Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 8 november 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-11-08 kl. 08:25 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-11-08 kl. 08:28 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,3% DJI 2,1% NASDAQ 2,6%
570,9 1 538,7 26 180,3 7 570,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Kongsberg Automotive Köp 10,50 (11) NOK
LeoVegas Köp 69 (89) SEK

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 NOK
Pris:101,05 NOK
Analytiker:Kevin Roger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 09:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 14:02.
Subsea 7 S.A.SUBC
Diagram

EFTER RAPPORT

Bättre Q3, men svag marginalprognos för 2019

Trots att Q3 är över förväntan, lämnar Subsea 7 svaga prognoser inför nästa års EBITDA (EBITDA-marginalerna förväntas sjunka trots en positiv påverkan från IFRS16 på 100 MUSD), vilket troligtvis kommer att sänka aktiekursen idag. 2019 kommer att vara ett lågvattenmärke i bolagets cykliska lönsamhet, vilket de förväntas återhämta från 2020 och framåt. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 150 NOK.

Bättre Q3 än förväntat

Q3 blev bättre än förväntat; 1) koncernens inkommande ordervärde är över förväntan på 0,8 miljarder USD (förväntan var på 0,7 miljarder USD), 2) Försäljningssiffrorna är relativt lika förväntan på 1,08 miljarder USD (förväntan var på 1,06 miljarder USD) men koncernens EBITDA-marginal var över förväntan – exklusive variationsbeställningen från Beatrice-projektet på 20,1% (KECH: 18,1%, konsensus: 19,4%); de prestationerna drivs främst av SURF- och Conventional-enheterna, som rapporterade robusta nettointäkter med 10,7% marginal (med en mycket hög utnyttjandegrad av flottan på 89%). Koncernens kassaflöden har varit robusta detta kvartal (115 MUSD av fritt kassaflöde) därmed ökade nettokassaflödet till 468 MUSD (340 MUSD vid slutet av H1 2018).

Mycket dålig marginalprognos för 2019

Prognoserna för inkomsterna och marginalen 2018 lämnas oförändrade, och den positiva trenden inom anbudsaktiviteterna har fortsatt, med flera stora projekt inom nya områden som förväntas nå marknaden under 2019 (beställningar på 3 miljarder USD hittills i år ger stark tilltro till vår prognos på 3,7 miljarder USD för hela 2018). Under 2019 förväntas försäljningen vara något lägre jämfört med 2018p, i linje med vår, samt konsensus, prognos. Men koncernen lämnar en mycket dålig prognos för marginalerna under 2019 och räknar med att EBITDA-marginalen sjunker jämfört med 2018 (fortfarande tvåsiffrigt). Detta trots en förväntad positiv effekt på 100 – 110 MUSD från de nya IFRS16 reglerna (vilket innebär en positiv effekt på omkring 300 punkter för marginalen).

2019 förväntas bli svagt, återhämtningen börjar 2020

2019 förväntas bli ett svagt år sett till lönsamhet. Det positiva är att från år 2020 förväntas återhämtningen påbörjas.

Viktad värdering

Medan Q3 är bättre än förväntat, ser 2019 ut att bli ett svagt år sett till prognoserna för marginalen. Betryggande inslag är att 2019 kommer att vara lågvattenmärket för koncernens lönsamhet. Vid priset 102 NOK viktas redan prognosen för EBITDA nästa år på cirka 500 MUSD in aktiekursen, vilket innebär EBITDA-marginaler på nära 13%. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 150 NOK

Avance Gas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:40,00 NOK
Pris:20,48 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 09:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 12:27.
Avance Gas Holding LtdAVANCE
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3 enligt prognos

Avance rapporterade under Q3 ett EBITDA på 8 MUSD jämfört med KECH förväntningar på 9 MUSD (konsensus 7 MUSD). TCE-intäkter låg på 15 300 USD/dag under Q3 jämfört med spotindex för VLGC som låg på 19 000 USD/dag (en månads fördröjning på Clarkson). Den justerade nettoförlusten var -9 MUSD, 2 MUSD under förväntningarna. Prognosen för Q4 är 20 300 USD/dag till 74%. Vår prognos ligger på 21 400 USD/dag, och vi är 30% över konsensus. Vi ser positiva tecken på marknadskommentarerna av Avance, där Mariner East II-rörledningen äntligen börjar bli färdig. Det, tillsammans med Enterprise avsikt att öka kapaciteten med 30% till mitten av 2019, bör förbättra exportkapaciteten från USA. Vi upprepar Köp och riktkursen 40 NOK.

Fortfarande positiva prognoser för 2019

Avance upprepar sin positiva prognos för de kommande två åren med kommentaren att kombinationen av exporttillväxten samt återvinningen av äldre fartyg i USA (och Mellanöstern/Australien) bör absorbera de nya fartygen som kommer att tas i bruk under de kommande två åren.

Likvida medel

Företaget rapporterade likvida medel (inklusive RCF) på endast 67 MUSD vid slutet av Q3. Reduktionen från 81 MUSD (Q2) återspeglade fraktbetalningar samt ökade fraktfodringar. För närvarande rapporterar bolaget återigen likvida medel till 79 MUSD.

Köp och riktkurs på 40 NOK

Vi bedömer att nuvarande NAV uppgår till 25 NOK och att aktien handlas med 20% i rabatt. I och med en starkare marknad 2019, kan vi se en ökning av NAV till 51 NOK. Vår riktkurs antar en rabatt till NAV på 20%. Vi upprepar Köp och riktkursen 40 NOK.

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:61,00 GBP
Pris:58,57 GBP
Analytiker:Mark Belsey
Chefsanalytiker läkemedel
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 09:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 10:58.
AstraZenecaAZN
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3: Bättre intäkter drivet av Tagrisso och Imfinzi

AstraZenecas intäkter slog intäkterna med 3% drivet av läkemedlen Tagrisso och Imfinzi inom onkologi. Vi såg inga större uppdateringar när det gäller tidplanen för deras pipeline och vi bedömer fortsatt att de huvudsakliga nyheterna under Q4 är fas III-studien för Roxadustat samt överlevnadsdata från MYSTIC-studien. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 61 GBP.

3% bättre produktförsäljning än förväntat

Mycket av AstraZenecas bättre än väntade försäljning på 139 MUSD (3%) fördes vidare till rörelseresultatet som slog förväntningarna med 91 MUSD (7%). Bolaget behöll guidningen för helåret 2018 med en låg ensiffrig procentuell ökning i produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten på 3,30-3,50 USD. De uppdaterade dock delar av guidningen för rörelsekostnaderna och förväntar sig nu en liten minskning av kostnaderna för R&D medan försäljnings- och administrationskostnaderna väntas bli något högre, vilket drivs av produktlanseringarna av Imfinzi och Fasenra samt investeringar i Kina.

Försäljningsmix förbättras

De viktiga tillväxtdrivarna Tagrisso och Imfinzi slog intäktsförväntningarna med 6% respektive 9%. Tagrisso har nu godkännanden för första linjens behandling på ett antal geografiska nyckelmarknader. Försäljningen var också stark på tillväxtmarknaderna. Under kvartalet gynnades AstraZeneca även av bättre försäljning än väntat för läkemedel som möter konkurrens från generika (t ex Nexium och Crestor). Tudorza stod för den största negativa avvikelsen (57%).

Inga större förändringar i tidsplanen för utvecklingsportföljen

Vid en första anblick ser vi få stora ändringar i tidsplanen för nyheter från utvecklingsportföljen och vi bedömer fortsatt att de huvudsakliga nyheterna under Q4 är fas III-studien för Roxadustat samt överlevnadsdata från MYSTIC-studien (Imfinzi). Nyheter från studien Kestrel (Imfinzi) väntas nu första halvåret nästa år istället för i år.

Vi har rekommendationen Köp

Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 61GBP (6100p) som baseras på nuvärdet av vår summan-av-delarna-värdering.

Grieg Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:137,00 NOK
Pris:119,80 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 05:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 10:25.
Grieg SeafoodGSF
Diagram

EFTER RAPPORT

Oh Canada

Grieg Seafood leverarade en operativ EBIT på 160 NOK, i linje med deras vinstvarning som kom den 24 oktober. I och med att företaget levererade sin EBIT i vinstvarningen, innehöll deras rapport få nyheter om Q3. De har oförändrade volymförväntningar för 2018 på 75 000 ton. För 2019 förutspår de ”enbart” 82 000 ton (KECH: 89 000 ton). Kanada är den stora avikelsen i våra uppskattningar; det norska segmentet förväntas uppnå volymer i enlighet med våra beräkningar för 2019. Huvudskälet till att det gick bra för aktien igår var den ”extraordinära” utdelningen för 2017 på 2 NOK/aktie som offentliggjordes – vi förväntade oss en utdelning på 1 NOK/aktie. Vi upprepar Köp och riktkursen höjs till 137 NOK (127).

Vinstvarningen lär bli omdiskuterad

Grieg Seafood meddelade en vinstvarning i slutet av oktober, vilken visade på höga kostnader i alla segment utom Finnmark. Gälsjukdomar drabbade odlingen vid Shetlandsöarna och algblomning orsakade skada i Kanada. Utöver det så redovisade företaget höga kostnader i Rogaland som orsakades av låga volymer. När vi går in i Q4 förväntar vi oss att kostnaderna kommer att sjunka något och den största bidragande faktorn till det är lägre kostnader i Rogaland.

Volymprognos

Grieg Seafood behåller sin volymprognos för 2018p och förväntas slakta 24 000 ton under Q4, vilket är 7 000 ton mer än under Q3. De prognostiserar 82 000 ton (KECH: 89 000 ton) för 2019, vilket således är en besvikelse. Grieg Seafood förväntas kunna slakta 22 000 ton i Rogaland (KECH: 21 000 ton), 34 000 ton i Finnmark (KECH: 14 000 ton), 14 000 ton i BC (KECH: 20 000 ton) och 12 000 ton vid Shetlandsöarna (KECH: 14 000 ton). Således ser vi att Kanada tar ett steg tillbaka gällande volymerna, vilket till viss del beror på kapacitetsproblem. Det kommer enligt beräkningarna att lösas till följd av deras nya expansionsprojekt inom smolt. BC förväntas slakta 17 500 ton under 2018p.

2020 intakt

Företaget förväntas fortfarande slakta 100 000 ton år 2020, vilket vi tror på. Det kräver en stark tillväxt (18 000 ton) och alla segment måste fungera bra för att det skall kunna uppfyllas. Med det sagt planerar företaget att odla relativt stor smolt, vilket minskar den biologiska risken något. Vi noterar även att den relativt låga slakten under 2019p beror på att företaget bygger biomassa för att öka slakten under 2020.

Värdering

Vi värderar Grieg Seafood med en DCF med en långsiktig EBIT/kg på 14 NOK (WACC 8,5%)  och slakt EV/kg på 163 NOK. Vi upprepar Köp och riktkursen höjs till 137 NOK (127).

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:76,00 SEK
Pris:81,74 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, chef IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 06:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 10:25.
Ericsson BERIC B
Diagram

UPPDATERING

Uppdaterade mål för 2020 i stort sett i linje med förväntningarna

Inför kapitalmarknadsdagen i New York senare i dag höjde Ericsson försäljningsmålet för 2020 och upprepade marginalmålet, vilket var väntat och marginalmålet på över 12% väntas senast 2022 (något senare än våra förväntningar). Vi upprepar Behåll och riktkursen 76 SEK.

Ericsson höjer försäljningsmålet för 2020 som förväntat

Som vi hade förväntat oss höjer Ericsson försäljningsmålet för 2020 till 210-220 miljarder SEK (190-200 miljarder SEK), vår förväntan var 217 miljarder SEK. Höjningen sker som följd av starkare nätverksmarknad, en mer gynnsam dollarkurs (nu 8,70 USD/SEK jämfört med tidigare 8,20 USD/SEK). Ericsson bedömer nu: 1) nätverksförsäljning (Networks) uppgår till 141-145 miljarder SEK (jämfört med vår förväntan på 148 miljarder SEK och tidigare prognos på 128-134 miljarder SEK) tack vare starkare efterfrågan och bättre marknadsandelar; 2) försäljning inom Digital Services som uppgår till 41-43 miljarder SEK (jämfört med tidigare prognos på 42-44 miljarder SEK); 3) försäljning inom Managed Services uppgår till 23-25 miljarder SEK (jämfört med tidigare prognos på 20-22 miljarder SEK); 4) Försäljning inom Emerging Business uppgår till 5-7 miljarder SEK (jämfört med tidigare prognos på 3-5 miljarder SEK och vår förväntan på 6,9 miljarder SEK).

Ericsson bekräftar rörelsemarginal

Ericsson bekräftar prognosen för en justerad rörelsemarginal på över 10% för år 2020 (vår förväntan: 11,5%) med: 1) rörelsemarginalen för Networks prognostiseras fortsatt till 15-17% (vår förväntan är 15,7%); 2) rörelsemarginalen för Digital Services prognostiseras till några procent (vår förväntan: 100 MSEK i förlust); 3) rörelsemarginalen för Managed Services prognostiseras till 5-8% (jämfört med tidigare prognos på mellan 4-6%); 4) rörelsemarginalen för Emerging Business prognostiseras till omkring break-even (oförändrat).

Tillväxt på 2-3% fram till 2022

Ericsson bedömer nu att marknaden växer med 2-3 procent per år under åren 2018-2022p. Bolaget har målet att nå det långsiktiga rörelsemarginalmålet på 12% senast 2022.

Behåll upprepas

Riktkursen lämnas oförändrad på 76 SEK baserat på en kassaflödesvärdering (9% WACC, 12% justerad rörelsemarginal). Vi upprepar Behåll då värderingen redan diskonterar målen för 2020.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:185,00 SEK
Pris:143,65 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 10:25.
Skanska BSKA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3: Inga större överraskningar

EBIT för Q3 hade tidigare meddelats, men orderingången på 30,6 miljarder SEK kom in något över våra estimat. Orderläget på 186,3 miljarder SEK, ned 6% q/q (-4% å/å) var i linje med bolagets strategi att fokusera på att återställa lönsamheten snarare än volymtillväxt. Inom bostäder är startade enheter och sålda upp å/å och den försålda kvoten i nuvarande produktion är upp 1% q/q till 72%. Vinster i kommersiella fastigheter efter vinstvarningen den 18 oktober för Q3 2018 bör lyfta vår 2018p EBIT >10%, låt vara med begränsad påverkan på 2019-20p. Vi förväntar oss en ganska neutral kursreaktion. Det starkare kassflödet å/å och stora vinster i kommersiella fastigheter i Q4 2018p adderar förtroende för utdelningstemat (oförändrad eller ökande ordinarie utdelning per aktie sedan 2002). Vi upprepar Köp och riktkursen 185 SEK.

Inga större revideringar

Vårt första intryck är att Q3 2018 isolerat sannolikt inte föranleder några större estimatrevideringar. Vinster relaterade till avyttringar av kommersiella fastigheter som meddelats efter vinstvarningen den 18 oktober och som bokas i Q4 2018p höjer dock vårt EBIT för 2018p med >10%, låt vara med begränsad påverkan på EBIT för 2019-20p. Vi upprepar Köp och riktkursen 185 SEK.

Recipharm

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:134,40 SEK
Analytiker:Arsene Guekam
Chefsanalytiker, chef över Biotech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 08:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 10:25.
Recipharm BRECI B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3 försäljning i linje, lönsamhet något under förväntningar

Som väntat presenterade Recipharm ett relativt lågt Q3. Nettoförsäljningen var 1,4 miljarder SEK, en ökning med 18% samtidigt som EBITDA ökade med 47% till 151 MSEK. Kvartalet var starkt påverkat av nedstängningar på grund av underhåll och semester. Samtidigt som försäljningen var i linje med våra förväntningar och konsensus, var lönsamheten något under. Dock är vi fortsatt övertygade om möjligheterna för den återstående delen av året. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 172 SEK.

Q3-resultat

Sterile liquids och Solids utvecklades väl (tillväxt över 15% i lokala valutor), samtidigt som kvartalet var något negativt för Development & Technology som var stillastående. Försäljningen för Sterile liquids ökade främst på grund av utnyttjande av förlängd lyophilisation och blow-fill-seal-kapacitet, så väl som produktivitetsförbättringar i Indien. Solid & Division (+18%) fortsätter att dra fördel från samarbetet med Roche i Spanien, återhämtningsförsök från tekniska problem i tidigare kvartal, samtidigt som Q3 blev något dämpat på grund av en utfasning av order till asiatiska marknader.  Development var stillastående främst på grund av negativa valutaeffekter. Utvecklingen under Q3 påverkades av lägre royalty-intäkter och problem med sourcing för IP. Gällande lönsamheten, kom EBITDA in på 10,6%, en ökning med 50 punkter, vilket var något under förväntningarna. Vi noterar produktivitetsförbättringar i Indien i Solids och en positiv påverkan från den ökade kapaciteten i Sterile. Det operativa kassaflödet var fortfarande negativt, men det fria kassaflödet var 45,9 MSEK på grund av mindre investeringar och lägre finansiell aktivitet samt lägre rörelsekapital. Trots temporära tillverkningsbegränsningar i Ashton, är prospektet fortsatt lovande med den fortsatta upptrappningen av kapaciteten i Sterile, integreringen av Holmes och ett ökat bidrag från Indien. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 172 SEK. Vi värderar Recipharm med en DCF (7,2% WACC, slutlig tillväxt 2%).

New Wave

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:66,00 SEK
Pris:55,00 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 06:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 09:37.
New Wave Group BNEWA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3, första intrycket

New Wave rapporterade en stark försäljningstillväxt på 9% i lokala valutor och 17% totalt. Detta var 7% över våra estimat. Investeringar i försäljning, marknadsföring och infrastruktur belastade dock lönsamheten och EBIT sjönk 18% till 118 MSEK, 33% under vårt estimat på 175 MSEK. Marginalerna var särskilt svaga i divisionerna Sport & Leisure och Gifts & home furnishing. Aktien har fallit med 20% från toppnivån, men vi förväntar oss ändå nedgång på grund av föreliggande marginalpress. Vi upprepar Köp och riktkursen 66 SEK.

Kesko

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:48,00 EUR
Pris:53,00 EUR
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 06:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 08:28.
Kesko BKESBV
Diagram

UPPDATERING

Fördjupad information kring påverkan av IFRS 16

Kesko, ett bolag som inte äger mycket fastigheter, meddelade på deras kapitalmarknadsdag i juni att de planerar att applicera en full retroaktiv tillämpning (FRA). De har även redan publicerat sina justerade finansiella IFRS 16-siffror för 2017. Vi ser också att nettoskulden för 2018p är i stort sett samma som bolagets justerade siffror för 2017, det vill säga 2,2 miljarder EUR. Justerad nettoskuld/EBITDAR har flyttat till 2,5x. Vi upprepar Behåll och riktkursen 48 EUR.

Bolaget meddelade att de kommer använda FRA på kapitalmarknadsdagen

Bolaget rapporterade ett nettonuvärde för operationella leasingar på 2,19 miljarder EUR, och en nettoskuld/EBITDA som ökade från 0,3x till 2,7x. EBITDA-marginalen bör öka med cirka 380 punkter och EBIT-marginalen med 90 punkter. ROIC föll från 13,3% till 9,3%. Använder vi bolagets nettonuvärde på leasing får vi en leasingränta på 4,4%. Som ett resultat, flyttar bolaget till en nettoskuldposition på 2,1 miljarder EUR under IFRS 16 (2,3 miljarder EUR vid slutet av 2017).

Påverkan på marginal och investmentcase

Under 2016 kom cirka 30% av gruppens försäljning ifrån förvärv, och gruppen drar för närvarande fördel av synergierna och organiska förbättringar i de tillgångarna. Vidare, finns utrymme för ytterligare förvärv, och vi ser ett starkt case för ytterligare förvärvsbaserad tillväxt i den skandinaviska DIY-marknaden. Vi förväntar oss en VPA-tillväxt på 4-6% och en genomsnittlig fri kassaflödesavkastning över 4% de kommande två åren. Vi upprepar Behåll och riktkursen 48 EUR.

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:164,50 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 06:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 08:28.
AxfoodAXFO
Diagram

UPPDATERING

Fortsatt begränsad hävstång, trots användning av operationell leasing

Axfood indikerade att de skulle börja använda sig av modifierad retroaktiv tillämpning-metoden, men de har ännu inte räknat på effekten av förändringen. Således räknar vi med en inkrementell låneränta på 1,31% för att beräkna effekten av IFRS 16. Företagets nettoskuldsättning förändras till cirka 5,5 miljarder SEK och ger en kvot för nettoskuld/EBITDA på cirka 1,28x med retroaktiv tillämpning-metoden. Vi upprepar Behåll och riktkursen 160 SEK.

Inga detaljer, till skillnad från nordiska konkurrenter

Axfood indikerade under deras Q3-rapport att de skulle börja använda sig av modifierad retroaktiv tillämpning-metoden. Axfood hyr de flesta av affärslokalerna och lagerlokalerna. Dessutom förlitar vi oss på en teoretisk diskonteringsränta på 1,31% för att genomföra vår analys, med tanke på att Axfood har begränsade skulder och saknar obligationer.

NPV av operationell leasing cirka 6,2 miljarder SEK

Med en teoretisk kurs på 1,31% (härledd från svensk 5-årig swap samt Markit iTraxx Europa-index den 6 november) erhåller vi NPV på 6,2 miljarder SEK i slutet av 2017. Som ett resultat förändras Axfoods nettoskuldsättning till cirka 5,5 miljarder SEK och kvoten nettoskuld/EBITDA till cirka 1,28x.

Påverkan på rörelsemarginaler

Vi delar upp operationell leasing på 1,5 miljarder SEK i två delar, avskrivningskostnader på 1,4 miljarder SEK samt räntekostnader på cirka 80 MSEK. Det resulterar i att EBITDA-marginalerna kommer öka med cirka 310 baspunkter, medan EBIT-marginalerna kommer öka med 20 baspunkter.

Investment case

Axfood ligger rätt positionerade gällande svenska marknadstrender och förutspår en solid resultatutveckling samt starka kassaflöden för de kommande åren. Aktien handlas till 16x vår 2020p EBIT och vi bedömer att aktien är rimligt prissatt. Vi upprepar Behåll och riktkursen 160 SEK.

ICA Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:330,00 SEK
Pris:323,20 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 06:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 08:28.
ICA GruppenICA
Diagram

UPPDATERING

Kraftig ökning av nettoskulden

ICA har redan justerat sina mål för att återspegla tillämpningen av IFRS 16 och bolaget hade redan på kapitalmarknadsdagen 2017 börjat estimera påverkan från IFRS 16. Med tillämpningen av IFRS 16 för 2018p tredubblas nettoskulden och EBITDA växer med 57%. Nettoskuld/EBITDA rör sig från cirka 1x till 2,24x (inom det uppdaterade målomfånget på <3x). Vi upprepar Köp och riktkursen 330 SEK.

Tydlig och tidig guidning om IFRS 16

ICA gav en analys av påverkan från IFRS 16 genom att använda MRA1 (modifierad retroaktiv tillämpning) utan påverkan på eget kapital i 2016-finanserna vid kapitalmarknadsdagen i december 2017. Här indikerades att nuvärdet på operationella leasingavtal uppgick till 15,4 miljarder SEK. Man justerade också målen för ROCE och nettoskuld/EBITDA till 7,5% (från 10%), i maj i år, respektive under 3x (från under 2x). Vi delar upp kostnaden för operationella leasingavtal enligt följande: 3,3 miljarder SEK för avskrivning och 0,3 miljarder SEK för ränta. Följaktligen bör EBITDA-marginalen stiga med cirka 310 punkter och EBIT-marginalen med cirka 30 punkter

Nuvärdet på operationella leasingavtal är 16 miljarder SEK

Genom att för operationella leasingavtal använda diskonteringsräntan 2,04% (implicerad i ICA:s nuvärdesredogörelse 2016) uppnår vi ett nuvärde på cirka 16 miljarder SEK vid slutet av 2017. Som ett resultat ökar koncernens nettoskuld med 252% under IFRS 16. Nettoskuld/EBITDA stiger från cirka 1x till 2,24x

Investeringscase

ICA Gruppens affärsmodell är överlägsen enligt vår mening och bolaget är en bra defensiv exponering, eftersom tillväxten blir åtminstone i nivå med den solida svenska livsmedelsmarknaden – med fortsatt starka marginaler. Vi upprepar Köp och riktkursen 330 SEK.

Kongsberg Automotive

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:10,50 NOK
Pris:8,33 NOK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 05:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 08:28.
Kongsberg AutomotiveKOA
Diagram

EFTER RAPPORT

Stabila utsikter, men högre kostnader slår mot marginaler

Kongsberg Automotive har presenterat Q3-rapporten och hållit en kapitalmarknadsdag. Resultatet var i linje, med en justerad EBIT som ökade med 70% till 13 MEUR. Dock, råmaterialkostnader och tullar kommer att fortsätta att skapa motvind framöver, vilket var huvudanledningen till att deras guidning för vinst per aktie för 2020 flyttas framåt ett år. På kapitalmarknadsdagen höll bolaget en presentation där de visade tillförsikt angående stora tillväxtmöjligheter. Vi upprepar rekommendationen Köp, men sänker våra prognoser med 10% till följd av svagare marginalutsikter. Vi nedjusterar riktkursen till 10,5 NOK (11).

Q3-siffror

Intäktsguidningen på 1 128 MEUR indikerar en god avslutning på året, vilket är i linje med vårt estimat. Dock var guidningen för EBIT på 75 MEUR något lägre än vår förväntan på 81 MEUR. Avvikelsen förklaras av högre råmaterialkostnader och tullar. Det kommer att ta en viss tid innan kostnaderna kan föras vidare till kunderna. Rörelseresultatet för Q3 var 13 MEUR (vår förväntan: 12 MEUR) och var en stark förbättring jämfört med 7,7 MEUR för Q3 2017. Kassaflödet var sämre än förra året och nettoskulden i stort sett oförändrad. Kvoten nettoskuld/EBITDA uppgår till 2,1x.

Ännu ett kvartal med rekord i nya affärer

Nya affärer ökade med hela 60% till 99 MEUR och de senaste tolv månaderna uppgår summan till 409 MEUR. Guidningen inför Q4 är 65 MEUR och är väsentligt lägre än förra årets 122 MEUR, vilket förklaras av tuffare konkurrens. De nya affärerna kommer att driva intäktstillväxt fram till och efter 2020p.

Uppsida om mål nås

Aktien handlas till attraktiva 5,5x 2020p VPA, vilket är en rabatt på 20-30% jämfört med konkurrenterna. Om Kongsberg Automotive levererar enligt planerna och når en VPA på 1,56 NOK för 2020p bedömer vi att aktien kommer att utvecklas bra. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 10,50 NOK (11).

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:69,00 SEK
Pris:40,20 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-08 kl. 05:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-08 kl. 08:28.
LeoVegasLEO
Diagram

EFTER RAPPORT

Justerar för lägre tillväxt

LeoVegas Q3-resultat var svagare än väntat. Försäljningen kom in cirka 5% under våra estimat. Även om vi väntar oss att tillväxten kommer tillbaka under 2019p-2020p, har vi justerat för en lägre nivå av tillväxt, och sänkt EBITDA för 2019p-2020p med 15-25%. Vi har därför sänkt vår riktkurs från 89 SEK till 69 SEK; dock, bedömer vi att mycket negativt är inprisat, och med en signifikant uppsida till vår riktkurs, tillsammans med den senaste tidens förvärvsaktivitet i sektorn, upprepar vi Köp.

Justerar för lägre tillväxt, estimat ner 20-25%

Även om vi hade väntat oss lägre tillväxt efter LeoVegas svaga Q2-rapport, kom bolaget fortfarande in under förväntan. De svagare intäkterna beror på en fortsatt trend med tuffare regelverk, framför allt i Storbritannien, samtidigt som konkurrensen varit tuff i Sverige och valutaeffekter har varit negativa. Dock, intäkterna verkar börja stabiliserars i Storbritannien och vi väntar oss att bolaget börjar växa gradvis där igen under 2019p. I Sverige bör förbättringar synas redan under Q4, då bolaget kommenterade att intäkter i oktober var upp 25% jämfört med september. Men, vi tror inte längre att bolaget kommer att växa med +20% under 2019p-2020p, och den lägre tillväxten har lett till att vi justerar EBITDA för 2019p-2020p till 15-25%.

Att missa de tuffa målen för 2020p är redan inprisat i aktien

Våra nya estimat för 2020p är intäkter på 431 MEUR och EBITDA på 54 MEUR, vilket är betydligt lägre än bolagets mål på 600 MEUR i intäkter och 100 MEUR i EBITDA. Även om detta betyder att vi inte tror att målet kommer att nås, bedömer vi att detta redan är inprisat i aktien, och en sänkning av målen kan till och med vara positiv då det skulle ge ökad trovärdighet. Det viktigaste för marknaden för att återfå förtroende för bolaget är att se sekventiell tillväxt över de kommande kvartalen, vilket är något vi förväntar oss kommer att förverkligas.

Värdering och förvärvsaktivitet stöttar vår Köprekommendation

Till följd av den negativa kursutvecklingen i LeoVegas, är värderingen enligt oss nu väldigt attraktiv, då aktien nu handlas till 6x 2020p EBITDA, jämfört med marknaden på 7-8x. Vidare, med tanke på William Hills bud för att förvärva MRG, har bolaget också blivit ett förvärvsmål efter att värderingen har sjunkit. Därför upprepar vi vår Köprekommendation och sänker riktkursen till 69 SEK (89). Vår riktkurs är baserad på en DCF (11,2% kapitalkostnad, långsiktig EBITDA-marginal 15%) och ett EV/EBITA-mål på 13x 2020p EBITA.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 570,9 0,4% 0,4% 0,4%
OMXS30 1 538,7 0,3% 0,0% -2,4%
OMXH25 4 029,2 0,9% 1,7% 2,8%
OMXC20 927,7 1,9% 2,8% -9,4%
OSEBX 895,6 0,5% 0,7% 10,0%
OMXBB 909,0 -0,3% 0,7% -3,7%
Dow Jones 26 180,3 2,1% 4,2% 5,9%
S&P500 2 813,9 2,1% 3,8% 5,2%
Nasdaq C 7 570,8 2,6% 3,6% 9,7%
SX5E 3 246,2 1,2% 1,5% -7,4%
DAX 11 579,1 0,8% 1,1% -10,4%
CAC40 5 137,9 1,2% 0,9% -3,3%
RTS 1 164,3 1,1% 3,4% 0,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,1 -0,1% -4,5% 7,8%
Guld 1 230,0 -0,1% 1,2% -4,7%
Silver 14,7 -0,2% 2,3% -13,0%
Aluminium 1 951,5 0,1% 0,3% -12,9%
Bly 1 899,0 -0,6% 1,7% -23,9%
Koppar 6 210,0 0,1% 2,3% -13,2%
Nickel 11 670,0 -1,3% 0,4% -4,8%
Zink 2 522,0 -1,9% -2,6% -23,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,47 -0,10 1,90 0,30
Sverige, 10 år 0,66 1,10 4,00 -10,40
Norge, 10 år 2,00 3,30 6,80 43,00
Tyskland, 10 år 0,45 2,00 5,20 2,00
GB, 10 år 1,53 0,10 6,20 33,80
USA, 10 år 3,21 -0,50 5,62 77,43
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,10 1,30
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,33 -0,2% -0,3% 5,0%
USD / SEK 9,00 -0,6% -1,5% 10,0%
GBP / SEK 11,82 -0,2% 1,3% 6,8%
NOK / SEK 1,08 -0,1% -0,5% 8,1%
DKK / SEK 1,38 -0,2% -0,3% 4,8%
CAD / SEK 6,87 -0,6% -1,3% 5,1%
CHF / SEK 9,01 -0,2% -0,9% 7,2%
JPY / SEK 0,08 -0,6% -1,9% 9,3%
EUR / USD 1,15 0,5% 1,2% -4,5%
USD / JPY 113,35 0,0% 0,4% 0,6%
EUR / GBP 0,87 0,1% -1,5% -1,6%
AUD / USD 0,73 0,8% 2,7% -6,9%
USD / CAD 1,31 -0,1% -0,2% 4,6%
GBP / USD 1,31 0,4% 2,8% -2,9%
USD / NOK 8,32 -0,5% -1,0% 1,7%
EUR / NOK 9,55 0,0% 0,2% -2,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning hade Dow Jones industriindex stigit 2,2 procent till 25.178, medan S&P 500 var upp 2,1 procent till 2.814 Teknikorienterade Nasdaq ökade 2,6 procent till 7.571.

Sektorsvis var det genomgående positiva rörelser med starkast utveckling detaljhandel, +4,2 procent.

På bolagsfronten gick cannabisaktier starkt efter att delstaten Michigan röstat för en legalisering av rekreationsanvändning av drogen och Missouri blivit den 31:a delstaten att legalisera medicinsk cannabis. Sektorn fick en ytterligare skjuts efter justitieministern Jeff Sessions avgång då denne har varit en motståndare till legalisering, konstaterar CNBC. Bland bolag tog Tilray täten, upp 30,6 procent.

Kosmetikakoncernen Coty rasade 22,5 procent efter att ha levererat en rapport för räkenskapsårets första kvartal som inte föll investerarna i smaken. Nettointäkterna summerade till 2,03 miljarder dollar, att jämföra med analytikernas förväntningar om 2,17 miljarder dollar, enligt Bloomberg News.

Kontorsmaterialkedjan Office Depot avancerade 24,0 procent efter att rapporten för det tredje kvartalet kommit in över analytikernas förväntningar.

Apple och Qualcomm för inga samtal om en förlikning, enligt Reuters. Bakgrunden till den pågående tvisten är att Apple hävdar att ett avtal, som ger underleverantören rätt till en andel av försäljningspriset telefoner, inte är giltigt. Qualcomm var ned 0,7 procent medan Apple ökade 3,0 procent.

Oljeaktier gick framåt efter att väljarna i Colorado röstat ned ett förslag som kunde ha begränsat borrning efter olja och gas i delstaten. Anadarko Petroleum steg 5,7 procent och Noble Energy 4,2 procent. Samtidigt visade statistik att från USA:s energidepartement, DOE, att lagren av råolja steg 5,8 miljoner fat under förra veckan. Analytikerna hade väntat sig en uppgång med 2,4 miljoner fat, enligt Reuters prognosenkät.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

OMXS30 stängde till slut upp 0,3 procent till nivån 1.1539. Aktier för 12,9 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

I övriga Europa var det också positiva tongångar och de ledande indexen noterade uppgångar runt en procent.

Majoriteten av bolagen på OMXS30 stängde på plus där H&M som klättrade 2,5 procent tillhörde vinnarna.

Strax innan lunch rapporterade Nyhetsbyrån Direkt att Interogo, som ingår i Ikea-sfären, har köpt ytterligare aktier i H&M under oktober. Interogo gick in i H&M i september och äger i och med det senaste förvärvet aktier motsvarande 0,7 procent av kapitalet i H&M.

Medicinteknikbolaget Getinge, vars aktiekurs har pressats av negativa nyheter, tillhörde också vinnarna och studsade upp 1,8 procent på onsdagen.

Bland förlorarna på OMXS30 fanns en hel del industri- och råvarubolag. Atlas Copco noterade den största nedgången med 1,7 procent tätt följd av Alfa Laval och Boliden.

Det rapporterande kosmetikabolaget Oriflame ökade 1,2 procent. Detta trots att det tredje kvartalets resultat var något lägre än Bloombergs snittprognos.

"Det rör sig framåt såsom vi hade tänkt oss ungefär", sade vd:n Magnus Brännström till Nyhetsbyrån Direkt.

Tyngre gick det för mobilspelsoperatören Leo Vegas. Aktien föll 24 procent i spåren av en rapport som inte levde upp till förväntningarna i Bloombergs analytikerenkät, varken avseende resultat eller intäkter.

Spelutvecklaren Starbreeze zombiespel Overkill's The Walking Dead som hade premiär i tisdags kväll har mötts av blandade omdömen men håller sig kvar i toppen på Steams försäljningslista. Aktien tappade 14,4 procent av gårdagens rusning på drygt 24 procent.

Gustaf Douglas investmentbolag Latour tappade dryga 6,7 procent. Detta efter att både DNB Markets och Danske Bank sänkt sina rekommendationer för aktien.

Oljebolaget Lundin Petroleum steg 3,4 procent efter en kvartalsrapport som enligt en analytiker "saknade nyheter". Aktien inledde på minus men steg i takt med att oljepriset också gjorde det under förmiddagen, efter uppgifter om att Ryssland och Saudiarabien börjat diskutera en produktionsminskning för 2019.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Sweco Behåll 215 SEK na na
Mekonomen Köp 140 SEK 1,9 na
Skanska Köp 185 SEK na na
Astra Zeneca Köp 6100 GBP na na
Concordia Behåll 12 SEK na na
Lucara Diamond Köp 19 SEK na na
Lundin Gold Behåll 35 SEK na na
Recipharm Köp 172 SEK na na
Leröy Seafood Grou Behåll 75 NOK na na
Salmar Behåll 434 NOK na na
Avance Gas Köp 40 NOK na na
ISS Köp 265 DKK na na
Subsea 7 Köp 160 NOK na na
Metsä Board Behåll 8 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SCB 09:30 Småhuspriser okt 2.770m
CH Handelsbalans okt $31.69b/213.23b
USA 20:00 FED: räntebesked 2.25 %/2.00 % 2.25 %/2.00 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Subsea 7 LU0075646355 Inga tillkännagivanden
Avance Gas BMG067231032 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Grieg Seafood ASA NO0010365521 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 7
Recipharm SE0005757267 3
New Wave SE0000426546 5
Kesko FI0009000202 Inga tillkännagivanden
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 5, 7
Kongsberg Automotive NO0003033102 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 5

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.