Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 13 december 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-12-13 kl. 08:14 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-12-13 kl. 08:17 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 2,0% OMXS30 2,0% DJI 0,6% NASDAQ 0,9%
552,1 1 494,2 24 527,3 7 098,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Volvo Köp 140 (150) SEK

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:273,00 SEK
Pris:205,50 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-13 kl. 06:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-13 kl. 08:47.
Kambi GroupKAMBI
Diagram

UPPDATERING

Fortsatt tillväxt inom online betting

Uppgifter från november gällande sport-betting i New Jersey visade på en ökad tillväxt, med en ökning av spelsatsningar på 37% jämfört med oktober, och intäkterna studsade också tillbaka upp eftersom marginalen förbättrades. Kambis kund DraftKings är fortfarande marknadsledande med 50% marknadsandel medan FanDuel kommer efter med 31%. Den fortsatta tillväxten stöder vår positiva syn på Kambi. Vi upprepar Köp och riktkursen 273 SEK.

Insatserna ökar

Spelsatsningarna för online sport-betting i New Jersey ökade till 239 MUSD i november, upp 37% från 174 MUSD i oktober. Med en ökning av marginalen från 5,1% i oktober till 6,1% i november, ökade även intäkterna kraftigt till 14,4 MUSD från 8,8 MUSD i oktober. Marginalen kommer sannolikt fortsätta att fluktuera som den gör i Europa där Kambi prognostiserar för en marginal på mellan 6,5-8,0% över tiden. Därför är huvudindikatorn för den underliggande marknadsutvecklingen de ökande spelinsatserna, vilka slår nya rekord för månaden, och vi framhäver även att online-delen representerar cirka 72% av totalen (upp från 67% i oktober). Det är även positivt att Kambis kund DraftKings fortsätter att vara marknadsledande med 50% marknadsandel, även om FanDuel ökade sin marknadsandel från 27% i oktober till 31% i november. Våra långsiktiga estimat tyder på att Kambis klienter kommer att ha en marknadsandel på mellan 20-30%.

Värdering

Vi ser intäktsdatan från New Jersey som stödjande med stark tillväxt i spelsatsningarna. Kambis viktigaste kund, DraftKings, fortsätter att hålla en stark marknadsandel. Vi framhäver också att Kambis klient Rush Street är nära att lansera sin verksamhet i Pennsylvania vid Rivers Casino och Sugarhouse Casino. Ytterligare en klient, Parx Casino (Greenwood Gaming), i Pennsylvania, förväntas lansera landbaserad verksamhet innan årets slut, och efter det även online-verksamhet. Dessutom förväntas Illinois att lansera sportbetting under 2019, och flera stater förväntas följa efter under 2020p, bland annat New York och Massachusetts, vilka bör stödja fortsatt tillväxt för Kambi. Vår riktkurs baseras på genomsnittet av vår kassaflödesanalys (WACC på 11,2%, långsiktig EBITDA-marginal på 40%) som ger 285 SEK, och en EV/EBIT-värdering (25x 2020p), vilket ger 260 SEK. Vi upprepar Köp och riktkursen 273 SEK.

Nyfosa

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:53,00 SEK
Pris:41,12 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-13 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-13 kl. 08:17.

NY INITIERING

Spänn fast säkerhetsbältena

Nyfosa delades ut från Hemfosa den 23 november. Med en utmärkt historik för VD, Jens Engwall, bolagets relativa litenhet och en intressant affärsmodell anser vi att bolagets chanser är goda, särskilt som bolaget är ett av de billigaste under vår täckning. Vi sätter riktkursen till 53 SEK och inleder bevakning med Köp.

Fokus på regionala städer

Nyfosa är ett svenskt opportunistiskt kassaflödesdrivet fastighetsbolag som fokuserar på transaktioner. Kontor utgör det största tillgångsslaget med 49% av portföljvärdet, följt av lager och logistik med 38% och övrigt med 13%. Portföljen är utspridd över Sverige med cirka två tredjedelar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Mer än 15% av resultatet kommer från Söderport som är ett joint-venture med Sagax som fokuserar på logistik och lager i Stockholm och Göteborg.

Transaktioner i fokus

Nyfosa är öppna för att göra transaktioner oavsett fastighetskategori, region eller storlek på transaktionen. Det innebär att även bostadsfastigheter kan bli aktuella. Bolaget avser att köpa fastigheter som är utanför större bolags primärfokus. Nyfosa kan även delta i transaktioner som andra investerare uppleverer vara för komplexa.

Välbeprövad historik

VD, Jens Engwall, har en lång beprövad historik av att göra förvärv. Han expanderade Kungsledens fastighetsportfölj från 5 miljarder SEK 1999 till 25 miljarder SEK 2006. Han grundade även Hemfosa och växte den portföljen från 0,3 miljarder SEK 2009 till 46 miljarder SEK innan utdelningen av Nyfosa. Bolaget har som mål att växa tillgångarna till 25 miljarder SEK jämfört med nuvarande 15 miljarder SEK.

Överdrivet stor rabatt

Med en rabatt på 35% för nästa års NAV är Nyfosa en av de billigaste fastighetsaktierna som bevakas av oss. Med en spridd portfölj, ingen historik och en stor andel av tillgångarna utanför de tre största städerna anser vi att en rabatt till NAV på 15% är motiverad. Givet det och en förväntad NAV på 63 SEK i september 2019 kommer vi fram till en riktkurs på 53 SEK. Med ett 2019p P/FFO på 8,8x anser vi att nedsidesrisken är begränsad och inleder bevakning med Köp.

SEB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:92,00 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-13 kl. 06:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-13 kl. 08:17.
SEB ASEB A
Diagram

UPPDATERING

Affärsplan för 2019-21

Igår kväll lämnade SEB ut detaljer om deras nya treåriga affärsplan för 2019-21. Ledningen har identifierat tre fokusområden för de närmaste tre åren och har ökat kostnadsmålet från 22 miljarder SEK för 2018 till 23 miljarder SEK för 2021. Mer specifika mål, till exempel målet för rörelseresultatet som angavs i affärsplanen för 2016-18, avslöjades inte. Vi upprepar Behåll och riktkursen 94 SEK.

Tre fokusområden

Enligt pressmeddelandet ser SEB potential för att påskynda omvandlingsprocessen och använda ny teknik för att möta kundernas framtida behov, utnyttja nya intäkter och driva effektiviteten. Ledningen har identifierat tre målområden: 1) Operativ excellens: Avser att fokusera på att accelerera digitaliseringen, automatiseringen av processer och öka användningen av data för att öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten. 2) Rådgivande ledarskap: Kommer att fokusera på kvaliteten på rådgivningstjänsten. Banken avser att stärka sin rådgivande förmåga inom teknisk/digital omvandling och energi inom investment banking, samt inom private banking och sustainable finance. 3) Utökad närvaro: Banken planerar att utöka sitt kundgränssnitt via open banking och andra partnerskap för att utnyttja intäkter utanför de traditionella kanalerna.

Kostnadsökning på 1 miljard SEK

Drivet av tillkommande investeringar på 2 – 2,5 miljarder SEK under treårsperioden 2019-2021, höjer banken kostnadsmålet för 2021 till 23 miljarder SEK, från nuvarande kostnadsmål för 2018 på 22 miljarder SEK. Vi anser att det nya målet ligger i linje med, eller något över, vår uppskattning för 2020p på 22,5 miljarder SEK. Konsensus uppskattar 22,4 miljarder SEK i kostnader för 2020p. De upprepade sina finansiella mål för utdelning på 40% eller mer av vinst per aktie och  kärnprimärkapitalrelation ska ligga omkring 150 punkter över myndighetskravet. De skall även ha en konkurrenskraftig avkastning.

Kommentar

Bristen på detaljer om hur ledningen ser den ekonomiska utvecklingen under tiden för den första treåriga affärsplanen, under Johan Torgebys ledningen, var inte oväntat. Den svaga utvecklingen, jämfört med den tidigare 2016-18 affärsplanens rörelsevinstmål på 27 miljarder SEK för 2018 (vi estimerar 22,6 miljarder SEK) som kommunicerats i början av 2016, är ett giltigt skäl till att inte avslöja för mycket detaljer. Vi upprepar Behåll och riktkursen 94 SEK.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:119,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-13 kl. 06:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-13 kl. 08:17.
Volvo BVOLV B
Diagram

UPPDATERING

Förberedelser för Brexit

Brexit, marknadsutsikter och utsläpp har varit viktiga frågor för Volvo. Bolaget verkar förbereda sig för olika Brexit-scenarion, liksom de flesta konkurrenter, förutom DAF, har bolaget produktion utanför Storbritannien. Marknaderna ser ut att fortsätta starkt även om jämförelsetalen är tuffa i Europa. I USA ser efterfrågan ut att hålla upp väl även om dotterbolaget Macks produktion lider av vissa leverantörsproblem. När det gäller utsläppsproblemen förhandlar Volvo fortfarande med myndigheter över hur problemet ska hanteras. Bolaget hoppas på ett beslut innan rapporten för Q4, vilket vi ser som en nödvändighet för en eventuell extrautdelning. Vi gör mindre förändringar i vår prognos och anser att Volvoaktien erbjuder ett bra värde med ett framåtblickande P/E på 9x (7x exklusive nettokassa). Vi sänker riktkursen till 140 SEK (150) och upprepar Köp.

Brexit

En hård Brexit medför troligen importtullar på cirka 15-20% för lastbilar som importeras till Storbritannien. Av konkurrenterna är det bara Paccar (DAF) som har produktion i Storbritannien. Paccar är i huvudsak monteringsinriktat och merparten av komponenterna importeras. Det innebär att importtullarna kommer att föras vidare till kunderna, vilket kommer att ha en negativ effekt på efterfrågan initialt. Volvo förbereder sig för en hård Brexit genom att planera för leveranser före den 28 mars.

Tuffa jämförelsetal i Europa

Volvo har särskilt gynnats av starka lastbilsmarknader i Europa och USA och vi förväntar oss stabila marknader även under 2019. Dock är jämförelsetalen i Europa tuffa. I Europa skedde prishöjningar den 1 januari 2018, vilket föranledde förköp. Under Q4 2017 uppgick antalet order på lastbilar till 20 500 och vi förväntar oss siffran uppgår till 14 000 lastbilar för Q4 2018. I USA var ACT-orderstatistiken ned med 15% under november, men efterfrågan ser ut att hålla upp väl överlag. Dock möter uppskalningen av produktion hos Mack oväntade leverantörsproblem.

Utsläppslösning öppnar upp för extrautdelning

Volvo utreder fortfarande hur utsläppsproblemen ska hanteras och målet är att ha en lösning på plats till styrelsemötet i januari som beslutar om utdelning, men det är amerikanska och europeiska myndigheter som styr tidplanen. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 140 SEK (150).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 552,1 2,0% 0,8% -2,9%
OMXS30 1 494,2 2,0% 1,0% -5,2%
OMXH25 3 835,4 2,8% 1,5% -2,1%
OMXC20 926,5 0,5% -0,3% -9,5%
OSEBX 844,6 1,2% -1,6% 3,7%
OMXBB 900,1 0,0% -1,2% -4,7%
Dow Jones 24 527,3 0,6% -2,0% -0,8%
S&P500 2 651,1 0,5% -1,8% -0,8%
Nasdaq C 7 098,3 0,9% -0,8% 2,8%
SX5E 3 108,0 1,7% -1,3% -11,3%
DAX 10 929,4 1,4% -2,4% -15,4%
CAC40 4 909,5 2,1% -0,7% -7,6%
RTS 1 125,8 -0,8% -2,4% -2,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 60,2 -0,1% -2,3% -10,0%
Guld 1 245,8 0,0% 0,8% -3,5%
Silver 14,7 0,1% 1,2% -13,1%
Aluminium 1 928,0 -1,1% -2,0% -14,0%
Bly 1 965,0 -0,2% -0,6% -21,2%
Koppar 6 151,0 -0,2% -0,2% -14,1%
Nickel 10 720,0 -0,4% -2,7% -12,6%
Zink 2 664,0 -0,4% -1,5% -19,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,25 2,00 9,00 21,70
Sverige, 10 år 0,45 -2,30 -3,20 -31,30
Norge, 10 år 1,84 1,60 4,50 27,40
Tyskland, 10 år 0,27 2,60 -0,60 -16,00
GB, 10 år 1,25 4,80 -6,40 6,20
USA, 10 år 2,90 2,60 -0,73 47,11
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,40 1,80
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,33 0,4% 1,4% 5,1%
USD / SEK 9,09 0,0% 1,2% 11,0%
GBP / SEK 11,51 1,1% 0,6% 3,9%
NOK / SEK 1,06 0,1% 0,4% 6,0%
DKK / SEK 1,38 0,4% 1,4% 4,8%
CAD / SEK 6,82 0,6% 1,5% 4,3%
CHF / SEK 9,16 0,0% 1,8% 9,1%
JPY / SEK 0,08 0,1% 1,1% 10,5%
EUR / USD 1,14 0,4% 0,2% -5,3%
USD / JPY 113,22 -0,1% 0,1% 0,5%
EUR / GBP 0,90 -0,7% 0,8% 1,1%
AUD / USD 0,72 0,3% -0,6% -7,6%
USD / CAD 1,33 -0,6% -0,3% 6,4%
GBP / USD 1,27 1,1% -0,6% -6,4%
USD / NOK 8,56 -0,1% 0,8% 4,7%
EUR / NOK 9,73 0,3% 1,0% -0,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid 18-tiden var Dow Jones industriindex upp 1,6 procent till 24.766. S&P 500 hade ökat 1,7 procent till 2.680 medan Nasdaq hade stigit 2,2 procent till 7.182.

Bland sektorer gick teknik bäst, medan fastigheter stod för den största nedgången.

Bland teknikaktier som gick starkt återfanns Twitter och Netflix som var upp 6,3 respektive 5,5 procent.

Det kinesiska musikströmningsbolaget Tencent Music började på onsdagen att handlas på New York-börsen och var upp nästan 10 procent för dagen till drygt 14 dollar. Kursen i nyemissionen sattes till 13 dollar, i botten av det indikerade intervallet 13-15 dollar.

Börsvärdet på Tencent Music uppgår till 21,3 miljarder dollar, drygt 190 miljarder kronor. Därmed är noteringen en av de största amerikanska noteringarna sedan Alibaba gick till börsen 2014, rapporterar Financial Times med hänvisning till Dealogic.

Mobiloperatören Verizon var ned 2,2 procent efter att Morgan Stanley nedgraderat aktien med hänvisning till begränsade 5G-intäkter och ökad konkurrens.

Sportklädestillverkaren Under Armour var ned 8,7 procent efter att ha presenterat uppdaterade prognoser för de kommande åren under en investerardag.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning hade OMXS30 stigit 2,0 procent till 1.494. Aktier för 15,9 miljarder aktier omsattes under dagen på Stockholmsbörsen.

ABB handelsstoppades på förmiddagen, sedan japanska Nikkei rapporterat att ABB förhandlar om att sälja Power Grids till Hitachi. Priset angavs till mellan 600 och 800 miljarder yen, motsvarande 5-7 miljarder dollar. Beloppet avser enligt analytiker Dagens Industri talat med förmodligen endast 50 procent av Power Grids, vilket skulle innebära en totalvärdering på 10-14 miljarder dollar - högre än flera bedömare räknat med.

Handeln i ABB drogs igång efter någon timme och aktien stängde 4,1 procent högre.

Bland övriga aktier i OMXS30 gick många starkt med uppgångar på 3 procent eller mer. Ericsson handlades 3,2 procent högre, med hjälp av Oranges vd som sagt att bolaget inte tänker använda Huawei för 5G i Frankrike, och att operatören föredrar Nokia och Ericsson som leverantörer.

Råvaruaktier gick starkt i hela Europa och Boliden var inget undantag med ett kurslyft på hela 4,4 procent.

Mot strömmen gick H&M som föll 3,0 procent. Bolagets spanska rival Inditex rapporterade en vinst som var något sämre än väntat och en omsättning som var 3,5 procent under konsensus. Inditex backade 4,4 procent i Madrid.

Telia har sålt sitt innehav i Kcell till Kazakhtelecom. För sina aktier får Telia 446 miljoner dollar och bolaget räknar med att redovisa en vinst på 1,1 miljarder kronor. Teliaaktien steg 1,6 procent.

Byggverksamheten i Skanska är med rådande aktiekurs gratis då marknadsvärdet bara prisar in Skanskas utvecklingsverksamheter, skrev ABG Sundal Collier i en analys som mynnade ut i en köprekommendation. Skanska handlades 3,8 procent högre.

Hemfosa stärktes 2,9 procent till 73:50 kronor. Kepler Cheuvreux har satt riktkursen efter avknoppningen av Nyfosa till 89 kronor och rekommenderar köp. Motiveringen är att hyresökningar i kommunservicefastigheter antas vara mindre volatila än i kontorsmarknaden.

Krisdrabbade Starbreeze hämtade igen en mindre del av senare tids kurskollaps genom att stiga 45 procent till 89 öre. Bolaget uppgav på onsdagen att det ska fokusera på kärnverksamheten och att man ska söka partners för att finansiera verksamheten.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
SCB nov Arbetslöshet nov 3.7 %
DE 08:00 KPI (def) nov 0.1 %/2.3 % 0.1 %/2.3 %
ECB 13:45 Räntebesked 0.000 % 0.000 %
USA: 14:30 Importpriser nov -0.7 %/n.a. 0.5 %/3.5 %
USA 14:30 Nyanmälda arbetslösa

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Nyfosa Inga tillkännagivanden
SEB SE0000148884 7
Volvo SE0000115446 1

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.