Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 15 februari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-02-15 kl. 08:08 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-02-15 kl. 08:10 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 0,2% DJI -0,4% NASDAQ 0,1%
580,9 1 562,4 25 439,4 7 427,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Kinnevik Köp 259 (267) SEK
Mekonomen Köp 90 (115) SEK
Haldex Köp 75 (80) SEK
Hufvudstaden Köp 187 (186) SEK
Trelleborg Köp 204 (206) SEK

Nibe

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:109,15 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-15 kl. 08:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-15 kl. 15:25.
NIBE Industrier BNIBE B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket - rapport i linje, med ambitiöst tillväxtmål

Nibes resultat för Q4 2018 var i linje med konsensus (2% bättre), medan det viktiga segmentet Climate Solutions hade ett rörelseresultat 4% lägre än vårt estimat. Nibes vd lyfter också fram bolaget nästa mål som är intäkter på 40 miljarder SEK, ”som helst bör uppnås inom 4 år, men inte senare än 7 år”. Vi applåderar de höga ambitionerna, men är mer skeptiska kring Nibes möjligheter att faktiskt nå målet. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 85 SEK.

Lindab

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:88,00 SEK
Pris:88,40 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-15 kl. 06:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-15 kl. 14:57.
Lindab InternationalLIAB
Diagram

UPPDATERING

Höjd riktkurs efter starkt Q4

Lindab rapporterade ett starkt resultat för Q4 2018 som slog vårt estimat för justerad EBIT med 23% och konsensus med 6%. Vi var klart under konsensus då vi inte hade förväntat oss en så stark marginaltillväxt för Product & Solutions. Givet gynnsamma råmaterialpriser, i kombination med prishöjningar från Lindabs sida och solida volymer, höjer vi 2019-2021p VPA med cirka 17% och höjer riktkursen till 88 SEK (65). Vi upprepar Behåll då vi ser en begränsad uppsida.

Byggandet saktar ned i Europa och Norden

När vi tittar på framtida tillväxt är det värt att notera att Euroconstruct prognosticerar att det europeiska byggandet kommer att ha en real tillväxt på 1,3% för 2019, en nedgång från 2,3% under 2018 och 4,7% under 2017. Lindab har en exponering med 60% mot byggindustrin och en stor exponering mot Norden (46% av försäljningen). Den nordiska regionen väntas ha en avtagande tillväxt under 2019p. Lindab hade en lägre orderingång för Q4 för Building systems jämfört med motsvarande period förra året (vilket förklaras av volatilitet) även om orderboken är klart starkare än förra året. Vi ser en risk för avtagande tillväxt på medellång till lång sikt för Lindabs huvudmarknader. Vd uppger att Lindab inte märker av någon avmattning överlag och förväntar sig tillväxt för 2019, om än med lägre takt än 2018.

Gynnsamma råmaterialpriser och höjda priser

Vi bedömer att den viktigaste drivaren för den starka marginalexpansionen har varit stabiliserande/sjunkande råmaterialpriser i kombination med Lindabs höjda priser. Vi förväntar oss att den gynnsamma situationen fortsätter och applåderar vd:s budskap om prishöjningar för att lyfta bruttomarginalen.

Behåll upprepas, riktkursen höjs till 88 SEK (65)

Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av en kassaflödesvärdering med 8,2% WACC, en summan-av-delarna-värdering, konkurrentvärdering och en målmultipel på 9x 2019p EV/EBIT. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 88 SEK (65).

Saab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:430,00 SEK
Pris:322,40 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-15 kl. 06:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-15 kl. 08:54.
SAAB BSAAB B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Första anblicken – stark rapport med solid marginalguidning

Saabs rörelseresultat för Q4 var 11% bättre än konsensus och 4% bättre än vår förväntan med en marginal på 12,9%. Mer viktigt var de positiva utsikterna för 2019 som indikerar en marginal i intervallet 7,7-10%, med mittpunkten på 8,9% jämfört med Factset konsensus på 8,8% och vår förväntan på 8,6%. Vi ser marginalguidningen som klart solid och ser den som den viktigaste faktorn i rapporten. Saab rapporterade också en stark orderingång på cirka 11 miljarder SEK för kvartalet, upp med 64% å/å, och ett starkt fritt kassaflöde på 2,5 miljarder SEK. Aeronautics rörelsemarginal blev 11,6% (vår förväntan: 11%), medan Support and Service stod ut mest positivt med en imponerande marginal på 19,3% (vår förväntan: 12,5%) under kvartalet. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 430 SEK.

Saabs utsikter något bättre än förväntningarna

Saabs utsikter för 2019 innebär att försäljningstillväxten kommer att vara i linje med det långsiktiga målet med 5% organisk tillväxt och att rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ska förbättras under 2019, jämfört med 2018, och att de ska ta ett steg närmare det långsiktiga målet på 10% i rörelsemarginal. De nya utsikterna indikerar en rörelsemarginal i intervallet 7,7-10%, med en mittpunkt på 8,9%, jämfört med vår förväntan på 8,6%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 430 SEK.

Kinnevik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:259,00 SEK
Pris:214,00 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-15 kl. 06:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-15 kl. 08:10.
Kinnevik BKINV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Högsta rabatten på 5 år

Kinnevik rapporterade en minskning i NAV med 10% under Q4, primärt drivet av en svag utveckling för Zalando. En svag utveckling inom e-commerce-segmentet och Christina Stenbecks avgång från styrelsen har lett till den högsta substansrabatten på 5 år. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 259 SEK (267).

Svagt kvartal beroende på Zalando

Kinneviks NAV minskade med 10% under Q4, i huvudsak drivet av en svag utveckling för Zalando. Zalando handlas nu till EV/Sales på 0,9x. Vår riktkurs för Zalando är delvis baserad på en EV/Sales-multipel på 1x, vilken har sänkts från 1,9x till följd av lägre förväntad rörelsemarginal. Värderingen ser inte utmanande ut på de här nivåerna. Vi har rekommendationen Behåll på Zalando och en riktkurs på 27 EUR (5% uppsida).

Investering i MatHem, största sedan Zalando

Investeringen i MatHem är den största nyinvesteringen sedan Zalando. MatHem är Sveriges ledande online-matbutik med en försäljning på 1,5 miljarder SEK under 2018. Genom den norska motsvarigheten Kolonial.no och logistikföretaget Budbee bedömer vi att Kinnevik kan använda sina erfarenheter och kunskaper för att skapa synergier mellan de tre bolagen och potentiellt också en framtida sammanslagning. Förvärvet ska ses som en långsiktig investering då mat online bara har 2%  penetrationsgrad i Sverige och då nästan alla specialiserade online-matbutiker gör förluster.

Låg skuldsättning och oförändrad utdelning

Efter fusionen mellan Tele2 och ComHem erhöll Kinnevik 1,2 miljarder SEK i likvida medel. Kinnevik behåller utdelningen på 8,25 SEK oförändrad och nettoskulden/eget kapital uppgår nu till 4%. Vi förväntar oss att nettoeffekten av utdelningarna resulterar i 5% för kvoten nettoskuld/eget kapital, vilket är väl inom målet (<10%). Kinnevik har därför kapacitet för nya investeringar och ger en guidning om färre, men större förvärv under 2019.

Högsta rabatten på 5 år – Köp

Som ett resultat av den svaga utvecklingen för Zalando och Christina Stenbecks annonserade avgång från styrelsen uppgår substansrabatten nu till cirka 20%, den högsta på 5 år. Kinnevik uppger att Stenbeck kommer fortsätta vara en aktiv ägare och rådgivare till bolaget. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 259 SEK (267) baserat på vårt mål för NAV med 14% rabatt, vilket är i linje med genomsnittet för de senaste tre åren.

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:66,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-15 kl. 06:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-15 kl. 08:10.
MekonomenMEKO
Diagram

EFTER RAPPORT

Avslutar året i linje med prognosen

Mekonomen presenterade Q4-rapporten i linje med deras vinstvarning från mitten av januari, med en, i stort sett, oförändrad EBIT, trots ett helt kvartal med effekter från de senaste förvärven FTZ och Inter-Team som nästan dubblerade försäljningen. Bolaget beslutade även att utdelningen slopas, främst på grund av nyemissionen förra året. Vi sänker våra framtidsutsikter med 5-6% och antar fortfarande att förvärven kommer att bidra till att resultatet för 2019p ligger mer i linje med företagets historik. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 90 SEK (115) på grund av att vi sänker prognosen med 5-10%. Vår riktkurs är baserad på en konkurrentmultipel och en kassaflödesvärdering (WACC 10%, tillväxttakt 2% och EBITDA-marginal 10%).

Q4-resultatet i linje med vinstvarningen

Mekonomens Q4-rapport var i linje med vinstvarningen som utfärdades i mitten av januari, med en, i stort sett, oförändrad EBIT på 110 MSEK (justerad för engångsposter). Engångsposterna uppgick till totalt 53 MSEK. Resultatet var något svagt med tanke på att förvärven nästan dubblerade försäljningssiffrorna. Det svaga resultatet beror till stor del på svaga marknader. Koncernen har implementerat ett sparprogram om 65 MSEK för att åtgärda det svaga resultatet.

Bättre resultat väntas

Vi förväntar oss att Mekonomens resultat förbättras under de kommande åren och stöds av förvärven av FTZ och Inter-Team, samt den växande bilstocken. Enligt Mekonomen beror det svaga resultatet främst på onormalt svaga markander i Europa snarare än företagsspecifika orsaker. Det verkar som att marknadssituationen har stabiliserats under 2019. Mekonomen initierar även ett sparprogram om 65 MSEK samt höjer priserna.

Förvärv kompletterar och bör stödja

Förvärven av FTZ och Inter-Team kompletterar Mekonomens verksamhet och fördubblar försäljningen. Synergierna på 100 MSEK är hänförliga till lägre inköpskostnader. Vi förväntar oss också att det uppstår intäktssynergier. Givet storleken på Mekonomen bedömer vi att de kommer att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser och vinna marknadsandelar. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 90 SEK (115).

Kungsleden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:79,00 SEK
Pris:68,10 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-15 kl. 06:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-15 kl. 08:10.
KungsledenKLED
Diagram

EFTER RAPPORT

Tillbaka på tillväxtspåret

Det är tydligt att Kungsleden äntligen är tillbaka på vägen mot tillväxt. Ett tydligt exempel är förvaltningsresultatet som ökar med 23% å/å i Q4. Jämfört med vår prognos var det underliggande resultatet 11% upp under Q4, drivet av ett starkt driftnetto. Vi höjer 2019p FFO (kassaflöde) med 2%, behåller riktkursen på 79 SEK och upprepar Köp.

Resultatet för Q4

Hyresintäkterna för Q4 var 2% bättre än vårt estimat. Förvaltningsresultatet var 11% bättre än vårt estimat tack vare ett starkt driftnetto. Dock indikerar intjäningskapaciteten en driftnettomarginal för 2019p i linje med de förväntningar vi redan hade. Vi höjer därför 2019p FFO med enbart 2%, i linje med den positiva avvikelsen för hyresintäkterna. Fastighetsuppvärderingar uppgick till 303 MSEK (+0,9%) och var i linje med vår prognos.

Köp upprepas och oförändrad riktkurs

2% högre FFO är inte tillräckligt för att ha någon meningsfull påverkan på vår NAV-beräkning. Vi lämnar därför riktkursen oförändrad. Vår riktkurs på 79 SEK är baserad på 12 månaders framåtblickande NAV med 10% rabatt, vilket vi anser rimligt till följd av den spridda portföljen och exponeringen mot Kista (14% av bokfört värde), där vi ser vakansgrader på cirka 20%. Vi upprepar Köp.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:62,10 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-15 kl. 06:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-15 kl. 08:10.
HaldexHLDX
Diagram

EFTER RAPPORT

Q4: Blandad rapport

Haldex, en producent av bromssystem och komponenter, rapporterade Q4-resultatet svagare än förväntat. EBIT uppgick till 38 MSEK, justerad för engångsposter, jämfört med vår prognos på 58 MSEK, på grund av tillfälligt hög påverkan av ståltullar. Haldex genererar dock starka kassaflöden och har en bra soliditet, vilket bör möjliggöra för en fördubbling av utdelningen till 1,15 SEK. Utsikterna talar för oförändrad försäljning under 2019, medan EBIT-marginalen förväntas vara i linje eller högre. Haldex förväntas även dra nytta av den ökande elektrifieringen och automatiseringen av fordon. De har skrivit avtal med en ledande lastbilstillverkare för deras ”Scalable Brake System”. Haldex bekräftar även målet för en EBIT-marginal på 10% till 2022. Vi upprepar Köp, men sänker vår kassaflödesbaserade riktkurs till 75 SEK (80) (WACC 10%, EBIT-marginal 8% och terminaltillväxt 3%).

Q4-resultatet

Utsikterna talar för oförändrad försäljning under 2019, då en förbättring inom NAFTA-området förväntas väga upp för svagare marknader. EBIT-marginalen förväntas vara i linje eller något högre å/å. Försäljningen under Q4 var något svagare. EBIT, exklusive engångsposter, uppgick till 38 MSEK, jämfört med vårt estimat om 58 MSEK. Kassaflödet förbättrades till 199 MSEK (45 MSEK), främst på grund av att personalstyrkan minskade.

”Scalable Brake System” slår igenom

De autonoma fordonen erbjuder goda möjligheter för Haldex som bromsleverantör och bolaget jobbar hårt för att upprätthålla och förbättra deras position. Haldex har inlett ett samarbete med en världsledande tillverkare av lastvagnar för att leverera ” Scalable Brake System”, som introducerades under hösten. I det systemet hålls hårdvara och mjukvara separerat från varandra och det är möjligt att använda samma mjukvara för att genomföra olika mekaniska uppgifter. Systemet kan användas både till pneumatiska samt elektriska bromssystem.

Långsiktigt marginalmål på 10%

Haldex behöver upprätthålla en stabil och lönsam kärnverksamhet för att kunna investera i framtida utvecklingsprojekt. Bolaget ser möjligheter att effektivisera och optimera verksamheten för att kunna nå en EBIT-marginal på 10% till 2022p.  Vi upprepar Köp, men sänker vår riktkurs till 75 SEK (80).

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:187,00 SEK
Pris:149,30 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-15 kl. 06:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-15 kl. 08:10.
Hufvudstaden AHUFV A
Diagram

EFTER RAPPORT

Får en att sova gott om natten

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 187 SEK (186), vilket återspeglar något högre NAV för 2019p. Q4 2018 visade sig vara bättre, både q/q och jämfört med våra förväntningar, för de flesta nyckeltalen och utsikterna för 2019 är lovande, givet de låga vakanserna på 2,6% och då hyror i topplägen fortfarande är på väg upp. I tillägg har Hufvudstaden den starkaste balansräkningen i vår nordiska jämförelsegrupp med en belåningsgrad på 14% och utdelningen på 3,70 SEK förlängs den obrutna följden av höjda utdelningar sedan 2001.

Kontor visar vägen, stark tillväxt

Kontorshyror, både i Stockholm (cirka 80% av Hufvudstadens tillgångar) och Göteborg (cirka 20%) , har haft en stark tillväxt de senaste åren. Med en genomsnittlig hyresduration på 3-5 år, förväntar vi oss en positiv omförhandling av hyrorna fram till 2020p. Vi anser att oron för bolagets detaljhandelsexponering är överdriven då hyrorna stabiliseras på goda nivåer. Under Q4 var hyresnivåerna, för deras kärnmarknader, oförändrade eller upp med 3%.

Fastighetsvärden har mer att ge

Hufvudstadens egen värdering av fastigheterna är 3% lägre än den externa värderingen och trots bolagets rekordlåga direktavkastning på fastigheterna på 3,8%, ser vi fortsatt utrymme för sänkta avkastningskrav. Högt investerarintresse för toppfastigheter väntas kvarstå.

De flesta nyckeltalen bådar gott för 2019

Uthyrningsgraden ökade med 150 punkter under Q4 till 97,4%, finansieringskostnaderna sjönk med 10 punkter till 1,2% och omförhandlade hyror ökade med 26% (22%). Sådana höga nivåer är sannolikt ohållbara men vi förväntar oss fortsatt god utveckling under 2019. Den pågående utvecklingen av NK i Stockholm väntas bli klar till årsskiftet 2019/2020.

Köp, riktkurs höjs till 187 SEK (186)

Medan vi sänker 2019-2020p FFO med cirka 5%, till största beroende på högre betald skatt, höjer vi NAV med 1% och lämnar utdelningen per aktie oförändrad. Vår riktkurs på 187 SEK (186) är baserad på 12 månaders framåtblickande NAV. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 580,9 0,2% 2,0% 10,6%
OMXS30 1 562,4 0,2% 2,2% 10,9%
OMXH25 4 102,4 0,0% 0,5% 11,3%
OMXC20 975,0 0,8% 2,3% 9,4%
OSEBX 852,7 -0,8% 0,7% 6,7%
OMXBB 917,5 -0,1% -1,2% 5,0%
Dow Jones 25 439,4 -0,4% 1,1% 9,1%
S&P500 2 745,7 -0,3% 1,5% 9,5%
Nasdaq C 7 427,0 0,1% 1,9% 11,9%
SX5E 3 182,7 -0,6% 1,0% 6,0%
DAX 11 089,8 -0,7% 0,6% 5,0%
CAC40 5 062,5 -0,2% 1,5% 7,0%
RTS 1 156,3 -2,9% -3,7% 8,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,6 1,5% 4,8% 20,0%
Guld 1 311,5 -0,1% 0,1% 2,5%
Silver 15,6 -0,7% -0,8% 0,7%
Aluminium 1 829,0 -0,6% -1,8% -2,2%
Bly 2 033,5 1,6% -1,6% 1,2%
Koppar 6 178,5 1,0% -0,8% 3,6%
Nickel 12 345,0 0,3% -3,9% 16,5%
Zink 2 635,0 1,2% -3,1% 5,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,07 0,30 0,70 5,90
Sverige, 10 år 0,35 -1,30 -0,10 -10,80
Norge, 10 år 1,60 -4,30 -5,60 -14,30
Tyskland, 10 år 0,09 -3,60 -2,30 -14,50
GB, 10 år 1,14 -5,60 -4,40 -13,20
USA, 10 år 2,66 -5,03 0,45 -2,73
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,50 0,7% 0,2% 3,6%
USD / SEK 9,31 0,8% 0,9% 5,0%
GBP / SEK 11,90 0,1% -0,6% 5,4%
NOK / SEK 1,07 0,5% -0,3% 4,9%
DKK / SEK 1,41 0,7% 0,2% 3,6%
CAD / SEK 6,99 0,2% 0,4% 7,7%
CHF / SEK 9,24 0,9% 0,2% 2,8%
JPY / SEK 0,08 1,0% 0,0% 4,1%
EUR / USD 1,13 -0,1% -0,7% -1,4%
USD / JPY 110,72 -0,1% 0,9% 0,9%
EUR / GBP 0,88 0,7% 0,8% -1,7%
AUD / USD 0,71 -0,3% -0,2% 0,8%
USD / CAD 1,33 0,6% 0,4% -2,5%
GBP / USD 1,28 -0,8% -1,5% 0,3%
USD / NOK 8,67 0,3% 1,1% 0,1%
EUR / NOK 9,77 0,2% 0,4% -1,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York återhämtade sig något efter en tidig nedgång på torsdagen då amerikansk makrostatistik kom in sämre än väntat före öppning.

Under kvällen kom uppgifter att Donald Trump skriver på kongressens avtal för att undvika en ny "shutdown" men att han även utlyser undantagstillstånd för att kunna bygga muren mot Mexiko.

Dow Jones industriindex stängde ned 0,4 procent till 25.439. Det bredare S&P 500 sjönk 0,3 procent till 2.746, medan tekniktunga Nasdaq Composite ökade 0,1 procent till 7.427.

Sektorsvis gick fastighet starkast medan dagligvaror gick tyngst.

På aktiemarknaden rapporterade Coca-Cola, vars delår kom in i linje med förväntningarna. Läskkoncernen varnade dock för sämre tillväxt under 2019 på grund av risk för global ekonomisk avmattning och den allt starkare dollarn. Aktien föll 8,5 procent.

Cisco redovisade efter onsdagens stängning intäkter och justerat resultat per aktie för det andra kvartalet som var något bättre än analytikers förväntningar. Aktien steg 1,9 procent på torsdagen.

Vinterklädeskoncernen Canada Goose slog analytikerförväntningarna med råge. Trots det rasade aktien 13 procent efter svag amerikansk detaljhandelsstatistik innan öppning.

Försäkringsjätten AIG rasade 9 procent efter att ha missat analytikers förväntningar för sjätte kvartalet i rad, enligt Bloomberg News.

Amazon har slopat planerna på att bygga ett nytt huvudkontor i New York på grund av lokalt politiskt motstånd, meddelade e-handelsjätten. Aktien sjönk 1,1 procent.

Bland övriga FANG-aktier handlades Facebook och Alphabet runt oförändrade nivåer, medan Netflix var upp 2,1 procent.

Under fredagen kommer blickarna riktas mot handelsmötet mellan Kinas president Xi Jinping och USA:s förhandlare. På torsdagen rapporterade Bloomberg News att Donald Trump överväger att senarelägga deadline för införandet av högre importtullar på kinesiska varor med 60 dagar från den 1 mars.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 5 punkter till 2,65 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen uppvisade ytterligare en uppgångsdag under den rapporttäta torsdagen, även om uppgångarna internationellt kom av sig när amerikansk detaljhandelsdata överraskade på den svaga sidan. Stöd kom från signaler om att USA överväger att senarelägga införandet av tullar mot Kina och fortsätta förhandla.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,2 procent vid 1.562. Aktier för rejäla 20,3 miljarder kronor bytte ägare via Stockholmsbörsen under dagen.

Astra Zeneca klättrade 8 procent efter att ha redovisat högre vinst för kärnverksamheten i fjärde kvartalet och höjt sina vinstprognoser för 2019 en bra bit över analytikernas förväntningar. Läkemedelsbolagets utsikter bör stilla den oro som har funnits på marknaden, anser analytiker. Vd Pascal Soriot sade att bokslutet är att betrakta som en "märkeshändelse" och visar att Astra Zeneca växer igen.

Kosmetikabolaget Oriflames rapport kom in i linje de tidigare presenterade preliminära siffrorna, men vd Magnus Brännström talade om fortsatta utmaningar på bolagets viktigaste marknader. Aktien rasade 13 procent, eller något mindre justerat för avskild kvartalsutdelning.

Livekasinounderleverantören Evolution Gaming uppgav sig ha fått en "mycket bra start" sedan införandet av den svenska omregleringen av spelmarknaden. Aktien steg 7 procent under hög omsättning efter bolagets bokslut.

Spelbolaget Betsson tappade däremot 3 procent efter att ha rapporterat ett rörelseresultat på 342 miljoner kronor. Det var förvisso bättre än analytikersnittet enligt Infront Data, men Betsson flaggade för en utmanande start på året.

Mekonomens slopade utdelning i torsdagens bokslut i spåren av vinstvarningen i januari ratades av investerarna. Bilserviceaktien backade 12 procent.

Vårdleverantören Attendo föll 17 procent efter att ha sänkt utdelningen och gett beskedet om att en kritiserad enhet i Finland har fått sitt tillstånd indraget.

Atlas Copco steg 1,4 procent med stöd av att EU-kommissionen hävt ett skattebeslut, något som kan innebära att Atlas Copco får tillbaka miljardbelopp från Belgien.

Onsdagens vinnare Swedish Match steg ytterligare 1 procent. Flera investmentbanker gör ljusare bedömningar av tobaksbolaget efter delårsrapporten, bland annat avseende det tobaksfria nikotinsnuset ZYN.

Investmentbolaget Kinnevik sjönk 2,2 procent efter att ha åtagit sig att investera 0,9 miljarder i online-matbutiken Mathem för en ägarandel om 38 procent. Kinnevik redovisade samtidigt ett substansvärde per aktie som vid utgången av det fjärde kvartalet var 256 kronor.

Specialpappersbolaget Ahlstrom-Munksjö redovisade ett justerat ebitda-resultat pro forma på 71 miljoner euro för ett "utmanande" fjärde kvartal 2018, med lägre leveransvolymer. Inte tillfredsställande, konstaterade vd Hans Sohlström. Aktien föll 4 procent.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden presenterade något högre vinst och utdelning än innan. Aktien trevade upp 2,2 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Hemfosa Köp 89 SEK
Saab Köp 430 SEK
Catena Behåll 227 SEK
Atrium Ljungberg Behåll 169 SEK

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 02:30 KPI, PPI jan
JP 05:30 Industriproduktion (def) dec
EMU 11:00 Handelsbalans dec 16.3b/n.a. 15.1b/19.0b
USA 14:30 Importprisindex jan -0.2 %/n.a. -1.0 %/-0.6 %
USA 15:15 Industriproduktion jan 0.1 % 0.3 %
USA 16:00 Michiganindex (prel) feb 94.0/n.a./n.a. 91.2/108.8/79.9

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nibe SE0008321293 Inga tillkännagivanden
Lindab SE0001852419 Inga tillkännagivanden
Saab SE0000112385 3
Kinnevik SE0008373906 3
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Kungsleden SE0000549412 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.