Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 10 januari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-01-10 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-01-10 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,9% OMXS30 0,9% DJI 0,4% NASDAQ 0,9%
549,2 1 470,5 23 879,1 6 957,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
SKF Köp 181 (190) SEK
Trelleborg Köp 206 (228) SEK
Scatec Solar ASA Behåll 71 (68) NOK
Aker ASA Köp 630 (590) NOK

Equinor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:262,00 NOK
Pris:194,50 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-10 kl. 06:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-10 kl. 09:58.
StatoilSTL
Diagram

UPPDATERING

Fortfarande bra tillfälle

Equinor är, enligt oss, ett av de bästa bolagen inom nordisk olja och gas. Med en helt återställd kostnadsbas och stabil tillväxt från deras kommande projekt, upprepar vi vår positiva syn på bolaget. I kommande kvartal förväntas bolaget leverera solida kassaflöden, vilket i sin tur bör driva aktiekursen uppåt från dagens nivåer.

Kassaflöden

Vår värdering av den nuvarande portföljen pekar på ett värde på 262 NOK per aktie. Värderingen är baserad på ett långsiktigt oljepris på 65 USD från 2020 och ett europeiskt gaspris på 8 USD/mmscf. Baserat på våra mål och estimat så får vi ett P/E-tal på 13x och ett EV/EBIT-tal på 5,7x för 2019p. Vår värdering stöds av några stora framtida vinstgenererande anläggningar som till exempel Carcara i Brasilien och Johan Sverdrup i Norge, vilka har ett sammanlagt värde på 41 NOK/aktie. Vi förväntar oss att M&A-verksamheten fortsätter för 2019 som den har pågått under 2018.

Värdering

Equinor har genom exceptionella kostnadsbesparingar kunnat återställa deras kostnadsbas, som nu är inställd på att driva upp kassaflödet från verksamheten under de kommande kvartalen. De operativa kostnaderna och capex, per fat, har sedan högstanivån minskat med 39% och 54% respektive. Vi upprepar Köp och riktkursen 262 NOK.

Aker Asa

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:630,00 NOK
Pris:524,00 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-10 kl. 06:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-10 kl. 09:00.
AkerAKER
Diagram

UPPDATERING

Omvärdering

Vi uppdaterar vår Aker ASA-värdering med vår nya riktkurs för Aker BP och en reviderad modell för Aker Energy. Vi får ett rättvist NAV inklusive Aker Energy på 58,3 miljarder NOK (785 NOK per aktie). Vidare antar vi en rättvis diskontering till NAV på 20% på vårt justerade NAV för att räkna ut ett rättvist värde per aktie på 628 NOK. Vår nya riktkurs är 630 NOK (590) och vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll).

Aker Energy

Vi har byggt en helt ny modell för värderingen av Aker Energy, mer specifikt för Pecan-fältet, som är Aker Energys främsta tillgång. Vi värderar Akers aktier (50%) i Aker Energy till 6,2 miljarder NOK.

Värdering

Vi inleder idag bevakningen av Aker BP. Aker ASA äger 40% av Aker BP, så även det är intressant att ta hänsyn till när vi värderar Aker ASA. I och med initieringen så värderar vi nu Aker BP mer aktivt, tidigare har vi enbart räknat med marknadspriset för Aker BP, nu kan vi även ta hänsyn till vår riktkurs. Vår nya riktkurs för Aker ASA är 630 NOK (590) och vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll).

Lundin Petroleum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:290,00 SEK
Pris:243,50 SEK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-10 kl. 06:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-10 kl. 08:48.
Lundin PetroleumLUPE
Diagram

NY INITIERING

Ny initiering

Vi initierar täckningen av Lundin Petroleum med rekommendationen Köp och riktkursen 290 SEK. Trots en pågående utredning från de svenska myndigheterna, vilket kan innebära problem för bolagets VD och ordförande, anser vi fortfarande att tillväxtmotiven är intakta och att värderingen är attraktiv med ett P/NAV på 0,84x jämfört med ett P/NAV på 1x i genomsnitt.

Kassaflödesmodell

Vår kassaflödesmodell baseras på en summan-av-delarna värdering. Vi antar ett långsiktigt oljepris på 65 USD/fat från 2020p och framåt. Vår riktkurs på 290 SEK innebär ett P/E-tal på 38x för 2019p och ett EV/EBIT-tal på 6x. P/E-talet ökar under 2020p då det enorma Johan Sverdrup-fältet förväntas öka produktionen under slutet av 2019p och sedan sjunker det till 17x baserat på våra uppskattningar. Aktiekursen har tagit skada av det rådande oljemarknadsscenariot och vi anser således att det är ett bra tillfälle att börja köpa aktien. Vi inleder med rekommendationen Köp och riktkursen 290 SEK.

SKF

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:181,00 SEK
Pris:145,50 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-10 kl. 05:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-10 kl. 08:26.
SKF BSKF B
Diagram

UPPDATERING

Aktien avspeglar en VPA på 11 SEK

Vi förutspår att marknadspriserna i negativ organisk tillväxt och marginalen kommer att sjunka till historiskt låga nivåer på omkring 10%. Eftersom vårt basscenario är för en låg-ensiffrig organisk tillväxt och eftersom mycket av nedsidan redan är inprisat i aktiekursen, anser vi att risknivån i förhållande till avkastning är lockande, därför upprepar vi Köp inför Q4. Vi sänker emellertid riktkursen till 181 SEK (190).

Avtagande volymtillväxt

Vi förväntar oss att volymtillväxten avtar från Q4 och framåt, främst på grund av att de europeiska marknaderna saktar in. Prisökningar kommer att fortsätta att påverka resultatet, men med högre kostnader från tariffer och högre IT-kostnader förväntar vi oss att EBIT faller under Q4, jämfört med samma kvartal i fjol. Industrimarknadernas snabbare tillväxt relativt bilmarknaderna kommer att mildra marginalpåverkan och bolaget kommer att ha kompenserat fullt ut för tariffer under 2019.

Låg organisk tillväxt

Mycket tyder på att industrimarknaden ligger kvar på höga nivåer (vilket innebär lägre tillväxter) medan bilmarknaden fortsätter att sakta ner. I linje med estimat från konsensus förväntar vi oss en låg-ensiffrig BNP-tillväxt under de kommande åren snarare än en negativ tillväxt. Detta bör göra det möjligt för SKF att växa i liknande takt – vi förutspår således en 3% organisk tillväxt per år under 2019-21p.

Värdering

Om vi antar -5% i organisk tillväxt under 2020p med en marginal på 10%, får vi en VPA på 11 SEK för år 2020. Vår riktkurs beräknas  som ett genomsnitt av 12x P/E och 10x EV/EBIT, vilket är en rabatt till europeiska index för att räkna in fallande ekonomiska indikatorer, på vinsten för 2021p, och diskonterat till slutet av 2019, samt en DCF med 9% WACC, 2% långsiktig tillväxt och 12% långsiktig EBIT-marginal. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 181 SEK (190).

Trelleborg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:206,00 SEK
Pris:148,45 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-10 kl. 06:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-10 kl. 08:26.
Trelleborg BTREL B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q4

Vi uppdaterar våra estimat inför resultaten från Q4 2018 (presenteras 13 februari), genom att sänka VPA för hela 2018 med 0,6%. Framöver förutspår vi en svagare organisk tillväxt och marginalutveckling på grund av en ökad orolighet inom makroekonomin. Vi justerar VPA för 2018-20p med, i genomsnitt, -3,1% och sänker riktkursen med -9,6%. Vi anser att riskbelöningen är mycket attraktiv eftersom marknaden i princip bara prissätter värdet av Sealing Solutions (cirka 55% av koncernens EBIT). Vi lyfter även fram Trelleborgs M&A-potential med tanke på deras solida balansräkning och starka förflutna. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 206 SEK (228).

Höjd osäkerhet gällande tillväxt i nya estimaten

Trelleborgs försäljning har vanligtvis ökat med en takt som motsvarar den globala BNP-tillväxten, och vi antar nu att Trelleborg kommer att ha en organisk tillväxt på 1,8% för 2018-20p. Det är i genomsnitt 1,3 procentenheter under Bloombergs konsensus över den globala reala BNP-tillväxten för 2018-20p och kan jämföras med Trelleborgs 15-åriga historiska genomsnitt på organisk tillväxt på 1,9%. Vi sänker även vår långsiktiga (efter 2022p) organiska tillväxttakt från i genomsnitt 2,1% till 1,8%, samtidigt som vi sänker kassaflödestillväxten från 2,5% till 2%. I enlighet med dessa tillväxtjusteringar, sänker vi vår justerade EBIT-marginal med, i genomsnitt, 0,4 procentenheter efter 2018p.

Värdering

Vi sänker vår riktkurs då vi sänker vår VPA-prognos för 2018-20p med, i genomsnitt, 3,1%. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av en kassaflödesanalys (WACC 7,6%); summan-av-delarna värdering; konkurrentanalys och 13x EV/EBIT-multipel för 2019p. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 206 SEK (228).

Aker BP

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:275,00 NOK
Pris:251,00 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-10 kl. 06:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-10 kl. 08:26.

NY INTITIERING

Ny initiering

Vi initierar täckningen av det norska oljebolaget Aker BP med rekommendationen Köp och riktkursen 275 NOK per aktie. Bolaget har uttalade ambitioner om att uppnå 330 000 BOE/dag till 2023, och för att det skall gå att klara av krävs det mycket av Aker BP. Baserat på den senaste utvecklingen tvivlar vi på att företaget kommer att kunna nå målet på 330 000 BOE/dag till 2023. I detta skede antar vi en produktionshastighet på cirka 240 000 BOE/dag till 2023, långt under företagets prognos.

Värdering

Vår kassaflödesmodell pekar på en riktkurs på 278 NOK och således inleder vi med rekommendationen Köp. Vi använder oss utav ett långsiktigt oljepris på 65 USD från 2020p. Riktkursen pekar på en P/E multipel på 19x och en EV/EBIT på 5,7x för 2019p. Vi inleder bevakningen av bevakning av Aker BP med en Köprekommendation och riktkursen 275 NOK.

DNO

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:21,00 NOK
Pris:14,40 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-10 kl. 06:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-10 kl. 08:26.

NY INITIERING

Ny initiering

Vi initierar täckningen av det norska oljebolaget DNO med rekommendationen Köp och riktkursen 21 NOK per aktie. Företaget befinner sig mitt i ett fientligt övertagande av Faroe Petroleum som, om framgångsrikt, kommer att diversifiera intäkterna som för närvarande främst härrör från irakiska Kurdistan. Framöver förväntar vi oss att positiva nyheter från den pågående borrningen i Irak driver aktiekursen uppåt.

Värdering

Vi använder oss utav en kassaflödesmodell och ett långsiktigt oljepris på 65 USD/fat från 2020p och framåt. Vår riktkurs på 21 NOK innebär ett P/E-tal på 9,8x för 2019p och en EV/EBIT på 8,1x. Vi tror att det pågående övertaget av Faroe Petroleum kommer att ha stor inverkan på aktiekursen. Vi inleder bevakningen av DNO med en Köprekommendation och riktkursen 21 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 549,2 0,9% 4,4% 4,6%
OMXS30 1 470,5 0,9% 4,6% 4,4%
OMXH25 3 898,9 0,9% 5,0% 5,8%
OMXC20 938,9 0,6% 4,0% 5,3%
OSEBX 844,6 1,0% 5,1% 5,6%
OMXBB 897,9 1,2% 2,5% 2,8%
Dow Jones 23 879,1 0,4% 2,3% 2,4%
S&P500 2 585,0 0,4% 3,0% 3,1%
Nasdaq C 6 957,1 0,9% 4,4% 4,8%
SX5E 3 070,2 0,5% 2,6% 2,3%
DAX 10 893,3 0,8% 3,0% 3,2%
CAC40 4 813,6 0,8% 2,6% 1,8%
RTS 1 135,5 1,1% 6,2% 6,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,4 4,6% 11,9% 14,2%
Guld 1 288,6 0,2% 0,4% 0,8%
Silver 15,6 -0,1% 1,2% 1,0%
Aluminium 1 842,0 0,3% -0,9% -1,5%
Bly 1 965,5 1,3% -0,5% -2,2%
Koppar 5 964,0 1,0% 2,1% 0,0%
Nickel 11 205,0 1,4% 7,3% 5,8%
Zink 2 532,0 -0,4% 2,8% 0,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 1,00 4,30 4,80
Sverige, 10 år 0,43 1,10 3,50 -2,90
Norge, 10 år 1,74 1,60 7,50 -0,50
Tyskland, 10 år 0,22 -1,20 5,60 -1,90
GB, 10 år 1,25 -1,00 5,20 -1,60
USA, 10 år 2,73 0,97 6,79 4,48
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,20 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,24 0,2% 0,4% 1,0%
USD / SEK 8,89 -0,4% -1,0% 0,3%
GBP / SEK 11,33 -0,3% 0,1% 0,4%
NOK / SEK 1,05 0,3% 1,3% 2,3%
DKK / SEK 1,37 0,2% 0,4% 1,0%
CAD / SEK 6,72 0,0% 1,7% 3,5%
CHF / SEK 9,10 0,0% 0,1% 1,2%
JPY / SEK 0,08 0,0% 0,0% 1,7%
EUR / USD 1,15 0,6% 1,4% 0,7%
USD / JPY 108,20 -0,4% -1,0% -1,4%
EUR / GBP 0,90 0,5% 0,3% 0,6%
AUD / USD 0,72 0,5% 2,4% 1,8%
USD / CAD 1,32 -0,4% -2,7% -3,1%
GBP / USD 1,27 0,1% 1,1% 0,0%
USD / NOK 8,49 -0,7% -2,3% -1,9%
EUR / NOK 9,78 -0,1% -1,0% -1,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande New York-börserna handlades uppåt på onsdagen. Riskaptiten tilltog efter att USA och Kina avslutat sina handelssamtal. Ett uttalande väntas på torsdagsmorgonen kinesisk tid, enligt Global Times.

I Fed-protokollet som publicerades på onsdagskvällen framkom att Fed-ledamöter har blivit mer försiktiga till ytterligare räntehöjningar. Efter publiceringen av protokollet sjönk dollarn något.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,4 procent till 23.879. Även det bredare S&P 500 steg 0,4 procent till 2.584, medan Nasdaq Composite ökade 0,9 procent till 6.957.

Sektorvis stärktes energibolag 1,5 procent, medan dagligvaror backade 1,0 procent.

Donald Trump träffade talmannen i representanthuset, demokraten Nancy Pelosi, och senatens demokratiska ledare Chuck Schumer på onsdagskvällen svensk tid för att diskutera den pågående stängningen av federal verksamhet i USA. Den amerikanska presidenten skrev en tweet efter det kortvariga mötet där han beskrev mötet som "totalt bortkastad tid".

På bolagsfronten har Apple, för andra gången på två månader, bett sina underleverantör att dra ned på produktionen av de senaste Iphonemodellerna, skriver Nikkei Asian Review. Apple-aktien var dock upp 1,7 procent, efter en positiv analys av Morgan Stanley.

Colgate-Palmolive har höjts till köp av Goldman Sachs och aktien handlades upp 1,2 procent.

Nike har nedgraderats av Baird till neutral från tidigare outperform och riktkursen har sänkts till 82 från 87 dollar. Aktien sjönk 0,3 procent till 76:50 dollar.

Svenskrelaterade mobiloperatören Millicom kompletterade på onsdagen sin nuvarande notering i Stockholm med att också låta sig noteras på Nasdaq i New York. Aktien steg 3,9 procent under premiären i New York.

Bland råvarorna fortsatte oljan uppåt och steg för sjunde handelsdagen i rad. WTI var upp drygt 5 procent medan Nordsjöoljan hade stärkts 4,5 procent. Saudiarabiens energiminister Khalid al-Falih meddelade på onsdagen att landet minskar sin oljeexport med 800.000 fat till 7,2 miljoner fat per dag i januari och ytterligare 100.000 fat i februari.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned marginellt till 2,71 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen adderade en fjärde dag med uppgångar till handlingarna på onsdagen. Utvecklingen var likartad på de ledande europeiska indexen och i New York fortsatte kurserna upp där svenskanknutna Millicom ringde i klockan på Nasdaq-börsen på eftermiddagen svensk tid.

Flera råvarubolag stärktes av stigande råvarupriser. Bilrelaterade aktier gynnades av positiva indikationer rörande handelssamtalen mellan USA och Kina samt tecken på en mer expansiv finanspolitik i Kina. Svagast utveckling hade de mer defensiva aktierna.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 0,9 procent till 1.471. Aktier för 15 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. I Tyskland och Frankrike steg motsvarande index 0,9 procent och i London var FTSE100 upp 0,6 procent.

Det var generellt uppåt för europeiska bilaktier på onsdagen och i Frankfurt steg både Daimler och Volkswagen runt 2 procent. Ökad optimism gällande handelskonflikten mellan USA och Kina, samt indikationer på en mer expansiv finanspolitik i Kina, gav lättnad för sektorn som pressats hårt av konjunkturfrossan i slutet av förra året.

På Stockholmsbörsens OMXS30-index blev bilsäkerhetsföretaget Autoliv, som steg 5 procent på tisdagen, vinnare när aktien fortsatte upp nära 4 procent. Även det avknoppade Veoneer avancerade drygt 9 procent.

Getinge, SCA och det SCA-avknoppade hygien- och hälsobolaget Essity steg alla runt 3 procent. Bank of America Merrill Lynch har höjt sin rekommendation för Essity till köp, från tidigare neutral. Riktkursen höjs till 270 kronor (230).

Av de fåtal aktier som backade bland storbolagen återfanns traditionellt defensiva aktier. Tele2 sjönk 0,9 procent och läkemedelsbolaget Astra Zeneca stod för en nedgång på 0,3 procent.

På råvarumarknaderna rekylerade basmetallerna upp efter mindre nedgångar på tisdagen och även råoljepriserna fortsatte att stiga. Det gav avtryck och på OMXS30-indexet steg Boliden och SSAB runt 2,7 procent. Utanför storbolagsindexet steg Lundin Mining 1,7 procent.

I råvarusektor var också Lucara Diamond upp 5,4 procent. Bolagets intäktsprognos för 2019, som publicerades i tisdags, var blygsammare än flera analytiker hade räknat med. Utdelningen väntas dock kvarstå, vilket innebär en hög direktavkastning. Kepler Cheuvreux och Haywood har båda sänkt sina riktkurser för diamantproducenten, men med upprepade köprekommendationer.

Bland oljebolagen avancerade IPCO 3,2 procent. Lundin Petroleum, som borrat torrt i Nordsjön, steg däremot med mer modesta 1,5 procent.

Byggjätten Skanska meddelade om två nya amerikanska skolorder från USA, tillsammans värda nästan 2,9 miljarder kronor. Därtill meddelades ett tunnelbanekontrakt i New York värt 3,3 miljarder kronor. Aktien steg 1,6 procent.

IT-återförsäljaren Dustin lyfte 7 procent efter att ha rapporterat en förbättrad bruttomarginal till 17,4 procent (15,6) och en ökning av det justerade ebita-resultatet till 162 miljoner kronor (131) för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Enligt Bloombergs prognossammanställning väntades i snitt en bruttomarginal om 16,3 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
KI 03:00 KPI, PPI dec 1.6 % / 2.1 % 2.7 % / 2.2 %
SE 09:30 Industriorder nov 1.0 % / 3.1 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden
Aker Asa NO0010234552 Inga tillkännagivanden
Lundin Petroleum SE0000825820 Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 Inga tillkännagivanden
Aker BP 3
DNO Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.