Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 1 november 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-11-01 kl. 08:04 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-11-01 kl. 08:07 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 1,8% OMXS30 1,5% DJI 1,0% NASDAQ 2,0%
568,4 1 538,2 25 115,8 7 305,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
SBB Köp 14,10 (14,00) SEK

Danske bank

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:191,00 DKK
Pris:126,35 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-01 kl. 10:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-01 kl. 13:07.
Danske BankDANSKE
Diagram

EFTER RAPPORT

Resultat i linje - böterna kan bli stora

Resultatet från Danske Bank var i stort sett i linje med förväntningarna, hjälpt av bättre tradingintäkter än väntat. Guidningen för tradingintäkter hade sänkts under september och förväntningarna var därför lågt ställda. Banken sänker dock utsikterna för räntenettot till följd av marginalpress. Det kan eventuellt vara ett tecken på negativa effekter från penningtvättsskandalen. Inga reserveringar gjordes, men banken uppger att beloppet för en möjlig uppgörelse, eller böter, kan bli materiellt. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 191 DKK.

Resultatet

Danske Banks resultat före skatt var 4% lägre än förväntningarna till följd av högre kreditförluster än väntat. Kreditförlusterna uppgick till 100 MDKK, jämfört med förväntade 19 MDKK, dock fortsatt på en låg nivå. Övriga intäkts- och resultatrader var i stort sett enligt förväntan med undantag för tradingintäkterna som var 15% bättre än konsensus.

Penningtvättsskandal

Banken gör inga reserveringar för potentiella böter, men skriver i rapporten ”tajmingen av undersökningens slutförande, utgången och de efterföljande diskussionerna med myndigheterna är föremål för osäkerhet. Det är ännu inte möjligt att tillförlitligt bedöma tajmingen eller beloppet av en eventuell uppgörelse eller böter, om det uppstår, kan beloppet bli materiellt”. Banken utreds av US Department of Justice, danska och estniska finansinspektionerna, danska statsåklagaren för grova ekonomiska och internationella brott samt den estniska statsåklagaren.

Värdering

Danske Bank handlas för närvarande till P/E 2019p på 6,1x och P/TBV på 0,69x, enligt våra estimat. Vi värderar Danske Bank enligt en summan-av-delarna för 2019p. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 191 DKK.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:136,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-26 kl. 10:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-01 kl. 12:25.
Volvo BVOLV B
Diagram

UPPDATERING

Några intryck från Scanias Q3-resultat

Scania släppte sin Q3-rapport i morse och bidrog med en del ytterligare detaljer efter Volkswagens rapport tidigare i veckan. Orderbokningarna för lastvagnar föll med 7% och Scanias utveckling i Europa var något svagare än Volvos, som ökade sina order med 4%. Skillnaden förklaras sannolikt av Scanias något högre exponering mot Iran och Turkiet. Scanias jämförelsesiffror påverkades också av lanseringen av den nya lastvagnen, särskilt i Sydamerika. Scania ser dock fortsatt starka marknader och en positiv trend för service. Vi har en Köprekommendation för Volvo, med riktkursen 160 SEK.

Mix förklarar skillnaden

I de av Scanias marknader som är jämförbara med Volvo Lastvagnars, vilka är Europa och Latinamerika, var Scanias utveckling något svagare. I Europa sjönk order med 2% och book-to-bill uppgick till 0,97 kontra Volvos 1,03. I Latinamerika var Scanias book-to-bill på 1,16 något under Volvos på 1,49, vilket förklaras av lanseringen av den nya lastvagnen i Sydamerika.

Scania har en tuffare jämförelse

Marknaderna i Iran och Turkiet har nästan försvunnit av olika skäl. I Iran har sanktionerna stoppat leveranser och i Turkiet har också efterfrågan nästan upphört. I Sydamerika har Scania påverkats av lanseringen av den nya lastvagnen. I Asien/Kina, som är en mindre marknad för Scania, är nedgången relaterad till färre order från hamnar och byggområden.

Generellt starka marknader

Enligt Scania är efterfrågan på lastvagnar fortsatt stark i Europa på grund av en positiv ekonomisk situation, kombinerat med ersättningsbehov och attraktiva finansieringsnivåer. Transporttillväxten fortsätter och drivs av basindustrier såsom skog, jordbruk och industrivaror. I Latinamerika drivs efterfrågan av Brasiliens återhämtning, vilken fortsätter i långsam takt. Det är dock en bra bit upp till tidigare toppnivåer.

Novo Nordisk

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:272,00 DKK
Pris:284,90 DKK
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, chef farmaceut
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-01 kl. 09:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-01 kl. 10:30.
Novo Nordisk BNOVO B
Diagram

EFTER RAPPORT

GLP1 visar inga tecken på avmattning

Novo Nordisk höjer den lägre delen av försäljningsintervallet i helårsguidningen i samband med Q3-rapporten, vilket ska ses som positivt. Försäljningen hjälps av fortsatt styrka för GLP1 och lanseringen av Ozempic som går bättre än förväntningarna. Det lägger grunden för ett bra 2019 för Novo Nordisk. Extra rörelsekostnader under 2018 på grund av övertalighet, samt finansiella kostnader för valuta, kan bortses ifrån. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 272 DKK.

Intäktsguidning höjs

Novo har i sin guidning för helåret höjt den nedre delen av intervallet för intäktstillväxt från 3-5% till 4-5% i lokala valutor. Guidningen för rörelseresultatet lämnas oförändrad på 2-5% i lokala valutor. Konsensusestimaten ligger omkring 4% för både intäkter och rörelseresultat. I Q3 var intäkterna i linje och rörelseresultatet 0,8% lägre, beroende på kostnader för övertalighet. Novo Nordisk har meddelat att de skär ner 1 300 tjänster för att vara mer effektivt inför 2019. Tillväxten under Q4 2018 borde bli mycket högre än de första nio månaderna givet de stora negativa rabattjusteringarna under Q4 2017.

Styrka för GLP1 uppväger svaghet för insulin

Det är en bekant historia när det gäller Novo Nordisks försäljning under Q3: Insulin (Levemir och NovoRapid) var svagt, delvis beroende på lagersvängningar i USA, dock var GLP1 starkt tillsammans med lanseringen av Ozempic som slog förväntningarna med 26%.

Försäljningsutvecklingen ser stark ut inför 2019

Sammantaget gav försäljningen under Q3 en blandad bild, men generellt anser vi att den ger stöd till följd av den mycket goda utvecklingen för Ozempic som nästan garanterat kommer att uppnå målet med 1 miljard DKK i intäkter under det första året. Dock ser det inte ut att lätta för insulin. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 272 DKK.

Elekta

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:116,05 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefs Tysk analys, chef Medtech utrustning, & tjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-01 kl. 07:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-01 kl. 10:11.
Elekta BEKTA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Kina planerar stor investering i storskalig medicinsk utrustning

Kina (10% av Elektas försäljning) annonserade en ambitiös investeringsplan för att bland annat adressera deras behov av strålningsterapiutrustning. Varian och Elekta kommer troligtvis att dra störst fördel av detta. Med grova beräkningar, kan detta vara värt 3 SEK (nya enheter) och 6 SEK (totala enheter) per aktie, plus serviceintäkter. Väldigt positivt för Elekta. Vi upprepar Köp och riktkursen 130 SEK.

Kina planerar stora investeringar, inklusive strålningsterapi

Kinas hälsomyndighet meddelade en plan för stora investeringar i storskalig medicinsk utrustning för 2018-2020. Planen verkar ambitiös och inkluderar även stora planerade investeringar i fältet strålningsterapi, vilket skulle ge ett signifikant stöd till denna oligopolistiska industri. Vi förstår det som: 1) för high-end strålningsterapi, som skulle inkludera produkter som Versa HD, Edge, Cyberknife och Tomo, alltså utrustning från Elekta, Varian och Accuray, ska totalt 216 enheter köpas innan slutet av 2020p, vilket är en ökning med 188 enheter; 2) för standard linacs, planeras totalt 3 162 enheter, vilket skulle innebära en ökning med 1 208 enheter; och 3) 254 gammaknivenheter planeras även vilket skulle vara 146 nya enheter. Tio protonterapienheter planeras även, vilket dock inte erbjuds av Elekta direkt, men genom deras samarbete med Ion Beam. Detta skulle bli den största offerten någonsin i industrin.

Stort stöd för Elekta

Gällande Linacs, är industrin ett oligopol, med Varian och Elekta som är de största tillverkarna med totalt cirka 90% av den globala marknaden (Varian cirka 50%, Elekta 40% med hänsyn för nya order). Både Varian och Elekta hävdar att de är marknadsledande i Kina. Normalt skulle en high-end-Linac ligga på omkring 2,5-3 MUSD, samtidigt som standard-linacs är billigare. Gällande gammaknivar är Elekta den enda tillverkaren av denna premiumutrustning. Det är svårt att kvantifiera potentialen av denna investering. Om vi antar en 40% andel för Elekta för Linacs, 100% för gammaknivar till 35% rabatt (svårt att estimera), skulle de nya enheterna representera omkring 10 miljarder SEK för Elekta fram till slutet av 2020 (till och med 20 miljarder SEK gällande totala enheter planerade, inte bara nya). Detta är uppenbarligen inte en återkommande affär. Om vi antar en 15% marginal på försäljningen på 10 miljarder SEK, och en skattesats på 21,5%, skulle det vara värt omkring 3 SEK per aktie (6 SEK för totala enheter). I mogna marknader, brukar tillverkare generera en liknande summa intäkter (jämfört med inköpspris) från service över ett systems livslängd, vilket inte är inkluderat ovan. Dock i tillväxtmarknader är denna andel normallt betydligt lägre. Vår riktkurs är en blandning av en DCF och jämförelsevärdering. Vi upprepar Köp och riktkursen 130 SEK.

Trelleborg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:228,00 SEK
Pris:165,30 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-01 kl. 06:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-01 kl. 09:31.
Trelleborg BTREL B
Diagram

EFTER RAPPORT

Starkt Q3

Trelleborg rapporterade ett bra Q3-resultat och överträffade våra justerade EBIT-estimat med 2%. De starka siffrorna drevs av Sealing Solutions (cirka 50% av koncernens EBIT), som imponerade med en organisk tillväxt på 8% och en marginal på 23,2% i kvartalet. De negativa nyheter vi sett den senaste tiden gällande fordonsindustrin verkar inte ha påverkat Trelleborg i någon högre grad. Vi gör bara små estimatförändringar och vi upprepar Köp och riktkursen 228 SEK, som indikerar en attraktiv uppsida på cirka 38%.

Fortsatt god tillväxt

Trelleborg kommenterade att orderingången för koncernen växer, även justerat för den förmodligen relativt starkare tillväxten i orderingången för Offshore & Construction. Den organiska tillväxten för Sealing Solutions, som har koncernens största exponering mot lätta fordon (cirka 25% av affärsområdets försäljning), kommer från samtliga regioner och samtliga segment, inklusive fordonsindustrin. Intäkter, orderingång och marginaler fortsätter att växa för Sealing Solutions, vilket tydligt visar att Trelleborg är uthålligt inom detta område trots negativa rapporter från stora aktörer inom fordonsindustrin.

Omstruktureringskostnaderna guidades ner

Trelleborg sänkte guidningen för omstruktureringskostnaderna för 2018p från cirka 250 MSEK till 150-200 MSEK, med högre sannolikhet för den lägre delen av intervallet. Vi inkluderar 175 MSEK i omstruktureringskostnader för 2018p (vi antar 200 MSEK för 2019p), att jämföra med vår tidigare siffra på 250 MSEK.

Vi upprepar Köp

Vi gör små estimatförändringar efter Trelleborgs solida Q3-resultat. Vi upprepar Köp och riktkursen 228 SEK. Trelleborg handlas för närvarande till en omotiverad rabatt på 13% gentemot den nordiska sektorn.

Carlsberg

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:670,00 DKK
Pris:726,60 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-01 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-01 kl. 09:31.
Carlsberg BCARL B
Diagram

EFTER RAPPORT

Organisk tillväxt på 9% i Q3

Carlsberg rapporterade en gedigen organisk tillväxt på 9% under det tredje kvartalet med bättre än väntad tillväxt i västra Europa och Asien. Volymtillväxten i Europa uppgick till 11% till följd av det varma sommarvädret, medan tillväxten i Asien kom från Kina och Indien. Resultatguidningen höjdes redan förra veckan. Vi upprepar Minska och riktkursen 670 DKK.

Tillväxten bättre än förväntningarna

Den organiska intäktstillväxten på 9% var väl över förväntningarna om 5,6% i tillväxt. Försäljningen hjälptes av det varma vädret i Norden, Baltikum och Frankrike. Asien växte med 11% genom god utveckling av premiummärken i Kina samt en 15-procentig volymtillväxt i Indien. I Östeuropa växte intäkterna med 8,2%.

Guidning höjdes

Carlsberg höjde resultatprognosen redan förra veckan och förväntar sig nu en organisk rörelseresultattillväxt på 10-11%, vilket lär höja konsensusestimaten med 1-2%. Vi upprepar Minska och riktkursen 670 DKK.

Hexagon

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:549,00 SEK
Pris:448,60 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-01 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-01 kl. 09:31.
Hexagon BHEXA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket

Hexagon rapporterade en organisk tillväxt på 8%, jämfört med marknadsförväntningarna på 6,6%. Det är uppmuntrande givet osäkerheten på marknaden. Den bättre försäljningen medförde att rörelseresultatet kom in 3% bättre än förväntningarna med en rörelsemarginal på 24,5%. Geosystems växte 11% organiskt, medan Manufacturing Intelligence och PPM växte med 11% respektive 6%. Kina växte med 13% och västra Europa med 11%, med god förbättring inom alla verksamheter. De stora länderna som Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien växte alla med mer än 10%. Vi förväntar oss att konsensusestimaten höjs efter rapporten och att aktien kommer att gå bättre än marknaden. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 549 SEK.

SBB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14,10 SEK
Pris:11,38 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-01 kl. 06:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-01 kl. 08:07.

EFTER RAPPORT

Äntligen lägre finansieringskostnader

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 14,10 SEK (14), mot bakgrund av bättre FFO under 2019 drivet av lägre finansieringskostnader. Vi anser att SBB kan jämföras med en kommunobligation, med den adderade fördelen av tillväxtkatalysatorer.

Hög exponering mot samhällsservice sänker risken

Runt två tredjedelar av SBB:s fastighetsportfölj består av fastigheter för samhällsservice och är lokaliserade i Sverige, Norge och Finland (inklusive DNB Oslo-byggnaden som står för cirka 20% av den totala portföljen). Bostadsfastigheter (enbart Sverige) står för cirka 25% och byggrätter för 5%.

Försäljning av byggrätter adderar värde

SBB ökar vinsten genom att uppnå byggrätter på de landområden man äger. Förra året bidrog byggrätter med 749 MSEK i vinst och målet är att denna aktivitet ska generera 250-400 MSEK per år. Denna intäktsström är inte inkluderad i våra estimat, men vi har vägt in positiva värdeeffekter på cirka 400 MSEK per år från uppgradering av bostadslägenheter.

Q3: Framtida finansieringskostnader överraskade positivt

Driftnettot belastades med försenade extrakostnader från Q1, vilket gjorde det 9% svagare än vi förväntat. Även inkomster från fastighetsförvaltning kom in 9% lägre än väntat i Q3. Fastighetsomvärderingar uppgick dock till 402 MSEK, 13% högre än vårt estimat. Av detta bidrog försäljning av byggrätter med 80 MSEK. Den totala effekten på vinsten före skatt var 5% högre än vi förväntat. Den goda nyheten i rapporten var finansnettot framöver uttryckt i vinstkapacitet (ned till 2,5% vid slutet av Q3 från 3,0% i Q2). Vi har sänkt våra finansieringskostnader med 132 MSEK för 2019, vilket förklarar den kraftiga uppgången i FFO för 2019.

Extremt försiktig värdering

SBB har en fastighetsavkastning på 4,8%. Bolagets belåning är cirka 60%. SBB:s NAV-tillväxt för 2017-20p är 20%, att jämföra med sektorsnittet på 12%. FFO-tillväxten för 2017-20p är 46%, att jämföra med sektorsnittet på 11%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 14,10 SEK (14).

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:233,40 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktienalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-10-31 kl. 16:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-01 kl. 08:07.
Intrum JustitiaIJ
Diagram

UPPDATERING

Viktigaste intrycken från möten i Frankfurt och Paris

Tidigare under veckan var vi i Frankfurt och Paris där Intrum höll investerarmöten. De viktigaste intrycken var: 1) Det finns signifikanta möjligheter i marknaden med stora volymer av dåliga lån som europeiska banker skulle behöva sälja; 2) Priserna på portföljer ser ut att stabiliseras även om det är för tidigt att säga om det är en definitiv vändning; 3) Målet med 35 SEK i vinst per aktie för 2020 är utmanande, men Intrum tror att det är nåbart; 4) Trots den politiska situationen känner sig Intrum komfortabla med situationen i Italien.

Slutsatser

Det finns mycket för Intrum att bevisa när det gäller de finansiella målen och särskilt målet med en VPA på 35 SEK för 2020. Intrum behöver kontinuerligt leverera stabila resultat som är i linje eller bättre än förväntningarna för de kommande fyra till sex kvartalen för att estimaten för 2020p ska höjas betydligt. Vi håller dock med om att en del av den skepticism som råder på marknaden är överdriven och anser att nuvarande prisnivåer på EV/EBIT på 9,6x och P/E 8,2x för 2019p gör aktien attraktiv. Enligt vår åsikt är intåget av Sampo i ägarlistan en signal om att sunda investerare gjort sin hemläxa och anser Intrum attraktivt på nuvarande kurs. Vi upprepar Köp och riktkursen 285 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 568,4 1,8% 2,9% -0,1%
OMXS30 1 538,2 1,5% 2,4% -2,5%
OMXH25 3 960,2 1,5% 3,6% 1,1%
OMXC20 902,4 1,4% 1,4% -11,9%
OSEBX 889,7 2,4% 2,3% 9,2%
OMXBB 902,8 -0,2% -1,7% -4,4%
Dow Jones 25 115,8 1,0% 2,2% 1,6%
S&P500 2 711,7 1,1% 2,1% 1,4%
Nasdaq C 7 305,9 2,0% 2,8% 5,8%
SX5E 3 197,5 1,6% 2,1% -8,7%
DAX 11 447,5 1,4% 2,3% -11,4%
CAC40 5 093,4 2,3% 2,8% -4,1%
RTS 1 126,2 1,9% 0,1% -2,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 75,5 -0,6% -0,9% 12,9%
Guld 1 215,0 -0,9% -1,3% -5,9%
Silver 14,3 -0,6% -2,7% -15,0%
Aluminium 1 946,0 -0,3% -2,1% -13,2%
Bly 1 867,0 -2,6% -6,8% -25,2%
Koppar 6 073,0 -1,0% -2,3% -15,1%
Nickel 11 625,0 -0,6% -5,4% -5,2%
Zink 2 590,0 -2,2% -5,5% -21,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,49 1,00 -0,40 -1,60
Sverige, 10 år 0,62 1,80 -1,10 -14,40
Norge, 10 år 1,93 -0,30 -2,80 36,20
Tyskland, 10 år 0,39 2,30 -0,40 -3,20
GB, 10 år 1,46 6,70 0,60 27,60
USA, 10 år 3,15 4,44 2,77 71,81
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 -0,10 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,36 -0,5% -0,1% 5,3%
USD / SEK 9,14 -0,2% 0,4% 11,6%
GBP / SEK 11,68 0,2% -0,6% 5,4%
NOK / SEK 1,09 -0,3% -0,5% 8,6%
DKK / SEK 1,39 -0,5% -0,1% 5,1%
CAD / SEK 6,96 -0,2% -0,5% 6,5%
CHF / SEK 9,09 -0,3% -0,3% 8,1%
JPY / SEK 0,08 -0,3% 0,2% 11,4%
EUR / USD 1,13 -0,3% -0,6% -5,6%
USD / JPY 112,86 0,1% 0,3% 0,2%
EUR / GBP 0,89 -0,7% 0,5% -0,1%
AUD / USD 0,71 -0,3% 0,1% -9,4%
USD / CAD 1,31 0,0% 0,9% 4,8%
GBP / USD 1,28 0,4% -1,0% -5,5%
USD / NOK 8,40 0,1% 0,9% 2,8%
EUR / NOK 9,52 -0,2% 0,4% -3,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 1,0 procent till 25.115. Det bredare S&P 500 steg 1,1 procent till 2.711, medan teknikorienterade Nasdaq avancerade 2,0 procent till 7.306.

Sektorsvis gick teknik bäst med en uppgång på 2,4 procent, medan fastigheter sjönk 1,4 procent.

Innan öppning kom General Motors med en stark rapport vilket fick aktien att stiga drygt 9 procent. Både det justerade resultatet per aktie och intäkterna var bättre än väntat för det tredje kvartalet. GM spår nu att helårsvinsten per aktie kan hamna i den övre delen av det tidigare angivna prognosintervallet.

I sektorn steg Ford med 3,8 procent medan Fiat Chrysler backade 1,8 procent. Tesla handlades upp 2,3 procent.

Facebook noterades 3,8 procent högre efter att bolaget på tisdagskvällen presenterat en rapport efter stängning som resultatmässigt slog marknadens förväntningar.

Bland övriga teknikaktier steg Amazon, som har pressats hårt på senare tid, med 4,4 procent. Aktien är alltjämt ned över 20 procent den senaste månaden.

Microsoft handlades upp med 3,0 procent.

Apple och Spotify, som kommer med sina kvartalsrapporter på torsdagen, var upp 2,6 respektive 5,7 procent.

På makrofronten kom ADP:s inofficiella sysselsättningsstatistik som visade att antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med 227.000 personer i oktober. Marknadsaktörer hade räknat med en ökning på 189.000 personer, enligt Reuters.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde upp 1,5 procent på nivån 1.538,2, men backade drygt 7 procent under oktober som helhet. På Stockholmsbörsen summerade handelsdagens omsättning till 23,4 miljarder kronor. I Europa handlades de ledande börsindexen upp mellan 1,5 och 2,4 procent.

Europeisk verkstadssektor gick överlag starkt på onsdagen och inom OMXS30 avancerade SKF, Alfa Laval och Atlas Copco mellan 2,5 och 4,5 procent. Electrolux, där Investor meddelat att det har utökat sitt innehav, steg nära 3 procent.

Inom råvarurelaterat ökade Boliden drygt 3 procent.

SCA vände upp 4,5 procent, efter att aktien backat drygt 2 procent på tisdagen trots en kvartalsrapport som klassades som klart godkänd av analytiker.

Indexutvecklingen hämmades av mer defensiva papper som Tele 2, Telia och Swedish Match som rörde sig begränsat. Inte heller banksektorn orkade haka på index-utvecklingen.

Gamblingsektorn gick starkt efter att brittiska William Hill före börsöppning lagt ett bud på MRG om 69 kronor per aktie. MRG-aktien rusade 50 procent till 69:48 kronor. Flera bettingaktier har haft det tufft på börsen under de senaste månaderna, däribland Leo Vegas och Kindred som på onsdagen ökade nära 16 respektive dryga 3 procent.

I samma sektor klättrade Cherry 12 procent efter att bolaget redovisat en mer än dubblering av ebitda-resultatet till 258 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (112).

Industrikoncernen Trelleborg fördes upp nära 5 procent sedan det levererat ett justerat rörelseresultat 5 procent över snittet i Infront Datas prognossammanställning.

I rapportspåren föll specialistläkemedelsbolaget Sobi 13 procent under livlig handel. Bolaget höjde förvisso sin intäktsprognos för 2018 till 8,9-9,0 miljarder kronor, men lyckades inte överträffa snittförväntan som låg på 9,1 miljarder kronor. Bolaget justerade även ned prognosen för rörelseresultatet, om än begränsat.

Bland bostadsutvecklare fortsatte JM upp nära 4 procent, efter tisdagens ökning om knappa 5 procent sedan den norska bostadsaktören Obos flaggat för en corner i det hårt blankade bolaget.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Hexagon Behåll 549 SEK na na
Carlsberg Minska 670 DKK na na
Novo Nordisk Behåll 272 DKK na na
Coloplast Minska 468 DKK na na
Danske Bank Behåll 191 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 Industri-PMI (def) okt
CH 02:45 Caixin industry-PMI okt 50.0 50.0
SE 08:30 SILF/Swedbank: Industri-PMI okt 54.5 55.2
USA 15:00 Bygginvesteringar sep 0.1 % 0.1 %
USA 15:00 ISM Industri-PMI okt
GB 13:00 Räntebesked 0.750 % 0.750 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Danske bank DK0010274414 3
Volvo SE0000115446 1
Novo Nordisk DK0060534915 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 Inga tillkännagivanden
Carlsberg DK0010181759 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 3
SBB Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 1, 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.