuld/EBITDA till 2,4x (2,7x inklusive fulla hybriden) samtidigt som den kommeratt  producera en årlig avkastning på 8,7%.

Köp upprepas

Vår värdering grundas på en DCF-baserad summan-av-delarna med ett avkastningskrav på 7,5%-9% beroende på affärsområdet, vilket ger en riktkurs på 47 SEK 12m framåt. Vi upprepar Köp och riktkursen 47 SEK.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:185,00 SEK
Pris:144,25 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 05:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 10:04.
Skanska BSKA B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Vi tror att marginalen bottnar 2018p

De extra kostnaderna som Skanska hade i USA var utan tvekan en negativ överraskning, men fredagens aktieprisnedgång på cirka 11% känns fortfarande överdriven enligt oss. 2018 var till viss del redan ett ”förlorat” år för vinster, och även om vi sänker VPA med 11% för 2018p, justeras 2019p-2020p VPA med endast 1-2%.  Köp upprepas, vi sänker riktkursen från 190 SEK till 185 SEK.

Tråkiga nedskrivningar, men vi ser 2018p som botten

Skanskas extrapost på 1,3 miljarder SEK i deras Construction-avdelning i USA var klart negativt, även om det var känt att de kämpat i området sedan tidigare, då detta var sjätte raka kvartalet med negativa engångsposter. Ledningen meddelade att de i princip är klara med sin genomgång av verksamheten i USA, och om det är korrekt bör Q4 bli ett starkare kvartal, även om vi noterar en hög risk inom Construction och långa ledtider.  Vår EBIT-marginal för 2018p för Construction är 1%, 2019p-2020p är den 2,6% och 2,9% respektive, vilket kan jämföras med det tioåriga genomsnittet på 2,9% och målet för 2016-2020p på 3,5%.

Inte bara negativt

Den viktigaste drivaren i Skanska Construction, Sverige, rapporterade en EBIT-marginal på 5,2% (KECH 5%) och alla utvecklingsströmmar (bostads/kommersiell/ID) var bättre än väntat, även om dessa lyftes av exempelvis försäljning av land. Skanska, med sin breda exponering, kommer enligt oss att ha både avskrivningar och uppvärderingar löpande. För 2019p noterar vi att vinstjämförelser är gynnsamma, vilket stödjer en stark VPA-tillväxt å/å (29%).

Q3-resultat väntas 8 november

För orderingången estimerar vi 30,5 miljarder SEK, och orderboken väntas minska q/q (delvis på grund av starkare intäkter för Q3) men fortfarande på bra nivåer och klart viktigare än volymtillväxt är marginaltillväxten.

”Säker” direktavkastning på 5,7%

Vår nya riktkurs på 185 SEK (190 SEK) är baserad på en blandning av en summan-av-delarna och jämförelsevärdering. Vi sänker VPA för 2018p med 11%, 2019p-2020p med 1-2% respektive, för att reflektera fortsatta motgångar i USA. Men, med inga förändringar till våra utdelningsestimat (operativa kassaflödet för Q3 är upp å/å och nettoskulden är lägre) har aktien nu en ”säker” direktavkastning på 5,7%. Vi säger ”säker” då Skanska inte har sänkt sin ordinarie utdelning sedan 2002 och på dessa nivåer, bör risken för nedsida vara begränsad. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 190 SEK till 185 SEK.

Atlas Copco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:251,00 SEK
Pris:213,00 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 05:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 10:04.
Atlas Copco AATCO A
Diagram

EFTER RAPPORT

Dramatiskt fall för vakuumpumpar

Efter svaghet inom både halvledar- och fordonsmarknaderna sänker Atlas Copco de kortsiktiga utsikterna och vi sänker vårt estimat för vinsten per aktie med 5% för 2019-2020p. Även om EV/EBIT på 12x för 2019p är attraktivt för ett högkvalitativt bolag som Atlas Copco upprepar vi Behåll och sänker riktkursen till 251 SEK (285).

CT såg god efterfrågan från generell tillverkning

Kompressorteknik (CT) hade en organisk intäkts- och ordertillväxt på 4% respektive 11%, med orderingången 4% lägre än förväntat medan intäkterna var 1% bättre. Industrikompressorer, såväl som gas- och processkompressorer, minskade sekventiellt i Europa och Asien. Rörelsemarginalen blev 23,7%, vilket var i linje med förväntningarna. Under telefonkonferensen berättade ledningen att det är god efterfrågan inom generell tillverkning. Med orderingång som överstiger intäkterna kommer det att ge stöd åt den organiska tillväxten framöver. Trots det och med hänsyn till en avtagande ekonomi bedömer vi att den organiska tillväxten kommer att sjunka framöver.

Order för halvledare och platta bildskämar föll 30-40% under Q3

Halvledar- och platta bildskärmsindustrin, samt industrivakuum, minskade sekventiellt och den organiska orderingången var -19%. De organiska intäkterna var oförändrade, vilket höll uppe EBIT relativt väl med en marginal på 24,9%. Produktmix påverkade EBIT negativt. Industrivakuum utgör nu ungefär halva bolaget och att orderingången var i stort sett oförändrad under Q3 indikerar att orderingången från halvledar- och platta bildskärmsindustrin minskade med 30-40%. Med fortsatt negativa kortsiktiga utsikter sänker vi intäktsestimaten för 2019 med följd att vårt estimat för rörelseresultatet sänks med 14-15% för divisionen. Vi förväntar oss att organisk försäljningstillväxt kommer att vara negativ de kommande kvartalen.

Vi sänker 2019-2020p EPS med 5%

Med lägre än förväntad orderingång, intäkter och EBIT samt ”book-to-bill” lägre än ett sänker vi EPS med 5% för 2019-2020p. Efter de sänkta kortsiktiga utsikterna och generellt avtagande ekonomi samt lägre marknadsmultiplar sänker vi våra målmultiplar till P/E 18x och EV/EBIT på 14x (från 20x och 15x) med följd att riktkursen sänks till 251 SEK (285). Vi upprepar Behåll.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:64,28 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 05:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 10:04.
Husqvarna BHUSQ B
Diagram

EFTER RAPPORT

Stort köpläge upprepas!

Även om vi sänker EBIT för 2018p med 14%, ser vi påverkan som främst väderrelaterad och gör inga förändringar. Enligt oss kommer Husqvarna att vara ett bättre bolag 2020p när den förlustbringande bensin-gräsklipparenheten har stängts ner och vi ser inte den nuvarande värderingsrabatten på 20% som rättfärdigad och upprepar därför starkt vår Köprekommendation och riktkursen 95 SEK.

Sänker 2018p EBIT med 14% istället för 8%

Även om Husqvarna rapporterade EBIT för gruppen i linje med tidigare väderrelaterade vinstvarning, har vi nu sänkt EBIT för 2018p med 14% istället för 8% som vi tidigare indikerade då Construction-divisionen också såg svag försäljning och EBIT. Detta var totalt orelaterat till torkan som påverkade högmarginalsprodukterna robot- och premiumgräsklippare i Norra Europa, och sades bero på en intern omorganisation av varuhusen i Nordamerika vilket omöjliggjort full leverans av produkterna. Detta bör nu vara åtgärdat, men vi har sänkt våra estimat för Construction något för Q4. Under förutsättning att vädret följer normala mönster från 2019p, har vi gjort mindre ändringar till våra estimat för 2019p-2020p.

Mål på 10% marginal för 2019p upprepat

Vd:n är fortsatt optimistisk gällande tillväxtpotential för Husqvarna, Gardena och Construction, och tror att tillväxten kommer vara på det höga spannet av målet på 3-5% på grund av enkla jämförelser.  De har nu även säkrat prishöjningar, vilket mer än kompenserar för motvinden på 300-400 MSEK från råmaterialkostnader och tullar, samtidigt som valutaeffekter fortfarande bör ge en positiv effekt om ca 200 MSEK trots en starkare dollar. Baserat på detta, upprepar de målet på 10% marginal 2019p, men Vd:n erkänner att det inte är givet.

Vi upprepar vår tro att detta är ett stort köpläge

På våra nya estimat handlas Husqvarna under 10x EV/EBIT 2019p, vilket är mer än 20% rabatt till historiska nivåer. Det är också en liknande rabatt jämfört med DJ STOXX, där Husqvarna historiskt handlats i linje. Vi tror att Husqvarna kommer vara ett mer lönsamt bolag när de förlustbringande affärsområdena stängts ner och ser inte nuvarande rabatt som rättfärdigad. Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK baserat på en historisk EV/EBIT-multipel på 13x applicerad till 2020p och diskonterat till 2019p vilket ger en uppsida till 50%!

Volvo

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:133,85 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 05:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 08:19.
Volvo BVOLV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Stark Q3-rapport

Volvo rapporterade bättre siffror än väntat för Q3, både för order och resultat samt gav sin marknadssyn för 2019 med nästan oförändrade volymer både för lastbilar och anläggningsmaskiner. En möjlig avknoppning av VCE och extrautdelning gör bolaget något speciellt. Avgasproblemen är bekymrande, men det är ingen ”dieselgate”. Vi sänker prognoserna något. Vi bedömer att de starka siffrorna delvis beror på att efterfrågan flyttas framåt samtidigt som vi inte glömmer att det är en cyklisk industri. Dock, efter den svaga kursutvecklingen handlas aktien till framåtblickande P/E 9x, vilket är attraktivt och vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll), men sänker riktkursen till 160 SEK (180).

Prognos och kommande order

Utsikterna för lastbilsmarknaden höjdes något för Europa. Inom NAFTA väntas registreringarna öka något nästa år till 310 000. Utsikterna för VCE indikerar oförändrade volymer i Europa och USA, men en viss nedgång (0-10%) i Kina. Orderingången var bättre än väntat med en ökning för lastbilar med 26% å/å, främst tack vare hög orderingång inom NAFTA, men också förbättringar inom Europa. Anläggningsmaskiner ökade orderingången med 22%.

Rörelseresultatet starkare än väntat

Rörelseresultatet uppgick till 10 247 MSEK, inklusive en kapitalvinst från anläggningsmaskiner, exklusive den ökade rörelseresultatet med 47%, vilket var 8 procentenheter bättre än vårt estimat. Skillnaden beror framför allt på ett starkt rörelseresultat inom lastbilar.

Avgasproblem kan bli dyrbart, men ingen ”dieselgate”

Volvos kommunicerade utsläppsproblem kommer sannolikt leda till ett återkallande likt det som Cummins gjorde tidigare i år. Om vi antar samma kostnad för Volvo som Cummins tog, blir det en total kostnad som uppgår till 2,5 SEK per aktie. Givet den information som getts ut är det ingen ”dieselgate” och kommer endast leda till ett återkallande.

Extrautdelning trolig när kostnad för återkallande klarlagts

Även om Volvo hade ett säsongsmässigt svagt kassflöde i Q3 förväntar vi oss ett starkt Q4 med en nettokassa som uppgår till 40 miljarder SEK eller 20 SEK per aktie. Trots risken för dyrbara kostnader för återkallandet och behovet av ett högt kreditbetyg förväntar vi oss en extrautdelning på minst 5 SEK per aktie utöver den ordinarie utdelningen på 4,50 SEK per aktie. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och sänker riktkursen till 160 SEK (180).

Klövern

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:13,00 SEK
Pris:10,65 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 05:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 08:19.
Klövern BKLOV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Kursnedgång har gjort värdering attraktiv

Klöverns rapport för det tredje kvartalet var bättre än väntat, både underliggande och för fastighetsuppvärderingar. Dock är vi bekymrade över den ökade hävstången. Vi har därför lagt till ytterligare 5% i riskpremie och sänkt vår riktkurs till 13 SEK (13,5). Vi upprepar Köp.

Väl distribuerad fastighetsportfölj

Stockholm står för 45% av Klöverns fastighetsvärden (Kista cirka 25%). Resten av portföljen återfinns i större städer inom Sverige samt Köpenhamn. Vi bedömer att kontor står för 80% av fastighetsvärdet, logistik- och samhällsfastigheter 15% samt handel 5%. Klöverns vd, Rutger Arnhult, är samtidigt huvudägare med cirka 15% i ägarandel, samma nivå som Corem.

Starkt kassaflöde

Genom den relativt höga hävstången (cirka 60%, jämfört med sektorsnittet 50%) och starka kassaflöden har Klövern lyckats öka NAV väsentligt. Klövern har också lyckosamt utvecklat portföljen, genom investeringar som når bättre avkastning än portföljsnittet. En av bolagets absoluta styrkor är det starka kassaflödet.

Q3, bättre än väntat

Både hyresintäkter och driftnettot blev exakt enligt våra förväntningar. Något lägre administrationskostnader ledde till att EBIT blev 2% bättre än vår prognos. Finansnettot var väsentligt lägre, vilket innebar ett förvaltningsresultat som var 6% bättre än förväntat. Uppvärderingar av fastigheter var 271 MSEK, vilket var klart bättre än våra förväntningar på 182 MSEK.

Sänkt riktkurs, men Köp upprepas

Som tidigare anser vi det rimligt att sätta en rabatt på 10% på grund av den geografiskt utspridda portföljen och den höga exponeringen mot Kista, där vi ser vakansgrader på cirka 20%. Tidigare adderade vi ytterligare 10% i rabatt på grund av höga hävstången, om vi även inkluderar preferensaktier. Årets utgivning av hybridkapital på 1,3 miljarder SEK har lett till en ännu högre hävstång, vilket gör att vi höjer rabatten till 15%. Exklusive preferensaktier och hybridkapital är LTV 60%, men inklusive är LTV 74%. Genom ökad riskpremie sänker vi riktkursen till 13 SEK (13,5). Vi ser dock fortsatt en väsentlig uppsida och upprepar Köp.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:148,00 SEK
Pris:84,20 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-22 kl. 05:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-22 kl. 08:19.
Catena MediaCTM
Diagram

INFÖR RAPPORT

Q3: fokus på USA

Vi har sänkt våra estimat inför Q3-rapporten den 6 november vilka nu tar höjd för ytterligare kostnader i USA, men vi tror på marginalförbättringar under Q3 jämfört med Q2. Vi tror att förbättrade marginaler tillsammans med en stark start i sportsbettingmarknaden i USA kan bli en trigger för en vändning i aktien. Vi upprepar därför Köp och sänker vår riktkurs från 157 SEK till 148 SEK.

Kostnader i USA bär snart frukt

Catena Media rapporterade ett svagare än väntat resultat under Q2 2018 då bolaget hade ökade kostnader i samband med tillväxtsatsningar i USA. Detta var till följd av att i maj togs det historiska förbudet mot sportsbetting bort och Catena ville ta chansen att bli en marknadsledare i affiliate-sportsbettingmarknaden i USA. Tittar vi på den nuvarande datan som kommer från New Jersey, som är den första staten som reglerar onlinesportsbetting, ser strategin väl motiverad ut enligt oss. Intäkterna från hela onlinesportsbettingsektorn i New Jersey var 12,5 MUSD under september (3,6 MUSD i augusti) vilket motsvarar en årlig intäkt på 144 MUSD efter bara två månader. Då flera andra stater väntas reglera de kommande åren väntas onlinesportsbetting växa till 352 MUSD under 2019p och 808 MUSD under 2020p. Trafikdata från några av Catena Medias websidor i USA visar också på stark tillväxt vilket innebär att vi snart bör se intäkter från sportsbetting i USA i bolaget.

Potentiell uppsida i USA reflekteras inte i aktiepriset

Trots den starka utvecklingen av sportsbettingmarknaden i USA och växande trafik på Catena Medias websidor i USA, har aktiepriset fortsatt att sjunka till följd av Optimizer Invests försäljning av aktier tillsammans med en överlag negativ utveckling i sektorn. Detta har lett till en rekordlåg värdering av Catena Media på cirka 11-12x 12m framåt EV/EBIT, jämfört med det historiska snittet på 14-15x. Detta är en attraktiv möjlighet enligt oss, och vi tror att aktien kan börja utvecklas positivt när uppsidespotentialen i USA blir mer tydligt.

Sänker EBIT med 2-4%, marginaler väntas förbättras under Q3

Vi förväntar oss att Catena Media ska rapportera en marginalförbättring under Q3 med en EBITDA-marginal på 47,4% jämfört med 46,4% under Q2. Dock, vi har höjt våra kostnadsestimat något för 2018p-2020p vilket leder till att EBIT-estimaten sänks med 2-4%. Till följd av detta justerar vi även vår riktkurs till 148 SEK (157 SEK) vilket är baserat på genomsnittet av en DCF (9,8% WACC, långsiktig EBITDA 40%) och EV/EBIT (14x 2019p) plus uppsida från förvärv.  Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 566,0 -1,1% -0,3% -0,5%
OMXS30 1 531,7 -0,8% -0,3% -2,9%
OMXH25 3 976,3 -0,3% -0,2% 1,5%
OMXC20 915,3 -0,8% 2,3% -10,6%
OSEBX 900,6 1,1% 0,8% 10,6%
OMXBB 939,3 0,0% 1,3% -0,5%
Dow Jones 25 444,3 0,3% 0,4% 2,9%
S&P500 2 767,8 0,0% 0,0% 3,5%
Nasdaq C 7 449,0 -0,5% -0,6% 7,9%
SX5E 3 210,8 0,0% 0,5% -8,4%
DAX 11 553,8 -0,3% 0,3% -10,6%
CAC40 5 084,7 -0,6% -0,2% -4,3%
RTS 1 127,0 -1,2% -1,3% -2,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 79,8 0,6% -0,8% 19,3%
Guld 1 227,9 0,4% 0,7% -4,9%
Silver 14,6 0,7% 0,1% -13,4%
Aluminium 2 022,5 0,7% -1,1% -9,8%
Bly 1 966,0 -1,3% -3,5% -21,2%
Koppar 6 191,5 0,7% -2,1% -13,5%
Nickel 12 470,0 2,7% -1,9% 1,7%
Zink 2 696,0 0,3% 0,7% -18,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,49 -0,10 -1,40 -2,50
Sverige, 10 år 0,65 -2,50 -6,40 -10,90
Norge, 10 år 1,98 -1,50 -4,00 41,50
Tyskland, 10 år 0,43 -1,90 -6,90 0,40
GB, 10 år 1,55 -3,20 -8,60 36,00
USA, 10 år 3,20 2,30 5,91 76,49
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,10 1,30
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,35 0,1% -0,2% 5,3%
USD / SEK 9,00 0,1% 0,4% 10,0%
GBP / SEK 11,74 -0,2% -0,5% 6,0%
NOK / SEK 1,10 0,1% -0,2% 9,4%
DKK / SEK 1,39 0,1% -0,2% 5,1%
CAD / SEK 6,87 -0,5% -0,2% 5,1%
CHF / SEK 9,04 0,0% -0,1% 7,5%
JPY / SEK 0,08 0,1% 0,0% 10,1%
EUR / USD 1,15 0,1% -0,6% -4,3%
USD / JPY 112,50 0,0% 0,3% -0,1%
EUR / GBP 0,88 0,3% 0,3% -0,7%
AUD / USD 0,71 0,0% 0,2% -8,8%
USD / CAD 1,31 0,6% 0,6% 4,6%
GBP / USD 1,30 -0,2% -0,9% -3,6%
USD / NOK 8,22 0,0% 0,6% 0,5%
EUR / NOK 9,45 0,0% 0,0% -3,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna rörde sig nedåt efter en stark start på fredagen. Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,2 procent. Det bredare S&P 500 var oförändrat. Teknikorienterade Nasdaq sjönk 0,5 procent.

Procter & Gamble gick starkt efter en rapport som överträffade förväntningarna. Organisk försäljning steg 4 procent under kvartalet, vilket var mer än dubbelt så mycket som analytikerna hade räknat med. Aktien var upp 7 procent.

"När företag som (Procter & Gamble) kommer med bra resultat och ger bra guidning är det bra för marknaden som helhet", sade JJ Kinahan, chefmarknadsstrateg vid TD Ameritrade, till Reuters.

Oro för högre räntor, handel och geopolitik, som präglat handeln senaste hängde dock kvar på fredagen. S&P 500 var som mest upp en dryg procent i den tidiga handeln men backade efterhand.

Betaljätten Paypal handlades upp 9,4 procent på fredagen efter att kvartalsresultatet överträffat analytikerkonsensus och bolaget höjt prognosen för det fjärde kvartalet.

Ebay backade 8,9 procent efter att analytiker vid Stifel Nicolaus sänkt sin rekommendation för aktien till behåll. Sänkningen motiverades med att paypals rapport indikerade en svag trend under tredje kvartalet för Ebay.

Industrikonglomeratet Honeywell började fredagen starkt efter ett resultat som var högre än väntat. Vid stängning hade aktien dock backat 1 procent efter att bolaget kommunicerat att man ser svagare tillväxt i Kina och att handelstullarna potentiellt kan kosta "hundratals miljoner" dollar under 2019.

Walt Disney steg 2,2 procent efter att Barclays dragit upp sitt råd för aktien till övervikt. Banken pekar på att köpet av 21st Century Fox innebär en vändpunkt för bolaget.

Mediaföretaget Interpublic Group lyfte 9,7 procent, mest i S&P 500,efter att kvartalsrapporten slagit förväntningarna.

Tyngre gick det för halvledarbolaget AMD, som föll mest i S&P 500 -11 procent, bland annat efter att New Street Research inlett bevakning med rekommendationen sälj.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 2 punkter till 3,19 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen sjönk under fredagen då flera rapportbolag gjorde marknaden besviken. Atlas Copco, Telia och Husqvarna var några som föll, medan Assa Abloy gick mot strömmen och steg.

Det var ett allmänt svagt sentiment kring verkstad, delvis på grund av sänkte utsikter från franska Michelin. Även stålbolaget SSAB hade det tufft och sjönk. Byggkoncernen Skanska föll på fortsatta problem i USA. Stigande amerikanska börser på fredagen mildrade nedgången under eftermiddagen.

Storbolagsindex OMXS30 hade vid stängning backat med 0,8 procent till 1.532. Aktier för 23,9 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen.

Mest omsatta aktie på fredagen var Volvo som rapporterade. Kvartalet är det "bästa tredje kvartalet hittills för koncernen", men det betyder inte att bolaget har uppnått sin fulla potential, sade vd Martin Lundstedt.

Lastbilskoncernens rörelsevinst var 7 procent högre än genomsnittet av tolv analytikerprognoser som Infront Data hade sammanställt. Det räckte dock inte för marknaden som inledningsvis handlade ned aktien med som mest över 5 procent. Rapporter om att vd köpt aktier bidrog till att aktien återhämtade sig och slutade 2,2 procent ned.

Industribolaget Atlas Copco rapporterade ett ökat rörelseresultat om 5 procent jämfört med samma kvartal ifjol. Det var dock något lägre än snittet som Infront Data sammanställt. Bolaget gav även en sänkt prognos om framtiden, där efterfrågan förväntas vara något lägre beroende på halvledar- och fordonsindustrin. Aktien rasade på rapporten men stabiliserade sig för att stänga ned 7,4 procent.

Även Telia sållade sig till rapportförlorarna. Aktien föll 4 procent, 1:73 kronor, då även en utdelning på 1:15 kronor avskildes. Nedgången kom trots att ebitda-resultat på 7 miljarder kronor före engångsposter var 3 procent högre än genomsnittet av tio analytikerprognoser enligt Infront Data.

"Det är samtidigt tydligt att Sverige inte riktigt når upp till förväntningarna", sade vd Johan Dennelind till Nyhetsbyrån Direkt.

Husqvarna tappade rejält på sin rapport, över 8 procent. Rörelseresultatet var något bättre än väntat, men grumlades av svaga utsikter för det fjärde kvartalet. Detta fortsatt på grund av det varma och torra vädret, enligt uppgifter till Nyhetsbyrån Direkt från vd Kaj Wärn.

Skanska föll över 10 procent på fortsatta problem i USA. Marknaden oroar sig för kostnadsutvecklingen i den amerikanska verksamheten, vilket väntas påverka vinsterna negativt under de närmaste åren enligt analytiker.

Mot strömmen bland OMXS30-bolagen gick Ericsson vars rapport under torsdagen fick ett gott mottagande. Aktien steg med 2,6 procent. Även banker rekylerade upp något efter en svag vecka. Handelsbanken steg mest med 1,4 procent.

Bland dagens rapportvinnare sågs låskoncernen Assa Abloy, som visade upp en stark organisk tillväxt i flera divisioner, enligt vd Nico Delvaux. Aktien var upp med över 3 procent.

Getinge fick fart och rekylerade nära 5 procent. Tidigare vd men nu ledamot, Johan Malmquist, har köpt aktier i bolaget.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Atrium Ljungberg SE0000191827 3
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Danske bank DK0010274414 3
Assa Abloy SE0007100581 3
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 7
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 3
Volvo SE0000115446 1
Klövern SE0006593919 3, 5
Catena Media MT0001000109 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.