Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 25 februari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-02-25 kl. 08:14 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-02-25 kl. 08:15 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,8% OMXS30 1,0% DJI 0,7% NASDAQ 0,9%
593,1 1 588,8 26 031,8 7 527,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
NP3 Minska (Behåll) 67 (65) SEK
Lucara Diamond Corp. Köp 15 (16) SEK
Clas Ohlson Köp (Ingen rekommendation) 100 SEK

New Wave

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:66,00 SEK
Pris:62,60 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 13:31.

UPPDATERING

Upplagt för tillväxt

New Wave växer stadigt med en hög ensiffrig tillväxttakt. Den snabba tillväxttakten medför dock, i vår syn, press på marginalerna, då bolaget ökar investeringarna inom försäljning och marknadsföring. Vi förväntar oss att marginalerna vänder under 2019-20p. Aktien handlas för närvarande till ett P/E-tal på 10x 2019p, och vi ser begränsade risker på nedsidan. Vi upprepar Köp och riktkursen 66 SEK.

Tillväxt i DNA

New Wave har växt starkt på lång sikt och koncernen tillför ständigt tillväxtfaktorer. Koncernen levererade en försäljningstillväxt om 12% för hela året och vi anser att tillväxttakten kommer att vara fortsatt stark. Vi estimerar försiktigt en organisk tillväxt om 7% under 2019-20p. Vi förväntar oss att EBIT-marginalen ökar till 8,6% till 2020p, jämfört med 7,7% under 2018, vilket innebär en genomsnittlig intäkttillväxt på 13%.

Värdering

Vi ser begränsade risker på nedsidan för multiplarna. Vår riktkurs på 66 SEK härstammar från en likaviktad kombination av en kassaflödesmodell i tre steg och en målmultipel för P/E på 10x. Dessutom tyder våra estimat på en ökad utdelning under de kommande åren, vilket innebär en direktavkastning på omkring 4% för de kommande två åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 66 SEK.

Orkla

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:77,00 NOK
Pris:68,76 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 12:47.

UPPDATERING

Redo för återhämtning

Orkla har underpresterat signifikant relativt konkurrenterna under de senaste 12 månaderna, vilket vi anser främst beror på en svag organisk försäljningstillväxt. Vi förväntar oss att försäljningen kommer i kapp under 2019p och vi ser således potential för multiplarna att återgå till historiska nivåer. Globala osäkerheter på makronivå förblir ett hot och multiplarna kan komma att sjunka igen. Norskt BNP förväntas dock utvecklas väl på grund av ökade oljeinvesteringar. Vi uppgraderar Orkla från Behåll till Köp och höjer riktkursen till 77 NOK (75), vilket motsvarar en EV/EBIT (2020p) på 14x på kärntillgångarna, i linje med konkurrenterna.

Långsiktigt strategiskifte nödvändigt

Orkla förvärvade den finska pizzakedjan Kotipizza under 2018 och trots att det verkade märkligt håller vi med om att det var ett rationellt beslut. Orkla har även ingått partnerskap med Alibaba för att sälja produkter i Asien, men effekterna från det kvarstår att se.

Attraktiv värdering

Vi värderar Orkla baserat på summan-av-delarna med en vägd snittmultipel för EV/EBIT för 2020p på 14x och når vår nya riktkurs på 77 NOK (75). Vi uppgraderar rekommendationen till Köp (Behåll).

Hennes & Mauritz

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:139,96 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 12:24.

EFTER RAPPORT

Långsiktigt god investering

Vi upprepar vår syn om att Hennes & Mauritz är en god långsiktig investering, då koncernen kan vara bättre förberedd för framtiden än vad marknaden tror. Vi förväntar oss att försäljningstillväxten blir positiv under 2019-20p, men ytterligare investeringar och externa motvindar kan drabba marginalen på kort sikt. Å andra sidan indikerar en lägre capex att utdelningen på 9,75 SEK verkar trygg, vilket innebär en direktavkastning på 7% vid rådande aktiekurs. Vi sänker våra estimat med 12% respektive 8% för 2019-20p, och sänker riktkursen till 140 SEK (145) medan vi upprepar Behåll.

Marginaler pressas av expansion

Högre försäljningssiffror har lett till att marginalen pressats och EBIT minskade med 20% förra året, vilket är en minskning med 2,4 procentenheter. En av anledningarna till det är att bolaget satsat mycket på online-verksamheten och bland annat introducerat fri frakt och retur för H&M klubbmedlemmar, som fördubblades i storlek under året. Då lojalitetsklubben kommer att introduceras till sju nya marknader under 2019 (inklusive USA) och marknadsandelen online förväntas öka ytterligare, förväntar vi oss ytterligare press på marginalerna för 2019p.

Lägre capex – säker utdelning

Trots ett fritt kassaflöde per aktie på strax över 5 SEK, lämnades utdelningen per aktie oförändrad till 9,75 SEK, vilket innebär en direktavkastning på strax över 7%. Bolaget estimerar dessutom för en 2 miljarder SEK lägre capex under 2019p, vilket vi anser är ett tecken på att utdelningen bör vara trygg även framöver. Vi sänker riktkursen till 140 SEK (145) medan vi upprepar Behåll.

Kappahl

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:18,00 SEK
Pris:17,30 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 11:34.

EFTER RAPPORT

Låga försäljningssiffror

Vi har varit försiktiga gällande våra försäljningsestimat för KappAhl och räknat med en nedgång på 2% under 2017/18. Koncernen redovisade något under det, och 2018/19 har inte börjat bättre. Vi förväntar oss dessutom att KappAhl stänger ned butiker under de kommande åren. Det är inte troligt att deras online-verksamhet, som ligger efter konkurrenterna, kan bidra mycket då försäljningen i de fysiska butikerna sjunker. Då aktiekursen gått ned över 50% från toppen förra året, anser vi att KappAhl är rimligt prissatt. Vi ser även en begränsad nedsida till konsensus estimat från de här nivåerna. Vi uppgraderar således till Behåll (Minska) och sänker riktkursen till 18 SEK (26).

Oklar framtid

KappAhls negativa försäljningstillväxt på cirka 2% beror till stor del på en förvånansvärt hög expansionsgrad under Q1, då bolaget öppnade totalt sju nya KappAhl butiker och sex Newbie butiker. Koncernen har nu totalt 28 stycken Newbie butiker, som förväntas generera cirka 2% av koncernens försäljning under detta räkenskapsåret. Onlineförsäljningen ökade med 39% under kvartalet. KappAhl ligger klart efter konkurrenterna gällande online samt digitalisering, och vi fruktar att det kommer att krävas omfattande investeringar för att komma i kapp.

Intäkter i kontinuerlig nedgång

Koncernens bruttomarginal har stärkts under de senaste åren och redovisades till 61,8% under 2017/18. Dock, med den svaga utvecklingen av den svenska kronan och högre råvarupriser anser vi att det kan vara svårt att bibehålla marginalen under 2018/19p. Vi räknar med en nedgång på 1,2 procentenheter under det nuvarande året, vilket innebär att EBIT faller med över 10%. Vi uppgraderar till Behåll (Minska) och sänker riktkursen till 18 SEK (26).

Byggmax Group AB

Rek: Behåll (Ingen rekommendation)
Riktkurs:34,00 SEK
Pris:33,35 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 09:52.

NY BEVAKNING

Utmanande hård rabatt

Byggmax (BMAX) har etablerat en stark position i Nordiska DIY-marknaden, och har nått en årlig försäljningstillväxt på 9,8% under 2010-2017. Under 2018, presenterade dock BMAX sitt första år av minskning efter avstavningen av Skånska Byggvaror. Totala försäljningen var ner 4%, eller 9% i jämförbara enheter. Marginaler har också minskat stadigt på grund av hög konkurrens, ogynnsamma väderförhållanden, råmaterialspriser och valutaeffekter. KECHs justerade EBIT-marginal minskade från 11% under 2010, till cirka 4% under 2018. Vi tror inte på en snabb vändning, men förväntar oss att jämförbara enheter ökar från de låga nivåerna och normaliserar på 2% under 2019p.

Rabattvariation, DOY och BMAX har växt, men…

Byggmax är positionerat som den främsta lågpris-, DIY-konstruktion-materialåterförsäljaren i Norden. Med låga tillgångar och en effektiv hårdrabatterande affärsmodell, har Byggmax lyckats nå en stark tillväxt, trots att de mött flera bolagsspecifika och externa utmaningar till följd av förvärvsaktivitet under slutet av 2015. På grund av deras ökade hävstång och svaga utveckling under helåret 2018, sänktes utdelningen. Omstruktureringsinitiativ har påbörjats och ledningen förväntar sig att kunna se resultat från och med H2 2019.

…konkurrens pressar marginaler, utan synlig edge

Byggmax är verksamma i lågprissegmentet, men med ett begränsat sortiment och få egna varumärken är positionen farlig. Affärsmodellen är baserad på ett fokuserat och litet urval av leverantörer (ca 400) och varumärken, snarare än det breda sortimentet som är karaktäristiskt till framgångsrika rabattbutiker. Byggmax nuvarande verksamheter har tyvärr misslyckats med att nå produktivitetsförbättringar och detta kommer att vara den viktigaste punkten att följa i framtiden.

Omni-kanal har varit kostsamt och ännu inte lyckats

Strategiska initiativ har satts på plats för att göra Byggmax till en ledande digital återförsäljare. Vi förväntar oss att Byggmax kommer behålla sin marknadsandel som en lågpriskedja och förbättra sina EBITDA-marginaler något från de nuvarande nivåerna. Dock, vi tror att det kommer ta längre tid för ledningen att vända Byggmax (och Skånska Byggvaror) helt och hållet.

Värdering

Vi inleder bevakning av Byggmax med en Behållrekommendation och riktkursen 34 SEK. Vå riktkurs är baserad på en DCF (8,5% WACC och 2% långsiktig tillväxt). Dock, på grund av en förväntad långsam återhämtning av kassaflödet och vinstmultiplar för 2020p finns risk för temporär nedsida.

NP3

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:67,00 SEK
Pris:69,70 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 08:15.

EFTER RAPPORT

Stort förvärv redan inprisat

Det nyligen meddelade förvärvet av Sveavalvet har gett bränsle åt NP3:s aktiekurs. På grund av ett ökat NAV från bättre fastighetsuppvärderingar än förväntat under Q4 samt att Sveavalvet nu är inkluderat, höjer vi riktkursen till 67 SEK (65). Aktiekursen har dock gått upp 15% i år, bättre än sektorsnittet och genomsnittet över Stockholm som ligger på 13%. Aktien har blivit dyr och vi nedgraderar således till Minska (Behåll).

Högavkastande fastigheter i norra Sverige

NP3 är ett kassaflödesorienterat bolag som fokuserar på högavkastande fastigheter i norra Sverige. Fastigheterna är belägna i Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå och delas upp i segmenten detaljhandel, industri, logistik, kontor och övrigt.

Nytt förvärv motsvarar en tredjedel av börsvärdet

NP3 meddelade i september att de förvärvar Sveavalvet. Portföljen består av 53 fastigheter, varav cirka 60% är detaljhandelsfastigheter och resterande del industrifastigheter. Köpeskillingen uppgår till 1 180 MSEK och finansieras delvis genom en nyemission av preferensaktier på 304 MSEK. Preferensutdelningen motsvarar 7,1% i förhållande till teckningskursen.

Q4: bättre fastighetsuppvärderingar

Rapporterade hyresintäkter uppgick till 246 MSEK under Q4 och var 4% över vår prognos med något bättre marginaler, NOI var 5% bättre. På grund av ett betydligt svagare finansnetto var dock förvaltningsresultatet enbart i linje med förväntningarna. Vi har nu adderat förvärvet av Sveavalvet, som har en positiv effekt på 2019-20p FFO. Fastighetsomvärderingseffekter uppgick till 102 MSEK (+1,1%), nästan dubbelt så mycket som vår prognos på 56 MSEK.

Aktien har blivit dyr, vi nedgraderar till Minska (Behåll)

Med bättre fastighetsuppvärderingar än förväntat och bättre FFO från Sveavalvet höjer vi vårt förväntade NAV för 2019p från 65 SEK till 67 SEK. Vi höjer således även riktkursen till 67 SEK (65). Aktien handlas för närvarande till en premie om 4% till 2019p NAV, jämfört med sektorsnittet på 10%. Aktien har blivit dyr och vi nedgraderar således till Minska (Behåll).

Lucara Diamond Corp.

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:15,00 SEK
Pris:12,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 08:15.

EFTER RAPPORT

Svagt avslut på 2018

Lucara rapporterade ett Q4-resultat som var svagare än förväntat på grund av låga karatpriser och nådde inte upp till försäljningsmålet om 180-190 MUSD. Resultatet tyngdes även ned av något högre kostnader än förväntat. 2019 har dock startat bra och flera stora kvalitetsdiamanter har hittats. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 15 SEK (16) på grund av Q4-resultatet som var under förväntan.

Svagt avslut på grund av flera anledningar

Lucara rapporterade en försäljning under Q4 på 41 MUSD och en EBITDA på 5 MUSD, klart under vår förväntan på 49 MUSD respektive 20 MUSD, och under bolagets prognos på 44-55 MUSD i försäljning. Den främsta anledningen till det är karatpriset som i genomsnitt låg på 367 USD/karat, jämfört med vår prognos på 530 USD/karat och förra årets pris under Q4 på 535 USD/karat. En kombination av mindre diamanter och lägre kvalitet anses vara orsaken. Under Q4 hittade bolaget 161 stycken specialdiamanter (>10,8 karat), jämfört med 197 stycken under Q3 2018.

2019 har börjat starkt

Lucara har hittat flera större diamanter under inledningen av 2019, bland annat diamanter på 240 respektive 127 karat. Utsikterna för 2019 upprepades, med en försäljning om 170-200 MUSD och att bolaget skall hitta mellan 300 000-330 000 karat. Vi sänker dock vår 2019-20p EBITDA med 6-7% på grund av att vi nu antar högre kostnader.

Begränsad information om Clara

Vi har begränsad information om hur försäljningen på handelsplattformen Clara utvecklas. Ytterligare en försäljning slutfördes under februari (för omkring 840 000 USD) och ytterligare en till planeras i mars.

Stabil utveckling och direktavkastning på 7%

Vår riktkurs baseras på nuvärdet av nuvarande verksamheter med 40% tillägg för en trolig gruvexpansion och ett symboliskt värde på 50% av inköpsvärdet för Clara (23 MUSD). Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 15 SEK (16).

Kongsberg Automotive

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:10,00 NOK
Pris:7,80 NOK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-22 kl. 09:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 08:15.

INFÖR RAPPORT

Q4-estimat

Vi förväntar oss att Kongsberg Automotive kommer att ha problem att nå upp till deras utsikt om 293 MEUR under Q4, baserat på en bilproduktion i Europa som varit svagare än förväntat. EBIT-prognosen för hela 2018 på 75 MEUR kan också vara svår att nå upp till, vilket innebär att vi estimerar en EBIT för Q4 på 16 MEUR.

Omfinansiering

Kongsberg Automotive refinansierade verksamheten i mitten av året. Banklån har ersatts med sjuåriga obligationer med en fast ränta på 5%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 10 NOK inför rapporten den 28 februari.

GN Store Nord

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:257,00 DKK
Pris:281,60 DKK
Analytiker:Maja Pataki
Chefsanalytiker, Chef Med Tech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-22 kl. 09:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 08:15.

INFÖR RAPPORT

Fokus på utsikterna för 2019

Vi ser en uppsida både till KECH och konsensus gällande en organisk tillväxt inom segmentet Hearing på 6% då både november och december var starka månader. Vi ser en EBITA-marginal på 20,8% och 30 baspunkter över konsensus.

Före inom Audio

Vi förväntar oss en stark organisk tillväxt på 19% och EBITA-marginal på cirka 19%. Utsikterna är avgörande för året.

Minska, riktkursen är 257 DKK

Vi värderar GN med en summan-av-delarna-värdering för att återspegla de olika verksamheternas egenskaper. Vi värderar GN Audio med 20% rabatt mot Logitech. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 257 DKK inför rapporten den 27 februari.

Recipharm

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:130,60 SEK
Analytiker:Arsene Guekam
Chefsanalytiker, Chef Biotech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-22 kl. 07:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 08:15.

EFTER RAPPORT

Konferenssamtal: Det blir bättre

Vi ser överreaktionen på Recepharms aktie igår som en bra ingångspunkt för att spela på målen för 2020: försäljning över 8 miljarder SEK och en EBITDA-marginal på minst 16%. Recipharm kommer kunna nå dessa mål utan några ytterligare förvärv. Upptrappningen av Holmes-förvärvet, expansionen av tillverkningsfabrikerna (Tyskland och Frankrike), och långsiktiga avtal såsom Roche, kommer stödja tillväxt samtidigt som fortsättandet av strategiförbättringarna kommer hjälpa marginalerna. Ledningen indikerade att de kan nå sitt EBITDA-marginalmål i år, där ett fokus på kassagenerering kommer bidra till att minska skulden.

Bra siffror

Q4 såväl som den årliga utvecklingen var intressant. Trots den negativa påverkan från fasningseffekter (Steriles & Inhalation), tekniska problem, och leverantörsförseningar, kom helårsförsäljningen in på 6,4 miljarder SEK, +20% (+12% i jämförbara enheter), väl över marknadstillväxten (5/6%) och konsensusförväntningar. Det långsiktiga kontraktet med Roche, kapacitetsexpansionen på några fabriker och den positiva påverkan från nya förvärvet Holmes Chapel (positiv påverkan på 170 MSEK under 2018p) drog försäljningstillväxt. EBITDA-marginalen var lite av en besvikelse, svagt under konsensus, och visade en förbättring på 180 punkter jämfört med förra året och väldigt nära målen för 2020.

Ingen kassagenerering under 2018

Enligt oss, var den främsta besvikelsen den negativa kassagenereringen under 2018 (-100 MSEK). Recipharm påverkades av en uppbyggnad av rörelsekapital (kopplat till den starka tillväxten på den nya tillverkningsfaciliteten i Spanien), betalningen av verksamheten i Holmes Chapel, och högre investeringar (kapacitetsexpansion för lyophilisation och serialisation). På grund av detta ökade nettoskulden med ca 400 MSEK till 3,8 miljarder SEK. Under det kommande året kommer hävstången minska i linje med ökade vinster och minskade kapitalkostnader.

Skördetid

I tre år har Recipharm genomgått en rad av stora investeringar: 1) förvärvet av ytterligare verksamheter (Indien, Spanien och USA) eller nya verksamheter såsom inhalation med Holmes Chapel; 2) ökad kapacitet för lyophilisation och blow-fill; 3) förvärv av nya kunskaper: serialisation för att spåra droger (krav från och med februari 2019 i Europa och 2020 i USA). Samtidigt lanserade bolaget ett strömlinjeformat projekt av deras tillverkningsfaciliteter. Därför är det dags att skörda. Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

DOF

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:15,00 NOK
Pris:4,80 NOK
Analytiker:Stig Erik Kyrkjeeide
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-22 kl. 09:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 08:15.

EFTER RAPPORT

Säsongsmässigt långsammare Q4, PSV utnyttjande förbättras och stor vinst i Brasilien

DOFs EBITDA på 493 MNOK för Q4, är ner något från Q3 (540 MNOK), vilket reflekterar säsongsmässigheten, och är inom bolagets guidning för kvartalet och något under våra estimat på 535 MNOK. PSV-flottan börjar dra fördel från marknadsåterhämtningen med 87% kapacitetsutnyttjande. Brasilien börjar röra sig igen med tre nya fartygsvinster värda 1,3 miljarder NOK och väntas få förbättrat utnyttjande. Vi har en Köprekommendation och riktkursen 15 NOK som stödjs av vår summan-av-delarna för varje fartyg.

Q4 påverkades av säsongseffekter, men överlag i linje

Q4-intäkterna på 1,7 miljarder NOK var i stort sett oförändrade från Q3, dock end 15% jämfört med Q4 2017 och AHTS och subsea-flottan seglar på lägre kapacitetsutnyttjande. PLSV-flottan i Brasilien fortsätter segla med en väldigt stark drifttid. Dotterbolaget DOF Subsea rapporterade en EBITDA på 342 MNOK, vilket är säsongsmässigt ned från 374 MNOK från Q3. Efter obligationen på 900 MNOK under Q4, förbättrades gruppens kassaposition med 0,5 miljarder NOK till 2,2 miljarder NOK.

PSV-segment ser bättre kapacitetsutnyttjande, stort kontrakt i Brasilien

PSV-segmentet börjar nu se förbättrat kapacitetsutnyttjande med 87% under kvartalet, där speciellt Nordsjön ser lägre säsongsmässig efterfrågan (DOF är exponerade till Nordsjöns PSV-marknad). Kontraktsvinster på senare tid (inklusive DOF för Saipem i Guyana) ökar förtroende på detta segment under 2019. DOF annonserade även idag ett nytt avtal i Brasilien värt 1,3 miljarder NOK, för tre fartyg och treårskontrakt, som ska påbörjas under Q2 2019. Detta bekräftar att Brasilien är på väg att börja röra sig igen, vilket även är våra förväntningar för andra segment inom oljeservice.

Likviditet väntas vara fortsatt hög med 80% amortering

DOF-gruppen har en relativt kraftig låneåterbetalningsprofil med ca 2 miljarder NOK per år under botten av cykeln, vilket innebär att likviditeten är under konstant press under de tidiga delarna av återhämtningen. Vi värderar DOF med en summan-av-delarna för varje fartyg, där varje fartyg får ett pris baserat på normaliserade nybyggnadskostnader justerade för fartygsåldern. Detta ger 9 miljarder NOK för PSV/AHTS-flottan och 18,5 miljarder NOK för subsea/ROV-flottan, eller 27,5 MNOK tillsammans. Diskonterat med en 10% WACC till slutet av 2019, får vi riktkursen 15 NOK. Vi upprepar Köp och riktkursen 15 NOK.

Clas Ohlson

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:79,25 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-25 kl. 08:15.

NY BEVAKNING

Byter växlar precis i tid

Clas Ohlson har varit ett tillväxt och värdebolag inom detaljhandeln i Norden i 100 år, och de håller för närvarande på att omstrukturera deras affärsverksamheter för de kommande 100 åren. Aktiepriset har fallit signifikant under det senaste året, efter ”butiksdöden") och lägre organisk tillväxt. Dock, vi tror att Clas har varit sena att byta växlar. Sena, men inte för sena. Bolaget ligger efter de stora E-handelsbolagen, men onlinetillväxten ökar och väntas växa med 30-50% per år. Clas har även tagit drastiskt strategiska steg för att stänga olönsamma butiker, samtidigt som de initierat investeringar i effektivitetsprogram och automatisering. Vi inleder bevakning av Clas Ohlson med en Köprekommendation och riktkursen 100 SEK.

Attraktivt varumärke i en stabil, med förändrande marknad

Clas Ohlson är det nästa största allmänna detaljhandelsvarumärket i Sverige och Norge efter IKEA, och det ledande DIT-försäljaren. Butiksexpansionen i Norden har varit kraftig, men återförsäljare måste vara proaktiva då en större del av försäljningen sker online. Investerare är oroliga att bolaget kan ha skiftat växlar försent, och även om detta kan vara sant, reflekterar inte det nuvarande aktiepriset våra förväntningar för Clas Ohlsons onlineförmågor.

Clas utnyttjar förändrade konsumentpreferenser

Clas har alltid varit duktiga digitalt, och har haft hög trafik på deras webplats, men har fram till nyligen bara nått en onlineförsäljningspenetration på ca 3%. Under 2018 börjar bolaget fokusera på detta med förbättrade onlineförmågor och ”hämta i butik” lösningar, vilket lyfte onlineförsäljningen till 5%. De startade även ett samarbete med Amazon i Storbritannien för att säja deras egna varumärken på handelsplatsen.

Lönsamheten kommer tillbaka men troligtvis inte till historiska nivåer

Vi förväntar oss en organisk årlig tillväxt på 3,3% de kommande fem åren, med en långsiktigt EBIT-marginal på 6,3%, upp från 5,7% under 2017-2018, men betydligt lägre än deras historiska genomsnitt på 8,1%.

Värdering i linje med konkurrenter - men Clas är ännu bättre

För att nå vår riktkurs på 100 SEK, använder vi en DCF (8% WACC) för att värdera Clas Ohlson med en femårig horisont, och en direktavkastning på 6,5% under 2019p/2020p. I vår DCF förväntar vi oss en långsiktig tillväxt på 2% efter 2024p/2025p. Vi förväntar oss även att Clas bibehåller sen årliga utdelningen på 6,25 SEK, trots investeringar i effektivitetsprogram och omstruktureringar i butiker. Vårt mål på 6,5% direktavkastning är deriverad från en COE på 8,5% och en långsiktig tillväxt på 2%. Vi inleder bevakning av Clas Ohlson med en Köprekommendation och riktkursen 100 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 593,1 0,8% 0,9% 12,9%
OMXS30 1 588,8 1,0% 0,3% 12,8%
OMXH25 4 070,0 0,1% -1,1% 10,4%
OMXC20 978,7 0,2% -0,2% 9,8%
OSEBX 872,0 0,5% 0,8% 9,1%
OMXBB 925,4 0,3% 0,5% 5,9%
Dow Jones 26 031,8 0,7% 0,6% 11,6%
S&P500 2 792,7 0,6% 0,6% 11,4%
Nasdaq C 7 527,5 0,9% 0,7% 13,4%
SX5E 3 270,6 0,2% 0,9% 9,0%
DAX 11 457,7 0,3% 1,4% 8,5%
CAC40 5 215,9 0,4% 1,2% 10,3%
RTS 1 198,4 0,8% 1,8% 12,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 67,1 0,1% 1,3% 24,8%
Guld 1 329,1 -0,2% 0,9% 3,9%
Silver 15,9 -0,3% 1,2% 2,6%
Aluminium 1 890,5 1,7% 3,4% 1,1%
Bly 2 059,0 0,7% -0,4% 2,5%
Koppar 6 489,0 1,5% 4,8% 8,8%
Nickel 12 930,0 1,7% 6,9% 22,0%
Zink 2 718,0 0,7% 2,9% 8,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,07 0,00 -0,30 6,00
Sverige, 10 år 0,30 -2,20 -6,40 -15,90
Norge, 10 år 1,63 -1,20 4,10 -11,30
Tyskland, 10 år 0,10 -2,90 -0,50 -14,30
GB, 10 år 1,15 -5,20 -0,80 -11,90
USA, 10 år 2,65 -3,95 -1,52 -3,26
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,61 0,0% 1,4% 4,7%
USD / SEK 9,36 0,1% 0,8% 5,6%
GBP / SEK 12,22 0,0% 2,4% 8,2%
NOK / SEK 1,09 0,2% 1,3% 6,2%
DKK / SEK 1,42 0,0% 1,4% 4,7%
CAD / SEK 7,10 0,1% 1,5% 9,4%
CHF / SEK 9,36 0,0% 1,5% 4,1%
JPY / SEK 0,08 0,0% 0,6% 4,6%
EUR / USD 1,13 -0,1% 0,7% -0,8%
USD / JPY 110,76 0,1% 0,2% 0,9%
EUR / GBP 0,87 0,0% -0,9% -3,2%
AUD / USD 0,71 0,6% 0,2% 1,4%
USD / CAD 1,32 0,0% -0,7% -3,5%
GBP / USD 1,31 -0,1% 1,6% 2,5%
USD / NOK 8,61 -0,1% -0,6% -0,6%
EUR / NOK 9,76 -0,2% 0,1% -1,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna handlades högre på fredagen, efter rapporter från handelsförhandlingarna mellan USA och Kina som visade på vissa framsteg, men antydde att det fanns ett antal frågor som fortfarande var olösta.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex stigit 0,7 procent till 26.032. Det bredare S&P 500 steg 0,6 procent till 2.792. Tekniktunga Nasdaq Composite ökade 0,9 procent till 7.527.

I samband med ett möte med Kinas vice premiärminister i Vita huset sade Donald Trump att han kan förlänga tidsfristen för höjandet av importtullarna på kinesiska varor om tillräckliga framsteg görs i förhandlingarna. Enligt tidigare besked höjs importtullarna på vissa kinesiska varor till 25 procent från 10 den 1 mars om länderna inte nått ett handelsavtal.

Samtidigt sade amerikanske finansministern Steven Mnuchin att länderna har nått ett slutgiltigt avtal om valutan som en del i det större handelsavtalet.

Enligt personer med insyn i samtalen är det dock mer sannolikt att mer tid krävs då Kina varit ovilliga att möta vissa specifika krav från amerikanskt håll, bland annat om tvingande tekniköverföring.

Bland enskilda aktier stod Kraft Heinz för det största raset i S&P 500 och backade med 27 procent.

Efter stängning på torsdagen gav bolaget svaga prognoser för 2019, delgav om nedskrivningar i varumärkesportföljen på drygt 15 miljarder dollar och berättat om en stämning från amerikanska finansinspektionen SEC gällande redovisningsrutiner.

Föll gjorde också Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway, som är storägare i Kraft Heinz. B-aktien backade 1,7 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 4 punkter till 2,65 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Oron i banksektorn, som pressat Stockholmsbörsen under veckan, tycktes avta på fredagen då storbankerna med Swedbank i täten vände uppåt.

Dagens stora förlorare var strålknivstillverkaren Elekta som föll tungt efter sin kvartalsrapport.

Vid stängning hade OMXS30 stigit 1,0 procent till 1.589, vilket innebar att Stockholm för dagen var en av de starkare börserna i Europa. Aktier för 19,2 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen.

Swedbank toppade inom OMXS30 med en uppåtrekyl på 3,8 procent, efter kraftiga kursfall de två föregående dagarna orsakade av SVT:s avslöjanden om bankens roll i misstänkt penningtvätt i Baltikum. Även SEB och Nordea hämtade sig efter ett par tunga minusdagar och steg 2,3 respektive 1,1 procent.

SSAB:s A-aktie lyfte 1,2 procent och steg med dagens uppgång 7 procent under veckan. Boliden fortsatte upp för tredje dagen i rad, med stöd av prisuppgångar för gruvbolagets viktigaste metaller koppar och zink.

Sämre gick det för Elekta. Bolagets ebita-marginal för det gångna kvartalet var 15,2 procent, vilket var långt under snittestimatet på 19,5 procent. Carnegie skrev i sin rapportkommentar att många analytiker lär komma att sänka sina lönsamhetsestimat för Elekta, som stängde 13,5 procent lägre.

E-handelsbolaget Sportamore handlades ned 17 procent efter ett kvartal där rörelseresultatet krympte 23 procent till 8,8 miljoner kronor.

Bettingbolaget Future Gaming skriver ned värdet på verksamheten Sverigekronan med drygt 10 miljoner kronor. Aktien svarade med att falla 16,5 procent.

Björn Borg var en rapportvinnare med en kursuppgång på 9 procent. Klädbolaget ökade vinsten i fjärde kvartalet och uppdaterade även sina finansiella mål, där omsättningen ska öka 5 procent per år med en rörelsemarginal på minst 10 procent.

Fingerprint Cards låg återigen högt upp på omsättningslistan, även om kursrörelsen var ovanligt måttlig med en uppgång på 1,1 procent. Biometribolaget lanserade på fredagen sin första optiska sensor, som kan placeras mellan batteriet och skärmen på en mobil.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 16:00 Grossistlager (def) dec -0.6 %
USA 16:30 Dallas Fed-index feb 5.4 1.0

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
New Wave SE0000426546 5
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 1
Kappahl SE0010520981 5
Byggmax Group AB SE0003303627 Inga tillkännagivanden
NP3 SE0006342333 3, 5
Lucara Diamond Corp. CA54928Q1081 Inga tillkännagivanden
Kongsberg Automotive NO0003033102 Inga tillkännagivanden
GN Store Nord DK0010272632 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
DOF NO0010070063 Inga tillkännagivanden
Clas Ohlson SE0000584948 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.