Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 11 februari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-02-11 kl. 08:32 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-02-11 kl. 08:35 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,2% OMXS30 -0,1% DJI -0,3% NASDAQ 0,1%
568,6 1 527,2 25 106,3 7 298,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Tele2 Köp 137 (130) SEK
Skanska Köp 175 (185) SEK
DNB Behåll 157 (155) NOK
Ratos Minska (Under Granskning) 18 (28) SEK
Vestas Wind Systems Köp 580 (518) DKK
Industrivärden Köp 208 (221) SEK
Evolution Gaming Behåll 633 (614) SEK
NetEnt Behåll 43 (42) SEK

Dometic

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:70,00 SEK
Pris:70,50 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 12:16.
Dometic GroupDOM
Diagram

UPPDATERING

Solitt Q4, men osäkerheten kvarstår

Ett solitt Q4-resultat leder till att vi höjer VPA med 2% för 2019-20p samt att vi höjer riktkursen till 70 SEK (65). Lagerkorrigeringar väntas dock under Q1 2019 och Beneteaus varning gällande osäkra marknadsförhållanden inom marin går att tillämpa även på den här marknaden. Vi upprepar Behåll.

Solitt Q4 drivet av Seastar och EMEA-marginal

Dometic rapporterade en försäljning på 4 070 MSEK, -2% organiskt å/å, vilket var 9% bättre än våra förväntningar till följd av Seastar-förvärvet. Underliggande EBIT uppgick till 420 MSEK med en marginal på 10,3%, vilket var 9% bättre än våra förväntningar, drivet av EMEA. I rörelseresultatet ingår engångsposter om -92 MSEK relaterade till omstruktureringskostnader. Nettoskuld/EBITDA rapporterades till 2,8x, något över målet på 2,5x. Företaget siktar nu på att uppnå målet över nettoskuld/EBITDA till slutet av 2019p istället för under mitten av året.

VPA höjs med 2% för 2019-20p

Bolaget prognostiserar för att korrigeringen för husbilar fortsätter på liknande nivåer under första halvåret 2019, efter det bör förhållandena förbättras och bolaget är därför positivt gällande den organiska tillväxten för hela 2019, vilket var i linje med våra förväntningar. Marginalen förväntas även öka till omkring 15%, som är målet, vi antog 13,7%. Trots att vi höjer prognosen över försäljningen med 3%, lyfter vi marginalen med enbart 20 baspunkter till 14%, och förblir försiktiga. Detta leder till att vår EBIT ökar med cirka 5%, men tillsammans med skatteprognosen på 25-26%, jämfört med 23% tidigare, höjer vi VPA med enbart 2%.

Riktkurs höjs till 70 SEK (65)

Vi höjer riktkursen till 70 SEK (65), då vi ser en svag multipelexpansion från låga 9x till 10x P/E och EV/EBIT. Vi tycker fortfarande om förvärven och omvandlingen drivet av den nya vd, men vi ser inga triggers innan presentationen på kapitalmarknadsdagen den 28 maj som tidigast. Vi upprepar Behåll.

Munters

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:40,00 SEK
Pris:35,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 11:17.
Munters Group BMTRS B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Blandad rapport väntas

Vi förväntar oss att Munters presenterar en blandad rapport för Q4 den 13 februari. Orderingången väntas ha minskat med 13% till följd av bristen på order för Data Center. EBITA-resultatet väntas vara i stort sett oförändrat på 180 MSEK (175) och utöver det tillkommer 22 MSEK i avgångsvederlag för vd-bytet. Aktien har fått visst stöd under det senaste kvartalet efter ledningsbytet och diskussioner om M&A-möjligheter. Vi sänker våra prognoser med 6%, men behåller riktkursen på 40 SEK oförändrad. Vi upprepar Köp.

Tuffa jämförelsesiffror för orderingången

Munters kommunicerade inga stora order inom Data Center under Q4, jämfört med en orderingång på 523 MSEK under Q4 2017. De enda större orderna som meddelats var tre order inom Air Treatment på totalt 120 MSEK. Vid sidan om dessa order väntas Air Treatment visa negativ organiskt tillväxt, i linje med utvecklingen för de första 9 månaderna. Inom AgHort var den organiska ordertillväxten på 19% hjälpt av stora SonarEcho-order, vilka vi inte tror upprepas under Q4. EBITA väntas uppgå till 180 MSEK (158 MSEK inklusive avgångsvederlag) jämfört med 174 MSEK Q4 2017, genom att en förbättring inom AgHort och AirTreatment balanserar den svagare utvecklingen inom Data Center. Inom Mist Elimination väntas en stark efterfrågan på scrubbers balansera en svagare utveckling inom Coal power, vilket även har varit fallet under de senaste kvartalen.

Ledningsförändringar

Det har varit några förändringar i Munters styrelse och ledning. Först ersattes Christopher Curtis av Magnus Lindquist som styrelseordförande och därefter ersattes vd Peter Leesi av den nya styrelsemedlemmen Johan Ek. Även om förändringarna skapar vissa frågetecken är de förståeliga mot bakgrund av den svaga utvecklingen sedan börsintroduktionen. Munters har genomgått vissa strukturella ändringar och gjort flera förvärv under de senaste åren och kanske behöver integrationen av dessa andra ledaregenskaper. Skuldsättningsgraden som är högre än snittet försvårar till viss del möjligheterna att genomföra strukturförändringar. Ett alternativ kan vara avyttringar och där tror vi att Mist Elimination kan vara av intresse. Vi upprepar Köp och riktkursen 40 SEK.

Bilia

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:87,00 SEK
Pris:80,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 10:05.
Bilia ABILI A
Diagram

UPPDATERING

Bra Q4-resultat

Bilia rapporterade Q4 starkare än förväntat. Förklaringen är starka utveckling i västra Europa och inom servicesegmentet. Vi höjer prognosen med 5%. Aktien handlas till ett framåtblickande P/E-tal på 11x, vilket är med premium relativt konkurrenterna, service-segmentet generar dock god stabilitet och kassaflödet stödjer direktavkastningen på 6%. Vi höjer riktkursen till 87 SEK (85) och upprepar Behåll. Vår riktkurs är baserad på en kassaflödesvärdering, med en WACC på 10%, total tillväxt på 2% och EBITDA-marginal på 5,5%.

Q4-resultatet

Bilia redovisade en stark kvartalsprestation som var 20% över vår förväntan och redovisade EBIT på 296 MSEK. Skillnaden beror främst på stark utveckling i västra Europa (Benelux och Tyskland) samt inom servicesegmentet. Implementeringen av Bonus malus-systemet har ökat intresset för begagnade dieselbilar, vilka ej omfattas av den högre skatten.

Expanderar inom begagnatbilar

Bilia fortsätter att investera i marknaden för begagnatbilar genom investeringar i Netbil. Implementeringen av Bonus malus-systemet ökar skatterna på nya förbränningsmotorer medan hybrider och elbilar får en bonus. Detta innebär att begagnade dieselbilar har blivit mer efterfrågade, vilket ger stöd åt Bilias försäljning av begagnade bilar.

Servicesegmentet stöds av ökad försäljning

Service-försäljningen förväntas få stöd från en stark försäljning av nya bilar de senaste åren, och märkesspecifika serviceleverantörer som Bilia förväntas få stöd från att bilar blir mer avancerade, då det tar längre tid att genomföra en service på en bil. Vi höjer riktkursen till 87 SEK (85) och upprepar Behåll.

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:79,00 SEK
Pris:69,20 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 10:05.
Platzer Fastigheter Hold. BPLAZ B
Diagram

UPPDATERING

Höjd riktkurs

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 79 SEK (72), till följd av våra högre estimat för NAV för 2019-2020p. Platzers fastighetsuppvärderingar under Q4, på mer än 3%, slog våra estimat med bred marginal och är den högsta inom sektorn så här långt i rapportperioden. Därtill ser vi ytterligare 6-7 SEK per aktie i uppsida till vårt NAV för 2019p när de slutliga byggtillstånden erhållits och även om de försenats hoppas vi på ett avslut under 2019.

Merparten av nyckeltalen var starka under Q4

Tack vare omstruktureringen av derivatportföljen sjönk finansieringskostnaderna med 60 punkter q/q till 1,71%, genomsnittlig värderingsavkastning på fastigheterna sjönk med 10 punkter till 4,7%. Uthyrningsgraden är oförändrad på 95% även om nettouthyrningen på -1 MSEK var något svag. Den främsta positiva överraskningen var fastighetsuppvärderingen på cirka 3,3%, vilket även var den viktigaste anledningen till att Platzers NAV var 6% högre än vårt estimat.

Marknadsutsikter fortsatt goda

Upptaget av ny yta är ned å/å i Göteborg enligt vår bedömning, men det kan bero på hyresgästernas svårighet att hitta lämpliga lokaler. I likhet med konkurrenter inkluderar vi bara fastställda investeringar i våra prognoser, dock förväntar vi oss att Platzer utökar utvecklingsportföljen ytterligare under 2019, särskilt när ledningen upprepar potentialen på 17 miljarder SEK i utvecklingsportföljen.

Köp upprepas, riktkurs höjs till 79 SEK (72)

Vi höjer 2019-2020p FFO/NAV med 2-9%. Vår nya riktkurs på 79 SEK (72) är i linje med 2019p NAV. Därutöver poängterar vi att NAV fortfarande inte inkluderar 6-7 SEK per aktie från de sålda byggrätterna i Södra Änggården. Vi upprepar Köp.

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:97,00 SEK
Pris:79,50 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-08 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 09:02.
Peab BPEAB B
Diagram

EFTER RAPPORT

Höjer sig ett snäpp

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 97 SEK (95) efter ett bättre Q4-resultat än förväntat, speciellt gällande EBIT-marginalen. Dessutom, medan konkurrenter som Skanska och NCC sänker utdelningen, höjer Peab utdelningen med 5% å/å. Sett till marknadsutsikterna för 2019-20p ser vi att balansen är bättre q/q och att orderboken är 14% högre å/å, vilket banar god väg för försäljningen inför 2019p.

Väl diversifierade

Peabs närvaro inom alla typer av konstruktion och marknadens sencykliska karaktär ger stöd åt orderingången.  Orderingången för Q4 2018 var 2% lägre än vår förväntan trots att orderboken på 46 miljarder SEK är 14% högre å/å. Fyra segment fick även högre marknadsutsikter för 2019-20p q/q.

EBIT-marginal överraskande bra

Vi tror att Peabs trend av en stabilare EBIT-marginal på omkring 5% är här för att stanna. En nyckelfaktor till det är att de valt att åter fokusera på små/medelstora projekt, vilket har sänkt bolagets operativa och finansiella risk. EBIT-marginalen för Q4 på 5,8% slog både våra förväntningar på 5,2% och konsensus på 5,1% med marginal.

Nära att nå alla mål

Peabs soliditet på cirka 30% ligger över minimimålet på 25%, ROE uppgick till 19,6%, strax under målet på >20% och utdelningsgraden uppnådde 59% jämfört med målet på minst 50%. Inom bostadssegmentet, som vi antar står för 20% av 2019p EBIT (24% under 2018), noterar vi att Peab är verksamma inom Norden (Sverige, Finland och Norge) med en inriktning mot små/medelstora projekt, en viktig orsak till att behålla stabila produktionsvolymer.

Köp upprepas, riktkursen höjs till 97 SEK (95)

Vi justerar VPA-estimaten för 2019-20p med +1%. Vår höjda riktkurs på 97 SEK (95) härstammar från en summan-av-delarna-värdering samt en jämförande konkurrentvärdering. Peab handlas till ett P/E-tal på 10,4x, EV/EBIT på 10x och en direktavkastning på 5,7%  för 2019p, jämfört med de historiska medelvärdena 11,3x, 10,5x samt 5% respektive. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 97 SEK (95).

Tele2

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:137,00 SEK
Pris:113,85 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 08:35.
Tele2 BTEL2 B
Diagram

Riktkurs höjs efter JV-godkännande

Vi höjer riktkursen till 137 SEK efter godkännande av det nederländska JV:t, vilket vi inte tidigare hade räknat in. Våra estimat för EBITDA och investeringar är i stort sett oförändrade för 2019-2020. Vi behåller en utdelning på 10 SEK per aktie för 2019p, men sänker estimaten något till 9 SEKför 2020-2021p. Nettoskuld/EBITDA uppskattas då till 2,7x, jämfört med målintervallet på 2,5-3x.

Uppdaterade estimat inför rörig Q4-rapport

Vi har uppdaterat våra estimat för Q4, då Com Hem konsolideras sedan början på november. Segmentsrapporteringen kommer dock att ske enligt pro forma-siffror för att förenkla jämförelser. Vi är i linje med konsensus för EBITDA både för Q4 och 2019-2020p, men med 4-5% lägre investeringar (capex).

Implikationer av JV med T-mobile

Den nederländska fusionen blev klar tidigt i januari och Tele2 har sannolikt redan fått den överenskomna summan på 190 MEUR. Som vi tidigare har kommunicerat anser vi att JV:t bör bidra med 7 SEK per aktie till Tele2:s substansvärde, vilket är anledningen till att vi nu höjer riktkursen. Dock sänker vi våra estimat för kassaflödet på medellång sikt, då vi antagit positiva kassaflöden från Tele2 Nederländerna, vilket nu kan skjutas på framtiden genom att utdelningarna från JV:t kan dröja.

Något sänkta utdelningsestimat

Vi behåller estimatet för utdelningen på 10 SEK per aktie för 2019p, men sänker till 9 SEK för 2020-2021p. Även om betalningen från Nederländerna bidrar med 3 SEK per aktie tar våra estimat höjd för högre än väntade spektrumkostnader i Sverige och ett lägre ordinarie kassaflöde från Nederländerna samt högre integrationskostnader på kort sikt.

Köp upprepas, riktkurs höjs till 137 SEK (130)

Vi använder en kassaflödesbaserad summan-av-delarna, vilket ger ett rimligt värde på 137 SEK 12 månader från nu. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 137 SEK (130).

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:150,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 08:35.
Skanska BSKA B
Diagram

Ökad press inför kapitalmarknadsdag

Skanskas utdelningshistorik, där de antingen har behållit eller höjt utdelningen sedan 2002, är nu förstörd. Trots det, noterar vi nettokassan, signaler om stabilare marginaler inom Construction och den starkaste kvartalsvisa orderingången på 2,5 år. Våra utdelningsestimat för 2019-20 är omräknade, medan revisionen av VPA är låg på 1-2%. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 175 SEK (185).

Nettokassa jämfört med nettoskuld

Skanskas nettokassa under Q4 2018 nådde upp till 3,2 miljarder SEK (nettoskulder på 1,1 miljarder SEK under Q4 2017). Trots att ledningen påtalade att Q4 bara är en mätpunkt så är den finansiella situationen klart bättre å/å.

Orderboken upp 2% å/å

Orderingången för Q4 2018 på 49,2 miljarder SEK var den starkaste sedan Q2 2016, vilket pressar upp orderboken med 2% å/å till 192 miljarder SEK. Dessutom visade byggverksamheten, som vinstvarnade tidigare under 2018, på en bättre EBIT-marginal.

Varför sänks utdelningen?

Vi anser att den främsta orsaken till att aktiekursen tappade cirka 7% under fredagen var den sänkta utdelningen från 8,25 SEK under 2017 till 6 SEK under 2018. Ledningen hänvisade till kapitalmarknadsdagen den 21 mars, där de skall avslöja mer detaljer gällande kapitalallokeringen. Fler investeringar och en oklar makroekonomisk miljö nämns som anledningarna till den sänkta utdelningen. Vi justerar våra estimat över utdelning per aktie för 2019-20p från 8,5 SEK och 8,75 SEK till 6,25 SEK respektive 6,5 SEK.

Köp upprepas, sänkt riktkurs till 175 SEK (185)

Vår nya riktkurs på 175 SEK (185) är baserad på en blandning av summan-av-delarna och jämförelsevärdering. Vår reviderade direktavkastning för 2019p ligger på 4,2%. Vi har rekommendationen Köp.

DNB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:157,00 NOK
Pris:154,70 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 08:35.
DNBDNB
Diagram

Bättre första halvår 2019

För räntenettot (73% av DNB:s totala intäkter) förväntar vi oss att första halvåret blir bra för de norska bankerna, medan andra halvåret blir mer utmanande. Till följd av utlåningsprofilen och finansieringsstrukturen,  förväntar vi oss att marginalpress uppstår mot slutet av året. DNB:s starka provisionsnetto under Q4 2018 är inte en ny nivå, utan kommer sannolikt att återgå under Q1 2019p. Dock, återköp kommer att stödja aktiepriset på kort och medellång sikt. Vi gör mindre ändringar i våra estimat för 2019p och 2020p. Vi höjer riktkursen med 2 SEK och upprepar Behåll.

Utsikter för tillväxt och marginal viktiga för att förstå VPA

Räntenettot var 73% av DNB:s totala intäkter för 2018, upp från 69% under 2017 och 60% 2009. Vår långsiktiga syn är att hushållens kredittillväxt kommer att sakta ned, från 5,5% under 2018 till 4% för 2020p. Kombinerat med teknologisk och regulatorisk utveckling (PSD2) kommer det att sätta press på marginalerna.

2020 börjar marginalpressen på riktigt

Effekterna av ett starkt första halvår och ett svagt andra halvår för 209p kommer att bli mest tydlig för banker med en hög andel lån mot hushållssektorn och diskretionärt prissatt inlåning. Genom att DNB är 50/50 en hushålls-/företagsbank, och neutral till kortsiktiga förändringar i NIBOR kommer de sannolikt se det minsta negativa deltat av norska banker under 2019p.

Högre kostnader kvarstår 2019p, drivet av IT

DNB rapporterade 506 MNOK i engångskostnader, i huvudsak relaterat till hyror och kapitaliserade utvecklingskostnader. Dock, givet att mer pengar investeras i mjukvara är det troligt att vi får se högre avskrivningar framöver. Tillsammans med högre kostnader per heltidsanställd när IT-kompetens anställs, ser vi att den högre kostnadsnivån kommer att kvarstå och vi höjer därför de totala kostnaderna med 2% för 2019p och 1,6% för 2020p.

Värdering

DNB handlas för närvarande till P/B på 1,13x. Aktien är upp 6,2% å/å och 12,9% i total avkastning, inklusive utdelning. Hittills i år har DNB gått bättre än sina nordiska sektorkollegor (5,6%). Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 157 NOK (155).

Ratos

Rek: Minska (Under Granskning)
Riktkurs:18,00 SEK
Pris:19,31 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 08:35.
Ratos BRATO B
Diagram

Q4: svag rapport och sänkt utdelning

Ratos sänkte utdelningen med 75% och släppte Q4-resultatet en vecka före den planerade rapporten. Flera nedskrivningar och omstruktureringskostnader påverkade kvartalet negativt, och vi fruktar att det är mer på väg. Vi sänker estimaten för några av bolagen i portföljen signifikant och sänker riktkursen från 28 SEK till 18 SEK. Vi ändrar rekommendationen till Minska (Under Granskning).

Utdelning sänkt med 75%

Ratos rapporterade en operativ EBITA på 27 MSEK, ned från 82 MSEK under Q4 2017. Projektnedskrivningar inom HENT, omstruktureringskostnader inom DIAB och eskalerande kostnader inom Plantasjen är de främsta orsakerna.  Gällande problemen inom HENT och Plantasjen tror vi inte att de är temporära. Justerad EBITA-tillväxt under 2018 var -13% å/å för den aggregerade portföljen och det har varit en negativ trend sedan 2015, trots starka ekonomiska förutsättningar i Norden. Flera av bolagen lider av strukturella problem och kan vara i behov av ytterligare investeringar för att öka intäkterna. Ratos sänker utdelningen med 75% till 0,5 SEK.

Omstruktureringar

Ratos håller på att genomföra omstruktureringar som inkluderar flera holdingbolag. Vd:n Jonas Wiström tror att det kommer att bli en treårig process för att upptäcka och genomföra förändringarna i koncernen. Han har nu arbetat som vd under ett år och har anställt en ny ledningsgrupp i Ratos AB samt avskedat fem verkställande direktörer i holdingbolagen. Plantasjens vd blev avskedad i februari på grund av bolagets svaga utveckling, det är nu avgörande att hitta en ny vd som kan hjälpa bolaget tillbaka.

Värdering

Aktien har handlats med en NAV-rabatt på 15-20% under de senaste månaderna. Med tanke på den höga osäkerheten tror vi inte att det kommer förändras i närtid. Vår riktkurs är baserad på vårt NAV-mål, med en rabatt på 15%. Vi ändrar rekommendation till Minska (Under Granskning) och sänker riktkurs till 18 SEK (28).

Vestas Wind Systems

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:580,00 DKK
Pris:513,80 DKK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 08:35.
Vestas Wind SystemsVWS
Diagram

Intäktsguidning verkar konservativ, Köp upprepas

Vestas rapporterade svaga Q4-siffror, men gav en guidning där mitten av spannet på EBIT var över våra tidigare estimat, samtidigt som den starka orderingången, som var 19% över våra estimat på eurobasis, får oss att tro att intäktsguidningen för 2019p är konservativ. Vi uppdaterar värderingen och höjer VPA för 2019p-2021p med 4,5%, höjer vår riktkurs till 580 DKK (518 DKK) och upprepar Köp.

Försäljningsguidning för 2019p verkar konservativ givet orderbok

Vestas vd nämnde under konferenssamtalet att de har en högre grad av täckning för mittspannet av deras intäktsguidning för 2019p. Med en orderbok som är större än vanligt, håller vi med. Intäktsguidningen för 2019p är mellan 10,75 miljarder EUR och 12,25 miljarder EUR, inklusive serviceintäkter, vilka väntas växa cirka 10%. Vi tror att detta verkar konservativt, om vi antar att Vestas kommer färdigställa sin turbinorderbok på 11,9 miljarder EUR över de kommande 13,5 mån (under 2018 var 96% av orderlbok vid Q4 2017 färdigställd, motsvarande siffra för 2017 var 99%). Detta skulle innebära intäkter på 10,6 miljarder EUR endast för turbinerna och med 10% serviceintäkter skulle det innebära intäkter för gruppen på 12,6 miljarder EUR.

EBIT-marginal för 2019p beroende av projektexekvering

Guidningen för EBIT-marginalen är mellan 8-10%, samtidigt som prissättningen på projekt är låsta, och servicemarginalen väntas bli cirka 24% enligt Vestas. Guidningen verkar väldigt bred, men detta förklarades av bolaget som en förhöjd risk av ytterligare kostnader i USA och risker från externa faktorer såsom väder och krantillgänglighet, vilka är viktiga när Vestas exekverar sina projekt (kom ihåg att Vestas till stor del är ett projektföretag). Normalt ser vi dessa omständigheter som ”business as usual” och skulle inte vara så oroade, men givet den extremt höga installationsaktivitet som väntas mot slutet av 2019p, tror vi att marginalerna kommer vara i mitten av spannet i guidningen.

Köp upprepas med ny riktkurs på 580 DKK

Vi upprepar vår Köprekommendation och förväntar oss en väldigt stark 2019p givet den starka ordersituationen. Vi tar även tillfället i akt att rulla vår DCF-modell ett år framåt, vilket delvis förklarar vår nya riktkurs. Vår nya riktkurs på 580 DKK är baserad på en likaviktad kombination av vår DCF (8,2% WACC, 2% slutlig tillväxt), branschvärdering och en EV/EBIT-multipel på 11,5x för 2019p. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 518 DKK till 580 DKK.

Industrivarden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:208,00 SEK
Pris:185,40 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 08:35.
Industrivärden CINDU C
Diagram

Höjd utdelning

Industrivärden höjer utdelningen till 5,75 SEK, vilket var i linje med förväntningarna. Vi förväntar oss starka kassaflöden under första halvåret 2019, vilket ger utrymme för nya investeringar. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 208 SEK (221).

Avyttring av ICA-aktier

I november sålde Industrivärden 25% av innehavet i ICA Gruppen och köpte samtidigt en säljoption för resterande innehav. Avyttringen resulterade i en årlig avkastning på 22% på investeringen.

Starkt kassaflöde under 2019

Skuldsättningsgraden sjönk från 10% till 7% under 2018. Vi förväntar oss att nettoeffekten av utdelningarna resulterar i ett kassainflöde på 1,7 miljarder SEK till Industrivärden. När Industrivärdens exchangeable i ICA-aktier har sålts förväntar vi oss att nettoskulden i förhållande till eget kapital sjunker till bara 1%, vilket ger gott om utrymme för nya investeringar.

Ökade innehav i Handelsbanken, Volvo och Sandvik

Trots oron för försämrade ekonomiska utsikter och med en portfölj viktad mot cykliska bolag (54% av portföljvärdet) har Industrivärden ökat innehaven i Volvo och Sandvik under kvartalet.

Värdering

Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 208 SEK (221). Substansrabatten har varit stabil trots marknadsoron och uppgår för närvarande till 13%. Vår riktkurs är härledd från vårt mål för NAV, med en rabatt på 13% vilket är i linje med det historiska 3-årssnittet.

Evolution Gaming Group

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:633,00 SEK
Pris:591,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 08:35.
Evolution GamingEVO
Diagram

Inför Q4: tillväxt inom reglerade/oreglerade marknader

Fokus för Evolution Gamings Q4-rapport (den 14 februari) kommer att ligga på tillväxten inom reglerade respektive oreglerade marknader. Trots att tillväxten sannolikt kommer att vara solid (vi förväntar oss 35% å/å) tror vi att aktien kommer att få det tufft, trots att värderingen sjunker när oreglerade markander växer mer än reglerade marknader. Vi tror att det här kommer att hålla tillbaka värderingsmultiplerna och vi upprepar således rekommendationen Behåll. Vi höjer dock våra estimat för 2019-20p, vilket innebär att vi även höjer riktkursen till 633 SEK (614), då vi nu räknar in förvärvet av Ezugi.

Solid tillväxt, intäkter från oreglerade marknader

Vi förväntar oss att Evolution Gaming rapporterar intäkter på 68,5 MEUR under Q4 2018, vilket ger en tillväxt på 35,1% jämfört med Q4 2017. Vi uppskattar EBITDA till 29,7 MEUR, vilket ger en marginal på 43,3%, vilket är i linje med Q3 2018, men något sämre än Q4 2017, då expansionen i USA har ökat driftkostnaderna. För 2019-20p förväntar vi oss att bolaget fortsätter att rapportera en stark tillväxt på cirka 25% (inklusive förvärvet av Ezugi som adderar cirka 3%) under 2019p och 20% under 2020p. Liksom under det senaste kvartalet kommer tillväxten sannolikt att vara starkare på de oreglerade marknaderna, där andelen spelintäkter har ökat från 67% under Q1 2018 till 69% under Q2 2018 och 71% under Q3 2018. Den ökade andelen oreglerade intäkter är bakgrunden till de sjunkande multipelvärden vi sett i Evolution under 2018 (12M framåtblickande EV/EBIT på cirka 17x jämfört med det historiska genomsnittet på 23x). Vi förväntar oss att multipeln kommer att ligga under genomsnittet tills andelen reglerade intäkter ökar. Vi baserar vår riktkurs på 633 SEK (614) på genomsnittet av vår kassaflödesvärdering (WACC 11,9%, långsiktig EBITDA-marginal 40%) och en EV/EBIT-approach med en EV/EBIT för 2020p på 17x. Vi upprepar Behåll.

NetEnt

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:43,00 SEK
Pris:44,01 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-11 kl. 08:35.
NetEnt BNET B
Diagram

Inför Q4: tillväxt i fokus

Fokus för NetEnts Q4-rapport (väntas den 12 februari) kommer att vara på tillväxt, där vi förväntar oss fortsatta mindre förbättringar i organisk tillväxt jämfört med Q3. Inför rapporten har vi även uppjusterat våra estimat för 2018p-2020p, då tillväxten bör ha hjälpts av ett ökat antal spelsläpp. Eftersom vi förväntar oss en ensiffrig organisk tillväxt de kommande åren, ser vi aktien som rimligt värderad i linje med vår riktkurs på 43 SEK (42 SEK) och upprepar Behåll.

Fortsatta tillväxtförbättringar under Q4 och 2019p-2020p

NetEnt slogs av fallande tillväxt under 2017-2018 då konkurrensen från onlinecasinospelutvecklare ökade, och bolagets marknadsandel har stagnerat kring 28% i Europa sen dess efter att ha ökat i flera år tidigare. Vi förväntar oss att konkurrensen kommer fortsätta vara tuff, men NetEnt har också ökat sitt tillväxtfokus genom fler spellanseringar, vilket tillsammans med tillväxtmöjligheter i USA, innebär att det finns potential för bättre tillväxt under 2019p-2020p, även om 2019p även troligtvis kommer bli negativt påverkad av beskattningen av svenska intäkter (14% av totala intäkter) när marknaden regleras. Bolaget såg en mindre förbättring i organisk tillväxt under Q3 2018 (+1,8%) efter att ha haft negativ tillväxt under Q2 2018. Vi förväntar oss en fortsatt förbättring under Q4, med en organisk tillväxt på omkring 5% och total tillväxt på 10%, inklusive valutaintäkter på 465 MSEK för kvartalet. Vi förväntar oss en justerad EBITDA på 226 MSEK (marginal 48,6%) och en rapporterad EBITDA på 201,4 MSEK vilket inkluderar 25 MSEK av icke-återkommande omorganisationskostnader. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av vår DCF (11,2% WACC, långsiktig EBITDA-marginal på 45%) och en EV/EBIT på 14x på 2020p. Vi upprepar Behåll och höjer vår riktkurs från 42 SEK till 43 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 568,6 -0,2% 0,1% 8,3%
OMXS30 1 527,2 -0,1% 0,1% 8,4%
OMXH25 4 063,3 -0,5% 1,7% 10,3%
OMXC20 946,9 -0,7% 0,0% 6,2%
OSEBX 831,2 -1,9% -0,7% 4,0%
OMXBB 927,1 -0,2% -0,8% 6,1%
Dow Jones 25 106,3 -0,3% 0,2% 7,6%
S&P500 2 707,9 0,1% 0,0% 8,0%
Nasdaq C 7 298,2 0,1% 0,5% 10,0%
SX5E 3 135,6 -0,5% -1,1% 4,5%
DAX 10 906,8 -1,0% -2,4% 3,3%
CAC40 4 961,6 -0,5% -1,1% 4,9%
RTS 1 199,7 0,0% -1,0% 12,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,1 0,8% -1,0% 15,4%
Guld 1 314,9 0,4% -0,3% 2,8%
Silver 15,8 0,4% -1,4% 2,0%
Aluminium 1 865,0 0,1% -0,4% -0,2%
Bly 2 066,0 0,0% -1,3% 2,8%
Koppar 6 207,0 -0,3% 1,8% 4,1%
Nickel 12 735,0 -0,9% 2,2% 20,2%
Zink 2 688,5 -1,1% -1,6% 7,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 -0,30 -0,10 4,90
Sverige, 10 år 0,31 -4,40 -7,20 -15,10
Norge, 10 år 1,63 -2,90 -6,40 -11,60
Tyskland, 10 år 0,08 -3,60 -8,50 -15,80
GB, 10 år 1,15 -2,80 -9,30 -11,60
USA, 10 år 2,63 -1,88 -5,25 -5,06
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,50 0,2% 1,3% 3,6%
USD / SEK 9,27 0,4% 2,6% 4,6%
GBP / SEK 12,00 0,2% 1,4% 6,3%
NOK / SEK 1,07 -0,2% 0,3% 5,0%
DKK / SEK 1,41 0,2% 1,3% 3,6%
CAD / SEK 6,98 0,3% 1,2% 7,6%
CHF / SEK 9,27 0,5% 1,9% 3,0%
JPY / SEK 0,08 0,4% 2,2% 4,5%
EUR / USD 1,13 -0,2% -1,2% -0,9%
USD / JPY 109,73 0,0% 0,3% 0,0%
EUR / GBP 0,88 0,0% -0,1% -2,5%
AUD / USD 0,71 -0,3% -2,3% 0,7%
USD / CAD 1,33 0,1% 1,3% -2,8%
GBP / USD 1,29 -0,2% -1,1% 1,6%
USD / NOK 8,63 0,6% 2,3% -0,4%
EUR / NOK 9,77 0,4% 1,0% -1,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna handlades i negativt territorium under större delen av fredagen efter förnyad oro för handelsrelationen mellan Kina och USA.

Dow Jones industriindex var ned 0,3 procent. Det bredare S&P 500 och tekniktunga Nasdaq Composite lyckades ta sig upp på positivt i slutet av handelssessionen och steg 0,1 procent.

Amerikanske presidenten Donald Trump sade på torsdagen att han inte kommer att träffa Kinas president Xi Jinping innan den 1 mars, datumet då USA höjer tullarna på runt hälften av Kinas exportvaror till USA från 10 till 25 procent.

Amerikanske finansministern Steven Mnuchin och handelsrepresentanten Robert Lighthizer kommer dock resa till Kina nästa vecka för samtal.

Dessutom väntas Donald Trump i nästa vecka utfärda en exekutiv order som förhindrar användandet av all kinesisk telekomutrustning i nätverk i USA, enligt uppgifter i media. Administrationen väntas meddela beslutet innan Mobile World Congress i Barcelona den 25-28 februari.

Handelskänsliga industriaktier backade och tyngde Dow Jones. Även halvledarbolag, som får en stor del av sina intäkter från Kina, gick tungt.

Spelbolaget EA steg 16 procent efter att efter lanseringen av spelet Apex Legends, ett gratisspel som ska konkurrera med populära gratisspelet Fortnite.

Aktier i leksakstillverkaren Mattel var upp 23 procent på fredagen efter kvartalsresultatet som kom in klart bättre än analytikerestimaten.

Rivalen Hasbro backade samtidigt efter att resultatet visat sig klart sämre. Bolaget tyngdes också fortsatt av leksakskedjan Toys R Us kollaps förra året. En del av tappet togs igen under dagen och vid stängning var aktien ned 1 procent.

Däcktillverkaren Goodyear tappade 9 procent efter att kvartalssiffrorna inte levt upp till analytikerförväntningarna. Industribolaget.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 3 punkter till 2,63 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen växlade på fredagen mellan uppgång och nedgång, men då USA-börserna började nedåt parkerade även Stockholm på minussidan.

Ett antal rapportbolag stod för stora kursrörelser. Dometic och Vitrolife handlades upp kraftigt, medan Skanska och Ratos fick desto mer stryk.

Vid stängning hade OMXS30-index sjunkit 0,1 procent till 1.527. Aktier för 18,5 miljarder kronor omsattes under dagen på Stockholmsbörsen.

Inom OMXS30 toppade Hexagon och Securitas, vars aktie pressades efter torsdagens rapport. Carnegie höjde sin rekommendation för bevakningsbolaget till köp från tidigare behåll och Securitas steg 2 procent.

Skanska var dagens näst mest handlade aktie efter H&M. Byggjätten föll 6,6 procent efter att ha visat ett rörelseresultat för kvartalet på 2.383 miljoner kronor, medan förväntningarna låg på 2.644 miljoner. Utdelningen sänks också kraftigt, från 8:25 till 6 kronor per aktie, vilket kan jämföras med analytikernas förväntade 8:35 kronor.

Bättre gick det för sektorkollegan Peab. Rörelsevinsten överträffade förhandstipsen medan orderingång och omsättning var lägre. Marknaden tog fasta på det positiva och handlade upp byggaktien 4,5 procent.

Dometic fick luft under vingarna efter sina kvartalssiffror och avancerade hela 15,6 procent. Rörelsevinsten exklusive engångsposter var klart över förväntan och Dometic tror på en positiv organisk tillväxt och en rörelsemarginal omkring 15 procent för 2019.

Ratos kom med tunga besked på torsdagskvällen och tidigarelade sin rapport, med motiveringen att utdelningen sänks till 0:50 kronor från fjolårets 2 kronor. Ratos skriver även ned värde på sitt innehav i Plantasjen med 600 miljoner kronor.

Den pressade aktien rasade drygt 21 procent till 19:31 kronor och befinner sig långt från de nivåer över 130 kronor som rådde när utförslöpan började 2010.

Vitrolife lyfte 13,4 procent. Medicinteknikföretagets nettoresultat steg till 84 miljoner kronor i fjärde kvartalet från 68 miljoner motsvarande period året före. Bolaget höjer även utdelningen till 0:85 kronor per aktie, upp från 0:74.

En av torsdagens rapportvinnare, matkedjan Ica, ångade vidare uppåt med 5,4 procent sedan kedjans försäljning i jämförbara svenska butiker ökat 2,8 procent i januari. Stöd kom också från ABG Sundal Collier som höjt aktien till behåll från sälj.

Gruvbolaget Semafo, som kontrollerar flera guldgruvor i Burkina Faso, räknar med en produktion på 390.000-430.000 uns guld under 2019. Det kan jämföras med 2018 års produktion på 244.600 uns. Under fjolåret sålde Semafo guld för 297 miljoner dollar, en ökning med 15 procent från året före. Aktien stärktes 6 procent.

First North-listade Crunchfish fortsatte att stiga brant efter torsdagens nyhet om att företaget ihop med partnern Clearon lanserar en lösning för Swishbetalningar i dagligvaruhandeln. Aktien följde torsdagens 63-procentiga kurslyft med att stiga ytterligare 51 procent. Handeln var intensiv och cirka 5,8 miljoner Crunchfishaktier omsattes, motsvarande drygt 27 procent av aktiestocken.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 08:30 SEB: Boprisindikator feb
EMU 15:00 Eurogruppmöte

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden
Bilia SE0009921588 5
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 3
Skanska SE0000113250 7
DNB NO0010031479 Inga tillkännagivanden
Ratos SE0000111940 Inga tillkännagivanden
Vestas Wind Systems DK0010268606 Inga tillkännagivanden
Industrivarden SE0000107203 Inga tillkännagivanden
Evolution Gaming Group SE0006826046 Inga tillkännagivanden
NetEnt SE0009773237 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.