Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 7 november 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-11-07 kl. 08:20 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-11-07 kl. 08:23 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 -0,3% DJI 0,7% NASDAQ 0,6%
568,9 1 534,6 25 635,0 7 376,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Balder Köp 309 (296) SEK
Catena Media Köp 150 (148) SEK
Bakkafrost Köp (Behåll) 515 (520) NOK
Electrolux Köp (Minska) 235 (195) SEK

Lundbeck

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:277,00 DKK
Pris:301,30 DKK
Analytiker:Mark Belsey
Chefsanalytiker läkemedel
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-07 kl. 08:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-07 kl. 11:13.
H. LundbeckLUN
Diagram

EFTER RAPPORT

Liten och förväntad höjning av guidning

Q3 2018 fortsatte på den inslagna banan från tidigare rapporter med höjd guidning, men med missar för två av fyra viktiga tillväxtdrivare. Lundbeck behöver återigen förlita sig på resultatstöd från läkemedel som möter konkurrens från generiska läkemedel. Vi bedömer att fokus kommer att ligga på att återuppbygga pipeline efter det nyliga bakslaget av deras enda läkemedelskandidat i sen fas. Vi hoppas att få höra mer från den nya vd:n vid telefonkonferensen. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 277 DKK.

Något höjd guidning för intäkter och underliggande EBIT

Lundbeck höjde guidningen för 2018p, vilket var enligt förväntningarna. Bolaget förväntar sig nu intäkter på 17,7-18,1 miljarder DKK och EBIT på 5,1-5,4 miljarder DKK, hjälpt av en australiensisk uppgörelse rörande patentintrång för Lexapro.  För Q3 slog Lundbeck intäktsförväntningarna med 1% och förväntningarna på rörelseresultatet med 2%.

2 av 4 viktiga tillväxtdrivare missar

Under de senaste sex kvartalen har 2-3 av Lundbecks fyra viktigaste tillväxtdrivare missat konsensusförväntningarna. Det var samma visa under Q3 2018. Northera missade med 19% och Brintellix missade med 3%. Den stora missen för Northera berodde på lagerfluktuationer i USA, pågående administrativ börda för läkare, höga patientkostnader samt en temporär uppgång i patienter som väntar på behandling. I stället fick Lundbeck förlita sig på att försäljningen gick bättre för läkemedel som möter konkurrens från generika, under Q3 slog Cipralex förväntningarna med 8% och Sabril med 13%.

Återuppbyggd pipeline i fokus efter misslyckandet med ’35700

Förra månaden meddelade Lundbeck ett negativt utfall i fas III-studien för deras enda läkemedelskandidat i sen fas: Lu AF35700. I dag meddelade Lundbeck att inga nya studier kommer att genomföras och att de utvärderar de kommersiella möjligheterna. Vi bedömer att huvudfokus för Lundbeck blir att återuppbygga sin pipeline och att nya vd:n, Dr Dunsire, anställdes med det syftet. Vi ser fram emot att höra mer om hennes visioner i samband med telefonkonferensen.

Vi har rekommendationen Minska

Vår riktkurs på 277 DKK är baserad på nuvärdet av en summan-av-delarna och rekommendationen är Minska.

Prosafe

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:35,00 NOK
Pris:25,20 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-07 kl. 07:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-07 kl. 10:40.
ProsafePRS
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3 enligt förväntningarna

Prosafe rapporterade ett justerat EBITDA-resultat på 26 MUSD, i linje med vår uppskattning. Vi anser fortsatt att Prosafes roll som marknadsledare är attraktiv, dock förväntas inga större kursförändringar med tanke på det neutrala Q3-resultatet. Vi uppskattar att företaget kommer att ligga bra till för kommande uppdrag både i Sydamerika och Nordsjön. Vi upprepar Köp och riktkursen 35 NOK.

Mindre förändringar för 2018p

Med resultatet rapporterat för Q3 genomför vi mindre förändringar i vår 2018p, men vi behåller 2019-20p oförändrat tills vidare. Trots att den underliggande marknaden förbättras är det för tidigt för att se uppgången för Prosafe. EBITDA under 2019 kommer att vara lägre än 2018, och det dröjer till 2020 innan vi kan se ett trendskifte. Således bedömer vi att 2019 kommer att vara ett mellanår sett till avkastning och EBITDA.

Vi förblir positiva

Vi upprepar Köp, med en riktkurs på 35 NOK baserad på summan-av-delarna och 7,5x EV/EBITDA och en 9,5x P/E 2021p. Skuldnivån är fortfarande hög, med NIBD inklusive återstående investeringar för nybyggnad på 1,6 miljarder USD, så man bör förvänta sig hög volatilitet. Sett till potentialen framöver förväntar vi oss att flottan genererar 300 MUSD i EBITDA i mitten av cykeln. Vid 7x EV/EBITDA innebär det ett värde per aktie på 45-50 NOK (+60%).

Wallenius Wilhelmsen Logistics

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:51,00 NOK
Pris:29,70 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-07 kl. 08:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-07 kl. 10:40.
Wilh. Wilhelmsen ASAWWASA
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3 i linje, men otydliga utsikter

Wallenius Wilhelmsen rapporterade Q3-resultat i linje med förväntningarna. Justerat EBITDA på 152 MUSD jämfört med prognoserna på 151 MUSD av konsensus samt 157 MUSD av KECH. Den rapporterade nettovinsten var 30 MUSD jämfört med prognoser på 21 MUSD av KECH samt konsensus. Efter justeringar för terminssäkringar och valuta så var nettovinsten 23 MUSD, i linje med våra förväntningar. Företaget går mot en marginellt positiv ränteeffekt från förnyelser av kontrakt till 2019 och prestationsförbättringar under två år på 100 MUSD. Prognosen är under konsensus förväntningar på förbättringar av EBITDA på 150 MUSD till 2020p. Vi upprepar Köp och riktkursen 51 NOK.

Flottan minskar till 124 fartyg

Avdelningen Ocean Transportation rapporterade EBITDA på 132 MUSD, strax under förväntan på 135 MUSD. Volymerna minskade till 17,3 M kbm (18,5 M under Q2) och det rådde fortsatt positiv utveckling i lastblandingen då den höga & tunga andelen ökade till 29,7% (29,2%). Flottan minskade gradvis till 124 fartyg.

Positiva förnyelser av kontrakt under 2019

Fraktkostnaderna ökade detta kvartal (16,2 USD/kbm jämfört med 15,8 USD/kbm). Företaget förutspår en marginellt positiv effekt på rater genom kontraktförnyelser under 2019 (30 MUSD) och ytterligare 35% av kontrakten kommer att förnyas under nästa år.

Logistik på land

Rapporterat EBITDA låg på 23 MUSD jämfört med de förväntade 25 MUSD. EBITDA-marginalerna var lite svagare vid 10% (11% KECH). Minskningen kommer främst från terminalerna, som sjönk från 9 MUSD till 7 MUSD.

Värdering

Vi upprepar Köp och riktkursen 51 NOK. Vi anser att värderingen är attraktiv och att aktien handlas med en kraftig rabatt gentemot fartygsvärdena.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:89,00 SEK
Pris:53,05 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-07 kl. 07:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-07 kl. 10:11.
LeoVegasLEO
Diagram

EFTER RAPPORT

Svagt Q3 och långsam start på Q4

LeoVegas Q3-resultat var svagare än väntat. Försäljningen kom in 5,6% under konsensus och EBITDA var cirka 29% under förväntningarna. Med en långsam start på Q4 förväntar vi oss att aktien faller idag, med liknande förändringar i konsensus-EBITDA för 2019-20p. Vi upprepar Köp och riktkursen 89 SEK.

Tuffare regelverk

LeoVegas rapporterade intäkter på 78,6 MEUR för Q3, cirka 5,6% under konsensus på 83,2 MEUR. De svagare intäkterna beror på en fortsatt trend med tuffare regelverk, framför allt i Storbritannien, vilket också förklarar den överraskande svaga tillväxten i Q2. Bolaget uttrycker att trenden i Storbritannien börjar se mer positiv ut, men bolagets totala intäkter på 26,6 MEUR för oktober indikerar att konsensusestimaten för Q4 (92 MEUR) framstår som höga. På EBITDA-nivå hade de svaga intäkterna också en negativ påverkan och rapporterad EBITDA på 9,0 MEUR var cirka 29% lägre än förväntat. Marknadsföringskostnaderna var något lägre än väntat, men detta kunde inte kompensera för de svagare intäkterna. Vi upprepar Köp och riktkursen 89 SEK.

Balder

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:309,00 SEK
Pris:244,20 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-07 kl. 06:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-07 kl. 08:23.
Balder BBALD B
Diagram

EFTER RAPPORT

Balder slår tillbaka

Bolaget har gång på gång levererat aktieägarvärde och har därför historiskt handlats till ett premium jämfört med konkurrenter. Rabatten på 2019p NAV är nu 22%, jämfört med sektorsnittet på 18%. Nästan 60% av fastighetsportföljen är bostäder, vilket är mycket stabilare än kontor. Detta räcker för att motivera ett premium i värderingen. Vidare, i denna del av cykeln, är det en god idé att välja bostadsfastigheter, där risken att lokaler står tomma är nästintill noll. Till följd av en höjd NAV från fastighetsuppvärderingar, höjer vi vår riktkurs från 296 SEK till 309 SEK och upprepar Köp.

Skiljer sig från konkurrenterna

Bostadsfastigheter står för mer än 60% av Balders fastighetstillgångar, kontor står för 17% och detaljhandel och hotell utgör resten. Efter förvärvet av Sato i december 2015 är nära 30% av bolagets tillgångar lokaliserade i Helsingfors. Stockholm och Göteborg står för 20% vardera och Öresund för cirka 15%. 10-15% av intäkterna från fastighetsskötsel kommer ifrån gemensamma affärer med andra bolag (IFPM). Andra SATO-ägare har ett minoritetsägande i Balder och får omkring 10% av bolagets vinster.

Byggrättsportföljen ger potential

Balder har målet att skapa en omfattande portfölj av byggrätter med utvecklingsfastigheter och byggprojekt. Syftet är att konstant producera nya hyreslägenheter, bostadsrätter och kommersiella fastigheter under egen förvaltning. Allt som allt har Balder 10 000 byggrättigheter på befintlig mark.

Q3: Underliggande vinst 4% bättre än förväntningarna

Om vi justerar för de temporära positiva effekterna i finansnettot, var intäkter från fastighetsförvaltning 4% över våra förväntningar, vilket fick stöd i bättre hyresintäkter (på grund av projektvaluta och förvärv etc). Fastighetsuppvärderingar kom in på 3,3 miljarder SEK (vi väntade oss 0,6 miljarder SEK) eller en ökning i fastighetsvärden på 3%. Vi höjer våra estimat för fastighetsuppvärderingar med 2,8 miljarder SEK för 2018p, men inget för 2019p.

Försiktig värdering, med 22% rabatt till 2019p NAV

Som tidigare, väntar vi oss att sektorn handlas i linje med NAV på 12m sikt. Med höjda estimat för fastighetsuppvärderingar, höjer vi vår riktkurs från 296 SEK till 309 SEK och upprepar Köp.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:114,20 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-07 kl. 06:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-07 kl. 08:23.
Catena MediaCTM
Diagram

EFTER RAPPORT

Förbättrad lönsamhet

Catena Media rapporterade en stark Q3-vinst, med intäkter något över våra förväntningar och förbättrad lönsamhet, även om denna delvis beror på en positiv engångseffekt på kostnaderna. Den solida organiska tillväxten på 17% och positiva USA-utsikter indikerar fortsatt lönsam tillväxt framöver. Vi höjer estimaten något. Riktkursen uppjusteras till 150 SEK (148) och vi upprepar Köp.

Stark organisk tillväxt

Catena Media bekräftade potentialen i affärsmodellen i Q3, med organisk tillväxt på 17% och förbättrad lönsamhet efter kostnadsökningen för att driva tillväxten i USA i Q2. Marginallyftet beror delvis på en positiv engångseffekt på kostnaderna, men lönsamheten var i linje med våra förväntningar efter att vi justerat för detta (EBITDA-marginal på 47,3%, upp från 46,4% i Q2). Eftersom många av kostnaderna för USA-expansionen nu är tagna finns potential för fortsatta lönsamhetsförbättringar framöver. Tillsammans med solid organisk tillväxt gör detta att vår positiva bedömning för 2019-20p har stärkts. Vi höjer EBITDA med cirka 1-2% för 2019-20p.

Stark position i USA

En nyckelmarknad för Catena Medias tillväxt under 2019-20p är USA, på grund av borttagandet av begränsningen för sportvadslagning. Catena Media bekräftade denna potential i Q3-rapporten. Man belyste bolagets starka position på en marknad där man genom en tidig start intagit en tydlig förstaplats. Bolagets nätsidor i USA (Legalsportsreport.com och PlayUSA.com, t ex) är högt rankade i organiska sökningar och man söker nu addera till nyckelsidorna Askgamblers, JohnSlots och Bettingpro, vilket antyder en ännu starkare USA-position.

Vi höjer riktkursen och upprepar Köp

Catena Medias Q3-rapport bekräftade vår positiva syn på bolaget. Riktkursen uppjusteras till 150 SEK (148), efter något högre estimat. Vi upprepar Köp.

Bakkafrost

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:515,00 NOK
Pris:465,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-07 kl. 05:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-07 kl. 08:23.
BakkafrostBAKKA
Diagram

EFTER RAPPORT

Inte läge för 2019

Bakkafrost levererade siffror som på det hela taget var under förväntan. Prognosen för 2019 var även lägre än förväntat vilket avspeglade sig på aktiekursen. Med det sagt så anser vi ändå att Bakkafrost är av stort värde på grund av de investeringar i post-smolt som de har genomfört, vilket troligtvis kommer att generera bra avkastning och tillväxt de kommande åren. När vi tittar på de underliggande fundamenten för Bakkafrost så ser vi att de redovisar bra nivåer gällande pris och fasta kostnader. Företaget påverkades av sjukdomar, vilket bör ses som en isolerad händelse. Aktiekursen ligger på ungefär samma nivå som i våras. Vi tror nu på en stark framtid för Bakkafrost och höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och sänker riktkursen till 515 NOK (520).

Prognosen för 2019 – en besvikelse

Företagets prognos för 2019 var under vår förväntan, samtidigt sänkte företaget årets prognos. Bakkafrost förväntar sig att volymen uppgår till 13 644 ton under Q4 2018 (KECH: 16 661 ton) och 53 000 ton under 2019 (KECH: 57 000 ton). Företaget sköt även upp lanseringen av deras 1m smolt från 2018 till 2019. Vi ser att förväntningarna på skörden av smolt är rekordlåga under de kommande åren. Anledningen till det är bland annat att företaget har haft problem med att producera tillräckligt med smolt, speciellt med tanke på deras tidigare problem med sjukdomar och algblomning.

Marginalerna är stabila

Bakkafrost rapporterade slakt EBIT/kg på 24,8 NOK, vilket ger goda marginaler med tanke på att snittpriset på lax under kvartalet låg på 54 NOK/kg. MHG (som hade exceptionellt låga kostnader) levererade en marginal på 18 NOK/kg. Naturligtvis beror marginalen på en solid efterfrågan från marknader som MHG inte har tillgång till (Ryssland och Kina), men vi ser ingen kortsiktig lösning på handelskonflikten. Vi uppskattar att Bakkafrost kommer att leverera en premie till MHG på omkring 8-10 NOK/kg under de kommande åren.

Värdering

Vi värderar Bakkafrost med en diskonterad kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 21 DKK och WACC på 7,4%. Vi använder också en summan-av-delarna-värdering. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och sänker riktkursen till 515 NOK (520).

Electrolux

Rek: Köp (Minska)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:195,15 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-07 kl. 06:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-07 kl. 08:23.
Electrolux BELUX B
Diagram

EFTER RAPPORT

Slut på nedgraderingscykeln

Vi sänker vår VPA med ytterligare 9% och 8% för 2018-2019p. Dock, med prishöjningar som är positiva, råmaterialkostnader som nått toppen och det värsta scenariot för tullar nu inkluderat i estimaten, tror vi att vi nått slutet på nedgraderingscykeln. Vi ser nu en attraktiv kvot för risk/avkastning och uppgraderar till Köp (Minska) samt höjer riktkursen till 235 SEK (195).

Sämre Q3 sänkte förväntningarna

Electrolux rapporterade en justerad EBIT på 1 522 MSEK med en marginal på 5%, ned 180 punkter å/å. Det var 19% under våra förväntningar och 13% under konsensus, vilka redan hade sänkts med 11% inför rapporten. Electrolux höjde motvinden från råmaterial, valuta och tullar till cirka 3 miljarder SEK för 2018p och förväntade sig samma storlek inför 2019p, vilket var mer betydligt mer än våra och marknadens förväntningar.

VPA sänks med 8-9% för 2018-2019p

Till följd av ett svagt Q3-resultat och guidningen inför 2019p har vi sänkt VPA med 9% för 2018p och 8% för 2019p. Vi tar nu höjd för det värsta scenariot när det gäller importtullar till USA, vilket är i linje med guidning och sannolikt konsensus. Dock är prishöjningar positivt och råmaterialkostnaderna kan mycket väl ha nått toppen, vilket leder till vår bedömning att vi har nått slutet på negativa resultatrevideringar.

Förbättrad visibilitet, vi återgår till resultatvärdering

Aktien är ned 33% de senaste tolv månaderna till följd av sänkta vinstestimat i kombination med lägre visibilitet. Dock, med ett P/E på 10x på ett resultat som kan ha en uppsida anser vi att aktien är attraktiv igen. Med en målmultipel på 12x når vi riktkursen 235 SEK och med en uppsida på 20% höjer vi rekommendationen till Köp (Minska).

Många Trumptriggers framöver

Sannolikt implementeras tullar på 25% från 2019p, men det ligger nu i estimaten. Vi ser ingen materiell påverkan för Electrolux om Trump utökar tullarna till all import från Kina. Däremot kan förhandlingarna ha en positiv utgång och med borttagna tullar kan det skapa en vinstbonanza för Electrolux. Vi höjer rekommendationen till Köp (Minska) och höjer riktkursen till 235 SEK (195).

Kone

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:46,00 EUR
Pris:43,50 EUR
Analytiker:Martin Flueckiger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-07 kl. 06:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-07 kl. 08:23.
Kone BKNEBV
Diagram

EFTER RAPPORT

Måttlig förbättring i Kina nästan inprisad

Efter Q3-resultatet har vi sett över analysen av Kone och drar slutsatsen att det värsta sannolikt är bakom oss även om marknaden för ny utrustning kvarstår som återhållsam, enligt oss. Vi behåller därför riktkursen på 46 EUR och rekommendationen Behåll.

Utsikterna i Kina förbättras måttligt

Medan vi förväntar oss avtagande tillväxt i Kones största regionala marknad, EMEA, under nästa år till följd av försvagningen av bygglov i Europa, förväntar vi oss att den kinesiska marknaden återhämtar sig och växer med 2% för 2019p, då bolåneräntor nu sänks i flera städer. Dock är vår tillväxtprognos för Kina osäker till följd av den boprisuppgång som skett nyligen, vilket kan begränsa, eller till och med reversera, de stimulansåtgärder som vidtagits. Som en konsekvens, och med hänsyn till svåra jämförelsetal, bedömer vi att tillväxten i orderingång saktar ned till 3,8% nästa år. Till efterfrågeoron bidrar stigande likviditetsrisker för Kinas fastighetsutvecklare samt en möjlig nationell fastighetsskatt.

Vinsten per aktie minskas med 2,9%

Givet att marginalen på mottagna order började stabiliseras under Q4 2017, efter Kones prishöjningar i Kina vid den perioden, fortsätter vi att förvänta oss en högre justerad rörelsemarginal under Q4 på 13,6%, en uppgång med 50 punkter å/å och 160 punkter q/q. I tillägg finns Kones pågående kostnadsbesparingsprogram (Accelerate) som kan höja marginalen ytterligare för 2019p, även om mycket kommer att bero på stålprisets utveckling. Dock, till följd av de sämre marginalerna under Q3 har vi sänkt marginalestimatet med 60 punkter i genomsnitt för 2018-2020p, vilket medför sänkta estimat för vinsten per aktie med 2,9 procent i genomsnitt för 2018-2020p.

Värdering inte attraktiv

Kone handlas med en rabatt på 2-3% för P/E 2018p och 2019p, vilket kan jämföras med det historiska snittet för de fem senaste åren på 9%. Det indikerar att den relativa värderingen mot Schindler inte är attraktiv för tillfället. Givet en rabatt på 7% mot Schindler ger det en målmultipel på 23,5x för 2019p, vilket ger ett motiverat värde på 44,9 EUR. Vår kassaflödesvärdering ger ett värde på 47,2 EUR. Genomsnittet ger vår riktkurs på 46 EUR. Vi upprepar Behåll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 568,9 0,0% 1,8% 0,0%
OMXS30 1 534,6 -0,3% 1,2% -2,7%
OMXH25 3 994,6 -0,3% 2,3% 2,0%
OMXC20 910,4 0,3% 2,3% -11,1%
OSEBX 890,9 -0,3% 2,5% 9,4%
OMXBB 911,4 -0,6% 0,7% -3,5%
Dow Jones 25 635,0 0,7% 3,1% 3,7%
S&P500 2 755,5 0,6% 2,7% 3,1%
Nasdaq C 7 376,0 0,6% 3,0% 6,8%
SX5E 3 207,4 -0,3% 1,9% -8,5%
DAX 11 484,3 -0,1% 1,7% -11,1%
CAC40 5 075,2 -0,5% 1,9% -4,5%
RTS 1 151,1 1,4% 4,1% -0,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,1 -1,4% -5,0% 7,9%
Guld 1 231,6 -0,1% 0,5% -4,6%
Silver 14,7 -0,2% 1,9% -12,8%
Aluminium 1 950,0 -0,5% -0,1% -13,0%
Bly 1 910,0 -2,0% -0,3% -23,4%
Koppar 6 205,0 -0,5% 1,1% -13,3%
Nickel 11 820,0 1,2% 1,0% -3,6%
Zink 2 572,0 0,9% -2,9% -22,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,47 0,00 3,00 0,40
Sverige, 10 år 0,65 -0,60 4,70 -11,50
Norge, 10 år 1,96 -0,20 3,20 39,70
Tyskland, 10 år 0,43 -0,20 5,50 0,00
GB, 10 år 1,53 2,60 12,80 33,70
USA, 10 år 3,21 1,15 10,56 77,93
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,35 0,1% -0,6% 5,2%
USD / SEK 9,06 -0,1% -1,1% 10,7%
GBP / SEK 11,85 0,4% 1,7% 7,0%
NOK / SEK 1,08 -0,2% -0,7% 8,2%
DKK / SEK 1,39 0,1% -0,6% 5,0%
CAD / SEK 6,91 -0,3% -1,0% 5,7%
CHF / SEK 9,03 0,1% -1,0% 7,4%
JPY / SEK 0,08 -0,2% -1,6% 10,0%
EUR / USD 1,14 0,1% 0,5% -4,9%
USD / JPY 113,37 0,2% 0,5% 0,6%
EUR / GBP 0,87 -0,3% -2,2% -1,7%
AUD / USD 0,72 0,3% 1,6% -7,6%
USD / CAD 1,31 0,2% -0,1% 4,7%
GBP / USD 1,31 0,5% 2,7% -3,3%
USD / NOK 8,36 0,2% -0,4% 2,3%
EUR / NOK 9,55 0,3% 0,1% -2,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde upp 0,7 procent till 25.638, medan S&P 500 var upp 0,6 procent till 2.755. Även teknikorienterade Nasdaq ökade 0,6 procent, till 7.376.

Samtliga sektorer i S&P 500 stängde på plus där råvaror ökade mest med en uppgång på 1,5 procent medan energi var upp 0,3 procent.

På bolagsfronten har flera läkemedelsbolag lämnat starka rapporter. Däribland Mylan, som rusade 16 procent sedan vinsten mer än dubblats för det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal året innan.

I sektorn rapporterade även Eli Lilly, som redovisade en bättre vinst per aktie än förväntat samt höjd helårsprognos. Aktien backade dock 3,9 procent.

Mediaströmningstjänstebolaget Pandora Media, som till delar konkurrerar med svenska Spotify, redovisade ett resultat som slog analytikernas förväntningar och intäkterna från prenumerationer ökade med nästan 50 procent. Aktien var upp 4,4 procent.

Symantec rusade 12,6 procent sedan private equity-bolaget Thoma Bravo uppges vilja köpa cybersäkerhetsbolaget, skrev Bloomberg News.

Booking, som är moderbolag till bland annat Priceline.com, steg 4,2 procent efter att ha redovisat försäljning och vinst för det tredje kvartalet som överträffade analytikernas förväntningar.

Hotellkedjan Marriotts aktie backade 5,1 procent efter att bolaget justerat ner prognosen för intäkter per rum för det fjärde kvartalet.

General Electric har beslutat sälja sin kommersiella belysningsdivision till private equity-bolaget American Industrial Partners. Aktien, som hittills i år tappat 45 procent, handlades upp 1,5 procent.

Hedgefondförvaltaren David Einhorn tror att Teslas tredje kvartal var "så bra som det kommer att bli" och menar att försäljningen av Model 3 kommer att avta framöver. Tesla-aktien stängde runt oförändrat.

Bland övriga aktier rekylerade Apple upp en dryg procent efter de två senaste handelsdagarnas fall på runt 10 procent

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

OMXS30-indexet stängde ned 0,3 procent till 1.535. Omsättningen uppgick till 12,4 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. I Europa noterades det tyska DAX-indexet oförändrat, CAC40 var ned 0,4 procent och i London backade FTSE100-indexet 1,0 procent.

Inom OMXS30 tyngde klädjätten H&M som sjönk med 2,6 procent och Tele 2 som stängde ned 3,3 procent. Låstillverkaren Assa Abloy var den största vinnaren och för detta räckte det med en uppgång på 0,8 procent. Bland industribolagen noterades även SSAB, ABB och Volvo på plus.

Kasinoaffiliatebolaget Catena Media redovisade en organisk tillväxt på 17 procent och ett ebitda-resultat på 13,6 miljoner euro i det tredje kvartalet. Det var i linje med analytikernas förväntningar och aktien handlades kring nollstrecket under stora delar av dagen.

På tisdagseftermiddagen framkom det att hedgefonden Bodenholm, som är knuten till Brummer & Partners, gått in som storägare i Catena Media. Bodenholm har inte haft något publikt ägande sedan tidigare, enligt ägardatatjänsten Holdings. Hedgefonden hade vid det senaste månadsskiftet en post om 3,3 procent av antalet aktier i bolaget. Catena Media-aktien avancerade i spåren av nyheten och stängde upp 5,7 procent.

Tisdagens stora kursvinnare var spelutvecklaren Starbreeze vars aktie steg med 25 procent. Kvartalsrapporten bjöd som väntat på en förlust, och målsättningen om att ebitda-resultatet ska vara positivt från det fjärde kvartalet upprepades. Det som ska vända bolaget till svarta siffror i innevarande kvartal är spelet Overkill's The Walking Dead som lanseras på tisdagen och spelet har under dagen legat i topp på den digitala försäljningsplatformen Steams försäljningslista.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Leo Vegas Köp 89 SEK 0,57 na
Vestas Wind Systems Köp 518 DKK na na
FLSmidth Behåll 400 DKK na na
Grieg Seafood Köp 127 NOK na na
Lundbeck Minska 277 DKK na na
G4S Köp 305 GBP na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriproduktion sep -0.3 %/n.a. -0.3 %/-0.1 %
EMU 11:00 Detaljhandel sep 0.1 %/0.8 % -0.2 %/1.8 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Lundbeck DK0010287234 Inga tillkännagivanden
Prosafe CY0100470919 Inga tillkännagivanden
Wallenius Wilhelmsen Logistics NO0010571680 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 5
Balder SE0000455057 3
Catena Media MT0001000109 3
Bakkafrost FO0000000179 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Kone FI0009013403 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.