Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 28 november 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-11-28 kl. 08:14 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-11-28 kl. 08:17 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -0,1% OMXS30 -0,1% DJI 0,4% NASDAQ 0,0%
550,7 1 496,4 24 748,7 7 082,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Oscar Properties Köp 27 (35) SEK
SSAB Köp 46 (50) SEK
New Wave Köp 60 (66) SEK
Norsk Hydro Köp 54 (57) NOK

Fortum

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:14,00 EUR
Pris:18,73 EUR
Analytiker:Ingo Becker, CFA
Chefsanalytiker Utilities
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-28 kl. 06:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-28 kl. 10:41.
FortumFUM1V
Diagram

UPPDATERING

Lägre utdelning på sikt

Fortums aktie har backat på sistone, vilket delvis förklaras av en tidigare hype kring aktien. Vi ser mer risk på nedsidan för kol och CO2 än vi ser uppsida i högre nordiska elpriser. Fortums aktie verkar inte ha påverkats av förvärvet av Uniper (47%), vilket vi bedömer har förstört värden på 1 EUR per aktie och att Uniper på många sätt passar Fortum dåligt. Ett fullt övertagande av Uniper under 2019 eller 2022 kommer att göra saker värre och vi upprepar vår tidigare bedömning att det vore bäst för Fortum att inte utöka ägarandelarna. En direktavkastning på 5-6% är inte oattraktiv i Fortum och vi förstår att den lockar utdelningsinvesterare. Utdelningsnivån är dock inte en indikator för hållbart värde. Vi upprepar Minska och riktkursen 14 EUR.

Ökad exponering mot generering

Efter att Fortum sålt distributionsnäten i Finland, Norge och Sverige har det inneburit en större exponering mot kraftgenerering. Övertagandet av Uniper adderar ytterligare generering i Europa och vi är inga fans av transaktionen. Uniper adderar ytterligare generering och CO2-exponering (vilket enligt oss går i motsatt riktning mot dess mål mot ren kraftgenerering). Uniper tredubblar också exponeringen mot Ryssland, vilket innebär en ökad exponering mot utgående CSA-kontrakt (capacity supply agreement) i nästa decennium. Som vi påpekat tidigare är utsikterna i Ryssland dystra på sikt. Den nuvarande utdelningen på 1,10 EUR bedömer vi är hållbar till början på nästa årtionde, men att den därefter behöver sänkas.

Värdering

Vi använder en kassaflödesanalys och når en riktkurs på 14 EUR. Nuvarande utdelningsnivå bedöms inte att vara hållbar några år in i nästa årtionde. Vi upprepar Minska.

Oscar Properties

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:27,00 SEK
Pris:15,96 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-28 kl. 06:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-28 kl. 08:17.
Oscar PropertiesOP
Diagram

UPPDATERING

Stort kontantinflöde väntas

Vi upprepar Köp eftersom nästan 90% av den nuvarande produktionen redan har sålts, och vi ser betydligt mindre finansiell risk framöver. Vi har dock sänkt våra vinstestimat för 2018-19p och därmed sänker vi även vår riktkurs till 27 SEK (35).

Nischat företag med unik produkt

Oscar Properties (OP) grundades 2004 för att bygga unika, kreativa lägenheter, med design som ett viktigt säljargument.  Koncernen har växt väldigt snabbt och har för närvarande 1 100 lägenheter under konstruktion. Den nuvarande projektportföljen omfattar 22 projekt, varav 21 är belägna i Stockholm.

Väldigt starkt kassaflöde förväntas

Med många lägenheter som väntas slutföras under andra halvåret i år förväntar vi oss ett sammanlagt kassaflöde på 1,5 miljarder SEK under Q4 2018 och Q1 2019. För Q4 detta år räknar vi med 800 MSEK från projekten 79&Park, No4 och Bageriet, tillsammans med de första tio våningarna av Norra Tornen. För Q1 2019 räknar vi med ytterligare 700 MSEK från de återstående delarna av 79&Park, No4 och Norra Tornen.  Vi förväntar oss dock att OP kommer att betala 500 MSEK för tomter under 2019 (400 MSEK för Gasklockan och 100 MSEK för Cubrick). Således är nettoeffekten cirka +1 miljard SEK, vilket leder till kortare löptider på lånen.

Kostnadsövergångar förklarar det svaga 2018

Vi förväntade oss ett resultat före skatt på 29 MSEK under Q3, jämfört med det rapporterade -130 MSEK. Differensen på 160 MSEK förklaras av kostnadsövergångar på cirka 100 MSEK (från Nybrogatan och Bageriet) och en negativ effekt från prissänkningar under Q3. Den goda nyheten är att dessa två projekt nu är färdiga. De var så kallade ”omvandlingsprojekt” (renovering) och det är då svårare att uppskatta kostnaderna än vid nybyggnation. Framtida projekt är mer eller mindre exklusivt nybyggnation. Vi har räknat in en kostnad på 100 MSEK under Q4 för att säkra resultatet.

Värdering

Med ett så stort kapitalinflöde förväntar vi oss att investerarnas syn på företaget förändras. Idag är P/B bara 58%, jämfört med sektorns genomsnitt på 104%. Trots att vi sänker 2019p VPA med 15%, bedömer vi att företaget kan komma att rapportera 2019p VPA på 3,4 SEK. P/E-medelvärdet för 2019p för sektorn är 10,6x och om vi lägger till en riskpremie på 25% hamnar vi på ett motiverat P/E för OP på 8x. Med detta i åtanke hamnar vi på en riktkurs på 27 SEK (35). Med goda möjligheter för det största kommande projektet Gasklockan, upprepar vi Köp.

Dustin Group

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:75,60 SEK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-28 kl. 06:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-28 kl. 08:17.
Dustin GroupDUST
Diagram

NY INITIERING

En konsoliderare i den nordiska IT-marknaden

Förändringen från fysisk till servicebaserad infrastruktur ger Dustin möjlighet att konsolidera det nordiska mindre- och medelstora-segmentet, då lokala IT-leverantörer kämpar med att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Detta kombinerat med deras effektiva onlineförsäljning, logistik och distributionsmodell, ger Dustin möjlighet att erbjuda ett bredare produktutbud till befintliga kunder, och expandera till nya marknader. Som ett resultat bedömer vi att Dustin ökar sina intäkter med cirka 50% till 2022p. Vi inleder därför bevakning av Dustin med en Köprekommendation och riktkursen 100 SEK.

Investment case

IT-marknaden förändras från dess traditionella fysiska infrastruktur, till en mer servicebaserad modell genom molnlösning, vilket gör det svårare för lokala IT-leverantörer att lyckas. Dustin har ett mål på intäkter på 15 miljarder SEK 2022p, vilket motsvarar en tillväxt på cirka 50%, vilket vi tror kan uppnås genom att expandera produktutbudet genom den nordiska och den holländska marknaden, bredda utbudet för befintliga kunder, introducera fler produkter från egna varumärken och exploatera nya geografiska marknadsmöjligheter.

Nyckelpunkter från rapporten

Den globala omsättningen på IT väntas nu bli 3,8 triljarder USD 2019p, upp 3,2% från 2018. Dustins plattform fungerar väl med stora bolag också, då många av de traditionella fysiska tjänsterna och specialanpassade lösningarna inte längre behövs. Ingången till den holländska marknaden ökade Dustins potentiella marknad med cirka 60% till 262 miljarder SEK. Nya applikationer och teknologier såsom sakernas internet, GDPR, säkerhet och digitala banker är alla drivare för ytterligare produkter inom hårdvara, mjukvara, service och lösningar.

Värderingsmodell

Dustin handlas till en rabatt jämfört med konkurrenterna och är i linje med historiska multiplar, vilka vi ser som låga med tanke på de signifikanta tillväxtmöjligheter som bolaget positionerat sig för inom de kommande åren. Den enda värderingsmodell som korrekt kan fånga detta är en DCF-värdering på varje segment separat, vilket ger oss ett base-case-värde på 122 SEK och ett best-case på 184 SEK. Vi inleder vår bevakning av Dustin Group med en Köprekommendation och riktkursen 100 SEK.

Seadrill

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 NOK
Pris:128,98 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-28 kl. 06:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-28 kl. 08:17.
SeadrillSDRL
Diagram

UPPDATERING

Intakt scenario

Vi upprepar vår positiva inställning till Seadrill efter den, som vi anser, stöttande kvartalsrapporten för Q3. Vi sänker EBITDA-estimaten för 2018-19p med 10-12%, men vi är nöjda med att likviditeten kom in 400 MUSD bättre än konsensus. Vi förväntar oss att Seadrills aktiekurs stiger när aktien blir mer uppmärksammad kommande månader och marknaden fortsätter sin återhämtning. Vi upprepar Köp och riktkursen 230 NOK.

Anständiga Q3-siffror

Seadrills första kvartalsrapport efter att de lämnat Chapter 11 visade på anständiga siffror med ett EBITDA på 46 MUSD, strax under vårt estimat på 52-54 MUSD. Nettoskulden vid slutet av kvartalet var 0,7 miljarder USD lägre än förväntat. Bolaget har också större kassa än vi och konsensus bedömt.

Nedjusterar 2018-19p

Vi sänker EBITDA för 2018p med 10% mot bakgrund av Q3-avvikelsen och svag guidning för Q4. För EBITDA 2019p sänker vi med 12% efter att vi inkorporerat den uppdaterade statusen på flottan och sett över antagandena gällande vissa riggar som inte är i drift. Vi ligger mer eller mindre i linje med konsensus för nästa år, men vi anser att marknaden är för försiktig i sin bedömning av 2020p (KECH: +28% på EBITDA). De positiva nyheterna kring likviditeten är betydelsefulla eftersom likviditeten är i centrum, givet den relativt höga belåningen.

Kraftig uppsida om historien upprepar sig

Vi värderar Seadrill med en NAV-baserad summan-av-delarna. Vi upprepar riktkursen på 230 NOK, vilket innebär en uppsida på cirka 80%. Om vi tittar längre fram så pekar 6,5x EV/EBITDA för 2021p på cirka 115% i potential. Den relativt höga belåningen medför risk, men skapar också påtaglig uppsida.

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:46,00 SEK
Pris:31,80 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-28 kl. 06:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-28 kl. 08:17.
SSAB ASSAB A
Diagram

UPPDATERING

Ser fortsatt starkt Americas och Specialstål

Den viktigaste punkten under SSAB:s investerarträff var att bolaget fortsätter att se en väldigt stark plåtmarknad i USA och för Specialstål samt en hälsosam marknad i Europa. De förväntar sig förbättringar för både Americas och Specialstål under 2019 baserat på vad de kan bedöma nu. Vi konstaterar dock att makroriskerna har ökat och sänker riktkursen till 46 SEK (50) som följd av lägre multiplar, men vi ser en fortsatt uppsida och upprepar därför Köp.

Mycket stark marknad i USA kvarstår

Marknaden för plåt i USA har ett strukturellt underskott med 10 miljoner ton i efterfrågan, men bara 8 miljoner ton i inhemsk produktion. SSAB är, tillsammans med Nucor, marknadsledare i USA och producerar årligen 2 miljoner ton. Plåtmarknaden gynnas inte enbart av tullar utan också av en mycket god efterfrågan från investeringar i pipelines och andra områden inom energisektorn. Vi instämmer i att utsikten för den amerikanska plåtmarknaden är gynnsam för 2019p och att ingen tillkommande kapacitet har annonserats.

Specialstål och Europa fortsätter att förbättra produktmixen

För Specialstål förväntas både volym och pris att fortsätta förbättras och vi bedömer att SSAB överträffar målet för 2020 på 1,35 miljoner ton. För SSAB Europa förväntas volymerna att vara stabila, men ledningen har tillförsikt att produktmixen förbättras med minimala leveranser av lågmarginalstål. Fokus ligger på hemmamarknaden i Norden som har högre marginaler samt på mer nischprodukter. SSAB ser inte någon större prisändring i Europa under första kvartalet nästa år.

Starkare och mer flexibelt efter förvärvet av Rukki

Ledningen lyfte också fram att SSAB är starkare, bättre och mer flexibelt efter förvärvet av Rukki under 2014. De reducerade kostnaderna på 3,5 miljarder SEK kvarstår, men den ökade flexibiliteten i produktionen lyftes också fram. Det starka kassaflödet väntas kvarstå och vi estimerar att fritt kassaflöde avkastar 15% av nuvarande aktiekurs.

Handlas till krismultiplar

SSAB handlas väl under historiskt intervall med en rekordlåg 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på cirka 4x, jämfört med det historiska intervallet på 6-8x. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 46 SEK (50), baserat på 2018-2019p EV/EBITDA på 5,5x, ned från 6x. Det kan jämföras med 3-årssnittet på 7x.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 550,7 -0,1% 2,4% -3,2%
OMXS30 1 496,4 -0,1% 2,7% -5,1%
OMXH25 3 805,7 -0,9% -0,7% -2,9%
OMXC20 927,8 -0,8% 3,3% -9,4%
OSEBX 856,8 0,5% 1,8% 5,2%
OMXBB 907,1 0,0% 1,2% -3,9%
Dow Jones 24 748,7 0,4% 1,2% 0,1%
S&P500 2 682,2 0,3% 1,5% 0,3%
Nasdaq C 7 082,7 0,0% 2,5% 2,6%
SX5E 3 166,4 -0,2% 1,6% -9,6%
DAX 11 309,1 -0,4% 2,2% -12,5%
CAC40 4 983,2 -0,2% 1,2% -6,2%
RTS 1 098,6 1,3% -1,6% -4,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 60,2 -0,4% -3,7% -10,0%
Guld 1 221,2 -0,2% -0,1% -5,4%
Silver 14,3 -0,7% -1,1% -15,4%
Aluminium 1 925,0 0,3% -0,1% -14,1%
Bly 1 906,0 -0,7% -3,2% -23,6%
Koppar 6 169,5 -1,2% -1,5% -13,8%
Nickel 10 710,0 -0,6% -4,3% -12,6%
Zink 2 506,0 -2,1% -7,1% -24,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,40 1,30 5,30 6,90
Sverige, 10 år 0,54 -1,50 -1,50 -22,50
Norge, 10 år 1,84 -0,90 -4,20 27,70
Tyskland, 10 år 0,34 -2,10 -0,30 -8,30
GB, 10 år 1,38 -2,90 0,60 19,60
USA, 10 år 3,06 -1,28 0,44 62,28
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,40
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,28 -0,3% -0,5% 4,5%
USD / SEK 9,10 0,2% 0,6% 11,2%
GBP / SEK 11,60 -0,5% -0,1% 4,7%
NOK / SEK 1,06 -0,1% -0,2% 5,7%
DKK / SEK 1,38 -0,3% -0,5% 4,3%
CAD / SEK 6,85 -0,2% 0,2% 4,9%
CHF / SEK 9,11 0,1% 0,0% 8,5%
JPY / SEK 0,08 0,0% -0,4% 10,1%
EUR / USD 1,13 -0,4% -1,1% -6,0%
USD / JPY 113,79 0,2% 1,0% 1,0%
EUR / GBP 0,89 0,2% -0,4% -0,2%
AUD / USD 0,72 -0,2% -0,6% -7,7%
USD / CAD 1,33 0,3% 0,4% 6,0%
GBP / USD 1,27 -0,7% -0,7% -5,8%
USD / NOK 8,61 0,3% 0,8% 5,2%
EUR / NOK 9,72 -0,2% -0,3% -1,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde upp 0,4 procent till 24.749, medan S&P 500 hade ökat 0,3 procent till 2.682. Teknikorienterade Nasdaq var oförändrat vid 7.083.

De ledande börserna på Wall Street vände upp på tisdagskvällen. Enligt ett uttalande från Vita huset finns det "en bra möjlighet att få till stånd ett avtal" med Kina i samband med helgens G20-möte.

Dock gick det lite tyngre för flera teknikbolag. Även General Motors gick svagt efter Donald Trumps hot om att dra in subventioner för biltillverkaren.

Sektorsvis gick det bäst för hälsovård, medan råvarubolag gick svagast.

På bolagsfronten sjönk GM med 2,6 procent. Donald Trump skrev på Twitter att han är "väldigt besviken på General Motors och deras vd, Mary Barra, för att de stänger fabriker i Ohio, Michigan och Maryland" och att han "överväger att dra in samtliga subventioner" för GM, även för elbilar.

På måndagen hade Bloomberg rapporterat att GM avser att minska antalet anställda med 10.000 och ser över att stänga fem fabriker fram till slutet av nästa år "för att bättre positionera bolaget mot elbilar".

Apple sjönk efter Donald Trumps hot om importtullar men återhämtade sig något efter mer positiva uttalanden om ett Kina-avtal och aktien stängde marginellt ned. Under dagen kom rapporter från asiatiska Digitimes, som uppgav att Iphonetillverkaren än en gång dragit ned sina order från underleverantörer i Taiwan.

Microsoft steg 0,6 procent och det är i princip dött lopp mellan Apple och Microsoft om titeln som USA:s största börsnoterade bolag, sett till börsvärde.

Bland övriga teknikbolag minskade Facebook och Alphabet med 1,0 respektive 0,4 procent medan Netflix steg 2,0 procent.

United Technologies (UTC) kommer att delas upp i tre separata bolag, efter press från Daniel Loebs aktivistfond Third Point och Bill Ackmans Pershing Square. Aktien var ned drygt 4 procent.

Teslas försäljning i Kina föll i förra månaden med 70 procent jämfört med samma period i fjol, enligt landets personbilsorganisation China Passenger Car Association. Elbilsaktien tappade 0,6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Det svenska storbolagsindexet OMXS30-index sjönk 0,1 procent till nivån 1.496. Aktier för 14,7 miljarder kronor bytte ägare via Stockholmsbörsen. I Europa gick fordonsaktier svagt efter Donald Trumps tullvarning.

De fyra svenska storbankerna klättrade med upp till 2,7 procent med Handelsbanken i topp. Enligt Morgan Stanley förefaller analytiker underskatta den kombinerade positiva effekten för svenska bankers räntenetto från högre räntor och lägre resolutionsfondskostnader.

H&M steg 1,3 procent efter att ha meddelat att modeföretaget avvecklar sitt varumärke Cheap Monday. Beslutet belyser att H&M:s strategi håller på att bli mer proaktiv, anser banken Citi.

Tele2 fortsatte upp 2,3 procent efter måndagens rusning och tillfälliga handelsstopp. EU-kommissionen har tills på fredag på sig att ta beslut kring affären i Nederländerna.

Bland industribolagen sjönk Alfa Laval 3,7 procent, skogsbolaget SCA 3,1 procent och stålbolaget SSAB 2,8 procent.

I verkstadssektorn backade även flera aktier efter sänkta rekommendationer från Exane BNP Paribas. Sandvik sjönk 2,5 procent, Hexagon 1,8 procent och Atlas Copco 1,6 procent.

Utanför OMXS30 lade riskkapitalbolaget EQT ett bud på Stendörren Fastigheter. Budet motsvarar en premie på 3,8 procent. Aktien steg 4,0 procent.

Inom samma sektor steg Hemfosa 2,8 procent efter besked om att bolaget förvärvat vårdboenden till ett fastighetsvärde på 103 miljoner kronor.

Tankrederiet Concordia stärktes 11 procent till 11:25 kronor efter att Kepler Cheuvreux höjt rekommendationen till köp. Banken lyfte sin riktkurs från 12 till 20 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
KI 09:00 Konjunkturbarometer nov 107.0 / 114.4 / 99.3 108.0 / 115.4 / 99.5
SCB 09:30 Detaljhandel okt 0.2 % / 2.0 % 0.5 % / 2.1 %
ECB 10:00 M3 okt 3.6 % 3.5 %
USA 14:30 Handelsbalans okt -$77.0b -$76.3b
USA 14:30 BNP (andra beräkningen) Q3 3.6 % / 3.5 % / 1.7 % / n.a. 3.5 % / 4.0 % / 1.7 % / 1.6 %
USA 16:00 Richmond Fed index 16 15

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Fortum FI0009007132 Inga tillkännagivanden
Oscar Properties SE0005095601 1, 5
Dustin Group SE0006625471 Inga tillkännagivanden
Seadrill BMG7945E1057 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.