Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 21 januari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-01-21 kl. 08:25 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-01-21 kl. 08:28 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,6% OMXS30 1,8% DJI 1,4% NASDAQ 1,0%
561,1 1 499,8 24 706,4 7 157,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Balder Köp 315 (309) SEK
Klövern Köp 12,90 (13) SEK
Diös Köp 72 (70) SEK
Castellum Köp 183 (180) SEK

Atrium Ljungberg

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:169,00 SEK
Pris:159,20 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 14:19.
Atrium Ljungberg BATRLJ B
Diagram

UPPDATERING

Oro för detaljhandeln

Vi anser att Atrium Ljungbergs (AL) kontorshyresutveckling förmodligen kommer att vara svag med tanke på den blomstrande kontorsmarknaden i Stockholm. Vi sänker riktkursen till 169 SEK (170) och upprepar Behåll.

Stor projektportfölj och mer kommer

Som en del i den nya strategin att fokusera på projekt ser Atrium Ljungberg framtida projekt på totalt 14 miljarder SEK på mark som de redan äger. Vi bedömer att cirka 80% av projekten kommer att vara belägna i Stockholm. Under Q3 adderade de ett nytt projekt till listan, Slakthusområdet, på totalt 8 miljarder SEK. Priset för marken och vissa byggnader inom området har inte bestämts.

Svag hyrestillväxt för kontor i jämförbart bestånd

Atrium Ljungberg rapporterade en total hyresintäktstillväxt på 3,6% under Q3 i jämförbart bestånd, varav kontorssegmentet hade 4,2% tillväxt. Om vi tar bort indexkomponenten på 1,7%, var den extra tillväxten 2,5%, vilket är ungefär hälften jämfört med Fabege. Atrium Ljungbergs fastigheter verkar inte vara lika attraktiva som Fabeges. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3,2% för handel, vilket var en nedgång från 4,2% under Q2.

FFO för 2019p sänkt med 5%

Vi har sänkt försäljningsprognosen för 2019 med 2,5% på grund av avyttringar (Västberga Handel & Blästern/Roddaren). Även om AL har förvärvat KF-huset, är inte det tillräckligt för att kompensera för avyttringarna. När bolaget upprepade sin prognos för 2018 i deras Q3-rapport, verkade det som att NOI-marginalen under Q4 kommer att vara i linje med Q4 2017. Detta leder till att vi sänker vår Q4 NOI med 2%. Tidigare räknade vi med att NOI-marginalen skulle öka med 0,4 procentenheter, men nu förväntar vi oss endast 0,2 procentenheter. Den totala effekten blir att vi sänker FFO-prognosen för 2019p med cirka 5%.

Hög exponering mot detaljhandel motiverar stor rabatt

Aktien handlas för närvarande till 84% av 2019 EPRA NAV jämfört med sektorsnittet på 86%. Den historiska nivån på P/EPRA NAV för 12 månader framåtblickande har varit 85%. Med det i åtanke och lägre bidrag från fastighetsuppvärderingar sänker vi riktkursen till 169 SEK (170). Vi upprepar Behåll.

Catena

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:227,00 SEK
Pris:219,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 14:07.
CatenaCATE
Diagram

INFÖR RAPPORT

Höjt kassaflöde för 2019

Marknaden för logistikfastigheter i större städer, och logistikcentrum, är fortfarande mycket stark till följd av e-handelsutvecklingen. Med en höjd FFO (kassaflöde), från förvärv och högre indexering än förväntat för 2019, höjer vi riktkursen till 227 SEK (216). Vi upprepar Behåll.

Fullt fokus på logistik

Catena äger strategiskt belägna logistikfastigheter som levererar gods till de större storstadsområdena i Skandinavien. Stockholm representerar 45% av fastighetsvärdet, Helsingborg/Malmö 30% och Göteborg 15%. Efter ett antal strukturella transaktioner är Catena ett av Sveriges största fastighetsbolag inom logistik.

Högavkastande tillgångar leder till starka kassaflöden

Catenas fastighetsavkastning (exitavkastning) är 6,4%, det tredje högsta i sektorn efter NP3 och Sagax. Det resulterar i mycket starka kassaflöden, vilket ökar NAV-tillväxten. Med långa kontrakt och fastigheter med bra läge, är risken för tomma lokaler låg. Utöver det är det utländska intresset för att investera i logistikfastigheter starkt (särskilt med bakgrund av den svaga svenska kronan), vilket sätter press på avkastningen. Catenas storlek leder till fördelar inom både intäkter och kostnader. Vi ser det som en viktig styrka för Catena att de fokuserar fullt ut på logistik/lätt industri, jämfört med konkurrenterna, där detta segment enbart är en del av deras verksamhet.

Något höjd FFO

Indexeringen för 2019 är 2,3% jämfört med vår prognos på 1,8%. Vi höjer således vår prognos över ränteintäkter för 2019p med 0,5%. Umeå-förvärvet har lagts till och vi har även sänkt de finansiella kostnaderna på grund av lägre räntor (10 baspunkter) och lägre kapitalkrav. Sammantaget höjer vi vår 2019p FFO-prognos med 4%.

Värdering

Catenas P/FFO-multipel är 13x, jämfört med ett sektorgenomsnitt på 14x. CAGR NAV-tillväxten 2017-20p är 12%, vilket är i linje med resten av sektorn. Precis som tidigare diskonterar vi den förväntade kostnaden för eget kapital med 9% från vår 2020p-NAV. Detta resulterar i en förhöjd riktkurs på 227 SEK (216), vi upprepar Behåll.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:135,00 SEK
Pris:125,15 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 07:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 13:13.
Volvo BVOLV B
Diagram

UPPDATERING

Skadeståndskrav växer

Dagens Industri har rapporterat om allt fler skadeståndskrav från lastbilsköpare som drabbats av en flerårig priskartell. Enligt DI har advokatbyrån Hausfeld skickat in stämningar över hela Europa. Skadeståndskraven är betydande och kan uppgå till cirka 70 000 SEK per lastbil, vilket skulle kunna addera upp till 280 miljarder SEK för alla lastbilstillverkare baserat på det totala antalet sålda lastbilar. I årsredovisningen skriver Volvo om skadeståndskrav som de har mottagit, men inte i vilken omfattning. Vi förväntar oss att effekten av kraven blir begränsad, primärt då det är svårt att avgöra skadan eller hur stort överpriset har varit. Vi upprepar Köp och riktkursen 135 SEK.

Vad handlar det om?

EU-kommissionen bötfällde lastbilstillverkare under 2016 för en priskartell under åren 1997-2011. Beslutet möjliggör också för lastbilsköpare att begära skadestånd från tillverkare. EU-kommissionen drog också slutsatsen att tillverkarna samarbetat genom att försena introduktionen av nya utsläppsteknologier samt genom att föra över den kostnaden på kunderna.

Vem har rätt att begära skadestånd?

Enligt Hausfeld kan alla som köpt lastbilar, som påverkats av priskartellen, begära skadestånd som kompensation för förlust till följd av de högre priserna med tillägg för ränta.

Finansiell påverkan förväntas vara begränsad

Skadeståndskraven är betydande och kan uppgå till 70 000 SEK per lastbil. Vi förväntar oss dock att påverkan blir begränsad. Enligt vår mening är det svårt att avgöra överpriset som priskartellen ledde till. En av anledningarna är den svaga lönsamheten hos några av deltagarna i kartellen. Dock är beloppen betydande och det kommer att ta tid innan ärendena är lösta, vilket kan ge viss motvind under tiden. En procent av Volvos lastbilsförsäljning i Europa under åren 1997-2011 motsvarar 6 SEK per aktie. Vi upprepar Köp och riktkursen 135 SEK.

ICA Gruppen

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:330,00 SEK
Pris:325,40 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 11:50.
ICA GruppenICA
Diagram

UPPDATERING

Målkurs uppnådd, nedgradering till Behåll

Vi ser ICA Gruppen som ett bra defensivt val med exponering mot hälsosamma marknader och vi förväntar oss en genomsnittlig tillväxt av resultatet på 4% för de kommande två åren, drivet av en god marginalutveckling för ICA Sverige och Apoteket Hjärtat. Som kontrast ser vi mörka moln över de baltiska länderna, vilket innebär utmaningar för Rimi. Vi anser att ICA Sverige har en bättre affärsmodell än konkurrenterna och bedömer att de kommer att kunna växa i linje, eller bättre, än marknaden. Dock, till följd av kursuppgången med 20% under de senaste 3 månaderna anser vi att aktien är rimligt värderad och nedgraderar till Behåll (Köp) och upprepar riktkursen 330 SEK. Vi ser en utdelning på 11 SEK per aktie som hållbar, vilket ger en direktavkastning på cirka 3,5% för 2019-2020.

ICA Sverige möter en god framtid

ICA Gruppen är kraftigt blankad till följd av potentiella förluster av marknadsandelar, oro för onlineförsäljning samt marginalpress i Sverige. Vi bedömer att oron är överdriven och drar slutsatsen att ICA Sverige kommer att kunna växa minst i linje med den starka svenska dagligvaruhandeln med fortsatt starka marginaler.

En solid apoteksaffär

ICA:s apotekskedja, Apoteket Hjärtat, är på väg mot ett rekordår med bedömd intäkts- och rörelseresultattillväxt på 7% respektive 12%. Vi ser fortsatt potential för Hjärtat och bedömer att de kan växa cirka 5% per år för 2019-2020, även om vi är ödmjuka inför prispressen från framväxande onlineaktörer.

Moln över Baltikum

Rimi har ökat resultatet med imponerande 9% hittills i år, justerat för engångsposter. Dock tror vi att marginalen är på väg att nå toppen och tror att resultatet blir stabilt för de två kommande åren till följd av prispress och löneinflation.

Vi sänker till Behåll (Köp)

Vår riktkurs på 330 SEK är härledd från en likaviktad blandning av en målmultipel på 17x framåtblickande P/E och en summan-av-delarna-värdering. Efter den senaste tidens kursuppgång sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp).

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:179,00 SEK
Pris:139,25 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 07:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 10:14.
SandvikSAND
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket

Med organisk order- och försäljningstillväxt på 6% respektive 9%, och med rörelseresultatet som slog förväntningarna med 1% givet en marginal på 18,1%, visar Sandviks verksamheter gott momentum även om tillväxten saktar ned. Machining Solutions (SMS) är något svagt med fordonsindustrin som driver ned den organiska tillväxten till 3% (i linje med förväntan, men ned från 7% i Q3). Besvikelsen är marginalen, som minskade med 50 baspunkter till 24% till följd av lagerneddragningar, vilket påverkade marginalen med 1,6 procentenheter. Generell industri i Europa var fortsatt positiv. Mining and Rock var det område som stack ut positivt i rapporten med 15% i organisk order- och intäktstillväxt, vilket slog konsensusförväntningarna med 4-5% samtidigt som rörelseresultatet var 11% över förväntan med en marginal på 19,1%. Den underliggande kundaktiviteten var fortsatt gynnsam. Givet avmattningen och den lägre marginalen inom SMS bedömer vi att dagens resultat inte är tillräckligt. Oron för konjunkturcykeln kommer att vara huvudpunkten på telefonkonferensen kl 10. Vi bedömer att konsensusestimaten kommer att vara i stort sett oförändrade efter rapporten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 179 SEK.

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:186,00 SEK
Pris:146,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 09:32.
Hufvudstaden AHUFV A
Diagram

INFÖR RAPPORT

Stark hyrestillväxt

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 186 SEK (182) inför Q4-rapporten den 14 februari.  Trots Hufvudstadens rekordlåga fastighetsavkastning på 3,8%, ser vi potential för ytterligare komprimering. Det, kombinerat med den starkaste balansrapporten av alla bolag i vår jämförelsegrupp av nordiska fastighetsbolag med en LTV för 2018p på 14%, leder till att utsikterna för ytterligare utdelningstillväxt ser bra ut. En trend som i så fall håller i sig sedan 2001.

Kontor visar vägen, stark tillväxt

Kontorshyror, både i Stockholm (cirka 80% av Hufvudstadens tillgångar) och Göteborg (cirka 20%) , har haft en stark tillväxt de senaste åren. Med en genomsnittlig hyresduration på 3-5 år, förväntar vi oss en positiv omförhandling av hyrorna.

Fastighetsuppvärderingar ökar under Q4

Likt tidigare år bedömer vi att fastighetsuppvärderingar ökar under Q4. En ny hyresgäst, Synsam, meddelades under Q4, vilket tyder på en fortsatt stark efterfrågan.

Inför Q4-rapporten

Våra viktigaste estimat är en omsättning på 473 MSEK (4% å/å) , FFO per aktie på 1,41 SEK (+18% å/å) och ett NAV per aktie på 179 SEK (+11% å/å). Vidare förväntar vi oss en utdelning per aktie på 3,7 SEK (från 3,5 SEK under 2017), vilket innebär en direktavkastning på 2,5%.

Köp upprepas, riktkursen höjs till 186 SEK (182)

Vår nya riktkurs på 186 SEK är baserad på ett 12 månaders framåtblickande NAV, vi upprepar vår 2018-20p FFO, NAV och utdelning per aktie. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 186 SEK (182).

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:128,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 09:32.
FabegeFABG
Diagram

UPPDATERING

Uppvärderingar kommer

Fabege har den bästa fastighetsportföljen, den bästa projektportföljen och de bästa byggrätterna bland svenska fastighetsbolag. Om vi inkluderar övervärdet från byggrättsportföljen på 3 miljarder SEK handlas aktien med ett diskonterat NAV för 2019p på 17% (sektorsnitt 18%). Vi behåller riktkursen på 145 SEK och upprepar Köp.

Inriktat fastighetsbolag

Kontor står för mer än 85% av Fabeges fastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen ligger i Stockholm, med 45% i centrala Stockholm och resterande 55% inom en 5 km radie från det centrala affärsdistriktet (Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%).

Den bästa projektportföljen

Om vi inkluderar utvecklingsfastigheter ligger Fabeges projektportfölj på nära 19% av det totala fastighetsvärdet, jämfört med 4-5% för många andra konkurreter. Fabeges avkasting på investeringar låg på dessa projekt under de nio första månaderna av 2018 på 97% (72% för hela året 2017 och 50% de senaste tio åren i genomsnitt). Fabege har 428 000 kvadratmeter kommersiella byggrätter, varav 60% i Solna och 20% i Stockholms kommun. I genomsnitt värderas dessa byggrätter till 3 000 SEK/kvm. I Hagastaden (mellan Stockholm och Solna) har byggrätter handlats omkring 20 000 SEK/kvm. Som tidigare ser vi 3 miljarder SEK av dolda värden i Fabeges byggnadsrätter.

Fastighetomsvärdering

Fastighetsomvärdering har varit och kommer att vara den drivande kraften för Fabege framöver. Under första halvåret bidrog fastighetsomvärderingar till 5,3 miljarder SEK i vinst. Aktiekursen drabbades sedan hårt när uppskrivningarna av fastigheter bara uppgick till 847 MSEK under Q3. Vi bedömer att uppvärderingarna uppgår till 2,5 miljarder SEK under Q4 av flera olika anledningar. Under Q3 var bara 20% av portföljen under översyn, men vi förväntar oss 40% för Q4. Endast ett projekt slutfördes under Q3, jämfört med de tre projekt vi estimerar kommer att slutföras under Q4. Vi förväntar oss även att avkastningen minskar marginellt från 4,17% till 4,12%.

Värdering

Om vi inkluderar de 3 miljarder SEK, som vi uppskattar det dolda värdet till, handlas aktien för närvarande till ett 2019p P/EPRA NAV på bara 83% (87% utan övervärde, medan sektorsnittet ligger på 82%). Vi baserar vår riktkurs på 12 månaders NAV och upprepar riktkursen på 145 SEK.  Aktien är fortfarande attraktiv och vi upprepar Köp.

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:158,15 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 09:32.
AxfoodAXFO
Diagram

UPPDATERING

Hållbar utdelning

Vi har en neutral inställning till Axfood och förväntar oss en tillväxt i vinst per akie på 2% för de kommande två åren. Ett förhöjt capex kan emellertid sätta press på kassaflödet och på en tolvmånadershorisont anser vi att aktien handlas med en premie på cirka 15% jämfört med huvudkonkurrenten ICA. Således upprepar vi Behåll och riktkursen 160 SEK.

Väl positionerade

Vi tycker om Axfoods positionering på den svenska marknaden, eftersom de är väl positionerade för att kunna dra nytta av svenska marknadstrender. Deras lågpriskedja, Willys, drar nytta av en ökad prismedvetenhet bland befolkningen. Vidare verkar Hemköp, som ofta ligger i stadskärnor, vara i linje med de starka urbaniseringstrender vi nu ser i Sverige.

Online-erbjudandet

Efter flera år av internt testande har Axfood påbörjat utrullningen av online-butiker, där ett antal städer omfattas av erbjudandet. Dessutom har Axfood nyligen förvärvat två butiker som enbart riktar in sig på internethandel, och vi gillar de långsiktiga utsikterna för Axfood.

Behåll, riktkurs 160 SEK

Våra VPA-uppskattningar har reviderats med -1% för 2019-20p vardera, på grund av en något svagare marginalutsikt för Hemköp.  Vår riktkurs på 160 SEK är baserad på en blandning av en kassaflödesvärdering med tre steg, en EV/EBIT-målmultipel på 14,5x samt en P/E-multipel på 18,5x. Vi upprepar Behåll.

Wallenstam

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:88,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 09:32.
Wallenstam BWALL B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Defensiv, inte alltför dyr

Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK inför Q4 den 6 februari. Wallenstam upprepade nyligen sina finansiella mål och vi gillar tydligheten för 2019-2023p, att växa NAV med 40 SEK (50%). Enligt oss är Wallenstam ett bolag som kan växa på egna meriter tack vare sitt fokus på bostadsproduktion, där efterfrågan är hög och vakansrisken låg oavsett ekonomisk cykel.

NAV ska växa 50%

2018 markerar slutet på den nuvarande femårsplanen, där den årliga NAV-tillväxten för 2014-17 uppnådde cirka 17% jämfört med målet på 10% (exklusive utdelningar samt aktieåterköp) och balansräkningen har lägre hävstång än de nordiska konkurrenterna. Till 2023p förväntas NAV per aktie att växa med 40 SEK (inklusive utdelning), med en fortsatt soliditet om minst 30% (44%, Q3 2018) och stabilitet för att öka utdelningen per aktie. Tillgängliga medel kommer att användas till investeringar före till exempel aktieåterköp.

Attraktiva defensiva egenskaper

Vi bedömer att 45% av hyresintäkterna kommer från bostadsfastigheter och att andelen väntas växa. Segmentet karaktäriseras av stabil hyrestillväxt och låg vakansrisk. Ett av målen för 2019-2023 är att växa bostadsutvecklingsportföljen jämfört med 2014-2018. Vi bedömer att framtida bostadsprojekt kan produceras till en direktavkastning på cirka 6% jämfört med marknadsnivåerna på cirka 3,5%. Wallestam innehar byggrättigheter för 13 000 bostadslägenheter, vilket kan jämföras med totala byggstarter för 2014-2018 på mindre än 5 000 lägenheter, vilket visar potentialen i portföljen.

Köp, riktkurs 95 SEK

Vi behåller 2018-2020p NAV och utdelning per aktie oförändrade. Vår riktkurs på 95 SEK är baserad på ett premium om 5% i förhållande till 12 månaders framåtblickande NAV för att inkludera potentialen för fler byggstarter. Vi upprepar Köp.

Balder

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:315,00 SEK
Pris:271,60 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 08:28.
Balder BBALD B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Högre stabilitet inte inprisat

Balder har kontinuerligt levererat aktieägarvärde och har därför historiskt sett handlats med en premie relativt konkurrenterna, men handlas nu i linje med konkurrenterna. Nära 60% av fastighetsportföljen består av bostäder, med högre stabilitet än kontor. Vakansrisken för bostadsfastigheter ligger nära noll, vilket bör motivera ett premium i värderingen. På grund av ett ökat NAV från tidsvärdet (från Q3 2019 till Q4 2019) höjer vi riktkursen från 309 SEK till 315 SEK och upprepar Köp.

Skiljer sig från konkurrenterna

Bostadsfastigheter står för mer än 60% av Balders fastighetstillgångar, kontor står för 17% och detaljhandel och hotell utgör resten. Efter förvärvet av Sato i december 2015 är nära 30% av bolagets tillgångar lokaliserade i Helsingfors. Stockholm och Göteborg står för 20% vardera och Öresund för cirka 15%. 10-15% av intäkterna från fastighetsförvaltning kommer ifrån gemensamma affärer med andra bolag (IFPM). Andra SATO-ägare har ett minoritetsägande i Balder och får omkring 10% av bolagets vinster.

Byggrättsportföljen ger potential

Balder har målet att skapa en omfattande portfölj av byggrätter med utvecklingsfastigheter och byggprojekt. Syftet är att konstant producera nya hyreslägenheter, bostadsrätter och kommersiella fastigheter under egen förvaltning. Allt som allt har Balder 10 000 byggrättigheter på befintlig mark.

Inför Q4

VI förväntar oss hyresintäkter på 1 711 MSEK för Q4, nära nivåerna som uppnåddes under Q2. Vi förväntar oss att förvärvet av Backaplan (Göteborg) bidrar med 2 MSEK. Våra prognoser är baserade på en NOI-marginal på 73,1% under Q4, strax över nivåerna för Q4 2017 på 72,8%. Efter förvärvet av Castellum höjer vi vinstprognosen med 54 MSEK för 2019p. Vi höjer våra estimat för fastighetsuppvärderingar med 1% för 2019p, de uppskattas uppgå till 1 200 MSEK.

Försiktig värdering, med 15% rabatt till 2019p NAV

Som tidigare, väntar vi oss att sektorn handlas i linje med NAV på 12m sikt. Med höjda estimat för fastighetsuppvärderingar, höjer vi vår riktkurs från 309 SEK till 315 SEK och upprepar Köp.

Nyfosa

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:53,00 SEK
Pris:47,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 08:28.
NyfosaNYF
Diagram

INFÖR RAPPORT

Fokus på kassaflöde kommer att löna sig

Nyfosa delades ut från Hemfosa den 23 november. Med en utmärkt historik för VD, Jens Engwall, bolagets relativa litenhet och en intressant affärsmodell anser vi att bolagets chanser är goda, särskilt som bolaget är ett av de billigaste under vår täckning. Efter mindre vinstjusteringar, upprepar vi Köp och riktkursen 53 SEK.

Fokus på regionala städer

Nyfosa är ett svenskt opportunistiskt kassaflödesdrivet fastighetsbolag som fokuserar på transaktioner. Kontor utgör det största tillgångsslaget med 49% av portföljvärdet, följt av lager och logistik med 38% och övrigt med 13%. Portföljen är utspridd över Sverige med cirka två tredjedelar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Mer än 15% av resultatet kommer från Söderport som är ett joint-venture med Sagax (50/50 JV med Sagax) som fokuserar på logistik och lager i Stockholm och Göteborg.

Transaktioner i fokus

Nyfosa är öppna för att göra transaktioner oavsett fastighetskategori, region eller storlek på transaktionen. Det innebär att även bostadsfastigheter kan bli aktuella. Bolaget avser att köpa fastigheter som är utanför större bolags primärfokus. Nyfosa kan även delta i transaktioner som andra investerare uppleverer vara för komplexa.

Välbeprövad historik

VD, Jens Engwall, har en lång beprövad historik av att göra förvärv. Han expanderade Kungsledens fastighetsportfölj från 5 miljarder SEK 1999 till 25 miljarder SEK 2006. Han grundade även Hemfosa och växte den portföljen från 0,3 miljarder SEK 2009 till 46 miljarder SEK innan utdelningen av Nyfosa. Så detta är tredje gången Jens Engwall har lett ett snabbväxande bolag. Bolaget har som mål att växa tillgångarna till 25 miljarder SEK jämfört med nuvarande 15 miljarder SEK. Inför Q4-rapporten gör vi endast mindre vinstjusteringar.

Victoria Park

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:39,00 SEK
Pris:36,70 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 08:28.
Victoria Park BVICP B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Obligatoriskt bud troligt

Tack vare bolagets renoveringsstrategi och förvärv, har Victoria Park lyckats öka sitt nettotillgångsvärde mer än något annat fastighetsbolag under vår bevakning i Norden. Vi har inkluderat det stora förvärvet från Akelius i våra estimat och fått fram en förväntad IFPM på 507 MSEK för 2019p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 39 SEK.

Fokus på bostadsfastigheter byggda 1965-75

Victoria Park förvaltar bostadsfastigheter byggda 1965-75 som är en del av miljonprogrammet. Två tredjedelar av dessa ligger i Eskilstuna, Malmö, Linköping, Karlskrona och Göteborg. Bolagets mål är att öka värdet på fastighetsportföljen från dagens 16 miljarder SEK till 20 miljarder SEK fram till 2020.

Renovering lyfter fastighetsvärden och hyror

Bolagets strategi är inte att renovera byggnad för byggnad utan lägenhet för lägenhet i takt med att hyresgäster flyttar ut. På så sätt undviker man kostsamma avhysningar samt invändningar från befintliga hyresgäster. Den naturliga omsättningstakten ligger för närvarande på 16%. Svensk hyreslagstiftning tillåter hyresvärdar att höja hyran på uppgraderade lägenheter med cirka 40%. Vi estimerar att renoveringsstrategin årligen lyfter intäkterna med 3,5% samt +5% på fastighetsvärdena.

Akelius-förvärv till en initialt låg avkastning

Vi räknade in det stora Akelius-förvärvet på 4,7 miljarder SEK i vår beräkning, och fick ett förväntad IFPM på 507 MSEK för 2019p, vilket är i den lägre delen av guidningen på 500-550 MSEK. Vi har en förväntad finansieringskostnad på 1,8% för affären och övriga kostnader i linje med Victoria Park. Med en initial avkastning på 2,6%, finansieringskostnad på 1,8% och ökad central administration är påverkan på estimaten på 2019p inte så stor.

Handlas 1 SEK under budnivå, nedsida begränsad

Vonovia har nu 81% av kapitalet och rösterna (Q3 2018), vilket är upp från 55% av kapitalet och 47% av rösterna den 30 juni. Om Vonovia paserar 90%, vilket vi förväntar oss under Q2 2019, kan de presentera ett tvingande bud på Victoria Park. Vi baserar våra riktkurser på förväntade 12m NAV. Dock, då vi väntar oss ett tvingande bud redan denna vår, står vi fast vi vår riktkurs på 39 SEK. Då uppsidan är begränsad upprepar vi Behåll.

Klövern

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:12,90 SEK
Pris:10,60 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 08:28.
Klövern BKLOV B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Stor rabatt motiverar Köp

Vi inkluderar nu förvärvet av Agora, vilket har en positiv effekt på FFO, men bidrar till en något högre risknivå i Klövern. Liksom tidigare anser att vi att en rabatt på 15% är motiverad baserat på portföljens sammansättning och den relativt höga skuldsättningen. Genom den något högre risknivån sänker vi riktkursen till 12,9 SEK (13). Med en väsentlig uppsida till riktkursen återupprepar vi Köp.

Väl distribuerad fastighetsportfölj

Stockholm står för 45% av Klöverns fastighetsvärden (Kista cirka 25%). Resten av portföljen återfinns i större städer inom Sverige samt Köpenhamn. Vi bedömer att kontor står för 80% av fastighetsvärdet, logistik- och samhällsfastigheter 15% samt handel 5% (exklusive Agora). Klöverns vd, Rutger Arnhult, är samtidigt huvudägare med cirka 15% i ägarandel, samma nivå som Corem.

Starkt kassaflöde

Genom den relativt höga hävstången (cirka 63%) och starka kassaflöden har Klövern lyckats öka NAV väsentligt. Klövern har också lyckosamt utvecklat portföljen, genom investeringar som når bättre avkastning än portföljsnittet. En av bolagets absoluta styrkor är det starka kassaflödet.

Q4 – Agora inkluderat i prognoserna

I november köpte Klövern fastighetsbolaget Agora och vi inkluderar därför Agora i våra prognoser från och med den 1 januari. Agora adderar ungefär 10% till intäkterna, men med ett betydligt lägre driftnetto, vilket gör att Klöverns marginal sjunker från ungefär 67% till 65%. Vi förväntar oss också att Klöverns räntekostnader ökar med 10 baspunkter.

Sänkt riktkurs, men Köp upprepas

Som tidigare anser vi det rimligt att sätta en substansrabatt på 15% på grund av den geografiskt utspridda portföljen och den höga exponeringen mot Kista, där vi ser vakansgrader på cirka 20%. Därutöver tillkommer den relativt höga skuldsättningen. Exklusive preferensaktier och hybridkapital är LTV 61%, men inklusive är LTV 75%. Genom något ökad riskpremie från förvärvet av Agora sänker vi riktkursen till 12,9 SEK (13). Vi ser dock fortsatt en väsentlig uppsida och upprepar Köp.

Hemfosa

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:89,00 SEK
Pris:73,40 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 08:28.
Hemfosa FastigheterHEMF
Diagram

INFÖR RAPPORT

Låg risk rättfärdigar ett premium

Nyfosa blev avknoppat från Hemfosa den 23 november. Hemfosa med sina stabila hyresgäster, långa kontrakt och mindre cyklisk påverkan, bör vara av intresse för investerare som söker lägre risk. Med många likheter till den kommersiella bostadsmarknaden, förväntar vi oss att Hemfosa handlas med ett litet premium. Vi upprepar Köp och riktkursen 89 SEK.

Ett väldigt fokuserat bolag

Hemfosa är ett fastighetsbolag som specialiserar sig på samhällsfastigheter. Sverige är den största marknaden (69% av det totala fastighetsvärdet), Norge står för 26% och Finland för 5%. Inom samhällsfastigheter står kontor för 29%, utbildning för 24%, hälsofaciliteter för 21% och juridiska fastigheter för 14%.

Samhällsfastigheter ger stabilitet

Samhällsfastigheter karakteriseras av långa kontrakt och stabila avkastningar relativt risken. En majoritet av Hemfosas hyror kommer från regering, län och kommuner med noll risk för ickebetalning. Den genomsnittliga avtalslängden har ökat till 6,7 år (5,7 år innan avknoppningen). På grund av högre anpassning av lokalerna, är kapacitetsutnyttjandet också högre än för kontor. Med en snabb befolkningstillväxt i Norden, väntas efterfrågan på samhällsfastigheter öka i framtiden.

Ett avkastningscase, men ingen guidning hittills

Med endast ett begränsat antal förvärv under Q4, behåller vi våra vinstestimat i stort sett oförändrade inför Q4-rapporten. Som tidigare har vi satt en utdelning på 3 SEK för 2018p, men väntar till den kommande strategidagen (24 jan) innan vi gör några revideringar.

Hemfosa lär handlas till premium

Hyresökningar i samhällsfastigheter är mindre volatila än i den mer cykliska kontorsmarknaden. Historiskt har investerare varit villiga att betala ett premium relativt till sektorsnittet för bolag med exponering mot bostäder, och vi tror att detta är fallet även för samhällsfastigheter. Vi behåller därför vår förväntade 5% premium på vårt förväntade NAV om 12 månader (84 SEK). Med endast mindre vinstrevideringar upprepar vi Köp och riktkursen 89 SEK.

AF

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:167,50 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 08:28.
ÅF BAF B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Robusta trender förväntas fortsätta

Vi förväntar oss att de robusta trender som vi observerat inom viktiga områden som infrastruktur och kommersiella fastigheter fortsätter i framtiden. En sund efterfrågan inom de flesta industrisegmenten och den långsamma återhämtningen av nordiska energiinvesteringar förväntas fortsätta. Fokus kommer även ligga på Pöyrys Q4-resultat. Vi ser logiken i Pöyry-förvärvet och med kostnadssynergierna inräknat ser affären attraktiv ut. Vi upprepar Köp och riktkursen 225 SEK.

Vi uppskattar att Q4-EBITA ökar kraftigt

Vi förväntar oss att Q4 2018-EBITDA uppgår till 377 MSEK, en ökning med 9,6% från 344 MSEK för Q4 2017, och en försäljningstillväxt på 9%. Resultatet beräknas belastat av engångskostnader relaterade till förvärvet av Pöyry på omkring 25 MSEK. Vi förutspår en utdelning på 5 SEK per aktie, ingen ökning på grund av det pågående förvärvet av Pöyry, när rapporten publiceras den 7 februari 2019.

Trenderna fortsätter

Vi uppskattar en fortsatt solid efterfrågan inom de viktiga områdena kommersiella fastigheter och infrastruktur samt en sund efterfrågan inom de flesta industrisegmenten.  Under Q3 såg vi tecken på att efterfrågan inom energisektorn har börjat återhämta sig, särskilt i Sverige.

Fokus på Pöyry

I december 2018 tecknade ÅF och Pöyry ett avtal om att gå ihop. ÅF lämnade ett bud på Pöyry på 10,2 EUR per aktie, vilket värderar Pöyry till 611 MEUR. ÅF finansierar förvärvet genom lån samt en nyemission på 4 miljarder SEK. Förvärvet kommer att öka ÅF:s internationella exponering och förväntas leda till högre försäljningssynergier än kostnadssynergierna, som beräknas uppgå till 180 MSEK. ÅF:s erbjudande representerar en EV/EBIT-multipel på 12-13,5x på konsensus 2018-20p för Pöyry. Genom att lägga till 180 MSEK i synergier för 2020p faller EV/EBIT-multipeln till 9x. Detta kan jämföras med ÅF:s EV/EBIT multipel på 10-13x och Pöyrys 8-10x för 2018-20p före offentliggörandet av affären.

Solida tillväxtambitioner

ÅF:s långsiktiga tillväxtutsikter, marginalstabilitet och förvärvsplaner förväntas stödja aktiekursen framöver. Vi baserar vår riktkurs på 225 SEK på en blandning av en P/E-multipel på 17x för 2018-19p (genomsnitt för de tre senaste åren), vår summan-av-delarna värdering på 255 SEK och vår kassaflödesanalys på 230 SEK. Vi upprepar Köp.

Diös

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:72,00 SEK
Pris:59,80 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 08:28.
Diös FastigheterDIOS
Diagram

INFÖR RAPPORT

Fortsatt hög utdelning

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 72 SEK (70) inför Q4 2018 den 8 februari. Med en väntad direktavkastning på 5,3% utgör det den högsta direktavkastningen i vår nordiska jämförelsegrupp baserat på en utdelningsgrad på 54%. Sammantagen förväntar vi oss fortsatt stark utveckling å/å för viktiga nyckeltal, vilket skulle fortsätta trenden från Q3.

Fokus på norra Sverige ger stabilitet

Diös har en högre avkastande portfölj jämfört med vår nordiska jämförelsegrupp, vilket framför allt beror på deras fokus på den mindre volatila norrländska marknaden. Under de senaste 5 åren har Diös förbättrat sitt driftnetto från 57% till 62%, delvis genom att sänka vakanserna från 11% till 9%. De närmaste två till tre åren förväntar vi oss en gradvis, men stabil, tillväxt inom fastighetsutveckling, vilket förväntas öka avkastningen mer än förvärv av befintliga fastigheter. Vidare, med en förväntad direktavkastning på 5,7% för 2018p (54% vinstutdelning) har aktien den högsta direkavkastningen i vår nordiska jämförelsegrupp och vi förväntar oss fortsatt årlig utdelningstillväxt fram till 2020p.

Fortsatt fokusering av portföljen

Under Q4 har ett antal mindre transaktioner skett som inte påverkar estimaten väsentligt. Vi bedömer dock att de är positiva då de bekräftar ledningens strategi att fokusera på citylägen i de städer som de är verksamma i.

Inför Q4

Vi förväntar oss att hyresintäkterna når 449 MSEK (+1% å/å), att förvaltningsresultatet når 201 MSEK (+2% å/å) och att NAV uppgår till 66 SEK (+10% å/å). Det fjärde kvartalet är säsongsmässigt sämre, men vi förväntar oss att den goda utvecklingen från det tredje kvartalet fortsätter.  Vi förväntar oss också att utdelningen höjs till 3,1 SEK per aktie (2,9), vilket ger en direktavkastning på 5,3%.

Köp, riktkurs höjs till 72 SEK (70)

Vår höjda riktkurs till 72 SEK är i linje med tolv månaders framåtblickande NAV. Vi behåller våra estimat för 2018-2020p och upprepar Köp.

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:132,00 SEK
Pris:109,62 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 08:28.
Wihlborgs FastigheterWIHL
Diagram

INFÖR RAPPORT

Stadig utdelningstillväxt sedan 2005

Vi upprepar Köp och riktkursen 132 SEK inför Q4-rapporten som offentliggörs den 12 februari. Under Q4 har Wihlborg omstrukturerat derivatportföljen, vilket bidrog med en positiv inverkan på 2019-20p FFO. Dessutom förväntar vi oss att bolagets trend gällande en växande utdelning per aktie håller i sig även i år, vilket den har gjort sedan 2005 då bolaget blev självständigt från Fabege.

Fokus på kassaflöden

Wihlborg är inte utsatta för de starkast växande kommersiella hyresmarknaderna i Norden, men de erbjuder således en mindre volatil vinstprofil. Vi anser att rädslan över ett potentiellt överskott av kommersiella lokaler för uthyrning i Malmö (cirka 44% av marknadsvärdet på Wihlborgs portfölj) är överdriven och vi förväntar oss att det faktiska utbudet matchar efterfrågan. Dessutom uppskattar vi att investeringarna uppgår till 2,1 miljarder SEK (cirka 5% av bruttovinstvärdet), vilket är rekordhögt.

Omstrukturering av derivatportföljen

Genom att omstrukturera derivatportföljen och realisera förluster inför skatteförändringar i Sverige nästa år, har Wihlborgs genomsnittliga finansieringskostnad sjunkit till 1,39% (2,35% under Q3 2018). Vidare är deras hedge-ratio fortfarande över 40% med en genomsnittlig lånetid på 6 år (6,2) och en genomsnittlig ränteduration på 3,5 år (3,8). Under Q3 2018, var hyresintäktstillväxten upp 20 punkter i jämförbara siffror q/q till 4,5% och den korta till mellanlånga utsikten för hyrestillväxt för deras kärnmarknader ser bra ut.

Inför Q4-rapporten

Våra viktigaste förväntningar inkluderar intäkter på 687 MSEK (+13% å/å), ett resultat från fastighetsförvaltning på 341 MSEK (+16% å/å) och NAV per aktie på 118 SEK (+3% å/å). Vidare förväntar vi oss att utdelningen per aktie för 2018p uppgår till 3,38 SEK (jämfört med 3,13 SEK under 2017), vilket ger en direktavkastning för 2018p på 3,1%.

Köp och riktkursen 132 SEK upprepas

Vi upprepar vår 2018-20p FFO, NAV och utdelning per aktie. Vår riktkurs på 132 SEK innebär en premie på 1% till 2019p NAV. Vi upprepar Köp.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:183,00 SEK
Pris:166,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 08:28.
CastellumCAST
Diagram

INFÖR RAPPORT

Ett steg närmare utdelningsaristokrati

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 180 SEK till 183 SEK inför Q4-resultatet, som presenteras den 23 januari. Castellums hyresutveckling för Q3 på 5,1% var den starkaste på 20 år, en trend som vi ser fortsätta även under Q4 2018p. Dessutom bidrog refinansieringen under Q4 positivt jämfört med föregående kvartal och vi anser således att det ser bra ut för växande utdelning även i år.  En trend som har pågått sedan börsnoteringen 1997.

Växer gradvis i Norden

Vi uppskattar Castellums fördelning geografiskt till: Sverige (cirka 92%), Danmark (cirka 7%) och Finland (cirka 1%). Ledningen har indikerat att ytterligare förvärv och utveckling är på gång, vilket förmodligen kommer att fungera som triggers.

Starkt momentum

Refinansieringen under Q4 förväntas ha positiva effekter på finansieringskostnaderna jämfört med slutet av Q3 (från 2,1% till 2%). Castellum har nu även fått tillgång till Eurobond-marknaden som sannolikt kommer att vara en viktig källa för finansiering även fortsättningsvis.

Inför Q4

Våra viktigaste förväntningar är bland annat intäkter på 1 412 MSEK (+7 å/å), FFO per aktie på 2,43 SEK (+12% å/å) och NAV per aktie på 173 SEK (+13% å/å). Vidare förväntar vi oss en utdelning per aktie för 2018p på 5,75 SEK (jämfört med 5,3 SEK 2017), vilket ger en direktavkastning på 3,5%.

Köp upprepas, riktkursen höjs till 183 SEK (180)

Vi justerar våra 2018-20p FFO-estimat med 0% till -1%, medan vårt NAV och utdelning per aktie lämnas oförändrad. Vidare höjer vi riktkursen till 183 SEK (180), vilket ligger i linje med vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q4 2019p: 183 SEK).

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:72,00 SEK
Pris:63,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-21 kl. 06:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-21 kl. 08:28.
Platzer Fastigheter Hold. BPLAZ B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Allt är bra

Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen på 72 SEK inför Q4-resultaten som presenteras den 8 februari. Under Q4 har Platzer omstrukturerat sin derivatportfölj, vilket har lett till positiva effekter på FFO för 2019p-2020p. Vidare, förväntar vi oss fortsatt stark hyrestillväxt för kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet (100% av Platzers fokus) och ser fortfarande ytterligare 6-7 SEK per aktie i potentiell uppsida till vår 2019p NAV efter att alla byggrätter godkänts.

Fullt fokus på Göteborg

Platzers kommersiella fastighetsportfölj är helt fokuserad på Göteborgsområdet. Kontor dominerar och utgör 52 procent av den uthyrningsbara ytan medan övriga delar är en blandning av andra kommersiella lokaler. Stark efterfrågan och begränsat nytt utbud bådar gott för hyrestillväxten för kommersiella lokaler i Göteborg både i närtid och på medellång sikt. Vidare lyfter vi att NAV fortfarande inte räknar in de förväntade 6-7 SEK per aktie då slutgiltiga tillstånd väntas på byggrätter som redan är sålda (Södra Änggården)

Omstrukturering av swappar det mest positiva under Q4

Vi kommenterade Platzers omstrukturering av derivatportföljen den 27 december, vilket fick oss att höja FFO för 2019p-2020p med 11%. Kort sagt, Platzers genomsnittliga finansieringskostnad sjönk med 58 punkter till 1,73% med en fortsatt hedge-ratio på >50% och en genomsnittlig ränteduration på 3,8 år (2,5). Under Q3 gav vd:n en, enligt oss, något mer försiktig kommentar relaterat till hyresgästers villighet att flytta, men vi tror att detta beror mer på bristen på bra hyreslokaler snarare än en brist på efterfrågan. Under H2 noterade vi att Skanska presenterade ett stort, spekulativt, kontorsprojekt i Göteborg och pekade på den starka marknaden.

Inför Q4 den 8 februari

Våra viktigaste förväntningar är intäkter på 275 MSEK (+9% å/å), resultat från fastighetsförvaltning på 126 MSEK (+15% å/å), och ett NAV per aktie på 66 SEK (+12% å/å). Vidare förväntar vi oss en utdelning per aktie på 1,75 SEK (1,5 SEK), vilket ger en direktavkastning för 2018p på 3,5%. Vi upprepar vår FFO, NAV och utdelning per aktie för 2018p-2020p, samt upprepar Köp och riktkursen 72 SEK. Vår riktkurs är satt i linje med 2019p NAV.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 561,1 1,6% 2,3% 6,8%
OMXS30 1 499,8 1,8% 2,3% 6,5%
OMXH25 4 004,4 1,2% 2,9% 8,7%
OMXC20 937,5 0,9% 0,5% 5,2%
OSEBX 853,8 1,7% 1,5% 6,8%
OMXBB 916,5 0,9% 2,4% 4,9%
Dow Jones 24 706,4 1,4% 3,0% 5,9%
S&P500 2 670,7 1,3% 2,9% 6,5%
Nasdaq C 7 157,2 1,0% 2,7% 7,9%
SX5E 3 134,9 2,1% 2,1% 4,4%
DAX 11 205,5 2,6% 2,9% 6,1%
CAC40 4 875,9 1,7% 2,0% 3,1%
RTS 1 176,4 1,7% 2,4% 10,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,7 2,5% 3,7% 16,5%
Guld 1 284,2 -0,5% -0,4% 0,4%
Silver 15,5 -0,7% -1,3% 0,0%
Aluminium 1 851,0 2,6% 1,9% -1,0%
Bly 1 972,0 1,2% 0,5% -1,8%
Koppar 6 022,0 1,5% 1,6% 1,0%
Nickel 11 610,0 1,4% 1,8% 9,6%
Zink 2 577,0 3,0% 4,3% 2,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 0,00 -0,20 5,00
Sverige, 10 år 0,45 1,00 6,00 -0,60
Norge, 10 år 1,78 1,50 2,60 3,00
Tyskland, 10 år 0,25 1,60 3,20 1,40
GB, 10 år 1,34 1,10 6,50 6,70
USA, 10 år 2,78 3,65 8,34 9,75
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,24 -0,4% 0,0% 1,0%
USD / SEK 9,01 -0,3% 0,9% 1,6%
GBP / SEK 11,62 -0,3% 1,6% 2,9%
NOK / SEK 1,05 0,0% 0,6% 3,0%
DKK / SEK 1,37 -0,4% 0,0% 1,0%
CAD / SEK 6,80 0,0% 1,0% 4,7%
CHF / SEK 9,05 -0,4% -0,4% 0,6%
JPY / SEK 0,08 -0,9% -0,2% 1,6%
EUR / USD 1,14 -0,1% -1,0% -0,6%
USD / JPY 109,67 0,6% 1,2% 0,0%
EUR / GBP 0,88 -0,1% -1,6% -1,9%
AUD / USD 0,72 0,3% -0,2% 2,1%
USD / CAD 1,32 -0,3% 0,0% -3,0%
GBP / USD 1,29 0,0% 0,7% 1,3%
USD / NOK 8,54 -0,3% 0,3% -1,3%
EUR / NOK 9,71 -0,4% -0,6% -1,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande New York-börserna avslutade veckan starkt med ännu en uppgångsdag på fredagen.

Uppgifter i Wall Street Journal på torsdagskvällen om att USA överväger att lätta på tullarna mot Kina gav stöd åt uppgången, även om uppgifterna dementerades från Vita huset.

På fredagseftermiddagen rapporterade Bloomberg News att Kina i förhandlingar med USA har erbjudit att öka importerna från USA för att föra handelsöverskottet mot balans till 2024.

Dow Jones industriindex stängde upp 1,4 procent till 24.706. Det bredare S&P 500 hade ökat 1,3 procent till 2.670, medan tekniktunga Nasdaq Composite steg 1,0 procent till 7.157.

Samtliga sektorer rörde sig uppåt med industri, energi och finans som de tre starkaste.

Indextunga Microsoft bidrog till uppgången på Wall Street med en ökning på 1,5 procent. Apple steg 0,6 medan Amazon var upp mer blygsamma 0,2 procent.

Tesla hade en mindre lyckad handelsdag sedan vd:n Elon Musk meddelat att elbilstillverkarens preliminära resultat för fjärde kvartalet var positivt men lägre än under det tredje kvartalet. Bolaget ska nu skära ned på cirka 7 procent av heltidspersonalstyrkan. Aktien rasade 13,0 procent.

Netflix tappade 4,0 procent trots att streamingbolaget på torsdagskvällen redovisade ett bättre resultat per aktie än väntat. Intäkterna och antalet abonnenter nådde dock inte upp till förväntningarna.

Anrika juveleraren Tiffany & Co hade en svag julhandel och enligt bolaget kommer vinsten per aktie hamna något under analytikernas snittförväntningar. Tiffany-aktien handlades dock upp 5,4 procent för dagen. En av anledningarna till dagens uppgång tros vara stark försäljningstillväxt i Kina, enligt en analytiker.

Läkemedelsbolaget Eli Lilly sjönk 2,2 procent efter nyheten att det inte nådde primärmålet i fas 3-studien med cancerpreparatet Lartruvo (olaratumab). Bolaget kommer att tvingas ta en kostnad första kvartalet relaterat till Lartruvo.

VF Corp, som äger varumärken som The North Face och Vans rapporterade bättre intäkter och vinst än väntat och aktien var den stora vinnarna under fredagen på S&P 500 med en uppgång på 12,4 procent.

Räntan på tioårig amerikansk statsobligation var upp 3 punkter till 2,78 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen fördes successivt uppåt på bred front under veckans sista handelsdag sedan optimismen om de pågående handelssamtalen mellan USA och Kina ökat på nytt. Däremot tyngdes Mekonomen och Oriflame av vinstvarningar.

Som grädde på moset rapporterade även Bloomberg News på fredagseftermiddagen att Kina i förhandlingar med USA har erbjudit att öka importerna från USA för att föra handelsöverskottet mot balans till 2024.

"Jag tror att det sker framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. USA-presidenten Donald Trump är fokuserad på ekonomin och aktiemarknaden. Det skapar ett intresse för att få en vänskaplig lösning på handelsfrågan", sade aktiechefen Chris Dyer på Eaton Vance till Bloomberg News.

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 slutade upp 1,8 procent till nivå närmare 1.500. Aktier för 20,4 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. De ledande Europabörserna steg ännu mer, med Frankfurt i toppen.

Uppgångarna ägde rum mot bakgrund av uppgifter i Wall Street Journal om att USA överväger att lätta på tullarna mot Kina för att lugna marknaderna och för att ge Peking starkare incitament till eftergifter i handelssamtalen. Uppgifterna dementerades dock av en talesperson på finansdepartementet.

Inom OMXS30 låg Kinaberoende Hexagon i topp med en uppgång på 3,7 procent. Inom råvarusfären ökade Boliden 2,7 procent sedan aktien höjts till övervikt av Barclays och tack vare stigande basmetallpriser i det bättre sentimentet.

Uppåt var det även för Atlas Copco, Sandvik och Autoliv.

Näst svagast storbolag för dagen var skogsbolaget SCA efter en nedgradering till neutral från UBS. Aktien sjönk marginellt. Ännu sämre gick det för Kinnevik, minus 1,2 procent, efter att styrelseordföranden Cristina Stenbeck ska hoppa av.

Utanför OMXS30 rasade Mekonomen över 18 procent till 75:50 kronor, den lägsta nivån sedan finanskrisen, efter att bolaget vinstvarnat för det fjärde kvartalet med hänvisning till en ovanligt svag Europamarknad.

Rejält ned, minus 11 procent, var det även för kosmetikaförsäljaren Oriflame, som i förtid rapporterade ett något svagare resultat än väntat. Dock med en fallande försäljning i Asien, vilket tog analytiker på sängen.

"Ser vi till den externa förväntansbilden så avviker inte resultatet nämnvärt i sin helhet, men däremot ser vi att försäljningsmixen mellan de geografiska marknaderna skiljer sig från analytikernas estimat", sade ir-chefen Nathalie Redmo till Nyhetsbyrån Direkt.

Kempen har inlett bevakning av bioteknikbolaget Hansa Biopharma, med köp och riktkurs 350 kronor. Aktien steg 3,6 procent till närmare 249 kronor.

THQ Nordic, Hexatronic och Enea är Redeyes toppval inom tekniksektorn för 2019. De tre aktierna ökade mellan 1,9 till 3,6 procent.

I motsatt riktning gick bettingbolaget Leo Vegas, som tappade närmare 5 procent efter att Carnegie sänkt sin rekommendation till behåll från köp.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Sandvik Köp 179 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 03:00 Industriproduktion dec 5.3 %/6.2 % 5.4 %/6.3 %
CH 03:00 Detaljhandel dec 8.1 %/9.0 % 8.1 %/9.1 %
CH 03:00 BNP dec 1.5 %/6.4 %/6.6 % 1.6 %/6.5 %/6.7 %
DE 08:00 PPI dec -0.1 %/2.9 % 0.1 %/3.3 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Atrium Ljungberg SE0000191827 3
Catena SE0001664707 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 7
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
Fabege SE0011166974 3
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
Wallenstam SE0007074844 3
Balder SE0000455057 3
Nyfosa SE0011426428 5
Victoria Park SE0005932795 Inga tillkännagivanden
Klövern SE0006593919 3, 5
Hemfosa SE0007126115 3, 5
AF SE0005999836 Inga tillkännagivanden
Diös SE0001634262 5
Wihlborgs SE0011205194 3, 5
Castellum SE0000379190 3
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.