Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 11 januari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-01-11 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-01-11 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 0,0% DJI 0,5% NASDAQ 0,4%
549,1 1 470,7 24 001,9 6 986,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Veoneer Minska 25 (28) USD
Bulten Köp 105 (115) SEK
Autoliv Minska 65 (75) USD
Gränges Köp 100 (115) SEK
Haldex Köp 80 (95) SEK

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:76,00 SEK
Pris:78,30 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-11 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-11 kl. 14:47.
Ericsson BERIC B
Diagram

UPPDATERING

Ännu en jätteavsättning för Digital Services

I går morse meddelade Ericsson att de gör en avsättning för 6 miljarder SEK för kostnader relaterade till Digital Services för att påskynda omstruktureringen, vilket visar att en vändning är osäker och kan ta längre tid än väntat. Vi upprepar Behåll.

Avsättning på 6 miljarder

En svag utveckling inom Business Support System föranleder Ericsson att göra en avsättning på 6 miljarder SEK för omstrukturering av verksamheten, inklusive produkt- och kontraktsportföljen. BSS utgör cirka 25% av intäkterna inom Digital Services. Satsningar på produkten Revenue Manager har kostat på och lanseringen har försenats och ännu inte genererat några intäkter. Satsningen har också försenat leveranser för den befintliga produktportföljen. Framöver kommer Ericsson satsa mindre på Revenue Manager och fokusera mer på den etablerade portföljen. En reservering sker med 6,1 miljarder SEK i Q4 och ytterligare 1,5 miljarder SEK tillkommer under 2019.

Ericsson bekräftar målet för Digital Services

Då Ericsson gjorde stora reserveringar och nedskrivningar inom Digital Services under 2017 är detta ännu en motgång, vilket visar att en vändning kan ta längre tid än förväntat, enligt vår mening. Trots stora förluster under 2018 är ledningen trygg med målsättningen om en marginal på låga ensiffriga tal för 2020 och minst 10-12% i marginal för 2022. Vi behåller 0,2% som justerad rörelsemarginal för 2020p och 8% för 2022p, men känner oss osäkra över den bedömningen för tillfället.

Behåll upprepas, riktkurs 76 SEK

Vi sänker estimaten för Q4 efter avsättningen, men behåller estimaten för 2019-2022. Vi upprepar behåll och riktkursen 76 SEK då värderingen redan diskonterar målen för 2020.

Kongsberg Automotive

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:10,00 NOK
Pris:8,37 NOK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-11 kl. 06:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-11 kl. 14:47.
Kongsberg AutomotiveKOA
Diagram

UPPDATERING

God orderingång

Kongsberg Automotive (KOA), leverantör av komponenter och system för fordonstillverkning, gynnas för närvarande av starka affärsvinster och genererar god försäljningstillväxt i linje med 2020-målet. Dock kommer råvarukostnaderna och tullarna fortsätta att utgöra en motvind för KOA, vilket är den främsta anledningen till att VPA-målet flyttades fram ett år under kapitalmarknadsdagen i höstas. Aktien handlas för närvarande till 6-7x VPA, vilket ser attraktivt ut med tanke på orderingången. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 10 NOK (10,5), på grund av lägre konkurrentvärderingar.

Utsikter

KOA presenterade under den senaste kapitalmarknadsdagen deras försäljningsutsikter, som såg bra ut tack vare starka affärsvinster. Dock har de fortfarande höga kostnader. Det tar tid för bolaget att anpassa sig till de högre råvarupriserna och föra vidare kostnaden till kunderna. Orderingången har varit stark de senaste åren och förra året fick KOA cirka 409 MEUR i nytecknade avtal.

Nyemission

Efter nyemissionen meddelade även Teleios Capital, största ägaren av KOA, att deras andel hade ökat till 25%. Teleios har beslutat att de skall bidra mer aktivt till bolagets styrelse och vid extrastämman den 11 december valdes Firas Abi-Nassif, en av grundarna av Teleios Capital, in som styrelseordförande.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på en konkurrentjämförelse och en kassaflödesvärdering med en WACC på 10%, terminaltillväxt på 2% och en 10% EBITDA-marginal. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 10 NOK (10,5).

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:135,00 SEK
Pris:121,05 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-11 kl. 06:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-11 kl. 10:22.
Volvo BVOLV B
Diagram

UPPDATERING

Stark finansiell position

Volvo har gynnats av en stark slutkundsmarknad och vi förväntar oss att bolaget avslutar 2018 starkt. Trots det förväntar vi oss att huvudmarknaderna saktar ner något. En potentiell avknoppning av VCE och en potentiell extrautdelning skulle försätta bolaget i en speciell situation. Trots avsättningarna på 7 miljarder SEK för att hantera problemet med avgasreningssystemet möjliggör nettokassan på 40 miljarder SEK (cirka 20 SEK per aktie) för en extrautdelning. Med tanke på den senaste tidens svaga aktiekurs ser värderingen fortfarande fördelaktig ut. Vi bedömer fortsatt att Volvo erbjuder bra värde vid en framåtblickande P/E-multipel på 9x (7x justerat för nettokassan). Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 135 SEK (130).

Marknader toppar - Volvo mindre volatila

Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader i Europa och USA, och vi bedömer att den amerikanska orderboken kommer att ge stöd under 2019. Orderjämförelser kommer att vara tuffa överlag och förväntas påverka försäljningen gradvis. En svagare lastbilsmarknad balanseras i viss grad av ökad serviceförsäljning. Vi förväntar oss också att produktionen kommer att löpa smidigare med färre flaskhalsar.

Avknoppning skapar aktievärde

Avknoppningstrenden hos flera konkurrenter som Atlas Copco riktade ett visst fokus mot Volvos möjligheter att göra liknande drag och genomföra en avknoppning av VCE.  Vi anser att en eventuell avknoppning skulle rikta mer fokus mot VCE och skapa mer aktievärde.

Utsläppsproblem liknande Cummins

En parallell kan göras mellan Volvos utsläppsproblem och Cummins som tvingades återkalla en felande katalysator. Enligt våra estimat är Volvos kostnad något högre, eller cirka 10 000 SEK per motor, jämfört med Cummins som hade en kostnad på 7 000 SEK per motor. Det återstår att se om kostnaden kan delas med någon av Volvos leverantörer.

Fortsatt utrymme för extrautdelning

Volvos nettokassa väntas uppgå till 40 miljarder SEK eller 20 SEK per aktie trots reserveringen. Även om industrin är cyklisk och Volvo behöver upprätthålla en god kreditrating för sin kundfinansiering anser vi att det finns utrymme för en extrautdelning på minst 5 SEK utöver en ordinarie utdelning på 4,5 SEK. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 135 SEK (130). Riktkursen är baserad på konkurrenters multiplar samt en kassaflödesvärdering (WACC på 10%, långsiktig tillväxt på 3% samt en EBITDA-marginal på 11%).

Veoneer

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:25,00 USD
Pris:29,28 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktienalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-11 kl. 06:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-11 kl. 08:30.

UPPDATERING

Sänkt riktkurs

Trots en stödjande orderingång (1,2 miljarder USD 2018) förväntar vi oss att försäljningen inte kommer att leva upp till målen, EBIT-marginalen förväntas rapporteras i den låga delen av målintervallet (0-5%), och genereringen av fritt kassaflöde förväntas ligga kvar på negativa nivåer till 2024p i en utmanande miljö. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 25 USD (28).

Ovanlig kombination av tillgångar

Veoneer har en ovanlig kombination av tillgångar: 1) aktiv säkerhet (kronjuvelen) bör endast utgöra 42% av försäljningen senast 2020p; 2) Kontrollsystemen (den enda lönsamma verksamheten idag enligt våra beräkningar), vars flytt från tidigare passiv säkerhet är ifrågasatt; och 3) 51% av aktierna i underpresterande JV med Nissan för bromssystem.

Utmanande miljö framöver

Förutom varningen för hela 2018 fördröjde ledningen 2020 målet till 2021-22 på grund av att de förutspår en utmanande miljö framöver, främst i Europa och Kina.

Hård konkurrens

Veoneer är utsatta för föränderliga och snabbt växande bilindustrier. Mer omfattande och strängare säkerhetsregleringar samt trenden mot självkörande bilar bör gynna koncernen då det krävs mer säkerhetsutrustning per bil. Med det sagt är konkurrensen hård och vi tror att Veoneer får det svårt att hålla takten med några konkurrenter i framtiden, då de är större bolag med högre capex-potential.

Värdering

Veoneer-aktien handlas till 1x EV/försäljning 2019p. Vår riktkurs på 25 USD är baserad på en 70/30% mix av en 0,8x EV/försäljning-multipel och en kassaflödesvärdering (7,9% WACC, 2% g). Vid vår riktkurs skulle aktien handlas till 0,8x EV/försäljning 2019p. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 25 USD (28).

Bulten

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 SEK
Pris:94,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-11 kl. 06:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-11 kl. 08:30.
BultenBULTEN
Diagram

UPPDATERING

Stödjande möjligheter

Vi förväntar oss att Bulten överpresterar jämfört med den globala bilproduktionen på grund av deras orderbok av ”full service provider-kontrakt” (FSP), vilka står för cirka 20% av nuvarande försäljning. Vi uppskattar även det kostnadseffektiva skapandet av en plattform i USA och möjligheterna som skapas genom övergången till elfordon. Dock, sänker vi fortfarande våra estimat och riktkurs till följd av svagare utsikter inom fordonsindustrin vilket resulterar i en estimatsänkning på omkring 10%. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 115 SEK till 105 SEK.

FSP-kontrakt representerar 20% av försäljning

Möjligheter för Bulten att få in mer affärer verkar lovande, då FSP-kontrakt fortfarande endast står för en begränsad del av den totala marknaden. Vidare, den kostnadseffektiva plattformen som Bulten byggt i USA tillsammans med deras partner Ramco, kan lägga till cirka 10% på försäljningen innan 2020p, speciellt då Volvo och Ford är viktiga kunder i Europa.

Ökar kapacitet för att hantera nya kontrakt

Bulten genomgår för närvarande ett investeringsprogram, där de ökar kapaciteten för att hantera möjligheterna som skapats genom deras FSP-strategi. Dessa investeringar inkluderar en ny fabrik i Polen, som kommer att vara klar under 2019. Under året har Bulten även bestämt att de kommer flytta sin produktion i Kina för att hantera nya kinesiska kontrakt. Flytten kommer att vara klar under 2019.

Elfordon ökar användningen av fästanordningar

Bulten ser även en ökning i användningen av fästanordningar för elfordon, och använder den nya Jaguar I-Pace som ett exempel på hur leverantörsvärdet av fästanordningar ökar med omkring 40%. Den främsta anledningen är ökad användning inom karosskonstruktion då vikten av batteriet i en elbil innebär en högre användning av aluminium.

Tillväxtmöjligheter stödjer

Trots sina tillväxtmöjligheter handlas Bulten till 8x EV/EBIT, vilket vi tycker är attraktivt givet de positiva möjligheterna framåt. Bolagets finansiella position är även den stark och de har inga skulder, vilket öppnar upp för förvärv, aktieåterköp, etc. De är även högt rankade gällande förvärvsmöjligheter, då sektorn har konsoliderat mycket under senare år. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 115 SEK till 105 SEK. Vår riktkurs är främst baserad på en DCF (WACC: 10%, EBITDA-marginal: 10%, och en slutlig tillväxt på 3%) samt till en mindre grad en jämförelsevärdering.

Autoliv

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:65,00 USD
Pris:77,35 USD
Analytiker:Thomas Besson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-11 kl. 06:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-11 kl. 08:30.
AutolivALV
Diagram

UPPDATERING

Vi sänker riktkursen

Autolivs organiska tillväxt, rörelseresultat och VPA var under förväntningarna för de första två kvartalen efter avknoppningen av Veoneer som skedde i juli i fjol. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 65 USD (75).

Vi upprepar Minska

Autolivs aktie har sjunkit mer än 30% sedan avknoppningen av Veoneer i början av juli. Autolivs första två kvartal som fristående har inte varit övertygande. Den organiska tillväxten har rapporterats långt under målet. Den organiska tillväxtprognosen för hela 2018 är nu 6% (den låg på 10% i början av juli). Den justerade rörelsemarginalen förväntas ligga omkring 10,5% (även den har minskat). Vi förutser nu en ensiffrig marginal för 2019.

Passiv säkerhet

”Nya” Autoliv är marknadsledande inom passiv säkerhet med en orderbok som tyder på en ökning av organisk tillväxt. Det förflutna har dock visat att koncernen har en begränsad förmåga att undvika stigande insatskostnader och de är även utsatta för handelsrisk (till exempel tullar), särskilt i NAFTA-området.

Värdering

Autolivs aktie handlas till 11,4x vinsten och 10x EV/EBIT för 2019p, vilket är med en hög premie i förhållande till sektorsnittet. Vi står fast vid Minska och sänker riktkursen till 65 USD (75). Vid vår riktkurs skulle Autoliv handlas till 9,6x vinsten och 8,8x EBIT för 2019p, en premie jämfört med europeiska motsvarigheter, vilket reflekterar ett gediget kassaflöde och en relativ synlighet i den förväntade överprestationen under 2019-2020p. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 65 USD (75).

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:80,45 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-11 kl. 06:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-11 kl. 08:30.
GrängesGRNG
Diagram

UPPDATERING

Stödjs av exponering mot USA

Gränges (en producent av rullat aluminium för värmeväxlare) har genomgått en del förändringar på senare tid, vilket har pausat det planerade samarbetet med Mitsubishi Aluminium på grund av olika onämnda anledningar, samt flyttat sin produktion från Kina till Sverige för att balansera tullarna på exporter från Kina till USA. Svagare utsikter gällande bilproduktion, speciellt i Kina, visar också på en del motvind och har en negativ mixpåverkan. Dock, prisökningarna i USA väntas stödja gradvis och investeringarna för att öka kapaciteten i USA med 10-15% fortgår enligt plan vilket att kommer stödja under den senare delen av 2019. Vi upprepar vår Köprekommendation men sänker vår riktkurs från 115 SEK till 100 SEK på grund av en svagare jämförelsevärdering samt lägre estimat, främst på grund av utsikterna inom bilindustrin.

Kapacitetsökningar i USA

Gränges drar fördel från en stark efterfrågan på USA-producerade aluminiumkomponenter till följd av importtullarna, vilket stödjer priserna. Gränges har fortfarande planer att bygga en varmvals-fabrik i USA, trots pausen i Mitsubishi-samarbetet. Det finns några för- och nackdelar; Gränges har en stark position med kunder inom fordonsindustrin utanför USA och dessa föredrar Gränges som leverantör. Dock, en ökad exponering mot fordonsindustrin skapar en risk då tillgångar inom fordonsindustrin är kraftigt rabatterade.

Attraktivt prissatt

Gränges handlas till en substantiell rabatt till sina konkurrenter inom kapitalvaror. Anledningen är troligtvis förändringen som bolaget genomgår och kanske även att Gränges är mer än 50% exponerade mot fordonsindustrin. Det finns även en risk att marknaden vänder efter kapacitetsökningarna är genomförda. Vi väntar oss fortfarande att vinsterna gradvis minskar rabatten och att den öppna ägarstrukturen även ökar förvärvsmöjligheter. Vi upprepar Köp och sänker vår riktkurs från 115 SEK till 100 SEK. Vår riktkurs är baserad på en jämförelsevärdering och en DCF (WACC 9%, EBITDA-marginal på 12% och en slutlig tillväxt på 3%).

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:80,00 SEK
Pris:65,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-11 kl. 06:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-11 kl. 08:30.
HaldexHLDX
Diagram

UPPDATERING

Strukturmöjligheter motverkar kortsiktig motvind

Haldex gynnas av trenden mot självkörande bilar, vilket gör att bromssystemen får en större betydelse, samt skiftet mot automatiska bromsar i Kina. Dock utgör de amerikanska handelstullarna en motvind och det kommer att ta en viss tid innan den negativa påverkan kan föras vidare till kunderna. Vi behåller Köp, men sänker prognoserna med 5-10%. De sänkta prognoserna och lägre konkurrentvärderingar leder till en sänkt riktkurs på 80 SEK (95).

Bromssystemen allt viktigare

Bromssystem får större betydelse i takt med att fordonen blir mer självkörande.  De kan ses som ett komplement till styrsystemen, vilket också begränsar behovet av back-up-system.

Möjligheter i Kina och USA

Övergången till skivbromsar på den amerikanska marknaden har blivit mer sannolik sedan kostnaderna minskat. I Kina medför övergången till automatiska bromssystem till starkt ökande volymer och Haldex kämpar med att behålla sin 30-procentiga marknadsandel.

Förvärvsmöjligheter på plats

Vi förväntar oss att resultatet förbättras. Haldex intäkter är relativt stabila, då eftermarknad utgör cirka 40-50%. Dock utgör marginalmålet en uppsida med cirka 25% till vår prognos för vinsten per aktie för 2019, i huvudsak beroende på de dyrbara satsningarna för självkörande bilar. Justerat för dessa är Haldex närmare målet. På kort sikt utgör de amerikanska ståltullarna en motvind som uppgår till cirka 20 MSEK  för Q4. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 80 SEK (95).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 549,1 0,0% 5,5% 4,6%
OMXS30 1 470,7 0,0% 5,5% 4,4%
OMXH25 3 901,2 0,1% 5,7% 5,9%
OMXC20 932,8 -0,6% 3,5% 4,6%
OSEBX 841,7 -0,3% 4,1% 5,3%
OMXBB 895,4 -0,3% 2,2% 2,5%
Dow Jones 24 001,9 0,5% 5,8% 2,9%
S&P500 2 596,6 0,5% 6,1% 3,6%
Nasdaq C 6 986,1 0,4% 8,1% 5,3%
SX5E 3 075,7 0,2% 4,1% 2,5%
DAX 10 921,6 0,3% 4,8% 3,4%
CAC40 4 805,7 -0,2% 4,2% 1,6%
RTS 1 142,3 0,6% 5,1% 6,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,7 0,4% 10,2% 14,6%
Guld 1 291,9 0,3% 0,1% 1,0%
Silver 15,7 0,5% 1,1% 1,6%
Aluminium 1 844,0 0,1% 1,0% -1,4%
Bly 1 960,0 -0,3% 0,9% -2,4%
Koppar 5 908,5 -0,9% 1,7% -0,9%
Nickel 11 225,0 0,2% 4,8% 5,9%
Zink 2 476,0 -2,2% -0,2% -1,4%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 0,90 3,90 5,70
Sverige, 10 år 0,42 -0,90 3,50 -3,80
Norge, 10 år 1,75 0,90 9,00 0,40
Tyskland, 10 år 0,20 -2,50 3,80 -4,40
GB, 10 år 1,26 0,30 5,70 -1,30
USA, 10 år 2,73 0,08 16,82 4,56
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,10 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,23 0,0% -0,4% 1,0%
USD / SEK 8,88 -0,1% -1,5% 0,2%
GBP / SEK 11,35 0,2% -0,1% 0,5%
NOK / SEK 1,05 0,3% 1,6% 2,5%
DKK / SEK 1,37 0,0% -0,3% 0,9%
CAD / SEK 6,71 0,0% 0,6% 3,4%
CHF / SEK 9,06 -0,5% -0,6% 0,8%
JPY / SEK 0,08 -0,1% -2,1% 1,6%
EUR / USD 1,15 0,1% 1,1% 0,8%
USD / JPY 108,21 0,0% 0,6% -1,4%
EUR / GBP 0,90 -0,2% -0,3% 0,5%
AUD / USD 0,72 0,3% 2,8% 2,1%
USD / CAD 1,32 -0,1% -2,1% -3,1%
GBP / USD 1,28 0,3% 1,4% 0,3%
USD / NOK 8,46 -0,4% -3,0% -2,3%
EUR / NOK 9,75 -0,3% -1,9% -1,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande New York-börserna handlades uppåt på torsdagen för femte handelsdagen i rad, efter en stark avslutning. Fed-chefen Jerome Powell sade under en presskonferens att centralbanken kan kosta på sig att "vänta och se" hur ekonomin utvecklar sig beträffande kommande räntehöjningar.

Jerome Powell sade även att den ihållande nedstängningen av federal verksamhet i USA kan slå hårt mot USA:s ekonomi om den blir långvarig.

Senare under kvällen meddelade Donald Trump att han har ställt in sin resa till Davos för World Economic Forum i slutet av januari på grund av den pågående nedstängningen av federal verksamhet.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,5 procent till 23.996. Det bredare S&P 500 avancerade 0,4 procent till 2.597, och även Nasdaq Composite var upp 0,4 procent till 6.986.

Sektorvis var fastigheter upp 1,6 procent, medan sällanköpsvaror var enda sektor på minus, ned 0,3 procent.

På bolagsfronten rasade varuhuskedjan Macy's med 17,7 procent efter att ha rapporterat sänkta försäljnings- och vinstprognosen för helåret 2018 och svagare jämförbar försäljningsutveckling för december än väntat. Bank of America Merill Lynch har sänkt sin rekommendation för Macy's till underperform från netural på grund av den svaga julförsäljningen.

Hela detaljhandeln gick svagt sedan även Kohl's och Victoria Secrets-ägaren L Brands visat upp svaga försäljningssiffror. Kohl's backade 4,8 procent och L Brands föll 4,4 procent. Även Gap, Target och Nordstroms drog nedåt i sektorn.

Teknikaktier, som legat i täten för de senaste dagarnas uppgång, utvecklades blandat. Apple steg 0,3 procent, Microsoft gick ned 0,6 medan Amazon sjönk 0,2 procent.

Jerome Powell sade under torsdagens presskonferens att Apples varningar för vikande försäljning på senare tid är ett tecken på att Kinas ekonomi är på väg att bromsa in.

American Airlines har sänkt sin vinstprognos och aktien backade 4,1 procent. Bland övriga flygbolag tappade även United Continental med 2,9 procent.

Twitter handlades däremot upp 2,6 procent efter att Bank of America uppgraderat aktien till köp från underperform.

Bland råvaror fortsatte oljepriset upp för nionde dagen i rad, vilket inte har hänt sedan 2007. Nordsjöoljan steg med 0,4 procent till 61:68 dollar.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 2 punkter till 2,73 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde torsdagen med en tydlig rekyl ner från de senaste dagarnas uppgångar. Men index klättrade successivt uppåt och när USA-börserna vände upp efter en halvtimmes handel följde Stockholmsbörsen med och stängde till slut oförändrad.

Banker och Swedish Match blev vinnare, medan mer konjunkturkänsliga aktier hade en sämre utveckling. Bland dessa pressades Ericsson hårdast efter nyheter om miljardavsättningar.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index oförändrad vid nivån 1.471. Aktier för 14,7 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Tyska DAX- och brittiska FTSE100-indexet avancerade båda 0,3 procent, medan CAC40 i Paris sjönk 0,4 procent.

Ericsson blev dagens förlorare inom OMXS30, ned 3,9 procent. Bolaget har beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att påskynda omstruktureringen av BSS-verksamheten och gör avsättningar för kostnader som tillsammans med avsättningar för kontraktsförluster väntas tynga rörelseresultatet med drygt 6 miljarder kronor det fjärde kvartalet.

Konjunkturkänsliga verkstads- och industriaktier, som utvecklats starkt under den senaste veckans uppgångar, utvecklades generellt svagare än index på torsdagen. Däribland Assa Abloy och Sandvik som blev näst sämsta aktier bland storbolagen när de båda backade 1,4 procent.

I motsatt ände återfanns Swedish Match med en uppgång på 4 procent. Bernstein har höjt sin rekommendation för tobaksbolaget till outperform från tidigare market perform. Även skogsbolaget SCA utvecklades bättre än index och steg 2,7 procent.

Ikeasfären har fortsatt att öka sitt innehav i H&M. Under december har sfären, via investeringsbolaget Interogo, köpt ytterligare 2,5 miljoner aktier i klädjätten och är nu den tionde största ägaren i H&M. Aktien var som mest upp 2 procent, men stängde till slut 0,5 procent högre för dagen.

De svenska storbankerna steg i likhet med flera sektorkollegor ute i Europa. Ett flertal analyshus har justerat sina riktkurser och rekommendationer och analytikerna var överlag positiva till de svenska storbankerna. Handelsbanken blev dagens bästa bankaktie med en uppgång på 1,5 procent, tätt följd av SEB och Swedbank som steg 1,4 procent.

Millicom noterades 3,3 procent upp. Från bolagets investerarmöte i New York på onsdagen meddelades att ebitda-resultatet i Latinamerika ska öka med 4-6 procent 2019. Ebitda-tillväxten 2018 väntas landa strax över 3 procent.

Inom gamingsektorn tappade Nitro Games 9,7 procent till 37:40 kronor. Redeye har sänkt det rimliga värdet i ett så kallat basscenario till 38 kronor, mot tidigare 59 kronor.

Venue Retail Group har kommit med rapport och nettoresultatet för bolagets första kvartal blev -3,4 miljoner kronor (9,5). Aktien sjönk 10,5 procent.

Bättre gick det för Leo Vegas som avancerade 6,4 procent. Enligt ägardatatjänsten Holdings senaste uppdatering har investmentbolaget Öresund under december köpt drygt 2,1 miljoner aktier i Leo Vegas.

En analys i Dagens Industri lyfter möjligheten för att Bilia kan komma att vinstvarna innan bokslutet i februari. Aktien sjönk drygt 8 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 Handelsbalans nov -Â¥614.3b -Â¥321.7b
SE 09:30 SCB: småhusbarometern dec 2.837m
USA 14:30 KPI dec -0.1 % / 1.9 % 0.0 % / 2.2 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Kongsberg Automotive NO0003033102 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Veoneer 43476.2708333333
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.