Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 29 januari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-01-29 kl. 08:06 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-01-29 kl. 08:10 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -0,6% OMXS30 -0,7% DJI -0,8% NASDAQ -1,1%
556,4 1 491,0 24 528,2 7 085,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Scatec Solar ASA Behåll 76 (71) NOK
Kone Behåll 43 (46) EUR
Ericsson Behåll 78 (76) SEK

SKF

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:181,00 SEK
Pris:149,55 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-29 kl. 12:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-29 kl. 14:26.
SKF BSKF B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket – något högre tillväxt än väntat

Resultatet för Q4 var något bättre än väntat. Den organiska tillväxten uppgick till 5% (4% förväntat) och bidrog till att försäljningen var 1% bättre än väntat samtidigt som rörelseresultatet var 5% bättre. Utsikterna sänktes till ”oförändrade” från ”något högre”. Den avtagande tillväxten och sänkta utsikter bekräftar den cykliska nedgången och bör inte komma som någon överraskning för någon. Utdelningen höjdes för första gången på 6 år, vilket var väntat men ändå positivt då det bekräftar att bolaget är i gott skick. Att resultatet och tillväxten var bättre än befarat möjliggör en uppstuds i aktiekursen, men med avmattningen bekräftad bedömer vi att estimaten förblir oförändrade som bäst. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 181 SEK.

Royal Unibrew

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:380,00 DKK
Pris:469,20 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-25 kl. 00:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-29 kl. 13:49.
Royal UnibrewRBREW
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q4: Sex nyckelpunkter inför 2019

Vi förväntar oss inga överraskningar inför Q4-resultatet. Vi prognosticerar 4,4% i organiskt tillväxt och en ökning av rörelseresultatet med 7,9%. Det skulle innebära en solid organisk intäktsökning med 9,4% under 2018 och en organisk ökning av rörelseresultatet med 20,2%. Bolaget har guidat för ett rörelseresultat för helåret på 1 315-1 340 MDKK och vårt estimat ligger inom det intervallet. Vi upprepar Minska och riktkursen 380 DKK.

Sex nyckelpunkter inför 2019

Följande punkter är viktiga inför utsikterna för 2019: 1) Royal Unibrew möter tuffa jämförelser jämfört med det gynnsamma vädret under 2018; 2) Kostnadsinflation kommer att sätta viss press på marginalerna. Vi förväntar oss att marginalen pressas med 80 punkter under 2019p; 3) Finland höjde skatter på öl från den 1 januari 2019, vilket väntas leda till en ökning av ölpriserna med 5%. Vi förväntar oss att volymen minskar med 1% under 2019p; 4) Försäljningen till konsument har hållits uppe, men konsumentförtroendet har varit under press de senaste månaderna; 5) Vi förväntar oss att Royal Unibrew fortsätter att investera i tillväxt, vilket innebär att marknadsföringskostnaderna kommer att minst vara på samma nivå som hittills; 6) Efter flera förvärv bedömer vi att aktieåterköpen kommer att bli lägre under 2019 för att möjliggöra lägre skuldsättningsgrad. Vi förväntar oss återköp på 200 MDKK för 2019p, jämfört med 400-500 MDKK de senaste åren. Sammantaget ger detta ett rörelseresultat för 2019p som är 6% lägre än konsensus. Vi upprepar Minska och riktkursen 380 DKK.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,00 EUR
Pris:5,63 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-29 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-29 kl. 11:07.
NokiaNOKIA SEK
Diagram

INFÖR RAPPORT

Solitt Q4-resultat på torsdag

Vi bedömer att Nokia äntligen kan komma nära konsensusförväntningarna och nå den lägre delen i helårsguidningens intervall, då USA-marknaden var relativt stark under Q4. Nokia kan också bekräfta bättre utsikter för de kommande kvartalen. Vi upprepar Köp och riktkursen 6 EUR.

Försäljning upp 1% i jämförbara enheter

Nokia förväntas visa en solid försäljning på 6,6 miljarder EUR under Q4, ner med 1% å/å. Nätverk väntas växa med 4% i jämförbara enheter med: 1) Ultrabredbandsnätverk upp med 5% genom utrullningen av 5G i USA; 2) Globala tjänster upp 5% å/å tack vare positiva trender inom Managed Services och nätverksimplementationer; 3) IP-nätverk och applikationer upp med 2%. Teknologidivisionen kan minska med 32% i jämförbara enheter efter en stor engångspost på 210 MEUR motsvarande period i fjol.

Underliggande marginal upp 80 punkter

Vi bedömer att Nokias resultat kommer att ligga nära konsensusförväntningarna och nå den lägre delen av helårsguidningen, då marknaden i USA var relativt stark under Q4. Sammantaget förväntar vi oss ett solitt resultat med: 1) Bruttomarginal upp med 100 punkter å/å till 42,4% (konsensus 41,7%); 2) Underliggande rörelsemarginal upp 80 punkter å/å till 15,9% (i linje med konsensus) tack vare starkare marginal inom nätverk (13,6% i underliggande marginal, upp 250 punkter, tack vare återhämtning i IP-routers/mobil). Sammantaget förväntar vi oss att den underliggande rörelsemarginalen bottnar omkring 5,9% vid årsskiftet och i den lägre delen av guidningen på cirka 6-9%.

Ledningen bör bekräfta förbättrade utsikter

Medan Ericsson nu ser att marknaden för radioaccessnät (RAN) växer med 2% 2019p och 5% för 2020p, bedömer vi att Nokia kan bekräfta förbättrade utsikter för de kommande kvartalen med en nätverksmarknad som återgår till tillväxt och bättre marginaler. Vi förväntar oss 3% i organisk tillväxt i år med 11,5% i underliggande rörelsemarginal och 8% i underliggande marginal för nätverk.

Attraktiv återhämtningsstory

Vi upprepar Köp och riktkursen 6 EUR (DCF med 9% WACC, underliggande rörelsemarginal 12%) och bedömer att aktien erbjuder en attraktiv återhämtningsstory utan krävande värdering.

Atlas Copco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:238,00 SEK
Pris:234,40 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-29 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-29 kl. 10:13.
Atlas Copco AATCO A
Diagram

UPPDATERING

Marginal för Vakuumteknik sjunker 2019

Vi blev uppmuntrade av att kompressororder accelererade under Q4 trots en avmattning i konjunkturcykeln, men vi förväntar oss en avtagande tillväxt under 2019p, om än med stabila marginaler. Vakuumteknik är huvudvärken, då halvledarorder fortsätter att falla. Marginalen hålls uppe väl, men då fallande halvledarorder börjar göra avtryck i försäljningen förväntar vi oss att marginalen sjunker. Vi är imponerade av Atlas Copcos högkvalitativa verksamheter och flexibilitet, givet det förväntar vi oss att vinsten per aktie faller 2019p. Vi bedömer att värderingsskillnaden mot Sandvik är för stor och föredrar Sandvik. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 238 SEK (225).

Kompressorer trotsar konjunkturen

Med stabil efterfrågan trotsade Kompressorteknik makroindikatorerna och orderingången steg med 7% organiskt, upp från 4% under Q3. Trots det förväntar vi oss en avtagande tillväxt under 2019p, men vi förväntar oss också en stabil marginal på 23%.

Vakuummarginal bör falla kommande år

Vakuumteknik var det stora bekymret inför rapporten, men var klart bättre än befarat även om den organiska orderingången var -17%. Halvledare står för omkring hälften av alla order och intäkter, och givet att industri också föll å/å bedömer vi att orderingången för halvledare föll med cirka 30%. Vi förväntar oss att försäljningen backar med 11% organiskt och att marginalen sjunker med 150 punkter. Då vi bedömer att marginalen för halvledare är mycket högre än snittet för affärsområdet bedömer vi att mixeffekten kan blir dramatisk.

Värderingsskillnaden mot Sandvik för hög

Även om vi blev imponerade av Atlas Copcos resultat och även om flexibiliteten som byggts in under många år för att hålla upp marginalen i en nedgång bedömer vi att tillägget av Vakuumteknik och avknoppningen av Epiroc gjort det mer cykliskt. Det kommer att ändras när andelen service ökar inom Vakuumteknik, men med Sandviks organisationsförändringar och stöd från gruvutrustning ser vi ingen anledning till den rejäla värderingsskillnaden. Atlas handlas till 13x 2020 EBIT jämfört med 8x för Sandvik. Vi fortsätter att föredra Sandvik över Atlas. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 238 SEK (225).

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:46,00 SEK
Pris:32,67 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-29 kl. 07:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-29 kl. 10:13.
SSAB ASSAB A
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket - strax under förväntningarna

Det planerade underhållet påverkade affärsområdet Specialstål till strax under förväntningarna. Starka siffror från SSAB i Europa. Solida Q1-utsikter med ökande volymer inom alla affärsområden samt stabila prisnivåer (ökande i USA, något minskande i Europa). Inga planerade underhållsstopp under det första halvåret av 2019 banar väg för goda utsikter över vinst. Vi förväntar oss en positiv aktiekursreaktion på grund av de solida utsikterna. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 46 SEK.

Q4 i linje

EBITDA för Q4 2018 rapporterades till 1 971 MSEK, 2,6% under Infront konsensus på 2 024 MSEK (KECH 2 089 MSEK). Det planerade underhållet sänkte resultatet med ungefär 765 MSEK (guidat för 680 MSEK och KECH prognos var på 730 MSEK). Ett starkt kassaflöde på 1 960 MSEK. SSAB Europa gick starkt med EBITDA på 1082 MSEK jämfört med marknaden på 882 MSEK. Föreslagen utdelning för 2018 uppgick till 1,5 SEK (1) per aktie, jämfört med koncensus på 1,39 SEK (KECH 1,5 SEK).

Solida utsikter för Q1 2019

Ett fortsatt starkt kassaflöde förväntas för första kvartalet 2019. Marknaden för plåt förväntas vara fortsatt stark i Nordamerika och i Europa förväntas den vara stabil. Den globala efterfrågan på Specialstål förväntas vara fortsatt stark under Q1 2019.

Handlas till finanskrismultiplar

SSAB handlas väl under historiskt intervall med en rekordlåg 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på cirka 4x, jämfört med det historiska intervallet på 6-8x. Vi upprepar Köp och riktkursen 46 SEK, baserat på 2018-2019p EV/EBITDA på 5,5x. Det kan jämföras med 3-årssnittet på 7x.

Bilia

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:83,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-28 kl. 14:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-29 kl. 08:10.
Bilia ABILI A
Diagram

INFÖR RAPPORT

Begagnatförsäljning förväntas ge stöd

Bilia kommer med Q4-rapporten den 8 februari. Vi förväntar oss viss motvind från nedgången i nybilsregistreringar och indikationen från Mekonomen att efterfrågan på service varit svag. Det operativa resultatet förväntas bli 249 MSEK jämfört med 278 MSEK. Nybilsregistreringar har lidit av införandet av ”bonus malus” och är ned 30% å/å, delvis till följd av lägre efterfrågan och delvis till följd av bonusbilar. Dock väntas efterfrågan på begagnade bilar delvis balansera nybilsförsäljningen något. Vi förväntar oss också mer information från övergången till IFRS16, vilket innebär att 2 miljarder SEK i operationell leasing kommer att inkluderas i nettoskulden, dock med neutral kassaeffekt. Vi upprepar Behåll och riktkursen 85 SEK.

Q4-siffror

Utsikten förväntas vara dämpad till följd av svagare nybilsregistreringar. Servicemarknaden förväntas också ha varit något svag och i linje med indikationen från Mekonomen som indikerade att det fina höstvädret och kalendereffekten vid jul innebar en väsentlig negativ motvind. Det väntas även ha påverkat Bilias serviceaffär. Dock väntas begagnatpriser ha gynnats av extrabeskattningen på nya bilar, särskilt EURO 6-bilar. Sammantaget förväntar vi oss att EBIT backar till 249 MSEK (278), exklusive avskrivningar och övervärden. Utdelningen förväntas vara oförändrad med 4,50 SEK per aktie.

Begagnatpriser får stöd av Bonus malus

Implementeringen av Bonus malus-systemet ökar skatterna på förbränningsmotorer medan hybrider och elbilar får en bonus. Det innebär att begagnade dieselbilar blivit mer konkurrenskraftiga, vilket ger värderingsstöd åt Bilias lager av begagnade bilar samt deras garanterade restvärden.

Mindre stöd från nya bilar framåt

Serviceförsäljningen väntas få stöd av de senaste årens starka nybilsförsäljning och märkesspecifika verkstäder som Bilia förväntas att gynnas av att bilarna blir allt mer tekniskt avancerade. Värt att ha i åtanke är att begagnatmarknaden är 10 gånger större än den årliga nybilsförsäljningen, en förändring av fordonsflottan sker därmed endast gradvis. Vi upprepar Behåll och riktkursen 85 SEK.

Concentric

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:131,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-28 kl. 16:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-29 kl. 08:10.
ConcentricCOIC
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q4

Concentric, en leverantör av pumpar och hydraulisk utrustning, har guidat för en EBIT-marginal på 22% för hela året och förväntar sig en positiv inverkan från att dual sourcing-kontraktet löper ut. Sammantaget förväntar vi oss en EBIT på 149 MSEK. Vi förväntar oss även att Concentric avslutar året med ett starkt kassaflöde och generar en nettokassa på nära 100 MSEK mot slutet av året. Vi upprepar riktkursen 145 SEK och rekommendationen Köp.

Kina en stor möjlighet för Alfdex

Concentrics 50/50 joint venture med Alfa Laval, Alfdex, har en enorm potential i Kina med tanke på deras åtgärdsplan för att förbättra luftkvalieten, Blue Sky Action Plan. Alfdex kommer att dubbla produktionskapaciteten av deras separator, som används för att rena vevhusgaser, under det första halvåret av 2019. Alfdex har mottagit deras första beställningar i Kina, inklusive en från Weichai, Kinas största tillverkare av motorer. Koncernen tillverkar även lastbilsmotorer och Alfdex separator för vevhusgaser är huvudvalet bland alla lastbilstillverkare i Europa och USA.

Marginal klart över målet

Med en EBIT-marginal på 22% är Concentric långt över målet på 16%. Trots att den europeiska marknaden ser ut att nå sin topp omkring 22,5% verkar det finnas utrymme för att förbättra marginalen i USA, där de redovisade en EBIT-marginal på 15,4% för 9 månader.  Vår riktkurs på 145 SEK är baserad på en konkurrentvärdering och en kassaflödesmodell (WACC 9,5%, EBITDA-marginal 22%, terminaltillväxt 3%). Vi upprepar Köp.

Novo Nordisk

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:290,00 DKK
Pris:300,85 DKK
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Chef Pharma
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-29 kl. 06:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-29 kl. 08:10.
Novo Nordisk BNOVO B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q4: Ozempics kardiovaskulära nytta

Novo Nordisk rapporterar Q4 den 1 februari och vi förväntar oss att fokus blir: 1) Ozempics chanser att få godkännande för påvisade nyttoeffekter avseende kardiovaskulära händelser; 2) Tidplanen för oral semaglutid; 3) Utsikterna för 2019. Vi förväntar oss en försäljningstillväxt på 5% och ett höjt rörelseresultat med 4%, med ingen marginalexpansion till följd av motvind från amerikansk prissättning och Medicare. Vi upprepar Behåll och riktkursen 290 DKK.

Ozempics kardiovaskulära nytta upp till debatt

En nyckelpunkt i samband med bokslutskommunikén är chansen för att FDA godkänner Ozempic för att reducera kardiovaskulära händelser. Vi bedömer att det är sannolikt (75%) att Ozempic får ett godkännande, men enbart för den delmängd diabetspatienter som redan har en etablerad kardiovaskulär sjukdom, vilket är en begränsning som vi anser att marknaden inte fokuserar på. Vi bedömer chansen som nära noll för att Ozempic ska få ett godkännande för patienter utan redan existerande kardiovaskulära sjukdomar. Vi förväntar oss att oral semaglutids kardiovaskulära studie, SOUL, kommer att drivas oavsett FDA:s beslut gällande Ozempic.

Vi förväntar oss en tillväxt på 4-5% för 2019

För 2019p förväntar vi oss en försäljningstillväxt på 4,7% i konstanta valutor, vilket är en fortsättning på den väntade tillväxten på 4,6% för 2018p. Vår förväntan är 1,5% över konsensusestimatet. Det verkar vara ett återkommande tema då valutamedvind ännu inte kommit in i konsensusestimaten. Vi bedömer att rörelseresultatet växer med 4% för 2019p, vilket är i linje med konsensus. Bruttomarginalen förväntas minska något och inkluderar en negativ effekt från US Medicare.

Prioriterad granskning av oral semaglutid?

En annan fråga för Novo Nordisk är om deras begäran om en påskyndad granskning av oral semaglutid kommer att beviljas. Vi kan även få se fas 2-data för hemofili-läkemedlet concizumab, även om förväntningarna är lågt ställda då uppförsbacke råder gentemot Hemlibra från Roche. Vi upprepar Behåll och riktkursen 290 DKK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 556,4 -0,6% -0,6% 5,9%
OMXS30 1 491,0 -0,7% -0,2% 5,8%
OMXH25 4 005,9 -1,2% -0,5% 8,7%
OMXC20 917,5 -0,4% -2,3% 2,9%
OSEBX 828,1 -1,1% -3,1% 3,6%
OMXBB 923,2 -0,1% 0,2% 5,6%
Dow Jones 24 528,2 -0,8% -0,7% 5,1%
S&P500 2 643,9 -0,8% -1,0% 5,5%
Nasdaq C 7 085,7 -1,1% -1,0% 6,8%
SX5E 3 163,2 0,0% 1,2% 5,4%
DAX 11 210,3 -0,6% 0,7% 6,2%
CAC40 4 888,6 -0,8% 0,4% 3,3%
RTS 1 178,9 -1,1% 0,7% 10,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 59,9 -2,8% -4,5% 11,4%
Guld 1 302,2 0,6% 1,8% 1,8%
Silver 15,7 2,0% 2,8% 1,4%
Aluminium 1 860,0 -0,3% 0,9% -0,5%
Bly 2 107,5 1,1% 5,2% 4,9%
Koppar 5 996,0 1,6% 0,7% 0,5%
Nickel 11 845,0 1,1% 1,5% 11,8%
Zink 2 699,5 2,4% 5,1% 7,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 0,10 -0,10 5,10
Sverige, 10 år 0,43 1,00 -3,30 -3,30
Norge, 10 år 1,76 2,30 -1,30 1,00
Tyskland, 10 år 0,21 1,00 -4,70 -3,00
GB, 10 år 1,28 -1,90 -2,40 1,40
USA, 10 år 2,74 -0,46 -4,02 6,09
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,10 0,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,35 0,5% 1,0% 2,2%
USD / SEK 9,05 0,1% 0,4% 2,1%
GBP / SEK 11,91 0,0% 2,4% 5,5%
NOK / SEK 1,06 0,2% 1,0% 3,9%
DKK / SEK 1,39 0,5% 1,0% 2,1%
CAD / SEK 6,83 0,2% 0,6% 5,2%
CHF / SEK 9,13 0,3% 1,0% 1,6%
JPY / SEK 0,08 0,5% 0,7% 2,5%
EUR / USD 1,14 0,3% 0,6% 0,0%
USD / JPY 109,28 -0,4% -0,3% -0,4%
EUR / GBP 0,87 0,4% -1,4% -3,2%
AUD / USD 0,72 0,0% 0,2% 1,8%
USD / CAD 1,33 0,0% -0,2% -2,9%
GBP / USD 1,32 -0,1% 2,0% 3,3%
USD / NOK 8,51 0,0% -0,7% -1,7%
EUR / NOK 9,73 0,3% 0,0% -1,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna inledde veckan med breda nedgångar. En svag rapport från Caterpillar samt sänkt prognos från Nvidia bidrog till måndagens nedgångar.

Under kvällen kom beskedet att handelssamtal mellan USA och en handelsdelegation från Kina kommer att hållas i Washington under onsdag och torsdag.

Dow Jones industriindex stängde ned 0,8 procent till 24.528 och breda S&P 50 var ned 0,8 procent till 2.643. Tekniktunga Nasdaq Composite hade backat 1,1 procent till 7.085.

Sektorsvis gick fastigheter bäst medan IT och kommunikation tillhörde förlorarna.

Från bolagshåll har verkstadskoncernen Caterpillar redovisat ett klart sämre resultat för det fjärde kvartalet än väntat. Bolaget framhöll att Kinaefterfrågan inom segmentet Construction Industries var lägre. Dessutom förväntas endast en "måttlig" försäljningsökning för koncernen under 2019. Aktien handlades ned 9,2 procent.

Chiptillverkaren Nvidia rasade 14 procent sedan bolaget sänkt prognosen för det fjärde kvartalet i räkenskapsåret som tar slut den 27 januari 2019.

I halvledarsektorn backade även AMD, som släpper kvartalsrapport efter tisdagens stängning, med 8 procent.

Apple sjönk 0,9 procent inför tisdagens kvartalsrapport. Enligt Financial Times finns det en stor osäkerhet bland analytiker när det gäller iPhone-försäljningen under det gångna kvartalet. Apples vd Tim Cook varnade redan i början av januari att bolagets intäkter för årets sista tre månader sannolikt kan falla med upp till fem procent.

Bland övriga tech-bolag var Facebook ned 1 procent, medan Amazon sjönk 2 procent. Båda bolagen släpper sina rapporter i veckan.

WTI-oljan sjönk 2,9 procent på måndagen till drygt 52 dollar efter svaga industrisiffror från både USA och Kina, vilket kan leda till minskad efterfrågan, enligt CNBC. Senare på måndagskvällen meddelade Vita huset att USA har infört sanktioner mot Venezuelas statliga oljebolag, PDVSA.

Räntan på tioårig amerikansk statsobligation var ned 2 punkter till 2,74 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

En stark rapport från Atlas Copco fick Stockholmsbörsen att vända upp med industribolag i förarsätet efter en negativ inledning på dagen. Men börshumöret sjönk succesivt inför öppning av New York-börserna som inledde måndagens handel med breda nedgångar. I Stockholm tyngde SSAB och Ericsson index, medan Atlas Copco var en av få ljusglimtar.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 ner 0,7 procent till 1.491. Aktier för drygt 16 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen. Utvecklingen var liknande på de ledande Europabörserna som var ned 0,6-0,9 procent.

I Stockholm var Atlas Copco A den mest omsatta aktien efter att bolaget presenterat en rapport där såväl intäkter som vinst och orderingång nådde rekordnivåer och som överträffade den genomsnittliga analytikerförväntningen enligt Infront Datas sammanställning. Aktien fördes upp 2,2 procent.

Ericsson som stod för en uppgång på fredagen efter sin kvartalsrapport rekylerade ner 2,5 procent och gjorde därmed SSAB, som var ner lika många procent, sällskap i botten av OMXS30-indexet där även Investor och Hexagon syntes.

I den röda änden av OMXS30 fanns även Telia som fortsatte på den inslagna vägen efter fredagens rapport och backade 0,2 procent. DNB Markets har höjt rekommendationen för teleoperatören till behåll (sälj) medan ABG däremot har nedgraderat aktien till sälj (köp) och Carnegie har sänkt till behåll (köp).

Industridistributören Ahlsell, som också var en av de mest omsatta aktierna, steg 3 procent till 54:20 kronor. Styrelsen i bolaget rekommenderar enhälligt budet från riskkapitalbolaget CVC på 55 kronor per aktie.

Klädbolaget MQ har lanserat ett åtgärdsprogram för att stärka bolagets långsiktiga resultat och kostnadseffektivitet. Programmet väntas stärka resultatet med 50 miljoner kronor under kommande bokföringsår. Aktien handlades upp 3,6 procent på beskedet.

Speloperatören Kindred handlades 1,6 procent högre. Dagens Industri rekommenderar köp i Kindred, som tidningen kallar en ratad aktie att hålla i när det blåser. Kindred har även inlett ett strategiskt partnerskap med Mohegan Sun Pocono i delstaten Pennsylvania i USA. Avtalet ger Kindred möjlighet att erbjuda både onlinespel och sportsbetting online såväl som offline.

Bland fastighetsbolagen steg Catena 5,5 procent, Cibus var upp 2,8 procent och Platzer stärktes 1,3 procent. Pareto har tagit upp bevakningen av bolagen med rekommendationen köp.

Medicinteknikbolaget S2Medical steg inledningsvis brant under relativt hög omsättning, men vände tvärt strax före lunch. Kriminologiprofessorn och aktieinvesteraren Leif GW Persson har i december sålt hela sitt innehav, 140.000 aktier, i plåsterbolaget. Till Dagens industri säger Leif GW person att han har sålt aktierna till närstående. Aktien, som klättrat 44 procent sedan årsskiftet, rasade 32,5 procent på måndagen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Swedbank
SSAB Köp 46 SEK
Billerud Korsnäs Minska 95 SEK
SKF Köp 181 SEK
Autoliv Minska 65 USD

Makro idag

Period Estimat Föregående
US 14:30 Handelsbalans varor dec
US 16:00 Hushållens konfidensindikator jan 125.0 128.1 / 171.6 / 99.1
UK Omröstning brexitprocessen

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Royal Unibrew DK0060634707 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3
Bilia SE0009921588 5
Concentric SE0003950864 Inga tillkännagivanden
Novo Nordisk DK0060534915 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.