Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 5 december 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-12-05 kl. 08:04 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-12-05 kl. 08:07 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -1,3% OMXS30 -1,5% DJI -3,1% NASDAQ -3,8%
556,0 1 506,4 25 027,1 7 158,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Aker Solution Köp (Behåll) 59 NOK

Elekta

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:108,85 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chef Tysk Analys, chef Medtech utrustning & tjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-05 kl. 10:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-05 kl. 12:27.
Elekta BEKTA B
Diagram

UPPDATERING

Unity får godkännande i USA

Elekta hade räknat med godkännande av Unity i USA före årets slut, men att de faktiskt lyckades med det är ett positivt tecken för aktien med tanke på att det fortfarande var några marknadsaktörer som var försiktiga och att vi noterade hur tydligt aktiekursen reagerade på förseningen av deras godkännande i Europa under föregående år. Vi upprepar Köp och riktkursen 130 SEK.

Unity-systemet får grönt ljus

Elekta tillkännagav precis att de fått godkännande (510k) för deras Unity MR-linac system. Detta bidrar till tekniken för kommersiell försäljning och klinisk användning i USA, som är den största globala marknaden.

Godkännandet var förväntat, men är positivt

Godkännandet kom inte som en överraskning med tanke på att ledningen vid flera tillfällen upprepat prognosen för godkännande innan årsskiftet. Trots det är det något positivt, eftersom en del fortfarande utrycker oro samt att vi såg hur aktiekursen reagerade förra året på den europeiska förseningen. Elekta prognostiserade en CE-märkning (europeiskt godkännande) till slutet av 2017, men var tvungna att meddela en försening på sex månader i november 2017. Vid tidpunkten ledde det till ett aktiekurs-fall på cirka 10%, även om aktien snabbt återhämtade sig tidigare i år och lyckades få CE-märkningen under första halvåret 2018. Därför anser vi att godkännandet i USA är ett klart positivt tecken för Elekta.

Värdering

Vi upprepar Köp och riktkursen 130 SEK. Elekta drar nytta av en upphämtning av total marknadstillväxt och att de är i ett tidigt skede av en mycket viktig produktcykel (Unity). Detta bör göra det möjligt för Elekta att leverera starka tillväxtsiffror under de kommande åren. Medan vi inte ansåg att Q2-resultatet var imponerande (se föregående rapport), så är företaget helt klart på rätt väg för att öka tillväxttakten och det kinesiska investeringsprogrammet utlöser en uppåtgående risk (det kan börja leverera från Q4 och framåt, men ännu mer under 2019/20p). Även om vi inte kallar värderingen billig, är den överlag i linje med snittet av den europeiska Medtech-sektorn. Vår riktkurs baseras på en kombination av en kassaflödesvärdering och en konkurrentvärdering.

Systemair

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:122,00 SEK
Pris:95,80 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-05 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-05 kl. 10:53.
SystemairSYSR
Diagram

EFTER RAPPORT

Q2 2018/19: Stark rapport

Systemair rapporterade Q2-siffror 19% över konsensus och 17% över KECH-estimaten när det gäller EBIT, drivet av stark organisk tillväxt på 9,1% för koncernen (5% i den viktiga västeuropeiska regionen) och en överraskande stark lönsamhet på grund av förbättrad bruttomarginal genom prishöjningar och gott kapacitetsutnyttjande. EBIT-marginalen kom in på 8,8%, att jämföra med konsensus på 7,8% och KECH på 8%. Vår riktkurs på 122 SEK baseras på snittet av vår DCF-värdering, konkurrentvärdering och ett mål-EV/EBIT på 12,5x för 2019p. Vi upprepar Köp.

Även framtidsbedömningen är ljus

Företagsledningen skriver i framtidsbedömningen att ”aktivitet och efterfrågan uppvisar fortsatt styrka på ett flertal av våra marknader, så vi känner oss trygga om en fortsatt positiv utveckling”.

SBB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14,10 SEK
Pris:10,60 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-05 kl. 06:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-05 kl. 08:07.

UPPDATERING

Åter i tillväxtläge

Vi upprepar Köp och riktkursen 14,1 SEK efter bolagets välbesökta kapitalmarknadsdag. Nya finansiella mål presenterades, men vi ser ingen anledning att ändra våra estimat på grund av det.

Lägre risk tack vare portföljstrategin

Cirka två tredjedelar av SBB:s portfölj består av samhällsbyggnader i Sverige, Norge och Finland (inklusive DNB-byggnaden i Oslo som representerar cirka 20% av den totala portföljen). Bostadsfastigheter (endast Sverige) står för cirka 30% och byggrätter för 9%.

Försäljning av byggrätter

SBB ökar sitt resultat genom att erhålla byggrätter för deras befintliga mark. Förra året bidrog bygglov med 749 MSEK i vinst och målet är att den verksamheten skall generera 250-400 MSEK per år. Denna intäktsström är inte inkluderad i vår prognos, men vi har faktorerat positiva värdeeffekter på cirka 400 MSEK per år från uppgradering av bostadslägenheter. För att finansiera sin snabba expansion under 2016-17 tog SBB ut stora överbryggningslån som nu antingen upphör eller kommer att återkallas.

Kapitalmarknadsdagen

SBB presenterade nya mål för tillväxt och LTV. Bolagets första mål var att öka bolagets tillgångsvärde från nästan 0 M i början av 2016 till 25 miljarder SEK. SBB lyckades leverera på den punkten på bara 2,5 år. Med hjälp av ett historiskt högt avkastningsgap (avkastning på fastigheter minus finansieringskostnader), har SBB:s höga tillväxtambitioner varit en av drivkrafterna för deras mycket solida kursutveckling. Vi förväntar oss att bolaget kommer att leverera inom detta nya mål före 2023, trots att vi inte har tagit hänsyn till framtida förvärv i våra prognoser. Det nya LTV-målet är satt till <55% (<60%), men det är precis det vi har räknat med framöver.

Värdering

Bolaget har en fastighetsavkastning på 4,8%. Deras belåning är omkring 60%. Avkastningen är således nära 10%. Det är extremt attraktivt jämfört med en obligationsränta på cirka 0,7% (femårig obligation). SBB:s NAV-tillväxt för 2017-20p är 20%, att jämföra med sektorsnittet på 12%. FFO-tillväxten för 2017-20p är 46%, att jämföra med sektorsnittet på 11%. Som tidigare, för att få med den starka tillväxten i vår värdering, diskonterar vi 2020p NAV på 15,4 SEK med den förväntade kostnaden på eget kapital på 9%. Köp upprepas och riktkursen 14,1 SEK.

Aker Solutions

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:59,00 NOK
Pris:45,04 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-05 kl. 06:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-05 kl. 08:07.
Aker Solutions ASAAKSO
Diagram

UPPDATERING

Uppgradering till Köp

Vi uppgraderar Aker Solutions till Köp (Behåll). Aktien är ned 23% sedan september och med inga ändringar i våra estimat eller värdering kvarstår en uppsida med 30%. Aktien handlas för närvarande till 6,2x 12 månaders framåtblickande EV/EBITDA och vi bedömer att nuvarande nivåer erbjuder en attraktiv möjlighet.

Makromiljön är positiv, även vid Brent på 65 USD/fat

I ljuset av den senaste tidens tillbakagång av oljepriserna poängterar vi att oljebolagens kassaflöden är imponerande även vid vårt långsiktiga prisantagande om Brentolja på 65 USD/fat. Stora europeiska oljebolags kassaflöden är positiva för första gången på tio år och vi bedömer att de är kassaflödespositiva (efter utdelning) även vid priser under 50 USD/fat för 2019p.

Slutgiltiga investeringsbeslut ökade

Antalet beslutade offshore-projekt has passerat förra årets siffra på 27 stycken. Även om vissa projekt kan skjutas fram till 2019 bedömer vi att minst 30 projekt startar 2018p. Marknadsdynamiken förväntas vara fortsatt positiv 2019-2020p och att fler order kommer att läggas till Aker Solutions orderbok de kommande kvartalen. Även utgifter för underhåll och modifieringar väntas stiga i Norge nästa år (+14% å/å), där Aker Solutions är marknadsledande.  Det skulle vara det första året med tillväxt på mer än sex år. Därtill täcker redan bolagets orderbok cirka 60% av nästa års intäkter.

Riktkurs på 59 NOK, uppgradering till Köp

Vi uppgraderar Aker Solutions till Köp (Behåll) och behåller våra estimat oförändrade. Riktkursen på 59 NOK är baserad på genomsnittet av 8x 2019 och 2020 EV/EBITDA. Aker Solutions handlas för närvarande till 6,2x 12 månaders framåtblickande EV/EBITDA, vilket är ned från 8,7x under de senaste två månaderna. Vi ser en attraktiv uppsida.

Northern Drilling

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:61,60 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-05 kl. 06:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-05 kl. 08:07.
Northern DrillingNODL
Diagram

UPPDATERING

Förlängd option för Cobalt Explorer

Northern Drilling har förlängt optionen att förvärva det nybyggda borrfartyget Cobalt Explorer med fyra månader. Priset är oförändrat på 350 MUSD, men den initiala betalningen på 105 MUSD har delats upp i 12 MUSD nu och 93 MUSD när optionen utnyttjas. Vi har tidigare antagit att en förlängd option är trolig givet den senaste tidens marknadsturbulens. Vi anser att nyheten är positiv då vi bedömer att priset är mycket förmånligt. Vi upprepar Köp och riktkursen 110 NOK som baseras på en summan-av-delarna-värdering.

Investeringsstrategi

INVESTERINGSSTRATEGI

Osäkra marknadsförhållanden…

◊ Aktier: två sidor av samma mynt ◊ Räntor: parkeringsplats i tider av osäkerhet ◊ Krediter: värdebevarande snarare än värdeskapande

… föranleder neutralt förhållningssätt

Under året har investerare slitits mellan hopp och förtvivlan. De grundläggande förutsättningarna för aktiemarknaden har till stor del varit stödjande. Marknaden har dock åkt berg och dalbana. I grunden anser vi att förutsättningarna för en fortsatt god utveckling fortfarande finns. Däremot har det under året blivit tydligt att sentiment allt oftare trumfar fundamenta och resultatet blir en slagig marknad. Starten på 2019 kan dessutom bli tuff och investerare visar en större försiktighet än tidigare, vilket sammantaget resulterar i att vi neutraliserar vikten i aktier. Regionsmässigt neutraliserar vi USA och koncentrerar vår övervikt till Tillväxtmarknader. Europa förblir finansieringskälla. Vi kvarstår neutrala till Sverige och Japan.

Läs mer i Aktiellt

Två sidor av samma mynt på aktiemarknaden

Eller se en presentation med Investeringsstrateg Johanna Högfeldt och Aktiestrateg Mattias Isakson 

Investeringsstrategi december


Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 556,0 -1,3% 1,0% -2,2%
OMXS30 1 506,4 -1,5% 0,7% -4,5%
OMXH25 3 812,1 -1,8% 0,2% -2,7%
OMXC20 931,2 0,3% 0,4% -9,1%
OSEBX 870,0 -0,5% 1,5% 6,8%
OMXBB 916,2 -0,4% 1,0% -3,0%
Dow Jones 25 027,1 -3,1% 1,1% 1,2%
S&P500 2 700,1 -3,2% 0,7% 1,0%
Nasdaq C 7 158,4 -3,8% 1,1% 3,7%
SX5E 3 189,3 -0,8% 0,7% -9,0%
DAX 11 335,3 -1,1% 0,2% -12,2%
CAC40 5 012,7 -0,8% 0,6% -5,6%
RTS 1 155,9 0,1% 5,2% 0,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,1 0,6% 3,1% -7,2%
Guld 1 240,3 0,8% 1,6% -3,9%
Silver 14,5 1,1% 1,9% -13,8%
Aluminium 1 985,0 0,1% 3,1% -11,4%
Bly 1 974,0 0,5% 3,6% -20,9%
Koppar 6 278,0 -0,5% 1,8% -12,3%
Nickel 11 265,0 0,6% 5,2% -8,1%
Zink 2 740,0 2,4% 9,3% -17,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,36 0,50 3,90 10,80
Sverige, 10 år 0,48 -0,90 -5,50 -28,00
Norge, 10 år 1,80 -1,40 -4,00 23,70
Tyskland, 10 år 0,28 -3,20 -6,50 -14,80
GB, 10 år 1,31 -2,30 -7,80 11,80
USA, 10 år 2,92 -6,79 -13,81 48,47
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,40
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,22 -0,2% -0,5% 4,0%
USD / SEK 9,01 -0,2% -1,1% 10,0%
GBP / SEK 11,46 -0,3% -1,2% 3,5%
NOK / SEK 1,06 0,3% 0,3% 5,9%
DKK / SEK 1,37 -0,2% -0,6% 3,7%
CAD / SEK 6,82 -0,4% -0,5% 4,4%
CHF / SEK 9,03 -0,1% -0,9% 7,5%
JPY / SEK 0,08 0,3% -0,4% 9,7%
EUR / USD 1,14 0,0% 0,5% -5,5%
USD / JPY 113,01 -0,5% -0,7% 0,3%
EUR / GBP 0,89 0,1% 0,6% 0,5%
AUD / USD 0,74 0,0% 1,9% -6,0%
USD / CAD 1,32 0,1% -0,6% 5,4%
GBP / USD 1,27 -0,1% -0,1% -5,9%
USD / NOK 8,49 -0,5% -1,3% 3,8%
EUR / NOK 9,64 -0,5% -0,8% -1,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 3,0 procent till 25.035. S&P 500 hade backat 3,2 procent till 2.700 medan Nasdaq minskade 3,8 procent till 7.158.

De ledande börserna i New York rekylerade kraftigt ned på tisdagen efter måndagens indexuppgångar i spåren av optimism efter G20-mötet. Bedömare pekade på att Kina inte har konkretiserat de åtaganden som signalerades från amerikanskt håll efter helgens G20-möte. Det råder bland annat oklarhet kring vilka grunder Donald Trump hade för sin tweet om sänkta kinesiska biltullar.

Sektorvis klarade sig kraftbolag bäst genom att stiga marginella 0,1 procent. Finans sjönk däremot 4,4 procent samtidigt som räntor rörde sig nedåt. Bland aktier inom sektorn föll Bank of America 5,4 procent och Morgan Stanley 5,0 procent. JP Morgan, Wells Fargo och Citi minskade i trakterna av 4,5 procent.

På bolagsfronten föll Apple 4,4 procent i spåren av att HSBC sänkt rekommendationen till behåll från köp, skriver Marketwatch. Samtidigt tappade FAANG-kollegorna Amazon och Netflix 5,9 respektive 5,2 procent.

Även biltillverkare backade efter att ha gynnats i måndagens tulloptimism. Ford retirerade 4,4 procent och GM sjönk 5,0 procent. Tesla lyckades emellertid gå mot strömmen genom att öka 0,3 procent.

Morgan Stanley spår i en analys att FedEx och UPS kommer få oönskad konkurrens från Amazon Air. Investmentbanken sänkte samtidigt riktkurserna för logistikbolagen, skriver Bloomberg. FedEx sjönk 6,3 procent medan UPS noterades 7,4 procent lägre.

Exxon Mobil undersöker möjligheten att sälja sin ägarandel i Azerbajdzjans största oljefält - ett innehav som tidigare beskrivits som "århundradets kontrakt", enligt källor till Reuters. Aktien tappade dock 2,2 procent.

Före börsöppningen kom USA-statistik som visade att den amerikanska detaljhandeln i jämförbara butiker steg 7,0 procent vecka 48, enligt Johnson Redbooks index.

På onsdagen håller USA-marknaderna stängt på grund av förre presidenten George HW Bush begravning.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindex OMXS30 sjönk 1,5 procent till nivån 1.506. Omsättningen nådde drygt 14 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Den positiva stämning som präglade måndagens handel efter G20-mötet under helgen tycktes som bortblåst. Detta då marknaden överlag verkar ifrågasätta hur mycket Kina egentligen gått med på i en preliminär handelsuppgörelse med USA. Till exempel är det osäkert i vilken mån biltullarna kommer att sänkas.

USA-presidenten Donald Trump gav även sin vana trogen dubbeltydiga besked i frågan under tisdagen apropå ett långsiktigt handelsavtal med Kina.

Som sten på börda verkar nu även oron för annalkande konjunkturnedgång ta fart med fallande dollar och sjunkande amerikanska långräntor.

Sämst bland storbolagen gick Volvo som tappade över 4 procent. Fordonsaktier som var måndagens vinnare i Europahandeln blev nu tisdagens förlorare på oron kring biltullarnas vara eller inte vara samt konjunkturoro.

Andra storbolag som tappade rejält var Atlas Copco och Hexagon.

Skogsbolaget SCA gick också svagt med en nedgång på över 4 procent. Carnegie har sänkt sin rekommendation till behåll.

"Värderingen är långt ifrån utmanande men givet nedgången i sektorvärderingen är SCA:s relativvärdering inte särskilt låg", skrev analyshuset som även påminde om skogsbolagets exponering mot konjunkturberoende verksamhet.

Relativt bättre gick det för icke-cykliska papper som Essity, Astra Zeneca och Telia.

SAS kvartalsresultat var förvisso bättre än vad analytiker vänta sig men flygbolaget flaggade för en period med flera utmaningar framöver.

"Det är därför som vi är lite försiktiga i vår prognos för nästa år och säger att vi räknar med att vi ska nå ett positivt resultat för helåret, men att vi förmodligen kommer att börja året med ett något sämre resultat i det första kvartalet som också är vår lågsäsong", sade vd:n Rikard Gustafson till Direkt. Aktien tappade 12 procent.

Den hårt pressade spelutvecklaren Starbreeze rekylerade upp med 53 procent efter måndagens ras i samband med rekonstruktionsbeskedet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Systemair Köp 122 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 Nikkei tjänste-PMI nov 52.4 /52.5
CH 02:45 Caixin tjänste-PMI nov 50.8 /n.a. 50.8 /50.5
SE 06:00 Bostadspriser nov 0.0 %/-1.0 %
SE 08:30 Silf/Swedbank: tjänste-PMI nov 55.5 56.3
SCB 09:30 Industriorder okt 0.0 % /-0.4 %
EMU 10:00 Markit tjänste-PMI nov 53.1 /52.4 53.1 /52,4
EMU 11:00 Detaljhandelsförsäljning okt 0.3 % /2.1 % 0.0 % /0.8 %
USA 14:15 ADP privat sysselsättning nov 200k 227k
USA 16:00 USM tjänstesektorn nov 54.4 /54.4
USA 16:15 Fed: Jerome Powell frågas ut av kongressens gemensamma ekonomiska utskott
USA 20:00 Fed: publicerar Beigo Book

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Systemair SE0002133975 Inga tillkännagivanden
SBB Inga tillkännagivanden
Aker Solutions NO0010716582 3
Northern Drilling BMG6624L1090 Inga tillkännagivanden
Investeringsstrategi Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.