Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 26 oktober 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-10-26 kl. 08:25 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-10-26 kl. 08:28 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -0,1% OMXS30 0,3% DJI 1,6% NASDAQ 3,0%
551,8 1 506,0 24 984,6 7 318,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Haldex Köp 95 (100) SEK
Gränges Köp 115 (125) SEK
Alfa Laval Köp 265 (275) SEK
Munters Köp 40 (44) SEK
JM Köp 210 (220) SEK
Nordea Bank Köp 9,30 (9,60) EUR
Norsk Hydro Köp 57 (58) NOK

Wallenstam

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:81,90 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 06:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 15:13.
Wallenstam BWALL B
Diagram

EFTER RAPPORT

Kan driva tillväxt på egna meriter

Trots något lägre FFO och NAV för Q3 2018, jämfört med våra förväntningar, förväntar vi oss högre fastighetsuppvärderingar framöver. Därtill har antalet lägenheter under produktion ökat med 18% q/q och finansieringskostnaden minskat med två punkter till 0,98% samt nettouthyrningen varit positiv. Nya finansiella mål kommer att presenteras i december, vilket vi bedömer blir nästa positiva trigger för aktien. Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK.

Lägenheter under produktion ökar med 18% q/q

Ledningen har under en tid gett guidningen om att antalet byggstarter kommer att vara baktungt i relation till målsättningen. Därför var det positivt att väsentligt fler byggstarter skett under Q3 och att antalet lägenheter under produktion har nått rekordnivån 2083 st.

Fastighetsuppvärdering väntas till årsskiftet

Med ett liknande säsongsmönster som tidigare år förväntar vi oss en högre fastighetsuppvärdering under Q4. Det genomsnittliga avkastningskravet för fastigheterna var oförändrat q/q, ändå ser vi en fortsatt potential till ytterligare sänkta avkastningskrav. Sencykliskt stigande kommersiella hyror och vinster från fastighetsutveckling kommer också att bidra positivt. Vår bedömning är en uppvärdering med 2,4% under Q4.

Nya finansiella mål kommuniceras i december

2018 är det sista året på den innevarande 5-årsplanen där den årliga ökningen av substansvärdet varit 17%, jämfört med målet om 10% i ökning, trots lägre skuldsättning än övriga sektorn. Nya mål för 2019 förväntas presenteras i december och vi förväntar oss att målet för nybyggnation av hyresrätter kommer att ökas ytterligare. Efterfrågan på hyresrätter är hög och Wallenstam har sedan 2004 visat att de kan bygga kostnadseffektivt. Enligt oss är uppdaterade finansiella mål nästa trigger för aktien.

Köp och riktkursen 95 SEK upprepas

Vi behåller 2018-2020p NAV och utdelning per aktie oförändrade medan vi sänker 2018p FFO med 7% (till följd av omstrukturerade derivat) och 2019-2020p med marginella 1%. Vår riktkurs är satt baserad på ett premium om 10% i förhållande till vårt 12-månaders framåtblickande substansvärde (Q3 2019p: 88 SEK). Kortsiktigt ger återköp stöd. Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK.

Recipharm

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:125,80 SEK
Analytiker:Arsene Guekam
Chefsanalytiker Biotech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 15:13.
Recipharm BRECI B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Begränsad tillverkningslicens i Ashton och inför Q3

Recipharm meddelade att UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) har begränsat tillverkningslicensen för fem icke-kritiska högpotenta produkter som tillverkas på Recipharms fabrik i Ashton (UK). Enligt bolaget kommer påverkan av detta på Q4-resultatet vara mindre än 10 MSEK. Vi förväntar oss fortsatt god intäktstillväxt (+17%) men en lägre EBITDA-marginal än tidigare kvartal (11,6%). Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 172 SEK.

Tillverkningsbegränsning

Till följd av en normal kontroll, bestämde sig MHRA för att begränsa tillverkningslicensen för fem produkter som tillhandahållits på en Recipharm-fabrik i Ashton. Detta var på grund av brister, i vissa tillverkningsprocedurer, som visade på en viss potentiell korskontamineringsrisk. Efter ett kort stopp och en riskbedömning, implementerade Recipharm åtgärdsplaner i samarbete med MHRA. Efterfrågan har därför gradvis återkommit i de begränsade produkterna, och Recipharm räknar med att begränsningen helt kommer att tas bort innan slutet på året. Även om bolaget endast tror att den finansiella påverkan på Q4-resultatet blir 10 MSEK, skapar detta även en del ryktesproblem och kommer troligtvis påverka framtida tillväxt.

Inför Q3

Historiskt är Q3 det svagaste kvartalet. Samtidigt som vi förväntar oss fortsatt stark tillväxt, kommer EBITDA marginalen troligtvis lida på grund av mindre aktivitet under sommaren. Den största delen av tillväxten kommer komma ifrån leveransavtalet med Roche i Spanien, återhämtningsförsök från tekniska problem under tidigare kvartal i solid-divisionen och upptrappningen av den nyutvidgade lyophilisation och blowfill seal-kapacitet. Vi värderar Recipharm med en DCF (WACC 7,2%, slutlig tillväxt 2%). Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 172 SEK.

MRG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:64,00 SEK
Pris:42,96 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 14:16.
Mr Green & CoMRG
Diagram

EFTER RAPPORT

Intäkter något bättre och rörelseresultat gediget bättre än förväntningarna

MRG rapporterade solida Q3-siffror, med försäljning 4% över förväntan och EBITDA 16% över konsensus. Vi förväntar oss positiva justeringar till konsensusestimat på grund av den höga lönsamheten.

Intäkter 4% över och EBITDA 16% över konsensus

MRG rapporterade en försäljning på 445 MSEK och en EBITDA på 75,5 MSEK. Den bättre än väntade tillväxten var driven av en stark sportsbokutveckling, som nu står för nästan 10% av MRGs intäkter. Bolaget meddelade att Q4 startat bra utan att nämna någon detaljerad tillväxttakt, men bekräftade även tillväxten på 40% för helåret, vilket är i linje med konsensus. Vi har en Köprekommendation och riktkursen 64 SEK.

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,50 EUR
Pris:13,24 EUR
Analytiker:Mikael Jafs
Chef Svensk analys, Chefsanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 13:34.
Stora Enso RSTERV
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3 bättre än väntat

Stora Enso rapporterade operationell EBIT för Q3 på 358 EUR jämfört med konsensus på 350 MEUR och vår förväntan på 313 MEUR. Resultatet är upp 23,4% å/å. Enligt vd:n var resultatet främst drivet av en förbättrad produktmix och prissättning.

Prissättning och produktmix driver resultatet

De senaste åren har bolaget tagit bort produkter som har haft negativa förväntningar på volymutveckling och styrt försäljningen mot produkter med god volymefterfrågan.

Consumer Board hålls fortfarande tillbaka av fast prissättning

Den enda avdelningen som var svagare än väntat var Consumer Board, som missade förväntningarna med 27%, till följd av högre inputkostnader, och fasta slutpriser för Board-produkterna. Detta vägdes upp av bättre än väntad utveckling på de fyra övriga avdelningarna.

Utsikt

Enligt vd väntas EBIT för Q4 vara i linje med eller något under de 358 MEUR som rapporterades under Q3 (konsensus 332 MEUR). Detta innebär att utsikten är i linje med eller något bättre än nuvarande förväntningar på marknaden.

Värdering

Omvandlingen av bolaget har resulterat i att avkastning på eget kapital ökat från 6% till 13%. Vårt mål på mellanlång sikt är P/B 1,85x. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 16,50 EUR.

ICA Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:330,00 SEK
Pris:304,80 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 06:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 13:34.
ICA GruppenICA
Diagram

EFTER RAPPORT

Marginalåterhämtning på väg

Vi justerar upp våra estimat med 2-3 procent till följd av ICA:s starka Q3-resultat. Vi kvarstår som optimistiska om en viss marginalförbättring för både ICA Sverige och Hjärtat efter 2018, medan vi är mer försiktiga gällande Rimi Baltic. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 330 SEK (325).

Marginal bättre för ICA Sverige

En stor anledning till ICA-aktiens svaga utveckling har varit pressade marginaler för ICA Sverige. Därför blev marknaden positivt överraskad när ICA rapporterade en oförändrad marginal för Q3 2018. Rörelsemarginalen var 20 punkter bättre än vår förväntan och med 41 MSEK i vinstdistribution, vilket motverkade accelererande logistikkostnader och uppstartskostnader för varuhuset för e-handel i Stockholm. Vinstdelning debatterades 2017 och investerare oroade sig för ytterligare nedgångar 2018. Under tiden har vi argumenterat för att oron har varit överdriven och att vår analys indikerar att snittmarginalen för större ICA-butiker ökat, och inte minskat, under 2017. Därför har vi antagit en neutral påverkan från vinstdistribution under 2018p. Även om åtgärder vidtagits för att öka effektiviteten inom logistik och sänka administrativa kostnader har vi bara antagit en liten marginalökning för 2019p, då kostnadsinflationen ser ut att ha ökat under andra halvåret 2018. Därtill ser vi kortsiktiga risker i transfereringen till det nya lagret för e-handel i Stockholm.

Hjärtat skiner

Fortsatt stark tillväxt för dyra läkemedel och onlineförsäljning gjorde att intäkterna växte med 10% samtidigt som rörelsemarginalen ökade med 40 punkter och ledde till en tillväxt på nästan 20% i rörelseresultatet för kvartalet. Vi ser en fortsatt uppsida i Hjärtats marginal och bedömer att intäkterna kan växa med cirka 5 procent 2019-2020p.

Moln i Baltikum

Trots tuff konkurrens och lägre inflation har Rimi Baltic ökat resultatet med imponerande 9%, hittills i år, om vi justerar för engångskostnader. Dock befarar vi att marginalen är nära toppen och bedömer därför att den sjunker de kommande åren när sjunkande inflation och prispress samt potentiellt högre kostnader från distributionslagret i Riga sätter press på lönsamheten. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 330 SEK (325).

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:227,00 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 11:42.
Intrum JustitiaIJ
Diagram

EFTER RAPPORT

Underliggande resultat i linje, men höga engångskostnader tynger

Det underliggande resultatet var i linje med konsensus, men med betydligt högre engångsposter än väntat som påverkade vinsten.

Underliggande resultat i linje

Intrums vinst före skatt var 509 MSEK, 25% under konsensus. Dock, exkluderat engångsposter under kvartalet var resultatet i linje.

Utsikt

Synergivinster på 450 MSEK har hittills gjorts, av 540 MSEK under 2018p och 680 MSEK till slutet av 2019p.

Värdering

Vi värderar Intrum med en DCF-modell, och diskonterar tio år av fria kassaflöden samt slutvärdet för 2028p. Baserat på våra estimat för 2019p, handlas Intrum för närvarande till EV/EBITDA 9,6x och P/E 8,4x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 9,5-14,5% de kommande tre åren. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 285 SEK.

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:56,00 SEK
Pris:36,96 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 07:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 10:41.
SSAB ASSAB A
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3 initiala kommentarer – Specialstål och Americas starkt

Det var positivt att se både SSAB Specialstål och SSAB Americas slå förväntningarna, så väl som positiva prisutsikter. SSAB Europa var den svaga punkten, som tyngdes av underhåll och leveranser som var färre än väntade. Dock, leveranser under Q4 väntas öka q/q i Europa.

Q3 EBITDA i linje med förväntningar

Q3 EBITDA var 2 563 MSEK, i linje med konsensus. Underhållskostnader i Europa var något högre än guidningen (240 MSEK jämfört med guidade 220 MSEK), samtidigt som kostnader för det oplanerade stoppet i brännugnen tyngde med 100 MSEK och var i linje med förväntningar. De främsta avvikelserna i Europa kom från färre leveranser, högre underhållskostnader och en spilleffekt från branden i transformatorn i Hämeelinna och flera mindre produktionsproblem.

Positiv utsikt för Q4, investerar 1 miljard SEK i Q&T

SSAB förväntar sig att utsikten är fortsatt god för Q4, med höjda priser i Americas (plåt) och i specialstål. I SSAB Europa väntas priserna vara något lägre på grund av den normala säsongsprismixen. Leveranser väntas öka i Europa, men vara något lägre för Americas och Specialstål q/q givet det planerade underhållsstoppet under kvartalet. En investering på 1 miljard SEK för ökad produktionskapacitet för Quenched and Tempered steel (Q&T) i Mobile annonserades. Investeringen kommer att vara mellan 2019-2021, och lyfter kapaciteten från 300 kt/å till 400 kt/å, och sänker kostnaden per ton och har en återbetalningsperiod på mindre än fyra år. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 56 SEK.

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:253,00 SEK
Pris:196,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 10:16.
Kambi GroupKAMBI
Diagram

EFTER RAPPORT

Mycket stark Q3-rapport

Kambi rapporterade intäkter som var 11% bättre än förväntat och EBITDA blev 27% bättre än konsensus. I kombination med positiva utsikter för USA förväntar vi oss att konsensusförväntningarna höjs och att aktien går starkt i dag. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 253 SEK.

Stark tillväxt och operationell hävstång

Kambis intäkter uppgick till 20,5 MEUR för Q3 2018, vilket var 11,5% bättre än konsensus, drivet av gedigna operatörsintäkter (+31%) och en stark sportboksmarginal på 8,6% (7,5% Q3 2017). Den stora operationella hävstången visades av att EBITDA slog förväntningarna rejält (+27%). När det gäller utsikterna för USA förväntar sig bolaget att upp till 10 delstater regleras under de kommande 12-18 månaderna, vilket bekräftar en fortsatt stor uppsida i USA. Vi förväntar oss att aktien är stark i dag och att konsensusestimaten höjs både för 2018p och 2019p. Vår riktkurs är baserad på en kassaflödesvärdering samt en EV/EBIT-multipel. Kassaflödesvärderingen (WACC 11,2%, EBITDA-marginal 40%, långsiktig tillväxt 2% efter 2024) ger ett rimligt värde på 259 SEK. Genom en multipel på 25x rörelseresultatet 2020p ges ett rimligt värde på 247 SEK. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 253 SEK.

Electrolux

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:180,10 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 09:51.
Electrolux BELUX B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket – massiv motvind inför 2019

Rörelseresultatet blev 1 756 MSEK med en marginal på 5,8%, -90 punkter å/å, men i linje med konsensusförväntningarna. Dock, alla divisioner utom EMEA var lägre än konsensus. Electrolux höjer motvinden från råmaterial, valuta och tullar till cirka 3 miljarder SEK för 2018p. Dock ser de samma motvind 2019p (vilket är 1,5 miljarder värre än våra förväntningar!), vilket medför ytterligare prishöjningar! Det är värre än vad Whirlpool indikerade som kommunicerade att nuvarande prishöjningar var nog för att möta motvinden inför 2019p – vilket indikerar att Electrolux kommer att få svårt att få igenom ytterligare prishöjningar. Vi upprepar starkt vår rekommendation Minska.

Kungsleden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:79,00 SEK
Pris:62,40 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-25 kl. 06:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 08:28.
KungsledenKLED
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3: I linje – Köp upprepas

Kungsleden har blivit mer tillväxtorienterat under de senaste åren och bilden av det “gamla” Kungsleden bleknar bort. Q3-siffrorna var i stort sett i linje. Vi upprepar Köp och riktkursen 79 SEK.

Exponering mot de tre stora och fokus på kontor

Stockholm står för 47% av Kungsledens fastighetsportfölj, Göteborg 12% och Malmö 9%. Tillsammans med Västerås representerar dessa fyra städer nära 85% av totalvärdet. Kontor står för 74%, logistikfastigheter 15% och detaljhandel 7%.

Det “nya” Kungsleden

De finansiella kostnaderna och belåningsgraden har sjunkit, vilket gör Kungsleden till ett ”nytt” bolag. Vinstmomentum har varit svagt eftersom bolaget har sålt högavkastande fastigheter och köpt lågavkastande, men detta ändras nu snabbt.

Q3: Svagare NOI-marginal

Hyresinkomsterna i Q3 kom in 1% under vårt estimat. Förvaltningsresultatet var också 1% under vårt estimat. Höjningen av fastighetsvärden uppgick till 301 MSEK (0,9% av fastighetsvärdet), vårt estimat låg på 300 MSEK. Vi har nedjusterat vår förväntade NOI-marginal något, eftersom denna del överraskade negativt.

Vi upprepar Köp

Vi har nedjusterat våra vinstestimat marginellt, men inte så att det ändrar riktkursen 79 SEK. Riktkursen innebär en rabatt på 10% gentemot NAV på tolv månaders sikt. Vi anser att detta är rimligt med tanke på den fortfarande ganska spridda portföljen och exponeringen mot Kista, där vi ser vakansgrader på cirka 20%. Vi upprepar Köp.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:70,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 04:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 08:28.
HaldexHLDX
Diagram

EFTER RAPPORT

Behåller guidning

Haldex, som producerar bromssystem, rapporterade något bättre resultat för Q3 och behöll utsikterna, trots kostnader relaterade till ståltullarna. Vi gör mindre förändringar i våra prognoser efter att rörelseresultatet var 5% bättre än förväntat. Vi behåller Köp, men sänker riktkursen till 95 SEK (100), då vi höjer WACC (10% från 9%) för att ta höjd för högre risker i konjunkturcykeln.

Resultatet för Q3

Haldex behåller utsikterna oförändrade och intäkterna förväntas öka å/å, vilket verkar sannolikt då förbättringen är 13% hittills i år. Därtill behåller Haldex målet för rörelsemarginalen till att vara ”i linje eller något högre å/å”, trots påverkan från ståltullar. Intäkterna var 6% bättre än väntat. Rörelseresultatet uppgick till 79 MSEK, jämfört med vår förväntan på 75 MSEK. Kapacitetsutnyttjandet är högt och Haldex har åsamkats högre kostnader för att kunna leverera till både originalutrustningsproducenter och eftermarknaden, vilket har en negativ mixeffekt då eftermarknaden har högre lönsamhet. Justerad vinst per aktie uppgick till 1,12 SEK.

Marknaderna fortsätter att vara starka

Marknaden i USA har varit fortsatt stark, vilket också indikeras av dubbleringen av månadsvisa ACT Class 8 order. Långsiktigt har det blivit mer troligt med en övergång till skivbromsar i USA, då kostnadsnivån har sjunkit. Därtill ger övergången till automatiska bromsreglerare i Kina stöd, även om momentum har saktat ned. Haldex har ökat kapaciteten och ser ut att behålla marknadsandelen på 30%.

Marginalmål ger uppsida

Vi förväntar oss att Haldex ökar resultatet till följd av fortsatt stark global efterfrågan på lastbilar. Marginalmålet på 10% ger en uppsida på cirka 25% till vår prognos för 2019p. Justerat för kostnaderna relaterade till möjligheterna inom självkörande fordon, där bromsteknologi har stor betydelse, är bolaget närmare att nå sitt marginalmål. Vår riktkurs är baserad på en kassaflödesvärdering (WACC 10%, rörelsemarginal 9% och långsiktig tillväxt på 3%). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 95 SEK (100).

Kinnevik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:306,00 SEK
Pris:246,50 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 05:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 08:28.
Kinnevik BKINV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Bra ingångsläge – Köp

Kinnevik rapporterade en minskning av NAV med 18% under Q3, i huvudsak drivet av svag utveckling för Zalando. Investeringsaktiviteten fortsätter att vara hög med sex nya onoterade innehav som tillkom under kvartalet. Vi ser en klar uppsida i den noterade portföljen (89% av NAV) och upprepar Köp med riktkursen 306 SEK.

Hög investeringstakt

Kinnevik fortsatte den höga investeringstakten med nya investeringar som uppgick till 1,5 miljarder SEK under Q3. Den största investeringen var GoEuro (443 MSEK) som är en ledande onlinebaserad resesökmotor. Tre bolag förvärvades inom digitala finansiella tjänster; Monese (174 MSEK), Deposit Solutions (213 MSEK) och Bread (307 MSEK). Därtill har två investeringar gjorts i livsmedel online; Kolonial.no (328 MSEK) och Karma (62 MSEK). Vi ser den nuvarande investeringstakten som extremt hög och förväntar oss att den saktar ner.

Ökad skuldsättning

Den höga investeringstakten och svag utveckling för NAV har gjort att kvoten för nettoskuld/eget kapital har ökat till 5% under kvartalet (målet är <10%). Under Q4 kommer Kinnevik att erhålla 1,3 miljarder SE,K som ett resultat av fusionen mellan Tele2 och Com Hem, samt 0,4 miljarder SEK i utdelning från Millicom. Därefter kommer skuldkvoten att vara cirka 3%.

Westwing noterat

I oktober noterades Westwing på Frankfurtbörsen, viket innebar en positiv värdeförändring för Kinnevik på 243 MSEK.

Klar uppsida i noterad portfölj – Köp

Värderingen av Zalando har sjunkit väsentligt efter vinstvarningen i mitten på september. Det ger ett bra ingångsläge i Kinnevik, då vinstvarningen i huvudsak berodde på temporära effekter. Vi ser för närvarande en klar uppsida i den noterade portföljen som representerar 89% av NAV. Vi upprepar Köp och riktkursen 306 SEK. Riktkursen är baserad på vårt mål för NAV med 12% i rabatt.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 SEK
Pris:80,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 05:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 08:28.
GrängesGRNG
Diagram

EFTER RAPPORT

Möjligheter skapar investeringar

Gränges (producenten av rullad aluminium för värmeväxlar) presenterade en något svagare Q3-rapport än väntat, med EBIT 6% under förväntningarna. Kostnaden för att flytta produktion från Kina till Sverige har varit något högre än väntat. För att hantera det höga kapacitetsutnyttjandet i Sverige, har Gränges implementerat ett investeringsprogram för att öka kapaciteten med 20%. I USA kommer prishöjningarna fortsätta stödja under nästa år när de övriga 50% av försäljningen blir påverkade. Vi sänker våra estimat med 5%, men upprepar Köp. Vi sänker även riktkursen från 125 SEK till 115 SEK.

Flyttkostnader något högre

Att flytta produktionen från Kina till Sverige, för att undvika de kinesiska tullarna som USA presenterat, genererade ca 22 MSEK i kostnader. Volymerna för legerad aluminium, som tidigare exporterades från Kina till Sverige, skickas nu från Sverige. Kapacitetsutnyttjandet kommer att vara högt i Finspång, vilket skapar en risk för produktionsproblem när produktionen är justerad. För att adressera detta har Gränges implementerat ett investeringsprogram på 400 MSEK, för att öka kapaciteten i Finspång med 20%.

Föredrar Rusal, men inte nödvändigt

USA:s sanktioner mot den ryska producenten Rusal kan ta effekt i december. Gränges sourcar ungefär 5% från Rusal:s svenska verksamhet, Kubal i Sundsvall, eller omkring 20% av verksamheten i Finspång. Gränges har andra leverantörer att välja mellan, men de två bolagen har en lång historik och Kubal är ett effektivt alternativ för Gränges. Vi förväntar oss att den långsiktiga påverkan är begränsad, även om sanktionerna kan skapa några problem.

Prishöjningar i USA fortsätter att stödja

Gränges har genomgått substantiella förändringar, framförallt med förvärvet av USA-baserade Noranda under 2016, som dubblade försäljningen. Till följd av ökad efterfrågan på USA-producerade aluminiumkomponenter på grund av importtullar, har Gränges höjt priserna med 5-10% på hälften av deras försäljning i USA, och resterade kontrakt kommer att höjas under nästa år. Vi använder en jämförelsevärdering och en DCF (10% WACC, EBITA-marginal på 12% och slutlig tillväxt på 3%). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 125 SEK till 115 SEK.

Alfa Laval

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:265,00 SEK
Pris:227,70 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 05:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 08:28.
Alfa LavalALFA
Diagram

EFTER RAPPORT

Scrubber-case oförändrat

Alfa rapporterade solida Q3-siffror drivet av Scrubber-order och en god marginalutveckling. Vi ser scrubber-caset som intakt, och tillsammans med en potentiell extrautdelning på 8 SEK, blir vårt investment case attraktivt. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 275 SEK till 265 SEK.

Efterfrågan på scrubbers drev 27% organisk tillväxt!

Q3-order var 11 357 MSEK, 27% organiskt å/å och 7% över konsensus, men 5% under oss på grund av Energy, samtidigt som Food & Water och Marine kom in som förväntat. 22 procentenheter av den organiska tillväxten var genererat av scrubber och ballast vatten, som vi väntade oss, men troligtvis fortfarande över konsensus, Marine-order slog även konsensus med 18%! Intäkter på 10 131 MSEK var i linje med våra förväntningar, samtidigt som EBITA på 1 729 MSEK med 17,1% marginal var 5% över våra estimat drivet av bättre marginaler i alla divisioner.

Scrubbers utsålda för 2019p

Efter något svaga energibeställningar, ser vi mindre VPA-förändringar på +-2% i framtiden. Värt att notera är att Vd:n meddelade att gruppen nu sålt slut på scrubbers för 2019p, vilket ger att order potentiellt kan sjunka något under Q4, då Wärtsilä meddelar att de fortfarande kan sälja scrubbers med leverans 2019p. Vi tror att potentialen för scrubbers kan vara närmre 10 000 innan 2025p.

Upprepar Köp, sänker riktkurs till 265 SEK

När vi applicerar genomsnittet av en DCF och uppdaterade branschjämförelser på våra nya estimat, får vi en ny riktkurs på 265 SEK. Kassaflödet var stabilt under kvartalet och potentialen för upp till 8 SEK i extrautdelning är kvar för nästa år, även om Vd:n meddelade att nuvarande oro i marknaden har potentiellt gjort några möjliga förvärv billigare. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 275 SEK till 265 SEK.

Munters

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:40,00 SEK
Pris:33,25 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 05:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 08:28.
Munters Group BMTRS B
Diagram

EFTER RAPPORT

Blandad bild

Munters, klimatlösningsleverantören, presenterade en blandad Q3-rapport. Order och vinst var i princip i linje, samtidigt som kassaflödet var svagt, hävstången ökade till 4x nettoskuld EBITDA, och räntekostnaderna ökade till följd av högre räntor i USA. Operationellt fortsatte Data Center att vara en besvikelse, samtidigt som övriga områden presterade något bättre. Oavsett är Munters energieffektiva erbjudande fortfarande uppbackat av exponering mot tillväxtsegment, såsom litiumbatterier och möjligtvis datacenter också. Aktie har haft en svag utveckling i år, och trots estimatsänkning, ser vi aktien som attraktivt prissatt på EV/EBITDA 8-9x. Vi upprepar Köp, men sänker estimaten med 8-9% och parat med lägre jämförelsemultiplar sänker vi även riktkursen till 40 SEK (44 SEK). Riktkursen är främst baserad på en jämförelsevärdering.

Q3-siffror

Orderingången förbättrades med 14% till 1,7 miljarder SEK, vilket var i linje med konsensus och över vårt estimat. Skillnad till vårt estimat är främst Data Center order. EBITA var 195 MSEK, vilket var något under våra och konsensus estimat. Skillnaden beror på ytterligare förluster i Data Center, som inte var väntat. Övriga affärsområden presterade bättre, särskilt Air Treatment och Mist Elimination. Finansiella nettot var svagare än väntat på grund av höjda räntor i USA. Kassaflödet var svagare än väntat på -128 MSEK (54 MSEK) till följd av en uppbyggnad av rörelsekapital främst på grund av Data Center-order.

Omstart av Data Center

Munters har beslutat att initiera ett lönsamhetsförbättringsprogram för Data Center-divisionen. Detta inkluderar kommersiell acceleration, operationella förbättringar och kostnadsbesparingar. Data Center-marknaden växer, och Munters syn är fortsatt positiv även om konkurrensen har ökat. Munters väntar sig att se vinstförbättringar under 2019, med den fulla påverkan väntas först vid slutet av 2020.

Intressant ingångspunkt

Vi förväntar oss att Munters presenterar en god VPA-tillväxt under de kommande åren. Även om den är något skadad, är tillväxtutsikterna fortfarande positiva, och över den generella industriutsikten. Även fast vi sänker våra estimat med 10%, är EV/EBITDA-multipeln på 8-9x fortfarande en rabatt till konkurrenterna. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 44 SEK till 40 SEK.

JM

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:153,85 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 05:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-10-26 kl. 08:28.
JMJM
Diagram

EFTER RAPPORT

Inte så dåligt

Sålda enheter har presterat klart bättre än marknaden under 2018. Antalet sålda enheter i Stockholm var på samma nivå som Q2, men eftersom det var en månads semester under Q3, har situationen inte blivit sämre, utan bättre. Marginalerna håller i sig rätt bra, och JM Sverige presenterade sin högsta vinst någonsin. Med fler byggstarter för JM International, ser vi även lovande tecken där. Överutbudssituationen kommer försvinna om 6-9 mån med JM som en av vinnarna. På grund av ett lägre antal byggstarter, sänker vi vår riktkurs från 220 SEK till 210 SEK. Köp upprepas.

Ledande fastighetsutvecklare

JM är den ledande fastighetsutvecklaren i Norden. Fokus ligger på nordiska huvudstäder och större städer i Sverige (89% av vinsten), Norge (10%) och Finland (1%) – i stort sett bostadsrätter. JM producerar också hyreslägenheter. Portföljen består av fem projekt, av vilka två redan är färdigställda (Dahlenum och Tjärtunnan).

Underliggande vinst klart bättre, men det finns några moln i Q3

JM rapporterade en vinst före skatt på 390 MSEK, jämfört med vårt estimat på 371 MSEK. Dock, JM Construction rapporterade en förslust på 61 MSEK på grund av nedskrivningar jämfört med en förväntad vinst på 5 MSEK. JM Construction är inte deras kärnverksamhet och inkluderar interna och externa kontrakt. Exkluderat detta, var underliggande vinst 23% bättre än våra estimat. Samtidigt var både antal sålda enheter och byggstarter klart under våra estimat.

Mer försiktiga gällande byggstart och sålda enheter

Totalt var sålda enheter 8% under våra förväntningar, men skillnaden i Stockholm var endast 2%. Byggstarter var 14% under våra estimat. Byggstarter representerar framtida försäljningar, och det är tydligt att ledningen är ”mjukare” gällande byggstarter än tidigare. En tumregel i branschen är ”kan du sälja en enhet ska du börja bygga en enhet”. Med färre byggstarter sänker vi vår VPA för 2019p med 20% och 2020p med 5%.

Försiktiga värderingsantagningar, men fortfarande uppsida

Aktiens historiska 12m framåt P/E är 12x. Som tidigare tycker vi att en rabatt på 10% är rimligt på grund av den höga osäkerheten i marknaden vilket ger ett P/E på 10,8x. Vi upprepar vår Köprekommendation och sänker riktkursen från 220 SEK till 210 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 551,8 -0,1% -3,6% -3,0%
OMXS30 1 506,0 0,3% -2,5% -4,5%
OMXH25 3 860,5 1,0% -3,2% -1,5%
OMXC20 876,5 -1,5% -5,0% -14,4%
OSEBX 873,5 0,4% -1,9% 7,2%
OMXBB 905,8 -1,4% -3,6% -4,1%
Dow Jones 24 984,6 1,6% -1,6% 1,1%
S&P500 2 705,6 1,9% -2,3% 1,2%
Nasdaq C 7 318,3 3,0% -2,2% 6,0%
SX5E 3 164,4 1,1% -1,5% -9,7%
DAX 11 307,1 1,0% -2,4% -12,5%
CAC40 5 032,3 1,6% -1,7% -5,3%
RTS 1 120,7 -0,4% -1,7% -2,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 76,9 0,9% -3,0% 15,0%
Guld 1 230,8 0,0% 0,6% -4,7%
Silver 14,7 0,0% 1,6% -12,6%
Aluminium 1 981,0 -0,3% -1,3% -11,6%
Bly 1 988,0 -0,8% -0,2% -20,3%
Koppar 6 210,0 -0,1% 1,0% -13,2%
Nickel 12 135,0 -1,3% 0,0% -1,0%
Zink 2 704,0 -1,3% 0,6% -18,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,49 -0,70 0,50 -1,90
Sverige, 10 år 0,62 -0,90 -5,80 -14,20
Norge, 10 år 1,95 -0,10 -4,10 38,90
Tyskland, 10 år 0,39 -0,50 -5,60 -3,30
GB, 10 år 1,44 -2,00 -14,20 25,00
USA, 10 år 3,13 1,04 -4,11 70,08
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,30
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,37 0,0% 0,3% 5,5%
USD / SEK 9,12 0,2% 1,3% 11,3%
GBP / SEK 11,68 -0,6% -0,7% 5,5%
NOK / SEK 1,09 0,2% 0,0% 9,3%
DKK / SEK 1,39 0,0% 0,3% 5,3%
CAD / SEK 6,96 -0,4% 0,8% 6,6%
CHF / SEK 9,10 -0,2% 0,7% 8,3%
JPY / SEK 0,08 0,2% 1,3% 11,4%
EUR / USD 1,14 -0,1% -1,0% -5,2%
USD / JPY 112,55 0,0% 0,0% -0,1%
EUR / GBP 0,89 0,6% 1,0% 0,0%
AUD / USD 0,71 0,0% -0,8% -9,5%
USD / CAD 1,31 0,6% 0,5% 4,5%
GBP / USD 1,28 -0,8% -2,0% -5,3%
USD / NOK 8,33 0,0% 1,3% 1,8%
EUR / NOK 9,48 -0,1% 0,3% -3,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande New York-börserna återhämtade sig ordentligt på torsdagen efter onsdagens ras. Twitter och Ford hörde till dagens stora vinnare.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 1,6 procent till 24.985. Det bredare S&P 500 hade ökat 1,9 procent till 2.706, medan teknikorienterade Nasdaq var upp 3,0 procent till 7.318.

Sektorsvis gick sällanköpsvaror bäst, med en uppgång på 3,4 procent medan kraft sjönk 1,5 procent.

Twitters aktie rusade drygt 15 procent. Mikrobloggbolaget redovisade före öppning ett justerat resultat per aktie på 0:21 dollar för tredje kvartalet. Det var klart bättre än analytikernas förväntningar som var på 0:14 dollar, enligt Bloomberg News snittprognos.

Amazon och Googles moderbolag Alphabet släppte sina rapporter efter stängning. Båda aktierna sjönk i efterhandeln efter uppgångar på 7,1 respektive 4,4 procent under handelsdagen. Amazons vinst per aktie var betydligt bättre än väntat medan omsättningen var något sämre. Även Alphabets vinst per aktie var också den avsevärt bättre än analytikers prognoser.

Programvarujätten Microsoft redovisade efter onsdagens stängning ett justerat resultat per aktie som var klart högre än Bloomberg News snittprognos. Även intäkterna var högre än väntat och aktien lyfte 5,8 procent.

Elbilstillverkaren Teslas intäkter för tredje kvartalet slog analytikernas förväntningar och bolaget visade även en justerad vinst per aktie på 2:90 dollar, i stället för en förväntad förlust. Aktien handlades upp 9,1 procent.

Fords justerade resultat för tredje kvartalet blev 0:29 dollar per aktie vilket var aningen över de 0:28 dollar analytikerna räknat med. Aktien stärktes 9,9 procent.

Take-Two Interactive klättrade 8,8 procent. Gamingbolagets spelstudio Rockstar släpper sin stortitel Red Dead Redemption på fredag och hittills har en näst intill enig kritikerkår hyllat spelet.

Vitvarubolaget Whirlpool, som släppte sin rapport efter onsdagens stängning, steg 6,8 procent. Bolaget väntar sig att resultatet för den nordamerikanska marknaden kommer att vara fortsatt stark.

Flygbolaget American Airlines justerade upp sina prognoser för helåret vilket fick aktien att lyfta 6,7 procent under torsdagen.

Facebook avancerade 3,4 procent. På onsdagens meddelades att den sociala mediejätten har dömts till böter på motsvarande cirka 6 miljoner kronor för Cambridge Analytica-skandalen.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 2 punkter till 3,13 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen slutade något upp under en svängig och rapportintensiv torsdag där press först kom från svaga USA-börser dagen före. En återhämtning i omvärlden och en del starka delårsrapporter bidrog dock till att läget förbättrades. Den indextunga banksektorn gick starkt.

Vid stängning var OMXS30-index upp 0,3 procent till 1.506 och aktier för höga 22,6 miljarder kronor hade omsatts på Stockholmsbörsen.

Rapportperioden för tredje kvartalet nådde klimax på torsdagen och bland vinnarna för dagen fanns SEB, Alfa Laval och ICA medan SKF, ABB, Epiroc och Veoneer backade efter sina delårssiffror.

SEB steg 3,7 procent sedan rörelsevinsten på 5,6 miljarder kronor varit 4 procent över snittestimatet i Infront Datas analytikerenkät. En av bankens rivaler, Swedbank, lyfte 2,4 procent.

Även Alfa Laval avancerade och var upp 5,6 procent. Verkstadskoncernens orderingång växte med 27 procent organiskt och var tydligt högre än snittestimatet. Bolaget spår dessutom en något högre efterfrågan fjärde kvartalet.

Ica bjöd på en ovanligt stor kursrörelse när dagligvaruaktien rusade över 11 procent. De senaste två kvartalen har lönsamheten i Icas svenska del varit en besvikelse, men i det tredje kvartalet såg det bättre ut, sade vd Per Strömberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Kullagerkoncernen SKF slutade ned 3,4 procent efter en rapport där siffrorna inte nådde upp till analytikernas snittestimat, men där efterfrågeutsikterna beskrevs i relativt positiva ordalag av analytiker.

Kraft- och automationsbolaget ABB:s rapport kom in lägre än snittestimatet avseende såväl orderingång som ebita-resultat. Bolaget gav inga nya besked om sin framtida struktur. Aktien backade 1,3 procent.

Bilsäkerhetsföretaget Veoneer, en avknoppning från Autoliv, gjorde före skatt en förlust på 70 miljoner dollar för det tredje kvartalet och meddelade att såväl omsättnings- som lönsamhetsmålen försenas. Aktien rasade 16 procent.

Gruv- och infrastrukturutrustningsbolaget Epiroc visade vinst och orderingång som var lägre än ett snitt av analytiker hade räknat med. A-aktien handlades ned 5,2 procent.

Bostadsutvecklaren JM:s rörelseresultat landade på 411 miljoner kronor. Antalet sålda bostäder var lägre än förväntat i kvartalet enligt analytiker. Aktien sjönk 3,7 procent.

Spelbolagsunderleverantören Net Ent stärktes 6,5 procent efter att tidigare under dagen ha varit upp nästan 17 procent.

Ögonsensorföretaget Tobii redovisade ett rörelseresultat på -60 miljoner kronor, trots en omsättningsökning till 313 miljoner kronor. Området Tobii Pro var en besvikelse med låg tillväxt och ett klart lägre resultat än tidigare. Aktien dök 15 procent.

Andra rapportförlorare var Scandic, som tappade 13 procent, Dometic som backade hela 16 procent och polymertillverkaren Hexpol som sjönk 1,9 procent.

Nokias rapport innehöll lägre marginaler än väntat enligt snittestimatet från Infront Data, medan omsättningen däremot var snäppet bättre än väntat. Aktien ökade 0,4 procent.

Utanför rapportströmmen backade Astra Zeneca 2,6 procent.

Energilagringsbolaget Saltx Technology rasade 37 procent efter att ha flaggat för osäkerhet kring företagets "Suncool-order" i Ghana.

NCC var upp 1,3 procent. Styrelseordföranden samt vd:n köpte båda aktier i bolaget under torsdagen.

Alzheimerbolaget Bio Arctic sjönk 16 procent. I nästa vecka går en stor alzheimerkonferens av stapeln i Barcelona.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
D. Carnegie Köp 187 SEK
Intrum Köp 285 SEK 4,32 4,06
Kindred Köp 122 SEK
SSAB Köp 56 SEK 0,89
Electrolux Minska 195 SEK
MRG Köp 64 SEK 0,7
Bilia Köp 80 SEK
Oscar Properties Köp 35 SEK
Stora Enso Köp 16,50 EUR
Catena Behåll 212 SEK
Autoliv Minska 80 USD
Sercuritas Behåll 163 SEK
FM Mattsson Köp 85 SEK
Schibsted Köp 340 NOK
Stockmann Minska 3,30 EUR
Neste Köp 82 EUR
Metso Minska 29 EUR
Outokumpu Behåll 5 EUR 0,11
Cargotec Köp 60 EUR
DSV Behåll 600 DKK
Kambi Köp 253 SEK 0,06

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 Tokyo-KPI okt 1.5 %/0.7 % 1.2 %/0.7 %
SCB 09:30 Handelsbalans sep -5.3b
SCB 09:30 Detaljhandel sep 0.4 % / 1.6 % 0.8 %/2.0 %
USA 14:30 BNP (estl) Q3 2.3 %/3.3 % 3.0 %/4.2 %
USA 16:oo Michigan-index (def) okt 99.0/n.a./n.a. 99.0/114.4/89.1

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Wallenstam SE0007074844 3
Recipharm SE0005757267 3
MRG SE0006963682 Inga tillkännagivanden
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 5, 7
Intrum SE0000936478 1, 3
SSAB SE0000171100 3
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Kungsleden SE0000549412 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 3
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.