Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 8 januari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-01-08 kl. 08:08 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-01-08 kl. 08:11 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,6% OMXS30 0,3% DJI 0,4% NASDAQ 1,3%
538,2 1 439,9 23 531,4 6 823,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Fabege Köp 145 (143) SEK
Wärtsilä Köp 16 (17) EUR

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 NOK
Pris:36,70 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-08 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-08 kl. 12:22.
Kid ASAKID
Diagram

UPPDATERING

Imponerande julförsäljning

Kid kommer att rapportera totala intäkter på 542 MNOK för Q4 2018. Det motsvarar en tillväxt på 7,2% å/å och med 5,3% i jämförbara enheter. Tillväxt online uppgick till 30% å/å. Konsensusestimaten låg mellan 529-537 MNOK, medan vi förväntade oss en tillväxt på 2,5% i jämförbara enheter. Dessa intäktssiffror är starka, särskilt med hänsyn till en utmanande detaljhandel under Q4. Vi förväntar oss en positiv kursutveckling till följd av försäljningsuppdateringen. Vi upprepar Köp och riktkursen 47 NOK.

Valutamotvind kan börja synas i försäljningssiffrorna

Kids säkrar sig mot valutarörelser och därför har den svagare norska kronan ännu inte fått genomslag i försäljningssiffror och bruttomarginaler. Det finns ett starkt samband mellan prisinflation och försäljning av hemtextilier.

Värdering

Vi värderar Kid till 10,5x 2019p och 13,5x VPA vilket ger en riktkurs på 47 NOK och vi upprepar Köp. Tillämpade multiplar stöds av en kassaflödesvärdering med ett antagande om 2% i långsiktig tillväxt och 7,6% WACC.

Carlsberg

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:670,00 DKK
Pris:700,00 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-08 kl. 06:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-08 kl. 10:33.
Carlsberg BCARL B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Risk i EBIT-guidningen för 2019

Vi bedömer att utsikten för rörelsemarginalen för 2019 kommer att vara en huvudpunkt i samband med att bokslutet släpps i februari. Vi förväntar oss att rörelsemarginalen minskar med 0,3 procentenheter, vilket är lägre än konsensus. Den lägre marginalen kommer inte att motverkas av ett möjligt aktieåterköpsprogram. Vi inkluderar ett återköp på 2,5 miljarder DKK i våra estimat. Vi upprepar Minska och riktkursen 670 DKK.

Rörelseresultatet väntas öka organiskt med 11,4%

Carlsberg rapporterar bokslutet för 2018 den 6 februari. Vi pratade med bolaget före den tysta perioden. De har guidat för att rörelseresultatet ökar organiskt med 10-11%. Vi prognosticerar en ökning med 11,4%, vilket delvis motverkas av en negativ valutaeffekt på 500 MDKK. Våra estimat är i linje med konsensus.

Marginalguidningen för 2019 avgör

Vi tror att guidningen för rörelsemarginalen under 2019 blir den viktigaste punkten i rapporten. Vi bedömer att rörelsemarginalen sjunker med 30 punkter till 14,6%. Dock förväntar sig konsensus att rörelsemarginalen stiger med 20 punkter under 2019. I absoluta tal är vår prognos 3% lägre än konsensus. Även om det inte är någon materiell skillnad bedömer vi att minskningen är en besvikelse givet den solida utvecklingen Carlsberg haft under de senaste åren. Vi förväntar oss att marginalen sjunker beroende på: 1) högre insatskostnader vilket vi förväntar sänker marginalen med 10-20 punkter; 2) tuffa jämförelsetal för 2019 efter en ovanligt varm sommar 2018, vilket väntas sänka marginalen med 20-30 punkter; 3) behovet att investera i den strategiska Sail ’22-investeringen.

Aktieåterköp inkluderade i modell

Carlsbergs ledning har utlovat en uppdatering av ytterligare utdelningar till aktieägarna. Vi antar att de kommer att kommunicera aktieåterköp på 2,5 miljarder DKK, vilket ger rikligt utrymme för att allokera kapital till förvärv, men samtidigt behålla en nettoskuld i förhållande till EBITDA i den lägre delen av intervallet på 1,5-2. Vi förväntar oss att marknaden välkomnar ett aktieåterköp utöver utdelningen på i stort sett samma belopp.

Minska, riktkurs 670 DKK

Vi oroar oss för att Carlsbergs rörelsemarginalguidning kan göra marknaden besviken, vilket kommer att påverka marknadens antagande om den långsiktiga marginalen. Vi har gjort mindre justeringar i våra estimat och behåller riktkursen 670 DKK. Riktkursen baseras på en kassaflödesvärdering och relativa P/E- och EV/EBITDA-multiplar. Vi upprepar Minska.

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:120,40 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-08 kl. 06:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-08 kl. 08:11.
FabegeFABG
Diagram

UPPDATERING

Kvalitet till rabatt

Fabege har den bästa fastighetsportföljen, den bästa projektportföljen och de bästa byggrätterna bland svenska fastighetsbolag. Om vi inkluderar övervärdet från byggrättsportföljen på 3 miljarder SEK handlas aktien med ett diskonterat NAV för 2019p på 23% (sektorsnitt 19%). Med ökat NAV i förhållande till tidsvärdet höjer vi riktkursen till 145 SEK (143) och upprepar Köp.

Fokuserat fastighetsbolag

Kontor står för mer än 85% av Fabeges fastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen ligger i Stockholm, med 45% i centrala Stockholm och resterande 55% inom en 5 km radie från det centrala affärsdistriktet (Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%).

Den bästa projektportföljen

Om vi inkluderar utvecklingsfastigheter ligger Fabeges projektportfölj på nära 19% av det totala fastighetsvärdet, jämfört med 4-5% för många andra konkurreter. Fabeges avkasting på investeringar låg på dessa projekt under de nio första månaderna av 2018 på 97% (72% för hela året 2017 och 50% de senaste tio åren i genomsnitt). Fabege har 428 000 kvadratmeter kommersiella byggrätter, varav 60% i Solna och 20% i Stockholms kommun. I genomsnitt värderas dessa byggrätter till 3 000 SEK/kvm. I Hagastaden (mellan Stockholm och Solna) har byggrätter handlats omkring 20 000 SEK/kvm. Som tidigare ser vi 3 miljarder SEK av dolda värden i Fabeges byggnadsrätter.

Fastighetomsvärdering

Fastighetsomvärdering har varit och kommer att vara den drivande kraften för Fabege framöver. Under första halvåret bidrog fastighetsomvärderingar till 5,3 miljarder SEK i vinst. Aktiekursen drabbades sedan hårt när uppskrivningarna av fastigheter bara uppgick till 2,5 miljarder SEK under Q4 av olika anledningar. Under Q3 var bara 20% av portföljen under granskning, men vi förväntar oss 40% för Q4. Endast ett projekt slutfördes under Q3, jämfört med de tre projekt vi estimerar kommer att slutföras under Q4. Vi förväntar oss även att avkastingen minskar marginellt från 4,17% till 4,12%.

Värdering

Om vi inkluderar de 3 miljarder SEK, som vi uppskattar det dolda värdet till, handlas aktien för närvarande till ett 2019p P/EPRA NAV på bara 77% (82% utan övervärde, medan sektorsnittet ligger på 81%). Vi baserar vår riktkurs på 12 månaders NAV, där tidsvärdet bidrar till att vi höjer riktkursen till 145 SEK (143). Aktien är fortfarande attraktiv och vi upprepar Köp.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:95,60 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-08 kl. 06:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-08 kl. 08:11.
Catena MediaCTM
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q4: USA adderar tillväxt, men lägre betalda intäkter

Vi har sänkt våra estimat något inför Catena Medias bokslutsrapport den 7 februari, då vi tror att tillväxten från sportspel i USA kommer att motverkas av lägre tillväxt från betalda intäkter. Effekten på våra estimat är dock begränsad (EBITDA ned med 1,2% 2018 och 0,3% 2019p) och vi lämnar riktkursen på 150 SEK oförändrad och upprepar Köp.

USA adderar tillväxt i Q4

Vi förväntar oss att Catena Media visar stigande intäkter från USA under Q4, då sportspel online i New Jersey var fullt i drift under kvartalet medan Q3 bara inkluderade intäkter från september. Dock förstår vi att bolaget har fortsatt att skära ner på betalda intäkter då annonseringskostnader har fortsatt att öka. Vi har därför dragit ner vårt estimat för betalda intäkter under Q4 2018, vilket vi förväntar oss utgör 11% av intäkterna jämfört med 13% Q3 2018 och 14,5% Q2 2018. Sammantaget förväntar vi oss att Catena Media når 27,8 MEUR i intäkter för Q4 2018, upp från 20,1 MEUR för Q4 2017, men mer eller mindre oförändrat jämfört med 27,7 MEUR för Q3 2018. Även om lägre betalda intäkter håller tillbaka tillväxten har det begränsade effekter på resultatet. Dock fanns en positiv engångseffekt på 0,25 MEUR under Q3 2018, vilket är anledningen till att vi tror att EBITDA minskar till 13,2 MEUR jämfört med 13,6 MEUR för Q3.

Oväntat, men odramatiskt byte av CFO

I fredags meddelades att CFO Pia-Lena Olofsson lämnar och att Erik Edeen utsetts till tillförordnad CFO. Även om det var oväntat förstår vi det som att bytet är odramatiskt och att bakgrunden är att Catena Media letar efter en CFO med annat ledarskap och expertis.

USA ger stöd, Köp upprepas

Med bara mindre ändringar av estimaten lämnar vi riktkursen oförändrad på 150 SEK. Riktkursen baseras på genomsnittet av en kassaflödesvärdering (WACC 9,8%, långsiktig EBITDA-marginal 40%) och EV/EBIT (14x 2019p), plus uppsida från förvärv. Vår positiva syn på Catena Media baseras på stark tillväxtpotential för sportspel i USA över de kommande åren. Vi förväntar oss en årlig intäktstillväxt på 28% för 2018-2020p och att EBITDA växer 41% från 51,3 MEUR 2018p till 72,2 MEUR för 2020p, vilket gör nuvarande värdering (10-11x 2019-2020 EBITDA ) attraktiv. Vi upprepar Köp och riktkursen 150 SEK.

Wärtsilä

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,00 EUR
Pris:14,00 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-08 kl. 06:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-08 kl. 08:11.
WärtsiläWRT1V
Diagram

INFÖR RAPPORT

Osäker Q4 väntas den 30 januari

Resultatet för Q4 är högst osäkert, med låg synlighet i återhämtningen av order och marginal för Energy. Dock, vi fortsätter att vara i linje med preliminär konsensus inför rapporten den 30 januari. För att ta höjd för en högre diskonteringsränta, i linje med vår strategs budskap, sänker vi riktkursen till 16 EUR (17), men upprepar Köp baserat på våra estimat för 2019p som ligger över konsensus till följd av scrubbercaset.

Osäker Q4

Efter den svaga rapporten för Q3 lovade bolaget att en återhämtning skulle ske för Energy samt även en återhämtning för marginalerna. Dock har än så länge inga order för Energy kommunicerats och synligheten för reservdelsverksamheten är låg. Enligt IR har order för Energy förbättrats jämfört med Q3, order för Marine fortsätter att vara bra medan scrubbers driver Services. Det senare stöds av statistik från DNV GL som indikerar att ytterligare 1 070 scrubbers har beställts under Q4 2018, jämfört med 855 under Q3 2018.

Scrubbers driver intäkter och marginaler

Wärtsilä förväntas leverera närmare 500 scrubbers under 2019p, vilket innebär att det representerar mer än 100 % av tillväxten av försäljningen (12% av koncernens totala intäkter) vid ovan nämnda koncernmarginaler.

Riktkursen sänks till 16 EUR (17)

I linje med våra strategers 2019p scenario, kollar vi på historiska P/E- och EV/EBIT-tal, vilket indikerar en värsta tänkbar aktiekurs på mellan 10-12 EUR eller ytterligare 15-30% aktiekursrisk. Om vi tillämpar det historiska genomsnittet av värdering för 2011-13p för att ta höjd in högre diskonteringsräntor framöver, anser vi att det är troligt att värderingen återgår till nivåer kring 11x EV/EBIT och P/E 15x under de kommande 12 månaderna, vilket indikerar ett rättvist pris på 15-16 EUR. Vår kassaflödesanalys indikerar ett rättvist värde på 17,5 EUR och vi får nu vår nya riktkurs på 16 EUR (17) genom att addera de lägre historiska multiplarna samt vår kassaflödesannalys. Uppåtsidan är fortfarande 14% från dagens aktiekurs, och vi upprepar således Köp, grundat i vår framtida syn på intäkter där scrubbers väger tungt.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 538,2 0,6% 2,5% 2,5%
OMXS30 1 439,9 0,3% 2,2% 2,2%
OMXH25 3 811,6 0,1% 3,4% 3,4%
OMXC20 925,1 0,6% 3,8% 3,8%
OSEBX 829,9 0,0% 3,8% 3,8%
OMXBB 880,5 0,4% 0,8% 0,8%
Dow Jones 23 531,4 0,4% 0,9% 0,9%
S&P500 2 549,7 0,7% 1,7% 1,7%
Nasdaq C 6 823,5 1,3% 2,8% 2,8%
SX5E 3 033,6 -0,3% 1,1% 1,1%
DAX 10 747,8 -0,2% 1,8% 1,8%
CAC40 4 719,2 -0,4% -0,2% -0,2%
RTS 1 118,0 0,0% 4,6% 4,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 57,3 0,5% 6,6% 6,6%
Guld 1 292,2 1,0% 1,0% 1,0%
Silver 15,8 0,3% 1,8% 1,8%
Aluminium 1 858,0 -1,1% -0,6% -0,6%
Bly 1 934,5 -0,1% -3,7% -3,7%
Koppar 5 889,5 0,8% -1,3% -1,3%
Nickel 11 040,0 1,1% 4,2% 4,2%
Zink 2 535,0 1,2% 1,0% 1,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,10 0,50 3,30 3,30
Sverige, 10 år 0,41 1,40 -5,00 -5,00
Norge, 10 år 1,68 2,30 -6,70 -6,70
Tyskland, 10 år 0,22 0,60 -2,20 -2,20
GB, 10 år 1,25 -2,10 -1,60 -1,60
USA, 10 år 2,68 2,39 -0,30 -0,30
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,21 0,1% 0,7% 0,7%
USD / SEK 8,91 -0,3% 0,5% 0,5%
GBP / SEK 11,37 0,0% 0,7% 0,7%
NOK / SEK 1,04 0,5% 1,9% 1,9%
DKK / SEK 1,37 0,1% 0,6% 0,6%
CAD / SEK 6,69 0,2% 3,1% 3,1%
CHF / SEK 9,07 0,1% 0,9% 0,9%
JPY / SEK 0,08 -0,6% 1,6% 1,6%
EUR / USD 1,15 0,5% 0,3% 0,3%
USD / JPY 108,44 0,3% -1,2% -1,2%
EUR / GBP 0,90 0,1% 0,0% 0,0%
AUD / USD 0,71 0,5% 1,3% 1,3%
USD / CAD 1,33 -0,6% -2,5% -2,5%
GBP / USD 1,28 0,4% 0,3% 0,3%
USD / NOK 8,53 -0,8% -1,5% -1,5%
EUR / NOK 9,78 -0,4% -1,2% -1,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York stärktes på bred front under måndagen och utökade därmed fredagens kraftiga uppgångar, som skedde i spåren av den starka jobbrapporten, förhoppningar kring handelskonflikten med Kina och signaler om en lyhörd Fed.

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,4 procent till 23.533. Det bredare S&P 500 steg 0,7 procent till 2.550, medan Nasdaq Composite ökade 1,3 procent till 6.823.

Sektorvis stärktes detaljhandel 2,8 procent. Kraftbolag backade 0,7 procent.

Statistik på eftermiddagen visade att ISM inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 57,6 i december jämfört med 60,7 i november, enligt Bloomberg News. Väntat enligt Reuters prognosenkät var ett index på 59,0.

Kina har goda förhoppningar om att kunna arbeta tillsammans med USA för att lösa handelsspänningarna, uppgav det kinesiska handelsdepartementet på måndagen, efter att de två länderna återupptagit samtalen, rapporterar Reuters.

På bolagsfronten köper Eli Lilly biofarmaföretaget Loxo Oncology för motsvarande en totalsumma på cirka 8 miljarder dollar. Eli Lilly stärktes 0,5 procent medan förvärvsobjektet rusade drygt 66 procent.

Netflix ökade 6,0 procent till 315:34 dollar. Enligt Piper Jaffray kan antalet prenumeranter öka mer än vad marknaden för tillfället räknar med, skriver Bloomberg. Investmentbanken upprepade samtidigt sin överviktsrekommendation med riktkursen 430 dollar.

General Electric avancerade 6,2 procent på uppgifter om att private equity-bolaget Apollo Global Management förbereder ett bud på GE:s flygleasingverksamhet.

Tesla inledde på måndagen byggnationen av elbilstillverkarens nya fabrik i Shanghai-området. Bolagets vd Elon Musk meddelade via Twitter att arbetet väntas vara slutfört till sommaren och att produktionen av Model 3 kommer att inledas i slutet av året. Aktien stärktes 5,4 procent.

Kraftbolaget PG&E rasade 22,3 procent efter medieuppgifter om att kraftbolaget överväger att ansöka om konkursskydd i och med att det kan riskera stora skulder i spåren av storbränderna 2017 och 2018 i Kalifornien.

Guggenheim har dragit ner rekommendationen för Spotify till neutral från köp samtidigt som riktkursen sänktes till 120 dollar från 190. Aktien gick trots det upp med 0,7 procent till 119:36 dollar.

Bland råvaror steg WTI-oljan 1,5 procent till 48:67 dollar.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 2 punkter till 2,69 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

I motsats till övriga Europa fortsatte Stockholmsbörsen på måndagen uppåt efter fredagens lyft. Kullagerföretaget SKF lyfte efter en rekommendationshöjning, medan SEB backade efter att ha gett analytiker en lägesuppdatering.

Storbolagsindexet OMXS30 hade vid stängning stigit 0,3 procent till 1.440. Aktier för 13,3 miljarder kronor omsattes under dagen på Stockholmsbörsen.

SKF steg 3,7 procent och toppade därmed OMXS30-index, efter att ha fått en höjd rekommendation av Morgan Stanley.

SEB föll 1,7 procent och var därmed sämst inom storbolagsindexet. Banken har träffat analytiker vid en lunchträff innan SEB går in i tyst period, erfar Nyhetsbyrån Direkt. Enligt en analytiker kunde mötets budskap tolkas som negativt bland annat vad gäller tradingnettot.

Nordea var mest omsatta aktie och handlades ned 0,6 procent, trots en färsk köprekommendation av Société Générale. Bästa storbank var i stället Swedbank, som fått en höjd riktkurs av Jefferies. Enligt Jefferies är Swedbank den svenska bank som gynnas mest av räntehöjningar på grund av bankens relativt låga exponering mot provisions- och tradingintäkter. Swedbank steg 0,2 procent.

Volvo backade 1 procent. JP Morgan har sänkt sin rekommendation för fordonskoncernen till neutral och i fredags meddelades att orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika preliminärt var 21.300 enheter i december - ett lägre antal än väntat enligt flera analytiker.

Hexagon, som har stor exponering mot Kina, gick starkt och steg 2,5 procent. Enligt Financial Times har Kina godkänt nya järnvägsprojekt för över 125 miljarder dollar i syfte att motverka en ekonomisk avmattning.

Speloperatören Betsson avancerade 6,4 procent. Aktien fick hjälp av Handelsbanken som höjt sitt estimat för Betssons rörelseresultat i fjärde kvartalet med 10 procent.

Passagerarstatistik från Norwegian visade att yielden, som visar intäkt per passagerarkilometer, ökade 4 procent på årsbasis i december. Konkurrenten SAS lyfte 4,4 procent.

Addlife klättrade 8,9 procent med stöd av en köprekommendation i Dagens Industri. Företagets inriktning mot den växande life science-sektorn gör aktien intressant trots förhållandevis hög värdering, enligt DI.

Enquest har fått en sänkt rekommendation av RBC Capital Markets och en kraftigt kapad riktkurs. Banken ser en risk för att bolaget ska bryta mot sina lånevillkor och aktien sjönk 3,7 procent. Inom samma bransch steg Lundin Petroleum 1 procent efter en rekommendationshöjning från samma analyshus.

Specialistläkemedelsbolaget Orexo uppger sig ha sett positiva resultat i den så kallade PK-studien gällande OX124-001. Aktien avancerade 7,6 procent.

MTG handlades upp 3,2 procent. Bolaget uppgav att det för diskussioner om försäljningen av Nova, sedan det framkommit att PPF Group inte kommer att köpa den bulgariska mediegruppen.

Teknikkonsulten Sweco sjönk 5,7 procent. Bolagets finanschef Jonas Dahlberg slutar efter elva år.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriproduktion nov 0.3 % / -0.8 % -0.5 % / 1.6 %
EMU 11:00 Konjunkturbarometer dec 108.5 / 0.99 109.5 / 1.09
USA 12:00 NFIB småföretagarindex dec 103.5 104.8

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Carlsberg DK0010181759 Inga tillkännagivanden
Fabege SE0011166974 3
Catena Media MT0001000109 3
Wärtsilä FI0009003727 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.