Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 5 november 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-11-05 kl. 08:13 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-11-05 kl. 08:16 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 1,5% OMXS30 1,3% DJI -0,4% NASDAQ -1,0%
574,9 1 551,4 25 270,8 7 357,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Mekonomen Köp 140 (150) SEK
Loomis Köp 370 (410) SEK
SKF Köp (Behåll) 190 (192) SEK

Marine Harvest

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:228,00 NOK
Pris:203,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-01 kl. 07:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-05 kl. 14:46.
Marine HarvestMHG
Diagram

EFTER RAPPORT

En utdelningsmaskin

Marine Harvest levererade ett resultat som i stort sett var enligt våra förväntningar. Volymguidningen för 2019 var något högre, men i linje med 2016 och bör vara nåbart för bolaget. De kommer att konvertera obligationen till eget kapital under det fjärde kvartalet och kommer då att ha en nettoskuld på 960 MEUR (långsiktigt mål 1400 MEUR). Det tillåter högre utdelningar än vi tidigare har antagit och vi bedömer att direktavkastningen för 2019p uppgår till nästan 7%, vilket vi ser som mycket attraktivt. Vi höjer därför riktkursen till 228 NOK (212) och upprepar Köp.

Resultat och guidning i linje

Marine Harvest rapporterade en justerad vinst per aktie på 0,31 EURO, vilket var i linje med vårt estimat. Bolaget behöll sin volymguidning på 380 000 ton för 2018p och bedömer att volymen uppgår till 430 000 ton 2019p (vårt estimat var 425 000 ton), vilket är i linje med förväntningarna. Marine Harvest uppnådde slaktkostnader på 3,85 EUR/kg, vilket är det bästa sedan Q2 2016 enligt våra estimat. Vi tror att kostnaden ökar något framåt och antar att den uppgår till 4,0-4,05 EUR/kg för de kommande kvartalen.

Ett gediget utdelningsbolag

Hittills i år har Marine Harvest delat ut 104% av den justerade vinsten per aktie, vilket är väsentligt högre än vår bedömning på 70% vid årets början. Vi höjer därför den bedömda utdelningsgraden från 70% till 90%. Det medför en gynnsam direktavkastning på nästan 7% för 2019p, vilket vi anser vara attraktivt.

Värdering

Vi värderar Marine Harvest enligt en DCF med ett långsiktigt EBIT/kg på 1,6 EUR och kombinerar med en summan-av-delarna-värdering. Till följd av höjda utdelningsestimat höjs riktkursen till 228 NOK (212). Vi upprepar Köp.

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:400,00 DKK
Pris:421,80 DKK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-05 kl. 08:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-05 kl. 14:46.
PandoraPNDORA
Diagram

INFÖR RAPPORT

Svagt Q3 förväntas

Vi förutspår en försäljningstillväxt på 2% i lokal valuta under Q3, tillväxten drivs primärt av expansion, butikskonverteringar samt en stark tillväxt i e-butiken. Tillväxten begränsas delvis på grund av motgångar vid försäljningsplattformar med flera varumärken (ca -2%). Tillväxten i lokal valuta i Amerika sjunker 7% (-10% i USA), siffrorna för EMEA är +4% och Asien-Stillahavsregionen +7%. Det nya konceptet, Pandora Shine, lanserades i mitten av mars och förväntas lyfta försäljningstillväxten något under kvartalet. Dessutom finns förväntningar på att EBITDA har sjunkit 17% på grund av en något lägre bruttomarginal och betydligt högre OPEX/försäljning (drivet av ökade marknadsföringskostnader samt en betydande ökning av konceptbutiker ägda av Pandora). Vår riktkurs på 400 DKK är härledd från en 7x EV/EBIT-multipel på 2022P, diskonterad tillbaka 12 månader från i dag.

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:76,00 SEK
Pris:81,00 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-05 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-05 kl. 13:32.
Ericsson BERIC B
Diagram

UPPDATERING

Kapitalmarknadsdag den 8 november i New York

Ericsson kommer att anordna en kapitalmarknadsdag den 8 november i New York, och vi bedömer att ledningen kan komma att höja försäljningsmålen för 2020 samt upprepa marginalprognosen för 2020 och framåt. Vi upprepar Behåll och riktkursen 76 SEK.

Förbättrande trender inom nätverk

Vi bedömer att ledningen bör presentera ett positivt budskap, detta då nätverksmarknaden tar fart i och med utrullningen av 5G som kommer tidigare och starkare än förväntat. Utrullningen i USA påbörjas nu och fler länder beräknas påbörja utrullning under 2019 (Japan, Sydkorea, Kina, Mellanöstern, Norden) samt under 2020 (Europa och Indien). Marknaden för mobila nätverk kan minska 2% detta år. Ledningens prognos för 2019 (ner 1%) och 2020 (oförändrat), leder till att vi ser en risk för en uppåtgående trend.

Ericsson kan komma att höja försäljningsmålen för 2020

Vi bedömer att Ericsson troligtvis kommer att höja försäljningsmålen för 2020, då deras mål på 190-200 miljarder SEK verkar vara en underskattning med tanke på efterfrågan som är över förväntan inom Networks och en mer fördelaktig USD/SEK kurs (nu 9,1 jämfört med 8,2). På det hela taget beräknar vi att Ericsson kan höja försäljningsmålen till 210-220 miljarder SEK för 2020 (KECH: 217 miljarder SEK) med: 1) nätverksförsäljning (Networks) uppgår potentiellt till 145-150 miljarder SEK (jämfört med prognos på 128-134 miljarder SEK) tack vare starkare 5G-utrullning; 2) försäljning inom Digital Services uppgår potentiellt till 38-40 miljarder SEK (jämfört med prognos på 42-44 miljarder SEK); 3) försäljning inom Managed Services uppgår potentiellt till 22-24 miljarder SEK (jämfört med prognos på 20-22 miljarder SEK); 4) Försäljning inom Emerging Business uppgår potentiellt till 6-8 miljarder SEK (jämfört med prognos på 3-5 miljarder SEK).

Ericsson bör bekräfta rörelsemarginal

Vi bedömer att Ericsson bör bekräfta prognosen för en justerad rörelsemarginal på över 10% för år 2020 (KECH: 11,5%) med: 1) rörelsemarginalen för Networks prognostiseras fortfarande till 15-17% (oförändrat); 2) rörelsemarginalen för Digital Services prognostiseras till omkring break-even (lägre än förväntat); 3) rörelsemarginalen för Managed Services prognostiseras till 6-8% (jämfört med prognos på mellan 4-6%); 4) rörelsemarginalen för Emerging Business prognostiseras till omkring break-even (oförändrat).

Behåll upprepas

Riktkursen lämnas oförändrad på 76 SEK baserat på en kassaflödesvärdering (9% WACC, 12% justerad rörelsemarginal). Vi upprepar Behåll då värderingen redan diskonterar målen för 2020.

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:110,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-05 kl. 06:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-05 kl. 08:16.
MekonomenMEKO
Diagram

INFÖR RAPPORT

Förväntas rapportera i linje med guidning

Vi förväntar oss att Mekonomen presenterar ett Q3-resultat som är i linje med guidningen från sent i september som indikerade ett oförändrat rörelseresultat å/å på 126 MSEK. Vi hänför det primärt till den ovanligt varma sommaren som hade en negativ inverkan på efterfrågan av service. I tillägg finns ett antal engångseffekter till följd av förvärvet av FTZ och Inter-Team. Förväntningarna är dock blygsamt ställda och aktien handlas till ett justerat P/E på 8x. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 140 (150) efter något sänkta prognoser.

Preliminärt Q3

Mekonomen gick ut med preliminära Q3-siffror sent i september som indikerade att försäljning och resultat hade påverkats av den ovanligt varma sommaren, vilket gjorde att fler verkstäder var stängda, valutamotvind och ett ökat egna verkstäder, vilket späder ut marginalen. Rörelseresultatet förväntades vara oförändrat å/å på 126 MSEK, exklusive jämförelsestörande poster. I tillägg kommer det att vara förvärvsrelaterade kostnader som uppgår till 60 MSEK, vilket i huvudsak är relaterat till förändringar i inköpsstrukturen.

Kompletterande förvärv ska ge synergier

Förvärvet av FTZ/Inter-Team kompletterar Mekonomens nuvarande verksamheter och kommer att fördubbla omsättningen. Priset motsvarar EV/EBITDA på 9,7x före synergier och 7,8x efter synergier, vilket är i linje med Mekonomens värdering. Det är framför allt inom inköp som Mekonomen ser möjligheter till synergier.

Vinsttillväxt väntas

Vi förväntar oss att Mekonomens vinst växer de närmaste åren genom förvärvet av FTZ/Inter-Team, en växande begagnatmarknad och logistiksynergier. Justerat för nyemissionen och baserat på en kassaflödesvärdering (WACC 10%, långsiktig tillväxt 2% och EBITDA-marginal på 11%) ger det en riktkurs på 140 SEK (150). Vi upprepar Köp.

Loomis

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:370,00 SEK
Pris:295,60 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-05 kl. 06:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-05 kl. 08:16.
Loomis BLOOM B
Diagram

EFTER RAPPORT

Står stadigt

Loomis rapporterade en försäljning i linje med konsensus (även om den organiska tillväxten i USA var något långsammare) för Q3 och över förväntan på EBITA-marginalen. Detta var trots de pågående investeringskostnaderna i tillväxt i USA, produktivitetsförbättringar i Europa, och den utspädande effekten från det tyska förvärvet. Då vinstestimaten går åt rätt håll, höjer vi våra estimat för 2018p, men lämnar 2019p oförändrat, då vi också bygger ett något mer konservativt organiskt scenario i USA. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 410 SEK till 370 SEK.

Slog förväntningar på marginal; temporär organisk tillväxtavmattning

Loomis rapporterade ett starkt kvartal, med en försäljningstillväxt på 6% som var 3% över konsensus på grund av positiva valutaeffekter. Organisk försäljningstillväxt var något under våra estimat (1% jämfört med vårt estimat på 2%), men justerad EBIT på 626 MSEK var 5% bättre än våra förväntningar trots 20 MSEK i omstruktureringskostnader i Frankrike och Sverige. Vi räknar inte in högre EBIT för Q3 i 2019p, då det är bättre att vara försiktig. Ledningen är säker på att Frankrike nu kommer återhämta sig starkt, och pekar på att de europeiska marginalerna nästa år kommer att återgå till 13,5%. Det är fortfarande för tidigt att säga ifall den organiska trenden överlag i USA och avmattningen till 6% är på grund av förra årets jämförelsetal. För att vara på den säkra sidan, sänker vi våra organiska estimat och marginalförväntningar i USA, vilket motverkar de högre än väntade europeiska marginalerna och den solida återhämtningsmöjligheten, vilket lämnar våra estimat för 2019p oförändrade.

Värdering

Med oförändrade estimat, sänker vi nu vår riktkurs med 10%, från 410 SEK till 370 SEK. Den nya riktkursen motsvarar 15,5x P/E på 2019p. Detta är fortfarande över det historiska snittet, men reflekterar den höga utvecklingen i det fria kassaflödet de kommande åren. Samtidigt bör framtida affärer fortsätta att höja avkastningen på eget kapital, något våra estimat inte kan räkna in, men vår riktkurs kan. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 410 SEK till 370 SEK.

SKF

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:190,00 SEK
Pris:152,55 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-05 kl. 06:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-05 kl. 08:16.
SKF BSKF B
Diagram

UPPDATERING

För billig för att ignorera

Även om högre kostnader för tullar påverkar Q4 kommer prishöjningar kompensera fullt ut under 2019. Makroindikatorer faller, men det finns inga tecken på recession vilket nuvarande aktiekurs indikerar. Kinesiska stimlanser kan medföra lättnader när vi går in i nästa år. Värderingstal relativt marknaden är på nivåer som är nära 10-årslägsta, vilket vi anser överdrivet och uppgraderar därför till Köp (Behåll) och riktkursen 190 SEK (192).

Makro försämras, men låg risk för recession

Europeiska och globala PMI:s har fallit sedan toppen vid slutet av förra året medan amerikanska index har varit fortsatt starka. Anekdotiska bevis från Q3-resultaten indikerar att industri är fortsatt starkt medan fordonsindustrin försvagades i Europa och även i Kina mot slutet av kvartalet. Dock, det finns inga tecken på att BNP vänder till negativa utfall under en överskådlig framtid och vi förväntar oss låg ensiffrig organisk tillväxt för SKF för de kommande 3-4 åren.

Prishöjningar driver resultattillväxt

I motsats till de senaste årens oro har SKF lyckats höja priserna. Vi bedömer att pris/mix varit 2-3% de senaste kvartalen och vi förväntar oss en liknande utveckling under Q4. Dock påverkas Q4 av högre kostnader för tullar och IT. Under telekonferensen sade ledningen att de kommer att kompensera fullt ut för högre tullkostnader under 2019, vilket indikerar ytterligare prishöjningar. Vi bedömer att rörelsemarginalen blir cirka 12 procent det kommande året.

Vi höjer till Köp

Vi bedömer att SKF:s exponering mot fordonsindustrin dragit ner värderingen, men givet att bilar och lätta lastbilar bara utgör 15% av försäljningen, med lägre marginaler än snittet, anser vi att oron är överdriven. Framåtblickande P/E och EV/EBIT är på nivåer som är nära de lägsta på 10 år. Vi sänker vinsten per aktie med 6-7% i snitt för 2018-2020p, till följd av högre kostnader under Q4, och sänker riktkursen till 190 SEK (192). Riktkursen är baserad på genomsnittet av 12x P/E och 10x EV/EBIT samt en kassaflödesvärdering. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 574,9 1,5% 5,2% 1,1%
OMXS30 1 551,4 1,3% 4,5% -1,6%
OMXH25 4 019,0 1,7% 2,7% 2,6%
OMXC20 917,9 0,4% 5,1% -10,4%
OSEBX 889,0 0,5% 3,0% 9,2%
OMXBB 917,8 0,9% 1,4% -2,8%
Dow Jones 25 270,8 -0,4% 2,4% 2,2%
S&P500 2 723,1 -0,6% 2,4% 1,8%
Nasdaq C 7 357,0 -1,0% 2,6% 6,6%
SX5E 3 214,4 0,3% 2,5% -8,3%
DAX 11 519,0 0,4% 2,8% -10,8%
CAC40 5 102,1 0,3% 2,7% -4,0%
RTS 1 134,8 0,3% 3,3% -1,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,8 -0,1% -6,2% 8,9%
Guld 1 232,1 0,1% -0,1% -4,6%
Silver 14,8 2,6% 0,9% -12,1%
Aluminium 1 967,0 0,3% 0,3% -12,2%
Bly 1 995,0 3,2% 0,7% -20,0%
Koppar 6 255,0 3,0% 1,6% -12,6%
Nickel 11 980,0 3,7% 1,2% -2,3%
Zink 2 653,5 2,6% -1,2% -19,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,47 1,00 2,10 -0,20
Sverige, 10 år 0,66 2,90 7,50 -9,60
Norge, 10 år 1,97 2,50 4,40 40,10
Tyskland, 10 år 0,43 2,30 8,10 0,40
GB, 10 år 1,49 3,30 11,20 29,90
USA, 10 år 3,21 7,51 13,85 78,01
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,33 -0,1% -0,6% 5,1%
USD / SEK 9,08 0,1% -0,7% 10,9%
GBP / SEK 11,77 0,0% 0,4% 6,3%
NOK / SEK 1,08 -0,1% -0,8% 8,3%
DKK / SEK 1,38 -0,1% -0,6% 4,9%
CAD / SEK 6,93 0,1% -0,6% 6,0%
CHF / SEK 9,05 0,1% -1,2% 7,7%
JPY / SEK 0,08 -0,2% -2,1% 10,4%
EUR / USD 1,14 -0,2% 0,1% -5,2%
USD / JPY 113,11 0,3% 1,5% 0,4%
EUR / GBP 0,88 -0,1% -1,0% -1,1%
AUD / USD 0,72 0,2% 1,8% -8,0%
USD / CAD 1,31 0,0% -0,1% 4,6%
GBP / USD 1,30 -0,1% 1,1% -4,2%
USD / NOK 8,38 0,2% 0,2% 2,4%
EUR / NOK 9,53 0,0% 0,2% -3,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande New York-börserna avslutade veckan med sjunkande kurser i fredagens handel.

Donald Trump sade under kvällen att handelssamtalen mellan USA och Kina går bra, ett uttalande som gick stick i stäv med Vita husets ekonomiska rådgivare Larry Kudlows tidigare under fredagen.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,4 procent till 25.270. Det bredare S&P 500 sjönk 0,6 procent till 2.723, medan teknikorienterade Nasdaq backade 1,0 procent till 7.357.

Sektorsvis gick sällanköpsvaror bäst med en uppgång på 0,4 procent, medan teknik gick tyngst med en nedgång på 1,9 procent.

Bland enskilda bolag föll Apple med 6,6 procent efter torsdagskvällens kvartalsrapport och har därmed tagit sig under 1 biljon dollar i börsvärde. Marknaden reagerade på att prognoserna för innevarande kvartal var lägre än väntat. Bolagets beslut att sluta redovisa antalet sålda enheter, till exempel Iphone, oroade också många bedömare.

Alibaba slog förväntningarna på resultat per aktie, men e-handelsjätten sänkte sin intäktsprognos för 2019, med hänvisning till makroekonomiska faktorer. Aktien sjönk 2,4 procent.

Rapporterna från oljejättarna Exxon Mobil och Chevron överträffade marknadens förväntningar. Exxon Mobil redovisade ett resultat för tredje kvartalet på 1:46 dollar per aktie mot väntade 1:22. Aktien var upp 1,6 procent.

Chevron steg med 3,2 procent, efter att ha dubblat vinsten i det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2017.

Den amerikanska kafékedjan Starbucks var upp 9,7 procent efter att ha redovisat ett bättre resultat än väntat på torsdagskvällen.

Spotify har fått sänkt riktkurs av Wells Fargo från 180 till 150 dollar med rekommendationen market perform. Nordea har dock högre förväntningar på streamingtjänsten och behåller riktkursen 215 dollar och upprepar köp. Aktien, som föll på torsdagen efter kvartalsrapporten, sjönk ytterligare 1,5 procent på fredagen till 139 dollar.

På makrosidan rapporterades innan öppning att sysselsättningen i USA ökade i oktober med 250.000 personer, att jämföras med en ökning på 190.000 personer som analytikerna hade förväntat sig.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 8 punkter till 3,22 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen ryckte fram under fredagens halvdagssession, med stöd av en större global uppgång efter oväntat positiva rapporter från handelskonflikten mellan USA och Kina. Flera Asienbörser lyfte med flera procent och i Europa klättrade ledande börser 1-2 procent. Terminerna i New York pekade inför öppning mot en positiv inledning även där.

Kontanthanteringsföretaget Loomis steg på en stark rapport och medicinteknikbolaget Getinge rekylerade upp sedan bolaget kommenterat amerikanska FDA:s granskning.

Vid stängning klockan 13 hade OMXS30 handlats upp 1,3 procent till 1.551, vilket betyder att det svenska storbolagsindexet under veckan steg 4,4 procent. Omsättningen på Stockholmsbörsen under fredagens fyra handelstimmar stannade på 9,7 miljarder kronor.

Donald Trump och Kinas president Xi Jinping talade i telefon på torsdagen och samtalet beskrevs av USA-presidenten som "långt och mycket bra". Efteråt har Trump bett ett antal ministrar ta fram villkor för ett potentiellt handelsavtal, som en signal för vapenvila i handelskonflikten.

Uppgifterna om bättre stämning mellan USA och Kina fick basmetallpriserna att stiga. På Stockholmsbörsen gick industri och råvaror starkt där SKF och Volvo handlades 4,1 respektive 3,8 procent högre. Lundin Mining ökade 3,4 procent, Stora Enso var upp 4,2 procent och SSAB:s A-aktie klättrade 3,7 procent.

Loomis lade fram en rapport som fick aktien att stiga 5 procent. Rörelseresultatet före nedskrivningar var 626 miljoner kronor i tredje kvartalet medan snittet av fyra analytikers estimat var 608 miljoner kronor, enligt Infront Data. Intäkterna prickade snittprognosen även om den organiska tillväxten var aningen klenare än snittbedömningen.

Getinge studsade upp 4,8 procent på fredagen. Att den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA granskar rapporter om brister hos aortaballongpumpar från Getinges dotterbolag handlar om en "normal process", sade bolaget efter torsdagens svenska stängning. Getinge föll på torsdagen 8 procent i spåren av FDA-uppgifterna.

Bioteknikbolaget Bioarctic rusade 14,5 procent på beskedet att bolagets amerikanska partner Abbvie nyttjar en option att erhålla licens till portföljen med alfa-synukleinantikroppar i enlighet med ett avtal som slöts 2016. Optionen är föremål för konkurrensprövning i USA. Ett positivt utfall av konkurrensprövningen innebär att en milstolpsbetalning om 50 miljoner dollar utfaller. Det totala samlade värdet av licensavtalet kan uppgå till 755 miljoner dollar.

Cavotec föll däremot 3,7 procent. Verkstadsbolaget visade kvartalssiffror där resultatet var bättre än föregående år, men där omsättningen krympte på grund av produktionsproblem i Italien. Bolaget ska också göra en företrädesemission på 204 miljoner kronor.

Gaming Corps rapporterade alldeles före stängning ett resultat som enligt bolaget var "betydligt sämre än marknadens förväntningar". Aktien stängde trots rapporten upp 4,5 procent.

Verkstadsunderleverantören AQ lyfte 4,4 procent efter att ha plockats in i Affärsvärldens Avkastningsportfölj. Bolaget har enligt tidningen en "alldeles för låg värdering".

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 02:45 Caixin PMI okt 52.8/n.a. 53.1/52.1
SE 06:00 Mäklarstatistik: bostadspriser okt
SE 08:30 Silf/Swedbank: Tjänste-PMI okt 56.6
DE 10:00 VDMA maskinorder sep
EMU 11:00 Sentix investerarförtroende nov 9.3 11.4
USA 15:45 Markit tjänste-PMI (def) okt 54.7/54.8

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Marine Harvest NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Pandora DK0060252690 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.