Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 4 januari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-01-04 kl. 08:09 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-01-04 kl. 08:15 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -1,0% OMXS30 -0,9% DJI -2,8% NASDAQ -3,0%
520,6 1 393,5 22 686,2 6 463,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Volvo Köp 130 (140) SEK
Ahlstrom-Munksjö Köp 15 (18,68) EUR

Mowi ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:228,00 NOK
Pris:183,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-04 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-04 kl. 14:41.
MowiMOWI
Diagram

UPPDATERING

Inför tradinguppdatering

Mowi (namnändrat från Marine Harvest vid årsskiftet) skickar alltid ut en tradinguppdatering cirka två veckor efter att kvartalet slutar. Vi estimerar ett rörelseresultat på 228 MEUR, jämfört med Bloomberg konsensus på 242 MEUR. Det har under kvartalet varit ett lägre pris på lax än förväntat (55 NOK/kg), men detta bör redan vara inprisat i aktiekursen. Bolaget förväntas slakta cirka 110 500 ton, vilket är detsamma som föregående kvartal. Vi uppskattar att kostnaderna i Norge ökar med cirka 0,15 EUR/kg, medan kostnaderna i Skottland, Kanada och Chile bör komma ner. Sammantaget uppskattar vi att slaktkostnaden blir snarlik kostnaden under Q3 2018.  Vi upprepar Köp och riktkursen 228 NOK.

Rörelseresultat

Vi estimerar ett rörelseresultat på 228 MEUR, vilket innebär ett EBIT/kg på 2,07 EUR. Vi uppskattar att EBIT/kg i Norge uppgår till 2,47 EUR, upp från 2,25 EUR. Ökningen drivs av högre bidrag från konsumentsegmentet och motverkas något av högre kostnader i Norge. Vi uppskattar också att marknadssegmentet kommer att bidra något mer detta kvartal jämfört med Q3 2018.

Skottland, Kanada och Chile

I Skottland estimerar vi för ett EBIT/kg på 1,9 EUR, från 1,36 EUR, på grund av lägre slaktkostnader. Vi uppskattar att kostnaderna bör sjunka tack vare en 47% bättre slakt under Q4 2018 och att Q3 2018 hade rekordhöga kostnader. I Kanada förväntar vi oss också att kostnaderna kommer ner, även där på grund av större slaktvolymer. I Chile ökade kostnaderna under det föregående kvartalet, men vi förväntar oss att de kommer ner igen under Q4. Uppgifter från Chile visar på stark produktivitet (stora slaktvolymer), vilket bör innebära att kostnaderna blir lägre än under Q3 2018. Vi uppskattar att kostnaderna sjunker till 4 EUR/kg, vilket är i linje med första halvåret 2018.

Övriga produkter

Q4 innebär alltid hög konsumentefterfrågan och vi förväntar oss således ett starkt kvartal. Vi estimerar en rörelsemarginal på 5%, vilket skulle innebära ett rörelseresultat på 32 MEUR. Fodersegmentet har också en säsongsmässigt stark period och vi förväntar oss ett rörelseresultat i linje med föregående kvartal.

Värdering

Vi värderar Mowi med hjälp av en kassaflödesvärdering (långsiktigt laxpris på 54 NOK/kg och WACC på 7%) samt en summan-av-delarna värdering. Vi uppskattar att bolaget kommer att ha en solid utdelningsgrad under 2019p (90%), vilket bör leda till en direktavkastning på över 7%. Vi finner således aktien attraktiv och vi upprepar Köp med riktkursen är 228 NOK.

Ahlstrom-Munksjo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:15,00 EUR
Pris:12,26 EUR
Analytiker:Mikael Jafs
Chef Svensk Analys, Chefsanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-04 kl. 06:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-04 kl. 08:15.
MunksjöMUNK1S
Diagram

UPPDATERING

Förvärv bidrar till lönsamhet

Ahlstrom-Munksjö är en tillverkare av fiberbaserade produkter, som till exempel filtreringsmaterial, dekorpapper, sandpapper och ett brett utbud av andra specialprodukter. De två företagen Ahlstrom och Munksjö fusionerades under 2017. Under andra halvåret 2018 gjordes två betydande förvärv: Expera i USA och Caieiras i Brasilien, vilket resulterade i att försäljningen ökade från cirka 2,2 miljarder EUR till 3 miljarder EUR. Vi sänker riktkursen till 15 EUR (18,68) och upprepar Köp.

Ökad försäljning

Under de senaste månaderna har Ahlstrom-Munksjö (AM) genomfört två viktiga förvärv: först förvärvade de Expera i Nordamerika för 615 MUSD (525 MEUR). Deras nettoomsättning uppgick till cirka 721 MUSD under 2017, med fyra specialpappersbruk, inklusive två integrerade massafabriker i USA. Expera kommer att vara ett fristående affärsområde med namnet ”North America Speciality Solutions”. Dessutom förvärvades Caieiras i Brasilien för 98 MEUR. Det delas upp i två delar, där 50% ingår i affärsområdet Decor och 50% ingår i Industrial solutions. Båda dessa förvärv gjordes i början av Q4 2018.

Fokus på förbättrad lönsamhet

Fem av AM:s 13 affärsområden når för närvarande inte upp till målet på en EBITDA-marginal på 14%. Bolagets VD har meddelat att de stänger ner maskiner i Frankrike för 2019 och flera andra omstrukturerings- samt utvecklingsinsatser. Vi förväntar oss dock att förbättringen kommer gradvis. AM är en nettoköpare av pappersmassa, vilket de behöver för tillverkningen av nästan alla produkter, liksom titandioxid, vilket är en viktig beståndsdel för tillverkningen av dekorpapper. Prissättningen av dessa råvaror ökar snabbare än AM:s slutproduktpriser. Till följd av uppgången i massapriset sedan början av 2017 har marginalerna pressats för AM och de är i färd med att höja slutproduktpriserna. Vi förväntar oss att det kommer att leda till en gradvis förbättring av marginalerna framöver.

Riktkurs sänks till 15 EUR

Med tanke på att företaget producerar specialprodukter som över tiden bör uppleva en relativt stabil efterfrågeutveckling och eftersom AM är mindre cykliska än många av företagen inom skogs-, pappers- och förpackningsbranschen anser vi att det är rättvist att använda en kassaflödesvärdering för att räkna ut riktkursen. Vi använder en WACC på 8%, med en långiktig tillväxt på 2% och en långsiktig EBIT-marginal på 6%. Detta ger oss en riktkurs på 15 EUR (18,68) per aktie. Vi upprepar Köp.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:113,85 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-04 kl. 06:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-04 kl. 08:15.
Volvo BVOLV B
Diagram

UPPDATERING

Reserverar för utsläppsrelaterade kostnader

Efter börsens stängning i går kommunicerade Volvo att de reserverar 7 miljarder SEK eller 3,4 SEK per aktie för kostnader relaterade till avgasproblemen i lastbilarna. Kostnaden är något högre än de 5 miljarder SEK som vi förväntade oss efter jämförelse med Cummins som haft liknande problem. Kostnaden kommer gradvis att påverka kassaflödet under de kommande åren. Det är något av en besvikelse även om kostnaden inte påverkar Volvos nuvarande nettokassa, vilken väntas uppgå till cirka 40 miljarder SEK i samband med bokslutet för 2018. Vi har gjort små förändringar av våra prognoser sedan uppdateringen i mitten av december. De 7 miljarderna SEK behandlas som en engångskostnad och påverkar inte vår justerade VPA. Vi bedömer fortsatt att Volvo erbjuder bra värde vid en framåtblickande P/E-multipel på 8,5x (7x justerat för nettokassan). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 130 SEK (140).

Kostnaden är en uppskattning

En parallell kan göras mellan Volvos utsläppsproblem och Cummins som tvingades återkalla en felande katalysator. Enligt våra estimat är Volvos kostnad något högre, eller cirka 10 000 SEK per motor, jämfört med Cummins som hade en kostnad på 7 000 SEK per motor. Vi tror att Volvos problem till största delen berör lastbilar med den högsta utsläppsstandarden, till exempel EURO 6-modeller i Europa som introducerades 2014. Kostnaden kan förstås också komma att delas med en leverantör, även om det kan ta tid och vara svårt att hantera.

Marknader toppar – Volvo mindre volatilt

Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader i Europa och USA, och vi bedömer att den amerikanska orderboken kommer att ge stöd under 2019. Orderjämförelser kommer att vara tuffa överlag, särskilt i Europa där Q4-order för 2017 gynnades av förköp inför en prishöjning som trädde i kraft den 1 januari 2018. En svagare lastbilsmarknad balanseras i viss grad av ökad serviceförsäljning. Vi förväntar oss också att produktionen kommer att löpa smidigare med färre flaskhalsar.

Fortsatt utrymme för extrautdelning

Volvos nettokassa väntas uppgå till 40 miljarder SEK eller 20 SEK per aktie trots reserveringen. Även om industrin är cyklisk och Volvo behöver upprätthålla en god kreditrating för sin kundfinansiering anser vi att det finns utrymme för en extrautdelning på minst 5 SEK utöver en ordinarie utdelning på 4,5 SEK. Även utan extrautdelning ger den ordinarie utdelningen en fin direktavkastning. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 130 (140) SEK. Riktkursen är baserad på konkurrenters multiplar samt en kassaflödesvärdering (WACC på 10%, långsiktig tillväxt på 3% samt en EBITDA-marginal på 11%).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 520,6 -1,0% 1,0% -0,9%
OMXS30 1 393,5 -0,9% 0,6% -1,1%
OMXH25 3 689,6 -0,7% 1,3% 0,1%
OMXC20 901,3 -0,2% 2,6% 1,1%
OSEBX 808,7 0,7% 3,2% 1,2%
OMXBB 875,7 -0,1% 0,9% 0,2%
Dow Jones 22 686,2 -2,8% -2,0% -2,7%
S&P500 2 447,9 -2,5% -1,6% -2,4%
Nasdaq C 6 463,5 -3,0% -1,8% -2,6%
SX5E 2 954,7 -1,3% 0,6% -1,6%
DAX 10 416,7 -1,5% 0,3% -1,3%
CAC40 4 611,5 -1,7% 0,3% -2,5%
RTS 1 086,8 1,7% 2,9% 1,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 56,0 1,9% 7,3% 4,0%
Guld 1 290,5 0,6% 1,8% 0,9%
Silver 15,5 0,6% 3,2% 0,5%
Aluminium 1 825,5 -1,7% -3,8% -2,4%
Bly 1 943,0 -1,6% -2,7% -3,3%
Koppar 5 811,0 -0,5% -3,0% -2,6%
Nickel 10 715,0 2,6% 0,6% 1,1%
Zink 2 480,0 0,7% -2,9% -1,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,11 1,30 3,30 1,80
Sverige, 10 år 0,39 -0,90 -6,00 -7,30
Norge, 10 år 1,66 -0,60 -8,90 -8,60
Tyskland, 10 år 0,16 -0,70 -6,80 -8,20
GB, 10 år 1,20 -0,20 -9,90 -7,00
USA, 10 år 2,56 -9,95 -17,38 -12,26
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 -0,10 -0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,27 0,7% -0,2% 1,4%
USD / SEK 9,02 0,4% -0,1% 1,7%
GBP / SEK 11,36 0,3% -0,4% 0,6%
NOK / SEK 1,03 0,0% 0,7% 0,9%
DKK / SEK 1,38 0,7% -0,2% 1,3%
CAD / SEK 6,67 1,0% 0,8% 2,8%
CHF / SEK 9,11 0,2% -0,1% 1,3%
JPY / SEK 0,08 2,0% 2,8% 3,7%
EUR / USD 1,14 0,3% -0,1% -0,3%
USD / JPY 107,57 -1,6% -2,9% -2,0%
EUR / GBP 0,90 0,3% 0,2% 0,7%
AUD / USD 0,70 0,0% -0,4% -0,6%
USD / CAD 1,35 -0,7% -0,9% -1,1%
GBP / USD 1,26 0,0% -0,3% -1,1%
USD / NOK 8,73 0,4% -0,8% 0,8%
EUR / NOK 9,94 0,7% -0,9% 0,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades tydligt lägre på torsdagen, sedan Apple efter stängning på onsdagen varnat för lägre försäljning än beräknat under årets avslutande kvartal. Börshumöret tyngdes även av beskedet om att de amerikanska inköpscheferna är mindre optimistiska än väntat.

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 2,8 procent till 22.685. Det bredare S&P 500 sjönk 2,5 procent till 2.448, medan Nasdaq Composite backade 3,0 procent till 6.464.

Sektorvis stärktes fastighetsbolag 0,5 procent efter onsdagens nedställ medan IT var ned 5,0 procent.

Statistik visade att ISM inköpschefsindex för industrin sjönk från 59,3 i november till 54,1 i december. Det är den lägsta nivån sedan november 2016. Väntat enligt Reuters prognosenkät var ett index på 57,9.

Apples sänkta intäktsprognos beror enligt bolagets vd Tim Cook främst på en försämring i Kina, men även andra marknader har på senare tid varit svagare än väntat då kunder avvaktat med att byta ut sina Iphonemobiler. Apple-aktien tappade 10 procent.

Förutom Apple tappade bland annat också chiptillverkare; AMD backade 9,5 procent och Nvidia 6,0 procent.

Warren Buffets Berkshire Hathaway sänktes 5,5 procent. Enligt CNBC utgörs investmentbolagets portfölj till 21 procent av Apple-aktier.

Delta Airlines retirerade 8,9 procent efter att bolaget sänkt sin intäktsprognos för det fjärde kvartalet. Sektorkollegan American Airlines föll 7,5 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 6 punkter till 2,56 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen klättrade under torsdagseftermiddagen sakta upp mot nollstrecket, men när börserna i New York öppnade med djupa och breda nedgångar sjönk åter börshumöret. Konjunkturoro kring ett svagt amerikanskt inköpschefsindex och Apples vinstvarning angav tonen. Defensiva aktier klarade sig bäst med Astra Zeneca i topp, medan industri- och råvarubolag återfanns i bottenskiktet.

Vid stängning var OMXS30-indexet ned 0,9 procent till 1.394. Aktier till ett värde av 12,4 miljarder hade då omsatts. Utvecklingen på de ledande europeiska börserna var liknande där FTSE100 stod emot bäst med en nedgång på 0,4 procent. DAX och CAC40 var båda ned cirka 1,4 procent.

Bland storbolagen på OMXS30-indexet klarade sig telekomaktier bra - Telia och Tele2 steg 1,4 respektive 0,9 procent. Även banksektorn stod emot konjunkturvindarna väl och både Nordea och SEB noterades på plus.

Det traditionellt konjunkturokänsliga tobaksbolaget Swedish Match levererade en uppgång på 2,3 procent.

Precis som på onsdagen gick det sämre för industri- och råvarurelaterade bolag. Jumboplatsen kneps av Hexagon som backade 4,6 procent, tätt följd av skogsbolaget SCA som noterades för en nedgång på 3,1 procent. Även Atlas Copco, Ericsson och Autoliv var ned mellan 2,7 och 2,8 procent.

Det amerikanska läkemedelsbolaget Bristol Myer Squibb har köpt bioteknikbolaget Celgene för 74 miljarder dollar. Köparens aktie backade drygt 10 procent på Nasdaqbörsen, men i Stockholm fick affären sektorn att piggna till.

På OMXS30 blev Astra Zeneca bästa aktie med en uppgång på 2,5 procent. Utanför storbolagslistan rusade bioteknikbolaget Active Biotech 11 procent.

Edison Research har i en uppdragsanalys höjt sin värdering på bioteknikbolaget Cantargia till 34:50 kronor per aktie från tidigare 27:20 kronor per aktie. Analyshuset skriver att sannolikheten för att bolagets antikropp nidanilimab ska lyckas på marknaden nu har ökat från 10 till 15 procent. Aktien steg 5 procent till kursen 15 kronor.

Flygbolaget SAS aktie fick stöd av en stark passagerarrapport för december från konkurrenten Ryanair och steg drygt 1,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 PMI industri dec 52.4
KI 02:45 Caixin PMI, industri, tjänste dec 53.8 / 51.9
SE 08:00 Silf/Swedbank tjänste-PMI dec 62.2
EMU 10:00 Tjänste-PMI dec 51.4 / 51.3 51.4 / 51.3
EMU 11:00 Snabbindex HIKP dec 1.0 %/ 1.8 % 1.0 %/ 2.0 %
EMU 11:00 PPI nov -0.1 %/ 4.3 % 0.8 %/ 4.9 %
USA 14:30 Arbetslöshet, sysselsättning dec 3.7 %/ n.a. 3.7 %/ 7.6 %
USA 15:45 Tjänste-PMI dec 53.4 / 53.6

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Ahlstrom-Munksjo FI4000048418 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 1

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.