Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 12 februari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-02-12 kl. 08:26 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-02-12 kl. 08:29 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,0% OMXS30 1,0% DJI -0,2% NASDAQ 0,1%
574,2 1 542,3 25 053,1 7 307,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Entra Köp 150 (149) NOK
ICA Gruppen Behåll 345 (330) SEK
Dometic Behåll 70 (65) SEK
Bilia Behåll 87 (85) SEK
Platzer Köp 79 (72) SEK
Peab Köp 97 (95) SEK

Kvaerner ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:18,00 NOK
Pris:12,06 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-12 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-12 kl. 13:51.
Kvaerner ASAKVAER
Diagram

EFTER RAPPORT

Utdelningen som vi väntat på

Kvaerners styrelse har föreslagit en utdelning på 1 NOK per aktie, till följd av bolagets starka balansräkning och positiva marknadsutsikter. Justerad EBITDA för Q4 var 60 MNOK och svagare än konsensusförväntningarna på 75 MNOK, medan orderingången på 1,7 miljarder NOK var bättre än vårt estimat på 1,3 miljarder NOK. Guidningen för 2019 är intäkter över 7 miljarder NOK, jämfört med vårt estimat på 7,1 miljarder NOK före rapporten. Vi förväntar oss att utdelningen kommer att vara i fokus under dagen och att aktien har en positiv utveckling. Vi upprepar Köp och riktkursen 18 NOK.

Q4-marginalen var lite svagare, orderingången något bättre

Kvaerner rapporterade justerad EBITDA för Q4 på 60 MNOK (vår förväntan var 76 MNOK), vilket innebär en marginal på 3,5% på intäkter på 1,7 miljarder NOK. Orderingången på 1,7 miljarder NOK var något bättre än vårt estimat på 1,3 miljarder NOK. Nettokassan utöver rörelsekapitalet var 2,2 miljarder NOK, eller 8,3 NOK per aktie.

Guidning medför positiva estimatändringar

Kvaerners guidning för 2019 innebär att intäkterna ska överstiga 7 miljarder NOK, vilket kan jämföras med vårt estimat, före rapporten, på 7,1 miljarder NOK. Bolaget gav ingen kommentar kring marginalutvecklingen, men angav att investeringarna väntas uppgå till 300 MNOK. Vår preliminära bedömning är att guidningen kommer att leda till mindre positiva estimatrevideringar, men vi avvaktar ledningens kommentarer innan vi gör en slutlig bedömning.

Äntligen är utdelningen här

Styrelsen har föreslagit en utdelning på 1 NOK/aktie. Det är den första utdelningen sedan 2015 och har väntats på länge till följd av bolagets starka kassaposition. Rapporten pekar på positiva marknadsutsikter och starka finanser som anledning till den återinförda utdelningen.

Köp upprepas, riktkurs 18 NOK

Vi förväntar oss att aktien reagerar positivt på utdelningsnyheten. Vi upprepar vår positiva syn på Kvaerner och lyfter fram den starka kassapositionen som nästan är i nivå med börsvärdet. Vår värdering är baserad på nettokassan (8 NOK/aktie), plus P/E 10x och normaliserade resultat (från 2020p, diskonterat med 25%). Vi upprepar Köp och riktkursen 18 NOK.

XXL ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:27,00 NOK
Pris:27,50 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-12 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-12 kl. 10:04.
XXL ASAXXL
Diagram

EFTER RAPPORT

I linje med konsensus, ingen utdelning för 2018

Rapporterad EBITDA på 115 MNOK var 3,5% lägre än Infronts konsensus, men i linje med resultatuppdateringen från december (103-133 MNOK). Försäljningstillväxten uppgick till 2% till 2 569 MNOK, vilket var 2% högre än konsensus. Q4 led av svag exekvering inför julhandeln och priskampanjer. EBITDA-marginalen på 4,5% var 2 procentenheter sämre än konsensus. Till följd av brutna kovenantsvillkor kommer XXL inte att ge någon utdelning för 2018 och kommer att återkomma med värdeöverföringar till aktieägarna tidigast Q4 2019.

Resultat i linje

XXL hade intäkter på 9,475 miljarder NOK och 541 MNOK i EBITDA för 2018, vilket var i linje med guidningen. Den svaga utvecklingen under Q4 drevs av svag utveckling i jämförbart bestånd i Norge (-5,9%) och en fallande bruttomarginal på 36,2% (42% Q4 2017) till följd av mixeffekter och dålig prishantering. Rapporterad EBITDA var dock 10% starkare i Norge, jämfört med förväntan, men cirka 20% svagare i Sverige och Finland.

Ingen utdelning

Nettoskulden/EBITDA uppgick till 3,5x vid slutet av 2018 och ingen utdelning kommer att ges till följd av brutna kovenantsvillkor. Aktieåterköp eller utdelningar kommer inte att ske före Q4 2019 som tidigast. Lagret per butik uppgick till 39 MNOK, ned från 44 MNOK vid Q4 2017, men 2 MNOK över våra förväntningar.

Värdering

Vid vår riktkurs på 27 NOK värderar vi XXL till 9,6x VPA för 2020p, vilket är i linje med snittet för sektorn.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:66,00 SEK
Pris:36,18 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-12 kl. 07:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-12 kl. 10:04.
LeoVegasLEO
Diagram

EFTER RAPPORT

Solida intäkter under Q4

LeoVegas Q4-intäkter rapporterades något över förväntan, högre kostnader resulterade dock i en miss gällande EBITDA.

Bra start på Q1, svag EBITDA

LeoVegas rapporterade intäkter om 84,5 MEUR under Q4 2018, strax över konsensus på 82,9 MEUR. EBITDA var under förväntan på 8,1 MEUR jämfört med konsensus på 10,3 MEUR då marknadsförings- samt andra operativa kostnader var något högre än förväntat. Utsikten för Q1 var det mest positiva, med totala intäkter om 28,7 MEUR under januari, vilket tyder på kvartalsintäkter om 86,1 MEUR, vilket är i linje med konsensus på 86 MEUR. Bolaget flyttar sitt finansiella mål för 2020, om att nå intäkter på 600 MEUR och ett EBITDA-resultat på 100 MEUR, till 2021, vilket vi ser som positivt då bolaget får en realistisk chans att kunna nå målet. Sammantaget anser vi att det var en positiv rapport trots en svagare än förväntad EBITDA. Det viktigaste för LeoVegas är att intäkterna ökar, vilket vi såg under Q4. Det, tillsammans med positiva utsikter för Q1 2019 leder till att vi förväntar oss en positiv kursreaktion idag, trots att konsensus estimat kan komma att sänkas något på grund av att kostnaderna var högre än förväntat. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av en DCF (WACC 11,2%, långsiktigt EBITDA-marginal: 15%) och en EV/EBITA (13x 2020p EBITA). Vi upprepar Köp och riktkursen 66 SEK.

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:132,00 SEK
Pris:118,14 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-12 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-12 kl. 08:56.
Wihlborgs FastigheterWIHL
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Starkare än väntat

Wihlborgs Q4-resultat är starkare än väntat. Intäkter från fastighetsförvaltning rapporterades 5% över konsensus på 355 MSEK (konsensus 337 MSEK, KCH 341 MSEK), NAV per aktie på 122 SEK är 3% bättre (KECH 118 SEK) och utdelning på 3,75 SEK är 9% bättre (konsensus 3,44 SEK, KECH 3,38 SEK). Vi noterar starka fastighetsuppvärderingar om 2,1% (0,4% under Q3 2018 och KECH 0,5%) och som tidigare nämnt är finansieringskostnaden ned till 1,4% på grund av en omstrukturering av derivatportföljen (2,38% i slutet av Q3 2018). Vidare är nettouthyrningen på 14 MSEK betryggande och högre q/q (7 MSEK under Q3 2018), även uthyrningsgraden är högre q/q på 94% (93%). Vid en första anblick förväntar vi oss att KECH och konsensus höjer 2019p FFO/NAV och utdelning med 2-5%. Vi förväntar oss en positiv kursreaktion idag (1-3%).

Värdering

Vår riktkurs på 132 SEK innebär en premie på 1% till 2019p NAV. Vi upprepar Köp.

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:164,55 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-12 kl. 06:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-12 kl. 08:29.
AxfoodAXFO
Diagram

EFTER RAPPORT

Fortsätter att prestera

Axfoods Q4-rapport var blandad. Medan lågprisvarukedjan Willys rapporterade goda 5,4% med jämförbara enheter och en EBIT-marginal i linje med våra förväntningar, redovisade Hemköp svagare utveckling i jämförbara enheter och marknadsrelaterade investeringar tynger lönsamheten. Sammantaget gör vi mindre justeringar till våra estimat för 2019-20p, och vi anser inte att låg ensiffrig tillväxt är tillräckligt för att stödja den nuvarande värderingen.  Vi förväntar oss dock att utdelningen på 7 SEK per aktie ligger stabilt under de kommande åren, vilket innebär en avkastning på över 4%, vilket är bland de högsta av konkurrenterna. Vi upprepar således Behåll och riktkursen 160 SEK.

Stabilt

2017 var ett mediokert år för Axfood. Koncernen har dock återhämtat sig under 2018 med 3,7% tillväxt i jämförbara enheter och en hög ensiffrig EBIT-tillväxt. Willys visar på exceptionellt momentum och vi ser inga tecken på att det kommer att avta markant. Hemköp hade en kraftig nedgång i marginalen mot slutet av året, främst på grund av marknadsföringsaktiviteter. Trots att vi tycker om Axfoods positionering och tillväxtutsikter fruktar vi att marginalen kan vara under press de kommande åren på grund av ökad konkurrens och högre inköpspriser.

Utdelningen på 7 SEK upprepas

Vid kapitalmarknadsdagen som hölls för ett år sedan förklarade vd, Klas Balkow, att koncernen kraftigt skulle öka automatiseringsgraden. I samband med Q3-rapporten förra året avslöjade bolaget mer detaljer kring det. Ett helt nytt automatiserat varulager skall byggas i Stockholmsregionen under de kommande fyra åren och förväntas vara i drift till 2023. Trots att detta förväntas öka produktiviteten samt noggrannheten, kommer det att öka investeringarna (capex). Ytterligare 400-600 MSEK utöver befintliga investeringar förväntas.   Trots att vårt estimat över fritt kassaflöde indikerar 5,5 SEK per aktie, prognostiserar vi inte för några nedskärningar på utdelningen, under de kommande åren, då den finansiella positionen förväntas vara fortsatt stark. Vi upprepar Behåll och riktkursen 160 SEK.

Aker Solutions

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:59,00 NOK
Pris:42,41 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-12 kl. 08:29.
Aker Solutions ASAAKSO
Diagram

EFTER RAPPORT

Klar för återhämtning

Vi upprepar Köp på Aker Solutions efter fredagens Q4-rapport. Med inga överraskningar har vi ingen anledning att ändra våra estimat för 2019 och fortsätter att se oförändrade marginaler å/å. Notera dock att konsensus blivit allt mer positivt angående marginalutvecklingen sedan Q3. Vi förväntar oss att eventuell negativ marginalförändring uppvägs av nya kontraktsvinster under året och med en solid balansräkning är bolaget i skick för en återhämtning. Aktien har bara delvis återhämtat sig från kursturbulensen under Q4 och vi upprepar vår positiva syn med en oförändrad riktkurs på 59 NOK.

Q4: I linje

Aker Solutions justerade EBITDA på 495 MNOK var 2% lägre än vårt estimat och i linje med konsensus. Orderingången var i linje (orderingång i förhållande till intäkter på 0,76x) och kombinerat med upprepade utsikter för 2019, såg vi inga överraskningar och bedömer rapporten som neutral.

Estimatförändringar

Aker Solutions fortsätter att se intäkterna ”något upp” under 2019 å/å, med marginaler ”omkring nivån för 2018”. Det är oförändrat från Q3. Vårt estimat är att intäkterna ökar med 9% och att EBITDA-marginalen är oförändrad jämfört med 2018. Notera dock att konsensus förväntar sig en marginalökning med 0,4 procentenheter. Vi ser därför litet utrymme för uppreviderade estimat efter rapporten. Vi gör endast marginella förändringar av våra estimat. Notera dock att våra estimat är exklusive påverkan från IFRS16.

Köp upprepas, riktkurs 59 NOK

Vi applicerar en summan-av-delarna-värdering och inkluderar estimaten för 2019p och 2020p. Riktkursen är baserad på genomsnittet av 8x EV/EBITDA för 2019-2020p. Vi gör inga förändringar för tillfället och fortsätter att se en attraktiv uppsida, då aktien bara delvis återhämtat nedgången från Q4. Vi upprepar Köp och riktkursen 59 NOK samt lyfter fram den starka balansräkningen som kan möjliggöra utdelningar från nästa år.

Entra

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 NOK
Pris:122,20 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-11 kl. 06:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-12 kl. 08:29.
Entra ASAENTRA
Diagram

EFTER RAPPORT

Mer att ge

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 150 NOK (149) efter Q4-rapporten, som var bättre än förväntat. Oavsett vilken ekonomisk cykel vi befinner oss i, anser vi att Entras resultatvisibilitet är överlägsen de flesta nordiska konkurrenterna tack vare deras stabila portföljsammansättning (63% offentliga hyresgäster) och deras låga belåningsgrad. Nästa katalysator för aktiekursen kan vara att använda kassan till förvärv eller fastighetsutveckling, anser vi.

Förbättrade utsikter för kontor i Oslo

Vi anser att utsikterna över Oslos (cirka 70% av Entras exponering) kontorsuthyrningsmarknad är stödjande, tack vare den accelererande hyresmarknaden och lägre vakanser. Vidare förväntar vi oss att efterfrågan kommer att öka ytterligare under de kommande 2-3 åren.

Fastighetsvärde drivs av hyror

Vi ser att >80% av positiva värdeförändringar av fastigheter beror på högre hyror. Marknadsrörelser är gynnsamma men vi anser inte att Entra fullt ut har fångat det i värderingen.

Bättre belåningsgrad än genomsnittet

Entras belåningsgrad på 41% är bättre än genomsnittet för de nordiska konkurrenterna (cirka 50%). Det, tillsammans med bolagets stabila hyresgäster, leder till att Entras balansräkning kanske till och med är för konservativ, men i rådande cykel föredrar vi att den är för konservativ snarare än motsatsen.

Köp, höjd riktkurs till 150 NOK (149)

Vår höjda riktkurs på 150 NOK (149) är satt i linje med vårt 12m framåtblickande NAV (Q4 2019; 150 NOK). Vi justerar FFO för 2019-20p med 1 till -3%, medan vi lämnar NAV samt utdelning oförändrad. Aktien handlas till en substansrabatt på 14% jämfört med de nordiska konkurrenterna på 2%. Kommande triggers är troligtvis ett fortsatt positivt nyhetsflöde från fastighetsmarknaden i Oslo samt företagsspecifika händelser, som till exempel förvärv. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 150 NOK (149).

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:238,00 NOK
Pris:211,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-12 kl. 06:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-12 kl. 08:29.
Norway Royal Salmon ASANRS
Diagram

EFTER RAPPORT

En besvikelse

NRS Q4-rapport visade på en EBIT på 232 MNOK jämfört med konsensus på 285 MNOK och KECH på 313 MNOK. Den svaga EBIT-utvecklingen beror på laxdödlighet i Södra Norge-segmentet, vilket även påverkade volymprognosen för 2019 (sänkt med 2 200 ton). I Norra Norge-segmentet uppnådde bolaget en solid kostnad/kg men priset på lax var svagt på 53 NOK/kg. Bolaget föreslår en utdelning på 6 NOK per aktie (KECH 7,8 NOK). Vi upprepar Köp och riktkursen 238 NOK.

Finansiella uppgifter

Bolaget rapporterade en EBIT på 232 MNOK (KECH 313 MNOK och konsensus på 285 MNOK) och justerad VPA på 5,07 NOK (KECH 5,98 NOK). Bolaget slaktade 13 783 ton (prognosen var på 13 814 ton). Utdelningen föreslås till 6 NOK per aktie.

Segment

Norra Norge uppnådde en EBIT/kg på 19,2 NOK (KECH 22,7 NOK), drivet av ett lågt pris på lax på 53 NOK (KECH 55,2 NOK) och en kostnad/kg på 33,8 NOK/kg (KECH 32,5 NOK/kg). Bolaget slaktade 12 042 ton (KECH och prognos 12 259 ton). Södra Norge uppnådde en EBIT/kg på 0 NOK (KECH 17,2 NOK). Södra Norge drabbades av laxdödlighet, vilket även påverkar prognosen för 2019.

Sänkt prognos I Södra Norge

Capex-prognosen för 2019p är 780 MNOK (KECH 583 MNOK), för 2020p 730 MNOK (KECH 782 MNOK) och för 2021 310 MNOK (KECH 176 MNOK). Volymprognosen för 2019 är en besvikelse och sänks från 40 000 ton till 37 800 ton (KECH 40 000 ton). Anledningen är främst det svaga resultatet från Södra Norge, vilket innebär att det inte påverkar EBIT lika mycket (som om det vore Norra Norge), då denna region har något högre kostnader. Bolaget har fasta kontrakt för 22% till ett kontraktspris på omkring 64 NOK. Kontraktspriset är solitt och ger oss en god indikation på att kontraktspriserna har ökat.

NetEnt

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:43,00 SEK
Pris:44,90 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-12 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-12 kl. 08:29.
NetEnt BNET B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4 i linje med förväntningarna

NetEnts Q4-rapport var i linje med förväntningarna, både gällande försäljning och EBITDA som rapporterades nära konsensus estimat. Vi förväntar oss en neutral kursreaktion idag och att konsensus estimat förblir oförändrade i stora drag.

Q4 i linje, siktar på ökad tillväxt

NetEnts Q4-rapport var i linje med förväntningarna, med en justerad EBITDA på 226 MSEK, jämfört med konsensus på 226,5 MSEK. Intäkterna rapporterades till 465 MSEK, jämfört med konsensus på 468 MSEK. Utdelningen på 2,25 SEK per aktie är oförändrad relativt 2017 och även den i linje med konsensus. Bolaget siktar på att förbättra den organiska tillväxten under 2019 med flera nya spel. Sedan de nya reglerna i januari är spelöverskottet ned omkring 5%, främst på grund av lägre volymer. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av vår DCF (11,2% WACC, långsiktig EBITDA-marginal på 45%) och en EV/EBIT på 14x på 2020p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 43 SEK.

ICA Gruppen

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:345,00 SEK
Pris:348,30 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-12 kl. 06:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-12 kl. 08:29.
ICA GruppenICA
Diagram

EFTER RAPPORT

Marginalåterhämtning framöver

ICA:s resultat för Q4 var starkt och något över våra estimat, drivet av starkare resultat från Apoteket Hjärta, fastigheter, banken samt lägre centrala kostnader med den viktigaste delen, ICA Sverige, var i linje med vårt estimat. Framöver förväntar vi oss att marginalerna för ICA Sverige och Apoteket Hjärta stärks något medan vi ser moln på himlen över Baltikum, vilket gör oss försiktiga inför Rimis utsikter. Våra estimat justeras med 3% för 2019-2020p och vi justerar vår riktkurs till 345 SEK (330). Dock, efter rekommendationsändringen nyligen anser vi att aktien är rimligt värderad då aktiens premium mot sektorn är tillbaka på historiska genomsnitt. Vi upprepar därför Behåll.

ICA Sverige möter en god framtid

ICA Gruppen är kraftigt blankad till följd av potentiella förluster av marknadsandelar, oro för onlineförsäljning och marginalpress för ICA Sverige. Vi bedömer att oron är överdriven och drar slutsatsen att ICA Sverige kommer att kunna växa minst i linje med den starka svenska dagligvaruhandeln med fortsatt starka marginaler. Lönsamheten under Q4 var i linje med våra estimat och vi gör små förändringar för 2019-2020p och förväntar oss fortsatt att ICA Sveriges justerade rörelsemarginal stiger framöver.

En solid apoteksaffär

ICA:s apotekskedja, Apoteket Hjärtat, hade ett rekordår med intäkts- och rörelseresultattillväxt på 10% respektive 14%. Vi ser fortsatt potential för Hjärtat och bedömer att de kan växa cirka 5% per år för 2019-2020, även om vi är ödmjuka inför prispressen från framväxande onlineaktörer.

Moln över Baltikum

Vi oroas oss för att marginalen har passerat toppen och tror att resultatet blir stabilt för de två kommande åren till följd av prispress och löneinflation.

Värdering

Våra estimat justeras med 3% för 2019-2020p efter rapporten och vi justerar vår riktkurs till 345 SEK (330).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 574,2 1,0% 0,7% 9,3%
OMXS30 1 542,3 1,0% 1,0% 9,5%
OMXH25 4 094,3 0,8% 1,9% 11,1%
OMXC20 957,3 1,1% 1,8% 7,4%
OSEBX 836,3 0,6% -0,3% 4,6%
OMXBB 922,5 -0,5% -1,3% 5,6%
Dow Jones 25 053,1 -0,2% -0,7% 7,4%
S&P500 2 709,8 0,1% -0,6% 8,1%
Nasdaq C 7 307,9 0,1% -0,5% 10,1%
SX5E 3 165,6 1,0% 0,0% 5,5%
DAX 11 014,6 1,0% -1,4% 4,3%
CAC40 5 014,5 1,1% 0,3% 6,0%
RTS 1 201,3 0,1% -0,8% 12,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,5 -1,0% -1,6% 14,3%
Guld 1 306,4 -0,6% -0,4% 2,1%
Silver 15,7 -0,5% -0,3% 1,6%
Aluminium 1 848,0 -0,9% 0,4% -1,2%
Bly 2 050,5 -0,8% -2,2% 2,1%
Koppar 6 148,0 -1,0% 1,2% 3,1%
Nickel 12 475,0 -2,0% -1,6% 17,7%
Zink 2 648,0 -1,5% -4,9% 5,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 0,50 0,60 5,40
Sverige, 10 år 0,33 1,70 -7,00 -13,40
Norge, 10 år 1,64 1,20 -6,10 -10,40
Tyskland, 10 år 0,11 2,90 -6,50 -12,90
GB, 10 år 1,17 1,20 -10,20 -10,40
USA, 10 år 2,66 3,04 -5,88 -2,02
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,49 -0,1% 0,7% 3,5%
USD / SEK 9,30 0,3% 2,0% 4,9%
GBP / SEK 11,96 -0,3% 0,3% 6,0%
NOK / SEK 1,07 -0,8% -0,8% 4,2%
DKK / SEK 1,41 -0,1% 0,7% 3,5%
CAD / SEK 6,99 0,1% 0,6% 7,6%
CHF / SEK 9,26 0,0% 1,4% 3,0%
JPY / SEK 0,08 -0,3% 1,7% 4,2%
EUR / USD 1,13 -0,5% -1,3% -1,4%
USD / JPY 110,40 0,6% 0,3% 0,6%
EUR / GBP 0,88 0,2% 0,3% -2,3%
AUD / USD 0,71 -0,3% -2,1% 0,4%
USD / CAD 1,33 0,3% 1,4% -2,5%
GBP / USD 1,29 -0,6% -1,7% 1,0%
USD / NOK 8,72 1,1% 2,9% 0,7%
EUR / NOK 9,83 0,6% 1,5% -0,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York inledde veckans handel med små rörelser på båda sidor av nollstrecket. Marknaden vände blickarna mot handelssamtalen mellan USA och Kina som inleddes på nytt under måndagen. På torsdag väntas USA:s finansminister Steven Mnuchin och handelsrepresentanten Robert Lighthizer samt Kinas vice premiärminister Liu He ansluta till förhandlingsbordet.

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 0,2 procent vid 25.051. Det bredare S&P 500 var upp 0,1 procent till 2.710. Även tekniktunga Nasdaq Composite ökade 0,1 procent till 7.308.

Sektorvis ökade verkstad 0,6 procent medan kommunikation tappade 0,6 procent.

Förra veckans dämpade humör verkade ha lättat något efter söndagens rapporter från Axios rörande att Vita huset-medarbetare i informella ordalag sonderat hos kinesiska motparter om att anordna ett toppmöte mellan president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping vid Trumps Floridaresidens Mar-a-Lago i mars

Rapporterna kommer dagarna efter att USA-presidenten sagt att det inte kommer att bli aktuellt med ett möte mellan ledarna innan respittiden för nästa runda tullar, den 90 dagar långa så kallade vapenvilan, nått sin ände vid februari månads utgång.

Bland enskilda bolag steg Teslas aktie 2,3 procent till 315 dollar sedan Canaccord Genuity uppgraderat aktien och spått ett "monsterrally" alltmedan elbilstillverkaren når en allt solidare position i marknaden. Dessutom väntas 2019 bli ett år med "klart färre besvär" än det föregående, enligt Canaccord, rapporterade CNBC. Riktkursen på ett års sikt sattes till 450 dollar, upp från tidigare 330.

Spelutvecklaren EA steg nära 5 procent efter några timmar på måndagen men vände ner och stängde marginellt lägre. Aktien steg i fredags 16 procent efter lanseringen av spelet Apex Legends, ett spel som väntas konkurrera med det omåttligt populära gratisspelet Fortnite.

Sektorkollegan Activision Blizzard sjönk 7,6 procent efter medieuppgifter om att bolaget avser skära ned med hundratals anställda.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 2 punkter till 2,66 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde den nya veckan på tydligt plus med 28 av aktierna inom OMXS30 i positivt territorium. Utvecklingen var likartad på de större marknaderna i Europa efter att New York i fredags stängt på dagshögsta och en positiv utveckling i Asien på morgonen. Marknaden hoppades på framsteg när Kina och USA återigen möts.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde 1,0 procent högre på nivån 1.542,3. Aktier för 18,4 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen under måndagen. I Tyskland och Frankrike pekade de ledande indexen 1 procent upp.

Bolagsnyhetsflödet var tunt då rapportperioden tog tillfällig paus på måndagen. Ett antal justerade rekommendationer och riktkurser satte sin prägel på kursutvecklingen i enskilda aktier.

I storbolagstopp återfanns Skanska som ökade 5,5 procent. Byggbolagsaktien återhämtade därmed det mesta av fredagens rapporttapp. Ett par analyshus upprepade efter bokslutssläppet tidigare köprekommendationer med mindre riktkurssänkningar.

Därutöver steg Kinaberoende Hexagon 1,8 procent.

En av förra veckans rapportvinnare, Assa Abloy, backade däremot 1,5 procent. OMXS30 hämmades därutöver av det mer defensiva Astra Zeneca som backade 0,4 procent.

Utanför indexet ökade Millicom nära 3 procent. SEB Equities har höjt aktien till köp från behåll. Delägaren, investmentbolaget Kinnevik, steg runt 2 procent. Inom samma sektor ökade Investor 1,4 procent.

AAK stärktes nära 3 procent till 133:22 kronor. Handelsbanken Capital Markets har höjt aktien till öka och riktkursen från 130 till 140 kronor.

Dometic, som rapportklättrade drygt 15 procent i fredags, fortsatte upp nära 6 procent. Ett antal höjda riktkurser och upprepade köprekommendationer har märkts, såsom från Pareto Securities och Danske Markets.

Ratos tappade ytterligare drygt 1 procent efter fredagens tunga utveckling. Investeringsbolagets aktie har sänkts till sälj av SEB och till minska av Kepler Cheuvreux.

Whiskytillverkaren Mackmyra föll nära 10 procent. Bolaget har inte nått den försäljningsnivå som planerats. En ökning av omkostnader tynger resultat och kassaflöde i större utsträckning än planerat och just nu genomförs därför ett effektivitetsprogram.

Catena Medias vd Per Hellberg har köpt aktier i bolaget för drygt 4 miljoner kronor. Aktien steg cirka 3 procent.

Shamaran ökade drygt 7 procent till 66,6 öre. Pareto Securities har återupptagit bevakning av bolaget med rekommendation köp och riktkurs 1 krona blankt.

I övrigt på rekommendationsfronten satte Dagens Industri köp på Cloetta och aktien avancerade drygt 3 procent.

Börsveckan gav köpråd för Rejlers och Eolus och aktierna klättrade nära 5 respektive dryga 4 procent. Bygghemma backade däremot drygt 3 procent och Footway kort över 4 procent efter att samma tidning givit läsarna rådet att sälja de aktierna.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Wihlborgs Köp 132 SEK na na
Leo Vegas Köp 66 SEK 0,43 na
Nyfosa Köp 53 SEK na na
REC Silicon Köp 0.8 NOK na na
XXL Behåll 27 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 12:00 NFIB småföretagsindex jan 103.0 104.4
Olja: Opec månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Kvaerner ASA NO0010605371 Inga tillkännagivanden
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 5
Wihlborgs SE0011205194 3, 5
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
Aker Solutions NO0010716582 Inga tillkännagivanden
Entra NO0010716418 Inga tillkännagivanden
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden
NetEnt SE0009773237 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 7

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.