Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 9 januari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-01-09 kl. 08:26 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-01-09 kl. 08:29 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,2% OMXS30 1,2% DJI 1,1% NASDAQ 1,1%
544,4 1 457,5 23 787,5 6 897,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Danske Bank Köp 174 (180) DKK
Lucara Diamond Köp 16 (18) SEK
Storebrand Behåll (Minska) 68 NOK

Schibsted

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:340,00 NOK
Pris:314,70 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 06:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 16:53.

UPPDATERING

Avknoppning av MPI

Schibsted arbetar främst med klassificerade annonser i Europa samt LatAm och tidningar i Norge och Sverige. De planerar nu att dela ut MPI-segmentet, som arbetar med klassificerade annonser, under första halvåret 2019. Vi upprepar Köp och riktkursen 340 NOK.

Regional risk

Eftersom LatAm representerar en liten del av Schibsteds verksamhet (3% av intäkterna och 7% av EV), och exponeringen mot Storbritannien praktiskt taget är noll, med enbart det förlustdrabbade Shpock, är Schibsteds totala exponering mot geografiska riskzoner begränsad.

Affärsmodell

Under Q3 meddelade bolaget att Shpock, vilket är ett av Schibsteds största förlustföretag, siktar på att uppnå EBITDA-breakeven till slutet av nästa år. Vi förväntar oss att avknoppningen av MPI leder till att de båda bolagen drar nytta av fördelen att de två separata bolagen får mer fokuserade ledningsgrupper.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på en summan-av-delarna värdering. Vi uppskattar att MPI kommer att handlas till en premie på grund av sin stora skala och den snabba resultattillväxten i förhållande till de flesta andra stora renodlade företagen (till exempel Rightmove och Autotrader). En sådan premie bör också påverka värderingen av Schibsted positivt, som planerar att behålla en majoritetsandel i MPI efter avknoppningen. Vi upprepar Köp och riktkursen 340 NOK.

Dustin Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:78,40 SEK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 09:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 13:36.

EFTER RAPPORT

På rätt väg

Dustin rapporterade en justerad EBITA för Q1 som var cirka 5% bättre än förväntningarna, drivet av mycket solid intäktstillväxt inom SMB (små och medelstora företag) och LCP (stora bolag och offentlig sektor), utan att kompromissa på marginalerna. Vi bedömer att Dustin är väl positionerat för att fortsätta den starka utvecklingen och upprepar därför Köp och riktkursen 100 SEK.

Q1 bättre än förväntan

Dustin rapporterade intäkter för Q1 2019 på 3 127 MSEK (2 592 MSEK Q1 2018) med en justerad EBITA på 162,3 MSEK (130,9 MSEK), vilket var cirka 5% bättre än förväntningarna. Organisk tillväxt uppgick till 5,9% (8,8%). Det operativa kassaflödet, exklusive förändringar i rörelsekapital, uppgick till solida 106 MSEK (81), men högre kundfordringar och lager till följd av ökade affärsvolymer ökade rörelsekapitalet med 158 MSEK.

Stark tillväxt för SMB

Segmentet SMB fortsatte den starka tillväxten med intäkter på 1 413 MSEK ( 1 060 MSEK), vilket var över vår prognos på 1 325 MSEK. EBITA uppgick till 160,5 MSEK, vilket översteg vårt estimat på 154 MSEK. Marginalen på 11,4 % var en tiondel lägre än vår förväntan beroende på förvärvade, men ännu inte fullt integrerade bolag.

EBITA-marginal överraskade positivt för LCP

Segmentet LCP genererade också intäkter över förväntan på 1 522 MSEK (1 348 MSEK) med en EBITA på 99,3 MSEK (88 MSEK), vilket var väl över vår prognos på 86 MSEK. Marginalen uppgick till 6,5%, vilket var väl över vårt estimat på 6%. Den utmanande konkurrenssituationen, särskilt i Finland, kvarstod under Q1 samtidigt som kvartalet belastades av nytecknade ramavtal med initialt lägre marginaler. Sammantaget utvecklades dock LCP väl i alla marknader.

Köp upprepas med 100 SEK i riktkurs

Vi bedömer att konsensusestimaten kommer att höjas efter den mycket solida Q1-rapporten. Dustin är väl positionerat för att agera som en konsoliderare i de nordiska och nederländska SMB-segmenten när IT-marknaden transformeras från en traditionellt fysisk infrastruktur till ett mer molnbaserat tjänsteerbjudande. Vi bedömer att Dustin kan öka intäkterna med cirka 50% till 2022p genom att utöka produkterbjudandet, öka andelen produkter under eget varumärke samt genom att expandera till nya geografiska marknader. Vi upprepar Köp med riktkursen 100 SEK.

Scatec Solar ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:71,00 NOK
Pris:78,90 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 06:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 13:36.

UPPDATERING

Höga förväntningar

Trots att vi fortsatt ser en långsidig uppsida för Scatec Solar, anser vi att bolaget tar för stor risk vid det här laget, med en premie på 20 NOK till ”säkra tillgångar”. Vi höjer riktkursen från 68 NOK till 71 NOK i och med rådande valutamedvind. Vi upprepar Behåll. Den senaste veckans aktiekursrally drevs troligtvis av M&A-spekulationer, men vid en aktiekurs på 80 NOK, ser vi en minskad chans till att någon skulle vara villig att betala en utköpspremie på 30%.

Varför vi gillar Scatec Solar

Scatec har den bästa affärsmodellen, skapad för att mildra risken på tillväxtmarknader. Marknadstillväxten är fantastisk, driven av konkurrenskraftig solenergi i regioner med underskott av el och en hög grad av import av el. Ledningsgruppen har också visat sig vara mycket kompetent.

Varför vi är försiktiga

Historiskt sett har Scatec-aktiekursen bara återspeglat projekt upp till upplåningsnivå, men vid 80 SEK per aktie, är nästan hela 3.5GW-målet för 2021 diskonterat. Detta får oss att tro att högre förväntningar på eventuella förvärv driver aktiekursen. Trots att flera bolag sannolikt kommer att se värdet i Scatec, minskar risken för förvärv i och med den senaste tidens aktiekursrally där aktiekursen stigit över 25%.

Var vi kan ha fel

Trots ovanstående är det uppenbarligen en stor sannolikhet att Scatec Solar kommer att förvärvas vid någon tidpunkt, vilket potentiellt motiverar en utköpspremie till vår värdering. Eftersom vår värdering har fungerat väldigt bra historiskt, tills Equinor förvärvade 10% av verksamheten i november, fortsätter vi att förlita oss på vår summan-av-delarna värdering. Eftersom sannolikheten för ett förvärv (vid någon tidpunkt) är relativt hög, fortsätter vi att upprepa Behåll, trots att aktiekursen ligger över vår riktkurs.

Värdering

Vår riktkurs på 71 NOK baseras på en kassaflödesmodell av alla projekt, med en genomsnittlig WACC på 11,5%. Trots att en aktiekurs på över 90 NOK kan vara motiverad omkring 2020/2021, tror vi att aktien har mer balanserad risk på kort sikt. Vi upprepar Behåll.

DNB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:153,00 NOK
Pris:146,75 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 11:42.

UPPDATERING

Avgifter och värdeförändringar kan svika

DNB kommer sannolikt ha medvind för räntenettot under Q4, då deras NIBOR-neutrala balansräkning möjliggör en god intjäning från höjningen av kundernas bolåneräntor vid mitten av kvartalet. Negativa effekter från swap-avtal och kreditspreadar kommer att motverkas av positiva valutaeffekter. Sammantaget gör vi endast mindre ändringar till våra estimat för 2018, sänker med 3% för 2019p och 1% för 2020p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 153 NOK.

Räntenetto gynnas av räntehöjningar

Vi bedömer att räntenettot för Q4 2018 ökar till 9 604 MNOK, upp med 5% q/q, primärt drivet av räntehöjningen för bolån som skedde den 4 november. Valuta, volym och säsongseffekter ger alla positiv effekt det här kvartalet.

Ännu ett svagt kvartal för provisionsnettot

Vi förväntar oss att DNB visar ett provisionsnetto på 2 022 MNOK under Q4, ned med 1% från Q3, vilket också var ett svagt kvartal. Fortsatt svaghet inom Investment Banking till följd av volatila marknader och säsongsmässigt lägre aktivitet inom fastighetstransaktioner. Intäkter från penningöverföringar är säsongsmässigt svagare under Q4 och även förvaltningsavgifter väntas ha minskat, till viss del motverkat av prestationsbaserade avgifter som bokas under det fjärde kvartalet. Nettoresultatet från värdeförändringar av finansiella poster väntas uppgå till 598 MNOK, negativt påverkat av ökade kreditspreadar.

Värdering

DNB handlas för närvarande till P/B på 1,12x och P/E på 10,5x baserat på konsensus-estimaten. Vi upprepar Behåll och riktkursen 153 NOK.

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:99,04 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 06:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 10:40.

UPPDATERING

Stabilt genom kvartalet

Vi förväntar oss ett relativt stabilt kvartal för Handelsbanken i jämförelse med konkurrenterna, vilka påverkades mer av den finansiella turbulensen under det fjärde kvartalet. Inför kvartalsrapporten höjer vi våra intäktsestimat med 1-2% för 2018-20p. Då vi ser dyra ”kvalitetsbolag” som Handelsbanken prestera sämre relativt billigare ”värdebolag” under 2019p, upprepar vi rekommendationen Minska och riktkursen 94 SEK.

Höjd intäktsprognos

Inför Handelsbankens Q4-rapport, som offentliggörs den 6 februari, gör vi mindre positiva förändringar av våra vinstestimat på 1-2% för 2018-20p. I jämförelse med några nordiska konkurrenter, vars intäkter drabbades av turbulensen på finansmarknaden under Q4, förväntar vi oss mer stabilititet för Handelsbankens intäkter. Vi uppskattar att intäkterna stiger med 2% jämfört med föregående kvartal, inklusive en engångsutdelning från VISA Sverige. Eftersom våra kostnadsberäkningar är 5% högre jämfört med föregående kvartal, främst driven av en säsongseffekt, uppskattar vi en minskning av resultatet med 2%.

Förväntad utdelning

Vi räknar med en utdelning per aktie för 2018p på 6,5 SEK och för 2019-20p på 6,75 SEK och 7 SEK respektive. Detta motsvarar en direktavkastning på 6,6–7,1%.

Värdering

Vi använder oss utav en summan-av-delarna värdering baserad på estimaten för 2020p för att bestämma riktkursen. Med tanke på vår syn kring hur ”kvalitetsbolag” innehar en ogynnsam marknadsposition för tillfället relativt ”värdebolag”, höjer vi vår COE något, med en nettoneutral effekt på vår riktkurs. Handelsbanken handlas för tillfället till en P/E 2020p på 11,3x och P/TBV 2020p på 1,37x baserat på våra estimat, jämfört med konkurrenternas genomsnitt på 10,2x och 1,31x. Vi upprepar Minska och riktkursen 94 SEK.

SEB AB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:88,62 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 06:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 10:40.

UPPDATERING

Avtagande kvartalsstyrka

Inför SEB:s Q4-resultat sänker vi vinstestimaten med 1-2% för 2018-2020p. Vi förväntar oss att banken delar ut 6,2 SEK (6) per aktie för 2018p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 94 SEK.

Vinstestimaten ned med 1-2% för 2018-2020p

Inför Q4-rapporten den 30 januari justerar vi ned estimaten med 1-2% för 2018-2020p. Vi höjer kostnadsestimaten något för 2019-2020p för att vara i linje med bankens kostnadsmål på 23 miljarder SEK för 2021, vilket kommunicerades i december. Vi bedömer att det fjärde kvartalet kommer att vara mindre spektakulärt för SEB än vad det andra och tredje kvartalet var. SEB:s tradingintäkter har en övervikt mot aktier och valuta och bör därför ha haft en mindre ogynnsam situation jämfört med Danske Bank som är mer exponerade mot FICC. Dock, med oro för svagare makro under 2019 förväntar vi oss inte att den höga kundaktiviteteten från Q2 och Q3 upprepas. Vi förväntar oss därför att intäkterna minskar något q/q trots säsongsmässig medvind. Med högre säsongsmässiga kostnader bedömer vi att nettovinsten faller med 6% q/q.

Utdelning på 6,2 SEK väntas

Efter att Finansinspektionens nya regler för svenska bolån träder i kraft förväntar vi oss att SEB:s CET1-kvot faller till 17,1% vid utgången av Q4 från 19,7% vid utgången av Q3. Minskningen kommer att återspeglas av en motsvarande minskning av kapitalkravet för CET1 från 16,7% till 14,8%. Det ger oss en managementbuffert på cirka 230 punkter jämfört med målet på 150 punkter. Vi höjer antagandet om utdelning till 6,2 SEK (6) per aktie för 2018, 6,5 SEK för 2019 och 6,75 SEK per aktie 2020p. Det ger en direktavkastning på 7-7,6% för 2018-2020p.

Värdering

Vi rullar över vår summan-av-delarna-värdering från estimaten för 2019p till estimaten för 2020p med enbart en begränsad effekt på värderingen. Dock med våra något sänkta vinstestimat blir nettoeffekten nära noll och vi behåller därför riktkursen på 94 SEK. SEB handlas för närvarande till P/E 2020p på 10,6x och P/TBV på 1,29x med våra estimat. Vi upprepar Behåll och riktkursen 94 SEK.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:9,30 EUR
Pris:7,76 EUR
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 06:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 09:25.

UPPDATERING

Motvind

Vi minskar våra vinstestimat för 2018-20p med 2-5%  för Nordea inför Q4-resultatet. Vi sänker även våra DPS-estimat något. Vi upprepar Köp och riktkursen 9,30 EUR.

Sänkta vinstestimat

Inför Q4 minskar vi våra vinstestimat för 2018p med 2%. Kvartalet har inte inneburit gynnsamma villkor för kapitalförvaltning, kapitalmarknader samt trading och det är inte troligt att vi ser någon höjning i intäktsmomentet för kvartalet. För 2019p och 2020p reducerar vi våra resultatestimat med 5% respektive 3%, eftersom villkoren sannolikt inte kommer förbättras väsentligt, åtminstone inte under 2019p.

Förväntad utdelning

Vi förväntar oss att Nordea ska följa deras utdelningspolicy som innebär en stegvis ökande utdelning per aktie. Vi sänker dock våra förväntningar på utdelningen något, i och med de sänkta VPA-prognoserna. Vi förväntar oss att utdelningen per aktie uppgår till 0,7 EUR (0,72), 0,72 EUR (0,75) och 0,76 EUR (0,8) för 2018-20p. Vi förväntar oss att banken kan bibehålla höga utdelningsnivåer i intervallet 88-92% givet vad vi anser vara en stark kapitalposition. Våra estimat motsvarar en utdelningsyield i intervallet 9,0-9,8% för 2018-20p.

Värdering

Vi använder oss utav en summan-av-delarna värdering för att räkna ut riktkursen. Nordea handlas för närvarande vid en P/E 2020p på 9,4x och P/TBV 2020p på 1,08x enligt våra estimat jämfört med konkurrenternas medelvärde på 10,6x och 1,38x. Vi upprepar Köp och riktkursen 9,30 EUR.

MTG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:405,00 SEK
Pris:302,20 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 06:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 08:29.

UPPDATERING

Sannolikt uppköpsobjekt

MTG planerar att dela ut sitt nordiska produktionsbolag (NENT) under Q1 2019. Som följd av Kinneviks tvångsexit som ägare till MTG (på grund av Tele2/Com Hem-fusionen), tror vi att MTG exklusive NENT kommer att vara ett mycket attraktivt uppköpsobjekt tack vare det globalt ledande eSports-företaget. Vi upprepar Köp och riktkursen 405 SEK.

Regional eller regulatorisk risk

NENT: Vi uppskattar att 15% av intäkterna kommer från svensk annonsbaserad TV. NENTs monopol på utländska reklamfilmer för kasino på svensk tv (tack vare sina brittiskbaserade sändningar) kommer att tas bort på grund av en omreglering av kasinoindustrin under 2019 som kan ha en något negativ inverkan på intäkterna. MTG exklusive NENT: Den stora delen av eSports och online-spel-intäkter är från Kontinentaleuropa och Nordamerika, vilket innebär en begränsad exponering mot Storbritannien och EM. MTG försöker dock sälja sin bulgariska mediebransch Nova Group (främst FTA), vilket hittills har fått avslag av den nationella konkurrensmyndigheten.

Affärsmodell

NENT: Har redan en unik och stark portfölj när det gäller internationell sport med hög profil (inklusive förnyade rättigheter till Premier League) och förbättrar gradvis deras inhemska dramaserie-portfölj. SVOD/AVOD-plattformarna är tekniskt framtidssäkra och bland de mest använda strömningsplattformarna på marknaden. MTG exklusive NENT: Vi förutser inte några betydande investeringsbehov inom eSports och online gaming.

Tillväxt

NENT: Medan NENT har flera källor till tillväxt (SVOD/AVEC/Radio/PTV/fiber), är en stor del av verksamheten (35-40%) fortfarande annonsbaserad. MTG exklusive NENT: eSports-segmentet går för närvarande genom en konsolidering för att öka fokuseringen på egna och drivna händelser för att skapa långsiktigt värde och bli lönsamt. Onlinespelföretaget Innogames kan dra nytta av en nylanserad titel (Warlords), som har fått mycket positiva betyg.

Värdering

Medan aktie har nedgraderats på grund av flera bakslag bland europeiska TV-bolag och rädslan för att spelägare kommer att driva eSports-evenemang på egen hand snarare än att använda sig utav externa arrangörer, tror vi att MTG kommer att bli ett mycket attraktivt uppköpsobjekt. Vi upprepar Köp och riktkursen 405 SEK.

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:174,00 DKK
Pris:132,85 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 06:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 08:29.

UPPDATERING

Vinstestimat och riktkurs ned efter vinstvarning

Vi sänker våra vinstestimat med 5-7% för 2018-2020 för Danske Bank efter bankens vinstvarning sent i december. Vi rullar över vår värdering av summan-av-delarna till estimaten för 2020, men estimatsänkningen leder till en sänkt riktkurs på 174 DKK (180). Vi upprepar Köp.

Vinstvarning före jul

Dagarna före jul sänkte Danske Bank guidningen för nettovinst för 2018p till 15 miljarder DKK från 16-17 miljarder DKK. Danske Bank hänvisade till en utmanande miljö på de finansiella marknaderna och att tradingintäkter samt prestationsbaserade avgifter skulle påverkas negativt. I tillägg skulle bankens icke-kärnverksamhet påverkas av en nedvärdering med 0,2 miljarder DKK.

Underliggande vinstestimat ned med 5-7%

Inför bokslutsrapporten den 1 februari sänker vi vinstestimaten med 6%. Provisionsnettot sänks med 2% primärt drivet av lägre förvaltningsintäkter. För 2019p och 2020p sänker vi de underliggande estimaten med 7% respektive 5%, då vi tror att en stark återhämtning från det svaga 2018 är osannolik givet de svaga utsikterna för finansmarknaderna under 2019p.

Vi antar konservativt att ingen utdelning ges för 2018

I november kom vi ut med en analys om hur penningtvättsskandalen ska hanteras ur ett investerarperspektiv. I rapporten uppskattade vi kostnaderna för böter och uppgörelser till 20 miljarder DKK, vilket vi inkluderar i estimaten för 2019p. Givet hotet om höga böter antar vi att ingen utdelning sker för 2018 även om banken inte har kommunicerat någon förändring eller avvikelse från ambitionen att dela ut 40-60% av årets nettovinst.

Värdering

Vi ändrar till estimat för 2020 i vår summan-av-delarna-värdering, men sänkningen av VPA med 3% leder till att riktkursen sänks från 180 DKK (174). Danske Bank handlas för närvarande till P/E 6,5x 2020p och till P/TBV för 2020p på 0,76x enligt våra estimat. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 174 (180) DKK.

Lucara Diamond Corp.

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,00 SEK
Pris:9,51 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 06:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 08:29.

UPPDATERING

Utsikter för 2019 och första försäljning genom Clara

Lucara förväntar sig att intäkterna för 2019 uppgår till 170-200 MUSD (exklusive exceptionella stenar). Vi och marknaden förväntade sig 230-240 MUSD. Vårt intryck är att intäktsprognosen är på den konservativa sidan. Utdelningen kvarstår på 0,10 CAD vilket ger en direktavkastning på cirka 7%. En lyckosam initial försäljning har skett under december på den digitala handelsplattformen Clara. Volymerna genom Clara väntas öka de kommande månaderna. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 16 SEK (18).

Intäktsprognos för 2019 på 170-200 MUSD

Lucara Diamond förväntar sig intäkter på mellan 170-200 MUSD för 2019 (samma som 2018), men det är lägre än vår förväntan på 235 MUSD. Dock exkluderas helt unika och exceptionella stenar och bolaget brukar vara konservativa i guidningen. Utvunna diamanter förväntas uppgå till mellan 300 000 och 330 000 karat, jämfört med vår prognos på 340 000 karat. En uppdatering av en möjlig gruvexpansion kommer att ges under Q1 2019. Hållbarhets- och projektutgifter väntas uppgå till 14 MUSD (vår prognos var 10 MUSD).

Första försäljning genom Clara

Den första försäljningen genom den digitala plattformen Clara genomfördes den 16 december, efter lansering den 30 november. Totalt deltog sju tillverkare och köpare, varav fem nådde avslut och fick order. Alla diamanter såldes och genererade intäkter på 660 865 USD, vilket var 8% över Lucaras uppskattade marknadspris. Det är väldigt positivt att Clara till slut är i drift och att den initiala försäljningen ser ut att ha varit lyckosam. Om den blir lyckosam har Clara potential att ändra spelplanen för Lucara och diamantindustrin. Dock allokerar vi endast ett symboliskt värde för Clara i det här stadiet.

Sänkta estimat för 2019-2020, men fortsatt väsentlig uppsida

Vi sänker våra estimat för 2019-2020 baserat på den konservativa guidningen. Vi ser fortsatt en väsentlig uppvärderingspotential givet värderingen för 2019-2020p på cirka 3x EV/EBITDA. Vår riktkurs baseras på nuvärdet av nuvarande verksamheter med 40% tillägg för en trolig gruvexpansion och ett symboliskt värde på 50% av inköpsvärdet för Clara (23 MUSD). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 16 SEK (18).

Storebrand

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:68,00 NOK
Pris:64,20 NOK
Analytiker:Peter Eliot
Chefsanalytiker Försäkring
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-09 kl. 06:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-09 kl. 08:29.

UPPDATERING

Ingen ytterligare nedsida, uppgraderar till Behåll

Storebrand har haft ett antal utmärkta år när det gäller operativ leverans och aktiekursutveckling, men deras balansräkning, och i synnerhet deras stora garanterade portfölj, kan vara i fokus under den nuvarande volatiliteten. Akties svagare utveckling under andra halvåret 2018 innebär att vi inte längre har en nedsida till vår riktkurs och vi uppgraderar således rekommendationen till Behåll (Minska). Vi upprepar riktkursen 68 NOK.

Stark utveckling har belönats

Storebrand har under de senaste åren gjort stora framsteg när det gäller att minska kostnaderna, återställa balansräkningen och förbättra sin matchning av tillgångar och skulder samtidigt som de gjort tydliga framsteg gällande livslängdsreserverna. Bolaget har arbetat i motvind men har trots det levererat. Emellertid har aktierna utvecklats exceptionellt bra sedan början av 2015 och det är inte utan risk. Storebrands obligationsportfölj håller hög kvalitet och de har en lång duration garanterad för deras portfölj, vilket lämnar mindre utrymme för misstag jämfört med konkurrenterna.

Solvensgrad

Vi förväntar oss att Storebrands solvensgrad kan ta stor skada av fallande aktiekurser tack vare bolagets exponering mot aktiemarknaden. Vi uppskattar att fallande börser kommer att ha en negativ påverkan på 5 procentenheter under Q4 2018, utöver motvind från lägre räntor och högre spreadar. Den nyligen tillkännagivna försäljningen av Nordben Life och Pension Co. Limited kommer att bidra med en procentenhet när det blir färdigt, troligtvis under första kvartalet 2019, men vi förväntar oss att Storebrands resa till deras mål med en solvensgrad på 180% försenas.

Värdering

Vi värderar Storebrand med en summan-av-delarna värdering. Vi uppskattar nu att aktieägarna kommer att börja se avkastning på eget kapital under 2022p, istället för 2021p som tidigare uppskattades. Trots den mer konservativa synen har vi nu en uppsida till vår riktkurs och vi höjer vår rekommendation till Behåll (Minska).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 544,4 1,2% 3,7% 3,7%
OMXS30 1 457,5 1,2% 3,5% 3,5%
OMXH25 3 865,2 1,4% 4,9% 4,9%
OMXC20 933,2 0,9% 4,7% 4,7%
OSEBX 836,4 0,8% 4,6% 4,6%
OMXBB 887,0 0,7% 1,5% 1,5%
Dow Jones 23 787,5 1,1% 2,0% 2,0%
S&P500 2 574,4 1,0% 2,7% 2,7%
Nasdaq C 6 897,0 1,1% 3,9% 3,9%
SX5E 3 054,9 0,7% 1,8% 1,8%
DAX 10 804,0 0,5% 2,3% 2,3%
CAC40 4 773,3 1,1% 0,9% 0,9%
RTS 1 122,9 0,4% 5,1% 5,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 58,7 2,4% 9,1% 9,1%
Guld 1 286,5 -0,4% 0,6% 0,6%
Silver 15,6 -0,7% 1,1% 1,1%
Aluminium 1 837,0 -1,1% -1,7% -1,7%
Bly 1 940,0 0,3% -3,4% -3,4%
Koppar 5 904,5 0,3% -1,0% -1,0%
Nickel 11 055,0 0,1% 4,3% 4,3%
Zink 2 541,0 0,2% 1,2% 1,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,09 0,50 3,80 3,80
Sverige, 10 år 0,42 1,00 -4,00 -4,00
Norge, 10 år 1,72 4,60 -2,10 -2,10
Tyskland, 10 år 0,23 1,50 -0,70 -0,70
GB, 10 år 1,26 1,00 -0,60 -0,60
USA, 10 år 2,72 3,81 3,51 3,51
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 -0,10 -0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,22 0,1% 0,8% 0,8%
USD / SEK 8,93 0,3% 0,7% 0,7%
GBP / SEK 11,37 0,0% 0,7% 0,7%
NOK / SEK 1,04 0,0% 2,0% 2,0%
DKK / SEK 1,37 0,1% 0,8% 0,8%
CAD / SEK 6,72 0,5% 3,5% 3,5%
CHF / SEK 9,10 0,3% 1,2% 1,2%
JPY / SEK 0,08 0,1% 1,7% 1,7%
EUR / USD 1,14 -0,2% 0,1% 0,1%
USD / JPY 108,63 0,2% -1,0% -1,0%
EUR / GBP 0,90 0,1% 0,1% 0,1%
AUD / USD 0,71 -0,1% 1,3% 1,3%
USD / CAD 1,33 -0,2% -2,7% -2,7%
GBP / USD 1,27 -0,3% 0,0% 0,0%
USD / NOK 8,55 0,2% -1,2% -1,2%
EUR / NOK 9,79 0,1% -1,1% -1,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York stärktes ånyo under tisdagen, i väntan på nyheter från de pågående handelssamtalen mellan USA och Kina. USA:s handelsminister Wilbur Ross sade på måndagen till tv-kanalen CNBC att det finns en "mycket god chans till ett bra avtal".

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 1,1 procent till 23.789. Det bredare S&P 500 steg 1,0 procent till 2.574, medan Nasdaq Composite ökade 1,1 procent till 6.897.

Sektorvis stärktes fastighetsbolag 1,8 procent. Finans återhämtade sig succesivt under sessionen och stängde vid oförändrade nivåer.

På bolagsfronten steg flera teknikaktier, bland andra Facebook, Amazon, Netflix och Alphabet. Rapporter från de koreanska Samsung Electronics och LG om lägre resultat under fjolårets avslutande kvartal rådde inte på marknadsoptimismen.

Boeing levererade under 2018 totalt 806 flygplan vilket var tillräckligt för att slå bolagets tidigare rekord samt för att behålla titeln som världens största leverantör, skriver Reuters. Antalet var dock något under målsättningen om 810-815 flygplan. Aktien lyfte 3,8 procent.

Banken JP Morgan handlades 0,2 procent lägre till 100:57 dollar sedan Jefferies sänkt rekommendationen till behåll från köp. Samtidigt sänktes riktkursen till 110 dollar från 130 dollar.

Tesla stärktes marginellt. Under dagen framkom det att styrelseledamoten Larry Ellison, grundare till Oracle, äger aktier för 1 miljard dollar i elbilsbolaget.

Varuhuskedjan Sears rusade 28,6 procent efter uppgifter om att ordförande Eddie Lampert kommer få en ny chans att rädda bolaget från konkurs, rapporterar Bloomberg News. Sears advokat Ray Schrock sade att Eddie Lamperts bud kommer att jämföras med andra alternativ. Eddie Lampert måste emellertid sätta 120 miljoner dollar i deposition för att få delta i aktionen. Aktien hade tidigare under dagen handlats ned med så mycket som 50 procent i spåren av uppgifter om att Sears planerade att ansöka om likvidation.

Kraftbolaget PG&E fortsatte ned med ytterligare 7,3 efter föregående handelsdags 22-procentiga ras på uppgifter om att bolaget överväger att söka konkursskydd efter höstens skogsbränder i Kalifornien. På tisdagen tyngde kreditvärderingsinstitutet S&P:s beslut att sänka PG&E:s betyg till skräpstatus.

Cannabisbolaget Aurora förutspådde i sin kvartalsrapport intäkter på 50-55 miljoner kanadadollar för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår, vilket var lägre än de 67,4 miljoner analytiker räknat med. Bolaget upprepade dock prognosen om att öka kapaciteten till minst 150.000 kilo årligen under årets första kvartal. Aktien tappade 4,4 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 3 punkter vid 2,73 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen noterade på tisdagen sin tredje raka handelsdag på plus. Cykliska aktier tillhörde vinnarna i väntan på nya besked i de pågående handelssamtalen mellan USA och Kina samt mildrad konjunkturoro de senaste dagarna. Även H&M gick bra på allmän sektoroptimism.

Storbolagsindexet OMXS30 slutade 1,2 procent högre till nivån 1.457. Aktier till ett värde av 16,0 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Utvecklingen var likaså positiv på de ledande europeiska handelsplatserna.

Inom OMXS30 bidrog sannolikt rekommendationshöjningar till några av kursreaktionerna, bland annat steg verkstadsbolaget Sandvik med 2,7 procent. Bank of America Merrill Lynch har i ett svep höjt rekommendationen till köp från underperform. Banken menar att Sandvik har pressats för hårt den senaste tiden till följd av makrooro samt motvind från tuffa jämförelsetal för verksamheten. Samma bank har även höjt sin rekommendation för ABB till köp från neutral. ABB-aktien var upp 1,6 procent.

Volvo ökade med 3,4 procent. Investerare inväntar utfallet handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Närmast inväntas ett tv-sänt tal som USA-presidenten Donald Trump ska hålla sent på tisdagen.

Goldman Sachs har höjt riktkursen för Electrolux till 219 kronor, från tidigare 208 kronor. Vitvaruaktien ökade 3,2 procent till knappt 196 kronor.

Bland de mindre cykliska bolagen steg Tele2 1,2 procent. Danske Markets har höjt teleoperatörsaktien till köp från tidigare behåll.

Autoliv steg mest inom storbolagsindex. Upp nästan 5 procent.

Utanför storbolagsindex klättrade bilsäkerhetsföretaget Veoneer, som är en Autoliv-avknoppning, också med 5 procent. Bolaget redovisade en orderingång för 2018 på 5,9 miljarder dollar, en ökning med 40 procent från 2017, motsvarande intäkter om cirka 1,2 miljarder dollar per år de kommande åren.

"Det innebär en ökning av takten jämfört med det tredje kvartalet, då motsvarande siffra var 1,1 miljarder dollar. Det utgör sannolikt en påminnelse för investerarna om vilken ställning Veoneer har och att bolaget ökar marknadsandelarna inom aktiv säkerhet", sade Hampus Engellau, fordonsanalytiker på Handelsbanken Capital Markets, till Direkt.

Tobii avancerade 14 procent. Detta efter att bolaget tillkännagett att ett samarbete kring ett VR-headset som meddelades i höstas är med HTC. Dessutom har en teknologiplattform från Tobii integrerats med en bärbar speldator från Dell.

Diamantbolaget Lucaras prognos för intäkterna 2019 var lägre än väntat, medan volymprognosen var i linje med förväntningarna enligt Pareto. Lucara-aktien backade nästan 2 procent.

Storytel överträffade sina egna prognoser för betalande abonnenter. Även streamingintäkterna var något över bolagets egen prognos. Aktien steg över 6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Dustin Group Köp 100 SEK

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Handelsbalans nov 21.0b 18.9b
EMU 11:00 Arbetslöshet nov 8.1 % 8.1 %
USA 20:00 Fed: protokoll från FOMC-mötet dec

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Schibsted NO0003028904 Inga tillkännagivanden
Dustin Group SE0006625471 Inga tillkännagivanden
Scatec Solar ASA NO0010715139 3
DNB NO0010031479 Inga tillkännagivanden
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
SEB AB SE0000148884 7
Nordea Bank FI4000297767 7
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Danske bank DK0010274414 3
Lucara Diamond Corp. CA54928Q1081 Inga tillkännagivanden
Storebrand NO0003053605 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.