Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 20 december 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-12-20 kl. 08:19 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-12-20 kl. 08:22 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,2% DJI -1,5% NASDAQ -2,2%
537,8 1 450,1 23 323,7 6 636,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta

XXL ASA

Rek: Behåll (Under översyn)
Riktkurs:27,00 NOK
Pris:27,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-20 kl. 06:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-20 kl. 08:39.

UPPDATERING

Inga ursäkter

XXL har meddelat att deras Q4 EBITDA kommer att rapporteras cirka 60% under konsensus estimat (103 - 133 MNOK). Den totala försäljningstillväxten väntas bli 1% negativ jämfört med samma kvartal, föregående år, vilket innebär cirka 10% negativ försäljning i jämförbara enheter. Bruttomarginalerna minskade med 5 procentenheter utan motsvarande ökning av försäljningsvolymerna. Prisnivån sjönk för att lagret skulle kunna ligga kvar på en hållbar nivå, snarare än att fånga marknadsandelar. XXL meddelar att de har identifierat organisatoriska tillväxtproblem och vidtagit åtgärder för att förbättra det. Vi förväntade oss att Q4 skulle vara ett mer normalt kvartal under ett utmanande år för detaljhandeln. Vi hade fel, och ändrar därför vår rekommendation till Behåll (Under översyn). Riktkursen är 27 NOK (ingen riktkurs) och motsvarar 10,5x VPA 2019p.

Underpresterat finansiellt

Försäljningstillväxt har varit XXL:s viktigaste fokusområde under deras livslängd. För hela 2018 kan dock företaget komma att rapportera en negativ försäljningstillväxt i jämförbara enheter för första gången. Den totala försäljningstillväxten är prognostiserad till 8%, vilket är strax under förväntad tillväxt från nya butiker. EBITDA-marginalen för hela 2018 kommer att ligga mellan 5,5% och 6%. Bolaget redovisade en EBITDA-marginal på 9,5% för hela 2017, ner från 10,6% under 2016. Nuvarande marginaler är således mycket lägre än bolagets mål på att ligga kvar över 10%.

Lägre resultatförväntningar och utdelningsestimat

Som en direkt följd av handelsuppdateringen sänker vi vår VPA-prognos med 43%. XXL:s underprestation hittills under 2018 har delvis förklarats av ogynnsamma väderförhållanden för sportförsäljning i Europa. Q4-besvikelsen visar emellertid på ett mer strukturellt problem, och vi ser inte en snabb omställning. Således sänker vi 2019p VPA-estimatet med 29%. Utdelningsestimatet sänks också från 2 NOK till 1 NOK för 2019p.

Värdering

Vi ändrar vår rekommendation från Under översyn till Behåll. Den operativa och finansiella underprestationen verkar vara av strukturell karaktär, och vi förväntar oss att det rinner över till 2019p och framåt, vilket innebär lägre multiplar på grund av lägre tillväxt. För vår riktkurs på 27 NOK/aktie värderar vi XXL till 10,5x VPA 2019p, vilket är i linje med branschgenomsnittet. Vår riktkurs före handelsuppdateringen (50 NOK) motsvarade 14x VPA 2019p på tidigare estimat (3,6 NOK).

B2Holding

Rek: Behåll (Ingen rek)
Riktkurs:14,00 NOK
Pris:12,70 NOK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-20 kl. 06:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-20 kl. 08:22.

NY INITIERING

Attraktivt fundamenta, men vi väntar bättre timing

Vi anser att B2Holding är i en bra position för att fånga möjligheterna från de starka trenderna som gynnar skuldköpare och servicebolag. Dock, då de är ett mindre bolag i en omdiskuterad sektor, har vi svårt att se en signifikant uppsida de kommande 12 månaderna då vi väntar oss svaghet i de finansiella marknaderna under 2019. Vi inleder bevakning med en Behållrekommendation och riktkursen 14 NOK.

Möjlighet att dra fördel från starka trender

B2Holding är ett snabbväxande skuldköps- och servicebolag som drar fördel från de överdrivna nivåerna av nödlidande lån i Europa. Vi tror att fortsatt tryck från regulatorer på finansiella institut som är tyngda av nödlidande lån för att rensa upp sin balansräkning kommer att skapa en aktiv marknad för NPL-investeringar. Vi tror också att sektorn genomgår strukturella förändringar gällande konsolidering och teknologidrivna effektivitetsförbättringar, vilka kommer att höja ingångsbarriärerna och öka marginalerna. Teamet som grundade B2H har en stark historik av framgångsrika bolag inom låneserviceindustrin och är väl placerade för att dra nytta av dessa trender enligt oss.

Årlig vinsttillväxt på 26% mellan 2018-2021p

Vi förväntar oss en årlig vinsttillväxt på 26% för 2018-2021p, främst drivet av investeringar som ökar bolagets skuldportfölj. Vi estimerar en ROI på portföljen på 14,6%, vilket är över ledningens mål om minst 14%. Vi estimerar en avkastning på eget kapital på 19% för 2021p, vilket är strax under bolagets mål på 20%.

Stark balansräkning stödjer tillväxt

Under 2018 anskaffade B2Holding 0,7 miljarder NOK i kapital, en obligation på 200 MEUR och slöt ett avtal för att förlänga sin RCF. Vi anser att bolaget är tillräckligt kapitaliserat för att stödja ett snabbt tempo av portföljinvesteringar, och förväntar oss inte att bolaget tar in mer kapital förrän 2020p då en obligation på 2 miljarder NOK ska omfinansieras.  Därför tror vi att finansieringskostnader är skyddade från ogynnsamma marknadsförhållanden på mellanlång sikt.

Värdering

Vi värderar B2Holding med en DCF-modell, diskonterar tio år av estimerade fria kassaflöden mellan 2019-2028p och använder sedan slutvärdet för 2028p. Med en genomsnittlig kapitalkostnad på 7,8%, får vi riktkursen 14 NOK, vilket innebär en uppsida på 10% till dagens marknadspriser. Vi inleder bevakning av B2Holding med en Behållrekommendation och riktkursen 14 NOK.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:218,20 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-20 kl. 06:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-20 kl. 08:22.

UPPDATERING

Specialist på nödlidande lån

Som den största specialisten på nödlidande lån i Europa anser vi att Intrum är väl positionerat för att dra nytta av sektorns strukturella trender. Inför Q4-rapporten sänker vi vinsten för 2018p med 4% och höjer estimaten för 2020p med 7%. Vi upprepar Köp och riktkursen 285 SEK.

Investment case

Vi anser att ett flertal megatrender som underblåser framtida vinsttillväxt är det viktigaste inslaget i Intrums investment case. Det är en av de mest kortade aktierna på svenska OMX beroende på oro över belåning och rädsla för att sektorn betalat överpriser för skuldportföljer vid toppen på cykeln. Vi bedömer att marknaden underskattar positionen som den största specialisten på nödlidande lån i Europa och de skalfördelar och den regionala spridning som detta ger. Vi anser också att kursen pressats av en felaktig syn bland investerare på hur man ska värdera bolag som köper upp skulder. Vi hävdar att det finns utrymme för en potentiell omvärdering av sektorns kvalitetsbolag, eftersom sektorn blivit mer sofistikerad och inträdesbarriärerna höjts. Med tanke på förväntningarna om en svag marknad nästa år kan omvärderingen ske längre fram.

Sänkta estimat för 2018p och höjda för 2020p

Inför Q4-rapporten sänker vi estimaten för 2018p med 4%, drivet av högre förväntade engångskostnader från integration och Intesaaffären. För 2019p lämnar vi vinstestimaten i stort sett oförändrade. För 2020p höjer vi vinsten med 7%, på grund av högre intäkter från finansiell service. Vi förväntar oss en VPA på 29,7 SEK för 2020p, vilket är 15% under ledningens mål om 35 SEK.

Värdering

Vi värderar Intrum med en DCF-modell som diskonterar tio år av estimerat fritt kassaflöde över 2019-28p och det terminala värdet för 2028p. Baserat på våra estimat för 2019p handlas Intrum till ett EV/EBITDA på 9,5x och ett P/E på 8,1x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 4-7% för de kommande tre åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 285 SEK.

Tomra Systems ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:250,00 NOK
Pris:204,00 NOK
Analytiker:Knut Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-19 kl. 15:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-20 kl. 08:22.

UPPDATERING

EU enade om återvinningsmål

EU har kommit överens om strikta återvinningsmål för plastbehållare, mål som är onåbara utan ett återvinningssystem. Vi ser detta som en stor möjlighet för Tomra och upprepar således Köp samt riktkursen 250 NOK.

Återvinningsmålet

EU föreslog ett direktiv i maj 2018 för att ta itu med plastprodukters miljöpåverkan som innebär att medlemsstaterna föreslås bli skyldiga att samla in 90% av alla engångsplastflaskor för dryck senast 2025. Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen nådde igår en preliminär överenskommelse om att tillverkarna måste betala för uppstädning och att insamlingsmålet för plastflaskor på 90% kommer att skjutas upp till 2029. De antog dock ett delmål på 77% för år 2025.

Återvinningssystem

Vi anser att det var orealistiskt att uppnå 90% återvinning till år 2025 inom EU. 2029-målet verkar mer realistiskt. Det ger medlemsstaterna tid att förbereda sig, och införandet av ett återvinningssystem är det enda sättet att uppnå 90% återvinning, eller 77% för den delen. Andra system uppnår normalt endast 40-50% återvinning. Vi anser därför att detta utgör ett viktigt tillfälle för Tomra.

Storbritannien inför ett högre producentansvar

Storbritannien lanserade en plan för förpackningsavfall denna vecka, där producenterna behöver ta ansvar för kostnaderna i samband med uppstädning och återvinning av förpackningsavfall. De är även tydliga med att de vill införa ett system för återbetalning av intäkter, med förbehåll för en samrådstid som förväntas inledas våren 2019, för att öka återvinningen av engångsartiklar som till exempel flaskor, burkar etc. Systemet kan vara i drift till 2023.

Stor möjlighet för Tomra

En återvinningsgrad på 90% kan inte uppnås utan ett återvinningssystem, vilket innebär stora möjligheter för Tomra. Tomra har cirka 82 000 installerade maskiner, varav 30 000 är i Tyskland. EU och Storbritannien innebär därför betydande potential för Tomra. Vi upprepar således Köp och riktkursen 250 NOK för Tomra.

Citycon

Rek: Behåll (Ingen rek)
Riktkurs:1,80 EUR
Pris:1,73 EUR
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-12-20 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-12-20 kl. 08:22.

NY INITIERING

För många osäkerheter

Med 100% exponering mot externa shoppingcentrum initierar vi bevakning av Citycon med Behåll och en riktkurs på 1,80 EUR. Förutom exponering mot den pressade detaljhandelssektorn finns det flera företagsspecifika risker för Citycon som motiverar en hög rabatt i förhållande till NAV.

Ledande ägare av nordiska köpcentrum

Citycon är en ledande ägare, förvaltare och utvecklare av köpcentrum i Norden. Finland/Estland representerar 45% av hyresintäkterna, Norge 35% och Sverige/Danmark 20%. Citycon äger också 50% av Kista Galleria, vilket utgör 6% av det sammanlagda fastighetsvärdet.

Detaljhandel under press

Den pågående e-handelstrenden utgör ett hot mot befintliga köpcentrum. Övergången är fortsatt i ett tidigt stadie och e-handel har tagit en samlad marknadsandel på cirka 10%, men det finns stora skillnader. För kläder är marknadsandelen 20%, men för mat bara 2%. Därtill förväntas tillkommande butiksytor, i framför allt Helsingfors, sätta press på befintliga köpcentrum. I tillägg till dessa strukturella förändringar finns en cyklisk nedgång från en avmattande global ekonomi. Konsumtion är nära länkat till BNP-utveckling och vi har tydligt passerat toppen för tillväxttalen.

Bolagsspecifika utmaningar

Som tidigare förväntar vi oss att sektorn handlas i linje med substansvärdet med en 12-månaders tidshorisont. Dock anser vi att ovanstående nämnda faktorer motiverar en stor rabatt i Citycon. Vi har satt en rabatt på 25% i Klövern, men anser att en rabatt på 35% är motiverad för Citycon. Med det i åtanke och en NAVPS om 12 månader på 2,74 EUR, når vi en riktkurs på 1,8 EUR. Med en begränsad uppsida inleder vi bevakning med Behåll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 537,8 0,3% -2,6% -5,4%
OMXS30 1 450,1 0,2% -3,0% -8,0%
OMXH25 3 801,0 1,0% -0,9% -3,0%
OMXC20 910,7 -0,9% -1,7% -11,1%
OSEBX 825,0 1,0% -2,3% 1,3%
OMXBB 882,7 -0,4% -1,9% -6,5%
Dow Jones 23 323,7 -1,5% -4,9% -5,6%
S&P500 2 507,0 -1,5% -5,4% -6,2%
Nasdaq C 6 636,8 -2,2% -6,5% -3,9%
SX5E 3 051,4 0,4% -1,8% -12,9%
DAX 10 766,2 0,2% -1,5% -16,7%
CAC40 4 777,5 0,5% -2,7% -10,1%
RTS 1 099,6 -0,6% -2,3% -4,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 57,2 1,7% -4,8% -14,4%
Guld 1 255,0 0,7% 0,7% -2,8%
Silver 14,6 -0,1% -0,1% -13,2%
Aluminium 1 928,0 -0,6% 0,0% -14,0%
Bly 1 942,0 0,2% -1,2% -22,2%
Koppar 5 987,0 -0,9% -2,7% -16,3%
Nickel 10 775,0 -1,0% 0,5% -12,1%
Zink 2 596,0 -0,2% -2,6% -21,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,23 -1,40 2,70 24,40
Sverige, 10 år 0,47 0,80 2,50 -28,80
Norge, 10 år 1,79 -1,20 -5,20 22,20
Tyskland, 10 år 0,25 -0,20 -1,80 -17,80
GB, 10 år 1,28 -1,50 2,70 8,90
USA, 10 år 2,77 -5,20 -13,24 33,87
Euribor, 3 mån -0,32 0,00 0,10 1,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,36 0,6% 0,3% 5,4%
USD / SEK 9,07 0,1% -0,2% 10,8%
GBP / SEK 11,47 0,2% -0,3% 3,6%
NOK / SEK 1,05 0,5% -1,5% 4,4%
DKK / SEK 1,39 0,6% 0,2% 5,1%
CAD / SEK 6,76 0,3% -0,8% 3,5%
CHF / SEK 9,14 0,1% -0,3% 8,8%
JPY / SEK 0,08 0,4% 0,6% 11,2%
EUR / USD 1,14 0,5% 0,5% -4,9%
USD / JPY 112,29 -0,3% -0,8% -0,3%
EUR / GBP 0,90 0,4% 0,6% 1,8%
AUD / USD 0,72 0,1% -0,7% -8,2%
USD / CAD 1,34 -0,2% 0,6% 7,1%
GBP / USD 1,26 0,1% -0,1% -6,5%
USD / NOK 8,68 -0,4% 1,3% 6,1%
EUR / NOK 9,91 0,1% 1,8% 0,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde ned 1,5 procent till 23.323. S&P 500 sjönk också 1,5 procent till 2.507 medan Nasdaqs kompositindex backade 2,2 procent till 6.637.

Samtliga sektorer på S&P 500 stängde ned med sällanköpsvaror som största sänke, medan kraft endast sjönk marginellt.

Bland enskilda bolag gick General Electric mot strömmen med en uppgång på 5,2 procent. Bolaget har lämnat in en ansökan om börsnotering av koncernens hälsovårdsenhet GE Healthcare. En notering väntas kunna ske i vår och värdet av verksamheten uppskattas enligt Bloomberg News till 65-70 miljarder dollar.

Johnson & Johnson har nekats resning av en domstol i delstaten Missouri, vilket innebär att bolaget fortsatt är skyldiga att betala 4,7 miljarder dollar, cirka 42,6 miljarder kronor, till kvinnor som drabbats av cancer till följd av asbest i bolagets babypuder. Aktien har fallit kraftigt senaste veckan och sjönk på onsdagen ytterligare 2,2 procent.

Micron Technology föll 7,9 procent efter att chiptillverkaren sänkt prognoserna för bolagets andra kvartal på tisdagskvällen.

Inom hälsovårdssektorn har Pfizer och Glaxo Smithkline avtalat om en fusion mellan bolagens konsumentenheter, vilket skulle skapa ett bolag med en marknadsandel klart större än konkurrenter som Johnson & Johnson, Sanofi och Bayer. Pfizer sjönk 1,0 procent medan Glaxo Smithkline steg 0,8 procent.

Eli Lilly höjer utdelningen med 15 procent och räknar med ett starkare resultat för 2019 än tidigare bedömningar. Aktien avancerade 2,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,2 procent till nivån 1.450. Omsättningen uppgick till 13,4 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

I övrigt inväntade marknadsaktörerna onsdagskvällens räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve efter svensk börsstängning. Fokus ligger på räntebanan och hur många höjningar Fed signalerar för 2019, men också på vilket tonläge Jerome Powell intar vid pressträffen.

Oljepriset stabiliserades och klättrade upp över 57 dollar per fat för Nordsjöoljan Brent efter att ha noterat en ny årslägstanivå på tisdagen. Även metallpriserna var överlag något högre. Bland annat var guldpriset upp och det kanadensiska guldbolaget Semafo steg över 7 procent.

Skogsbolagen skördade framgångar och på OMSX30-indexet var SCA bästa aktie med en uppgång på 2,6 procent. Stora Enso steg 3 procent medan Holmens aktie var upp 1,8 procent.

Swedish Match tampades om topplaceringarna bland storbolagen med en uppgång på 2 procent.

Electrolux steg 0,5 procent till 192 kronor. SEB Equities har återupptagit bevakning med köp för vitvaruaktien och riktkursen är satt till 320 kronor. Sämre gick det för ett antal industribolag som tillhörde tisdagens vinnaraktier. Atlas Copco tillhörde förlorarna på onsdagen och backade 1,6 procent.

H&M, som har kämpat i motvind under veckan i likhet med flera klädhandlare, blev sämsta aktie på OMXS30 med en nedgång på 1,8 procent. Société Générale har sänkt sin rekommendation för klädjätten till sälj.

Sektorkollegan Kappahl redovisade ett lägre rörelseresultat än väntat. Bolaget uppgav att svag försäljning var en faktor bakom ökat varulager. Aktien tappade 3,3 procent.

Gambling-sektorn lyfte generellt på onsdagen. Brittiska speloperatören 888 steg rejält i London efter att ha upprepat sin resultatprognos samt talat om fortsatt positiva trender. Dessutom dröjde sig tisdagens Cherry-bud kvar som bränsle för sektorn. Net Ent steg drygt 6 procent medan Kambi var upp 3,3 procent. Kindred avancerade i sin tur med 1 procent.

Munters vd har fått sparken med omedelbar verkan. Nyvalda styrelseledamoten Johan Ek har utsetts som tillförordnad vd. Aktien var upp 2,3 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 10:00 Bytesbalans okt 16.9b
USA 14:30 Philadelphia Fed index dec 15.0 12.9
USA 16:00 Ledande indikatorer nov 0.0 % 0.1 %
SE 09:30 Riksbanken: räntebesked och penningpolitisk rapport -0.50 % -0.50 %
GB 13:00 BOE: räntebesked 0.750 % 0.750 %
JP BOJ: räntebesked -0.100 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
B2Holding 3
Intrum SE0000936478 1, 3
Tomra Systems ASA NO0005668905 Inga tillkännagivanden
Citycon Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.