Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 7 december 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-12-07 kl. 07:58 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-12-07 kl. 08:01 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -2,8% OMXS30 -2,9% DJI -0,3% NASDAQ 0,4%
532,2 1 436,7 24 947,7 7 188,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta

Veidekke

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 NOK
Pris:95,60 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-07 kl. 06:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-07 kl. 08:01.
VeidekkeVEI
Diagram

UPPDATERING

Stabila priser i Sverige

Veidekke har presenterat sin bedömning av den svenska bostadsmarknaden. Bolaget förväntar sig en neutral till något positiv prisutveckling, låt vara med viss fortsatt volymrisk på grund av striktare lånevillkor. Vi förväntar oss att den svenska bostadsmarknaden står för 13% av koncernens EBIT och det är tydligt att den fortsätter att vara en hörnsten i bolagets strategi. Vi noterar att inneliggande order för Q3 2018 är upp 6% å/å och den meddelade orderingången hittills i Q4 pekar på fortsatt stark orderutveckling, vilket ger en solid visibilitet för försäljningen 2019p. Vi upprepar Köp och 105 NOK.

Sverige är en kärnmarknad

Norge är den största marknaden för Veidekke och stod för 62% av försäljningen under 2017. Sverige (31%) har ökat kontinuerligt sedan man gick in på marknaden 1998. Vi förväntar oss att den svenska bostadsmarknaden står för 13% av koncernens EBIT 2019p. Graden av i förväg sålda objekt låg på goda 82%. På kort sikt ligger fokus på att hantera försäljningsrisken och på att aktivt arbeta på landinnehav.

Stabiliserande priser

Striktare lånevillkor och oro för stigande räntor är motverkande faktorer, men totalt sett bör det innebära stabila priser. Bolaget ser nya byggstarter på 35 000-40 000 enheter, kontra efterfrågan på 43 000-53 000 enheter. På längre sikt ligger det strukturella underskottet alltså kvar.

Stark orderingång hittills i Q4

Efter Q3 2018, som vi anser rätade upp situationen efter vinstvarningen i Q2 2018, noterar vi den starka orderingången hittills i Q4 2018. Orderingången lyftes tydligt av order på 2 miljarder SEK relaterade till Geelys nya huvudkontor i Göteborg. Även andra stora order har meddelats, vilket är positivt. Tillsammans med inneliggande order för Q3 2018 (33,8 miljarder NOK, upp 6% å/å) uppstår en solid visibilitet för försäljningen 2019p. Vi upprepar Köp och 105 NOK.

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:143,00 SEK
Pris:114,68 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-07 kl. 06:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-07 kl. 08:01.
FabegeFABG
Diagram

UPPDATERING

Hyror på väg upp

Fabege har den bästa fastighetsportföljen, den bästa projektportföljen och de bästa byggrätterna bland svenska fastighetsbolag. Om vi inkluderar övervärdet från byggrättsportföljen på 3 miljarder SEK handlas aktien med ett diskonterat NAV för 2019p på 28% (sektorsnitt 20%). Aktien är fortfarande billig, vi upprepar Köp och riktkursen 143 SEK.

Inriktat fastighetsbolag

Kontor står för mer än 85% av Fabeges fastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen ligger i Stockholm, med 45% i centrala Stockholm och resterande 55% inom en 5 km radie från det centrala affärsdistriktet (Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%).

Den bästa projektportföljen

Hittills har Fabege lyckats extremt bra med att utveckla Arenastaden, som ligger strax utanför Stockholm. Företaget har den högsta andelen projekt av alla fastighetsbolag som vi täcker, med en avkastning på investering på 72% under 2017 (97% för nio månader 2018). Under tredje kvartalet meddelade Fabege att deras nästa utvecklingsområde kommer att vara Flemingsberg. Potentialen är inte lika stor som Arenstaden; dock verkar risken vara begränsad med tanke på de extremt låga markpriserna i regionen. Som tidigare ser vi 3 miljarder SEK av dolda värden i Fabeges byggnadsrätter.

Hyrorna fortsätter att öka i Stockholm

Under bolagets årliga presentation genomförde Fabege en mycket stark presentation av det nya utvecklingsområdet Flemingsberg, vilket har varit något ifrågasatt. Kontorshyrorna i centrala Stockholm har ökat mycket snabbt sedan 2015 och många anser att vi har nått toppen. Fabeges uppfattning är att vi kommer att se ytterligare ökningar nästa år. Anledningen är att vakansnivån i centrala Stockholm nu ligger på strax över 2%, sysselsättningsgraden förväntas öka och utbudet av kontorslokaler räcker inte till för det. Historiskt sett dämpas hyresutvecklingen när vi når en vakansnivå på omkring 5%.

Värdering

Om vi inkluderar de 3 miljarder SEK, som vi uppskattar det dolda värdet till, handlas aktien för närvarande till ett 2019p P/EPRA NAV på bara 72% (77% utan övervärde, medan sektorsnittet ligger på 80%). Aktien är fortfarande attraktiv och vi upprepar Köp samt riktkursen 143 SEK.

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:132,00 SEK
Pris:102,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-07 kl. 06:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-07 kl. 08:01.
Wihlborgs FastigheterWIHL
Diagram

UPPDATERING

Finansieringskostnad sjunker med 96 punkter till 1,39%

Genom att omstrukturera sin derivatportfölj har Wihlborgs genomsnittliga finansieringskostnad sjunkit till 1,39% (tidigare 2,35). Som ett resultat höjer vi vår FFO för 2019p-2020p med 13-14%. Wihlborgs har en stark historik av ökande utdelningstillväxt sedan de delades från Fabege 2005, och detta väntas fortsätta genom 2020p. Vi upprepar Köp och riktkursen 132 SEK.

Fokus på kassaflöde

Wihlborgs är inte exponerat mot de snabbast växande kommersiella hyresmarknaderna i Norden, men har i gengäld en mindre volatil resultatutveckling. Under Q3 2018, var hyresintäktstillväxten upp 20 punkter i jämförbara siffror q/q till 4,5% och den korta till mellanlånga utsikten för hyrestillväxt för deras kärnmarknader ser bra ut. Enligt vår bedömning är oron överdriven när det gäller ett potentiellt överutbud av kommersiella lokaler i Malmö och vi anser att beslutade utvecklingsprojekt kommer att mötas av efterfrågan. Vi bedömer att beslutade investeringar på 2,1 miljarder SEK är på en rekordnivå för Wihlborgs och att föruthyrningen på 48% medför en uppsidesrisk till vår bedömning av FFO 2019-2020p, om uthyrningen förbättras inför slutförandet.

Omstrukturering av derivatportfölj lyfter FFO för 2019p-2020p

Genom att omstrukturera sin derivatportfölj och realisera förluster inför skatteförändringar i Sverige nästa år, har Wihlborgs genomsnittliga finansieringskostnad sjunkit till 1,39%. Vidare är deras hedge-ratio fortfarande över 40% med en genomsnittlig lånetid på 6 år och en genomsnittlig ränteduration på 3,5 år.

Köp, 132 SEK

Vi sänker vår FFOps för 2018p substantiellt då vi justerar för kassautflödet på grund av omstruktureringen av räntederivatportföljen, samtidigt som utdelning per aktie är oförändrad. Viktigare är att vi höjer FFOps för 2019p-2020p med 13-14% på grund av den lägre finansieringskostnaden. Den kostsiktiga effekten på NAV är negativ (-5%) då vi justerar för värdet av derivat i våra NAV-beräkningar, men långsiktigt är det positivt då förbättrat kassaflöde kommer att ha en positiv effekt (2020p NAV -2%). Vi upprepar Köp och riktkursen 132 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 532,2 -2,8% -4,6% -6,4%
OMXS30 1 436,7 -2,9% -5,2% -8,9%
OMXH25 3 779,3 0,0% -0,8% -3,5%
OMXC20 910,7 -2,0% -1,6% -11,1%
OSEBX 826,0 -3,7% -4,2% 1,4%
OMXBB 905,6 -0,6% -0,9% -4,1%
Dow Jones 24 947,7 -0,3% -1,5% 0,9%
S&P500 2 696,0 -0,2% -1,5% 0,8%
Nasdaq C 7 188,3 0,4% -1,2% 4,1%
SX5E 3 045,9 -3,3% -4,0% -13,1%
DAX 10 811,0 -3,5% -4,3% -16,3%
CAC40 4 780,5 -3,3% -4,5% -10,0%
RTS 1 134,1 -1,6% -0,6% -1,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 60,1 -2,4% 0,9% -10,2%
Guld 1 242,6 0,5% 1,3% -3,8%
Silver 14,4 -0,7% 0,8% -14,7%
Aluminium 1 945,0 -1,1% 0,6% -13,2%
Bly 1 947,0 -1,5% 0,8% -22,0%
Koppar 6 112,0 -0,8% -2,7% -14,6%
Nickel 10 855,0 -1,5% -0,3% -11,5%
Zink 2 692,0 -0,5% 5,4% -18,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,32 1,90 6,00 14,60
Sverige, 10 år 0,45 -3,30 -3,90 -31,40
Norge, 10 år 1,78 -1,70 -4,30 21,20
Tyskland, 10 år 0,23 -4,20 -9,10 -19,60
GB, 10 år 1,23 -8,30 -11,70 4,30
USA, 10 år 2,87 -4,02 -16,45 43,82
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,00 1,40
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,25 0,5% -0,7% 4,2%
USD / SEK 9,00 0,2% -0,7% 9,9%
GBP / SEK 11,50 0,5% -0,7% 3,9%
NOK / SEK 1,06 -0,2% -0,6% 5,4%
DKK / SEK 1,37 0,5% -0,7% 4,0%
CAD / SEK 6,70 -0,2% -1,7% 2,6%
CHF / SEK 9,07 0,8% -0,3% 8,0%
JPY / SEK 0,08 0,9% 0,1% 10,2%
EUR / USD 1,14 0,4% 0,0% -5,2%
USD / JPY 112,36 -0,7% -0,8% -0,3%
EUR / GBP 0,89 0,0% -0,1% 0,3%
AUD / USD 0,72 -0,7% -1,3% -7,8%
USD / CAD 1,34 0,3% 1,1% 7,1%
GBP / USD 1,28 0,4% 0,0% -5,5%
USD / NOK 8,53 0,4% -0,1% 4,3%
EUR / NOK 9,71 0,7% -0,1% -1,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde ned 0,3 procent till 24.950. S&P 500 backade 0,2 procent till 2.696 medan Nasdaq ökade 0,4 procent till 7.188.

De ledande börserna i New York återhämtade mycket av torsdagens tidiga ras. Beskedet om att Huaweis finanschef gripits i Kanada och ett kraftigt fallande oljepris sänkte börserna initialt.

Enligt Wall Street Journal har Federal Reserve signalerat en försiktigare väg mot räntehöjningar, vilket gav investerare nytt mod.

Sektorsvis steg fastigheter med 2,7 procent, medan det fallande oljepriset pressade energisektorn till en nedgång på 1,7 procent.

På bolagsfronten var det flera stora teknikbolag som ledde den starka avslutningen. Amazon stängde upp 1,9 procent, Netflix ökade 2,7 procent, Alphabet var upp 1,5 procent medan Facebook avancerade 1,2 procent.

Apple var dock ned 1,1 procent till 174:70 dollar, efter att ha fått sänkt riktkurs av Rosenblatt från 200 till 165 dollar, enligt Market Watch. Dagens nedgång innebar att Apple har blivit omåkt av både Amazon och Microsoft i börsvärde.

Även flera banker gick tungt med Bank of America, Citigroup och JP Morgan ned mellan 1,9 och 3,5 procent.

Bland de bolag som gick starkast på torsdagen återfanns Hewlett Packard, som var upp 6,5 procent.

Toro, som tillverkar trädgårdsprodukter och gräsklippare, bjöd på en justerad vinstprognos för helåret som låg under analytikernas förväntningar. Aktien backade 2,4 procent.

Oljepriset backade drygt 2 procent, efter att ha varit ned drygt 5 procent tidigare under dagen. Torsdagens förhandlingar på Opec-mötet i Wien avslutades utan en överenskommelse om produktionsminskningar. Förhandlingarna fortsätter på fredagen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 2,9 procent till nivån 1.437, den lägsta nivån på drygt två år. Aktier för 16,2 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. I Tyskland var motsvarande index ned 3,5 procent.

Torsdagen blev Stockholmsbörsens tredje dag i följd med betydande nedgångar, en utveckling som följde mönstret i USA, Asien och resten av Europa.

En utlösande faktor var att Kanada på amerikansk begäran gripit det kinesiska telekombolaget Huaweis finanschef - som är dotter till bolagets grundare och kandidat till vd-posten.

Gripandet höjer insatserna för både USA och Kina, som står i begrepp att inleda nya förhandlingar om handelspolitik, tullar och tekniköverförande, konstaterar bland andra Wall Street Journal.

Bland svenska aktier utgjorde Ericsson ett undantag från kursraset. Även flygbolaget SAS lyfte efter skarpa nedgångar tidigare i veckan.

Ericsson gick mot strömmen och steg. Bolaget väntas gynnas av att kinesiska Huawei, en av de tuffaste konkurrenterna, har fått tilltagande problem med amerikanska myndigheter. Aktien steg 1,8 procent. Utanför index adderade sektorkollegan Nokia 1,1 procent.

I övrigt sågs röda siffror. Svagast för dagen var bilsäkerhetsbolaget Autoliv, som tappade 6,1 procent sedan bolaget reserverat 1,9 miljarder kronor för europeiska kartellböter. Ännu tyngre gick det för avknoppningen Veoneer, som rasade 8,7 procent sedan Morgan Stanley sänkt sin rekommendation för aktien.

Konjunkturkänsliga råvaru- och verkstadsbolag hade överlag en svart dag. Priserna på koppar och zink backade runt 1,5 procent. Boliden och Lundin Mining tappade runt 6 procent.

I verkstadssektorn noterades nedgångar på 4-5 procent för bolag som SKF, Atlas Copco och Sandvik. En annan förlorare var Volvo, som backade även på onsdagen i spåren av nordamerikansk statistik som visade fallande lastbilsförsäljning i november. Aktien sjönk 3,9 procent.

Även mätteknikbolaget Hexagon tappade mark efter att Barclays sänkt sin rekommendation för aktien till undervikt från övervikt, med en rejält nedjusterad riktkurs. Hexagon förlorade 5,6 procent.

Dometic, underleverantör till fritidsfordon och båtar, rasade 7,4 procent sedan den amerikanska husvagnstillverkaren Thor rapporterat svagare resultat än väntat.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriproduktion okt 0.3 % /2.1 % 0.2 % /0.8 %
EMU 11:00 BNP Q3 0.2 % /1.7 % 0.2 % /1.7 %
USA 14:30 Sysselsättning nov 62.9 %
USA 16:00 Michiganindex dec 97.0 /n.a. /n.a. 97.5 /112.3 /88.1

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Veidekke NO0005806802 Inga tillkännagivanden
Fabege SE0011166974 3
Wihlborgs SE0011205194 3, 5

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.