Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 6 november 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-11-06 kl. 08:24 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-11-06 kl. 08:27 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -1,0% OMXS30 -0,8% DJI 0,8% NASDAQ -0,4%
569,0 1 539,0 25 461,7 7 328,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Marine Harvest Köp 228 (212) NOK

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:400,00 DKK
Pris:389,20 DKK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-06 kl. 08:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-06 kl. 11:41.
PandoraPNDORA
Diagram

EFTER RAPPORT

Svagt Q3-resultat och sänkt guidning

Pandora rapporterade ett svagt resultat för Q3 som var 9% lägre än förväntningarna. Tillväxten i lokal valuta var -3%, medan konsensusestimatet var 2%. Den lägre än förväntade tillväxten förklaras av tajming i leveranser, förändrade lagernivåer i distributionsledet och en total förändring på -3 % i jämförbara enheter. Som en konsekvens sänker Pandora tillväxtmålet för 2018 till 2-4% från 4-7%, men behåller marginalguidningen oförändrad på 32%. För att återställa tillväxten i jämförbara enheter från 2022 drar Pandora också tillbaka strategin som lanserades i början på året. Förvärv av franchises kommer att minskas väsentligt och expansionstakten kommer att sakta ned. Det medför också att de långsiktiga tillväxtambitionerna på 7-9% dras tillbaka medan det långsiktiga marginalmålet på 35% är under granskning. Våra estimat innebär en genomsnittlig tillväxt på 5% per år över 5 år och en genomsnittlig EBITDA-marginal på 31%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 400 DKK.

Intäkter och guidning

Intäkterna var 6% lägre än konsensusförväntningarna. I EMEA backade försäljningen med 5% i lokal valuta, i Asia Pacific ökade den med 5% och i Americas sjönk den med 6%. Försäljning i egna butiker ökade med 1%, drivet av en ökning med 52% i e-butiken. För att nå målet på 2-4% i tillväxt i lokal valuta, behöver Pandora växa med 5% under Q4.

Kassaflöde och kundfordringar

Kassaflödet var hyggligt och kundfordringarna förbättrades, men är fortsatt på en hög nivå. En kraftig ökning av kundfordringarna debatterades i samband med rapporten för Q1. Pandora förklarade det med att intäkter förskjutits mot slutet av kvartalet.

Värdering

Vår riktkurs på 400 DKK är baserad på 7x EV/EBIT för 2022p, diskonterat till 12 månader från i dag. Vi har rekommendationen Köp.

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:245,00 NOK
Pris:249,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-06 kl. 07:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-06 kl. 11:02.
Norway Royal Salmon ASANRS
Diagram

EFTER RAPPORT

Låga volymer - hyggliga kostnader

NRS rapporterade ett rörelseresultat på 35 MNOK (konsensus 43 MNOK, KECH 51 MNOK). Det låga rörelseresultatet var väntat med tanke på den låga slaktvolymen för kvartalet (således även höga fasta kostnader/kg). NRS slaktade endast 2 479 ton jämfört med prognosen på 3 400 ton, vilket till stor del ligger till grund för besvikelsen. Företagets prognos för 2019 ligger på 40 000 ton (konsensus 44 000 ton, KECH 45 000 ton). Volymerna kommer att fortsätta växa och därför spelar de kortsiktiga volymerna mindre roll för NRS jämfört med andra laxodlare. Vi upprepar Köp och riktkursen 245 NOK.

Nyckeltal

NRS rapporterade ett rörelseresultat på 35 MNOK och ett justerat EPS på 0,56 NOK (KECH 1 NOK). Sammantaget var kvartalet inte särskilt händelserikt, med tanke på de låga slaktvolymerna.

Guidning för 2019

Vi har haft en vågad volymprognos för 2019p på 45 000 ton (konsensus 44 000 ton). Företaget prognostiserar själva 40 000 ton för 2019p. Prognosen för 2018 ligger kvar på 36 000 ton. NRS förväntar sig att kunna slakta 7 000 ton i affärsområdet Södra regionen (5 400 ton 2018p) och 33 000 ton i Norra regionen (30 600 ton 2018p).

Segmenten

Vi förväntade oss att NRS skulle rapportera en hög kostnad/kg för kvartalet, på grund av de låga slaktvolymerna. I norra Norge levererade företaget en slaktkostnad på 34,7 NOK/kg (KECH 38 NOK/kg). I Norra regionen hade företaget en låg prissättning på 50 NOK/kg (referenspris 54 NOK/kg). Den låga prissättningen kan, i viss mån, förklaras av slakt av lax med infektiös laxanemi.

Värdering

Vi värderar NRS med ett långsiktigt rörelseresultat/kg på 18 NOK och en WACC på 8,5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 245 NOK.

Bakkafrost

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:520,00 NOK
Pris:500,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-06 kl. 06:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-06 kl. 08:27.
BakkafrostBAKKA
Diagram

EFTER RAPPORT

Sammantaget rätt svag

Bakkafrost rapporterade operativ EBIT på 168 MDKK (konsensus var 190 MDKK) jämfört med vår förväntan på 208 MDKK. Bolaget nådde operativt EBIT/kg på 20 DKK (vår förväntan: 24,3 DKK), vilket drevs av högre kostnader, trots att priserna var ännu högre än förväntat. För 2019 förväntar sig Bakkafrost att volymen uppgår till 53 000 ton jämfört med vår förväntan som var 57 000 ton. Bolaget sänkte också volymmålet för 2018 från 49 000 ton till 46 000 ton, vilket dock till viss del hade förutsetts av marknaden. Dock var rapporten överlag svag och konsensusförväntningarna lär sänkas med cirka 5% för 2019p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 520 NOK.

Det finansiella

Bakkafrosts rörelseresultat blev lägre än förväntningarna. Bolaget slaktade enbart 7 200 ton under kvartalet och slaktkostnaderna uppgick till 42 DKK/kg (vår förväntan: 30 DKK/kg). Det var delvis beroende av dödlighet i Kolbanagjóv som hade en negativ påverkan med cirka 1 DKK/kg. Därtill kom en lika stor påverkan från de lägre slaktvolymerna. Laxpriset var starkt under kvartalet och Bakkafrost nådde ett laxpris på 80 NOK/kg medan snittpriset under kvartalet var 54 NOK.

Utsikter och värdering

Bakkafrost förväntar sig att slakta 13 644 ton under Q4 2018 (vår förväntan: 16 661 ton) och 53 000 ton under 2019 (vår förväntan: 57 000 ton). Bolaget ser att det globala utbudet växer med 4% 2019. Segmentet inom fiskolja förväntas växa volymerna från 80 000 ton till 85 000 ton under nästa år. Vi värderar Bakkafrost med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 21 DKK och WACC på 7,5%. Vi använder också en summan-av-delarna-värdering. Vi upprepar Behåll och riktkursen 520 NOK.

Archer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:13,00 NOK
Pris:8,20 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux
Archer LimitedARCHER
Diagram

EFTER RAPPORT

Redo för ett spännande 2019

Vi upprepar Köp och riktkursen 13 NOK för Archer till följd av ett positivt resultat under Q3, med imponerande marginaler. Aktien steg med 15%, vilket inte är en överreaktion. En förbättring av Land Drilling är nu närvarande i siffrorna mer än någonsin och med det momentum som väntas från Platform Drilling-segmentet under Q4 så är vi redo för ett spännande 2019.  Vårt EBITDA-estimat är i stora drag oförändrat, vi behåller Köp och riktkursen 13 NOK baserat på 6,5x EV/EBITDA 2019p.

Q3 bjöd på imponerande marginaler

Archer rapporterade ett justerat EBITDA på 26 miljoner USD för Q2. Förväntningarna låg på 22 miljoner USD. Vi noterar en mycket stark marginal på 12% för koncernen, jämfört med 8,2% under H1 and 7,9% under 2017.

Lägre intäkter motverkas av högre marginalförväntningar

Förväntningarna för Land Drilling har förändrats och vi sänker därmed vår prognos av intäkter för 2019-20P med 9%, dock behåller vi vår EBITDA-prognos oförändrad. EBITDA förväntas öka under Q4 drivet av högre aktivitet i Platform Drilling-segmentet, till följd av fyra nya kontrakt med Equinor som påbörjades under oktober.

Momentum i H2 leder till att 2019 ser ljust ut

Efter ett imponerande Q3, sett till marginaler, noterar vi att marginalerna för Land Drilling mycket väl kan komma att överraska positivt till 2019 (vi modellerar fortfarande 10-11% marginal för segmentet). Dessutom förväntas Archers Platform Drilling-segment (som tillsammans med Land Drilling står för 85-90% av intäkterna) öka under Q4 med tanke på de nya kontrakten. Vi beräknar att Archer kommer att avsluta 2019 strax över 5x, ner från cirka 7x 2018P.

Värderingen oförändrad, Köp upprepas

Vi upprepar Köp och riktkursen 13 NOK, baserat på 6,5x EV/EBITDA 2019p. Archers andel i QES på 28,7% är inkluderat i IPO priset (10 USD jämfört med senaste stängningen på 6,40 USD). Om vi skulle tillämpa samma metod med hjälp av 2020p EBITDA (och 2019p nettoskuld) skulle vi uppnå ett motiverat värde per aktie på omkring 25 NOK. Hävstången gör detta till ett volatilt val, men med tanke på potentialen och den senaste utvecklingen, finner vi det attraktivt.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:148,00 SEK
Pris:108,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-06 kl. 06:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-06 kl. 08:27.
Catena MediaCTM
Diagram

EFTER RAPPORT

Gedigen rapport med förbättrad lönsamhet

Catena Media rapporterade intäkter som var något bättre än förväntningarna och hade kostnader som var lägre än förväntat. Det medförde ett EBITDA-resultat som var 4% bättre än förväntningarna. Genom den förbättrade lönsamheten bedömer vi att mindre höjningar av konsensusestimaten kommer att ske och att aktien går upp något i dag, då den redan varit stark inför rapporten. Vi upprepar Köp och riktkursen 148 SEK.

Solid lönsamhet och stark organisk tillväxt på 17%

Catena Medias intäkter under Q3 uppgick till 27,7 MSEK, vilket var något bättre än förväntningarna på 27,5 MSEK. Lönsamheten var bättre än väntat med en justerad EBITDA-marginal på 49,1%, konsensusförväntningarna låg på 47,5%. Det var bra att åter se en hög operativ hävstång, då lönsamheten under Q2 var lägre än förväntat. Under kvartalet uppgick den totala organiska tillväxten till 27% och exklusive förvärvade tillgångar uppgick den till 17%. Den senare representerar den underliggande organiska tillväxten och ser solid ut jämfört med vår förväntade organiska tillväxt på 15% för 2019-2020p. När det gäller intäkterna har andelen som kommer från intäktsdelning minskat till följd av de stigande intäkterna i USA som enbart utgörs av nykundsprovisioner. Vår riktkurs på 148 SEK är baserad på genomsnittet av en kassaflödesvärdering (9,8% WACC, långsiktig EBITDA-marginal 40%) och EV/EBIT (14x 2019p) plus uppsida från förvärv. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 569,0 -1,0% 2,6% 0,0%
OMXS30 1 539,0 -0,8% 2,4% -2,4%
OMXH25 4 007,9 -0,3% 2,8% 2,3%
OMXC20 907,6 -1,1% 1,5% -11,4%
OSEBX 893,6 0,5% 2,0% 9,7%
OMXBB 917,2 -0,1% 0,9% -2,9%
Dow Jones 25 461,7 0,8% 4,2% 3,0%
S&P500 2 738,3 0,6% 3,7% 2,4%
Nasdaq C 7 328,9 -0,4% 4,0% 6,2%
SX5E 3 217,4 0,1% 2,0% -8,2%
DAX 11 495,0 -0,2% 1,4% -11,0%
CAC40 5 101,4 0,0% 2,2% -4,0%
RTS 1 134,8 0,0% 2,0% -1,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 73,2 0,5% -5,4% 9,4%
Guld 1 232,3 0,0% 0,1% -4,6%
Silver 14,7 -0,6% 0,6% -12,6%
Aluminium 1 959,0 -0,4% -1,1% -12,6%
Bly 1 948,5 -2,3% -1,2% -21,9%
Koppar 6 239,0 -0,3% -0,3% -12,8%
Nickel 11 680,0 -2,5% -0,4% -4,7%
Zink 2 550,0 -3,9% -5,4% -22,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,47 0,60 2,80 0,40
Sverige, 10 år 0,65 -1,30 4,20 -10,90
Norge, 10 år 1,96 -0,20 4,00 39,90
Tyskland, 10 år 0,43 -0,20 4,40 0,20
GB, 10 år 1,50 1,20 9,50 31,10
USA, 10 år 3,20 -1,23 11,67 76,78
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,34 0,0% -0,6% 5,1%
USD / SEK 9,07 -0,1% -0,7% 10,7%
GBP / SEK 11,80 0,3% 0,9% 6,6%
NOK / SEK 1,09 0,2% -0,4% 8,5%
DKK / SEK 1,39 0,1% -0,6% 4,9%
CAD / SEK 6,93 0,0% -0,4% 6,0%
CHF / SEK 9,02 -0,3% -1,1% 7,4%
JPY / SEK 0,08 -0,2% -1,3% 10,2%
EUR / USD 1,14 0,2% 0,1% -5,1%
USD / JPY 113,20 0,1% 0,6% 0,5%
EUR / GBP 0,88 -0,2% -1,5% -1,4%
AUD / USD 0,72 0,1% 1,9% -7,9%
USD / CAD 1,31 -0,1% -0,3% 4,5%
GBP / USD 1,30 0,4% 1,7% -3,8%
USD / NOK 8,35 -0,3% -0,3% 2,1%
EUR / NOK 9,52 -0,1% -0,2% -3,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde upp 0,8 procent till 25.463, medan S&P 500 steg 0,6 procent till 2.738. Teknikorienterade Nasdaq backade 0,4 procent till 7.329.

Sektorsvis var fastigheter upp 1,7 procent medan kommunikation var ned 0,3 procent.

På bolagsfronten sjönk Apple 2,8 procent efter uppgifter om att bolaget ställer in planerna på utökad produktion av den nya Iphonemodellen XR, som lanserades i förra månaden.

Spotify handlades upp 3,3 procent, efter att ha aviserat ett återköpsprogram av upp till 10 miljoner aktier för ett maxbelopp av 1 miljard dollar.

Bland andra teknikaktier sjönk Facebook, Amazon och Alphabet mellan 1,1 och 2,3 procent. I en tv-sänd intervju på söndagen sade Donald Trump att han tittar på om dessa bolag bryter mot någon konkurrenslagstiftning.

"Det är jag som bestämmer och det är definitivt något vi tittar på", sade presidenten under intervjun.

Netflix var upp 2,1 procent efter en köprekommendation från Buckingham Research.

Under Armour har fått höjd riktkurs av Stifel från 27 till 30 dollar med upprepad köprekommendation. Även Piper Jaffray har höjt sportklädestillverkaren, från 20 till 32 dollar med rekommendationen övervikt (neutral). Aktien steg 1,2 procent till 24 dollar.

Finansmannen Warren Buffets Berkshire Hathaway steg 4,7 procent efter att rörelseresultatet dubblats i det tredje kvartalet.

Matdistributionsgiganten Sysco backade cirka 10 procent sedan bolaget missat förväntningarna för det första kvartalet.

På råvarufronten handlades oljepriset ned något efter en svag avslutning. Donald Trump sade under måndagen att han inte vill gå för hårt fram i sanktionerna mot Iran. Detta för att inte driva upp oljepriset för högt.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning hade OMXS30 fallit med 0,8 procent till nivån. 1.539. Aktier till ett värde av 15,4 miljarder omsattes på Stockholmsbörsen under måndagen.

I Europa sågs små rörelser på ledande börser till oförändrade nivåer. Oljepriset vände upp och steg med runt 1 procent medan basmetallerna sjönk överlag.

Bland OMXS30-aktierna tappade Kinnevik 4,6 procent. Viss oro rådde, då det största innehavet i investmentbolaget, Zalando, kommer med rapport under tisdagen. Mest föll Hexagon, som tappade 4,7 procent.

Bland vinnarna fanns de båda telekombolagen Tele2 och Telia. Sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem har godkänts av bolagsverket. Tele2 var upp 4,5 procent och Telia steg 1,7 procent. Även Astra Zeneca hade en bra dag och lyfte också med 1,7 procent. Senare i veckan, närmare bestämt på torsdag kommer läkemedelsbolaget med sin kvartalsrapport.

Storbankerna spretade och gick åt olika håll. Årets stresstest, gjorda enligt Finansinspektionens regler, visar enligt storbankernas egna kommentarer på styrka. Nordea steg med 0,7 procent medan SHB tappade 0,5 procent.

Tyngde i OMXS30 gjorde Volvo som tappade 2,6 procent. Bolaget har fått en större order på bussar till Latinamerika. Samtidigt visade orderingång för lastbilar i Nordamerika på fortsatt höga nivåer. Trots allt föll aktien under hög omsättning.

Rapportsäsongen har gått in i en ny fas där de mindre bolagen nu står på kö för att rapportera. Kycklingbolaget Scandi Standard var ett av få bolag som rapporterade på måndagen. Bolaget visade upp ett justerat rörelseresultat som ökade med 19 procent under det tredje kvartalet, jämfört med ifjol. Aktien steg inledningsvis tydligt för att sedan sluta dagen upp med 0,4 procent.

Nedåt var det för medicinteknikbolaget Raysearch som tappade 7,2 procent. Analyshuset Pareto konstaterade i en kommentar att bolaget redogjort för få order under det tredje kvartalet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Catena Media Köp 148 SEK na na
Balder Köp 296 SEK na na
Bakkarost Behåll 520 NOK na na
Prosafe Köp 35 NOK na na
William Demant Minska 207 DKK na na
Pandora Köp 400 DKK 9,9 10

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 Nikkei tjänste-PMI okt 50.2/50.7
DE 08:00 Industriorder sep -0.5 %/-3.6 % 2.0 %/-2.1 %
SE 09:30 SCB: industriorder sep -4.9 %/2.0 %
EMU 10:00 Tjänste-PMI (def) okt 53.3/52.7
USA Mellanårsval

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Pandora DK0060252690 Inga tillkännagivanden
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden
Bakkafrost FO0000000179 Inga tillkännagivanden
Archer BMG0451H1170 Inga tillkännagivanden
Catena Media MT0001000109 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.