Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 2 november 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-11-02 kl. 08:12 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-11-02 kl. 08:15 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,5% DJI 1,1% NASDAQ 1,8%
566,5 1 531,3 25 380,7 7 434,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
SCA Behåll 96 (101) SEK
Bilia Behåll (Köp) 85 SEK

SCA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:96,00 SEK
Pris:85,58 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chef svensk analys, chef papper, skog & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-02 kl. 05:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-02 kl. 08:15.
SCA BSCA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Starkt Q3-resultat, men…

SCA expanderar för närvarande massakapaciteten i Sverige med start i Q2. Justerat EBITDA för Q3 överraskade positivt. Vi uppgraderar estimaten mot bakgrund av siffrorna. Vi upprepar Behåll.  Riktkursen nedjusteras dock till 96 SEK (101).

Industrisegment utvecklades väl

SCA rapporterade ett justerat EBITDA för Q3 på 1 549 MSEK. Konsensus låg på 1 447 MSEK. Detta resultat drivs av en högre ökningstakt i det nyligen expanderade massabruket Östrand i Sverige. Stark prisnivå och god efterfrågan i samtliga produktområden adderade till styrkan. Massasegmentet kom med särskilt starka resultat, upp 73% å/å, mot bakgrund av att de nya massamaskinerna presterar bättre än vi hade väntat. Bolaget rapporterar en stabil tillgång på trä, och detta är bättre än vi hört från vissa andra bolag i sektorn. SCA kommer inte med en framtidsbedömning.

Estimathöjningar

Mot bakgrund av den starka vinsten och rapporterad stark efterfrågan höjer vi estimaten med cirka 12-14% för den industriella verksamheten vid SCA.

Fördubblar kapaciteten vid massabruket Östrand

SCA investerar 7,8 miljarder SEK för att öka massakapaciteten med cirka 0,5 miljoner ton, med start i juni 2018. Vi förväntar oss att detta påverkar vinsten positivt framöver. Q3 var det första kvartalet med denna ökning och bolaget bedömer att man uppnår full kapacitet med den uppgraderade maskinen vid slutet av 2019.

Riktkursen nedjusteras till 96 SEK

Vi är medvetna om att investerare sällan får ut det fulla värdet av alla tillgångar. Vi baserar vår riktkurs på vår summan-av-delarna-värdering men tillämpar nu en rabatt på cirka 15% (10) för att komma fram till riktkursen 96 SEK (101). Trots att vi höjt våra estimat så sänker vi målmultipeln för EV/EBITDA för industrienheterna till 6,5x (8,2). Vi ser en växande risk för att dagens vinstläge är nära den cykliska toppnivån, därav multipelsänkningen. Vi upprepar Behåll.

Victoria Park

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:39,00 SEK
Pris:36,35 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-02 kl. 05:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-02 kl. 08:15.
Victoria Park BVICP B
Diagram

EFTER RAPPORT

Obligatoriskt bud närmar sig

Tack vare bolagets renoveringsstrategi och förvärv, har Victoria Park lyckats öka sitt nettotillgångsvärde mer än något annat fastighetsbolag under vår bevakning i Norden. Underliggande vinst för Q3 var cirka 2% bättre än väntat. Vi har gjort mindre ändringar i våra estimat, men inte tillräckligt för att ändra vår riktkurs på 39 SEK. Behåll upprepas.

Fokus på bostadsfastigheter byggda 1965-75

Victoria Park förvaltar bostadsfastigheter byggda 1965-75 som är en del av miljonprogrammet. Två tredjedelar av dessa ligger i Eskilstuna, Malmö, Linköping, Karlskrona och Göteborg. Bolagets mål är att öka värdet på fastighetsportföljen från dagens 16 miljarder SEK till 20 miljarder SEK fram till 2020.

Renovering lyfter fastighetsvärden och hyror

Bolagets strategi är inte att renovera byggnad för byggnad utan lägenhet för lägenhet i takt med att hyresgäster flyttar ut. På så sätt undviker man kostsamma avhysningar samt invändningar från befintliga hyresgäster. Den naturliga omsättningstakten ligger för närvarande på 16%. Svensk hyreslagstiftning tillåter hyresvärdar att höja hyran på uppgraderade lägenheter med cirka 40%. Vi estimerar att renoveringsstrategin årligen lyfter intäkterna med 3,5% samt +5% på fastighetsvärdena.

Q3 – ökar sannolikheten av ett tvingande bud

Inkomsterna från fastighetsskötsel (=underliggande vinst) var 2% bättre än vi väntat för Q3, men värdeförändringar var 42% under föra förväntningar. Dock, ser vi detta som ett tajmingproblem efter de stora uppvärderingarna tidigare i år. Vonovia meddelade i september att de förvärvat Starwoods aktier i Victoria Park, som motsvarar 24% av kapitalet. Tillsammans med aktierna de köpt i marknaden, äger Vonovia nu 81% av både kapitalet och rösterna, vilket är upp från 30 juni då de hade 55% av kapitalet och 47% av rösterna. Om Vonovia passerar 90%, vilket vi förväntar oss under Q2 2019, kan de lägga ett obligatoriskt bud på Victoria Park

Handlas 1 SEK under budnivå, nedsida begränsad

Vi har gjort mindre justeringar av våra estimat, men inte tillräckligt för att de ska ha någon verklig påverkan på vårt 2020p NAV på 45 SEK. När vi gör avdrag för den väntade kapitalkostnaden på 9% för 15 månader, får vi en 12m riktkurs på 39 SEK, som tidigare. Aktien stängde igår på 37 SEK, vilket innebär att uppsidan är begränsad till vår riktkurs. Vi upprepar Behåll och riktkursen 39 SEK.

Bilia

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:84,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-02 kl. 05:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-02 kl. 08:15.
Bilia ABILI A
Diagram

UPPDATERING

Stark kursutveckling begränsar uppsida

Bilias aktie har gått starkt efter en Q3-rapport som var bättre än väntat. Skillnaden berodde dock på starkare bilförsäljning som gynnades av Bonus malus-systemet, vilket infördes den 1 juli. Nybilsförsäljningen fortsatte att lida av Bonus malus under oktober och minskade med 28% å/å, delvis som följd av framskjuten försäljning, men också på grund av bristen på bonusbilar. Trenden väntas hålla i sig året ut. Aktien har nått vår riktkurs på 85 SEK och vi sänker rekommendationen till Behåll (Köp).

Oktoberregistreringar ned som väntat

Under oktober minskade bilregistreringar med 28%, vilket var förväntat. Bilias huvudmärke Volvo är fortfarande marknadsledande med 17% i marknadsandel, trots en minskning med 41% å/å. Volkswagen är på andra plats med 13% av marknaden. Sammantaget drar Bonus malus-systemet ner försäljningen, då ledtiden för bonusbilar (hybrider och elbilar) ofta är mycket lång. Vår riktkurs på 85 SEK är baserad på en kassaflödesvärdering med WACC 10%, 2% i tillväxt och en EBITDA-marginal på 5,5%. Vi sänker rekommendationen till Behåll (Köp).

Getinge

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:82,84 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefsanalytiker, chef medtech utrustning & tjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-02 kl. 05:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-02 kl. 08:15.
Getinge BGETI B
Diagram

UPPDATERING

Brev från FDA, påverkan bör bli liten

Getinges aktie föll med 8% efter att FDA sänt ut ett brev till hälso- och sjukvårdsgivare gällande potentiell säkerhetsrisk för ballongpumpsprodukter från Maquet/Getinge. Vi noterar dock att det inte rör sig om något återkallande. Efter att ha utvärderat de potentiella implikationerna bedömer vi att den finansiella risken är försumbar och att reaktionen på aktiekursen var överdriven. Vi upprepar Behåll och riktkursen 94 SEK.

FDA informerar sjukvårdsgivare

FDA informerade igår hälso- och sjukvårdsgivare om en potentiell säkerhetsrisk i Getinges ballongpumpar. Sedan 2017 har FDA mottagit 75 incidentrapporter om att ballongpumpar stängts ned under batteridrift. Fem rapporter beskrev också tre dödsfall, men enligt FDA: ”dödsfallen kan inte definitivt härledas till att ballongpumpen stängts ned”. Grundorsaken till problemen är fortfarande okänd. FDA informerade endast allmänheten och rekommenderar användare att läsa manualerna och följa instruktionerna. Detta är inte ett återkallande och försäljningen kommer att fortsätta. Även om FDA är ”bekymrade för nedstängningsincidenterna erkänner de att dessa system kan vara det bästa valet för cirkulationssupport för vissa patienter”. Getinge har kommunicerat att de inte anser att kostnaden är materiell.

Påverkan bör bli begränsad

Vi noterar att detta inte är första problemet med ballongpumpar. Tidigare har 2 825 pumpar återkallats i USA, till följd av potentiellt vätskeläckage, vilket Getinge kunde åtgärda till en begränsad kostnad. I september återkallade Getinge frivilligt 5 223 apparater när pumparna användes på hög höjd (t ex Colorado). Getinge uppgraderade mjukvaran för att åtgärda problemen. Ballongpumpar är en nyckelprodukt för Getinge och från tidigare diskussioner har vi förstått att de står för cirka 8% av koncernens intäkter, vilket innefattar hårdvara, förbrukningsprodukter samt serviceintäkter. Vi misstänker att de har en högre bruttomarginal än snittet för Getinge. Vårt antagande är att påverkan kommer att vara begränsad då det är en kritisk produkt och Getinge dominerar marknaden. Vi förstår att den enda konkurrenten, Abiomed, med sin ”Impella”-produkt är betydligt dyrare och har en begränsad marknadsandel. Tidigare återkallanden har inte påverkat verksamheten, men när det gäller känslighet: om försäljningen av ballongpumpar minskar med 20% i USA bedömer vi att det får en påverkan på Getinges EBITA med 4-5%. Vi upprepar Behåll och riktkursen 94.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 566,5 -0,3% 2,7% -0,4%
OMXS30 1 531,3 -0,5% 1,7% -2,9%
OMXH25 3 950,1 -0,3% 2,3% 0,8%
OMXC20 914,1 1,3% 4,3% -10,8%
OSEBX 885,0 -0,5% 1,3% 8,7%
OMXBB 910,0 0,8% 0,5% -3,6%
Dow Jones 25 380,7 1,1% 1,6% 2,7%
S&P500 2 740,4 1,1% 1,3% 2,5%
Nasdaq C 7 434,1 1,8% 1,6% 7,7%
SX5E 3 204,2 0,2% 1,3% -8,6%
DAX 11 468,5 0,2% 1,4% -11,2%
CAC40 5 085,8 -0,2% 1,1% -4,3%
RTS 1 131,4 0,5% 1,0% -2,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,9 -3,4% -5,2% 9,0%
Guld 1 231,2 1,3% 0,0% -4,6%
Silver 14,5 0,8% -2,0% -14,3%
Aluminium 1 961,0 0,8% -1,0% -12,5%
Bly 1 933,0 3,5% -2,8% -22,5%
Koppar 6 070,0 0,0% -2,3% -15,2%
Nickel 11 555,0 -0,6% -4,8% -5,8%
Zink 2 585,0 -0,2% -4,4% -21,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,48 0,40 0,70 -1,20
Sverige, 10 år 0,64 1,90 1,70 -12,50
Norge, 10 år 1,94 1,40 -1,30 37,60
Tyskland, 10 år 0,41 1,30 1,40 -1,90
GB, 10 år 1,45 -1,00 1,60 26,60
USA, 10 år 3,14 -1,31 0,42 70,50
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 -0,10 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,34 -0,2% -0,3% 5,1%
USD / SEK 9,07 -0,8% -0,5% 10,8%
GBP / SEK 11,77 0,8% 0,7% 6,2%
NOK / SEK 1,08 -0,3% -0,9% 8,4%
DKK / SEK 1,39 -0,2% -0,3% 5,0%
CAD / SEK 6,92 -0,6% -0,6% 5,9%
CHF / SEK 9,04 -0,5% -0,7% 7,6%
JPY / SEK 0,08 -0,7% -0,7% 10,6%
EUR / USD 1,14 0,6% 0,2% -5,1%
USD / JPY 112,79 -0,1% 0,2% 0,1%
EUR / GBP 0,88 -0,9% -1,1% -1,0%
AUD / USD 0,72 1,4% 1,5% -8,1%
USD / CAD 1,31 -0,2% 0,1% 4,6%
GBP / USD 1,30 1,5% 1,2% -4,1%
USD / NOK 8,36 -0,5% 0,4% 2,2%
EUR / NOK 9,53 0,1% 0,5% -3,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 1,1 procent till 25.380. Även det bredare S&P 500 steg 1,1 procent till 2.740, medan teknikorienterade Nasdaq avancerade 1,8 procent till 7.434.

Sektorsvis gick råvaror bäst med en uppgång på 4,0 procent. Kraft var enda sektor på minus med en nedgång på 0,5 procent.

Bland enskilda bolag kom Spotify med en rapport som visade att rörelseförlusten för det tredje kvartalet var betydligt mindre än förväntat. Aktien föll 5,7 procent, då utsikterna för intäkterna under årets fjärde kvartal var 2,7 procent lägre än konsensusestimatet.

Kemibolaget Dow Dupont rapporterade ett något högre resultat än väntat för det tredje kvartalet. Bolaget höjde också målet för sitt besparingsprogram med 300 miljoner dollar till 3,6 miljarder dollar och ökar takten i sina återköp av egna aktier. Aktien steg 8,1 procent.

Oljebolaget Newfiled Exploration avancerade drygt 16 procent efter att ha rapporterat högre vinst än väntat.

Oljepriset backade dock under eftermiddagen och kvällen. WTI-oljan stängde ned 2,8 procent medan Nordsjöoljan var ned drygt 3 procent för dagen.

Strax före öppning meddelade Pfizer att bolaget överväger att sälja sin portfölj inom området kvinnohälsa, en verksamhet som har värderats till cirka 2 miljarder dollar. Aktien handlades upp 1,4 procent.

Arcelor Mittal, världens största ståltillverkare, redovisade ett ebitda för det tredje kvartalet som var i linje med Bloomberg News prognossammanställning. Aktien steg 1,5 procent. I sektorn steg US Steel med 2,4 procent, inför bolagets rapport efter stängning.

Micron Technologies var upp 6,4 procent. Enligt Bloomberg News anklagar USA ett kinesiskt bolag för att ha stulit affärshemligheter från den amerikanska chiptillverkaren.

På makrosidan visade statistik före öppning att produktiviteten i USA steg med 2,2 procent i årstakt, vilket var vad analytikerna på förhand räknat med. Enhetsarbetskostnaden steg dock med 1,2 procent, vilket var något mer än väntat. Antalet nyanmälda arbetslösa sjönk med 2.000 till 214.000 personer under vecka 43. Väntat var ett antal på 213.000 personer.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ned 0,5 procent på nivån 1.531. Handelsdagens omsättning uppgick till 19,8 miljarder kronor. I Europa stängde DAX på +0,2 procent, CAC 40 ned 0,4 procent och i London vände FTSE 100 ned efter en initial uppgång i spåren av tvetydiga nyheter kring brexitförhandlingarna.

Svenska storbolagsindexet OMXS30 tyngdes av Getinge som föll 7,9 procent efter det blivit känt att den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA granskar rapporter om brister hos aortaballongpumpar från Getinges dotterbolag Maquet.

Bland förlorarna fanns även Astra Zeneca som backade 2,6 procent och Alfa Lavals som stängde ned 2,4 procent.

Mätteknikbolaget Hexagon återfanns däremot bland vinnarna i OMXS30. Aktien, som var mest omsatt, stärktes 4,9 procent. Rapporten bjöd på en organisk koncerntillväxt om 8 procent för det tredje kvartalet. Det var högre än Infront Datas analytikersnittestimat som låg på 6,6 procent. Även resultatet var något bättre än snittestimatet.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rusade drygt 13,2 procent under livlig handel. Den tidigare svaga kursutvecklingen har lockat fram potentiella budgivare runt bolaget däribland riskkapitalbolag, SCA och kinesiska aktörer, enligt Dagens Industris källor.

Samma tidning menar att Elekta tydligt borde gynnas av att Kina kommer att göra stora investeringar inom strålterapi fram till och med 2020. Elekta självt bekräftar uppgifterna om att en stor upphandling är på gång i Kina. Elektaaktien, som på onsdagen steg 7,5 procent, handlades 0,8 procent högre

Bland sektorerna gick oljebolagen svagt i spåren av det fallande oljepriset. Lundin Petroleum noterade en nedgång på 2,6 procent. Africa Oil gick mot strömmen i sektorn och handlades upp 17,4 procent. Oljeprospekteringsbolaget är med i ett konsortium som har köpt den brasilianska oljejätten Petrobras tillgångar i Afrika. Köpeskillingen uppgår till totalt runt 1,41 miljarder dollar.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi, som var onsdagens stora förlorare med ett kursras på 12,8 procent efter sin rapport, har uppgraderats till behåll (köp) av Carnegie. Samtidigt har ABG, Jefferies och SEB dragit ned sina riktkurser för Sobi. Aktien fortsatte ned med 0,2 procent.

Lastbilskoncernen Volvo var ned 1 procent. Den Volkswagenägda konkurrenten Scanias rapport innehöll en orderingång på lastbilar som sjönk 11 procent tredje kvartalet.

I spelsektorn steg Starbreeze rejält för andra dagen i följd med en uppgång på drygt 14 procent efter onsdagens klättring på dryga 10 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Loomis Köp 410 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 10:00 Industri-PMI (def) okt 52.1 52.1
USA 13:30 Handelsbalans sep -52b$ -53.2b$
USA 13:30 Sysselsättning okt 62,7%
USA 15:00 Industriorder sep 0,3%/na 2,3%/0,1%
SE 09:30 Riksbanken: publicerar protokollet från räntemötet den 23 okt

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SCA SE0000112724 7
Victoria Park SE0005932795 Inga tillkännagivanden
Bilia SE0009921588 5
Getinge SE0000202624 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.