logo
Dagens analyser - onsdagen den 6 februari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-02-06 kl. 08:22 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-02-06 kl. 08:25 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,7% OMXS30 1,0% DJI 0,7% NASDAQ 0,7%
574,0 1 542,5 25 411,5 7 402,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Fabege Köp 148 (145) SEK
Kambi Group Köp 275 (273) SEK
SCA Köp (Behåll) 92 (96) SEK

Wallenstam

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:91,65 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 12:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 15:11.

EFTER RAPPORT

Q4: I linje eller något bättre

Wallenstams förvaltningsresultat för Q4 2018 var 9% bättre än konsensusförväntningarna och i linje med våra förväntningar. Dock var NAV 1% sämre än vårt estimat med positiva värdeförändringar på 1,7%. Utdelningen på 1,9 SEK är i linje med vår förväntan. Den genomsnittliga finansieringskostnaden, vid slutet av Q4, steg något till 1,06% (0,98% vid Q3). Byggstartade lägenheter uppgick till 308 enheter med tuffa jämförelsetal q/q (440 under Q3). Baserat på informationen under konferenssamtalet förväntar vi oss att konsensus för FFO 2019p ökar med 2-3%, med NAV och utdelning per aktie i stort sett oförändrade. Vid en första anblick förväntar vi oss en neutral eller något positiv kursreaktion. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 95 SEK.

Orkla

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:75,00 NOK
Pris:69,54 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 06:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 14:09.

EFTER RAPPORT

Q4: Negativ tillväxt

Organisk tillväxt för Branded Consumer Goods (BCG) i Q4 blev -0,9% (1,5 procentenheter lägre än vår förväntan) och den justerade rörelsemarginalen blev 12,9% (vår förväntan: 13,5%). Total EBIT inom BCG (exklusive HQ) var 1 369 MNOK, cirka 6% under konsensusestimaten. Justerad VPA blev 0,93 NOK, vilket var 13% lägre än konsensusförväntningarna. Den föreslagna utdelningen på 2,60 NOK är oförändrad från föregående år och under förväntan på 2,70 NOK. Vi förväntar oss en negativ kursreaktion idag. Vi upprepar Behåll och riktkursen 75 NOK.

Koncernens resultat

Totala intäkterna blev 10 983 MNOK, +1,2% å/å, drivet av M&A inom BCG, vilket var 1% sämre än konsensusförväntan. Justerad EBIT blev 1 408 MNOK och var ned 2,4% å/å och 0,8% lägre än konsensus.

Resultatet för BCG

Total tillväxt för BCG var 0,2%, varav -0,9% organiskt (KECH 0,5%), 2,4% M&A (KECH 2,5%) och -1,4% från valuta (KECH -1,5%). Den justerade EBIT-marginalen blev 12,9% jämfört med konsensusförväntan på 13,5% drivet av svag organisk försäljningsutveckling. Orkla Care bidrog mest negativt till följd av lagerneddragningar i Polen.

Övriga höjdpunkter

Resultatet från Jotun var negativt med 43 MNOK jämfört med konsensus medianförväntning på 110 MNOK. Orkla Hydro hade en justerad EBIT på 132 MNOK, 26% över konsensus. Den föreslagna utdelningen på 2,6 NOK utgör cirka 80% av rapporterad VPA på 3,24 NOK.

Värdering

Vi värderar Orkla baserat på summan-av-delarna med en vägd snittmultipel för EV/EBIT för 2020p på 14x och når riktkursen 75 NOK. Vi upprepar Behåll.

Nokian Renkaat

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:36,00 EUR
Pris:29,75 EUR
Analytiker:Thomas Besson
Chefsanalytiker, Chef Autos Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 06:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 13:34.

EFTER RAPPORT

Q4: Starkt fritt kassaflöde

Nokian släppte helårsresultatet under gårdagen och slog förväntningarna något för rörelseresultatet trots något lägre intäkter än väntat. Ett fritt kassaflöde på 310 MEUR och 1,58 EUR i utdelning ger stöd åt aktien. Guidningen för 2019 medför minimala förändringar i konsensusestimaten. Vi upprepar Köp och riktkursen 36 EUR.

Högkvalitativt val i osäkra tider

Resultatet för 2018 var i stort sett enligt förväntningarna. Justerat rörelseresultat var något bättre än väntat trots något lägre intäkter påverkat av volym och valutamotvind. Solitt fritt kassaflöde och direktavkastning ger stöd.

VPA för 2020-21p tillbaka mot rekordnivåer

Våra uppdaterade prognoser fortsätter att peka mot rekordnivåerna från 2011-2012 för 2020-2021p, med stöd av återhämtningen som vi fortsätter att se i Ryssland för 2019-2021, en bättre regionalt balanserad vinstgenerering och ett stigande kapacitetsutnyttjande. Målen för 2019-2021 är konservativa som följd av en transformeringsprocess och indikerar lägre marginaler och högre investeringar 2018-2020.

Konsensus bottnar här, starkt värderingsstöd genom 5,5% direktavkastning

Nokian handlas till 13,9x våra uppdaterade estimat för resultatet 2019 och 10,6x EV/EBIT, en stor rabatt jämfört med snittet för de senaste 10 åren (18,6x och 12,5x). Nokian erbjuder en säker direktavkastning på 5,5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 36 EUR.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:9,30 EUR
Pris:8,01 EUR
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 12:29.

EFTER RAPPORT

Underliggande resultat 10% lägre än konsensus

Ännu ett dåligt resultat av Nordea, med ett underliggande resultat 10% under konsensus förväntningar, drivet av sämre intäkter även detta kvartal. Vi kände till att det skulle vara problem under Q4 och det visade sig vara värre än förväntat. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 9,30 EUR.

Q4 i siffror

Nordea rapporterade ett resultat före skatt på 689 MEUR, 5% över konsensus på 659 MEUR drivet av lägre kreditförluster, regulatoriska kostnader samt tradingnetto. De totala intäkterna rapporterades till 2 103 MEUR, 1% under konsensus. Provisionsnetto uppgick till 720 MEUR, 3% lägre än konsensus. Räntenettot uppgick till 1 126 MEUR och var 5% över konsensus. Tradingnetto uppgick till 182 MEUR, vilket var 18% under konsensus. Totala kostnader uppgick till 1 384 MEUR vilket var 1% under konsensus. Kreditförlusterna uppgick till 30 MEUR, vilket var lägre än konsensus estimat på 69 MEUR. CET1 var 15,5%, i linje med konsensus. Utdelning per aktie föreslås till 0,69 EUR jämfört med konsensus på 0,7 EUR.

Utsikter

För 2021 förväntar sig banken att kostnadsbasen i konstanta valutor ligger omkring 3% under kostnadsbasen för 2018 (exklusive nedskrivningar i Ryssland på 141 MEUR) och att kassakostnaderna är omkring 5-10% lägre under 2021 jämfört med 2018. Kostnaderna under 2019 förväntas vara lägre i konstanta valutor jämfört med 2018, exklusive engångskostnader, även kassakostnaderna förväntas vara lägre under 2019.

Värdering

Vi använder oss av en summan-av-delarna värdering för att räkna ut riktkursen. Nordea handlas för närvarande vid en P/E 2020p på 9,7x och P/TBV 2020p på 0,7x, enligt våra estimat, jämfört med konkurrenternas medelvärde på 11,1x och 1,4x. Vi förväntar oss en direktavkastning på mellan 9-9,5% för 2019-20p. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 9,30 EUR.

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:99,62 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 07:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 11:25.

EFTER RAPPORT

Lägre utdelning än väntat

Ganska tråkigt resultat från Handelsbanken. Besvikelsen var en utdelning på 5,5 SEK jämfört med förväntan på 6,5 SEK och ändå var CET1-kvoten i linje med konsensus och i mitten av målintervallet. Vi förväntar oss att den lägre utdelningen gör att aktien går 1-2% sämre än övriga marknaden under dagen. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 94 SEK.

Resultatet före skatt något bättre än väntat

Handelsbankens resultat före skatt uppgick till 5 288 MSEK, vilket var 1% bättre än konsensus. Intäkterna var 1% bättre än konsensus och kostnaderna 2% högre. Kreditförlusterna var 276 MSEK, vilket var lägre än de förväntade 380 MSEK.

Kapital

CET1-kvoten på 16,8% var i linje med konsensus. Banken uppskattar kravet vid slutet av 2018 till 15,1% vilket ger en buffert på 1,7%. Målintervallet för bufferten på 1-3% över CET1-kravet upprepas. Utdelningen på 5,5 SEK var lägre än konsensusförväntningarna på 6,49 SEK.

Värdering

Handelsbanken handlas till P/E 2020p på 11,3x och P/TBV 2019p på 1,35x, enligt våra estimat, jämfört med konkurrenternas 10,7x och 1,31x. Vår förväntade direktavkastning är 6,8%-7% för 2018-2020p. Vi värderar Handelsbanken enligt en summan-av-delarna. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 94 SEK.

Equinor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:250,00 NOK
Pris:199,55 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 10:56.

EFTER RAPPORT

2018 slutar starkt

Equinors resultat för Q4 2018 innebar bättre än väntad vinst per aktie och ett kassaflöde som slog vårt estimat med 18%. Bolaget guidar för investeringar (capex) på 11 miljarder USD, vilket är i linje med vår förväntan. Utdelningen höjs med 13% för kvartalet. Sammantaget anser vi att rapporten är positiv och bedömer att aktien stiger idag. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 250 NOK.

Ökat fokus på avkastning till aktieägarna

Viktiga punkter från rapporten var den föreslagna investeringsnivån (capex) för 2019-2021 på 11 miljarder USD i tillägg till den ökade utdelningen till 0,26 USD per aktie för kvartalet, upp med 13%. Fokus på avkastning till aktieägarna verkar vara i fokus. Långsiktig produktionstillväxt väntas bli 3% för 2019-2025 (vår förväntan är 2,7%).

Guidning för 2019 – kostnadsfokus

2019 fortsätter där 2018 slutade. Ökat kostnadsfokus kommer att öka utsikterna för kassaflödet. Breakeven-nivån för det fria kassaflödet efter utdelning ligger på under 50 USD/fat för 2019-2021, vilket visar det starka kassaflödet som väntas. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 250 NOK.

Assa Abloy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:211,00 SEK
Pris:183,50 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 09:19.

EFTER RAPPORT

Smarta lås driver tillväxten

Med stark tillväxt inom smarta lås och det pågående skiftet mot elektroniska lås accelererade Assas organiska tillväxt under Q4 och vi förväntar oss att tillväxten förblir över genomsnittet under de kommande åren. Trots att det är för tidigt att kalla det en trend, är det positivt att Kina levererade en positiv organisk tillväxt och med 19 förvärv under 2018 (av vilka fem var under Q4) visar bolaget att förvärvssituationen är intakt. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 211 SEK (207).

Bättre än förväntad organisk tillväxt

Sedan 2011 har Assa växt med 6% vid enbart ett tillfälle. Skiftet mot elektroniska lås (elmech) har fortsatt. Elmech växte med 20% under 2018 och med 30% under Q4. Det snabbast växande segmentet inom elmech är smarta lås för bostäder, där de sålt över 2,5 miljoner lås och genererat intäkter över 2,5 miljarder SEK (3% av försäljningen).

Kina har vänt

Överraskande nog har Kina vänt till positiva siffror och redovisade en organisk tillväxt på 4% för kvartalet. Även om VD:n anser att det är för tidigt för att kalla det en vändning i Kina och att Kina enbart står för cirka 6% av försäljningen och 2-3% av EBIT, så är det viktigt för sentimentet – det har varit en av de drivande faktorerna för aktiekursen under de föregående åren.

Förvärven fortsätter

Ett av de största orosmomenten för Assa har varit deras förmåga att växa genom förvärv. Bolaget gjorde 19 förvärv under 2018 (fem under Q4) vilket tillför försäljningssiffror på 3,8 miljarder SEK (nära 5% av försäljningen 2018) och visar på att förvärvssituationen är intakt.

Vi höjer riktkursen och upprepar Köp

Vi gör marginella förändringar av estimaten och höjer riktkursen, som är baserad på ett genomsnitt av 22x P/E och 16x EV/EBIT för resultatet 2022p, inklusive förvärv, diskonterat till 2018, samt en kassaflödesvärdering med WACC på 8%, LT-marginal på 16,5% och LT-tillväxt på 3%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 211 SEK (207).

Investeringsstrategi

INVESTERINGSSTRATEGI – FEBRUARI

2019 har mer att ge

• Förhoppningar om handelsavtal har skapat optimism • Fed har mjuknat och uppvisar en tydlig marknadsnärvaro • Sverige till övervikt, ökar övervikten i Tillväxtmarknader

Neutral aktieallokering kvarstår, förändringar under ytan

I januari valde vi att stå kvar med en neutral aktievikt trots den slående nervositeten och rädslan som präglade marknaderna i slutet av förra året. De globala aktiemarknaderna har rivstartat 2019 och stämningen bland investerare har förändrats tydligt. Med en stärkt vy att 2019 blir ett hyggligt år lyfter vi Sverige till övervikt samtidigt som vi ökar vårt bet i Tillväxtmarknader.

Se en presentation i Utblick

Investeringsstrategi och marknad

Eller läs mer i Aktiellt

2019 har mer att ge

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:148,00 SEK
Pris:127,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 06:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 08:25.

EFTER RAPPORT

Uppvärderingar kommer 2019

Fabege har den bästa fastighetsportföljen, den bästa projektportföljen och de bästa byggrätterna bland svenska fastighetsbolag. Dock var fastighetsuppvärderingar och kassaflödet lite svagare under Q4. Givet den utmärkta historiken från byggrättsportföljen ser vi goda anledningar till att Fabege ska handlas med en premie. Nettoeffekten är att vi höjer riktkursen till 148 SEK (145) och upprepar Köp.

Den bästa projektportföljen

Om vi inkluderar utvecklingsfastigheter ligger Fabeges projektportfölj på nära 19% av det totala fastighetsvärdet, jämfört med 4-5% för många andra konkurreter. Fabeges avkasting på investeringar låg på dessa projekt under 2018 på 98% (72% för hela året 2017 och 50% de senaste tio åren i genomsnitt). I genomsnitt har projekt bidragit med 5% i extra årlig tillväxt i NAV och vi anser det rimligt att ta med det i vår värdering. Att bolaget till 100% är inriktat mot Stockholm, där tillväxten är högre, är också en anledning att handla Fabege med en premie.

Q4: Försenade fastighetsuppvärderingar

Kassaflödet (FFO) var 2% svagare än förväntat, exklusive omfinansieringskostnader på 17 MSEK. Dock var fastighetsuppvärderingar på 1,6 miljarder SEK en besvikelse (2,4% av fastighetsvärdet), då vi hade förväntat oss 2,5 miljarder SEK. Uppvärderingar från projekt var 0,5 miljarder lägre medan bidraget från fastigheternas avkastning var 0,4 miljarder lägre. Enligt ledningen kommer några av projektuppvärderingarna att ske första halvåret 2019 och att avkastningskraven inte sänkts har berott på att det varit för få transaktioner. Med fler transaktioner i år kommer fastighetsvärderarna ha ett tillräckligt underlag för att sänka avkastningskraven ytterligare. Vi har sänkt det förväntade kassaflödet (FFO) med 2% för 2019p och 1% för 2020p.

Goda anledningar att handla Fabege med en premie

Våra riktkurser är baserade på 12 månaders framåtblickande NAV. Givet den utmärkta historiken i Fabeges projektportfölj ser vi goda anledningar till att handla Fabege med en premie på 5%. Nettoeffekten av 2% lägre NAV och en premie på 5% innebär att vi höjer riktkursen till 148 SEK (145). Vi upprepar Köp.

Lundbeck

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:277,00 DKK
Pris:291,40 DKK
Analytiker:Dariusz Ubik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 08:25.

EFTER RAPPORT

Utdelningssänkning för att återbygga pipeline

Den stora nyheten var den nya reviderade strategin, Expand and Invest to Grow, vilken kommer sätta fokus på att återbygga pipeline genom extern innovation och bredare sjukdomsfokus inom hjärnhälsa. Till följd av högre kapitalbehov har utdelningspolicyn justerats ned från 60-80% av vinsten till 30-60%. Den långsiktiga guidningen för EBIT-marginalen är nu minst 25%, men den kan behöva justeras för perioden då pipeline återbyggs. Vi upprepar Behåll och riktkursen 277 DKK.

Strategisk översyn

Efter en strategisk översyn har utdelningspolicyn sänkts från 60-80% av nettovinsten till 30-60% från 2019 och framåt. Lundbeck ser ökade kapitalbehov relaterat till strategiska initiativ. Licensiering, förvärv eller partnerskap kommer nu att prioriteras för att stödja pipeline. De planera att bredda fokus inom hjärnhälsa. Målet för den långsiktiga marginalen sätts till minst 25%, men den kan behöva justeras under perioder då pipeline återbyggs. Konsensus har en EBIT-marginal som stiger från 27% under 2019 till 34% under 2024. Lundbeck kommer inte längre bistå med långsiktiga mål.

Guidning för 2019

Bolaget ger en guidning för 2019 med en försäljning i intervallet 16,1-16,7 miljarder DKK och EBIT i intervallet 4,2-4,6 miljarder DKK. Konsensus ligger i övre delen av intervallet (16,7 miljarder DKK respektive 4,5 miljarder DKK).

Q4 2018

De sammanlagda intäkterna var 1% bättre än förväntan, med något bättre från alla de långsiktiga tillväxtdrivarna: Brintellix, Rexulti, Northera och Abilify Maintena som slog förväntan med 4%, 7%, 1% respektive 2%. För de äldre produkterna var utvecklingen mer volatil med 23% bättre från Sabril, men 26% sämre från Cipralex. EBIT på 848 MDKK var 1% lägre. Vinsten per aktie på 3,29 DKK var 6% bättre, men det var enbart hänförligt till lägre skattesats, 21% mot 27% för konsensus.

Värdering

Vi ser fortsatt osäkerhet från var Lundbecks framtida tillväxt ska komma ifrån och utdelningssänkningen kommer inte att tas emot positivt. Dock är det tydligt att Lundbeck måste återbygga sin tunna pipeline. Vår riktkurs är baserad på en summan-av-delarna. Vi upprepar Behåll och riktkursen 277 DKK.

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:275,00 SEK
Pris:209,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 06:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

USA väntas driva tillväxt under Q4 2018p

Vi förväntar oss att Kambi presenterar bra siffror för Q4 2018p, då siffror från tillväxten i USA troligtvis kommer väga upp mot de tuffa jämförelsetalen från den starka spelmarginalen under Q4 2017. Tittar man på 2019p, verkar tillväxten främst komma ifrån New Jersey och Pennsylvania, samtidigt som tillväxten under 2020p troligtvis kommer drivas av ytterligare stater i USA som reglerar sportsbetting.

Stabil Q4 2018p

Vi estimerar att Kambi rapporterar intäkter på 20,7 MEUR och en EBITDA på 6,4 MEUR för Q4 2018p, jämfört med 19 MEUR och 7,2 MEUR under Q4 2017. Vi förväntar oss att sportspelsmarginalen är ner signifikant från de höga 9,7% under Q4 2017 och något ner från de 8,6% som den var under Q3 2018 till ca 7,8%. Tillväxten kommer troligtvis främst vara driven av USA, där vi förväntar oss att New Jersey bidrar med omkring 2 MEUR i intäkter, jämfört med 1 MEUR under Q3 2017, och noll under Q4 2017.

Stark position i New Jersey och Pennsylvania

Kambi har tagit en stark position I New Jersey och Pennsylvania som var de enda staterna som reglerade sportsbetting under 2018. Marknadsandelen för sportsbetting online var omkring 45% under Q4 2018, och omkring 35% inklusive landbaserade verksamheter. I Pennsylvania, där sportsbetting endast varit tillåtet sedan december, har Kambi tre av fyra tillgängliga sportsbooks, med en marknadsandel på 85%. Dock, detta kommer troligtvis minska när fler operatörer kommer in i marknaden, även om en hög skatt (36%) och en licenskostnad på 10 MUSD kommer hålla tillbaka nya konkurrenter.

Flera stater väntas reglera sportsbetting under 2020p

Vi förväntar oss att Kambi presenterar stark tillväxt fram till 2020p då fler stater väntas reglera sportsbetting. Nyckelstater som kan reglera innan 2020p är New York, Illinois och Massachusetts, vilka alla har liknande eller större intäktspotential än New Jersey och Pennsylvania. Våra estimat för 2020p är baserade på intäktsestimat från H2 gambling och förutsätter en marknadsandel för Kambis klienter på omkring 20%. Vi tror att detta är ett realistiskt estimat baserat på nuvarande position i New Jersey och Pennsylvania.

Köp upprepas, riktkurs höjd till 275 SEK (273 SEK)

Vi gör några mindre justeringar till våra estimat (2019p EBITDA -2% och 2020p EBITDA +5%) och vi uppjusterar vår riktkurs till 275 SEK (273 SEK). Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av en DCF (11,2% WACC, långsiktigt EBITDA marginal på 40%) och EV/EBIT 25x 2020p. Vi upprepar Köp och höjer vår riktkurs från 273 SEK till 275 SEK.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:80,00 SEK
Pris:63,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-05 kl. 15:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

Handelstullar förväntas medföra motvind

Vi förväntar oss att Haldex, en producent av bromssystem och komponenter, publicerar Q4-resultatet den 14 februari i linje med deras utveckling fram till Q3, trots att vi förväntar oss att handelstullarna i USA gällande stål utgör en motvind på cirka 20 MSEK. Lastvagnstillverkare (Volvo, Paccar) indikerar att de rådande gynnsamma marknadsförhållandena bör hålla i sig även under 2019. Sammantaget förväntar vi oss att EBIT för Q4 sjunker med 10% till 58 MSEK. Vi upprepar Köp och riktkursen 80 SEK, som främst är baserad på en kassaflödesvärdering (WACC 10%, EBIT-marginal 8% och terminaltillväxt 3%).

Q4-resultat

Vi förväntar oss att Haldex når upp till deras mål överlag, till exempel att försäljningen ökar från 2017 till 2018. Prognosen gällande en EBIT-marginal i linje med, eller något högre, blir dock tuff med tanke på handelstullarna för stål. Försäljningen förväntas öka från 1 049 MSEK till 1 263 MSEK, i stort sett i linje med tillväxten fram till Q3 2018. EBIT förväntas minska något till 58 MSEK (66). Prognosen förväntas indikera att marknaden är relativt stabil.

Blandade utsikter för lastbilssegmentet

Lastbilssegmentet är viktigt för Haldex eftersom det representerar omkring 30% av den totala försäljningen, jämnt fördelat över Europa och NAFTA-området. I Europa förväntas lastbilsproduktionen avta med 8%, vilket till stor del beror på att flera producenter väljer att tillverka axlarna själva. Inom NAFTA-området är lastbilarna redan slutsålda för 2019 och vi tror att efterfrågan kommer att hållas på en fortsatt hög nivå.

Bättre resultat förväntas

Vi förväntar oss att resultatet ökar då Haldex försäljning har varit stabil. Marginalmålet för EBIT på 10% representerar dock fortfarande en uppsida till vår 2019p VPA-prognos på cirka 30%. Vi upprepar Köp och riktkursen 80 SEK.

SCA

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:92,00 SEK
Pris:80,06 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, chef Papper, Skog & Förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 06:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 08:25.

EFTER RAPPORT

Höjer till Köp (Behåll) – för billig

SCA är Europas största privata skogsägare med totalt 2,6 miljoner hektar av privata skogsområden. De producerar trä för byggindustrin, massa och publikation, samt förpackningar. De utökar just nu massaproduktionen i Sverige, med start under Q2 2018. Justerad EBITDA för Q4 var i linje med våra estimat. Vi höjer våra estimat något på grund av att vi höjt volymprognosen gällande massaproduktion. Vi höjer vår rekommendation till Köp (Behåll) men sänker riktkursen till 92 SEK (96).

Q4 i linje med konsensus

SCA rapporterade ett justerat EBITDA-resultat för Q4 på 1 494 MSEK. Konsensus låg på 1 518 MSEK. Detta resultat drivs av en högre ökningstakt i det nyligen expanderade massabruket Östrand i Sverige. Ett starkt resultat i produktområdet Skog adderade till styrkan. Massasegmentet kom med särskilt starka resultat, upp 143% å/å, mot bakgrund av att de nya massamaskinerna presterar bättre än vi hade väntat. SCA kommer inte med en framtidsbedömning. Vi höjer vår VPA-prognos med cirka 5-6% på grund av att våra tidigare estimat var för låga.

Fördubblar kapaciteten vid massabruket Östrand

SCA investerar 7,8 miljarder SEK för att öka massakapaciteten med cirka 0,5 miljoner ton, med start i juni 2018. Vi förväntar oss att detta påverkar vinsten positivt framöver. Q4 var det andra kvartalet med denna ökning och bolaget bedömer att man uppnår full kapacitet med den uppgraderade maskinen vid slutet av 2019.

Uppgraderar till Köp (Behåll)

Vi är medvetna om att investerare sällan får ut det fulla värdet av alla tillgångar. Vi baserar vår riktkurs på vår summan-av-delarna-värdering men tillämpar en rabatt på cirka 15% för att komma fram till riktkursen 92 SEK (96). Trots att vi höjt våra estimat sänker vi målmultipeln för EV/EBITDA för industrienheterna till 7x. Vi uppgraderar således till Köp (Behåll) men sänker riktkursen till 92 SEK (96).

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:71,00 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-06 kl. 06:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-06 kl. 08:25.

EFTER RAPPORT

Historien fortsätter

Med Q4-resultatet i linje med våra förväntningar gör vi inga större förändringar i estimaten och upprepar rekommendationen Köp och riktkursen 85 SEK.

Q4-resultat i linje

Husqvarna rapporterade Q4-intäkter på 6 470 MSEK, i linje med våra förväntningar. EBIT-förlusten låg på 282 MSEK och var 14% över förväntan, främst tack vare en mindre förlust än beräknat inom Consumer Brands (CB). Kostnader för att stänga ned delar av CB uppgick till 822 MSEK. Utdelningen föreslås till 2,25 SEK, enligt förväntan.

Utsikter intakta för 4% tillväxt och 10% marginal

Utsikterna för 2019p var i linje med förväntningarna och de vd förväntar sig att den valutajusterade tillväxten uppgår till +4% samt att de når marginalmålet på 10%.

Upprepar Köp och riktkursen 85 SEK

Med begränsade förändringar av estimat upprepar vi riktkursen 85 SEK, baserad på ett genomsnitt av P/E 13,9x och EV/EBIT 11,7x för 2020p, när det förlustdrabbade CB är borta, diskonterad ett år tillbaka. Vi upprepar Köp då vi förväntar oss bättre väderförhållanden under 2019p samt genom att ta inkludera de strukturella förändringar som sker i och med nedstängningen inom CB.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 574,0 0,7% 2,3% 9,3%
OMXS30 1 542,5 1,0% 2,6% 9,5%
OMXH25 4 076,1 1,4% 1,0% 10,6%
OMXC20 961,1 2,2% 4,0% 7,8%
OSEBX 853,6 1,7% 2,2% 6,8%
OMXBB 933,2 -0,1% 0,5% 6,8%
Dow Jones 25 411,5 0,7% 3,4% 8,9%
S&P500 2 737,7 0,5% 3,7% 9,2%
Nasdaq C 7 402,1 0,7% 5,3% 11,6%
SX5E 3 215,0 1,6% 2,0% 7,1%
DAX 11 368,0 1,7% 1,3% 7,7%
CAC40 5 083,3 1,7% 3,1% 7,5%
RTS 1 223,5 1,0% 2,7% 14,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,0 -0,8% 1,1% 15,2%
Guld 1 314,2 0,2% 0,5% 2,8%
Silver 15,9 0,8% 0,1% 2,6%
Aluminium 1 896,5 3,1% 2,3% 1,4%
Bly 2 091,0 -0,2% 0,7% 4,1%
Koppar 6 174,0 1,6% 2,8% 3,5%
Nickel 12 870,0 1,5% 8,3% 21,5%
Zink 2 770,0 -0,5% 3,4% 10,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 0,50 0,10 5,30
Sverige, 10 år 0,40 0,10 -2,90 -6,30
Norge, 10 år 1,72 1,70 -4,30 -2,60
Tyskland, 10 år 0,17 -0,10 -3,30 -6,50
GB, 10 år 1,23 -3,50 -3,50 -3,70
USA, 10 år 2,70 -1,99 -0,89 1,87
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 -0,20 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,39 -0,2% 0,3% 2,6%
USD / SEK 9,11 -0,1% 0,4% 2,7%
GBP / SEK 11,79 -1,1% -1,2% 4,4%
NOK / SEK 1,07 -0,1% 0,7% 4,9%
DKK / SEK 1,39 -0,2% 0,3% 2,5%
CAD / SEK 6,94 -0,1% 1,5% 6,9%
CHF / SEK 9,11 -0,3% -0,1% 1,3%
JPY / SEK 0,08 0,1% -0,2% 2,6%
EUR / USD 1,14 -0,2% 0,0% -0,2%
USD / JPY 109,91 -0,1% 0,5% 0,2%
EUR / GBP 0,88 0,9% 1,5% -1,8%
AUD / USD 0,72 0,2% 1,2% 2,8%
USD / CAD 1,31 0,1% -1,1% -3,9%
GBP / USD 1,29 -1,1% -1,6% 1,6%
USD / NOK 8,48 0,0% -0,3% -2,1%
EUR / NOK 9,67 -0,1% -0,4% -2,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades genomgående högre på tisdagen och utökade därmed uppgångarna från föregående dag.

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,7 procent till 25.409. Det bredare S&P 500 var upp 0,5 procent till 2.738, medan tekniktunga Nasdaq Composite ökade 0,7 procent till 7.402.

Sektorvis stärktes konsumentbolag 1,0 procent medan finans sjönk 0,1 procent.

På makrofronten visade statistik att ISM inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 56,7 i januari jämfört med 58,0 i december, enligt Bloomberg News.

På bolagsfronten vände Alphabet upp och steg 0,9 procent efter en trevande inledning då aktien sjönk omkring 1,5 procent. Resultatet såväl som intäkterna för det fjärde kvartalet slog marknadens förväntningar. Enligt en samstämmig internationell rapportering var det kostnadsutvecklingen i bolaget och allt större investeringar som oroade investerarna initialt.

Kennametal, som bland annat konkurrerar med Sandvik, kom också med rapport sent på måndagen. Resultatet var högre än väntat medan intäkterna däremot var något lägre än analytikernas snittestimat. Aktien backade 2,4 procent.

Kosmetikaföretaget Estée Lauder rusade 11,6 procent efter att ha presenterat en starkare kvartalsförsäljning än väntat, drivet av högre efterfrågan på bolagets lyxiga hudvårdsprodukter.

Steg gjorde även klädbolaget Ralph Lauren sedan både resultat och intäkter överträffat analytikernas förväntningar under räkenskapsårets tredje kvartal. Aktien handlades 8,4 procent högre.

Apple-leverantören Lumentum, som producerar sensorer för ansiktsigenkänning, har återigen sänkt sin försäljningsprognos.

Ännu en gång är det den svagare efterfrågan i Kina som ligger till grund för bolagets försämrade utsikter. Lumentum förväntar sig nu en omsättning i intervallet 420-440 miljoner dollar under det innevarande kvartalet. Analytikerna har väntat sig en omsättning på drygt 440 miljoner dollar i genomsnitt. Aktien sjönk 4,8 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 2 punkter till 2,70 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg på tisdagen med rapporterande Assa Abloy i spetsen, men även med stöd av breda uppgångar bland råvarubolag och banker.

Bokslut satte dock även negativa avtryck i kursutvecklingen för bland andra Alfa Laval, Husqvarna och Axfood.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 1,0 procent till nivån 1.542,5. Aktier för drygt 19 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Motsvarande index i Frankfurt och Paris steg 1,7 respektive 1,5 procent.

I toppen av storbolagsindexet låg Assa Abloy, med en uppgång på 7 procent. Resultatet i det fjärde kvartalet var i linje med marknadens förväntningar, men den organiska tillväxten överträffade prognoserna med särskilt stark försäljningsökning i Nord- och Sydamerika och Asien, däribland Kina.

Modejätten H&M steg nästan 3 procent sedan ägarfamiljen Persson fortsatt att köpa aktier i bolaget. Nu handlade det om drygt 10 miljoner aktier som förvärvats den senaste veckan.

Uppgångar registrerades också för Boliden, plus 1,7 procent, samt för Lundin Mining, 0,7 procent. Kopparpriset steg på tisdagen till nivåer som inte setts sedan början av december, även om zink- och nickelpriserna backade efter en stark inledning på året.

Oljebolagen hade också en stark dag, med Lundin Petroleum upp 1,2 procent och Ipco på plus 2 procent sedan brentoljan klättrat till närmare 63 dollar per fat innan en mindre rekyl vidtog. Andra råvarubolag som utvecklades positivt återfanns inom massa- och pappersindustrin, där till exempel Stora Enso steg 1,4 procent.

Banksektorn bidrog till indexuppgången med Handelsbanken, Swedbank och SEB upp 1,2-1,4 procent.

Svagast i storbolagsindexet var Alfa Laval, som förlorade över 6 procent. Bokslutet var överlag sämre än väntat, med en negativ marginalutveckling som utropstecken.

Epiroc, som säljer gruv- och infrastrukturutrustning, rapporterade ett justerat rörelseresultat som var något bättre än Infront Datas prognossnitt, men backade ändå 5 procent. Orderingången var något av en besvikelse, menar Pareto Securities.

Husqvarnas fjärde kvartal blev resultatmässigt ännu svagare än befarat, bland annat till följd av ökade råvarukostnader och tullar. Aktien sjönk 2,2 procent.

Nedåt var det även för Axfood, ned 0,8 procent, vars resultat var i stort sett i nivå med Bloombergs prognossammanställning.

MTG redovisade en någon högre underliggande vinst än väntat och tv-delen Nent föreslog en utdelning om 6:50 kr per aktie. På utdelningsfronten väntades av allt att döma sannolikt mer från koncernen och aktien förlorade 3,7 procent.

Nischbanken Resurs redovisade ett i stort sett oförändrat resultat, men högre kostnads/intäkts-tal och en något lägre kärnprimärkapitalrelation, och backade 1,2 procent.

Fastighetsbolaget Fabeges aktie förlorade 4,7 procent sedan det fjärde kvartalet visat ett marginellt ökat driftsöverskott och förvaltningsresultat.

E-handlaren Qliro redovisade sjunkande intäkter och vinst för det gångna kvartalet. Aktien rasade drygt 9 procent. Även Itab backade efter sin rapport, ned 2,3 procent, efter att ha återhämtat en väsentligt större nedgång tidigare under dagen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Nordea Köp 9,30 EUR na na
SHB Minska 94 SEK na na
Concentric Köp 145 SEK 2,88
Hexagon Behåll 549 SEK na na
Wallenstam Köp 95 SEK na na
Aker BP Köp 305 SEK na na
Carlsberg Minska 670 DKK na na
Equinor Köp 260 NOK na na
Orkla Behåll 75 NOK na na
Sanoma Behåll 9,30 EUR na na
Kesko Minska 48 EUR na na
Metso Minska 29 EUR na na
Neste Buy 87 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 10:00 VDMA maskinorder dec 0.3 %/-6.7 % -1.0 %/-4.3 %
US 14:30 Produktivitet (prel) Q4 1.7 %/1.7 % 2.3 %/0.9 %
US 15:00 Trump håller tal till nationen I kongressens representanthus

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Wallenstam SE0007074844 3
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden
Nokian Renkaat FI0009005318 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 7
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Investeringsstrategi Inga tillkännagivanden
Fabege SE0011166974 3
Lundbeck DK0010287234 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
SCA SE0000112724 7
Husqvarna SE0001662230 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.