Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 30 januari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-01-30 kl. 08:17 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-01-30 kl. 08:20 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,9% OMXS30 0,8% DJI 0,2% NASDAQ -0,8%
561,4 1 502,7 24 580,0 7 028,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Atlas Copco Behåll 238 (225) SEK

Getinge

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:86,38 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefsanalytiker, chef medtech utrustning & tjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 13:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 16:21.
Getinge BGETI B
Diagram

EFTER RAPPORT

Äntligen bättre än förväntningarna, men svag orderingång

Getinge levererade ett resultat för Q4 som slog förväntningarna och notera att EBITA för Q4 var 53% av helårsresultatet. Det drevs av en stabilisering av bruttomarginalen som var under press 2018. Orderingången var lägre än förväntningarna och ned å/å. Sammantaget var det en positiv rapport och vi ser en viss uppsida i aktien. Notera dock att visibiliteten för 2019 är låg och att jämförelsetalen under första halvåret är krävande. Pressen på bruttomarginalen verkar ha bottnat under Q3 2018. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 94 SEK.

Q4: Orderingången lägre men bättre resultat

Orderingång, försäljning och justerad EBITA blev -7,5%, -1,2% och +10,1%, jämfört med konsensusförväntningarna. De viktigaste punkterna var: 1) Orderingången var 7,5% lägre än förväntan, men Getinge uppgav att de fått signaler från kunder om en tilltagande orderingång under kommande månader; 2) Försäljningen var 1,2% under förväntan och upp 2,4% organiskt; 3) Den justerade bruttomarginalen uppgick till 48%, vilket var en förbättring från Q3. Under kapitalmarknadsdagen uppgav vd att Q3 skulle vara botten, men konsensus var uppenbarligen betydligt mer försiktigt. Dock väntas motvind från mixeffekter under 2019 vilket gör att marginalutvecklingen inte behöver bli imponerande under 2019 å/å; 4) Justerad EBITA-marginal på 10,1%, vilket var bättre än väntat. Q4 är det viktigaste kvartalet med 53% av helårets EBITA. Äntligen ett resultat som slog förväntningarna efter många kvartal drivet av bättre bruttomarginal. Positivt.

Låg visibilitet för 2019

Getinge levererade ingen riktig prognos för 2019, vilket vi inte heller förväntade oss. Den enda indikationen vi fick var deras mål på medellång sikt, genomsnittlig organisk tillväxt på 2-4% samt >10% VPA CAGR. VPA-tillväxten är dock meningslös då basen är 2016, ett år som påverkades mycket av engångskostnader. Vår riktkurs på 94 SEK är beräknad med en 25% diskontering jämfört med konkurrenterna för att reflektera Getinges historik samt deras låga transparens. Vi upprepar Behåll.

Veidekke

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 NOK
Pris:92,80 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 06:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 15:23.
VeidekkeVEI
Diagram

INFÖR RAPPORT

Stark orderingång och marginaler på rätt väg

Vi upprepar Köp och riktkursen 105 SEK inför Q4-resultatet den 7 februari. För bostadsutvecklingsverksamheten har Veidekke redan kommenterat att Norge har en stabil utveckling q/q, medan Stockholm noterat en förbättring. Mer viktigt är dock att vi förväntar oss fler signaler från den norska byggverksamheten att de tidigare lönsamhetsproblemen är under kontroll. Gynnsamma jämförelsesiffror under 2019p är en huvudanledning till den starka återhämtning i vinst per aktie som vi förutspår, upp med 90% å/å.

Stark orderbok väntas fortsätta under 2019

Veidekkes orderbok för Q3 var upp 6% å/å och för Q4 förväntar vi oss starkare orderingång q/q, hjälpt av den stora ordern på 2 miljarder SEK från Geely för deras innovationscenter i Göteborg. Därutöver ger intäktsvisibiliteten stöd, tack vare den gradvisa geografiska expansionen i Norden, vilket gör de mindre beroende av en enskild marknad.

Norska byggverksamheten lyfter marginalen

När Veidekke gick ut med en vinstvarning för Q2, efter problemen i den norska byggverksamheten och lärdomar från nordiska konkurrenter visar att de initiala estimaten för att få ordning på problemen sällan är tillräcktligt väl tilltagna, blev vi positivt överraskade över att inga nya nedskrivningar gjordes under Q3. I tillägg bedömer vi att bolaget har blivit mer noggranna i utvärderingen av vissa kunder, vilket gör att de specifika orsakerna till nedskrivningarna inte behöver upprepas. Detta, i kombination med Veidekkes historik, är huvudanledningen till våra högre EBIT-marginaler för 2019-2020p för 3,6% och 4,2% (jämfört med 1,8% 2018 och tioårssnitt på 3,5%).

Q4 den 7 februari

Våra förväntningar inkluderar en orderingång på 10,5 miljarder NOK, försäljning på 9,1 miljarder NOK, EBIT på 343 MNOK, VPA på 2,5 NOK och en utdelning på 5 NOK. Medan orderingången väntas öka under Q4 å/å, väntas EBIT minska väsentligt till följd av positiva engångsposter under föregående år.

Köp och riktkursen 105 NOK upprepas

Vi upprepar 2018-2020p VPA och utdelning per aktie. Vår riktkurs är baserad på 11,5x 2019p EV/EBIT. Vi upprepar Köp och riktkursen 105 NOK.

Wärtsilä

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,00 EUR
Pris:14,98 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 13:24.
WärtsiläWRT1V
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket – stark orderingång men svag marginal

Wärtsilä rapporterade order på 1 874 MEUR, +24% å/å och 11% över konsensus, vilket inte var överraskande med hänsyn till kommunicerade order efter att konsensusestimaten sammanställts. Dock var även orderingången inom Services mycket stark, drivet av scrubbers. Intäkterna på 1 532 MEUR var upp 6% å/å, men 4% lägre än förväntan, främst till följd av Energy. Underliggande EBIT på 248 MEUR med marginalen 16,2% missade konsensus med 10%. Efterfrågan under 2019 förväntas vara i linje med förra året och de solida utsikterna för Energy och Marine var något svagare än förväntat. Bolaget lanserar nu ett besparingsprogram på 100 MEUR, med en omstruktureringskostnad på 75 MEUR, för att kompensera för bolagets upplevda marknadsosäkerhet. Genom stark orderingång och kostnadsbesparingar förväntas konsensusestimaten att öka något, även om ordertillväxten möter motvind under 2020p. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 16 EUR.

Loomis

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:370,00 SEK
Pris:297,40 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Chef Support Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 08:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 11:00.
Loomis BLOOM B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första kommentar

Som vi flaggat för har de Gula västarna påverkat de europeiska marginalerna och den redovisade EBIT-marginalen som var 3% under konsensus beror till stor del på det. USA levererade emellertid i stor utsträckning enligt förväntan. Slutligen förväntar vi oss att det meddelade förvärvet i Tyskland ökar Loomis lokala marknadsandel till 35%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 370 SEK.

Q4-resultatet påverkat av de Gula västarna

Loomis försäljning var i linje med förväntningarna på 4 956 MSEK (cirka +14%), inklusive 3% organiskt. Men, som vi tidigare varnat för, var EBIT 3% under konsensus på 593 MSEK, delvis på grund av de Gula västarna i Frankrike.

Attraktiv värdering

Loomis erbjuder tillväxt till ett bra pris. Vår riktkurs är baserad på ett P/E-tal på 15,5x för 2019p, vilket reflekterar en tillväxt av kassaflödet under de kommande åren (avkastning från SafePoint och M&A-investeringar). Framtida förvärv bör dessutom fortsätta att gynna bolagets ROE. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 370 SEK.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:241,50 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 10:38.
Intrum JustitiaIJ
Diagram

EFTER RAPPORT

Underliggande EBIT 8% bättre än konsensus

Både Intrums rapporterade och underliggande rörelseresultat var bättre än förväntningarna med stark tillväxt inom CMS samt en CMS-marginal som hålls uppe väl. Dock, de återkommande jämförelsestörande posterna och den högre finansieringen är något avskräckande vid den första anblicken. Vi förväntar oss att aktien handlas något bättre än marknaden. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 285 SEK.

Rapporterad EBIT 2% bättre

Intrums operativa rörelseresultat var 1 003 MSEK, vilket var 2% bättre än konsensförväntningarna. Justerat för engångsposter och omvärderingar var underliggande EBITDA 8% bättre än konsensusförväntningarna. Rapporterat rörelseresultat påverkades positivt med 76 MSEK från omvärderingar, men negativt av engångsposter på 309 MSEK. Intäkter inom CMS var 6% bättre än förväntan och marginalen blev 27,3 % (konsensus 26,6%). Intäkter från Finansiella tjänster var 6% bättre än förväntan med en starkare marginal på 60,8% (konsensus 53,7%). Finansnettot var 7% högre än konsensus under kvartalet. Den föreslagna utdelningen är 9,50 SEK.

Värdering

Vi värderar Intrum enligt en DCF-modell. Baserat på våra estimat för 2020p handlas Intrum för närvarande till EV/EBITDA på 8,9x och P/E på 8x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 5,9-6,3% för 2019-2020p. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 285 SEK.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:135,00 SEK
Pris:126,50 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 07:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 09:58.
Volvo BVOLV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Delade åsikter

Volvos Q4-rapport är i linje med vår prognos gällande orderingången på lastbilar samt intäkter, men svagare än konsensus prognos gällande orderingången, där skillnaden förklaras med en svagare orderingång på lastbilar i USA. Försäljningen var över förväntan, medan EBIT-marginalen på 10% var något under våra estimat på 10,5%. Starka kassaflöden genererade en nettokassa på 21 SEK per aktie i slutet av året. En extrautdelning på 5 SEK utöver den vanliga utdelningen på 5 SEK föreslås. Vår riktkurs på 135 SEK är baserad på en konkurrentjämförelse och en kassaflödesvärdering (WACC 10%, TG-rat 3%, EBITDA-marginal 11%). Vi upprepar Köp.

Orderingång Q4

Orderingången för lastbilar gick ned med 14%, vilket var i linje med våra estimat, men svagare än konsensus estimat. Skillnaden förklaras av en svagare orderingång i USA, en minskning med 24%. I Europa minskade orderingången med 14%, men det var mer förväntat på grund av den hårda konkurrensen. I VCE förbättrades orderingången med 9%, vilket var starkare än väntat och förklarades av en starkare kinesisk marknad. Orderingången för Penta sjönk med 19%.

Försäljning och EBIT

Försäljningen var något starkare än väntat, främst tack vare en stark CE-försäljning. EBIT-marginalen uppgick till 10% jämfört med vår prognos på 10,5%.

Nettokassa

Starka kassaflöden på 15,5 miljarder SEK genererade en nettokassa på 21 SEK per aktie i slutet av året. En extrautdelning på 5 SEK utöver den vanliga utdelningen på 5 SEK föreslås av styrelsen.

Maknaderna toppar – Volvo mindre volatilt

Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader i Europa och USA. Vi förväntar oss att orderboken i USA ger stöd under 2019. Orderjämförelser kommer att vara tuffa överlag, särskilt i Europa där Q4-order för 2017 gynnades av förköp inför en prishöjning som trädde i kraft den 1 januari 2018. En svagare lastbilsmarknad balanseras i viss grad av ökad serviceförsäljning. Vi förväntar oss också att produktionen kommer att löpa smidigare med färre flaskhalsar. Vi upprepar Köp och riktkursen 135 SEK.

Telenor

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:140,00 NOK
Pris:165,95 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 09:50.
TelenorTEL
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket

Telenor rapporterade ett justerat EBITDA 3%/5% under KECH/konsensus estimat för Q4. Organiska tjänsteintäkter och justerad EBITDA sjönk med 0,7% samt 2,9% respektive. EBITDA i Norge och Sverige kom in på -3%/-2% och +2%/-1% jämfört med KECH/konsensus, respektive. Ökningen av utdelningen å/å var i linje med förväntan. Telenor introducerar en skuldsättningsgrad 1,5x-2x EBITDA och söker mandat för återköp på 3%. Prognosen för 2019 ligger på 0-2% organisk tjänsteintäktstillväxt och 1-3% organisk EBITDA-tillväxt (båda exklusive verksamheten i Thailand), och capex på 16-17 miljarder NOK. Vi estimerar mindre nedjusteringar av konsensus till följd av rapporten.

Prestation

Jämfört med KECH-estimaten, kommer de största positiva förändringarna av EBITDA från Danmark (15%), Bangladesh (3%) och Sverige (2%) och de största negativa förändringarna från Myanmar (-29%), Broadcast (-14%) samt Thailand (-9%).

Utsikter för 2019

Telenor guidar för en lokal tjänsteintäktstillväxt på 0-2% (KECH 1,3%) och lokal EBITDA-tillväxt på 1-3% (KECH 2,8%), båda är exklusive Thailand.

Värdering

Vi har en Minskarekommendation med riktkursen 140 NOK, som reflekterar vår DCF-baserade summan-av-delarna med en kapitalkostnad på 7,5-15,5% beroende på marknad.

SEB AB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:90,90 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 09:50.
SEB ASEB A
Diagram

EFTER RAPPORT

Starkt resultat i en besvärlig marknad

SEB visar styrka i en marknad där många andra har det kämpigt. Banken starka provisionsnetto stöds av aktiviteter inom investment banking, dock är frågan hur pipeline ser ut givet den stigande konjunkturoron. Det starka tradingnettot under kvartalet visar att SEB:s övervikt mot aktier och valuta, istället för Fixed Income, har hjälpt SEB att navigera i den typ av marknad som sågs under det fjärde kvartalet. Den starka kapitalsituationen är också en välsignelse för investerare och frågor kommer att komma angående överskottsbufferten. Vid en första anblick förväntar vi oss att aktien stiger med 5%. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 94 SEK.

Resultat före skatt 5% bättre

Resultatet före skatt blev 5 768 MSEK, vilket var 5% bättre än konsensusförväntningarna. Totala intäkter uppgick till 11 744 MSEK (2% bättre än förväntat). Räntenettot på 5 215 MSEK var 2% lägre än förväntningarna medan provisionsnettot på 4 848 MSEK var 4% bättre där Investment Banking bidrog starkt under kvartalet medan förvaltningsavgifter sjönk å/å. Tradingnettot som uppgick till 1 512 MSEK var 11% bättre än förväntningarna. Kostnaderna uppgick till 5 561 MSEK, 1% lägre än konsensus, och blev 21,9 miljarder SEK för helåret vilket var lägre än kostnadsmålet på 22 miljarder SEK. Kreditförlusterna var 11% högre än konsensus och uppgick till 413 MSEK.

Kapital

CET1-kvoten uppgick till 17,6% vid årsskiftet jämfört med förväntade 17,2%. Banken bedömer att kapitalkravet vid årets slut uppgår till 14,9%. Det medför en buffert på 270 punkter jämfört med ledningens mål på 150 punkter. Den föreslagna utdelningen på totalt 6,50 SEK är något högre än förväntningarna som låg på 6,36 SEK.

Värdering

SEB handlas till P/E 2020p 11x och P/TBV på 1,33x enligt våra estimat, jämfört med konkurrenternas 10,6x och 1,36x. Vår förväntade direktavkastning uppgår till 7,1-7,4% för 2019-2020p. Vi värderar SEB enligt en summan-av-delarna. Vi upprepar Behåll och riktkursen 94 SEK.

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:46,00 SEK
Pris:34,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 06:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 08:20.
SSAB ASSAB A
Diagram

EFTER RAPPORT

Tillfredsställande utsikter

SSAB:s justerade resultat för Q4 var i stort sett i linje med förväntningarna, i ett kvartal som belastats av underhållsstopp. Bolaget gav solida utsikter för Q1, med ökande volymer inom alla affärsområden och stabila priser på koncernnivå (ökande i USA och något lägre i EU). Inga underhållsstopp planeras för första halvåret 2019. Detta, i kombination med utsikterna, bådar gott inför Q1-resultatet. Vi upprepar Köp och riktkursen 46 SEK.

Underliggande resultat något över förväntan

EBITDA för Q4 blev 1 971 MSEK, vilket var 2-3% under konsensusförväntningarna. Q4 var ett utmanande kvartal med flera underhållsstopp, vilka belastade resultatet med 765 MSEK. I tillägg belastade det förlängda stoppet inom Specialstål resultatet med 100 MSEK, men det motverkades av en försäkringsersättning på 100 MSEK för SSAB Europa. Justerat för alla engångsposter bedömer vi att EBITDA för Q4 var 2-3% bättre än konsensus.

Solida utsikter för Americas och Specialstål som väntat…

SSAB förväntar sig fortsatt stark kassaflödesgenerering i sina utsikter. Inför Q1 förväntar de sig fortsatt stark efterfrågan i Nordamerika och för Specialstål. I Europa förväntas efterfrågan vara relativt stabil. Snittpriserna förväntas vara stabila q/q under Q1 och de förväntar sig att alla affärsområden har högre leveranser under Q1 2019 jämfört med Q4 2018.

…kompenserar för potentiellt svagare Europa

Q4-resultatet och de starka utsikterna för Q1 bekräftade våra estimat och vi ser fortsatt en solid utveckling för SSAB Americas och SSAB Specialstål, vilket borde kompensera för ett potentiellt svagare SSAB  Europa.

Handlas till finanskrismultiplar

SSAB handlas väl under historiskt intervall med en rekordlåg 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på cirka 4,5x för 2019-2020p, jämfört med det historiska intervallet på 6-8x. Vi upprepar Köp och riktkursen 46 SEK som baseras på 2019p EV/EBITDA på 5,5x. Det kan jämföras med konkurrenternas snitt på 6x.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:39,93 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 06:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 08:20.
TeliaSoneraTLSN
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4 – Ett lågvattenmärke

Vi anser att Q4 var ett lågvattenmärke när det gäller den sjunkande EBITDA-nivån, vi förutser förbättrade trender under 2019 och betydande besparingseffekter från det pågående omvandlingsprogrammet. Vi sänker EBITDA-marginalen men höjer kassaflödesestimaten cirka 4% efter en optimistisk prognos för 2019. Vi upprepar Köp och riktkursen 47 SEK.

Svagt Q4

Telias Q4-rapport uppvisade otvivelaktigt negativa överraskningar gällande EBITDA i Sverige och Finland, tjänsteintäkterna var i linje med förväntningarna medan kassaflödet, både under Q4 samt prognosen för 2019, var över våra prognoser.  Det svenska EBITDA-resultatet kommer att vara under fortsatt press i år, men gynnas av rörelsekostnadsbesparingar på 3% samt prisjusteringar. Dessutom kommer det att ske minskningar av personalen på alla marknader under våren.

Förändringar av estimat

Vi behåller tjänsteintäkterna oförändrade, sänker koncernens EBITDA med 1% men höjer det operativa kassaflödet med cirka 4% för 2019-20p. Vi sänker även justerad VPA med cirka 11% för samma år.

Vi upprepar Köp och riktkursen 47 SEK

Den svaga aktiekursen samt den blygsamma höjningen av utdelningen leder till att direktavkastningen ökar till 6%, plus en ytterligare effekt på 3% från det pågående aktieåterköpsprogrammet. Den kommande kapitalmarknadsdagen i slutet av mars kan bli en katalysator på grund av en ökad insyn i kostnadsbesparingen. Vår värdering grundas på en kassaflödesbaserad summan-av-delarna med ett avkastningskrav på 7,5%-9% beroende på affärsområde, vilket ger en riktkurs på 47 SEK 12 månader framåt. Vi upprepar Köp och riktkursen 47 SEK.

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:72,75 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 06:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 08:20.
Peab BPEAB B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Starka marginalförväntningar

Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK inför Q4-rapporten, som offentliggörs den 8 februari. Tuffa jämförelsetal tyder på att orderingången sannolikt kommer att minska å/å, även om vi noterar att orderingången var rekordhög under Q3. Vidare beräknas kommunicerade kommersiella fastighetsaffärer under Q4 ha en positiv inverkan på nettoskulden. Vi gör mindre positiva revideringar på 2018-20p VPA.

Väl diversifierade

Peabs orderingång under Q3 på 48 miljarder SEK var rekordhög, upp 25% jämfört med Q3 föregående år (+1% jämfört med föregående kvartal). Vi förväntar oss därmed att orderingången för Q4 blir något svagare å/å. Peabs närvaro inom alla typer av konstruktion och marknadens sencykliska karaktär ger stöd åt orderingången.  Trots att kvartalsvisa jämförelser av orderingång blir svårare i framtiden, förväntar vi oss att den absoluta nivån förblir stark.

Marginalerna starka även i fortsättningen

Enligt vår bedömning förväntas PEAB:s EBIT-marginaler på strax under 5% kvarstå över tid. En viktig orsak är att Peab valt åter fokusera på små/medelstora projekt, vilket har sänkt företagets operativa och finansiella riskprofil, i kombination med ett solitt genomförande av projekt.

Q4-rapporten den 8 februari

Våra viktigaste förväntningar är orderingången på 10,7 miljarder SEK, försäljning på 16,9 miljarder SEK, EBIT på 889 MSEK, VPA på 2,44 SEK samt utdelning på 4,25 SEK. Peab levererar ingen formell prognos för företaget utan hänvisar mer till hur marknaden ser ut framöver. Över hela Norden och de olika segmenten förväntar vi oss i stort sett oförändrade utsikter q/q.

Köp och riktkursen 95 SEK upprepas

Vi justerar vinst per aktie för 2018-20p inom intervallet 0 till +1% och behåller utdelningen oförändrad. Vår höjda riktkurs på 95 SEK härstammar från en summan-av-delarna-värdering samt en jämförande konkurrentvärdering. Peab handlas till ett P/E-tal på 9,7x, EV/EBIT på 9,1x för 2019p och en direktavkastning på 5,8% för 2018p, jämfört med de historiska medelvärdena 11,3x, 8,1x samt 5% respektive. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 95 SEK.

Neste

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:87,00 EUR
Pris:79,92 EUR
Analytiker:Matteo Bonizzoni, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-29 kl. 13:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 08:20.
NesteNESTE
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q4: Rörelseresultat över 1,4 miljarder EUR

Q4 är ett underhållsintensivt kvartal för Neste. Faktum är att de prognosticerade kostnaderna uppgår till 50 MEUR inom Oil Products och 100 MEUR inom Renewable Products (höjd kostnad från 80 MEUR under Q3) på grund av en större ombyggnation av Singapore-anläggningen. Vi förväntar oss dock att starkare marginaler inom Oil Products och mestadels även inom Renewable Products leder till ett starkt kvartal.

Antaganden och estimat

På detaljerad nivå: 1) Vi förväntar oss 77 MEUR i EBIT för Oil Products; 2) Nestes hemsida rapporterar en hög snittmarginal för Q4 på 600 dollar per ton, vilket är väl över snittet på 380 dollar per ton under Q3. Vi förväntar oss att volymerna överstiger 600 000 ton under Q4, då volymer byggts upp inför underhållsstoppet. Inklusive 16 MEUR inom Retail, förväntar vi oss att konsoliderad och jämförbar EBIT uppgår till 351 MEUR.  Vi upprepar Köp och riktkursen 87 EUR.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:150,05 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 06:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 08:20.
NCC BNCC B
Diagram

EFTER RAPPORT

Oväntat stor utdelningssänkning

NCC:s orderingång var bättre än förväntat och orderboken är upp 10% å/å med stabila marknadsutsikter. Dock är lönsamheten återigen otillfredsställande och utdelningen sänks med 50% till 4 SEK per aktie, vilket ger en direktavkastning under 3%, väsentligt under konkurrenterna. Även om estimatändringarna för 2019-2020p blir begränsade bör utdelningssänkningen ha en mer betydande negativ inverkan. Vi förväntar oss att aktien underpresterar i närtid. Vi upprepar Behåll och riktkursen 150 SEK.

Stark orderingång och stabila marknadsutsikter

Orderingången för Q4 slog våra förväntningar med 8% och orderboken är upp med 10% å/å. Dock var EBIT mycket sämre än väntat på 275 MSEK, jämfört med konsensusförväntningarna på 469 MSEK. Även om vi till viss del tror att det kan finnas ytterligare omstruktureringskostnader för att ledningen ska kunna starta 2019 med ett blankt papper är det återigen en påminnelse om det inne finns några snabba lösningar då ledtiden är lång inom byggindustrin.

Oväntat stor utdelningssänkning

Utdelningen för 2018 på 4 SEK kan jämföras med våra, och konsensus förväntningar, på 8 SEK per aktie. En sådan stor sänkning är helt klart den stora besvikelsen i Q4-rapporten och kommentarer under telefonkonferensen kommer att vara kritiska för att kunna bedöma signalerna från den sänkta utdelningen. NCC:s vd har varit tydlig med att den svaga lönsamheten primärt har berott på interna problem. Med stark orderingång och stabila utsikter förväntar vi oss därför att konkurrenterna gör bättre ifrån sig.

Begränsade estimatändringar

Efter telefonkonferensen kommer vi att se över vinstestimaten för 2019-2020. Initialt bedömer vi dock att estimaten kommer att revideras ned något. Med en kraftigt sänkt utdelning och en nivå som är väsentligt lägre än konkurrenterna (t ex Peab och Veidekke)  bedömer vi att aktien kommer att underprestera i närtid. Vi upprepar Behåll och riktkursen 150 SEK.

Autoliv

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:65,00 USD
Pris:77,61 USD
Analytiker:Thomas Besson
Chefsanalytiker, Chef Autos Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-30 kl. 06:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-30 kl. 08:20.
AutolivALV
Diagram

EFTER RAPPORT

Tredje egna kvartalet, tredje missen och uppskjutna mål för 2020

Autoliv har publicerat den tredje kvartalsrapporten, efter avknoppningen av Veoneer, som en oberoende aktör inom passiv säkerhet. Den organiska tillväxten, utvecklingen för rörelsen och vinsten per aktie var återigen lägre än förväntningarna. Den ogynnsamma marknadsmiljön och motvind från valuta leder till att Autoliv skjuter fram målen för 2020. Vi upprepar Minska och riktkursen till 65 USD.

Ännu ett kvartal, ännu en miss

Q4 var återigen inte övertygande från det nya Autoliv med organisk tillväxt på 4,1% (ned från 6,4%). Autoliv har gett en guidning för 2019 med 5% organisk tillväxt och en justerad rörelsemarginal på 10,5% (före rapporten var konsensus 7,1% respektive 10,9%). Autoliv har också skjutit fram målen för 2020 till följd av osäkerhet på marknaden och fortsatt motvind från råmaterial.

Renodlad exponering mot passiv säkerhet

”Nya” Autoliv är marknadsledande inom passiv säkerhet med en orderbok som tyder på en ökning av organisk tillväxt. Det förflutna har dock visat att koncernen har en begränsad förmåga att undvika stigande insatskostnader och de är även utsatta för handelsrisk (till exempel tullar), särskilt i NAFTA-området.

Sänkta förväntningar på organisk tillväxt

Autolivs främsta attraktion var en synlig och snabb tillväxt för 2018-20.  Dessa tillväxtutsikter justeras dock ned gång på gång. Tillväxten under det kommande decenniet bör vara nära den globala LVP-tillväxten, vilket begränsar möjligheten till marginaltillväxt.

Vi upprepar Minska och riktkursen 65 USD

Autolivs aktie handlas till 11,5x vinsten och 10,1x EV/EBIT för 2019p, vilket är med en hög premie i förhållande till sektorsnittet. Vi står fast vid Minska och riktkursen 65 USD. Vid vår riktkurs skulle Autoliv handlas till 9,6x vinsten och 8,8x EBIT för 2019p, en premie jämfört med europeiska motsvarigheter, vilket reflekterar ett gediget kassaflöde och en relativ synlighet i den förväntade överprestationen under 2019-2020p. Vi upprepar Minska och riktkursen 65 USD.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 561,4 0,9% 0,7% 6,9%
OMXS30 1 502,7 0,8% 1,1% 6,7%
OMXH25 4 037,6 0,8% 0,7% 9,6%
OMXC20 924,5 0,8% -1,5% 3,7%
OSEBX 834,9 0,8% -1,4% 4,4%
OMXBB 928,2 0,5% 0,7% 6,2%
Dow Jones 24 580,0 0,2% 0,7% 5,4%
S&P500 2 640,0 -0,1% 0,3% 5,3%
Nasdaq C 7 028,3 -0,8% 0,1% 5,9%
SX5E 3 153,4 0,5% 1,3% 5,1%
DAX 11 218,8 0,1% 1,2% 6,2%
CAC40 4 928,2 0,8% 1,7% 4,2%
RTS 1 191,4 1,1% 1,8% 11,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,3 2,3% -0,3% 14,0%
Guld 1 307,6 0,4% 2,0% 2,2%
Silver 15,9 1,1% 3,9% 2,5%
Aluminium 1 853,0 -0,4% -0,8% -0,9%
Bly 2 075,5 -1,5% 3,6% 3,3%
Koppar 6 007,0 0,2% 1,4% 0,7%
Nickel 11 885,0 0,3% 2,3% 12,2%
Zink 2 680,0 -0,7% 3,0% 6,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 0,10 -0,30 5,20
Sverige, 10 år 0,43 -0,10 -1,70 -3,40
Norge, 10 år 1,76 0,70 0,20 1,70
Tyskland, 10 år 0,21 -0,20 -3,30 -3,20
GB, 10 år 1,27 -1,60 -5,50 -0,20
USA, 10 år 2,71 -3,33 -2,31 2,76
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,10 0,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,36 0,1% 1,0% 2,2%
USD / SEK 9,08 0,2% 0,5% 2,4%
GBP / SEK 11,93 0,2% 2,0% 5,7%
NOK / SEK 1,07 0,3% 1,6% 4,2%
DKK / SEK 1,39 0,1% 1,1% 2,2%
CAD / SEK 6,84 0,1% 1,0% 5,3%
CHF / SEK 9,12 -0,1% 0,8% 1,4%
JPY / SEK 0,08 0,2% 0,6% 2,7%
EUR / USD 1,14 -0,2% 0,5% -0,1%
USD / JPY 109,33 0,1% -0,1% -0,4%
EUR / GBP 0,87 -0,1% -0,9% -3,3%
AUD / USD 0,71 -0,3% 0,2% 1,6%
USD / CAD 1,33 0,1% -0,5% -2,8%
GBP / USD 1,31 -0,1% 1,4% 3,2%
USD / NOK 8,51 0,0% -1,0% -1,7%
EUR / NOK 9,71 -0,2% -0,5% -1,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York placerade sig på båda sidor av nollstrecket på tisdagen. Bolagsrapporter präglade handeln samtidigt som investerarna fäste uppmärksamheten vid amerikanska federala åklagares beslut att stämma kinesiska telekombolaget Huawei.

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,2 procent till 24.581. Det bredare S&P 500 sjönk 0,1 procent till 2.640, medan tekniktunga Nasdaq Composite hade tappat 0,8 procent till 7.028.

Sektorsvis steg verkstad 1,4 procent medan konsumentbolag förlorade 1,1 procent.

På bolagsfronten rapporterade teleoperatören Verizon ett justerat resultat för fjärde kvartalet om 1:12 dollar per aktie, något över analytikernas förväntningar som var 1:09 dollar enligt Bloomberg News snittprognos. Verizon spår att 2019 års intäkter kommer att växa i en låg ensiffrig procentuell takt. Aktien handlades ned 3,3 procent.

Även läkemedelsbjässen Pfizers resultat i fjärde kvartalet var något bättre än väntat, men bolaget sänkte i rapporten sin egen vinstprognos för 2019. Aktien svarade med att stiga 3,2.

Tyngt av minskande försäljning på hemmaplan föll mc-tillverkaren Harley-Davidson. Försäljningen sjönk med över 10 procent under årets fjärde kvartal, klart mer än de 8,3 procent analytikerna i snitt trodde på. Ett problem som lyftes fram i Harley-Davidsons rapport är att motorcykeltillverkarens bullriga och dyra modeller inte uppskattas av den så kallade millenniegenerationen. Aktien föll 5,1 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 4 punkter till 2,71 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg under tisdagen då den svenska rapportsäsongen tog fart på riktigt allvar. De större Europabörserna steg också även om Frankfurt sladdade.

Flera storbolag rapporterade som Swedbank, SKF, Autoliv och SSAB.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 slutade upp 0,8 procent till 1.503. Aktier till ett värde av över 19 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen.

Swedbank, som första rapporterande storbank, föll med 2,4 procent. Rörelseresultatet var lägre än Infront Datas snittestimat, efter oväntat svaga provisions- och tradingintäkter samt högre kreditförluster och kostnader.

"Överlag är rapporten något på den svaga sidan med en lägre vinst, kapital och utdelning än förväntat", skrev Credit Suisse. Bland övriga tre storbanker var nedgångarna mellan 0,3 och 1,4 procent.

SKF var upp 4,6 procent efter ett justerat rörelseresultat som var högre än väntat samt högre organisk intäktstillväxt än väntat.

"Vi tror stenhårt på SKF långsiktigt. Självklart. Vad vi nu ser är att vår marknad planar ut, men samtidigt förväntar vi oss ett relativt oförändrat första kvartal, och det borde ju vara positivt", kommenterade SKF:s vd Alrik Danielson till Nyhetsbyrån Direkt.

Autoliv föll dock 4,5 procent där organisk tillväxt och prognoser utgjorde besvikelser.

"Utsikterna är på den svaga sidan vad gäller organisk tillväxt och något under förväntningarna för marginalen", recenserade Pareto bokslutet.

SSAB:s resultat var visserligen marginellt lägre än konsensusförväntningarna, men skuldsättningen minskade i högre takt än väntat och utdelningen höjdes. Därtill är bolagets guidning för det första kvartalet lugnande förklarade en analytiker bokslutet. Stålaktien lyfte kring 4 procent.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultat var lägre än analytikernas snittprognos efter en omsättning som inte nådde förväntningarna. Bolaget räknar emellertid med fortsatt god efterfrågan samt stabila orderböcker. Aktien var också upp runt 4 procent.

Kontanthanteringsföretaget Loomis köpte tyska Ziemann Sicherheit för motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor. Loomis steg 3,4 procent.

S2 Medical fortsatte ned nästan 8 procent ned efter måndagens fall på 21 procent som kom i spåren av uppgiften om att Leif GW Persson sålt sitt innehav i slutet av fjolåret.

Byggmax vd Mattias Ankarberg har köpt aktier i bolaget. Aktien avancerade mer än 5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Intrum Köp 285 SEK
SEB Behåll 94 SEK
NCC Behåll 150 SEK
Volvo Köp 135 SEK 3,53
Lundin Petroleum Köp 290 SEK
Loomis Köp 370 SEK
SCA Behåll 96 SEK
Getinge Behåll 94 SEK
Concordia Köp 20 SEK

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 Detaljhandel dec 0.4 % / 0.8 % -1.1 % / 1.4 %
EMU 11:00 Barometerindikator jan 107.0 / 0.80 107.3 / 0.82
US 14:30 BNP Q4 2.5 % / 1.7 % 3.4 % / 1.8 %
US 20:00 Fed räntebesked 2.25 % / 2.50 % 2.25 % / 2.50 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Getinge SE0000202624 Inga tillkännagivanden
Veidekke NO0005806802 Inga tillkännagivanden
Wärtsilä FI0009003727 Inga tillkännagivanden
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 1, 3
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Telenor NO0010063308 Inga tillkännagivanden
SEB AB SE0000148884 7
SSAB SE0000171100 3
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Neste FI0009013296 Inga tillkännagivanden
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.