Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 24 januari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-01-24 kl. 08:14 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-01-24 kl. 08:17 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,6% OMXS30 -0,5% DJI 0,7% NASDAQ 0,1%
553,8 1 478,7 24 575,6 7 025,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Lundin Mining Köp 50 (52) SEK
Castellum Köp 186 (183) SEK
Sagax Behåll 140 (145) SEK
Citycon Behåll 1,7 (1,8) EUR
Hembla Köp 194 (190) SEK

Kitron ASA

Rek: Köp (Nyinitiering)
Riktkurs:11,00 NOK
Pris:8,21 NOK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-24 kl. 06:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-24 kl. 16:18.

NYINITIERING

Växande elektronikleverantör

Kontraktstillverkaren Kitron drar fördel av globala trender och har en stark ställning som underleverantör. Stora försvarskontrakt borgar för en mycket god tillväxt kommande år och en dubblad vinst per aktie. Vi initierar bevakning med Köp och riktkursen 11 NOK.

Stora försvarskontrakt

Inom försvar/flyg är Kitron i en stark position för att säkra stora försvarskontrakt. Vi förväntar oss att 2019 blir ett år med hög potential för nya kontrakt, vilket bör skapa momentum för aktien. De stora försvarskontrakten inkluderar bland annat produktion av elektronikkretsar för stridsflygplanet F-35 och styrmekanismen för både marina missilsystem och missiler för F-35. Det inkluderar också luftvärnssystem tillverkade av Kongsberg och Raytheon. En nyckelkund inom försvar/flyg är Kongsberg Gruppen som är på väg att vinna försvarskontrakt på sammanlagt 100 miljarder NOK för olika missilsystem, där Kitron är den valda EMS-leverantören.

Hög tillväxt och marginalexpansion

Hög försäljningstillväxt och marginalexpansion väntas dubbla Kitrons vinst per aktie från 2017 till 2021. Vi bedömer att en kassaflödesvärdering bäst fångar tillväxten och räknar fram ett rimligt värde på 14 NOK per aktie, där ett best-case-scenario ger ett värde på 19 NOK. En rabatt på 20 procent appliceras på det rimliga värdet, vilket ger en riktkurs på 11 NOK. Vi initierar bevakning med Köp.

Novozymes

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:280,00 DKK
Pris:290,80 DKK
Analytiker:Anton Brink
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-24 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-24 kl. 11:55.
Novozymes BNZYM B
Diagram

EFTER RAPPORT

Guidning sänks 3-6% för 2019

Novozymes rapporterade Q4-resultat i linje med svagare förväntningar. Organisk försäljningstillväxt uppgick till 2% för koncernen (2% för Household care, 7% inom Food & Bev, 5% för Bioenergy, 3% för Ag & Feed och -5% för Tech & Pharma) medan rörelseresultatet steg med 4%. Mer viktigt var att Novozymes sänkte guidningen för den organiska tillväxten för 2019p till 3-6% (från 6-7%). Vi upprepar Behåll och riktkursen 280 DKK.

Svag organisk tillväxt under Q4

Vi anser att Novozymes organiska tillväxt på 2% var svag. På segmentsnivå drar de utmanande marknaderna i Mellanöstern ned utvecklingen för Household Care, Food & Bev och Tech & Pharma. Det fria kassaflödet på 2,3 miljarder DKK och inga överraskningar avseende nettoskulden tillåter en höjning med 11% av utdelningen samt fortsatta aktieåterköp på 2 miljarder DKK per år.

Guidning sänks till 3-6% organisk tillväxt

Som vi förutsåg i vår initiering av Novozymes sänker bolaget utsikterna för den organiska tillväxten under 2019p till 3-6% (från 6-7%). Låga råvarupriser dämpar efterfrågan på enzymer. Tillsammans med dämpad tillväxt i Mellanöstern förklarar det svårigheten med att accelerera den organiska tillväxten.

Behåll, riktkurs 280 DKK

Vi tror att en kassaflödesvärdering är den bästa värderingsmetoden för Novozymes, då antalet jämförbara noterade konkurrenter är begränsade eller icke-existerande. Vår DCF (WACC 7,5%; långsiktig tillväxt 2,5%) ger en riktkurs på 280 DKK. Detta är i linje med genomsnittet av 22x P/E 2020p och 14x EV/EBITDA-multiplar, vilka kommer från en relativt svag organisk tillväxtförväntan (2018-2021 EBITDA CAGR: 5,6%).

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:76,00 SEK
Pris:76,52 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-22 kl. 06:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-24 kl. 11:55.
Ericsson BERIC B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q4

Ericsson bör rapportera ett glanslöst resultat för Q4, starkt påverkat av den stora avsättningen för Digital Services. Vi tror ändå att ledningen bekräftar utsikterna för 2019. Vi upprepar Behåll och riktkursen 76 SEK.

Q4 påverkat av jätteavsättning

Vi förväntar oss att den organiska tillväxten uppgår till 2,5% under Q4 med en ökning för nätverk med 6%, i jämförbara enheter, och en nedgång för Digital Services med 12%. Justerad bruttomarginal bör falla till 25,6% under Q4 (36,9% för Q3) efter avsättningen för Digital services. Justerat för engångsposter väntas bruttomarginalen uppgå till 37%. Justerad rörelsemarginal bör falla med 350 punkter q/q till 3,5%. Justerad för engångsposter väntas den uppgå till 8,7%.

Ledningen bör bekräfta utsikterna för 2019

Vi bedömer att ledningen bekräftar utsikterna för de kommande kvartalen med större utrullningar av 5G på avancerade marknader (USA, Korea, Japan och potentiellt även Kina) samt upprepar målen för 2020 (> 10% justerad rörelsemarginal) och 2022 (> 12% justerad rörelsemarginal), trots motvind från tjänster kortsiktigt.

Behåll upprepas

Vi upprepar behåll och riktkursen 76 SEK då värderingen redan diskonterar målen för 2020.

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:265,00 SEK
Pris:215,05 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-24 kl. 06:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-24 kl. 11:55.
BolidenBOL
Diagram

INFÖR RAPPORT

Stabilt Q4 med fokus på utdelning

Vi förväntar oss ett stabilt Q4-resultat med goda prestationer från affärsområdet Smältverk och Aitik, men en något lägre zinkproduktion vid Tara. Fokus ligger på aktieutdelningen; vi förväntar oss en utdelning per aktie på 17,3 SEK (ordinarie utdelning på 8,30 SEK plus extrautdelning på 9 SEK). Vi anser att det fortfarande finns god omvärderingspotential och vi upprepar således Köp, men sänker riktkursen till 265 SEK (270).

Vi förväntar oss ett stabilt Q4 – sett till produktion

Vi förväntar oss att koncernens rörelseresultat för Q4 uppgår till 1 961 MSEK, jämfört med 2 020 MSEK för Q3 2018. Vår prognos för rörelseresultatet exkluderar omvärderingseffekter (PIR). Den nya kross-stationen vid koppargruvan Aitik förväntas prestera i linje med, eller över förväntan, även i fortsättningen. Q4-resultatet presenteras den 13 februari.

Fokus på utdelning

Trots 3,8 miljarder SEK i utdelning för 2017 (ordinarie: 8,25 SEK, extra: 5,75 SEK) är Boliden återigen överkapitaliserat. För 2018p ser vi således en potential för en extrautdelning på cirka 9 SEK utöver prognosen för ordinarie utdelning på 8,3 SEK, vilket blir totalt 17,3 SEK i utdelning. Bolaget är med stor sannolikhet återigen överkapitaliserat i slutet av 2019p trots de förväntade utdelningarna på 8 miljarder SEK.

Stadig utveckling för metaller

Vi ser fortfarande långsiktig potential, särskilt på kopparmarknaden, på grund av minskande kvalitet i gruvorna, underinvesteringar inom sektorn och ett ökat fokus på miljön som begränsar produktionen. Vi finjusterar våra koppar-prognoser för 2019 till 6 375 USD/t (6 500 USD/t) på grund av en långsammare återhämtning än vi antagit och sänker vår VPA med 4% för 2019p.

Upprepar Köp, sänker riktkursen till 265 SEK (270)

Aktien handlas till cirka 4-4,5x EV/EBITDA för 2018-20p jämfört med konkurrenternas 5,1x och senaste tolv månadernas snitt på 5,4x. Vår riktkurs på 265 SEK (270) är baserad på en summan-av-delarna med en rabatt på 10% och 5,4x EV/EBITDA för 2018-19p. Vi upprepar Köp.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:135,00 SEK
Pris:121,70 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-24 kl. 06:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-24 kl. 08:17.
Volvo BVOLV B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Stark resultatförbättring väntas, exklusive engångsposter

Volvo släpper rapporten för Q4 den 30 januari. Vi bedömer att marknadsutsikterna kommer att vara något dämpade till följd av en avmattning i efterfrågan samt Brexit. Orderingången väntas dämpas något både för lastbilar och CE, i huvudsak beroende på tuffa jämförelsetal. Rörelseresultatet väntas öka med 40%, delvis till följd av lättare jämförelsetal, men också före engångskostnaden på 7 miljarder SEK. En väntad nettokassa på 20 SEK per aktie öppnar upp för en extrautdelning. De skadeståndskrav som vi skrev om den 21 januari väntas inte ha någon materiell påverkan. Vi anser fortsatt att Volvo erbjuder attraktiva värden till P/E 9x (7x exklusive nettokassan). Vår riktkurs på 135 SEK är baserad på en konkurrentjämförelse och en kassaflödesvärdering.

Q4

Vi förväntar oss att orderingången för lastbilar sjunker med 14%, i huvudsak beroende på tuffa jämförelsetal i Europa. ACT-order indikerar också att jämförelsetalen blir tuffare i USA med en nedgång på 9% å/å. Rörelseresultatet väntas öka med 35% till 10,5 miljarder SEK, exklusive cirka 5,5 miljarder SEK netto i engångsposter. Engångsreserveringen på 7 miljarder SEK uppvägs till del av kapitalvinsten på 1,5 miljarder SEK från avyttringen av Momentum Dynamics. Rörelsemarginalen förväntas öka till 10,5% från 8% under Q4 2017.

Utrymme för extrautdelning

Volvos nettokassa väntas uppgå till 40 miljarder SEK eller 20 SEK per aktie trots reserveringen. Även om industrin är cyklisk och Volvo behöver upprätthålla en god kreditrating för sin kundfinansiering anser vi att det finns utrymme för en extrautdelning på minst 5 SEK utöver en ordinarie utdelning på 4,5 SEK.

Maknaderna toppar – Volvo mindre volatilt

Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader i Europa och USA. Vi förväntar oss att orderboken i USA ger stöd under 2019.  Orderjämförelser kommer att vara tuffa överlag, särskilt i Europa där Q4-order för 2017 gynnades av förköp inför en prishöjning som trädde i kraft den 1 januari 2018. En svagare lastbilsmarknad balanseras i viss grad av ökad serviceförsäljning. Vi förväntar oss också att produktionen kommer att löpa smidigare med färre flaskhalsar. Vi upprepar Köp och riktkursen 135 SEK.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 SEK
Pris:38,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-24 kl. 06:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-24 kl. 08:17.
Lundin MiningLUMI
Diagram

INFÖR RAPPORT

Ökande fokus på produktionsprofilen

Den kommande Q4-rapporten som publiceras den 14 februari bör vara relativt odramatisk givet att produktionsvolymerna redan har publicerats. Vi förväntar oss att investerare i högre grad kommer att fokusera på Lundins attraktiva produktionsprofil för de kommande åren och möjliga aktieåterköp bör utgöra ett golv för aktien. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 50 SEK (52).

Stabil produktion under Q4 redan känd

Vi förväntar oss att EBITDA för Q4 uppgår till 138 MUSD (inklusive 10 MUSD i negativ effekt från preliminära priser), upp från 101 MUSD i Q3 (38 MUSD i negativ effekt från preliminära priser). Lundin Mining meddelade den 15 januari att produktionen av de viktigaste metallerna höll en stabil nivå under Q4. Vi förväntar oss därför ett relativt odramatiskt fjärde kvartal. Vi har adderat 25 MUSD i finansiella kostnader för förtidsinlösen av obligationer.

Utsikter och möjliga aktieåterköp utgör golv

Den treåriga produktionsprognosen från november bekräftar bolagets attraktiva produktionsprofil. Samtidigt har ett aktieåterköpsprogram annonserats. Vi anser det vara klokt spenderade pengar och också att det utgör ett golv inte långt från nuvarande kursnivåer, så länge de ekonomiska utsikterna inte förändras. Förvärv är fortfarande på agendan, men det finns en brist på högkvalitativa projekt/gruvor till salu.

Fortsatt långsiktig potential

Vi ser fortsatt en långsiktig potential och särskilt för kopparmarknaden. Vi gör dock en mindre prognosjustering för kopparpriset för 2019p till 6 375 USD/ton (6 500 USD/ton) och sänker vinsten per aktie för 2018p till följd av kostnaderna för förtidsinlösen.

Solitt värde av tillgångar och attraktiv kopparexponering

Lundins Minings kassa (cirka 25% av marknadsvärdet), tillväxtambitioner och en attraktiv produktionsprofil skapar tillsammans potential för aktieägarna. Vår riktkurs på 50 (52) SEK är baserad på 2018-19p EV/EBITDA på 5,2x och vår NPV i vår summan-av-delarna värdering på 66 SEK, med 25% rabatt. Vi upprepar Köp.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:186,00 SEK
Pris:169,10 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-24 kl. 06:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-24 kl. 08:17.
CastellumCAST
Diagram

EFTER RAPPORT

En axel att vila mot

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 186 SEK (183) för att återspegla våra höjda NAV-estimat för 2019-2020p. Sedan 1997 har Castellum konsekvent höjt utdelningen och vi höjer vårt estimat för utdelning med 8-9% för 2019-2020p. Ledningens utsikter för en dämpad hyrestillväxt ska ses mot bakgrund av ett mycket starkt 2018, vilket ger tuffa jämförelsetal men med fortsatt positiva utsikter. Vi anser att risken i våra tillväxtestimat med 5-7% för 2019 finns på uppsidan.

Gradvis expansion över Norden

Vi estimerar Castellums regionala fördelning av värde till: Sverige (cirka 92%), Danmark (cirka 7%) och Finland (cirka 1%). Nettoavyttringar under inledningen av året medför tuffare villkor för att öka förvaltningsresultatet å/å enligt bolagets mål på 10%. Vi känner oss dock komfortabla med vd:s uttalande att investeringarna väntas ta fart under året.

Konsekvent utdelningstillväxt sedan 1997

Vi förväntar oss att Castellums konsekventa utdelningstillväxt fortsätter över 2020p. Hyrestillväxten väntas fortsätta en tid och de genomsnittliga finansieringskostnaderna sjönk med 10 punkter q/q till 2%.

Kommersiella hyror fortsätter att stiga

Den genomsnittliga portföljavkastningen var oförändrad på 5,3% q/q och vår bedömning är att avkastningskraven kommer att vara oförändrade under 2019. Dock slog fastighetsuppvärderingar våra förväntningar med 2,4% drivet av högre hyror. Ledningens kommentarer om en avtagande hyrestillväxt ska inte överdrivas då vi anser att utvecklingen kommer att vara positiv även under 2019. Nya investeringar väntas vara nästa trigger för upprevideringar av kassaflödet för 2019p.

Köp, riktkurs höjs till 186 (183)

Vi justerar våra antaganden för kassaflödet (FFO) 2019-2020 med -1% till +1% efter Q4-resultatet och de nyligen kommunicerade avyttringarna. Det bättre än väntade resultatet för Q4 2018 motverkas delvis av högre skatteantaganden för 2019-2020. Utdelningsestimaten höjs med 8-9% efter höjningen för 2018. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 186 (183).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 553,8 -0,6% 0,6% 5,5%
OMXS30 1 478,7 -0,5% 0,7% 5,0%
OMXH25 3 999,7 -0,3% 1,5% 8,5%
OMXC20 933,8 -0,5% 1,1% 4,7%
OSEBX 842,5 -0,5% 0,3% 5,4%
OMXBB 921,0 -0,1% 1,8% 5,4%
Dow Jones 24 575,6 0,7% 1,5% 5,4%
S&P500 2 638,7 0,2% 0,9% 5,3%
Nasdaq C 7 025,8 0,1% -0,1% 5,9%
SX5E 3 112,1 0,0% 1,1% 3,7%
DAX 11 071,5 -0,2% 1,3% 4,9%
CAC40 4 840,4 -0,1% 0,6% 2,3%
RTS 1 186,5 1,4% 2,9% 11,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,1 -0,6% -0,3% 13,6%
Guld 1 279,8 -0,2% -1,0% 0,1%
Silver 15,4 0,8% -1,0% -0,5%
Aluminium 1 877,5 0,5% 2,1% 0,4%
Bly 2 011,5 0,4% 3,0% 0,1%
Koppar 5 920,5 -0,1% 0,2% -0,7%
Nickel 11 615,0 0,0% 0,3% 9,6%
Zink 2 607,5 0,2% 4,7% 3,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 0,00 0,60 5,50
Sverige, 10 år 0,44 -0,30 0,70 -2,00
Norge, 10 år 1,76 0,00 0,10 1,50
Tyskland, 10 år 0,23 -1,30 0,00 -1,20
GB, 10 år 1,33 0,80 1,70 6,10
USA, 10 år 2,75 1,78 2,53 6,85
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,26 0,1% 0,1% 1,3%
USD / SEK 9,02 -0,1% 0,2% 1,7%
GBP / SEK 11,78 0,7% 1,8% 4,3%
NOK / SEK 1,05 0,0% -0,4% 2,6%
DKK / SEK 1,37 0,1% 0,0% 1,2%
CAD / SEK 6,75 -0,3% -0,6% 4,0%
CHF / SEK 9,06 0,1% -0,3% 0,7%
JPY / SEK 0,08 -0,3% -0,5% 1,8%
EUR / USD 1,14 0,2% -0,1% -0,5%
USD / JPY 109,64 0,2% 0,7% -0,1%
EUR / GBP 0,87 -0,6% -1,7% -2,9%
AUD / USD 0,71 -0,1% -0,7% 1,3%
USD / CAD 1,34 0,1% 0,8% -2,2%
GBP / USD 1,31 0,8% 1,6% 2,6%
USD / NOK 8,59 -0,1% 0,6% -0,8%
EUR / NOK 9,77 0,1% 0,4% -1,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna på Wall Street jobbade sig sakta men säkert uppåt under onsdagskvällen och stängde till slut i positivt territorium. Starka rapporter från bland andra Comcast, IBM och Procter & Gamble bidrog till uppgången.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,7 procent till 24.576. Det bredare S&P 500 ökade 0,2 procent till 2.639, medan tekniktunga Nasdaq Composite steg 0,1 procent till 7.025.

Sektorsvis var det dagligvaror som gick bäst med en uppgång på 1,2 procent medan energi tappade 1,0 procent.

Media- och telekomjätten Comcast rapporterade bättre siffror än väntat samt höjd utdelning. Aktien var upp 5,5 procent.

IBM lyfte 8,5 procent sedan IT-jättens rapport efter tisdagens stängning visade att både intäkter och vinst överträffade förväntningarna.

Den amerikanska konsumentvarugruppen Procter & Gamble var upp 4,9 procent efter att ha höjt sin intäktsprognos för helåret 2019.

Tesla sjönk med 3,8 procent vilket innebar tredje nedgångsdagen i rad för elbilstillverkaren som har tappat drygt 17 procent sedan beskedet förra fredagen att personalstyrkan ska minskas med 7 procent. På onsdagen skrev Bloomberg att Tesla ska minska antalet produktionstimmar för Model S och Model X.

På råvarufronten har USA hotat med att införa nya sanktioner mot Venezuelas oljesektor om den politiska situationen i landet förvärras, skrev Reuters. Oljepriset handlades ned marginellt under kvällen.

Under onsdagen pågick massiva demonstrationer i Venezuela där både anhängare till Nicolas Maduro och oppositionen deltog.

Räntan på tioårig amerikansk statsobligation var upp 1 punkt till 2,75 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde onsdagen med ett rejält nedställ, men återhämtade sig successivt under dagen för att åter vända ned under den sista handelstimmen sedan New York-börserna tappat en tidig uppgång.

På plus märktes bland andra Getinge och Astra Zeneca. Största sänke bland storbolagen var Kinnevik och Swedbank, i gott sällskap med Atlas Copco.

Millicom rasade tvåsiffrigt sedan budsamtalen med Lilac blåsts av.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 0,5 procent till 1.478,7. Aktier för drygt 16 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. I Frankfurt och Paris var motsvarande index marginellt under nollstrecket.

Högst upp i storbolagsindexet låg Getinge, som steg 2,6 procent. Uppåt var det även för Astra Zeneca, plus 0,9 procent, utan några uppenbara nyheter för dagen från något av bolagen.

Boliden adderade 0,6 procent med stöd av stigande basmetallpriser. Storbankerna Nordea och Handelsbanken klättrade nästan lika mycket.

Investmentbolaget Kinnevik backade på nytt, nu 1,9 procent, efter att storägaren Cristina Stenbeck tidigare flaggat för sitt utträde ur styrelsen. Ommöbleringar i toppen tyngde också Swedbank, där vd Birgitte Bonnesen tagit över ansvaret för den svenska bankverksamheten. Bankaktien förlorade också 1,9 procent.

Teleoperatören Millicom rasade över 10 procent sedan förvärvssamtalen med latinamerikanska Lilac avslutats utan något bud. Enligt tidigare medieuppgifter skulle Lilac ha övervägt att bjuda 7,6 miljarder dollar för Millicom, där Kinnevik är största ägare.

Fingerprint Cards var åter den överlägset mest handlade aktien i Stockholm. Handeln var svängig mot stora rörelser i båda riktningar. Vid stängning var kursen dock ned 17 procent. Trots detta ligger årets uppgång hittills på 58 procent.

Fastighetsbolaget Castellum rapporterade för fjärde kvartalet och överträffade på papperet analytikernas förväntningar. Samtidigt varande vd Henrik Saxborn för "en något trögare hyresmarknad". Aktien stängde 1 procent ned efter en stark utveckling under hösten.

Fastighetssektorn uppmärksammades även i Svenska Dagbladet, som skriver att bostadsutvecklare kan tvingas justera räkenskaperna och föra in bostadsrättföreningars skulder i balansräkningen. Flera bolag kan beröras men framför allt påverkas JM, som kan tvingas ta upp skulder på nära 9 miljarder kronor som nu ligger utanför balansräkningen, enligt tidningen.

JM och Besqab tappade 1,3 procent, Peab var ned 1,6 procent. Ett undantag i sektorn utgjordes av Oscar Properties, som steg 2,4 procent efter att ha sålt den sista lägenheten i projektet Nybrogatan 19.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Investor Köp 458 SEK na na
Bonava Behåll 115 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 Industri-PMI jan na 52.6
DE 09:15 PMI jan 51.1/51.9 51.5/51.6
EMU 10:00 PMI jan 51.4/51.5 51.4/51.2
USA 14:30 Nyanmälda arbetslösa na 213k/1737k
USA 15:45 Markit PMI jan na 53.8/54.4
USA 16:00 Ledande indikatorer dec -0.1 % 0.2 %
USA 17:00 Kansas City Fed Index na 3
ECB 13:45 Räntebesked 0.000 % 0.000 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Kitron ASA Inga tillkännagivanden
Novozymes DK0060336014 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Boliden SE0011088665 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 7
Castellum SE0000379190 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.