Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 7 februari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-02-07 kl. 08:11 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-02-07 kl. 08:14 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,6% DJI -0,1% NASDAQ -0,4%
576,7 1 551,2 25 390,3 7 375,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Alfa Laval Behåll (Köp) 210 (225) SEK
Lundin Petroleum Behåll (Köp) 305 (290) SEK
MTG Köp 345 (405) SEK
Electrolux Köp 270 (235) SEK
Assa Abloy Köp 211 (207) SEK

Vestas Wind Systems

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:518,00 DKK
Pris:531,20 DKK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 07:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 15:41.

EFTER RAPPORT

Q4: Blandad rapport, utsikter för 2019 i linje

Vestas rapporterade en blandad Q4 med utsikter för 2019 (mitten på intervallet) på 1 035 MEUR, 2% under konsensus på 1 057 MEUR och över vår förväntan på 989 MEUR, medan orderingången var 16% och 21% bättre (16% avseende MW och 21% i EUR) än konsensusförväntningarna. Utsikten för 2019 innebär en EBIT-marginal på 9% (konsensus: 9,4%, KECH: 9,2%). Justerad EBIT för Q4 var 16% sämre än konsensus, drivet av 9% marginal för turbinverksamheten (konsensus: 10,4%, KECH: 10%). Rapporterat pris per MW i orderingången var 0,76 EUR (konsensus: 0,73 EUR). Vår riktkurs är baserad på en kombination av DCF (8,2% WACC, 3% långsiktig tillväxt), konkurrentvärderingar och en EV/EBIT-multipel på 11,5x för 2019p. Vi har rekommendation Köp och riktkursen 518 DKK.

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:96,70 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 06:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 15:20.

UPPDATERING

Sänkta utdelningsförväntningar

Efter Handelsbankens besvikelse igår med en lägre utdelning än förväntat sänker vi vår utdelningsprognos för 2019-2020p med omkring 10%. Vi upprepar Minska och riktkursen 94 SEK.

Sänkt utdelningsprognos

Banken tog en konservativ ställning och föreslog en utdelning på 5,5 SEK per aktie, ned från 5,5 SEK per aktie + 2 SEK i extrautdelning för 2017. Målintervallet för bufferten på 1-3 procentenheter över CET1-kravet upprepas. Vi tror att styrelsen var tvungna till en försiktig utdelning på grund av kapitalkraven. Vid slutet av 2018 stod CET1-bufferten 1,7 procentenheter över kravet, vilket ligger inom intervallet 1-3 procentenheter. Under 2019 förväntas dock CET1-bufferten att få utstå motvind då den kontracykliska bufferten höjs, vilket ökar kapitalkravet med omkring 20-25 baspunkter för Handelsbanken och 10 baspunkter från IFRS16, vilket drar ned bufferten till omkring 1,4 procentenheter om vi använder siffrorna från 2018. Hade utdelningen föreslagits till de förväntade 6,5 SEK skulle det ha dragit ner bufferten till 1,1 procentenheter, vilket är precis inom målintervallet, något som kan ha bidragit till styrelsens utdelningsbeslut. Våra förväntningar på framtida utdelningar är numera 6 SEK (6,5), 6,25 SEK (6,75) respektive 6,5 SEK för 2019-21p.

Estimat för 2019-2020p ned med 1-2%

Till följd av resultatet sänker vi våra vinstestimat för 2019-2020p med 1-2% med något lägre estimat för provisionsnettot och något högre estimat för kreditförluster. Vi lägger även till estimaten för 2021p, där vi förväntar oss en vinsttillväxt på omkring 3,2% under 2021p, jämfört med 2020p, drivet av totala intäkter på 3%, 0,6% kostnadsökningar samt en signifikant ökning av kreditförluster på 22%.

Värdering

Handelsbanken handlas till P/E 2020p på 11,1x och P/TBV 2019p på 1,34x, enligt våra estimat, jämfört med konkurrenternas 10,8x och 1,39x. Vår förväntade direktavkastning är 5,7%-6,7% för 2018-2020p. Vi värderar Handelsbanken enligt en summan-av-delarna. Vi upprepar Minska och riktkursen 94 SEK.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:9,30 EUR
Pris:8,10 EUR
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 13:23.

UPPDATERING

Vinstestimat ned 2-4% efter rapporten

Nordea rapporterade Q4-resultatet igår och som väntat, på grund av den hårda miljön, misslyckades de leverera gällande intäkterna. På grund av den svaga rapporten sänker vi våra vinstestimat för 2019-20p med 2-4%. Vi upprepar Köp och riktkursen 9,3 EUR.

Tuffa tider

De svaga försäljningssiffrorna var ett tema för kvartalet, med en underliggande tillväxt av intäkter som var svagare än konsensus förväntningar. Under gårdagens presentation förklarade vd, Von Koskull, att han inte är nöjd med intäkterna under 2018, som var 6% lägre än 2017. Enligt vd:n kan minskningen förklaras med ett hårdare marknadsklimat, nya regelverk samt för mycket internt fokus på att stärka banken och deras position. Vi förväntar oss de kan dra nytta av en betydande hävstångseffekt när de lyckas vända utvecklingen av försäljningen, men de skulle säkerligen uppskatta lite medvind. Vi förväntar oss att även 2019p blir tufft för Nordea gällande intäktsmomentum. Vi förväntar oss att intäkterna minskar till 8,7 miljarder EUR, ned från 9 miljarder EUR. Dock, med utgångspunkt i Q4 2018 förväntar vi oss att intäkterna skall öka med omkring 6% under 2019p.

Vinstestimat ned 2-4% för 2019-20p

Efter rapporten sänker vi vinstestimaten med 2-4% för 2019-20p främst på grund av provisionsnettot samt tradingnettot som var under förväntan. Vi lägger även till estimaten för 2021p, där vi förväntar oss en låg vinsttillväxt på omkring 5,8% 2021p, jämfört med 2020p, drivet av en tillväxt på 3% av de totala intäkterna, kostnadsbesparingar på 1,6% och en signifikant ökning av kreditförluster med 24%.

Värdering

Nordea handlas för närvarande till en P/E 2020p på 10x och P/TBV 2020p på 1,14x, enligt våra estimat, jämfört med konkurrenternas medelvärde på 11,1x och 1,44x. Vi förväntar oss en direktavkastning på mellan 8,5-9,5% för 2018-21p. Vi använder oss av en summan-av-delarna modell för att räkna ut riktkursen. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 9,30 EUR.

Wallenstam

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 SEK
Pris:91,95 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 12:31.

EFTER RAPPORT

Utnyttjar hyresexpertisen

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 105 SEK (95). Q4 visade på ett starkt resultat och vi höjer vårt FFO och NAV för 2019-20p med 1-3% samt noterar att utsikterna för Wallenstams kärnmarknad ser bra ut, både på kort och medellång sikt. Vi anser att bolaget kan driva tillväxt på egen hand tack vare deras fokus på hyresrätter, där efterfrågan är hög och vakansrisken är låg oavsett vart vi befinner oss i den ekonomiska cykeln.

Attraktiva defensiva egenskaper

Vi bedömer att 46% av hyresintäkterna kommer från bostadsfastigheter och att andelen väntas växa. Segmentet karaktäriseras av stabil hyrestillväxt och låg vakansrisk. Ett av målen för 2019-2023 är att växa bostadsutvecklingsportföljen jämfört med 2014-2018. Vi bedömer att framtida bostadsprojekt kan produceras till en direktavkastning på cirka 6% jämfört med marknadsnivåerna på cirka 3,5%. Wallestam innehar byggrättigheter för 13 000 bostadslägenheter, vilket kan jämföras med totala byggstarter för 2014-2018 på cirka 4 600 lägenheter, vilket visar potentialen i portföljen.

NAV ska växa 50%

Till 2023p förväntas NAV per aktie att växa med 40 SEK (inklusive utdelning), med en fortsatt soliditet om minst 30% (45%, Q4 2018) och stabilitet för att öka utdelningen per aktie. Tillgängliga medel kommer att användas till investeringar före till exempel aktieåterköp.

Köp, höjd riktkurs till 105 SEK (95)

Vi höjer 2019-2020p NAV och FFO med 1-3%, medan vi lämnar utdelningen per aktie oförändrad. Vår riktkurs på 105 SEK (95) är baserad på ett premium om 15% i förhållande till 12 månaders framåtblickande NAV för att inkludera potentialen för fler byggstarter. Vi estimerar dessutom att inledningen av 2019 har varit stark med över 500 meddelade byggstarter under Q1, jämfört med det informella målet på 1 500 stycken för hela året. Vi upprepar Köp.

Konecranes

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:40,00 EUR
Pris:31,21 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 12:25.

EFTER RAPPORT

Q4 Första anblicken – stark orderingång

Orderingången för Q4 uppgick till 930 MEUR, +27% å/å och 9% bättre än konsensus, drivet av utrustning. Intäkterna på 911 MEUR var oförändrade å/å och 2% lägre än konsensus. Underliggande EBITA på 85,6 MEUR, med 9,4% marginal, var 3% lägre än förväntan till följd av missen på intäkterna. Guidningen med 5-7% i försäljningstillväxt och bättre marginal för 2019p ser ut att vara i linje med konsensus som förväntar sig 6% i tillväxt och 9,3% i marginal, jämfört med 8,2% under 2018. Vi förväntar oss att aktien stiger något till följd av orderingången. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 40 EUR.

New Wave

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 SEK
Pris:55,60 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 12:25.

EFTER RAPPORT

Q4: Stark försäljning

New Wave rapporterade en försäljningstillväxt på 14% i lokala valutor och 19% totalt. Det var 6% högre än vårt estimat. Även om investeringar i försäljning och marknadsföring tynger lönsamheten, gav den starka försäljningstillväxten en imponerande tillväxt av rörelseresultatet med 21% till 209 MSEK, vilket var 17% bättre än våra förväntningar. Försäljningstillväxt och marginaler var särskilt starka inom Sport & Leisure, och var 230 punkter högre än våra förväntningar (EBITDA) till följd av försäljningstillväxten på 26%. Även om aktien är upp med mer än 15% hittills i år, förväntar vi oss att aktien stiger ytterligare i dag. Därtill höjs utdelningen till 2 SEK (1,70), i linje med våra förväntningar. Vår riktkurs är baserad på en likaviktad kombination av en kassaflödesvärdering och en målmultipel för P/E på 10x. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 60 SEK.

ICA Gruppen

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:330,00 SEK
Pris:321,60 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 06:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 11:16.

EFTER RAPPORT

Q4: Vid första anblicken

ICA Gruppen rapporterade ett justerat EBIT 3% över våra förväntningar. Därutöver växte ICA Sverige försäljningen i butikerna med 3%, med en neutral kalendereffekt, vilket är minst i linje med marknaden. Det viktiga justerade rörelseresultatet för ICA Sverige var i linje med vårt estimat, medan motsvarande siffror för Rimi Baltic och apoteksverksamheten var -2% respektive +6%. De två affärsområdena står för cirka 25% av koncernens justerade EBIT och hade en ackumulerad tillväxt i rörelseresultatet på 13% för 2018. Guidningen är oförändrad och i linje med ICA:s långsiktiga mål att överträffa marknaden med en marginal på 4,5%. Utdelningen föreslås att öka med 0,50 SEK till 11,50 SEK. Sammantaget en rapport som ser solid ut och vi förväntar oss att aktien utvecklas i linje med marknaden i dag. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 330 SEK.

ICA Sverige

Under det tredje kvartalet växte ICA Sverige butiksförsäljningen med 3%, vilket väntas vara minst i linje med marknaden. Därtill var rörelsemarginalen ned (som förväntat) å/å till 3,5% då förhöjda logistikkostnader och uppstartskostnader för e-handelslagret i Stockholm tyngde, medan vinstdelningen var upp med 8 MSEK å/å. Marginalen och justerad EBIT på 750 MSEK var i linje med våra förväntningar.

Starkt Rimi Baltic medan Apoteket Hjärtat skiner

Rimi Baltic hade en försäljning 2% över våra estimat medan justerad EBIT blev 2% lägre, +5% å/å. Det starka resultatet drivs av färre kampanjer och en starkare bruttomarginal i konverterade butiker i Estland samt från egna varumärken. Apoteket Hjärtat hade en försäljningstillväxt på 10%, vilket var 2% bättre än våra förväntningar medan EBIT var 6% bättre med en marginal på 3,5%. Den starka marginalen var primärt driven av pris/mix och volym.

Behåll, riktkurs 330 SEK

Vi når vår riktkurs på 330 SEK genom en likaviktad kombination av summan-av-delarna och en 12 månaders framåtblickande P/E-multipel på 17x. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 330 SEK.

Getinge

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:106,00 SEK
Pris:103,50 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefsanalytiker, chef medtech utrustning & tjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 06:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 10:02.

UPPDATERING

Höjd riktkurs

Till följd av det bättre än väntade resultatet för Q4 har vi höjt prognoserna för justerad EBITA och justerad VPA med 2% respektive 3%. Trots den här positiva datapunkten kvarstår visibiliteten som låg för 2019. Orderingången för Q4 var svag och ledningen är försiktig inför 2019 och kallar det ”ett integrationsår”. Åtminstone under första halvåret 2019 kommer bruttomarginaljämförelsen att vara tuff. Vi höjer vår värdering och riktkursen till 106 SEK (94). Enligt vår bedömning är det för tidigt med ett återinträde i aktien. Vi upprepar Behåll.

Orderingången missar men bättre resultat…

Getinges orderingång för Q4 var 7,5% lägre än marknadens förväntningar, dock var justerad EBITA stark och 10,1% över förväntningarna. Givet att Q4 står för 52% av helårets justerade EBITA lyfte aktien med 15%. Det bättre resultatet drevs av en högre än väntad bruttomarginal, vilken äntligen verkar ha stabiliserat sig. Q4 var raka motsatsen till bilden från Q1-Q3, då intäkterna var starka medan Getinge misslyckades med att möta resultatförväntningarna till följd av press på bruttomarginalen från ogynnsamma mixeffekter.

…dock låg visibilitet för 2019

Trots det bättre resultatet kvarstår visibiliteten som låg för 2019. Åtminstone under första halvåret 2019 kommer bruttomarginaljämförelsen att vara tuff. Därtill kvarstår mixeffekterna som svåra att förutsäga. Mer viktigt är dock Getinges förmåga att växa intäkterna med en hygglig takt. Utan ökande försäljning kommer det bli svårt för bolaget att exekvera på målet att höja bruttomarginalen. Ur den aspekten gav bolaget liten försäkran. Orderingången minskade under Q4 å/å även om den trenden väntas bli bättre under 2019. Notera att bolaget gett få åtaganden inför 2019. Som kontrast förväntar sig konsensus att justerad EBITA stiger med 16% för 2019 å/å. Vi anser att det är för tidigt att jaga aktien och bedömer att 2019 troligtvis blir ännu ett övergångsår.

Höjd riktkurs till 106 SEK (94)

Efter helåret 2018 höjer vi den justerade vinsten per aktie för både 2019 och 2020 med försiktiga 3%. Vi fortsätter att värdera Getinge till 14,5X P/E, vilket vi nu rullar fram ett år. Baserat på det skulle Getinge handlas med en rabatt på 20%, jämfört med konkurrenterna, för att återspegla den höga skuldsättningen, ”blandad” historik och låg visibilitet i resultatet.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:81,40 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 08:47.

EFTER RAPPORT

Svagt Q4-resultat med högre kostnader än väntat

Catena Medias resultat var svagt med EBITDA 8% lägre än konsensus, primärt beroende på högre kostnader än väntat. Aktien har varit svag inför rapporten, men vi förväntar oss ändå en negativ kursreaktion på 5-10% och att konsensusestimaten för 2019 sänks i ett motsvarande intervall. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 150 SEK.

Högre kostnader och något låg försäljning

Den huvudsakliga anledningen till resultatmissen var högre personalkostnader än väntat men intäkterna var också något lägre (cirka 2,4% under konsensus). Bolaget förväntar sig lägre kostnadsökningar för 2019 och att lönsamheten ökar. Försäljningen påverkades negativt av att operatörer tvingade hålla tillbaka på affiliatemarknadsföring under Q4, men att det nu har förbättrats. Försäljningen i USA fortsätter att utvecklas väl och Catena Media ser god potential i USA när fler delstater väntas legalisera sportspel under 2019-2020. På den positiva sidan var ett starkt operativt kassaflöde och med lägre än förväntade tilläggsersättningar från förvärv uppgick nettoskulden till 130,8 MEUR, jämfört med vårt estimat på 147 MEUR. Aktuellt belopp avsatt för gjorda förvärv uppgår till 81,9 MEUR, jämfört med vårt estimat på 92,7 MEUR. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av en kassaflödesvärdering (WACC 9,8%, långsiktig EBITDA-marginal på 40%) och EV/EBIT (14x 2019p), plus uppsidan från förvärv. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 150 SEK.

Alfa Laval

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:196,00 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 06:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 08:14.

EFTER RAPPORT

Q1 – sista rycket för scrubbers?

Q4-resultatet var i linje med våra förväntningar, men då vi är något försiktigare i och med Alfa Lavals exponering mot fartygskonstruktion, sänker vi vår VPA med 4-5% för 2019-20p. Balansräkningen fortsätter att vara stark men det var en besvikelse att det inte blir någon extrautdelning och vi kan bara hoppas att kassan inte spenderas på dyra förvärv. Toppen på cykeln ger inte mycket utrymme för multipelexpansion och vi sänker således riktkursen till 210 SEK (225) samt nedgraderar från Köp till Behåll.

Q4 i linje, men ingen extrautdelning

Q4-order kom in på 11 561 MSEK, +14% organiskt å/å och i linje med våra estimat. Energy och Food&Water slog däremot förväntningarna, medan Marine var under förväntningarna på grund av en miss med 500 MSEK gällande scrubbers, vilket innebär en halvering av beställningar q/q. Trots att vi förväntade oss en minskning av scrubbers var det här mer än vi uppskattade. Intäkterna rapporterades till 11 209 MSEK, +7% organiskt å/å och 2% under våra estimat. Underliggande EBITA på 1 902 MSEK, med en marginal på 17%, var i linje med våra estimat. Utdelningen föreslås till 5 SEK per aktie, något över förväntan, men ingen extrautdelning föreslogs trots att resurserna finns.

Riktkurs 210 SEK (225), nedgraderar från Köp till Behåll

Trots att vi förväntar oss att Marine återhämtar sig gällande antalet beställningar under Q1 2019, tror vi att detta kan vara det sista rycket för scrubbers, då de snart har sålt ut för hela 2020-21p, vilket begränsar tillväxtmöjligheterna. Vi tillämpar ett genomsnitt av de historiska värdena för 2011-13 med P/E 16x, EV/EBIT 11x och en kassaflödesvärdering när vi beräknar riktkursen.  Vi sänker riktkursen till 210 SEK (225) samt nedgraderar från Köp till Behåll.

MTG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:345,00 SEK
Pris:313,20 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 06:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 08:14.

EFTER RAPPORT

Sänkt riktkurs med 15% till 345 SEK (405)

Vi lämnar de viktigaste estimaten oförändrade efter Q4-resultatet, upprepar Köp men sänker riktkursen med 15% till 345 SEK (405), främst på grund av en lägre värdering av NENT. Vår nya riktkurs grundar sig i en kassaflödesbaserad summan-av-delarna-värdering med en COE på 9%.

Senaste utvecklingen

NENT, som kommer att knoppas av från MTG vid slutet av mars, avslutade Q4 med en justerad EBIT 2% under vår förväntan, trots att antalet prenumeranter ökade (främst tack vare en stark efterfrågan på originalserier från Viaplay). Ledningen prognostiserar för omkring 5% tillväxt inom försäljning samt lönsamhet från och med 2019 och vi lämnar våra EBIT-estimat oförändrade. Inom MTGx var intäkterna för e-sporter i linje med förväntningarna och förlusten minskade kraftigt under Q4. Ledningen guidar för positiv tillväxt redan under Q1 och att den förbättras ytterligare under 2019. Onlinespelsegmentet levererade cirka 10% lägre försäljningssiffror än förväntat, främst på grund av betydligt lägre intäkter från spelportalen Kongregate. Vi sänker således justerad EBIT för MTGx något för 2019-20p. Slutligen har vi justerat estimatet för utdelning per aktie på grund av beskedet att enbart NENT kommer att ge utdelning.

Köp upprepas, sänkt riktkurs med 15% till 345 SEK (405)

Vi sänker vårt rimliga värde för NENT med cirka 10%. Vår nya värdering som grundar sig i en COE på 9% (tidigare 8,25%) innebär en EV/EBIT på 11x för 2019p, vilket fortfarande reflekterar en premie på 35-40% jämfört med genomsnittet bland konkurrenterna. Vår nya riktkurs grundar sig i en kassaflödesbaserad summan-av-delarna-värdering med en COE på 9%. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen med 15% till 345 SEK (405). Vi anser fortsatt att MTGx kommer att vara ett attraktivt uppköpsobjekt givet att deras e-sportverksamhet är den största i världen.

Electrolux

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:233,60 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 06:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 08:14.

EFTER RAPPORT

Adderat värde från Professional

Medan vi sänker estimatet för vinsten per aktie för 2019p med 5%, till följd av ökade kostnader för automationsprojekt, bedömer vi att det finns fortsatt utrymme i cykeln av höjda priser kontra kostnaderna. Det tillsammans med värdeskapandet genom avknoppningen av Professional på 18 SEK gör att vi höjer riktkursen till 270 SEK (235) och upprepar Köp.

Kostnadsguidning sänker VPA med 5%

Medan underliggande rörelseresultat var bättre än våra och konsensus förväntningar sänker vi VPA för 2019p med 5% till följd av kostnadsguidningen. Medan motvinden från råmaterial, tullar och valutor sänktes mer än vi  hade förväntat oss till 2-2,4 miljarder SEK, jämfört med 2,7 miljarder, uppgav bolaget att kostnadsbesparingarna kommer att vara ogynnsamma. Under kapitalmarknadsdagen uppgav vd att det skulle vara något negativt. Skillnaden mot vår förväntan verkar vara relaterad till extra kostnader från automationsprogram i USA, men också från program för nya produkter i EMEA och Latinamerika, vilket delvis bör kompensera för mixeffekterna.

Avknoppning adderar 17-18 SEK

Electrolux har meddelat avsikten att knoppa av Professional Products som ett separat bolag. Genom att titta på konkurrentvärderingar inom Food Services kan det medföra en högre värdering av den verksamheten och kan potentiellt addera 17-18 SEK per aktie i Electrolux. Långsiktigt ger det också bättre möjligheter för Professional Products att växa.

Höjd riktkurs till 280 SEK, Köp upprepas

Aktien har utvecklats 20% bättre än marknaden sedan vår uppgradering under Q4 och baserat enbart på 2019p, ser Electrolux rimligt värderat ut. Dock anser vi att risken i cykeln ligger på uppsidan för prishöjningar och på nedsidan för kostnadsinflation och att fokus kommer att vara på fördelarna från automationsprojekten som börjar ge effekt från 2020. Till följd av det upprepar vi Köp och höjer riktkursen till 270 SEK (235), inklusive 18 SEK från värdeskapandet genom avknoppningen av Professional.

Lundin Petroleum

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:305,00 SEK
Pris:300,30 SEK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-07 kl. 06:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-07 kl. 08:14.

UPPDATERING

Premiumbolag med premiumvärdering

Efter en imponerande kursutveckling inför kapitalmarknadsdagen i början av februari sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp) samtidigt som vi höjer riktkursen till 305 SEK (290) för att återspegla ökad värdering från prospektering under 2019. Vi anser att nuvarande värdering är för hög för att kunna motivera Köp.

2019 ett hektiskt år – men fullt avspeglad i kursen

Bolaget går in i ett hektiskt år avseende borrningar, och utveckling kommer återigen vara i huvudfokus för investerare som tittar på Lundin Petroleum. Vi har inkluderat värderingen av det kommunicerade programmet med 17 SEK per aktie. Det område där vi har störst tilltro till nya fyndigheter är Frosk, där Aker BP äger 60%. Trots vår ökade värdering anser vi att den redan återspeglas i aktiekursen.  Vi har justerat ned VPA för 2019p och 2020p till följd av något högre skatter och något lägre produktionsutsikter för 2019 sedan vår förra rapport.

Johan Sverdrup kvarstår som huvudsakliga värdedrivare

Johan Sverdrup kvarstår som den viktigaste värdedrivaren och värderas enligt våra siffror till 203 SEK per aktie. Vi hade förväntat oss en uppdatering från Equinor gällande fältet under deras kapitalmarknadsdag den 6 februari, men tids- och kostnadsestimat behölls oförändrade. För de som dock tror att fältet kan överraska positivt är Lundin Petroleum bolaget att föredra som följd av Johan Sverdrups höga andel av marknadsvärdet.

Riktkurs höjs till 305 SEK – nedgradering till Behåll

Vi höjer vår värdering av Lundin Petroleum till 305 SEK för att återspegla borrningsaktiviteterna under 2019 och ett långsiktigt antaget oljepris på 65 USD/fat. Värderingen är huvudorsaken till att vi nedgraderar till Behåll (Köp). Vi anser att Aker BP utgör en bättre exponering mot Nordsjön för tillfället.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 576,7 0,5% 2,2% 9,8%
OMXS30 1 551,2 0,6% 2,8% 10,1%
OMXH25 4 125,5 1,2% 2,5% 11,9%
OMXC20 956,8 -0,5% 3,0% 7,3%
OSEBX 849,1 -0,5% 1,7% 6,2%
OMXBB 930,8 -0,3% -0,6% 6,5%
Dow Jones 25 390,3 -0,1% 1,5% 8,8%
S&P500 2 731,6 -0,2% 1,9% 9,0%
Nasdaq C 7 375,3 -0,4% 2,7% 11,2%
SX5E 3 212,8 -0,1% 1,6% 7,0%
DAX 11 324,7 -0,4% 1,3% 7,3%
CAC40 5 079,1 -0,1% 2,1% 7,4%
RTS 1 215,8 -0,6% 1,4% 13,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,7 1,1% 1,7% 16,5%
Guld 1 312,4 -0,1% 0,1% 2,6%
Silver 15,7 -0,9% -1,2% 1,7%
Aluminium 1 886,5 -0,5% 0,8% 0,9%
Bly 2 080,0 -0,5% 0,7% 3,5%
Koppar 6 210,0 0,6% 2,2% 4,1%
Nickel 12 930,0 0,5% 5,6% 22,0%
Zink 2 719,0 -1,8% 1,7% 8,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 0,10 0,00 5,40
Sverige, 10 år 0,38 -2,20 -2,90 -8,50
Norge, 10 år 1,70 -2,10 -4,70 -4,70
Tyskland, 10 år 0,16 -1,50 -2,40 -8,00
GB, 10 år 1,21 -2,10 -3,70 -5,80
USA, 10 år 2,70 -0,28 0,64 1,59
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,43 0,4% 0,5% 2,9%
USD / SEK 9,17 0,6% 0,9% 3,4%
GBP / SEK 11,89 0,8% 0,1% 5,3%
NOK / SEK 1,08 0,2% 0,4% 5,1%
DKK / SEK 1,40 0,4% 0,5% 2,9%
CAD / SEK 6,96 0,3% 1,1% 7,2%
CHF / SEK 9,16 0,6% 0,7% 1,9%
JPY / SEK 0,08 0,7% 0,7% 3,3%
EUR / USD 1,14 -0,3% -0,4% -0,5%
USD / JPY 109,82 -0,1% 0,2% 0,1%
EUR / GBP 0,88 -0,5% 0,4% -2,2%
AUD / USD 0,71 -1,4% -0,8% 1,3%
USD / CAD 1,32 0,3% -0,2% -3,5%
GBP / USD 1,30 0,2% -0,8% 1,8%
USD / NOK 8,52 0,5% 0,6% -1,6%
EUR / NOK 9,69 0,2% 0,2% -2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades något lägre på onsdagen och bröt i och med det veckans tidigare uppgångsfas.

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 0,1 procent vid 25.392. Det bredare S&P 500 var ned 0,2 procent till 2.732, medan tekniktunga Nasdaq Composite backade 0,4 procent till 7.375.

Sektorvis stärktes hälsovårdsbolag 0,4 procent medan kommunikationsbolag tappade 1,5 procent.

På bolagsfronten handlades musikstreamingföretaget Spotify ned 2,8 procent efter sin kvartalsrapport där intäkterna ökade mindre än väntat. Resultatet överträffade däremot förhandstipsen.

Snap, bolaget bakom Snapchat, rusade 21,6 procent efter sin rapport kvällen före. Antalet dagliga användare under kvartalet var exakt samma som under det tredje kvartalet. Detta trots att bolaget tidigare sagt att det såg minskade användarantal sekventiellt, skriver Bloomberg News.

Spelutvecklingsbolaget Electronic Arts rasade 13,3 procent i spåren av sänkt helårsprognos för justerade intäkter i samband med rapporten för räkenskapsårets tredje kvartal.

Gamingbolaget Take Two Interactives rapport för tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret innehöll visserligen prognoshöjningar, men de var lägre än analytikernas förväntan och aktien var ned 13,8 procent

Walt Disney tappade 1,1 procent trots att kvartalsvinsten överträffat analytikerkonsensus.

Fordonstillverkaren General Motors rapport var klart bättre än väntat och aktien avancerade 1,6 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 1 punkt till 2,69 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Från en öppning lätt ner klättrade Stockholmsbörsen successivt under onsdagen och stängde klart på plus. Hexagon var överlägsen vinnare bland de större bolagen och rapportkampen mellan Handelsbanken och Nordea togs hem av den numera finländska banken.

Vid stängning hade OMXS30 stigit 0,6 procent till 1.551 och aktier för drygt 20 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen.

Nordeas och Handelsbankens kvartalssiffror innehöll på ytan inga större avvikelser från förväntningarna. De bägge aktierna inledde klart på minus, men medan Nordea tog sig upp på positiv mark förblev Handelsbanken i botten av OMXS30.

Utdelningen tillhörde fokuspunkterna för bägge bankerna. Nordeas landade på 0:69 euro per aktie, visserligen en höjning från året innan med 1 i stället för förväntade 2 eurocent men samtidigt en direktavkastning på 8,6 procent, en nivå som RBC Capital betecknar som "attraktiv". Nordea stängde 1,7 procent upp.

För Handelsbankens del var utdelningsförslaget nästan 1 krona under snittestimatet.

"Resultatet var ett par procent bättre än konsensus men det ges ingen extrautdelning och räntenettot nådde inte upp till förväntan", skrev RBC i en snabbkommentar. Handelsbanken backade 2,9 procent.

Mätteknikföretaget Hexagons kvartalssiffror var nästan exakt som analytikerna väntat sig, men aktien lyfte ändå hela 8,5 procent. En förklaring kan vara lättnad, då aktien backat fyra handelsdagar i rad före rapporten.

"Investerare var rädda för de tuffa jämförelsetalen från i fjol och att kassaflödet skulle vara svagt", uppgav en analytiker till Direkt.

Bettingbolaget Betsson sjönk drygt 6 procent. En trolig orsak var enligt bedömare Direkt talat med att nederländska myndigheter upprepat att speloperatörer som tidigare blivit bötfällda i landet riskerar att inte få någon spellicens. Nederländerna anses vara en betydelsefull marknad för Betsson.

Krisdrabbade spelutvecklaren Starbreeze gav ifrån sig livstecken efter börsstängning på tisdagen. Bolaget har tecknat ett distributionsavtal med Universal Games om mobilspelet Payday: Crime War, vilket räckte för att höja aktien 51 öre - motsvarande 66 procent - till 1:28 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Catena Media Köp 150 SEK 0,14
ICA gruppen Behåll 330 SEK
Securitas Behåll 163 SEK
AF Köp 225 SEK
Bulten Behåll 98 SEK
Millicom Köp 630 SEK
Norsk Hydro Köp 53 NOK 0,48
Veidekke Köp 105 NOK
DNB Behåll 155 NOK
Konecranes Köp 40 EUR
Outokumpu Behåll 4,10 EUR 0,07
Metsä Board Minska 7,50 EUR
Valmet Behåll 20,50 EUR 0,33 0,16
Avance Gas Köp 40 NOK
DSV Behåll 550 DKK
DNO Köp 21 NOK

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Mäklarstatistik: Bostadspriser jan -0.9 %/-0.4 %.12 %/-0.1 %
DE 08:00 Industriproduktion dec 0.9 %/-3.0 % -1.9 %/-4.7 %
SE 09:30 SCB: Småhusbarometern jan 2.686m/-78.3b
GB 13:00 BOE: Räntebesked och inflationsrapport 0.750 % 0.750 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Vestas Wind Systems DK0010268606 Inga tillkännagivanden
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 7
Wallenstam SE0007074844 3
Konecranes FI0009005870 Inga tillkännagivanden
New Wave SE0000426546 5
ICA Gruppen SE0000652216 7
Getinge SE0000202624 Inga tillkännagivanden
Catena Media MT0001000109 3
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Lundin Petroleum SE0000825820 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.