Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 30 november 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-11-30 kl. 08:24 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-11-30 kl. 08:27 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 1,0% OMXS30 1,0% DJI -0,1% NASDAQ -0,3%
558,2 1 515,4 25 338,8 7 273,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Norsk Hydro Köp 53 (54) NOK

Northern Drilling

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:63,80 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-30 kl. 08:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-30 kl. 10:27.
Northern DrillingNODL
Diagram

EFTER RAPPORT

Positiva uppgifter

Northern Drilling offentliggjorde i Q3-rapporten två nya uppgifter gällande West Mira: 1) ett långfristigt lån på 200 MUSD har säkrats; och 2) Wintershall har utnyttjat två av sina fyra front-end optioner (med start under Q4 2019). Vi hade förväntat oss nyheter angående Cobalt Explorer-optionen, men det uteblev i rapporten. Sammantaget förväntar vi oss en positiv aktiekursreaktion idag. Vi upprepar Köp och riktkursen 110 NOK.

Q3 i linje med förväntningar

Företagets Q3-resultat var ungefär i linje med förväntningarna, och som en påminnelse har bolaget ännu inga intäkter. Således består deras resultatrapport av allmänna administrationskostnader samt ränteintänkter, båda var något över vår förväntan. Nettokassan i slutet av kvartalet uppgick till 145 MUSD. Vi förväntar oss inga större förändringar av våra estimat efter rapporten. Dessutom har styrelsen utsett Scott McReaken till ny VD för företaget från och med december. McReaken har arbetat inom Seadrill-marknaden sedan 2012, bland annat som VD för Seven Drilling och ekonomichef för North Atlantic Drilling.

West Mira: Finansiering säkrad

NODL meddelade att de hade säkrat ett långfristigt lån på 200 MUSD för West Mira-riggen, vilket kommer dras vid tidpunkten för leveransen av riggen. Leveransen förväntas nu under december i år, efter att Wintershall har utnyttjat två front-end optioner, vilket innebär att kontraktet börjar i Q4 2019 (från Q1 2020). Det återstår fortfarande två front-end optioner att utnyttja, och på så sätt potentiellt tidigarelägga uppstarten till Q3 nästa år. Som referens var skuldfinansieringen för West Mira på 200 MUSD i linje med våra förväntningar. Som en påminnelse ligger dagsraten på Wintershall-kontraktet på mellan 280 000 – 290 000 USD, plus potentiell prestationsbaserad bonus.

Inga nyheter om Cobalt Explorer

I samband med förvärvet av de två borrfartygen Aquila och West Libra i maj (296 MUSD styck), säkrade NODL optionen för att köpa fartyget Cobalt Explorer för 350 MUSD. Optionen förväntades förfalla i november, så vi hade förväntat oss besked kring den idag. Ingenting nytt meddelades idag och vi misstänker således att företaget kan ha förhandlat fram en förlängning av optionen med Daewoo (om så inte är fallet bör vi se en uppdatering snarast).

Värdering

Vi upprepar Köp för NODL och riktkursen 110 NOK, baserad på en summan-av-delarna värdering.

Vestas Wind Systems

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:518,00 DKK
Pris:485,30 DKK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-30 kl. 07:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-30 kl. 09:54.
Vestas Wind SystemsVWS
Diagram

UPPDATERING

Kapitalmarknadsdag – stabiliserade priser

Kapitalmarknadsdagens fokus låg på generell marknadstillväxt som ser lovande ut, genomsnittligt försäljningspris som stabiliseras och USA-marknaden som fortsätter starkt mot 2020 och där en del av motvinden från tariffer kan motverkas av högre priser. Totalt sett var budskapet att Vestas Wind Systems fortsätter sin solida tillväxt. Vi upprepar Köp och riktkursen 518 DKK.

Prispressen stabiliseras

Prispressen kommenterades under kapitalmarknadsdagen och det var mycket tydligt, enligt Juan Araluce (EVP & CSO), att det genomsnittliga försäljningspriset nu stabiliseras. Bolaget bedömer också att den generella marknadsdynamiken förbättras, samtidigt som volymerna fortsätter att växa globalt.

MHI Vestas på väg mot att nå målen

MHI Vestas offshoreverksamhet ökar nu takten även utanför Europa och förväntas fördubblas i termer av storlek, helt baserat på inneliggande order, enligt MHI Vestas företagsledning. MHI Vestas verksamhet är på god väg att nå målet om breakeven på nettovinsten vid 2019. Att ha Mitsubishi Heavy Industries som en partner i offshoresamarbetet kan visa sig allt mer viktigt, eftersom offshore börjar öka takten i delar av Asien.

Upprepade finansiella mål

CFO Fredriksson upprepade de långsiktiga finansiella målen om intäkter som i snitt växer snabbare än marknaden, EBIT-marginaler på minst 10% och ett positivt kassaflöde varje år – med andra ord uttalades inget nytt inom detta område. Vi upprepar Köp och riktkursen 518 DKK.

Electrolux

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:206,10 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-30 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-30 kl. 09:54.
Electrolux BELUX B
Diagram

UPPDATERING

Handelstriggers vid G20

G20 möts för att diskutera handelsdispyten mellan USA och Kina. Den värsta utgången är den mest troliga, men även redan väntad, vilket medför att en avtrappning kan vara en mycket positiv trigger för Electrolux aktiekurs. Vi upprepar Köp och riktkursen 235 SEK.

Handelskriget ett huvudämne under G20-möte

G20-mötet startar i dag och det är sagt att Trump ska möta kinas president Xi för att diskutera handelsdispyten. USA har infört ett antal handelstullar, vilket har påverkat och kommer att påverka Electrolux resultat negativt under 2018-2019p. Först kom ståltullar, vilket initialt skickade upp stålpriserna med 25% i USA och drabbade Electrolux väsentligt. I juli infördes importtullar på 50 miljarder USD för import från Kina, vilket påverkar Electrolux med 100 MSEK för 2018p. I september infördes en tull på 10% för ytterligare 200 miljarder USD i import till USA, vilket kostar Electrolux 125-200 MSEK för 2018p. Om inte Kina går USA till mötes om en mer rättvis handel kommer tullen att höjas till 25% den 1 januari 2019. Trump har också sagt att han överväger att införa tullar på ytterligare 250 miljarder USD av importen. Enligt vår bedömning kommer den senare att ha liten påverkan på Electrolux, då all deras import sannolikt redan omfattas av befintliga tullar. Dock, med ett antagande om värsta tänkbara scenario, kan de direkta kostnaderna uppgå till mellan 1,4 och 2,2 miljarder SEK. Utöver det kan valuta, amerikanska stålpriser och möjlig kostnadsinflation för plast bidra till en motvind på 3 miljarder SEK för Electrolux under 2019p, vilket motverkas av pågående prishöjningar.

Tre scenarion – det värsta tänkbara mest troligt

Om värsta tänkbara scenario inträffar, med en eskalerande handelskonflikt, kommer Electrolux att möta ökade kostnader enligt ovan. Det är nu inkluderat i bolagets guidning, våra och konsensus estimat och bör därför ha en neutral effekt på aktiekursen. Om ingen eskalering sker till 25% tullar borde kostnaderna blir 400-1 200 MSEK lägre och förbättra rörelseresultatet med 10-15%. En avtrappning med borttagna tullar skulle minska kostnaderna med 1,4-2,2 miljarder SEK och öka rörelseresultatet med 18-29%. Det kommer att skapa väsentligt ökade vinster tills priserna eroderar igen. Vår slutsats är att det bara finns en uppsidesrisk från G20-mötet. Vår riktkurs på 235 SEK är baserad på historiska P/E. Vi upprepar Köp.

Odfjell Drilling Ltd

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 NOK
Pris:29,00 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-30 kl. 06:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-30 kl. 08:27.
Odfjell Drilling LtdODL
Diagram

EFTER RAPPORT

Låga multiplar

Efter en svag kursutveckling den senaste tiden handlas nu Odfjell Drilling till 5x EV/EBITDA för 2020p. Med nära 85% av vår EBITDA för 2020p redan täckt av inneliggande order anser vi att dagens nivåer är mycket attraktiva. Vi upprepar Köp och riktkursen 45 NOK (implicerande ett EV/EBITDA för 2020p på 6,5x). Vi gör i det här läget inga ändringar i EBITDA för 2019-20p.

Q3 över konsensus

Odfjell Drilling rapporterade ett EBITDA för Q3 på 69 MUSD, 7% över vårt estimat (65 MUSD) och 13% över konsensus (61 MUSD). Bolaget uppvisade en imponerande drifttid på 98% i snitt för de fyra borrningsenheterna. Den positiva avvikelsen kommer främst från en solid marginalförbättring i PD&T (sannolikt en engångseffekt).

Små estimatändringar

Vi gör bara marginella förändringar i estimaten efter Q3-rapporten. 2018p reflekterar i huvudsak avvikelsen i Q3. VPA-siffrorna generellt påverkas av lägre avskrivningar i våra estimat. Totalt sett höjer vi EBITDA för 2018p med 1%, 2019-20p är oförändrat. För 2019-20p ligger vi 2-3% över konsensus på EBITDA-nivå.

Attraktiv värdering

Vid 5x EV/EBITDA för 2020p, med nära 85% av estimaten redan täckta av inneliggande order, anser vi att dagens nivåer är mycket attraktiva och vi anser att kursnedgången är omotiverad. Vår riktkurs är baserad på summan-av-delarna med ett totalt EV för de fyra enheterna (sjätte generationen) på 1,9 miljarder USD. Well Services och PD&T är inkluderade med ett kombinerat värde på 375 MUSD. Vi upprepar Köp och riktkursen 45 NOK.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:52,00 SEK
Pris:38,98 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-30 kl. 06:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-30 kl. 08:27.
Lundin MiningLUMI
Diagram

UPPDATERING

Inleder aktieåterköpsprogram

Lundin Mining har beslutat att använda sin substantiella kassa för att återköpa upp till 10% av aktierna. Som vi tidigare diskuterat anser vi att det är väl investerade pengar vid den rådande aktiekursen. Förvärv ligger fortfarande högt upp på agendan. Som väntat ökade capex för zink-expansionen i Neves-Corvo, men även för 2019. Vi ser ett solitt värde i Lundins nuvarande tillgångar och kopparexponering samt deras nettokassaflöde, vilket är 30% av marknadsvärdet. Vi upprepar Köp och riktkursen 52 SEK.

Offentliggör avsikt att köpa tillbaka aktier

Den stora nyheten, dock ingen överraskning, var tillkännagivandet av aktieåterköpsprogrammet.  Företaget planerar att återköpa upp till 10% (63,7 M) av de utestående aktierna på Torontobörsen (TSX). Den maximala dagliga gränsen är 25% (571,698 aktier) av den genomsnittliga dagliga handelsvolymen på TSX under de sex senaste månaderna med slutdag den 31 oktober 2018. Beslutet behöver först godkännas av TSX och tidpunkten samt volymen är upp till Lundin Mining att besluta om. Vi anser att aktieåterköp är väl investerade pengar i dagsläget vid rådande aktiekurs, och det är en tydlig signal på att aktien har fallit för lågt.

Uppdaterad treårsprognos

Den treåriga produktionsprognosen bekräftar företagets attraktiva kopparproduktionsprofil med en ökning. Livslängden för Candelaria-gruvan förlängdes med fem år till 2040 på grund en positiv uppdatering kring mineralreserven i juni 2018.  Dock ökade de totala kostnaderna för Neves-Corvo zinkexpansionen till 320 MEUR (från 270 MEUR), vilket inte kom som en överraskning. Capex-prognosen för 2019 är 750 MUSD, vilket är högre än vår föregående prognos på 580 MUSD och i samma intervall som 2018.

Solitt värde av tillgångar och attraktiv kopparexponering

Lundins Minings kassa (cirka 30% av marknadsvärdet), tillväxtambitioner och en attraktiv produktionsprofil skapar tillsammans potential för aktieägarna. Detta kan ske i form av organisk tillväxt, förvärv, utdelning och/eller aktieåterköp. Vår riktkurs på 52 SEK är baserad på 2018-19p EV/EBITDA på 5x och vår NPV i vår summan-av-delarna värdering på 66 SEK, med 20% rabatt. Vi upprepar Köp.

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:53,00 NOK
Pris:40,95 NOK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-11-30 kl. 06:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-11-30 kl. 08:27.
Norsk HydroNHY
Diagram

UPPDATERING

Kapitalmarknadsdag – primärmarknad fortsatt i underskott 2019

Under Norsk Hydros kapitalmarknadsdag i London lyfte bolaget fram den ökade vattenbehandlingskapaciteten och en positiv förändring i lokalt stöd. Norsk Hydro förväntar sig en hälsosam tillväxt i primärmarknaden för aluminium under 2019 (2-3%) och ett fortsatt underskott. Extruded Solutions lyfte fram målet med 10% årlig EBIT-tillväxt. Dock var investeringsguidningen på 10-15 miljarder NOK högre än vi hade förväntat oss. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 53 NOK (54) till följd av högre investeringar.

Stor expansion av vattenbehandling vid Alunorte

Alunorte har utökat sin vattenbehandlingskapacitet med 50% och vattenreservoaren med 350%. Det medför en beredskap även för de värsta tänkbara väderförhållandena. Alunorte har de senaste månaderna fått stort stöd från lokala bolag och är i startgroparna för att återta full produktion. Vi upprepar vår syn att ett återtagande av full produktion sannolikt medför en uppvärdering av aktien, nästan oberoende av marknadsförhållandena i övrigt, och vi ser en permanent stängning som osannolik. Vi medger dock att tidpunkten för ett återtagande av full produktion är svår att bedöma.

Förväntar att primärmarknaden kvarstår i underskott 2019

Trots potentiellt utmanande makroekonomiska utsikter för 2019 förväntar sig Norsk Hydro att primärmarknaden växer med 2-3%, drivet av transportsegmentet. Marknaden förväntas kvarstå i underskott på cirka 1-1,5 miljoner ton (2 miljoner ton 2018). Vid nuvarande marknadspriser förväntas cirka 40% av smältverken, på den global kostnadskurvan, att visa kassaflödesmässiga underskott, vilket gör kommande produktionsbegränsningar troliga.

God utveckling för Extruded Solutions och ökade investeringar

De kommande tre åren väntas Extruded Solutions öka rörelseresultatet med 10% årligen till följd av förändrad mix och synergier med andra divisioner. Den guidade nivån på investeringar om 10-15 miljarder NOK var högre än vår prognos på 8 miljarder NOK.

Attraktiv risk/avkastning

Situationen för Alunorte har stulit rampljuset från bolagets ökade exponering mot raffinaderi genom förvärvet av Sapa. Vår riktkurs på 53 NOK är baserad på en summan-av-delarna-värdering med EV/EBITDA-multiplar på 4-8x för de olika segmenten. Norsk Hydro handlas nu under 5x EV/EBITDA för 2019p, jämfört med det historiska snittet på 6x. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 558,2 1,0% 3,1% -1,9%
OMXS30 1 515,4 1,0% 3,3% -3,9%
OMXH25 3 811,4 0,2% 0,0% -2,7%
OMXC20 925,9 0,0% 3,0% -9,6%
OSEBX 861,8 0,9% 1,5% 5,8%
OMXBB 913,8 0,7% 1,5% -3,2%
Dow Jones 25 338,8 -0,1% 3,6% 2,5%
S&P500 2 737,8 -0,2% 3,3% 2,4%
Nasdaq C 7 273,1 -0,3% 4,3% 5,4%
SX5E 3 174,2 0,2% 1,5% -9,4%
DAX 11 298,2 0,0% 1,4% -12,5%
CAC40 5 006,3 0,5% 1,4% -5,8%
RTS 1 141,3 2,5% 0,3% -1,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 59,5 1,3% -4,9% -11,0%
Guld 1 226,3 1,1% -0,1% -5,0%
Silver 14,3 0,8% -1,8% -15,4%
Aluminium 1 933,0 1,1% -0,4% -13,8%
Bly 1 932,5 1,3% -2,1% -22,5%
Koppar 6 282,0 1,4% 0,6% -12,2%
Nickel 10 890,0 1,4% -0,7% -11,2%
Zink 2 553,0 1,5% -4,0% -22,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,38 1,10 5,40 8,60
Sverige, 10 år 0,49 -3,80 -7,10 -27,50
Norge, 10 år 1,82 -1,80 -3,70 25,50
Tyskland, 10 år 0,32 -3,30 -5,20 -10,50
GB, 10 år 1,35 -3,50 -7,70 16,00
USA, 10 år 3,04 -0,73 -2,75 60,27
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,40
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,32 0,5% 0,1% 5,0%
USD / SEK 9,06 -0,5% 0,3% 10,7%
GBP / SEK 11,58 -0,3% -0,4% 4,6%
NOK / SEK 1,06 0,5% 0,3% 6,1%
DKK / SEK 1,38 0,5% 0,1% 4,7%
CAD / SEK 6,82 0,1% -0,2% 4,4%
CHF / SEK 9,10 -0,1% 0,2% 8,3%
JPY / SEK 0,08 0,1% 0,0% 10,1%
EUR / USD 1,14 1,0% -0,2% -5,2%
USD / JPY 113,30 -0,6% 0,3% 0,6%
EUR / GBP 0,89 0,8% 0,6% 0,4%
AUD / USD 0,73 1,2% 0,9% -6,5%
USD / CAD 1,33 -0,6% 0,5% 6,0%
GBP / USD 1,28 0,2% -0,8% -5,5%
USD / NOK 8,54 -1,0% 0,0% 4,4%
EUR / NOK 9,72 0,0% -0,2% -1,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde ned 0,1 procent till 25.340. S&P 500 hade backat 0,2 procent till 2.738, medan teknikorienterade Nasdaq var ned 0,3 procent till 7.273.

Sektorsvis gick det bäst för energi, som var upp 0,6 procent, medan IT var ned 1,0 procent.

Chiptillverkaren Micron Technologys vd har vid en konferens uppgett att bolagets resultat för räkenskapsårets första kvartal kommer att vara i den övre delen av den lämnade guidningen. Aktien var trots uttalandet ned 2,1 procent.

Apple har meddelat att XR numera är den bäst säljande av bolaget nyligen lanserade Iphone-modeller. De senaste veckorna har dock flera rapporter från underleverantörer antytt att efterfrågan på bland annat Iphone XR varit lägre än väntat. Aktien sjönk 0,7 procent.

Twitter sjönk 4,4 procent. Enligt källor till Bloomberg News kan det röra sig om en bojkott då tv-kanalen Fox News, vars konto har 18 miljoner följare, inte har twittrat något sedan den 8 november.

Nielsen Holdings, som bland annat mäter tv-tittande, stärktes 4,0 procent på uppgifter om uppköpsintresse från private equity-bolaget Madison Dearborn.

Lågpriskedjan Dollar Tree var upp 6,1 procent efter bättre vinst än väntat för det tredje kvartalet.

Mc Donalds steg 0,8 procent efter att Morgan Stanley höjt rekommendationen till övervikt, från tidigare jämvikt.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Inom OMXS30 var det övervikt av industri- och råvarubolag på plus. Mer defensiva papper som Securitas, Tele2 och Swedish Match tappade däremot.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp med 1,0 procent till nivån 1.515. Aktier för drygt 14,4 miljarder kronor hade då omsatts. Ute i Europa slutade tyska DAX oförändrat medan Londons FTSE-100 steg 0,7 procent.

Inom OMXS30 avancerade Sandvik och Hexagon som steg 3,5 respektive 2,9 procent följt av råvarubolaget Boliden som även steg med 2,9 procent.

Industrikoncernen SKF höll kapitalmarknadsdag i Tyskland och upprepade i samband med det sina finansiella mål samt utsikterna för det fjärde kvartalet. Bolagets finanschef Christian Johansson sade att bolaget står på toppen av konjunkturen.

"Vi känner att vi har agerat korrekt i uppgången. Nu anser vi att vi är på toppen", sade finanschefen när han pratade om hantering av konjunkturcykeln under sitt anförande. Aktien steg med 1,4 procent.

Swedish Match backade i den inledande handeln för att sedan sluta ned 0,2 procent. Amerikanska Jefferies har i en analys upprepat undervikt. Analyshuset menar att ett förbud mot smaksatta cigarrer i USA realistiskt sett skulle kunna införas 2021 och dra ner Swedish Match koncernvinst med närmare 6 procent samma år.

Strålterapibolaget Elekta kom med en rapport för det andra kvartalet i ett brutet räkenskapsår. Orderingången var något lägre än väntat och rörelseresultatet var 12 procent sämre än vad analytiker väntat sig, enligt Infront Data. Aktien föll tvärt med som mest 8 procent på rapporten för att senare återhämta sig och sluta upp med 4,5 procent.

Att Elekta pekat på framtida stöd från Kina samt att man förväntar sig 6-8 Unity-order under nästa kvartal gav stöd till uppgången enligt en kommentar från analyshuset Pareto till Nyhetsbyrån Direkt.

Även Lundin Mining hade en positiv börsdag då aktien steg med 9 procent. Gruvbolaget kom med en ny treårsprognos som indikerade en höjning av den väntade koppar- och nickelproduktionen, men en sänkning av kommande zinkproduktion. Bolaget aviserade också ett aktieåterköpsprogram värt i storleksordningen 2,3 miljarder kronor.

Bland förlorarna sågs klädbolaget MQ som kom med en vinstvarning för det första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår. Aktien tappade 3,7 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:30 Tokyo-KPI nov 1.1 % / 0.6 % 1.5 % / 0.6 %
EMU 11:00 Arbetslöshet okt 8.0 % 8.1 %
EMU 11:00 KPI (est) nov 1.1 % / 2.1 % 1.1 % / 2.2 %
USA 15:45 Chicago-PMI nov 58.5 58.4
G20: möte i Buenos Aires

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Northern Drilling BMG6624L1090 Inga tillkännagivanden
Vestas Wind Systems DK0010268606 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Odfjell Drilling Ltd BMG671801022 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 7
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.