Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 8 februari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-02-08 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-02-08 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -1,2% OMXS30 -1,4% DJI -0,9% NASDAQ -1,2%
569,5 1 529,3 25 169,5 7 288,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
AF Köp 215 (225) SEK
Norsk Hydro Köp 48 (53) NOK
Sagax Minska (Behåll) 142 (140) SEK
Bulten Köp 93 (98) SEK
Catena Media Köp 138 (150) SEK
New Wave Köp 66 (60) SEK
Wallenstam Köp 105 (95) SEK
Getinge Behåll 106 (94) SEK

Ratos

Rek: Under Granskning (Behåll)
Riktkurs:28,00 SEK
Pris:24,54 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 07:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 14:00.
Ratos BRATO B
Diagram

EFTER RAPPORT

Vinstvarning och utdelningssänkning

Ratos släppte sitt resultat för Q4 tidigare än väntat under gårdagskvällen till följd av utdelningssänkningen från 2 SEK till 0,50 SEK per aktie. Vi förväntade oss en utdelning på 1,5 SEK per aktie. Utdelningssänkningen är relaterad till svagt resultat till följd av nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Justerat EBITA var 28 MSEK, jämfört med förväntade 86 MSEK (Q4 2017 var det 84 MSEK). Den huvudsakliga anledningen till det svaga resultatet var projektnedskrivningar inom Hent på 150 MNOK och ett svagt resultat för Plantasjen på -162 MSEK, väntat var -110 MSEK. Det svaga resultatet berodde också på Speed Group. Vi förväntar oss en större kursnedgång under dagen. Vi ändrar rekommendationen till Under Granskning (Behåll).

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:72,00 SEK
Pris:69,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 09:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 13:19.
Platzer Fastigheter Hold. BPLAZ B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Stark fastighetsuppvärdering

Platzers Q4 2018 slog våra förväntningar på de flesta nyckeltalen. Förvaltningsresultatet var 14% bättre än vår förväntan, medan NAV per aktie på 69,5 SEK var 6% högre. Utdelningen på 1,7 SEK var strax under vår förväntan på 1,75 SEK. Vi noterar den största fastighetsuppvärderingen inom den nordiska sektorn (så här långt) på 3,3%. Därtill föll finansieringskostnaden med 60 punkter q/q till 1,71% (2,31% vid slutet av Q3 2018), då derivatportföljen har omstrukturerats. Den ekonomiska uthyrningsgraden är oförändrad på 95% och vd gav optimistiska utsikter för kontorsmarknaden i Göteborg under 2019, vilket var väntat men ändå betryggande. Vi ser en uppsidesrisk på omkring 5% till vårt 2019-2020p FFO/NAV. Enligt vår syn bör aktien gå bättre än marknaden i dag (trots en redan stark utveckling hittills i år med +16%). Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 72 SEK.

Millicom

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:630,00 SEK
Pris:560,50 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 12:01.
Millicom Int. Cellular SDBMIC SDB
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket

Millicom meddelade under gårdagen ett Q4-resultat med både tjänsteintäkter och EBITDA något under förväntningarna. Tjänsteintäkter och EBITDA för Latinamerika växte organiskt med 4% respektive 3%. Fritt kassaflöde var över vår prognos medan den oförändrade utdelningen på 2,64 USD var som väntat. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 630 SEK.

Utveckling och affärsområden

Tjänsteintäkter i Latinamerika från B2C mobildata och Home fortsatte att växa organiskt dubbelsiffrigt medan B2B saktade ned med 6-7% till oförändrat genom timingeffekter från större kontrakt. Organisk tjänsteintäktstillväxt var 3-6% på alla marknader förutom Bolivia med 9% och -9% i El Salvador som fortsätter att kämpa för en vändning.

Medellång plan medför tillväxt i kassaflödet

Utsikterna för Latinamerika under 2019 medför en organisk tillväxt av tjänsteintäkter och EBITDA med 3-5% respektive 4-6% samt en tillväxt i det operativa kassaflödet på 5-9% till följd av oförändrad organisk CAPEX. Planen på medellång sikt är mer ambitiös med en tjänsteintäktstillväxt omkring 5%, en tillväxt i EBITDA på 5-9% och cirka 10% tillväxt i operativt kassaflöde.

Värdering och möjlig kursreaktion

Vår summan-av-delarna-värdering, vilken i huvudsak är härledd från en landbaserad kassaflödesvärdering med en COE på 10-16% ger ett rimligt värde på 630 SEK per aktie. Givet utsikterna på medellång sikt bedömer vi att det finns en mindre uppsida i estimaten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 630 SEK.

Dometic

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:65,00 SEK
Pris:61,00 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 10:26.
Dometic GroupDOM
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första anblicken – solitt

Dometic hade en försäljning på 4 070 MSEK, - 2% organiskt å/å, vilket var 10% bättre än våra förväntningar till följd av Americas. Underliggande EBIT uppgick till 420 MSEK, före omstruktureringskostnader på 92 MSEK, vilket var 9% bättre än våra förväntningar, drivet av EMEA. Resultatet före skatt var 11% sämre än våra förväntningar till följd av omstrukturering. Utdelningen föreslås till 2,15 SEK. Utsikterna för 2019 med något positiv organisk tillväxt och en marginal nära 15% ser ok ut. Nettoskulden/EBITDA förväntas fortfarande nå 2x vid slutet av 2019p. Vi förväntar oss en positiv kursreaktion i dag. Vi upprepar Behåll och riktkursen 65 SEK.

Securitas

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:163,00 SEK
Pris:140,70 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Achefsanalytiker, Chef Support Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 10:26.
Securitas BSECU B
Diagram

EFTER RAPPORT

Delade meningar

Securitas rapporterade en ökning av försäljningen under Q4 med 12%, varav 5% organiskt, och en marginaltillväxt på 0,2%, vilket gav en marginal på 5,5%. Detta var 3% över våra förväntningar (främst på grund av valutakursvinster och omstruktureringar i Europa), men motverkades av högre räntekostnader. Den dåliga konvertering av vinsten till kassaflödet fungerar som en påminnelse över att kvaliteten på resultatet kommer att diskuteras under en överskådlig framtid, speciellt när koncernen tillkännagav två omstruktureringsinitiativ. Engångskostnader påverkade Q4-resultatet och vi förväntar oss att ytterligare 650 MSEK kommer att spenderas i Nordamerika. En ytterligare faktor som bidrog till den svaga kassan var att de genomförde en centralisering av IT-systemet som kostade 550 MSEK. Båda faktorerna kommer att spridas ut under de kommande två åren och agera som en marginalbuffert efter 2020, vinsterna uppskattas till cirka 36% och 50% IRR respektive eller en 0,5% marginalbuffert på koncernnivå till 2022. Vår VPA måste ta hänsyn till den högre skatteprognosen på 28,5%, vi sänker således VPA-prognosen med 5%. Vi upprepar Behåll och riktkursen 163 SEK.

Vi sänker VPA med 5%

Securitas försäljning och justerad EBIT var bättre än våra förväntningar, främst tack vare valutakursvinster och omstruktureringseffekter. Beslutet att skynda på omstruktureringen av koncernen är välkommet och kommer att ge stöd till framtida marginalutsikter, även om de organiska trenderna kan verka utmanande. Större bidrag från balansräkningen innebär att den högre tillväxten genererar en jämförbar avkastning, och den högre skattesatsen är den viktigaste drivkraften till att vi sänker VPA med 5%.

Vi upprepar riktkursen 163 SEK

Trots det lägre resultatet, upprepar vi vår 12M riktkurs på 163 SEK. Detta återspeglar den framåtblickande karaktären på aktiekursen som bör stiga över tiden i linje med vår justerade VPA-tillväxt på 10%, det lägre kassaflödet samt att balansräkningen utgör en buffert. Vi upprepar Behåll.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:185,00 SEK
Pris:161,10 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 07:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 10:26.
Skanska BSKA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Sänkt utdelning

Skanskas Q4 var överlag svagt jämfört med våra och konsensus förväntningar. Försäljningen var 4% över konsensus och orderingången 9% över KECH. Detta motverkas dock av en 10% svagare EBIT samt att utdelningen sänks till 6 SEK (8,25 förra året). Marknadsutsikterna är lite lägre q/q men orderingången är högre å/å, operativt kassaflöde är starkare å/å. Vi förväntar oss att konsensus 2019-20p EBIT sänks med låga ensiffriga tal, medan sänkningen av utdelningen är den svagaste delen av rapporten. Aktien var relativt svag igår men kan falla över 5% idag, enligt våra estimat.

Värdering

Vår riktkurs på 185 SEK är baserad på en blandning av summan-av-delarna och jämförelsevärdering. Vi har rekommendationen Köp.

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:76,05 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 10:26.
Peab BPEAB B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Starkare än de flesta konkurrenterna

Peabs Q4 är överlag starkare än förväntningarna. Nyckelfaktorer är en stark EBIT-marginal på 5,8% och en höjd utdelning till 4,2 SEK (upp från 4 SEK under 2017). Medan kassaflödet var svagare å/å, det är dock fortfarande positivt och vi noterar att nettoskulden minskar q/q. Vi anser att utsikterna är något starkare q/q och noterar att orderingången på 45,8 miljarder SEK är upp 14% å/å. Vid en första anblick förväntar vi oss att konsensus förväntningar kommer att öka med låga ensiffriga tal gällande EBIT för 2019p och tillsammans med en ökad utdelning per aktie förväntar vi oss en positiv kursreaktion idag.  Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 95 SEK.

Värdering

Vår riktkurs på 95 SEK härstammar från en summan-av-delarna-värdering samt en jämförande konkurrentvärdering. Peab handlas till en EV/EBIT på 9x för 2019p. Vi har rekommendationen Köp.

AF

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:215,00 SEK
Pris:155,50 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux
ÅF BAF B
Diagram

EFTER RAPPORT

Bra avslutning på 2018

Tillväxtmomentet fortsätter med organisk tillväxt på 8%, återigen drivet av infrastruktur med en organisk tillväxt på 10%. Den generella marknadstrenden fortsätter att vara solid och i stort sett oförändrad jämfört med föregående kvartal. När vi blickar framåt noterar vi ÅF:s långsiktiga tillväxtmöjligheter, marginalstabilitet och potentiellt adderat värde från det pågående förvärvet av Pöyry. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 215 SEK (225).

Mycket god organisk tillväxt

Justerad EBITA för Q4 2018 uppgick till 357 MSEK (344) och var något under Reuters konsensus på 369 MSEK (KECH: 377 MSEK). Dock var den justerade EBITA-marginalen 9%, jämfört med konsensus på 9,8% och vår förväntan på 9,9%. Tillväxten var 13% å/å, varav 8% organiskt och 5% förvärvad, jämfört med vår förväntan på 5% organisk tillväxt och 4% förvärvad. De sämre än väntade marginalerna berodde i huvudsak på lägre marginaler inom energidivisionen och en långsam start på kvartalet för industridivisionen. Dock har momentum tilltagit för industridivisionen under kvartalet, vilket bådar gott inför Q1 2019. Utdelningen föreslås till 5 SEK, samma som förra året, givet den pågående nyemissionen.

Klartecken för Pöyryförvärvet

ÅF har erhållit samtliga nödvändiga regulatoriska godkännanden och transaktionen förväntas stänga under Q1. Förvärvet ökar ÅF:s internationella exponering och förväntas generera mer intäktssynergier än de kommunicerade 180 MSEK i kostnadssynergier. Vi ser logiken i transaktionen och anser att den, inklusive kostnadssynergier, ser attraktiv ut. Det bör också finnas utrymme för ytterligare synergier.

Hälsosamma slutmarknader och tillväxtambitioner

Vi gillar ÅF:s långsiktiga tillväxtmöjligheter, marginalstabilitet och förvärvsstrategi. Vi baserar riktkursen på 215 SEK (225) på en mix av en P/E-multipel 16x för 2018-2019p och en summan-av-delarna-värdering på 220 SEK. Vi upprepar Köp.

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:48,00 NOK
Pris:36,24 NOK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 06:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 08:26.
Norsk HydroNHY
Diagram

EFTER RAPPORT

Utmanande marknadsförhållanden

Hydros Q4-resultat var klart under förväntan, drivet av högre råmaterialkostnader. Hydro upprepar deras prognos för primärmarknaden och förväntar sig att över 40% av aluminiumproducenterna kommer att ha en negativa kassaflöden vid rådande priser. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 48 NOK (53) på grund av det svaga resultatet.

Svagt Q4

Det underliggande rörelseresultatet för Q4 2018 på 534 MNOK var klart under konsensus förväntningar på 1 214 MNOK (KECH 1 559 MNOK).  Den stora avvikelsen inom affärsområdet Primärmetall drevs av lägre volymer och högre råmaterialkostnader, med en underliggande EBIT-förlust på 677 MNOK jämfört med konsensus förlust på 68 MNOK. Den ordinarie utdelningen föreslås bli 1,25 NOK per aktie.

Osäker timing för Alunorte

Hydro gör framsteg med att återuppta full produktion vid Alunorte, men en exakt tidpunkt är svår att förutse. Med tanke på den tragiska olyckan vid dammen i Vale, anser vi att det nu är ännu mer oklart. Det är dock viktigt att påpeka att Alunortes område för gruvavfall är uppbyggt annorlunda och innehåller torrare avfall. Det är nu upp till den federala domstolen att lyfta på embargon, alla de övriga myndigheterna har givit sitt godkännande.

Sänker EBITDA-estimat med 8%

Hydro estimerar att vid rådande marknadspriser, kommer över 40% av världens aluminiumproducenter göra förluster. Vi sänker således vår 2019-20p EBITDA med 8-9% baserat på svagare tillväxt inom Primärmetall.

Vi sänker riktkursen till 48 NOK (53)

Situationen i Alunorte får mycket uppmärksamhet och gör det svårare att värdera bolaget. Vår riktkurs på 48 NOK (53) är baserad på en summan-av-delarna-värdering med EV/EBITDA-multiplar på 4-8x för de olika affärsområdena för 2019-2020p. Norsk Hydro handlas i dagsläget till cirka 5x EV/EBITDA för 2019p, kontra det historiska snittet på cirka 6-7x. Vi upprepar Köp.

Sagax

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:142,00 SEK
Pris:150,20 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 06:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 08:26.
Sagax ASAGA A
Diagram

EFTER RAPPORT

Dags att hämta hem vinsterna

Sagax-aktien har stigit tiofalt under detta årtionde, och har handlats till ett premium under en väldigt lång tid. Även om vi räknar in deras starka årliga tillväxt, överlägsna ledning och starka kassaflöden, är detta inprisat i aktiekursen. Q4 var underliggande svag  och fastighetsuppvärderingar på 0,8% var en besvikelse. Dock, guidningen för 2019 var i linje med våra vinstestimat. Efter några förändringar i vinstestimaten, justerar vi vår riktkurs från 140 SEK till 142 SEK. Sagax är aktien som stigit mest i år bland bolaget i vår nordiska täckning, och efter den starka utvecklingen sänker vi vår rekommendation från Behåll till Minska.

Hög exponering utanför Sverige

Sagax affärsidé är att investera i kommersiella fastigheter, främst inom lager- och lätt industri-segmentet. Bolaget äger nu fastigheter i Sverige (46%), Finland (38%), Frankrike (6%), Tyskland, Nederländerna och Danmark.

Högavkastande tillgånger leder till starka kassaflöden

Sagax fastighetsavkastning är 7,1%, vilket är högst inom sektorn. Detta leder till riktigt starka kassaflöden, vilket ökar NAV-tillväxten och banar väg för förvärv. Med långa kontrakt (sju år i genomsnitt) är vakansrisken mycket låg. Dessutom är det utländska intresset för att investera i logistikfastigheter mycket starkt (särskilt efter försvagningen av den svenska kronan).

Q4: Svagare på flesta punkter

Både hyresintäkter såväl som förvaltningsresultatet var i linje med våra förväntningar för Q4. Högre än väntade administrationskostnader och en något högre än väntad finansieringskostnad ledde till intäkter från fastighetsförvaltning som var 7% sämre än väntat. Vi förväntade oss fastighetsuppvärderingar på 1,4% under kvartalet, men de nådde endast 0,8%. Utdelningen på 2,00 SEK, var under vårt estimat på 2,20 SEK.

Starkt NAV CAGR redan inprisat

Med ett starkt kassaflöde och höga fastighetsuppvärderingseffekter förväntar vi oss ett CAGR NAV på 21% för 2017-20p. Det är bäst av konkurrenterna. För att fånga den starka tillväxten i vår värderingsmodell, diskonterar vi 2020p NAV på 123 SEK med den förväntade kostnaden på eget kapital på 9%. Ändå hävdar vi att en premie på 25% är befogad eftersom värderingsavkastningen inte faktorerar in den lägre risken som bolaget har tack vare en stor portfölj och en god geografisk diversifiering. Med detta, hamnar vi på en riktkurs på 142 SEK (140 SEK). Vi sänker vår rekommendation från Behåll till Minska.

Bulten

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:93,00 SEK
Pris:85,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 06:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 08:26.
BultenBULTEN
Diagram

EFTER RAPPORT

Något svag avslutning på året

Bulten presenterade en något svag Q4-rapport, med orderingång och EBIT ned med 12-13%. Anledningen var nedgången i den europeiska bilproduktionen mot slutet av året. Dock lär Bulten växa snabbare än bilproduktionen till följd av fullservicekontrakten i orderboken. Bulten verkar vara förberedda för Brexit och har även vidtagit åtgärder. Bulten har ingen produktion i Storbritannien, men det har Ford, som är en av de största kunderna. Vi sänker prognoserna med 2-3% och upprepar Behåll. Aktien handlas med ett P/E-premium med stöd av tillväxtmöjligheter. Vår nya riktkurs är 93 SEK (98) som i huvudsak är baserad på en kassaflödesvärdering och delvis en konkurrentvärdering.

Q4

Orderingången minskade med 12% till 741 MSEK å/å, vilket var mer eller mindre väntat. Försäljningen var nästan oförändrad på 747 MSEK, men Bulten överträffar den underliggande bilproduktionen som var ned mer. EBIT blev 48 MSEK, vilket var i linje med vår prognos. VPA var cirka 15% svagare, till följd av sämre finansnetto och påverkan från polska skatteregler som medförde en temporärt högre skattesats. Kassaflödet var starkt och uppgick till 60 MSEK. Den finansiella positionen är solid med nettoskuld/EBITDA på 0,6x och utdelningen höjs till 4 SEK (3,75) per aktie.

Avtal som fullserviceleverantör

Vi förväntar oss att Bulten skall överträffa fordonsproduktionen på lång sikt. Deras orderingång av fullserviceleverantörskontrakt (FSP), som står för över 20% av försäljningen, banar vägen för en ökning av försäljning samt intäkter. Möjligheterna till mer affärer verkar också lovande, med tanke på att FSP-kontrakt endast utgör en begränsad del av marknaden. Vidare kan även den kostnadseffektiva amerikanska plattformen, som Bulten skapat tillsammans med sin partner, öka försäljningen med omkring 10% till 2020p, speciellt med tanke på att Volvo och Ford är viktiga kunder i Europa.

Elfordon

Bulten ser en ökning av användningen av bultar i elektriska fordon, och hänvisar till den senaste Jaguar I-Pace som ett exempel. I den bilen ökade antalet bultar med 40%. Den främsta orsaken till detta är att det tunga batteriet innebär att tillverkare använder mycket aluminium till bilens kaross, för att hålla bilens totala vikt nere, och aluminium kräver fler bultar. Det kommer emellertid att ta tid för övergången att ske och för efterfrågan att öka. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 93 SEK (98).

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:138,00 SEK
Pris:77,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 06:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 08:26.
Catena MediaCTM
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4 – en besvikelse, men goda utsikter för 2019-2020

Catena Medias Q4-resultat var en besvikelse, lägre än förväntat på grund av ökande kostnader samt lägre intäkter än förväntat. Tillväxten inom sportspel i USA förväntas dock öka under 2019-20p och bolaget kommer att fokusera mer på organisk tillväxt med befintliga medel, vilket gör att utsikterna ser goda ut och vi upprepar Köp. Trots det måste vi höja kostnadsestimaten och sänka EBITDA för 2019-20p med 8%, vilket resulterar i att vi sänker riktkursen till 138 SEK (150).

Högre kostnader igen

Under de senaste kvartalen har Catena Media ökat kostnaderna eftersom de expanderar i USA, där det finns enorma expansionsmöjligheter till följd av att flera delstater legaliserat sportspel. Nu börjar intäkter från sportspel genereras i USA, och den första staten som legaliserade sportspel (New Jersey) bidrog till intäkterna under Q4 2018. Tillväxten utanför USA var dock lägre än väntat under kvartalet, främst på grund av lägre intäkter från Storbritannien samt lägre bidrag från betalda intäkter. Problemen i Storbritannien förväntas lösa sig under Q1 2019, men problemet med lägre bidrag från betalda intäkter förväntas kvarstå, det skall dock observeras att det enbart är en liten del av resultatet som påverkas av det, då lönsamheten är begränsad. EBITDA-marginalen för Q4 2018 på 43,8% var en besvikelse då vi förväntade oss en högre marginal. Bolaget är dock övertygande om att kostnaderna kommer att öka i en långsammare takt i framtiden och att de ökande intäkterna från USA kommer att förbättra lönsamheten under 2019-20p.

Sportspel i USA – en viktig tillväxtfaktor

Nyckeln till tillväxt för Catena Media är sportspel i USA. Tillväxt under 2019p kommer främst att vara från New Jersey under första kvartalet och sedan gradvis växa över året då Pennsylvania förmodligen kommer att bidra redan under Q2. Om vi ser mot 2020p kommer även New York att bidra, vilket är väldigt positivt.

2019-20p EBITDA ner 8%, sänkt riktkurs till 138 SEK (150)

Till följd av kostnaderna, som var högre än förväntat, höjer vi våra kostnadsestimat för 2019-20p. Tillsammans med lägre försäljningsestimat sänker vi även EBITDA-prognosen för 2019-20p med 8%. Vi sänker riktkursen till 138 SEK (150) och är fortsatt positiva. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av en kassaflödesvärdering (WACC 9,8%, långsiktig EBITDA-marginal 40%) och EV/EBIT (14x 2019p), plus uppsida från förvärv.

New Wave

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:66,00 SEK
Pris:59,50 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 06:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 08:26.
New Wave Group BNEWA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Accelererar från redan stark tillväxt

New Wave växte med imponerande 12% under 2018. Den snabba tillväxttakten pressar dock marginalen något då koncernen har ökat investeringarna inom försäljning och marknadsföring. Vi förväntar oss att den senaste nedgången av marginalen vänder under 2019-20p. Investeringarna inom försäljning och marknadsföring kan, enligt vår syn, leda till att tillväxten fortsätter att vara stark i framtiden, att marginalen förbättras samt en dubbelsiffrig vinsttillväxt. Vi höjer våra estimat med 9% och upprepar Köp medan vi höjer riktkursen till 66 SEK (60).

Dubbelsiffrig organisk tillväxt

New Wave har under lång tid visat upp tillväxt då de hela tiden adderar tillväxtfaktorer. Under Q4 rapporterade New Wave en tillväxt på 14% i lokala valutor, 6% över våra estimat. Totalt sett har koncernen levererat en försäljningstillväxt på 12% under året. Vi anser att New Wave kommer att vara fortsatt starka och vi estimerar försiktigt för en organisk tillväxt på 7% under 2019p respektive 2020p.

Ökad lönsamhet

Tack vare en stark försäljning är marginalerna i de två huvudavdelningarna signifikant över våra förväntningar under Q4. Vi fruktar dock att nettomarginalen kan avta något under de kommande två åren. Trots en försiktig syn på nettomarginalen, ser vi utrymme för en dubbelsiffrig vinsttillväxt och estimerar en expansion av EBIT-marginalen till 8,6% för 2020p, jämfört med 7,7% under 2018.

Höjd riktkurs till 66 SEK (60)

Våra estimat har justerats med 9% för de kommande två åren och vi justerar riktkursen i enlighet med det. Vi höjer riktkursen till 66 SEK (60) och upprepar Köp.

Konecranes

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:40,00 EUR
Pris:29,91 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 06:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-08 kl. 08:26.
KonecranesKCR1V
Diagram

EFTER RAPPORT

Är fortfarande ett självhjälps-case

Order för Q4 var starka, men Konecranes guidning var något svag, vilket gör att vi sänker VPA med 6%. Det är osäkert om bolaget kommer nå sitt målmarginal på 11% innan 2020p, men vi tror att caset är ett attraktivt självhjälps-case och vi upprepar Köp och riktkursen 40 EUR.

Orderingång för Q4 var stark, men svaga utsikter

Konecranes rapporterade order för Q4 på 930 MEUR, upp 27% å/å och 9% över våra estimat, vilket stödjs av två stora utrustningsbeställningar. Intäkter nådde 911 MEUR, stillastående å/å och 4% under våra estimat, främst på grund av utrustningsavdelningen. Justerad EBITA var 86 MEUR med en marginal på 9,4%, vilket var 6% under våra estimat på grund av en väldigt svag marginal inom Industrial Equipment. Guidningen för intäktstillväxt på 5-7% och en förbättrad marginal under 2019 var en klen tröst jämfört med våra förväntningar på +7% och en marginalförbättring på 220 punkter från en högre bas. Bolaget upprepade sitt kostnadssynergimål på 140 MEUR. Konecranes upprepade även sitt mål på 5% årlig tillväxt under 2018-2020p och en 11% marginal under 2020p. Dock, under konferenssamtalet sa vd:n att de extra kostnaderna på 15 MEUR under 2018, kommer vara kvar trots vad som lovades för ett år sedan.

Sänker VPA med 6% för 2019p

Baserat på Q4-resultat och guidning har vi sänkt våra intäktsestimat med 3% för 2019p-2020p och våra marginalestimat med 30 punkter för 2019p, men höjer med 30 punkter för 2020p. detta lämnar våra marginalförväntningar på 9,6% för 2019p och 10,6% för 2020p, vilket är något under bolagets mål på 11%. Detta innebär en 6% minskning i VPA för 2019p, men våra estimat för 2020p är oförändrade.

Köp och 40 EUR upprepas

Det behövs mer än kostnadssynergier för att bolaget ska nå sitt marginalmål på 11% innan 2020p. Våra estimat är nu något under tillväxt och marginalmål för 2020p (årlig tillväxt på 4% jämfört med mål på 5%, marginal på 10,6% jämfört med mål på 11%) men vi ser fortfarande Konecranes som en attraktiv självhjälpsstory. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen 40 EUR, vår riktkurs är baserad på en EV/EBIT-mål på 12x och P/E på 14x.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 569,5 -1,2% 0,8% 8,5%
OMXS30 1 529,3 -1,4% 0,9% 8,6%
OMXH25 4 083,6 -1,0% 2,5% 10,8%
OMXC20 953,2 -0,4% 3,3% 6,9%
OSEBX 846,9 -0,3% 1,4% 5,9%
OMXBB 929,0 -0,2% -1,0% 6,3%
Dow Jones 25 169,5 -0,9% 0,7% 7,9%
S&P500 2 706,1 -0,9% 0,1% 7,9%
Nasdaq C 7 288,4 -1,2% 0,1% 9,8%
SX5E 3 150,8 -1,9% -0,3% 5,0%
DAX 11 022,0 -2,7% -1,4% 4,4%
CAC40 4 985,6 -1,8% -0,1% 5,4%
RTS 1 200,1 -1,3% -1,2% 12,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,6 -1,7% -0,4% 14,6%
Guld 1 310,0 -0,2% -1,0% 2,4%
Silver 15,7 -0,1% -2,3% 1,6%
Aluminium 1 862,5 -1,3% -1,0% -0,4%
Bly 2 066,0 -0,7% -1,1% 2,8%
Koppar 6 227,0 0,3% 1,3% 4,4%
Nickel 12 845,0 -0,7% 3,8% 21,2%
Zink 2 719,0 0,0% 0,0% 8,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 -0,20 -0,30 5,20
Sverige, 10 år 0,35 -2,20 -2,70 -10,70
Norge, 10 år 1,66 -4,00 -5,20 -8,70
Tyskland, 10 år 0,12 -4,20 -3,70 -12,20
GB, 10 år 1,18 -3,00 -3,80 -8,80
USA, 10 år 2,65 -4,77 2,12 -3,18
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,48 0,5% 1,0% 3,4%
USD / SEK 9,23 0,7% 2,0% 4,1%
GBP / SEK 11,97 0,7% 0,6% 6,1%
NOK / SEK 1,08 0,1% 0,3% 5,2%
DKK / SEK 1,40 0,5% 1,0% 3,4%
CAD / SEK 6,96 0,0% 1,0% 7,2%
CHF / SEK 9,22 0,7% 1,1% 2,5%
JPY / SEK 0,08 0,7% 1,2% 4,1%
EUR / USD 1,14 -0,2% -1,0% -0,7%
USD / JPY 109,76 -0,1% 0,8% 0,0%
EUR / GBP 0,88 -0,3% 0,4% -2,5%
AUD / USD 0,71 -0,4% -2,5% 1,0%
USD / CAD 1,33 0,6% 1,0% -2,9%
GBP / USD 1,30 0,1% -1,4% 1,9%
USD / NOK 8,57 0,6% 1,8% -1,0%
EUR / NOK 9,73 0,4% 0,7% -1,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades nedåt på torsdagen, då oron för sämre global tillväxt har ökat efter EU-kommissionens och Storbritanniens sänkta tillväxtprognoser.

Samtidigt har handelsdiskussionerna mellan USA och Kina tagit ett steg bakåt då Donald Trump meddelade att han inte kommer att träffa Xi Jinping innan den 1 mars. USA har lovat att höja tullarna på kinesiska varor från 10 till 25 procent om länderna inte kommit överens om ett nytt handelsavtal innan det datumet.

Dow Jones industriindex stängde ned 0,9 procent till 25.172. Även det bredare S&P 500 sjönk 0,9 procent till 2.707, medan tekniktunga Nasdaq Composite backade 1,2 procent till 7.288.

Kraft och fastighet var enda sektorer på plus medan energi backade mest.

Twitter redovisade intäkter och justerat resultat som var bättre än väntat för det fjärde kvartalet. Intäktsprognosen för det första kvartalet blev dock något lägre än Bloombergs snittförväntningar. Dessutom ska mikrobloggbolaget sluta redovisa månatligt aktiva användare. Twitter-aktien föll 9,8 procent.

I den amerikanska banksektorn presenterades en storaffär, där BB&T har lagt bud på Suntrust Bank i ambitionen att skapa USA:s sjätte största bank. BB&T-aktien var upp 4,0 procent medan Suntrust steg 10,2 procent.

Snabbmatskedjan Chipotle slog i sin rapport förväntningarna både på översta och nedersta raden och aktien rusade 11,4 procent.

Fiat Chrysler handelsstoppades i Milano på torsdagseftermiddagen strax innan bokslutet släpptes. Bolaget spådde en lägre vinst för året än väntat och när handeln upptogs föll aktien brant. I USA stängde aktien ned 12,3 procent.

I sektorn sjönk även GM och Ford med 3,2 respektive 4,7 procent.

SKF:s konkurrent Timkens siffror för fjärde kvartalet var något under förväntan och aktien var ned 3,5 procent.

Spotify fortsatte ned med 3,2 procent efter onsdagens kvartalsrapport. Nordea och JP Morgan har sänkt sina riktkurser för streamingbolaget.

Varuhuskedjan Sears har fått klartecken för försäljningen av bolaget till ordföranden och tidigare vd:n Eddie Lampert. Aktien steg 30 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 4 punkter till 2,66 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen vek nedåt vid lunchtid på torsdagen efter sänkta tillväxtprognoser från EU-kommissionen och slutade på dagslägsta. Även den brittiska centralbanken sänkte sin tillväxtprognos för i år.

"Nedrevideringen av tillväxten speglar externa faktorer, som handelsspänningar, och inbromsningen i tillväxtmarknader, särskilt Kina", hette det i ett uttalande från EU.

De flesta stora Europabörserna tappade rejält med Frankfurt i botten.

Storbolagsindexet OMXS30 slutade ned med 1,4 procent till 1.529. Aktier för runt 20 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Bokslutssäsongen fortsatte annars med full rulle.

Securitas redovisade förvisso ett rörelseresultat som var högre än väntat, men bolaget sjösatte samtidigt ett åtgärdsprogram som uppfattades som defensivt. Den organiska tillväxten var även något lägre än väntat. Aktien tappade runt 5 procent.

Ica avancerade närmare 4 procent efter en rörelsevinst på 1,2 miljarder kronor, vilket var högre än ett analytikersnitt på 1,1 miljarder. Utdelningen föreslås höjas från 11:00 till 11:50 kronor.

"Vi har en stark försäljning över hela linjen", sade vd Per Strömberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Styrelsen i Lifco avslutar den välbetalde vd:n Fredrik Karlssons anställning med anledning av oenighet om lönevillkor. Aktien sjönk kring 5 procent under hög omsättning.

Catena Medias ebitda-resultat var lägre än väntat. Vd Per Hellberg var inte nöjd med resultatet och orsaken fanns i England. Aktien tappade drygt 5 procent.

Sobi föll nästan 6 procent. Partnern Sanofi hänvisade till hårdare konkurrens på den amerikanska blödarsjukamarknaden.

Strategi- och utbildningsbolaget BTS steg mer än 5 procent efter att ha meddelat ett preliminärt förbättrat kvartalsresultat.

Åt motsatt håll gick Raysearch som rasade 18 procent efter vinstvarning. Rörelseresultatet mer än halverades preliminärt.

Bemanningsbolaget Dedicare föll nästan 14 procent. Resultatet backade under 2018 och mönstret var detsamma i det fjärde kvartalet.

Teknikkonsulten ÅF sjönk över 7 procent efter att ha redovisat ett lägre rörelseresultat och marginal.

Africa Energy och Africa Oil meddelar att det har gjorts ett "signifikant" gaskondensatfynd i Sydafrika. Africa Energy steg 9 procent medan Africa Oil pumpades upp 6 procent.

Cellavision rusade 21 procent efter en rejäl resultatförbättring. Mycronic var upp över 6 procent efter en kraftig orderingångsökning.

Getinge föll 2,6 procent efter att ha fått ytterligare ett varningsbrev från den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Skanska Köp 185 SEK 5,3 na
Dometic Behåll 65 SEK na na
Peab Köp 95 SEK 2,4 na
Platzer Köp 72 SEK na na
Industrivärden Köp 221 SEK na na
Bilia Behåll 85 SEK na na
Aker Solutions Köp 59 NOK na na
Entra Köp 149 NOK na na
Outotec Minska 6,4 EUR na na
Yara Minska 290 NOK na na
Cargotec Köp 40 EUR 0,62 0,65
Sparebank 1 Sr-Bank Minska 89 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 Bytesbalans dec
DE 08:00 Handels och Bytesbalans dec 20.5b
SE 09:30 SCB: Hushållens konsumtion dec -0.2 %/0.2 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Ratos SE0000111940 Inga tillkännagivanden
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden
Millicom SE0001174970 Inga tillkännagivanden
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Securitas SE0000163594 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 7
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
AF SE0005999836 Inga tillkännagivanden
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
Sagax SE0004635878 3
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
Catena Media MT0001000109 3
New Wave SE0000426546 5
Konecranes FI0009005870 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.