Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 26 februari 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-02-26 kl. 08:25 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-02-26 kl. 08:28 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,1% DJI 0,2% NASDAQ 0,4%
591,5 1 586,6 26 092,0 7 554,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Elekta Köp 122 (130) SEK
Bakkafrost Köp 483 (452) NOK
MQ Holding Minska 7,9 (13) SEK
XXL Behåll 30 (27) NOK
Kappahl Behåll (Minska) 18 (26) SEK
Hennes & Mauritz Behåll 140 (145) SEK
Orkla köp (Behåll) 77 (75) NOK

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:80,00 SEK
Pris:86,48 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-26 kl. 08:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-26 kl. 10:52.

UPPDATERING

Positiv feedback från MWC

Vi har träffat Ericssons ledning under MWC (mobile world congress) och beskeden är positiva. Vi upprepar Behåll och riktkursen 80 SEK.

Utrullningen av 5G går fort

Utrullningen av 5G-nätet går fort, Ericsson har redan säkrat 12 avtal och har distribuerat 3 miljoner radior som är redo för 5G. Det finns ett starkt 5G-momentum i USA i dagsläget och Korea har redan påbörjat utrullningen. Kina har stora planer för 5G under andra halvåret 2019. Japan planerar att påbörja tester under året men utrullningen dröjer till 2020/21. Europa ligger fortfarande efter på grund av problem med spektrum.

Strategiska förvärv

I går meddelade Ericsson förvärvet av Kathreins antenn- och filterverksamhet. Förvärvet kommer att stärka Ericssons interna antenn-kompetens och verkar strategiskt då antenner spelar en viktig roll inom 5G. Trots att bolaget genererar försäljning om 270 MEUR och fortfarande går med förlust (på grund av pågående produktmigration) bör det bidra positivt till rörelseresultatet 2020. Affären förväntas slutföras under Q3.

Behåll, riktkurs 80 SEK

Vi upprepar Behåll och riktkursen 80 SEK (DCF: WACC 9%, rörelsemarginal 12%) då värderingen redan diskonterar för 2020-målen och är 10% över Nokia.

Elekta

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:122,00 SEK
Pris:108,35 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefsabalytiker, Chef Tysk analys, & Medtech Utrustning & Tjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-26 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-26 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Goda utsikter efter Q4

Elektas marginalutveckling under Q3 var klart en besvikelse och vi sänker våra estimat samt vår riktkurs till 122 SEK (130). På kort sikt ser vi risker i och med att Q4 måste vara ett starkt kvartal och för att klara det kommer bolaget behöva ta risker. Unity i kombination med ett stort investeringsprojekt i Kina leder dock till att vi är positivt inställda till bolaget. Vi upprepar Köp.

Q3-resultatet

Orderingång och försäljning var 5% respektive 7% över Infront konsensus. Dock var EBITA 17% lägre än förväntningarna och på grund av det sänker bolaget EBITA-utsikterna för hela 2018/19 till omkring 18% (tidigare 20%).

Resultatmissen

Elekta menar på att de främsta orsakerna till att de inte nådde upp till deras förväntade resultat var en negativ projektmix och dålig prissättning. Bolaget har tidigare haft problem med prissättningen och de påtalade det bland annat under deras kapitalmarknadsdag i september i fjol. Ledningen förklarade att de tar marginalmissen på största allvar och kommer att inleda ett åtgärdsprogram.

Vi värderar Elekta med hjälp av en kombination av en kassaflödesvärdering samt en konkurrentjämförelse. Vår kassaflödesvärdering bygger på en WACC på 7,8% och 3% i långsiktig tillväxt. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 122 SEK (130).

Bakkafrost

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:483,00 NOK
Pris:456,80 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-26 kl. 08:28.

UPPDATERING

Tillgången till Ryssland återställd

I november noterade Bakkafrost att delar av exporten till Ryssland skulle förbjudas. Sedan kom besvikelsen över Q4-resultatet och det stod klart att all export av norsk lax till Ryssland skulle förbjudas. Bolaget har nu återfått sin tillgång till Ryssland, vilket innebär att vi höjer våra estimat. Bakkafrost är ett väldigt bra företag, men de led av dålig kommunikation till investerarna under Q4 2018. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 483 NOK (452).

Affärer som vanligt

Bakkafrost är tillbaka i Ryssland och det är svårt att förstå varför de förbjöds från början. Den officiella orsaken är en bakterie som hittats vid en laxodling, men om det verkligen stämmer vet vi inte.  Bakkafrost är utsatta för högre politisk risk än flera konkurrenter då de är exponerade mot både Kina och Ryssland.

Finansiell information

Vi höjer våra estimat som sänktes till följd av det dåliga Q4-resultatet. Vi förväntar oss fortfarande att Q1 kommer att vara något svagare då bolaget var uteslutna från Ryssland under nästan två månader.

Värdering

På grund av estimatförändringarna höjer vi riktkursen till 483 NOK (452), vilket dock är under vår riktkurs inför Q4-rapporten 2018 som var 520 NOK, då vi har sänkt den långsiktiga intäktsprognosen något eftersom Färöarna har infört högre skattesatser för odlare. Vi har även sänkt vår långsiktiga EBIT/kg något. Vi upprepar Behåll.

Radisson Hospitality

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:37,00 SEK
Pris:42,45 SEK
Analytiker:Julien Richer, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-26 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Kommande avnotering

Radisson redovisade ett bra resultat under 2018, i linje med deras femårsprognos. Jin Jiang har bett ledningen om att avnotera bolaget och som ett resultat av det slutar vi nu att följa bolaget.

Bra avslut på året

Radisson rapporterade att intäkterna sjunk med 0,8% till 959,2 MEUR under 2018. EBITDA ökade med 26% under 2018 till 103,7 MEUR och EBIT mer än fördubblades till 31,7 MEUR. EBITDA-marginalen ökade med omkring 230 baspunkter till 10,8%. Nettoresultatet hamnade på omkring 3,6 MEUR. Under Q4 led bolaget av högre driftkostnader i linje med deras prognos.

Den kommande avnoteringen

Den 5 februari meddelade konsortiet, under ledning av Jin Jiang, att de ägde 94,1% av Radisson. Konsortiet avser även att förvärva resterande aktier. De bad även om att ledningen skulle avnotera Radisson från Stockholmsbörsen. Den sista handelsdagen kommer att meddelas så snart som det har godkänts av myndigheterna. Som ett resultat av det slutar vi nu att följa Radisson.

Värdering

Vår riktkurs är kassaflödesbaserad (WACC 8,5%, långsiktig tillväxt 3%). Nuvarande EV/EBITDA är 6,4x 2019p jämfört med 8-10x historiskt. Vi upprepar Behåll och riktkursen 37 SEK.

MQ Holding

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:7,90 SEK
Pris:8,63 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-26 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Kan bli värre innan det blir bättre

Det pågående kanalskiftet slår hårdare mot MQ än väntat. Med -6% i jämförbara enheter under det senaste året, gruppen verkar underprestera jämfört med Svenska detaljhandelsbutiker, och samtidigt ligga efter på E-handel. Vidare, fler prissänkningar och en negativ hävstång från deras svaga försäljningsutveckling resulterade i en ca 50% minskning i vinsten, vilket tvingade styrelsen att ta bort utdelningen. Trots ett ambitiöst omstruktureringsprogram, är vi rädda att saker kommer bli värre innan de blir bättre. Svagheten av den svenska kronan och en signifikant inflation på råmaterialspriser tyder på att ytterligare tryck på bruttomarginalen kan komma under 2018p/2019p, samtidigt som negativ tillväxt i jämförbara enheter kommer vara svårt att motverka helt. Därför estimerar vi att justerad EBIT kommer falla ytterligare 50% under det nuvarande året, innan det studsar tillbaka under 2019p/2020p då kostnadsbesparingarna börjar verka. Vidare, ett kassaflöde på nära noll och en nettoskuld på 3x EBITDA ser inte lockande ut. Därför upprepar vi Minska och sänker vår riktkurs från 13 SEK till 7,9 SEK.

Intäktstryck

Samtidigt som försäljning av externa varumärken minskar moderisken och tenderar att öka butikstrafiken i den nuvarande marknaden, är det en svår affärsmodell att bibehålla då migreringen till onlineförsäljning ökar. Enligt oss finns två typer av spelare som kommer ut på toppen av den nuvarande striden i detaljhandeln: de med speciellt starka varumärken eller produkter och de med bäst aggregat. MQs -6% i jämförara enheter under 2017/2018 visar att gruppen har en lång väg att gå. Våra estimat i jämförbara enheter har sänkts med 3 punkter och 1 punkt för 2018/2019p och 2019p/2020p respektive. Allt som allt, estimerar vi 3-7% intäktsminskning de kommande två åren.

Kassaflöde närmar sig noll

Som tillägg till en kampanjdriven marknad, gör den nuvarande svagheten i kronan och råmaterialsinflation oss försiktiga gällande MQs bruttomarginalsutsikter de kommande åren. Vidare, förväntar vi oss att operationella kostnader/försäljning kommer öka något innan den vänder under 2019p/2020p då det nylanserade kostnadsbesparingsprogrammet börjar verka. Därför är vi rädda att kassaflödet kan börja närma sig noll, samtidigt som nettoskulden/EBITDA är på 3x. Även om vi estimerar en positiv vinsttrend under 2019p/2020p, gör kortsiktigt tryck, kassaflöde nära noll och en svag balansräkning att det blir en dålig risk/reward-profil enligt oss. Vi upprepar Minska och sänker vår riktkurs från 13 SEK till 7,9 SEK.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,00 EUR
Pris:5,41 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT Hårdvara & Halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-26 kl. 08:28.

UPPDATERING

Positiv feedback från MWC

Nokia höll i förrgår en presskonferens på MWC (Mobile World Congress) i Barcelona och det var positiva besked då 5G-teknologin utvecklas snabbt och Nokia verkar väl positionerade inför det. Vi upprepar Köp och riktkursen 6 EUR.

Nokia verkar förberedda inför 5G

Nokia verkar vara väl förberedda inför 5G-utrullningen och har redan säkrat 20 avtal. Vd anser att bolaget har rätt strategi vid rätt tidpunkt. Nokia bidrar med flera unika erbjudanden till marknaden och har lanserat flera nyckelprodukter som till exempel 5G Airscale Massive MIMO, FastMile 5G gateway med flera.

5G-utrullningen i Europa

Vd för Nokia anser att 5G-nätet kan rullas ut i Europa även utan kinesiska OEM (original equipment manufacturer) då europeiska bolag har kapaciteten att leverera ett 5G-nät, men Europa har fortfarande brist på tillgänglighet av spektrum och situationen förblir för konkurrenskraftig (det finns för många operatörer).

Attraktiv återhämtningsstory

Vi upprepar Köp då Nokia fortfarande är en attraktiv återhämtningsstory till ett rimligt pris. Vi upprepar även riktkursen på 6 EUR.

XXL ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:30,00 NOK
Pris:33,40 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-26 kl. 08:28.

UPPDATERING

Tillväxt störd av marginalpress

Trots att XXL har de lägsta löpande kostnaderna i industrin och en stark omnikanal, blev vi besvikna över tillväxten under kvartalet. Medan vädret spelade en roll, står det klart att även interna organisatoriska problem och vassare konkurrens än förväntat även påverkade tillväxten. Genom expansionen online säljs fler produkter direkt från tillverkare till slutkund, och behovet av återförsäljare minskar. Vi värderar XXL genom att normalisera det förväntade resultatet för 2020p med en 7% EBITDA-marginal och 8% RONIC = WACC, motsvarande 11,5x EV/EBIT 2020p och 10,5x P/E 2020p. Baserat på det upprepar vi Behåll och höjer riktkursen till 30 NOK (27).

Uppdatering av investment case

Vi prognosticerar att VPA kommer att återhämta upp till 50% under 2019 och att vi får se en CAGR på 9% under 2019-21p till ett framtida P/E-tal (2020p) på 10,5x. Några utdelningen kommer vi dock inte få se under 2019. XXL förbered för att 50% av försäljningen skall göras online till 2025p, från 16% under 2018. I en sådan miljö är priserna väldigt transparenta och vi tror att det blir svårt att återgå till den historiska EBITDA-marginalen om 11%. Vi normaliserar marginalen till 7% i dagsläget.

Värdering

Vi normaliserar EBITDA-marginalen vid 7% och 8% RONIC = WACC, motsvarande 11,5x EV/EBIT 2020p och 10,5x P/E 2020p. Vi belyser dock att osäkerheten är hög och det finns en rad olika scenarior där värdet kan vara allt mellan 13 NOK per aktie till 60 NOK per aktie (marginal från 5% till 10% och RONIC från 8% till 14%). Baserat på det upprepar vi Behåll och höjer riktkursen till 30 NOK (27).

Cargotec

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:40,00 EUR
Pris:32,28 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-25 kl. 07:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-26 kl. 08:28.

UPPDATERING

Feedback från roadshow med vd

Vi hade vd:n i London, som gav ett relativt positivt intryck på vinsttillväxtpotentialen under 2019p trots vinstvarningen, då leverantörsproblemen väntas förbättras. De sex hamnauotomation-avtalen som vunnits de senaste 12 månaderna indikerar fortsatt stark marknadsandel, vilket är en bra signal framåt. Köp, riktkurs 40 EUR.

London Roadshow

Vi höll en tvådagars roadshow i London med vd:n Mika Vehviläinen. Trots vinstvarningen i december, verkade vd:n självsäker gällande att leverera en förbättrad vinst under 2019p då leverantörsproblemen på tung hydraulik väntas förbättras vid Q2, samtidigt som prishöjningar och valutaeffekter även bör stödja Hiab. Kalmar bör också ha potential att se förbättrande vinster till följd av en stark orderlogg så väl som en underprestering av marginalen under H1 2018. För MacGregor var förväntningarna att intäkterna skulle stanna på de nuvarande låga nivåerna åtminstone ett år till. Han förväntade sig även att få in minst 100 MEUR från NWC relaterat till leverantörsproblemen. Generellt sett är efterfrågan hälsosam i de flesta slutmarknader och han har inte sett några förseningar i orderpipelinen hittills, trots makroosäkerheter, förutom avsaktningen som setts det senaste året i handelsfartygsbyggande.

Hamnautomation-pipeline fortsatt stark

Det senaste året har Kalmar vunnit 6 nya hamnautomationsprojekt av 7-8 tillgängliga, och vd:n hävdade att detta indikerade en fortsatt stark marknadsandel i automation. Konecranes har vunnit större projekt, men bortsett från projektet i Israel, var de generellt sett expansionsprojekt, snarare än nya kunder. Kalmars automationsprojekt var alla nya kunder, och minst fem av dem var bara första steget av potentiella 100+ MEUR implementeringsvärde var de kommande 5+ åren. Den befintliga pipelinen på 70-90 projekt är kvar, och vd:n hade inte hört någon av de potentiella klienterna säga att de inte skulle automatisera, vilket tyder på att det främst var en fråga om tajming för de projekten att gå igenom.

Potentiell uppsida till 2019p estimat, långsiktig automationspotential intakt

Vi tror att det kan finnas en uppsida till våra estimat för Hiab, men föredrar att vara försiktiga efter vinstvaraningen i december. Automationsaffärerna indikerar att den långsiktiga automationspotentialen är intakt, och vi upprepar Köp och riktkursen 40 EUR som är baserad på en historisk 12x P/E och en EV/EBIT på 10x för 2019p.

Leroy Seafood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:87,00 NOK
Pris:68,98 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-26 kl. 07:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-02-26 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Åt det svaga hållet

Leroy Seafood Q4-rapport var en besvikelse. Bolaget når en EBIT på 948 MNOK (KECH 1090 MNOK och konsensus 1082 MNOK). LSG slaktade 4 000 ton under prognosen under Q4 2018 men volymprognosen för 2019 kvarstår på samma nivå, vilket är en besvikelse då vi förväntade oss att den skulle justeras upp med 2 000 ton. Ett lågt pris på öring i västra Norge och höga kostnader efter svag tillväxt i centrala Norge är dagens ämnen.

Finansiell information

Leroy rapporterade en EBIT på 948 MNOK och justerad VPA på 1,27 NOK (KECH 1,41 NOK). Bolaget meddelade en utdelning per aktie på 2 NOK (KECH 1,71 NOK).

Framtidsutsikter

Bolaget sade att deras nya smoltodling går enligt planen och att 25% av smolten under 2019 kommer att vara större än 500 gram. Prognosen inför 2019 är volymer om 174 000 ton, vilket är en besvikelse då bolaget, under Q3-rapporten, meddelade att laxpriset var för lågt och att de skulle skjuta över volymer till 2019 om inte priset steg. Bolaget slaktade 4 000 ton mindre än förväntat under Q4 2018. På grund av branden i norra Norge är målet över volymtillväxt uppskjutet till 2021 istället för 2020 då deras nya smoltodling behöver byggas om.

Värdering

Vi värderar Leroy Seafood med en kassaflödesvärdering med en långsiktig EBIT/kg på 15 NOK, vi använder oss utav en WACC på 8%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 87 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 591,5 -0,3% 0,5% 12,6%
OMXS30 1 586,6 -0,1% 0,2% 12,6%
OMXH25 4 099,6 0,7% -0,9% 11,2%
OMXC20 980,4 0,2% -0,3% 10,0%
OSEBX 875,0 0,3% 1,0% 9,5%
OMXBB 925,5 0,0% 0,0% 5,9%
Dow Jones 26 092,0 0,2% 0,8% 11,9%
S&P500 2 796,1 0,1% 0,7% 11,5%
Nasdaq C 7 554,5 0,4% 1,1% 13,9%
SX5E 3 280,0 0,3% 1,1% 9,3%
DAX 11 505,4 0,4% 1,8% 9,0%
CAC40 5 231,9 0,3% 1,2% 10,6%
RTS 1 201,6 0,3% 2,1% 12,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,8 -3,5% -2,6% 20,4%
Guld 1 331,1 0,2% 0,4% 4,1%
Silver 16,0 0,5% 1,2% 3,2%
Aluminium 1 886,0 -0,2% 3,5% 0,9%
Bly 2 072,5 0,7% 2,1% 3,2%
Koppar 6 546,0 0,9% 4,4% 9,7%
Nickel 12 940,0 0,1% 4,8% 22,1%
Zink 2 742,0 0,9% 4,2% 9,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,07 0,10 -0,50 6,10
Sverige, 10 år 0,31 1,30 -6,20 -14,60
Norge, 10 år 1,66 2,40 3,70 -8,90
Tyskland, 10 år 0,11 1,10 0,10 -13,20
GB, 10 år 1,17 2,00 1,10 -9,90
USA, 10 år 2,67 2,33 0,90 -0,93
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,57 -0,4% 1,0% 4,3%
USD / SEK 9,31 -0,5% 0,6% 5,1%
GBP / SEK 12,17 -0,4% 1,7% 7,8%
NOK / SEK 1,08 -0,3% 0,8% 5,8%
DKK / SEK 1,42 -0,4% 1,0% 4,3%
CAD / SEK 7,07 -0,4% 1,1% 8,9%
CHF / SEK 9,31 -0,5% 1,0% 3,6%
JPY / SEK 0,08 -0,6% 0,3% 4,0%
EUR / USD 1,13 0,1% 0,4% -0,7%
USD / JPY 110,87 0,1% 0,2% 1,1%
EUR / GBP 0,87 0,0% -0,7% -3,2%
AUD / USD 0,72 0,5% 0,5% 1,9%
USD / CAD 1,32 -0,1% -0,5% -3,5%
GBP / USD 1,31 0,1% 1,1% 2,6%
USD / NOK 8,60 -0,1% -0,2% -0,7%
EUR / NOK 9,76 -0,1% 0,2% -1,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande New York-börserna handlades svagt uppåt på måndagen efter positiva uttalanden om handelssamtalen mellan USA och Kina.

President Donald Trump twittrade på måndagskvällen att ett avtal mellan USA och Kina är "i ett långt framskridet skede" och att relationen mellan länderna är "väldigt starkt". Donald Trump hade tidigare meddelat att han kommer senarelägga den planerade höjningen av importtullar på kinesiska varor.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,2 procent till 26.094. Det bredare S&P 500 ökade 0,1 procent till 2.796, medan tekniktunga Nasdaq Composite steg 0,4 procent till 7.554.

Sektorsvis var råvaror bäst medan fastigheter var den sektor som utvecklades sämst.

Konglomeratet General Electric meddelade att bolaget säljer sin läkemedelsenhet till Danaher för 21,4 miljarder dollar, motsvarande cirka 199 miljarder kronor. GE-aktien var upp 6,4 procent och Danaher steg 8,5 procent.

Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway redovisade för det gångna kvartalet en vinst på 2:32 dollar per aktie, vilket var klart över förväntningarna som låg på 1:85 dollar enligt Bloomberg News. Aktien var upp 0,4 procent.

Apple, som utgör cirka 20 procent av Bershires innehav, steg 0,7 procent. I en kommentar till CNBC sade Warren Buffet att han inte har planer på att minska sitt Apple-innehav och att han skulle köpa mer om aktien var billigare.

Caesars Entertainment för enligt Reuters samtal med investeraren Carl Icahn, som syftar till att göra honom till ny vd. Kasinobolaget sjönk 1,0 procent.

Spotify har stämts av Warner Music för upphovsrättsintrång i Indien och aktien var ned 1,2 procent.

Telekombolaget Windstream har ansökt om konkursskydd i New York, vilket fick aktien att rasa 47 procent.

På råvarufronten backade oljepriset drygt 3 procent efter en tweet av Donald Trump.

"Oljepriset börjar bli för högt. Opec, snälla ta det lugnt och avvakta. Världen kan inte hantera en prishöjning - bräckligt!", twittrade presidenten på måndagen.

Donald Trump har på måndagen rest till Vietnam för att träffa Nordkoreas ledare Kim Jong-Un i veckan.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 2 punkter till 2,67 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde måndagen högre i linje med de europeiska börserna efter positiva signaler efter samtal mellan USA och Kina i förra veckan. Swedbank som fortsatte återhämtningen av förra veckans fall hade sällskap av råvarurelaterade akter i toppen av OMXS30-indexet.

Vid klockan 12.10 var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,2 procent till nivån 1.592. Aktier för 4,6 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Tyska DAX ökade 0,4 procent.

Basmetallpriserna som utvecklats starkt den senaste tiden fortsatte upp under måndagen. Bland vinnarna på OMXS30-indexet fanns Boliden med en uppgång på 1,5 procent. Bland råvarubolagen steg också ståltillverkaren SSAB 0,6 procent och skogsbolaget SCA 1,2 procent.

De Baltikumtunga bankerna SEB och Swedbank fortsatte fredagens återhämtning och ökade 0,9 respektive 1,4 procent. På onsdag ska Uppdrag granskning fortsätta sin granskning av de historiska skeendena i regionens banksystem. Deutsche Bank har sänkt Swedbank till behåll från tidigare köp.

Folksam, näst största aktieägare i Swedbank, har skickat ett antal frågor angående medieuppgifterna om penningtvätt och har bett banken att ge svar till hela marknaden.

Bland övriga aktier i toppen av index återfanns även de mer cykliska Hexagon och Autoliv, medan Essity, H&M och Securitas noterades i indexbotten.

Utanför storbolagen var Oasmia vinnare när aktien rusade som mest 25 procent. Inga större nyheter har blivit kända rörande forskningsbolaget som kvartalsrapporterar på fredagen. Vid lunchtid var aktien upp 18 procent.

Sämre gick det för strålknivsbolaget Elekta vars aktie backade 4 procent på måndagen. Pareto och Nordea har sänkt sina riktkurser för bolaget och JP Morgan har sänkt sin rekommendation till undervikt från neutral samtidigt som riktkursen sänkts till 99 från 100 kronor. På måndagsförmiddagen handlades aktien till 107 kronor.

Sobi tappade 0,6 procent efter att konkurrenten Roche har bekräftat att det förvärvar hemofilifokuserade Spark för 4,3 miljarder dollar, motsvarande en premie på 122 procent. Pareto skrev i en kommentar att förvärvet höjer temperaturen på hemofilimarknaden ytterligare.

Även Onocpeptides tappade 4,2 procent. Konkurrenten Karyopharm föll över 40 procent i fredags efter att en FDA-kommitté uttryckt skepsis för en planerad studie av Karyopharm. Carnegie drar vissa paralleller till Oncopeptides och menar att utvecklingen för konkurrenten sammantaget "något negativ" för det svenska bolaget.

Storytel var upp 4,7 procent sedan det meddelat att ljudboksbolagets tjänst ska lanseras på den tyska marknaden sommaren 2019 samt rapporterat förlustsiffror för det fjärde kvartalet. Antalet betalande abonnenter bedöms öka till 835.000 stycken under det första kvartalet (nästan 769.000 fjärde kvartalet).

I spåren av rapporter steg Green Landscaping och Stille cirka 2,2 respektive 12,3 procent på First North.

Bioinvent retirerade närmare 23 procent till 1:70 kronor sedan det i samband med ett nytt förlustkvartal meddelat att en fullt garanterad företrädesemission om 210 miljoner kronor ska genomföras (emissionskurs 1:60 kronor). Därutöver ska en riktad emission om 30 miljoner kronor göras.

Även prospekteringsbolaget Orezone, listat på Spotlight, ska genomföra en företrädesemission om runt 30 miljoner kronor. Bolaget köper ett nickel-kobolt-kopparprojekt i Spanien samt byter vd, har framkommit. Aktien föll drygt 10 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Brinova Behåll 19 SEK na na
Leroy Seafood Köp 87 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 14:30 Bostadsbyggande dec 1255k / -0.4 % 1256k / 3.2 %
USA 15:00 S&P/CS huspriser dec 0.40 % / n.a. 0.30 % / 4.68 %
USA 16:00 Hushållens konsumentindikator feb 124.2 120.2
USA 16:00 Fed: Jerome Powell håller anförande

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Bakkafrost FO0000000179 Inga tillkännagivanden
Radisson Hospitality SE0001857533 Inga tillkännagivanden
MQ Holding SE0003303460 5
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Cargotec FI0009013429 Inga tillkännagivanden
Leroy Seafood NO0003096208 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.