logo
Dagens analyser - tisdagen den 5 februari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-02-05 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-02-05 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,1% DJI 0,7% NASDAQ 1,2%
569,9 1 527,2 25 239,4 7 347,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Hexpol Behåll 86 (95) SEK
Ratos Behåll 28 (32) SEK
Intrum Köp 295 (285) SEK

Orkla

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:75,00 NOK
Pris:69,10 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 14:10.

INFÖR RAPPORT

Q4-resultat i morgon

Vi förväntar oss en intäktstillväxt på cirka 1,5% för Q4 2018, varav 0,5% organiskt (2,8% under Q4 2017). Vi förväntar oss att M&A har en positiv påverkan på intäkterna med cirka 2,5% och att valutamotvind har en negativ påverkan med 1,5%, till följd av försvagningen av den svenska kronan och pundet. EBIT-marginalen för Branded Consumer Goods (exklusive HQ) förväntas bli 13,4% (13,6%) under Q4 2018. Vi sänker prognosen något för VPA efter att ha reviderat estimaten för Branded Consumer Goods och Jotun, men det påverkar inte vår rekommendation Behåll eller riktkursen på 75 NOK.

Låga tillväxtförväntningar för BCG

Vi förväntar oss en total tillväxt på 1,5%, varav 0,5% organiskt, 2,5% från M&A och -1,5% från valutamotvind. Orkla har levererat enligt sin plan för kostnadseffektivitet under 2018, men vi förväntar oss lägre marginaler under Q4 till följd av valutamotvind från Sverige och Storbritannien samt högre marknadsföringskostnader jämfört med Q4 2017. Netto förväntar vi oss att justerad EBIT-marginal faller med 200 punkter, jämfört med förra året.

Värdering

Vi värderar Orkla enligt summan-av-delarna med en vägd snittmultipel för EV/EBIT för 2020p på 14x för att nå fram till riktkursen 75 NOK. Vi upprepar Behåll.

Epiroc

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:90,34 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 12:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 14:10.

EFTER RAPPORT

Q4: Orderingång lägre än förväntat, köp på svaghet

Även om siffrorna är bra, med 11% i organisk tillväxt och en efterfrågan som förväntas ligga kvar på en bra nivå, var orderingången 1% lägre än förväntningarna. Därutöver inkluderar siffrorna gårdagens stororder. Exklusive den skulle orderingången ha varit 5% lägre än förväntningarna. Försäljningen fortsätter att utvecklas väl och blev 5% bättre än förväntat, vilket bidrog till att rörelseresultatet slog förväntan med 4%. Vi förväntar oss att aktien är svag till följd av orderingången, men också att konsensusförväntningarna kommer att vara, i stort sett, oförändrade. Vi skulle därför köpa på svagheten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 100 SEK.

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:400,00 DKK
Pris:285,30 DKK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 08:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 12:46.

EFTER RAPPORT

Q4: Första anblicken - bättre än väntat

Pandora rapporterade ett resultat för Q4 som var 10-12% bättre än konsensusförväntningarna och i linje med guidningen. Försäljningstillväxten var 3% i lokala valutor, medan jämförbar försäljning var svag med -7%. EBIT var 6% över våra förväntningar och 12% över konsensus på 2 528 MDKK. Utdelningen blir oförändrad på 18 DKK och ett aktieåterköpsprogram på 2,2 miljarder DKK har lanserats. Därtill väntas en organisk tillväxt på mellan -3% till -7% och en EBITDA-marginal mellan 30,5-32,5% (justerad för omstruktureringskostnader) för 2019, vilket resulterar i en justerad EBITDA-marginal som i stort sett är i linje med konsensusestimaten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 400 DKK.

Utveckling

Q4-försäljningen var 1% bättre än konsensus i lokala valutor med 1% tillväxt i EMEA, -1% i Asia Pacific och 11% i Americas. Jämförbar försäljning var -7%, med stöd av 24% tillväxt i e-butiken. EBITDA på 2 813 MDKK var 12% bättre än förväntningarna.

Guidning

En organisk tillväxt på mellan -3% till -7% väntas för 2019 och en EBITDA-marginal mellan 30,5-32,5% (justerad för omstruktureringskostnader), vilket resulterar i en justerad EBITDA-marginal som i stort sett är i linje med konsensusestimaten. Omstruktureringskostnader på 1,5 miljarder DKK kommer att tas under 2019 med avsikten att minska den årliga kostnadsbasen med 1,2 miljarder DKK, med full effekt från 2020. Den svaga försäljningsguidningen är delvis beroende på lägre införsäljningspaket till franchisebutiker och färre kampanjaktiviteter.

Värdering

Vi har för närvarande Köp med riktkursen 400 DKK, vilket motsvarar 7x EV/EBIT för 2022p, diskonterat till 12 månader från i dag.

Tomra Systems ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:250,00 NOK
Pris:228,00 NOK
Analytiker:Knut Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 10:43.

UPPDATERING

Momentum byggs för returstationer

Med EU som rör sig framåt och nya länder som diskuterar återvinningssystem är momentum för Tomras verksamhet god. Under tiden förväntar vi oss ett mycket starkt resultat för Q4 2018, drivet av ett starkt kvartal för Sorting Solutions. Vi upprepar Köp och riktkursen 250 NOK.

EU har ratificerat avtalet

Europeiska rådet har formellt godkänt överenskommelsen från december 2018 med utökat producentansvar för att täcka kostnaderna för uppstädning av skräp och insamlingsmålet på 77% för engångsflaskor av plast senast till 2025 och 90% till 2025. EU-parlamentet väntas ratificera före sommaren. I tillägg har Portugal meddelat att de kan introducera ett system till 2023 och även Turkiet har startat en process för att introducera ett retursystem.

UK: Större producentansvar

Storbritannien har lagt fram ett förslag för förpackningsavfall just före jul, vilket ställer högre krav på producenterna för kostnaden för återvinning och har tydligt sagt att de planerar ett retursystem. Förslaget planeras att skickas ut på remiss under våren. Dock, förväntas ett retursystem vara i drift 2023, vilket medför installationer under andra halvåret 2021 samt 2022. Vi hade tidigare antagit 5 000 installationer i England under 2020, vilket nu verkar osannolikt. Vi sänker därför estimaten med 10% för 2020p. Dock är indikationen att Skottland går igång sent under 2019 eller tidigt 2020.

Solid Q4 väntas den 21 februari

Vi förväntar oss att Tomra visar intäkter på 2 355 MNOK för Q4 2018 (2 041 MNOK Q4 2017) och ett EBITA-resultat på 413 MNOK (302 MNOK Q4 2017). Resultatet får stöd av en stark utveckling inom Sorting Solutions. Vi förväntar oss en utdelning på 2,86 NOK per aktie, upp från 2,35 NOK föregående år.

Utmärkta möjligheter

Vi anser det vara osannolikt att EU och Storbritannien når sina mål utan ett retursystem, vilket skapar stora möjligheter för Tomra. Vi upprepar Köp och riktkursen 250 NOK.

Assa Abloy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:207,00 SEK
Pris:171,45 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 08:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 10:20.

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket - styrka i Americas

Den organiska tillväxten på 6% slår förväntningarna på 4%. Amerika-segmentet med 14% organisk tillväxt var en nyckelfaktor till framgången. Justerad EBIT var i linje med konsensus vilket innebär att marginalen kom in något svagt (20 baspunkter). Elektroniska lås står nu för 30% och ökade med 30% under kvartalet. Bolaget genomförde fem förvärv under kvartalet, vilket tillför 0,8 miljarder SEK årligen. Under 2018 förvärvades 19 bolag, vilket tillför 3,8 miljarder SEK. Vi förväntar oss att konsensus är oförändrat i stora drag men vi tror att aktien kommer att överprestera relativt marknaden baserat på tecken över att problemen i Kina är över. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 207 SEK.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på ett genomsnitt av 22x P/E och 17x EV/EBIT för resultatet 2022p, inklusive förvärv, diskonterat till 2018, samt en kassaflödesvärdering med WACC på 8%, LT-marginal på 16,5% och LT-tillväxt på 3%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 207 SEK.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:72,62 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 09:03.

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket - i linje

Q4-intäkterna rapporterades till 6 470 MSEK, +6% å/å, i linje med våra förväntningar. EBIT-förlusten på 282 MSEK var 14% bättre än vi förväntade oss och berodde överraskande nog på att Consumer Brands redovisade en mindre förlust än väntat. Bolaget säger även att de påverkades av investeringskostnader samt Brexit-kostnader. PTP rapporterade en förlust på 1 228 MSEK, inklusive en omstruktureringskostnad på 822 MSEK. Utsikterna för 2019 verkar positiva och i linje med våra förväntningar än så länge. Vi förväntar oss en neutral reaktion idag. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 85 SEK.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av våra historiska multiplar samt en kassaflödesvärdering. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 85 SEK.

MTG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:405,00 SEK
Pris:306,20 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 08:52.

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket

Idag rapporterade MTG ett Q4-resultat med en nettoförsäljning i linje med förväntningarna och justerad EBIT 2% över konsensus (4% under KECH). Organisk intäktstillväxt var 1% och den justerade EBIT-marginalen var 10,6% (+160 baspunkter å/å). MTG håller på att knoppa av Nordic Entertainment (NENT) och en extra bolagsstämma skall äga rum den 7 februari. Trots att förväntningarna på utdelningen var 13 SEK, föreslog styrelsen att MTG inte skall dela ut något, men att de efter avknoppningen skall dela ut 6,5 SEK/aktie i NENT. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 405 SEK.

Utveckling

NENT:s försäljning var i linje med förväntningarna och justerad EBIT var 1% under konsensus (-2% jämfört med KECH), och organiska intäkter ökade med 3%. MTG:s försäljning var 6% under konsensus och EBIT på 31 MSEK var 15-22 MSEK över förväntan. MTG:s organiska intäkter minskade med 11%, eSports-intäkter sjönk med 13%. Försäljningen inom online-spel ökade med 3%, drivet av InnoGames.

Värdering

Vår 12M riktkurs på 405 SEK grundar sig i en kassaflödesbaserad summan-av-delarna-värdering med en COE på mellan 8,25-9% beroende på segment. Vi har rekommendationen Köp.

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:162,25 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket - stark försäljning

Axfood rapporterade blandade Q4-siffror med en stark försäljning på +4,6%, jämfört med våra prognoser på cirka 3%. EBIT-marginalen på 3,4% och EBIT på 425 MSEK var i linje med våra förväntningar. Medan lågpriskedjan Willys levererade ett solitt resultat, minskade Hemköps EBIT med mer än 30%. VPA på 1,54 SEK var 2% under våra estimat och innebär en vinsttillväxt på 4% å/å. Som tidigare nämnts planerar Axfood att lansera automatiska lager i Stockholm, vilket innebär att de behöver investera mellan 400-600 MSEK per år under en fyraårsperiod. Trots en högre capex lämnades utdelningen oförändrad på 7 SEK. Baserat på dessa resultat förväntar vi oss enbart mindre förändringar av konsensus estimat och att aktien handlas i linje med marknaden.

Blandade marginaler

Axfood rapporterade en EBIT på 425 MSEK, drivet av starka marginaler för Willys och Dagab, medan Hemköp levererade en marginal på 3,8%, cirka en baspunkt under vår förväntan. Axfood Snabbgross hade ett starkt kvartal tack vare kafé- och restaurangmarknaden i Sverige.

Behåll, riktkurs 160 SEK

Vår riktkurs på 160 SEK är baserad på en blandning av en kassaflödesvärdering med tre steg, en EV/EBIT-målmultipel på 14,5x samt en P/E-multipel på 18,5x. Vi upprepar Behåll.

Concordia Maritime

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:20,00 SEK
Pris:11,50 SEK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Starka utsikter för 2020 väger upp för kortsiktig risk

Concordia slog våra estimat under Q4 (EBITDA på 26 MSEK, jämfört med vårt estimat på 16 MSEK) och Q1 kommer även det vara ett starkt kvartal efter den kraftiga uppgången av spot-raterna för MR-fartyg under sent 2018. Främst drivet av den kraftigt ökande oljeexporten i USA anser vi att de befintliga transportmönstren kommer att förändras avsevärt från och med 2019p, vilket tillsammans med IMO 2020 kan få fraktpriserna för produkttanksfartyg att återgå till de historiskt höga nivåerna. Givet den nuvarande rabatten i aktiekurspriset och den lovande utsikten för 2020 upprepar vi Köp och riktkursen 20 SEK. Dock är det viktigt att tänka på att Concordia, med deras begränsade kassa, har en viss förhöjd kortsiktig risk om återhämtningen tar längre tid än planerat.

Slog förväntningarna

Concordia rapporterade en EBITDA på 26 MSEK jämfört med vår prognos på 16 MSEK under Q4, vilket till stor del beror på att fraktpriserna för produkttanksfartyg var högre än förväntat. Flottan levererade en premie på 4 500 USD/dag till MR-raterna, jämfört med vårt antagande på 3 000 USD/dag.

MR-raterna förväntas vara starka under Q1

Med 44% av spotraterna för produkttanksfartyg låsta till 18 500 USD/dag signalerar Concordias Q1-prognos ett starkt kommande kvartal. Hur som helst har marknadspriserna för MR-fartyg varit under våra estimat hittills under januari, och vi sänker vår 2019p TCE för Concordia med 4%. Med nuvarande låga EBITDA-marginal och med försäljningen av fyra Suezmax-fartyg under Q4, sänker vi vår 2019p EBITDA med 20% från 223 MSEK till 176 MSEK.

Starka utsikter för 2020

USA:s överlägsenhet vid framställning av kolväten har nu strukturellt förändrat sättet att frakta kolväten på. Det, i kombination med IMO 2020, leder till att vi estimerar att MR-raterna för 2020p kommer att ligga på 21 300 USD/dag. Med det i sikte för 2020p ställer vi oss positiva till bolaget tack vare den långsiktigt billiga aktien.

Köp upprepas riktkurs 20 SEK

Concordia handlas för närvarande till ett P/NAV på 0,55x av vårt NAV (20 SEK), med en premie på 20% till PMAX-fartygen. Baserat på vår 2020-prognos ser vi en uppsida på 40% på det tioåriga MR-värdet och höjer NAV till 33 SEK. Vi upprepar Köp och riktkursen 20 SEK.

BillerudKorsnäs

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:115,90 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, chef papper, skog & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Svagare Q4 än väntat

BillerudKorsnäs (BK) rapporterade en operativ vinst för Q4 på 414 MSEK (KECH: 488 MSEK, konsensus 474 MSEK). Resultatet var drivet av motvind från ökande råmaterialskostnader. Uppstartskostnader fortsätter att sätta press på det operativa resultatet. I Consumer Board har bolagets fasta pris- och volymkontrakt hållit tillbaka resultatet. Dessa har nu blivit omförhandlade på högre nivåer. Vi gör några förändringar till VPA till följd av resultatet och upprepar Minska och riktkursen 95 SEK.

Vd ser begränsade möjligheter för prisökningar

Vd:n meddelade att den främsta kortsiktiga prioriteringen är att fokusera på att skydda nuvarande prisnivåer. Vi ser en negativ risk för prissättningen till följd av den nya kapaciteten.

Uppstart i Gruvön närmar sig

Den nya kartongmaskinen i Gruvön väntas vara i drift i början av april. Kapitalkostnaden har höjts tre gånger de senaste två åren och har en total kostnad på 7,6 miljarder SEK (ordinarie estimat var 5,7 miljarder SEK). Påverkan på EBITDA från maskinens uppstart beräknas vara -500 MSEK under 2019p, och väntas bidra positivt från 2021 och framåt enligt BK. Vi noterar att historiskt har det funnits en hög nivå av osäkerhet gällande finansiella resultatet av maskinuppstarter som denna på Gruvön. För närvarande har vi ingen visibilitet i utvecklingen på uppstarten.

Bergvik – Skogsförvärv

BK kommer att förvärva en del av det skogägande bolaget Bergvik under april-maj, enligt vd:n, och bolaget har säkrat en kostsiktig bankfinansiering på 5 miljarder SEK. Vd:n kommenterade att långsiktigt, finns det en hög möjlighet att BK inte kommer vara en ägare av tillgången. BK hoppas hitta en delägare till tillgången under 2019. Vd:n meddelade att målet är att säkra råmaterialsflöde med trä och att ägaren potentiellt kan bli en potentiell partner. Beroende på framgången i att hitta en ny delägare, ser vi en potentiell vinst, men saknar visibilitet.

Upprepar Minska och riktkurs oförändrad

Vi jämför multiplar för liknande bolag, i detta fall förpackningsbolag under vår bevakning. Dessa bolag handlas i genomsnitt till en EV/EBITDA på 7x för 2019p. Vi tror att det är rimligt att använda en målmultipel på 8x, givet den låga visibiliteten i Bergvik-affären, vilket kan resultera i en kapitalvinst. Vi behåller vår riktkurs på 95 SEK per aktie och upprepar Minska.

Alfa Laval

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:208,50 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket - svagt

Order rapporterades till 11 561 MSEK, -14% å/å, men 3% under konsensus på grund av Marine-segmentet och färre beställningar av scrubbers q/q. Intäkter rapporterades till 11 209 MSEK, +7% å/å och 4% under konsensus. EBITA rapporterades till 1 787 MSEK med en marginal på 15,9%, -110 baspunkter å/å, och 10% under konsensus, primärt på grund av Energy-segmentet, vilket företaget skyllde på valutakurseffekter samt en ojämn produktionstakt. Utdelning per aktie föreslås till 5 SEK, ingen extrautdelning. Utsikterna för efterfrågan under Q1 är att den förväntas vara något högre än Q4. Vi förväntar oss en negativ aktiekursreaktion idag. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 225 SEK.

Hexpol

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:86,00 SEK
Pris:77,60 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Volym och långsiktig marginal oroar

Hexpol rapporterade ett Q4-resultat med både svagare organisk tillväxt samt EBIT-marginal än förväntat. Vi estimerar att marginalerna kommer att försämras ytterligare under 2019p när volymerna minskar. Den positiva sidan är Hexpols starka kassaflöde, deras balansräkning samt deras långa förvärvshistorik. Vi sänker 2019-21p VPA med 4,7% i genomsnitt och ser en begränsad uppsida till vår nya riktkurs på 86 SEK (95), således upprepar vi Behåll.

Q4 under förväntningarna

Hexpol rapporterade en EBIT som var cirka 7,9% under konsensus med en EBIT-marginal på 14,7%, jämfört med konsensus på 15,6% och KECH på 15,2%. Organisk tillväxt rapporterades till 2%, jämfört med KECH på 4% och konsensus på 5,5%.

Långsiktig EBIT-marginal – ett frågetecken

Hexpols EBIT-marginal nådde sin topp 18,2% under Q3 2015 när den organiska tillväxten var +8% som drevs av högre volymer, men lägre råvarupriser. De volatila råvarupriserna är ett orosmoment för bolaget som inte lämnar någon prognos gällande EBIT-marginalen.

Behåll upprepas, riktkursen sänks till 86 SEK (95)

Vi sänker vår VPA-prognos för 2019-21p med 7,4%, 3,0% respektive 3,7%. Baserat på vårt uppdaterade prisindex gällande råvarupriserna samt bolagets försiktiga framtidsutsikter, som tyder på en sämre volymtillväxt, antar vi nu att den organiska tillväxten kommer att fortsätta att sjunka samtidigt som marginalerna försämras under 2019p. Konsensus förväntar sig att marginalerna kommer att öka under 2019p, medan vi är mer skeptiska och förväntar oss det motsatta. Vår nya riktkurs på 86 SEK (95) är baserad på genomsnittet av en 14x 2019p EV/EBIT-multipel, vår summan-av-delarna, en kassaflödesvärdering med 7,6% WACC och en konkurrentvärdering. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 86 SEK (95).

Ratos

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:28,00 SEK
Pris:26,06 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Vändning tar tid

Då flera av portföljbolagen visar låg eller ingen organisk tillväxt, trots stark inhemsk ekonomisk aktivitet, tror vi att problemen är strukturella i många fall och kommer kräva mycket arbete och tid för Ratos att vända den negativa trenden.  Vi tror att det är för tidigt att köpa aktien inför rapporten (väntas den 15 februari) och upprepar vår Behållrekommendation. Vi sänker vår riktkurs från 32 SEK till 28 SEK.

Negativ vinsttrend

De nya finansiella målen att öka vinsten från bolagets portfölj varje år och ha en aggregerad nettoskuld/EBITDA under 2,5x tror vi kommer ta tid att nå. Justerad EBITA-tillväxt å/å i den aggregerade portföljen var -13% hittills i år under Q3 2018, och har haft en negativ trend å/å sedan 2015, trots starka ekonomiska förutsättningar i Norden. Flera av bolagen lider av strukturella problem och kan behöva ytterligare investeringar för att förbättra vinsten. Vi förväntar oss en förbättrad nettoskuld/EBITDA på 2,7x under 2019p, men detta är väldigt beroende av utvecklingen av Plantasjen, som i sin tur är väldigt väderberoende.

Vi förväntar oss minskad utdelning

Historiskt sett har Ratos sålt lönsamma bolag för att finansiera utdelning till sina aktieägare. Nu finansierar de successivt utdelningen med utdelningen från portföljbolagen, vilket är hälsosamt enligt oss. För närvarande dock, är det endast Hent som har en tillräckligt stark balansräkning för att bidra med utdelning i en signifikant mängd till Ratos. Vi tror att flera av bolagen kan behöva framtida investeringar och möjligtvis tilläggsförvärv för att förbättra utvecklingen och därför tror vi att Ratos kommer förbättra den operativa utvecklingen i portföljbolagen innan de ger utdelning till aktieägarna vid detta tillfälle. Vi förväntar oss att utdelningen sänks till 1,5 SEK per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på 6%.

Många osäkerheter – Behåll

Vi ser ingen anledning att köpa aktien inför rapporten då det finns för många osäkerheter. En stark kassaposition, låg värdering och en hög direktavkastning på 6% bör ge skydd på nedsidan. Aktien handlas för närvarande till en rabatt på 14% till NAV, jämfört med en klar premium historiskt. Vi upprepar vår Behållrekommendation och sänker vår riktkurs från 32 SEK till 28 SEK, baserat på vår mål-NAV på 29 SEK med en rabatt på 5% för att reflektera en högre riskpremium på grund av osäker utveckling i portföljbolagen.

Aker Solutions

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:59,00 NOK
Pris:46,04 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 08:30.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4: Slutet på ett solitt år

Vi upprepar Köp när vi går in i 2019 med en oförändrad riktkurs på 59 NOK. Q4 väntas på fredag och kommer att utgöra slutet på ett solitt år medan 2019 kommer att bli bättre på de flesta nyckeltalen. Efter kursturbulensen sent under 2018 fortsätter vi att bedöma aktien som attraktiv.

Justerad EBITDA på 508 MNOK väntas

Vi förväntar oss att Aker Solutions rapporterar 508 MNOK i justerad EBITDA och intäkter på 6,9 miljarder SEK. Det motsvarar en marginal på 7,3%, något ned å/å. Notera att estimatet för rapporterad EBITDA innehåller engångsposter på 30 MNOK.

Orderingång och guidning i fokus

Vi prognosticerar orderingången till 5 miljarder NOK och kommer att titta närmare på guidningen för 2019. I Q3-rapporten förväntade sig Aker Solutions att intäkterna för 2019 skulle vara något upp och att EBITDA-marginalen skulle vara omkring nivåerna för 2018. Vi sänkte under gårdagen vårt förväntade oljepris för 2019p till 62 USD/fat. Med en genomsnittlig breakeven-nivå på 42 USD/fat bland de stora europeiska oljebolagen förväntar vi oss en god orderingång för Aker Solutions framöver.

Värderingsuppsida efter kursturbulensen under Q4

Vi upprepar Köp och riktkursen 59 NOK som baseras på en summan-av-delarna-värdering. Vi uppgraderade till Köp i december och bedömer fortsatt att aktien är attraktiv på nuvarande nivåer.

JM

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:179,10 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Bättre marginaler

JM rapporterade starka marginaler under Q4, vilket dock inte är hållbart i JM Sverige. Nettoeffekten av bättre marginaler men färre byggstarter är att intäkterna försämras. Vi anser att överutbudssituationen kommer att avta inom 6-9 månader där JM står som en av vinnarna. Vi upprepar riktkursen 210 SEK och rekommendationen Köp.

Ledande fastighetsutvecklare

JM är den ledande fastighetsutvecklaren i Norden. Fokus ligger på nordiska huvudstäder och större städer i Sverige (89% av vinsten), Norge (10%) och Finland (1%) – i stort sett enbart bostadsrätter. JM producerar också hyreslägenheter. Portföljen består av fem projekt, av vilka två redan är färdigställda (Dahlenum, Tjärtunnan och Alphyddan).

Försiktigare gällande byggstart och sålda enheter

Totalt var byggstartade enheter 5% under våra förväntningar. Skillnaden var som störst i JM Stockholm och JM Sverige där siffrorna var 18% under förväntan. Byggstarter representerar framtida försäljningar och det är tydligt att ledningen är ”mjukare” gällande byggstarter än tidigare. En tumregel i branschen är ”kan du sälja en enhet ska du börja bygga en enhet”.

Omvärdering förklarar starka marginaler

JM rapporterade en försäljning som var 2% bättre än våra estimat, medan resultatet före skatt var 8% bättre. Detta innebär att marginalerna var starka. Dock, JM Construction rapporterade en förslust på 95 MSEK på grund av nedskrivningar, vilket inte var inräknat i vår prognos. Exkluderat detta var den underliggande vinsten 32% bättre än förväntningarna. Väldigt stark försäljning och väldigt goda marginaler i JM Sverige förklarar 2/3 av de positiva effekterna. De nuvarande marginalerna för JM Sverige är dock inte hållbara, då de något oväntat gynnades av positiva omvärderingseffekter under Q4 trots den svaga marknaden. Marginalerna var något över förväntan, dock var antalet byggstarter klart under förväntan, vilket innebär att vi lämnar vår VPA-prognos för 2019-20p relativt oförändrad.

Försiktiga värderingsantagningar, men fortfarande uppsida

Aktiens historiska 12m framåt P/E är 12x. Som tidigare tycker vi att en rabatt på 10% är rimlig på grund av den höga osäkerheten i marknaden vilket ger ett P/E på 10,8x. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen 210 SEK.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:295,00 SEK
Pris:256,90 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 06:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-05 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

På rätt väg

Intrum visade med Q4-resultatet i förra veckan att de är på rätt väg, avseende den utlovade vinsttillväxten, genom att leverera starka siffror både för intäkter och rörelseresultat som slog både våra och konsensus förväntningar. Vi höjer VPA för 2020-2021p med 4,3-5,5%, vilket ger en VPA på 31 SEK för 2020p jämfört med ledningens mål på 35 SEK. Som en följd höjer vi riktkursen till 295 SEK (285) och upprepar Köp.

CMS-marginal väntas öka

Resultatet inom kredithanteringsaffären (CMS) ökade hälsosamt med en justerad EBIT-marginal som inte setts sedan Q4 2017, efter att ha tyngts av motgångar i Spanien. För 2019 förväntar vi oss att den underliggande marginalen ökar till 29,2% från 26,9% under 2018, då de förvärvade intäkterna börjar bidra och då fusionssynergier på 230 MSEK väntas ge resultat.

Investeringstakt saktar ner

Det bokförda värdet av portföljinvesteringar, inklusive Intesa-portföljen, var 29,6 miljarder SEK vid utgången av 2018 efter sammanlagda investeringar på 11,9 miljarder SEK under året. Då målet på 30 miljarder SEK i bokfört värde är inom räckhåll har ledningen sagt att investeringstakten kommer att minska under de kommande två åren. Vi förväntar oss att Intrum investerar 6,8-7,6 miljarder SEK under 2019-2021p. Vi lämnar estimatet för VPA oförändrat för 2019p, men höjer med 4,3-5,5% för 2020-2021p, då vi höjer marginalen inom Financial services något.

Hävstång väntas falla under 2019

Vi förväntar oss att den lägre investeringstakten kommer att vara gynnsam för skuldsättningsgraden som var 4,8x rullande 12 månaders EBITDA (kassaflödesmässigt). Vi förväntar oss att hävstången sjunker till 3,6x under 2019p genom ökat EBITDA-resultat och oförändrad nettoskuld. Hävstången är temporärt förhöjd med 0,2x, från fastighetstillgångar relaterade till Ibercaja-transaktionen, vilket väntas reverseras under 2019.

Värdering

Till följd av vinstrevideringarna höjer vi riktkursen till 295 SEK (285).  Vi värderar Intrum enligt en DCF-modell. Baserat på våra estimat för 2020p handlas Intrum för närvarande till EV/EBITDA på 9,4x och P/E på 8,3x. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 569,9 0,3% 2,4% 8,5%
OMXS30 1 527,2 0,1% 2,4% 8,4%
OMXH25 4 018,4 0,6% 0,3% 9,0%
OMXC20 940,6 -0,7% 2,5% 5,5%
OSEBX 839,0 0,2% 1,3% 4,9%
OMXBB 934,5 0,0% 1,2% 6,9%
Dow Jones 25 239,4 0,7% 2,9% 8,2%
S&P500 2 724,9 0,7% 3,1% 8,7%
Nasdaq C 7 347,5 1,2% 3,7% 10,7%
SX5E 3 165,2 -0,2% 0,9% 5,5%
DAX 11 176,6 0,0% -0,3% 5,8%
CAC40 5 000,2 -0,4% 2,3% 5,7%
RTS 1 211,2 0,0% 2,7% 13,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,5 -0,4% 4,3% 16,2%
Guld 1 312,2 -0,5% 0,8% 2,6%
Silver 15,7 -1,7% 0,4% 1,8%
Aluminium 1 840,0 -1,7% -1,1% -1,6%
Bly 2 096,0 0,1% -0,5% 4,3%
Koppar 6 076,5 -0,3% 1,3% 1,9%
Nickel 12 675,0 1,7% 7,0% 19,6%
Zink 2 785,0 1,9% 3,2% 10,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 -0,20 -0,30 4,80
Sverige, 10 år 0,40 1,50 -3,10 -6,40
Norge, 10 år 1,70 0,90 -5,30 -4,30
Tyskland, 10 år 0,18 0,90 -3,40 -6,40
GB, 10 år 1,27 2,10 -1,60 -0,20
USA, 10 år 2,72 3,67 -2,23 3,86
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 -0,10 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,42 0,5% 0,6% 2,8%
USD / SEK 9,11 0,8% 0,7% 2,8%
GBP / SEK 11,92 0,8% 0,1% 5,6%
NOK / SEK 1,08 0,3% 1,1% 5,0%
DKK / SEK 1,40 0,5% 0,6% 2,7%
CAD / SEK 6,95 0,7% 1,7% 7,0%
CHF / SEK 9,13 0,5% 0,0% 1,6%
JPY / SEK 0,08 0,2% -0,1% 2,5%
EUR / USD 1,14 -0,3% -0,1% 0,0%
USD / JPY 110,05 0,6% 0,7% 0,3%
EUR / GBP 0,87 -0,3% 0,5% -2,7%
AUD / USD 0,72 -0,5% 0,7% 2,5%
USD / CAD 1,31 0,2% -1,0% -3,9%
GBP / USD 1,31 -0,1% -0,6% 2,7%
USD / NOK 8,48 0,5% -0,4% -2,1%
EUR / NOK 9,69 0,2% -0,5% -2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades tydligt uppåt på måndagen då flera teknikbolag gick starkt, däribland Apple, Twitter och Netflix.

Volatilitetsindexet, VIX, har sjunkit till den lägsta nivån sedan början av oktober efter Federal Reserves mjuka signaler förra veckan, rapporterade Financial Times.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,7 procent till 25.239. Även det bredare S&P 500 var upp 0,7 procent till 2.725, medan tekniktunga Nasdaq Composite ökade 1,2 procent till 7.348.

Sektorsvis var teknik upp 1,6 procent medan hälsovård hade backat 0,3 procent.

Bland enskilda bolag steg Apple 2,8 procent. Enligt en analys från JP Morgan kommer teknikjätten sannolikt att använda sitt starka kassaflöde till stora förvärv och nämner Netflix och Activision Blizzard som tänkbara kandidater.

Twitters intäkter kan hamna i den övre delen av prognosen, enligt en analytiker på Baird, inför rapporten den 7 februari. Mikrobloggens aktie var upp 2,2 procent.

Microsoft handlades upp 2,9 procent medan Netflix ökade 3,4 procent.

Googles moderbolag Alphabet stängde upp 2 procent. Kvartalsrapporten efter stängning visade ett resultat per aktie på 12:77 dollar för det fjärde kvartalet. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 10:86 dollar per aktie. Även försäljningen var högre än väntat.

Elbilstillverkaren Tesla har köpt Maxwell Technologies, som utvecklar och tillverkar energilagringslösningar och utrustning för kraftöverföring, för motsvarande ett bolagsvärde om omkring 200 miljoner dollar. Teslaaktien sjönk 0,2 procent.

För krisande varuhuskedjan Sears hålls på måndagen en så kallad hearing om Sears planer att sälja sina tillgångar till bolagets ordförande och tidigare vd Eddie Lampert. Aktien steg 9 procent.

Amazon, som backade drygt 5 procent i fredags efter en rapport som varnade för ökade investeringar framöver, rekylerade upp på måndagen med blygsamma 0,4 procent.

På makrofronten har USA-räntorna stigit efter fredagens statistikdrivna uppgångar. Neel Kashkari, Fed-chef i Minneapolis och en av de mer duvaktiga ledamöterna i Federal Reserves policykommitté, sade på söndagen att Fed-chefen Jerome Powell nu kommit fram till uppfattningen att det är bäst att vänta med räntehöjningar tills löner och inflation tar fart.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 4 punkter till 2,72 procent.

Graf: S&P 500-index måndagen den 4 februari.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Rapportsäsongen tog en tillfällig paus på måndagen och Stockholmsbörsen rörde sig växelvis mellan plus och minus i väntan på nya kvartalssiffror att ta ställning till. Electrolux uppvisade fortsatt momentum efter fredagens rapportrusning medan SSAB straffades för miljonreparation vid en masugn i Finland.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 upp 0,1 procent till nivån 1.527. Omsättningen uppgick till 15,4 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. På de ledande europeiska indexen var utvecklingen blandad med FTSE100 i London upp 0,1 procent, DAX-indexet oförändrad medan CAC40 var ner 0,6 procent.

Bland bolagen på OMXS30-indexet gick Electrolux fortsatt starkt och steg ytterligare 1,4 procent efter fredagens rusning. Flera analyshus har höjt sina riktkurser efter den starka kvartalsrapporten och planerna på att knoppa av Professionella Produkter.

Skogsbolaget SCA knep dock första platsen och klättrade 2 procent. Exane BNP Paribas har höjt sin rekommendation för SCA till outperform från tidigare neutral och riktkursen har höjts till 96 från 76 kronor.

I toppen syntes också Astra Zeneca som steg 0,6 procent, och affärsbankerna SEB och Swedbank som ökade 0,6-0,7 procent.

I motsatt ände av index inledde SSAB dagen lägre och nedgången tilltog när stålproducenten meddelat att bolaget kommer att genomföra reparationer och underhållsarbete vid en anläggning i Finland till en kostnad av 200 miljoner kronor under det första kvartalet 2019. Aktien var ner 3,1 procent för dagen.

I botten på storbolagsindexet syntes även SCA-avknoppningen Essity och Autoliv som backade runt 1 procent.

Utanför storbolagen tappade bostadsutvecklaren JM 3 procent på måndagen.

"Nu har det varit osedvanligt bra. Men hur det kommer att se ut under 2019 är helt avhängigt vilka projekt vi startar och hur det går", sade JM:s vd Johan Skoglund under måndagens rapportpresentation efter fredagens bokslutsrapport som bidrog till att aktien då steg 1,2 procent.

Hansa Biopharma backade 5,8 procent. Evercore har sänkts sin rekommendation för aktien och sätter i analysen frågetecken för när bolagets preparat imlifidase kan godkännas i USA. Evercore har vidare sänkts sin prognos för preparatets möjliga toppförsäljning.

På First North rusade Ranplan Wireless drygt 47 procent efter att bolaget har fått en order värd initialt 22,5 miljoner kronor avseende planeringsverktyg för nätverk. Sedan bolaget noterades i juni 2018 är aktien ner 13,8 procent.

Gruv- och infrastrukturutrustningsföretaget Epiroc har fått en order från Anglo American rörande gruvbolagets nya koppargruva i Peru. Ordervärdet uppgår till cirka 385 miljoner kronor. Epiroc steg 1,6 procent inför tisdagens bokslut.

Kontraktstillverkaren Hanza Holding ökade å sin sida 8,6 procent efter att ha tecknat ett tillverkningsavtal med tidigare nämnda Epiroc.

Aktier i oljesektorn var överlag upp på måndagen. Norska Aker BP har påträffat olja och gas i en prospekteringsbrunn på Froskelår Main där Lundin Petroleum har intresseandel och aktien lyfte 3 procent.

Graf: Storbolagsindexet OMXS30 måndagen den 4 februa

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Axfood Behåll 160 SEK na na
Alfa Laval Köp 225 SEK na na
MTG Köp 405 SEK na na
Assa Abloy Köp 207 SEK na na
Husqvarna Köp 85 SEK na na
Fabege Köp 145 SEK na na
Epiroc Köp 100 SEK na na
Nokian Renkaat Köp 36 EUR na na
Prosafe Köp 35 NOK -0,32 -0,18
Coloplast Minska 515 DKK na na
Lundbeck Behåll 277 DKK na na
Pandora Köp 400 DKK na na
na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 08:30 Silf/Swedbank: Tjänste-PMI jan 56.4/55.1
SE 09:30 SCB: Industriorder dec -2.7 %/-2.4 %
EMU 10:00 Tjänste-PMI (def) jan 50.8/50.7 50.8/50.7
EMU 11:00 Detaljhandelsförsäljning dec -1.1 %/1.2 % 0.6 %/1.1 %
US 14:30 Handelsbalans dec
US 16:00 ISM Tjänste-PMI jan 57.3 58.0

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
Pandora DK0060252690 Inga tillkännagivanden
Tomra Systems ASA NO0005668905 Inga tillkännagivanden
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 3
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
Concordia Maritime SE0000102824 Inga tillkännagivanden
BillerudKorsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Hexpol SE0007074281 Inga tillkännagivanden
Ratos SE0000111940 Inga tillkännagivanden
Aker Solutions NO0010716582 Inga tillkännagivanden
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 1, 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.