Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 31 januari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-01-31 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-01-31 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,5% DJI 1,8% NASDAQ 2,2%
564,2 1 509,5 25 014,9 7 183,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Volvo Köp 140 (135) SEK
SEB Behåll 96 (94) SEK

Loomis

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:370,00 SEK
Pris:309,00 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Chef Support Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 06:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 13:45.
Loomis BLOOM B
Diagram

UPPDATERING

Tillväxt till rimligt pris

Gula västarna ledde till en miss med 3% för justerat rörelseresultat jämfört med konsensusförväntningarna för Q4. Det överskuggade ett resultat som annars var i linje. Vi behåller våra helårsestimat oförändrade och därmed även riktkursen. Det ännu inte slutförda förvärvet av Ziemann på 1 664 MSEK kommer att addera 9%, 6% och 4% till bolagets försäljning, justerade rörelseresultat respektive nettovinst, även före synergier (ytterligare 70 MSEK efter två år). Vi upprepar Köp och riktkursen 370 SEK

Miss förklaras av temporära effekter

Loomis försäljningstillväxt var 14% till 4 956 MSEK, vilket var 1% bättre än förväntningarna. Justerat rörelseresultat var dock 3% sämre än förväntat. Påverkan från de gula västarna i Frankrike var huvudorsaken. I övrigt bidrog 1% lägre organisk tillväxt än väntat i USA samt lägre marginal i Tyskland till resultatmissen. Differensen på 35 MSEK jämfört med vårt estimat härrör från det faktum att vi konsoliderat CPOR ett kvartal för tidigt. Exklusive de gula västarna och utspädningseffekter i Tyskland skulle den europeiska marginalen varit oförändrad, vilket indikerar att underliggande organiska trender och marginaltillväxt är i linje med våra antaganden. Efter en svag start har den senaste tidens kontraktsvinster för Safepoint varit uppmuntrande för vårt estimat.

Tillväxt till rimligt pris

Med underliggande prognoser oförändrade och en tillväxt som väntas ta fart bedömer vi att vinsterna kommer att följa med och räknar in de vinstgenererande förvärven. Förvärvet av Ziemann kommer att lyfta våra estimat väsentligt när, och om, de tyska konkurrensmyndigheterna ger sitt godkännande. Under tiden anser vi att aktien erbjuder en hygglig tillväxt till ett rimligt pris och upprepar vår positiva syn och riktkursen 370 SEK.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:88,75 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 08:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 13:45.
GrängesGRNG
Diagram

EFTER RAPPORT

Bättre än förväntat

Gränges rapporterade ett starkare resultat än förväntat för Q4. EBIT, exklusive engångsposter, uppnådde 194 MSEK jämfört med vår prognos på 175 MSEK, vilket även var över konsensus. Volymerna ökade med 1%, vilket var något svagare än förväntan. Utsikten för Q1 visar på en låg, ensiffrig minskning av försäljningsvolymerna, drivet av en avmattning inom fordonsindustrin. Sammantaget var resultatet något bättre än förväntat, vilket förmodligen skapar medvind för aktien. Vår riktkurs på 100 SEK är baserad på en konkurrentvärdering och en kassaflödesanalys (WACC 9%, EBITDA-marginal 12% och terminaltillväxt på 3%). Vi upprepar Köp.

Q4-resultatet

EBIT, exklusive engångsposter, uppnådde 194 MSEK jämfört med vår prognos på 175 MSEK. Utöver detta tillkom en rad engånsposter på totalt 3 MSEK netto. Dessa beror bland annat på kostnader som uppkommit i samband med omlokaliseringen av produktionen från Kina till Sverige. Dessa balanseras av cirka 10 MSEK från positiva effekter med anledning av Kinas beslut att ej införa antidumpningstullar på kinesisk import retroaktivt, trots detta var EBIT 11% över vårt estimat. Volymerna ökade med 1% och EBIT per ton ökade till 2 200 SEK per ton från 2 100 SEK per ton. I Asien minskade volymerna med 3,1%, främst på grund av en avmattning inom bilindustrin (som var förväntad). I Europa var försäljningsvolymerna stabila och i Amerika ökade försäljningsvolymerna med 3,2%. Kassaflödet ökade till 133 MSEK från 41 MSEK. Nettoskulden förbättrades till 2 494 MSEK från 2 565 MSEK efter nio månader. Utdelningen föreslås uppgå till 3,2 SEK, upp från 3 SEK (KECH 3,25 SEK).

Kapaciteten i USA ökar

Gränges gynnas av en stark efterfrågan för USA-producerada aluminiumkomponenter på grund av importtullar, som stödjer prisnivån. Kapaciteten kommer att utökas med omkring 10-15% under de kommande två åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:70,20 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 09:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 12:35.
Husqvarna BHUSQ B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Svagt Q4 förväntas

Q4 är ett säsongsmässigt svagt kvartal, som kan ha påverkats av den torra sommaren. Försäljningen av gräsklippare var väldigt svag på grund av torkan under sommaren 2018. Vi förväntar oss således ett svagt rörelseresultat där vi räknar med en förlust på 328 MSEK med förluster inom alla divisioner utom Construction.

Huvudfokus på prognosen för 2019p

Huvudfokus under den här rapporten bör ligga på utsikterna för 2019. Vd förväntas upprepa sin syn på att de tre divisoner som för tillfället befinner sig i utvecklingsstadiet når upp till målet på mellan 3-5% tillväxt, valutajusterat, samt att de kommer nå upp till marginalmålet på 10%. Detta är före de förlustdrabbade affärsområdena inom Consumer Brands stängts ned, vilket beräknas vara färdigt till 2020p. Vår riktkurs på 85 SEK är baserad på genomsnittet av våra historiska multiplar samt en kassaflödesvärdering. Vi upprepar Köp.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,00 EUR
Pris:5,68 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 12:35.
NokiaNOKIA SEK
Diagram

EFTER RAPPORT

Blandade utsikter för 2019

Nokia rapporterade ett resultat för Q4 som visade en organisk tillväxt på 3% och en underliggande rörelsemarginal som steg med 120 punkter, men kom med blandade utsikter för 2019 med svagare trender kortsiktigt. Köp upprepas och riktkursen 6 EUR.

Försäljning upp med 3%

Nokia hade en försäljning på 6,9 miljarder EUR under Q4 2018, upp 3% å/å och 4% bättre än förväntningarna. Nätverk accelererade tillväxten till 6% i jämförbara enheter under Q4 (konsensus +4%) med: 1) ultrabredbandsnätverk upp 6%; 2) Global services upp 8% (KECH: 5%); 3) IP nätverk och applikationer upp 4% (KECH: +2%). Teknologidivisionen tappade 24% under Q4 (KECH: -32%) till följd av tuffa jämförelsetal.

Justerad rörelsemarginal upp till 16,3%

Nokia visade ett starkt resultat med: 1) Bruttomarginalen upp 100 punkter till 42,4% (KECH: 42,4%); 2) Underliggande rörelsemarginal upp 120 punkter å/å till 16,3 % (KECH: 15,9%) tack vare starkare marginal inom nätverk. Nokia genererade ett starkt fritt kassaflöde på 1,3 miljarder EUR under Q4, gynnat av ett inflöde på 400 MEUR genom minskat rörelsekapital. Nettokassan ökade till 3,1 miljarder EUR vid slutet av 2018.

Blandade utsikter för 2019

Nokia kommunicerade blandade utsikter med en oförändrad marknad under 2019, med ett svagare första halvår och en starkare andra hälft, följt av en återgång till tillväxt under 2020. Nokia har en stark orderbok men vi bedömer att pipeline är svagare under starten av 2019. Ledningen bedömer att den underliggande marginalen uppgår till 9-12% under 2019 (konsensus: 11,5%) och bekräftade en underliggande marginal för 2020 på 12-16% (KECH: 14,2%, konsensus: 14%)

Attraktiv återhämtningsstory

Vi upprepar Köp och riktkursen 6 EUR (DCF med 9% WACC, underliggande rörelsemarginal 12%) och bedömer att aktien erbjuder en attraktiv återhämtningsstory även om de kortsiktiga utsikterna är något svagare.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:137,50 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 06:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 10:47.
NCC BNCC B
Diagram

UPPDATERING

Bättre val inför 2020

Vi sänker EBIT för 2019-2020p med 3-4% och sänker den förväntade utdelningen till en lägre nivå, vilket leder till att NCC:s direktavkastning hamnar i den lägre delen av intervallet jämfört med de nordiska konkurrenterna. 2019 är upplagt för ett bättre finansiellt resultat, men det är också väntat och i närtid saknar vi triggers, särskilt som Q1 är säsongsmässigt svagt. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 145 SEK (150).

Stabila utsikter med stöd av orderboken…

Positivt för NCC var den starkare än väntade orderingången, vilket ledde till en orderbok som steg med 10% å/å. Svaghet på den svenska och danska bostadsmarknaden (notera dock att NCC inte har någon direkt exponering utan bara bygger åt andra) kompenseras mer än väl från andra projekt som skolor och infrastruktur. Vi anser också att utsikterna är goda för utvecklingen av kommersiella fastigheter även om timingen för avyttringar är osäker.

…men inte längre den utdelningsaktie som den brukade vara

Enligt vd har NCC den finansiella kapaciteten att dela ut 8 SEK per aktie, men ändå togs beslutet att sänka utdelningen till 4 SEK per aktie. Anledningarna var ett svagt 2018 och en mer försiktig inställning. Då vi noterar att nettoskuld/EBITDA var 1,5x (max 2,5x), VPA väntas växa 2019 och då nettoskulden väntas minska anser vi att sänkningen är överraskande.

Få triggers i närtid

Basen har lagts för en bättre finansiell utveckling framöver, även om det också återspeglas i estimaten. Ledtiderna är ofta långa inom byggindustrin och då Q1 är säsongsmässigt svagt bedömer vi att det kommer att komma mer attraktiva ingångslägen i ett senare skede.

Behåll upprepas

Vi sänker 2019-2020 EBIT med 3-4%, i huvudsak beroende på lägre än tidigare förväntad återhämtning i EBIT-marginalen, även om vi antar en väsentlig förbättring å/å under 2019. I tillägg förväntar vi oss att utdelningen för 2019-2020 blir 5 SEK respektive 6 SEK (ned från 8,5 SEK och 9 SEK), vilket ger en direktavkastning på 3,7% vilket är lägre än de nordiska konkurrenternas snitt på 5,4%. Vår riktkurs som baseras på en kombination av en summan-av-delarna och konkurrentmultiplar sänks till 145 SEK (150).

Hennes & Mauritz

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:137,60 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 10:47.
Hennes & Mauritz BHM B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket

Det rapporterade resultatet för Q4 var 15% lägre än förväntningarna, eller 4% lägre justerat för kostnader relaterade till tidigarelagt utbyte av logistiksystem. Bruttomarginalen sjönk med 1,2 procentenheter jämfört med Q4 2017, inklusive en positiv effekt på 60 baspunkter från lägre prisnedsättningar, jämfört med den förväntat neutrala effekten. EBIT på 4 302 MSEK indikerar en nedgång med 11% å/å. Exklusive de extraordinära kostnaderna ökade EBIT med 1%. Vinsten per aktie på 2,14 SEK var 8% lägre än estimaten medan utdelningen behålls oförändrad på 9,75 SEK. Därutöver ökade varulagret med 10% i lokala valutor. Vi förväntar oss något nedjusterade konsensusestimat och att aktien underpresterar i dag. Vi upprepar Behåll och riktkursen 145 SEK.

Bruttomarginal, prisnedsättningar och varulager

H&M hade ett besvärligt Q4 2017 med prisnedsättningar som tyngde bruttomarginalen med 150 baspunkter. Dock minskade bruttomarginalen ytterligare under Q4 2018, delvis till följd av logistikstörningar och investeringar i sortimentet. Sammantaget sjönk bruttomarginalen med 1,2 procentenheter till 54,2%, vilket var lägre än estimatet på 54,9%. Därutöver steg varulagret med 10% i lokala valutor.

EBIT lägre än förväntan, bibehållen utdelning

Kostnad sålda varor och rörelsekostnader påverkades negativt med 560 MSEK till följd av implementeringen av ett nytt logistiksystem. Rapporterat EBIT på 4 302 MSEK var en nedgång med 11% å/å och 15% lägre än konsensus. Justerat för de extraordinära kostnaderna växte EBIT med 1%. Samtidigt behölls utdelningen på 9,75 SEK, vilket vi bedömer som positivt.

Behåll, riktkursen 145 SEK

Vi når vår riktkurs på 145 SEK genom en likaviktad kombination av diskonterat kassaflöde och en 12 månaders framåtblickande P/E-multipel på 14x. Notera dock att vi anser att aktien är en sund långsiktig investering då vi anser att bolaget kan vara bättre förberett för de framtida modemarknaderna än vad marknaden tror. Vi upprepar Behåll.

SKF

Rek: Minska (Köp)
Riktkurs:124,00 SEK
Pris:154,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 07:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 09:03.
SKF BSKF B
Diagram

UPPDATERING

Tillväxten mattas – nedgradering till Minska

Vi tar nu höjd för ett typiskt cykliskt scenario under 2019-2021 och sänker vinsten per aktie för 2020-2021 med 26% och 11%. Den cykliska debatten kommer att fortsätta dominera marknaden och i en avmattande miljö bedömer vi inte att aktien kommer att prestera och vi sänker till Minska (Köp) samt sänker riktkursen till 124 SEK (181).

Sänkt VPA med 26% och sänkt riktkurs med 32%

Med fortsatt fallande makroindikatorer intar vi en mer negativ inställning i våra estimat och räknar nu med -4% i organisk tillväxt för 2020, med det första negativa kvartalet under Q3 2019 och botten under Q3 2020. Med vårt nya scenario sänker vi vinsten per aktie för 2020-2021 med 26% och 11%, samt sänker riktkursen med 32%. När riktkursen beräknas använder vi endast målmultiplarna (10x P/E och 8x EBIT för 2021p diskonterat till slutet av 2019), då vi inte bedömer att SKF kommer att kunna realisera sitt fundamentalt fulla värde i en konjunkturnedgång.

Multiplar pressas när vinsterna viker

Enligt vår nya prognos är vi 15% under konsensus för 2020p. Aktien handlas till en historiskt hög rabatt på marknaden i relation till konsensusestimaten. Genom att använda 10-årssnitt för multiplar på våra nya estimat (13x P/E och 10x EBIT) och då vinster faller förväntar vi oss att multiplarna går ner. Som en konsekvens av ändringarna sänker vi rekommendationen till Minska (Köp).

För cyklisk exponering rekommenderas Sandvik

Med våra nya estimat handlas SKF i linje med snittet för nordiska kapitalvaror och till ett väsentligt premium jämfört med Sandvik. Medan Sandvik Machining Solutions (SMS) möter en liknande cyklisk press som SKF och medan vi ser resultat som minskar både för Atlas Copco och SKF, så föredrar vi Sandvik.

Var kan vi ha fel?

Konsensus prognosticerar positiv BNP såväl som stigande industriproduktion under 2019-2021. Om detta uppfylls är det osannolikt att vårt scenario faller ut och då finns en uppsida i våra estimat. Det är också troligt att IFO-förväntningarna är nära botten och om det sker och index stiger kommer det att ge stöd till aktien. Vi sänker till Minska (Köp) och sänker riktkursen till 124 SEK (181).

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:126,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 06:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 08:24.
Volvo BVOLV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Bra avslutning

Volvo presenterade en stark Q4-rapport, även om orderingången för lastbilar rapporterades något under konsensusestimaten. Utsikten för lastbilsmarknaden är i princip oförändrad, med undantag för Brasilien där återhämtningen är mer uttalad. Dessutom var beställningarna för Construction Equipment (CE) något fler än väntat. Extrautdelningen på 5 SEK som tillägg till den ordinarie utdelningen på 5 SEK möjliggjordes av ett starkt kassaflöde under Q4, som genererade en nettokassa på över 20 SEK per aktie. Inga nyheter kring skadeståndskraven gällande lastbilskartellen meddelades, men vi tror fortsatt att effekterna kommer att vara begränsade, främst eftersom det är svårt att bedöma huruvida någon tagit skada av det eller ej. Aktien handlas till 9x P/E och en EV/EBIT under 6x, vilket vi anser är attraktivt. Vi höjer riktkursen till 140 SEK (135) på grund av en mindre uppjustering av prognosen. Vår riktkurs är främst baserad på en kassaflödesvärdering (WACC 9%, terminaltillväxt 3%, EBITDA-marginal 12%). Vi upprepar Köp.

Q4-resultatet

Orderingången för lastbilar gick ned med 14%, vilket var i linje med våra estimat, men svagare än konsensus estimat. Skillnaden förklaras av en svagare orderingång i USA, en minskning med 24%. Volvo förklarade minskningen med att de försöker förbättra kvaliteten på orderboken, de har redan sålt ut hela 2019 och tar ej emot beställningar för 2020 ännu. I Europa minskade orderingången med 14%, men det var mer förväntat på grund av den hårda konkurrensen. I VCE förbättrades orderingången med 9%, vilket var starkare än väntat och förklarades av en starkare kinesisk marknad. Orderingången för Penta sjönk med 19%. EBIT-marginalen uppgick till 10% jämfört med de 10,5% vi estimerat för.

Färre flaskhalsar förväntas

Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader i Europa och USA. Vi förväntar oss att orderboken i USA ger stöd under 2019p. En svagare lastbilsmarknad balanseras i viss grad av ökad serviceförsäljning. Vi förväntar oss också att produktionen kommer att löpa smidigare med färre flaskhalsar. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 140 SEK (135).

SEB AB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:96,00 SEK
Pris:95,24 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 05:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 08:24.
SEB ASEB A
Diagram

EFTER RAPPORT

Kundaktiviteten upprätthålls, vi höjer riktkursen med 2%

SEB levererade ett starkt resultat igår där både kundaktiviteten och tradingnettot upprätthålldes under ett turbulent fjärde kvartal. Vi höjer våra estimat för 2019-20p med 1-3%, vilket leder till att vi höjer riktkursen med 2% till 96 SEK (94). Vi upprepar Behåll.

Starkt resultat gynnat av kundaktiviteten

SEB överraskade igår med ett starkt resultat som gynnats av hög kundaktivitet och en lämplig handelsmix för kvartalet, inriktad mot aktier och valutor snarare än Fixed Income. Vi förväntar oss emellertid att kundaktiviteten blir mer volatil på grund av kommande motvind på ett makroekonomiskt plan, som vi har framför oss under 2019p.

Vinstestimaten höjs med 1-3% för 2019-20p

Under presentation redovisade ledningen deras syn på hur höjning av räntan av Riksbanken med 25 baspunkter kommer att påverka, där de meddelade att de förväntar sig att deltat jämfört med 2018 kommer att ligga på 750 MSEK. Tillsammans med en sänkt resolutionsfondavgift innebär detta en medvind på cirka 1 350 MSEK. Vi höjer våra NII-estimat för 2019-20p med omkring 2%. Vi höjer även prognosen för provisionsnettot något med tanke på det starka föregående året. I helhet höjer vi vinstprognosen med 0,8% för 2019p och 2,8% för 2020p.

Vinsttillväxten för 2021p förväntas uppgå till 2,6%

Vi adderar estimat för 2021p där vi förväntar oss en intäktstillväxt på 2,4% jämfört med 2020p, kostnadstillväxt på 1,1% och kreditförluststillväxt på 13%, vilket innebär en vinsttillväxt på 2,6%.

Värdering

På grund av en ökad vinst per aktie för 2020p, höjer vi även riktkursen med 2% till 96 SEK (94). SEB handlas till P/E 2020p 11,1x och P/TBV på 1,4x enligt våra estimat, jämfört med konkurrenternas 10,6x och 1,36x. Vår förväntade direktavkastning uppgår till 6,8-7,1% för 2019-2021p. Vi värderar SEB enligt en summan-av-delarna. Vi upprepar Behåll.

Wärtsilä

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,00 EUR
Pris:14,82 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 06:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 08:24.
WärtsiläWRT1V
Diagram

EFTER RAPPORT

Scrubbers driver fortsatt hög orderingång

Stark orderingång under Q4 drivs fortsatt av scrubbers, men också av en återhämtning inom Energy. Vi gör begränsade estimatändringar och behåller Köp och riktkursen 16 EUR. Vi ser en uppsida på 5% i konsensusestimaten för 2019p, drivet av scrubbers.

Stark orderingång men svag marginal

Wärtsilä rapporterade en stark orderingång på 1 874 MEUR, +24% å/å. Det var 19% bättre än vårt estimat, delvis till följd av en stark återhämtning inom Energy, men också på högmarginalorder inom Service på 865 MEUR, +24% å/å. Orderingången drevs återigen av scrubbers, men också av en hygglig underliggande servicetillväxt. Intäkterna uppgick till 1 532 MEUR och var upp 6% å/å, men 5% lägre än vårt estimat, främst till följd av Energy. Underliggande EBIT, inklusive intressebolag, uppgick till 269 MEUR med en rekordhög marginalen på 17,6% och var i linje med vårt estimat. Det var dock endast beroende av en upplöst reservering för aktieersättning till följd av den svaga kursutvecklingen under Q4. Justerat för den var marginalen bara 16,2%, vilket var 9% under vårt estimat. Bolaget lanserar nu ett besparingsprogram på 100 MEUR med en omstruktureringskostnad på 75 MEUR, för att komma närmare marginalmålet på 14%, jämfört med de 11-12% vi sett de senaste åren.

Svaga utsikter

Efterfrågan under 2019 förväntas vara i linje med förra året och med solida utsikter för Energy och Marine, vilket bedöms vara ok i nuvarande osäkra globala marknad. Under telefonkonferensen framkom att utsikterna var mer relaterade till den generella globala marknadsoron än något bolagsspecifikt från Wärtsiläs sida, bortsett från den valutarelaterade svagheten inom Energy. Vi bedömer därför att marknadsutsikterna för Marine kan vara överdrivet försiktiga.

Köp och riktkurs 16 EUR upprepas

Till följd av den starka scrubber-statistiken har vi nyligen höjt vårt scenario, vilket vi nu tar med i beräkningen av Wärtsiläs estimat. Dock har bolaget sagt att merparten av scrubbers som levereras under 2019 togs under tuffa prisförhållanden 2016-2017, vilket ger en neutral effekt för 2019p, men +4% för 2020p som också hjälps av kostnadsbesparingar. Vårt estimat för VPA 2019p kvarstår 5% högre än konsensus baserat på högre marginalantaganden för scrubbers. Vi behåller riktkursen 16 EUR baserat på snittet av historiska multiplar och en kassaflödesvärdering.

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:280,00 SEK
Pris:228,70 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, Chef över Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-31 kl. 06:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-01-31 kl. 08:24.
Essity BESSITY B
Diagram

EFTER RAPPORT

Starkt resultat

Essity rapporterade ett justerat EBITA-resultat som var 12,5% bättre än förväntningarna. Höjda priser har börjat bidra positivt. Organisk nettoförsäljning steg med 3,3%, varav volym utgjorde 0,5% och pris/mix 2,8%. Högre priser inom alla affärsområden hade en positiv effekt på den organiska nettoförsäljningen. Konsensusförväntningar var 2,1%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 280 SEK.

Q4 var bra, lättnad på marknaden väntas

Justerad EBITA för Q4 uppgick till 3 451 MSEK, jämfört med konsensusförväntningarna på 3 068 MSEK och vår förväntan på 3 280 MSEK. Högre priser inom alla affärsområden hade en positiv effekt på den organiska nettoförsäljningen. Det är bra att högre priser börjat ge effekt, vilket kommer att vara en klart positiv drivare. Vinsten per aktie gynnades av en skattedom som minskade skatten med 1,1 miljarder SEK under Q4. Utdelningsförslaget är 5,75 SEK (konsensus 5,38 SEK, vår förväntan 6 SEK).

Värdering

Vår värdering baseras på en kassaflödesvärdering med WACC på 6,7%, en långsiktig tillväxttakt på 2% och en långsiktig EBIT-marginal på 16,5%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 280 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 564,2 0,5% 1,9% 7,4%
OMXS30 1 509,5 0,5% 2,1% 7,2%
OMXH25 4 023,1 -0,4% 0,6% 9,2%
OMXC20 929,0 0,5% -0,5% 4,2%
OSEBX 834,7 0,0% -0,9% 4,4%
OMXBB 936,0 0,8% 1,6% 7,1%
Dow Jones 25 014,9 1,8% 1,8% 7,2%
S&P500 2 681,1 1,6% 1,6% 6,9%
Nasdaq C 7 183,1 2,2% 2,2% 8,3%
SX5E 3 161,7 0,3% 1,6% 5,3%
DAX 11 181,7 -0,3% 1,0% 5,9%
CAC40 4 974,8 0,9% 2,8% 5,2%
RTS 1 199,0 0,6% 1,1% 12,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,7 0,5% 0,8% 14,6%
Guld 1 310,7 0,2% 2,4% 2,5%
Silver 15,9 0,4% 3,4% 2,9%
Aluminium 1 871,0 1,0% -0,3% 0,1%
Bly 2 066,0 -0,5% 2,7% 2,8%
Koppar 6 077,0 1,2% 2,6% 1,9%
Nickel 12 245,0 3,0% 5,4% 15,6%
Zink 2 673,0 -0,3% 2,5% 6,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 0,20 -0,10 5,40
Sverige, 10 år 0,40 -2,20 -3,60 -5,60
Norge, 10 år 1,75 -1,70 -1,50 0,00
Tyskland, 10 år 0,18 -2,40 -4,40 -5,60
GB, 10 år 1,25 -1,90 -8,20 -2,10
USA, 10 år 2,69 -1,81 -5,90 0,95
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,20 0,30
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,38 0,2% 1,1% 2,4%
USD / SEK 9,08 0,1% 0,7% 2,5%
GBP / SEK 11,87 -0,5% 0,8% 5,1%
NOK / SEK 1,07 0,5% 2,1% 4,7%
DKK / SEK 1,39 0,2% 1,1% 2,4%
CAD / SEK 6,88 0,6% 1,9% 6,0%
CHF / SEK 9,10 -0,3% 0,5% 1,2%
JPY / SEK 0,08 -0,2% 0,7% 2,6%
EUR / USD 1,14 0,1% 0,4% -0,1%
USD / JPY 109,60 0,2% 0,0% -0,1%
EUR / GBP 0,87 0,7% 0,3% -2,6%
AUD / USD 0,72 0,6% 0,8% 2,1%
USD / CAD 1,32 -0,5% -1,2% -3,3%
GBP / USD 1,31 -0,6% 0,1% 2,6%
USD / NOK 8,47 -0,4% -1,4% -2,2%
EUR / NOK 9,68 -0,3% -0,9% -2,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York gick starkt under onsdagen efter en rapporttung dag samt ett räntebesked från Federal Reserve som marknaden reagerade positivt på.

Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad och utlovade "tålamod" gällande kommande räntehöjningar. Dollarn försvagades tydligt på Fed-beskeden samtidigt som amerikanska obligationsräntor sjönk.

Dow Jones industriindex stängde upp 1,8 procent till 25.014. Det bredare S&P 500 ökade 1,6 procent till 2.681, medan tekniktunga Nasdaq Composite hade stärkts 2,2 procent till 7.183.

Samtliga sektorer stärktes med teknik överlägset bäst efter en uppgång på 3 procent.

På bolagsfronten fick Boeing ett rejält lyft efter att ha rapporterat en kvartalsvinst som var långt över analytikerkonsensus. Flygplanstillverkaren nådde även för första gången över 100 miljarder dollar i årsintäkter. Aktien steg 6,3 procent.

Apples rapport efter tisdagens stängning var i linje med vinstvarningen tidigare i januari, men förtroendet för teknikjätten verkar kvarstå hos investerare då aktien avancerade 6,8 procent.

Kinesiska nätjätten Alibabas försäljning av molntjänster ökade med 84 procent i det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår 2018/2019. Aktien steg drygt 6 procent i USA.

Chiptillverkaren AMD rusade 20 procent efter en optimistisk prognos i kvartalsrapporten för helåret 2019.

Alla rapporter var dock inte positiva. Teleoperatören AT&T:s resultat för fjärde kvartalet var som väntat medan bolaget räknar med att behöva göra nettoinvesteringar på 23 miljarder dollar under 2019. Aktien backade 4,3 procent.

Facebook, Microsoft och Tesla var samtligt upp mellan 3-4,5 procent inför bolagens kvartalsrapporter efter stängning.

Bland övriga bolag backade Ford med 0,6 procent. Försäljningen för den amerikanska biljättens samriskbolag i Kina mer än halverades under fjolåret, rapporterade Financial Times.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 2 punkter till 2,68 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde onsdagen lägre men vände till uppgång i en handel präglad av kvartalsrapporter. Ett lättnadsrally i Getinge gjorde aktien till vinnare bland storbolagen medan halverad utdelning i NCC fick byggbolagets aktie på fall.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 var vid stängning upp 0,5 procent till 1.510. Aktier till ett värde av 18,1 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen. På de europeiska börserna var CAC40 och FTSE100 upp 0,7 respektive 1,5 procent. Tyska DAX gick mot strömmen och backade 0,3 procent.

På Stockholmsbörsens OMXS30-index var Volvo mest omsatt aktie, där vd Martin Lundstedt som väntat presenterade ett rekordresultat. En extrautdelning rosade marknaden, men orderingången var på den svagare sidan och aktien var som mest ner 2,7 procent innan aktien vände upp och stängde tillslut ned 0,1 procent.

SCA:s fjärde kvartal utvecklades i linje med bolagets och marknadens förväntningar och den stora investeringen i Östrand har utvecklats enligt plan. Trots det var aktien ner över 5 procent innan marknaden bestämt sig och skogsbolaget tillhörde vid stängning vinnarna med en uppgång på 0,8 procent.

Den norska teleoperatören Telenors föreslog en avsevärt lägre utdelning jämfört med vad analytikerkåren väntat sig och aktien backade drygt 4 procent på Oslobörsen. Även de svenska telekomoperatörerna Telia och Tele2 var ner 0,6 respektive 1 procent på Stockholmsbörsen.

Det blev ett lättnadsrally i Getinges aktie på onsdagseftermiddagens Stockholmsbörs i spåren av bättre lönsamhet än väntat under medicinteknikföretagets fjärde kvartal 2018. Aktien flyttade fram positionen med 14,7 procent.

Även SEB gick starkt i spåren av sin rapport som KBW:s analytiker beskrev som "blandad", men en extrautdelning gjorde marknaden glad och aktien steg 4,8 procent.

I skuggan av rapporterna avancerade även SSAB 3,5 procent och gruvbolaget Boliden 2,1 procent.

Byggbolaget NCC var dagens stora förlorare när aktien föll 8,4 procent efter att styrelsen föreslagit en halverad utdelning för 2018. Även sektorkollegan Skanska var ner 1,5 procent för dagen.

Intrum steg 8,8 procent efter sin delårsrapport. Vd Mikael Ericson uttryckte optimism kring att bolaget kommer att kunna nå vinstmålet för 2020.

Även rapporterande Lundin Petroleum steg 4,7 procent. Utdelningen höjdes till 1:48 dollar från väntat 1:10 dollar.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Essity Köp 280 SEK 2,66 2,49
Nokia Köp 6 EUR
Gränges Köp 100 SEK
HM Behåll 145 SEK 2,33 2,32
Holmen Köp 251 SEK

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 BOJ: snabbprotokoll
JP 00:50 Industriproduktion dec -0.5 % / -2.3 % -1.0 % / 1.5 %
CH 02:00 PMI jan 53.9 / 49.3 / n.a. 53.8 / 49.4 / 52.6
EMU 11:00 BNP Q4 0.2 % / 1.2 % 0.2 % / 1.6 %
US 14:30 Privata inkomster/konsumtion dec 0.5 % / 0.3 % / n.a. 0.2 % / 0.4 % / 0.3 %
US 15:45 Chicago inköpschefsindex 60.0 65.4

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 3
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 1
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
SEB AB SE0000148884 7
Wärtsilä FI0009003727 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.