Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 5 mars 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-03-05 kl. 08:13 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-03-05 kl. 08:16 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,6% OMXS30 0,5% DJI -0,8% NASDAQ -0,2%
593,2 1 587,8 25 819,7 7 577,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Kambi Group Köp 245 (275) SEK
Novozymes Minska (Behåll) 270 (280) DKK
Balder Köp 319 (315) SEK
Autoliv Behåll (Minska) 80 (65) USD

Frontline

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:98,00 NOK
Pris:57,65 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-01 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-05 kl. 10:12.

UPPDATERING

Positiva marknadsdrivare

Frontlines Q4 EBITDA uppgick till 77 MUSD, i linje med vår förväntan, men under konsensus på 82 MUSD. Guidningen för Q1 var stark. Detta handlar dock inte enbart om kvartalsvisa siffror. Den här veckan rapporterade EIA att USA redan är sjöburen nettoexportör av crudeolja på mer än 1 miljon fat per dag, till och med tidigare än vi hade förväntat oss. Som vi länge argumenterat bör detta ha en väsentligt positiv effekt på crude-tankermarknaden och är den huvudsakliga anledningen till att vi ser mycket goda förutsättningar för shipping under 2020. Vi upprepar Köp och riktkursen 98 NOK.

Q4 i linje

Frontlines Q4 EBITDA uppgick till 77 MUSD, i linje med vår förväntan, men under konsensus på 82 MUSD. Justerad nettovinst var 25 MUSD jämfört med vår förväntan på 25 MUSD och konsensus på 28 MUSD. Den uppnådda VLCC-spotraten (28 000 USD/dag) var något lägre än förväntat efter högt antal barlastdagar, men Suezmax- och LR2-rater var starka.

Stark guidning för Q1

Guidningen för Q1 var 84% VLCC-dagar till 41 000 USD/dag, vilket kan jämföras med Euronavs VLCC-guidning för 41 000 USD/dag och DHT vid 37 000 USD/dag. Till följd av den uppdaterade guidningen höjer vi Q1 EBITDA från 80 MUSD till 97 MUSD och en total ökning för 2019p EBITDA med 6%.

Köp upprepas, riktkurs 98 NOK

Värdena för oljetankers ökar och återförsäljning och fem-år-gammalt pris på VLCC har ökat med 10-11% å/å. Det nuvarande priset är 69 MUSD och vi estimerar ett motsvarande NAV på 46 NOK per aktie i Frontline och att aktien för närvarande handlas till P/NAV på 1,1x. Med våra positiva prognoser för 2020p ser vi en ytterligare ökning med 40%, vilket skulle höja NAV till 108 NOK per aktie när vi inkluderar en premie för scrubber-installationer från 2020p. Vi upprepar Köp och riktkursen 98 NOK.

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:245,00 SEK
Pris:138,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-05 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-05 kl. 08:16.

UPPDATERING

Förlusten av 888 är en motgång

Till följd av 888:s förvärv av BrightBet och deras ambition att skifta mot en egen sportbok, sänker vi våra 2019-20p EBITDA-estimat med 4-9%. Vi vill dock påpeka att tillväxtpotentialen fortfarande är stark under de kommande åren med hänsyn till potentialen i USA. Vi sänker riktkursen till 245 SEK (275) men upprepar Köp.

888 skiftar gradvis till egen sportbok

En av Kambis största klienter, 888, har förvärvat sportboksplattformen BrightBet med ambitionen att gå över till en egen sportbok under de kommande åren. Vi estimerar att 888 genererade ungefär 10-15% av Kambis intäkter under 2018 (cirka 8-10 MEUR) och således kommer förlusten att påverka intäkterna negativt under de kommande åren. Dock kommer effekten gradvis då 888 planerar att lansera den nya plattformen i flera steg. Bolaget bekräftade även för Nyhetsbyrån Direkt att de kommer att fortsätta att använda sig av Kambi på kort- och medellång sikt och att det nuvarande kontraktet löper ut under 2021. Vi antar därför att intäkter från 888 kommer att fasas ut under 2020-21p.

Tillväxtpotential under de kommande åren, främst i USA

Trots att nyheterna om 888 är en motgång för Kambi ser vi fortfarande en stark tillväxtpotential under de kommande åren till följd av legaliseringen av sportsbetting i USA. Vi beräknar att Kambi nu genererar intäkter om 10-15 MEUR årligen från New Jersey och Pennsylvania. Om vi ser på 2020-21p och använder oss av H2 Gamblings estimat, ser vi en årlig intäktspotential mellan 40-60 MEUR om vi antar att Kambis klient kan uppnå en marknadsandel på mellan 10-20%. Vilket är lägre än den nuvarande marknadsandelen i New Jersey (omkring 45-50%), men vi antar att konkurrensen kommer bli tuffare och att marknadsandelen minskar.

Sänkt riktkurs till 245 SEK (275), Köp upprepas

Vi justerar våra prognoser till följd av 888:s förvärv av BrightBet och sänker tillväxtestimaten för 2019-21p. Dock, som tidigare nämnt, den starka tillväxtpotentialen under de kommande åren förväntas vara som starkast i USA och vi ser fortfarande en tillväxt på mellan 20-30% under 2020-21p (tidigare 25-35%). Vi förväntar oss således att de förlorade intäkterna från 888 under 2020-21p kommer att vägas upp av tillväxten i USA. Sammantaget sänker vi EBITDA-estimaten för 2019-20p med 4-9% och sänker således även riktkursen till 245 SEK (275). Vår riktkurs är baserad på en kassaflödesvärdering (WACC 11,2%, långsiktig EBITDA-marginal 40%) och EV/EBIT 25x 2020p. Vi upprepar Köp.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,00 EUR
Pris:5,33 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT Hårdvara & Halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-02-28 kl. 08:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-05 kl. 08:16.

UPPDATERING

Positiv feedback från möte med COO

Vi närvarade vid ett möte med Jorge Elemeier (COO) och chefen för IR. Feedbacken är positiv då koncernen är på god väg att återigen utvecklas bättre än marknaden i år. Integrationen av Alcatel-Lucent är bakom oss och den nya rundan av kostnadsbesparingar ger en god uppsida för marginalen på medellång sikt. Vi upprepar Köp och riktkursen 6 EUR.

Siktar mot bättre utveckling än marknaden

COO upprepade en oförändrad nätverksmarknad i år (väl under Ericssons tro om 3% i tillväxt) då Nokia gör mer konservativa antaganden för marknaderna i Kina och USA. Om marknaden utvecklas gynnsamt under de kommande månaderna finns viss uppsida i prognoserna men Nokia föredrar att vara på den försiktiga sidan för tillfället. Nokia är ganska tryggt med att bolaget kommer att utvecklas bättre än marknaden då en ny investeringscykel gradvis byggs upp med behovet att uppgradera trådlösa nätverk, fasta nät, IP och optiska nät där Nokia är väl positionerat.

På god väg att nå 700 MEUR i besparingar till 2020

COO ser fast beslutsam ut att leverera 700 MEUR i kostnadsbesparingar till 2020, främst genom neddragningar av OH-funktioner (real estate, logistik, inköp, IT, HR, kvalitet…) vilka kan optimeras ytterligare nu när integrationen av Alcatel-Lucent är klar. Medan Nokia förväntar sig besparingar på 200 MEUR för kostnad sålda varor och 500 MEUR i rörelsekostnader kan fler besparingar komma inom försäljning och central administration. Ledningen har redan detaljerade planer för alla besparingar och bolaget har en stark historik av omstruktureringar efter historiken genom NSN och Alcatal-Lucent. Efter 2020 planerar bolaget att kontinuerligt optimera verksamheten men COO förväntar sig inte att lansera någon ytterligare omstruktureringsplan, vilket ger visst stöd till det fria kassaflödet. Sammantaget ser vi en gedigen uppsida för marginalen med 10,5% i underliggande marginal i år och 13% 2020.

Attraktiv återhämtningsstory till rimligt pris

Vi upprepar Köp då Nokia fortfarande är en attraktiv återhämtningsstory till ett rimligt pris (8x 2020p EBIT, 10% rabatt jämfört med Ericsson). Vi upprepar riktkursen på 6 EUR.

BW LPG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:67,00 NOK
Pris:26,14 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-01 kl. 08:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-05 kl. 08:16.

EFTER RAPPORT

Q4 bör ses som en engångshändelse

Även om BW LPG rapporterade ett väldigt resultat under Q4, vilket också gör oss skeptiska kring uppnådda rater under Q1 2019, bör detta ses som en engångshändelse. Vi har sett detta tidigare, men de fundamentala faktorerna fortsätter att utvecklas som de borde. Produktionstillväxten i USA är hälsosam, och hade det inte varit för det kalla vädret under vintern, hade lagret troligtvis varit ännu högre över vanliga nivåer än vanligt. Med det sagt, marknadsrater har återigen sjunkit efter en god utveckling under Q4, och vi tvingas sänka Q1 EBITDA med 15%, men vi ser det långsiktiga caset som intakt.

Svagare Q4-resultat än väntat på grund av positionering

Justerat EBITDA för Q4 var 35 MUSD (KECH 56 MUSD, konsensus 49 MUSD) vilket var oförändrat q/q, trots höjda fraktrater på marknaden. Det underliggande spot-VLGC-resultatet på 21 000 USD/dag var lägre än marknaden på 25 000 USD/dag, vilket enligt ledningen var på grund av bolagets positionering i december, en månad som påverkades av fallande oljepriser och mindre frakter.

Förväntar oss fortfarande en vändning i rater under 2019p

Vi fortsätter tro att de nuvarande motgångarna för rater är temporär, och baserat på vår positiva marknadssyn, tror vi att VLGC-spotrater kommer i genomsnitt ligga på 40 000 USD/dag under 2019p. Våra estimat sätter oss 70-90% över konsensus EBITDA för 2019p-2020p, och med en signifikant operationell hävstång, skulle dessa nivåer på rater ge en avkastning på det fria kassaflödet på över 50%. Från ett importperspektiv, har året börjat bra med importer upp 7% från december, och 4% högre å/å för de fyra stora importörerna (Kina, Indien, Sydkorea och Japan). Dessutom, varulager i USA är fortfarande långt över det historiska genomsnittet trots det kalla vintervädret.

BW LPG har potential att fördubblas, Köp upprepas (Riktkurs 67 NOK)

Clarksons marknadspris för en fem år gammal VLGC har stått still på 52 MUSD sedan april 2018, en historiskt låg nivå sedan serien började 2007. Vi estimerar ett likvärdigt NAV på 40 NOK per aktie för BW LPG och aktien handlas till 11% rabatt (räknat på EV). Med våra positiva estimat för rater under 2019p-2020p, tror vi att fartygspriser kommer stiga. Vårt base-case NAV räknar in ett pris på 67 MUSD för en fem år gammal VLGC (+30%), likt det tioåriga genomsnitsvärdet, och vi tror att NAV når 81 NOK innan 2020p.

Salmones Camanchaca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:97,00 NOK
Pris:86,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-05 kl. 07:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-05 kl. 08:16.

EFTER RAPPORT

Solid kostnadskontroll

Salmones Camanchaca rapporterade en operativ EBIT på 24,5 MUSD (KECH 20 MUSD), vilket var en EBIT/kg 1,58 USD (KECH 1,3 USD). Bolaget sålde 15 630 ton (KECH 14 698 ton). Utdelningen föreslogs till 0,22 USD/aktie jämfört med vårt estimat på 0,25 USD/aktie. Överlag var priserna i linje med våra förväntningar, men kostnaderna var lägre. Detta resulterade i ett solitt resultat för Q4 2018. Vi förväntar oss en positiv kursreaktion i dag. Vi upprepar Köp och riktkursen 97 NOK.

Kostnader

Bolaget hade totala kostnader per kg på 4,33 USD jämfört med vårt estimat på 4,56 USD. Kostnadsbesparingarna beror på investeringarna som gjordes under 2017-18, bland annat i processfabriken.

Prognos

Bolaget prognostiserar för att slakta 55 000 ton under 2019 (KECH 55 000 ton). Bolaget räknar även med att slakta 4 000 ton stillahavslaxar (i linje med vår tidigare prognos). De nämner att slakten av stillahavslaxar under Q4 2019 kommer att generera intäkter först under Q1 2020. Vi hade antagit att 50% av intäkterna skulle bokföras under Q4 2019 och 50% under Q1 2020. Bolaget räknar med rörelsekostnader om 39 MUSD under 2019, över vårt estimat på 23 MUSD. Skillnaden utgörs främst av investeringen på 12 MUSD i stillahavslax.

Värdering

Vi värderar Salmones Camanchaca med en kassaflödesvärdering (WACC 9,4%, långsiktig EBIT/KG 1,23 USD). Vi upprepar Köp och riktkursen 97 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 593,2 0,6% 0,3% 13,0%
OMXS30 1 587,8 0,5% 0,1% 12,7%
OMXH25 4 160,8 -0,1% 1,5% 12,9%
OMXC20 990,3 0,3% 1,0% 11,1%
OSEBX 870,0 0,4% -0,6% 8,8%
OMXBB 939,6 0,2% 1,5% 7,5%
Dow Jones 25 819,7 -0,8% -1,0% 10,7%
S&P500 2 792,8 -0,4% -0,1% 11,4%
Nasdaq C 7 577,6 -0,2% 0,3% 14,2%
SX5E 3 317,1 0,2% 1,1% 10,5%
DAX 11 592,7 -0,1% 0,8% 9,8%
CAC40 5 286,6 0,4% 1,0% 11,8%
RTS 1 185,8 -0,1% -1,3% 11,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 65,7 0,9% 1,4% 22,1%
Guld 1 285,4 -2,0% -3,4% 0,5%
Silver 15,2 -2,6% -5,0% -2,0%
Aluminium 1 859,5 -1,6% -1,4% -0,5%
Bly 2 109,0 -2,0% 1,8% 5,0%
Koppar 6 420,0 -2,3% -1,9% 7,6%
Nickel 13 160,0 0,0% 1,7% 24,2%
Zink 2 788,0 -1,8% 1,7% 11,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,07 -0,30 -0,20 5,90
Sverige, 10 år 0,40 -1,10 8,40 -6,20
Norge, 10 år 1,78 5,10 12,80 3,90
Tyskland, 10 år 0,17 -2,40 6,10 -7,10
GB, 10 år 1,30 -1,40 12,60 2,70
USA, 10 år 2,72 -2,45 4,98 4,05
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,58 0,5% 0,1% 4,4%
USD / SEK 9,34 1,1% 0,3% 5,4%
GBP / SEK 12,30 0,6% 1,1% 9,0%
NOK / SEK 1,08 0,0% -0,4% 5,4%
DKK / SEK 1,42 0,5% 0,1% 4,4%
CAD / SEK 7,01 0,5% -0,8% 8,0%
CHF / SEK 9,34 0,9% 0,3% 3,9%
JPY / SEK 0,08 1,1% -0,6% 3,4%
EUR / USD 1,13 -0,6% -0,2% -1,0%
USD / JPY 111,85 0,0% 0,9% 1,9%
EUR / GBP 0,86 0,0% -1,0% -4,2%
AUD / USD 0,71 -0,1% -1,2% 0,6%
USD / CAD 1,33 0,6% 1,1% -2,5%
GBP / USD 1,32 -0,5% 0,8% 3,4%
USD / NOK 8,65 1,1% 0,6% -0,1%
EUR / NOK 9,80 0,5% 0,4% -1,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York backade på bred front under måndagen trots en inledning i positivt territorium. Initialt stöd kom från medieuppgifter om att ett handelsavtal mellan USA och Kina kan vara nära förstående. Avsaknaden av detaljer från handelssamtalen bidrog emellertid till att sänka börserna, skrev Bloomberg.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex tappat 0,8 procent till 25.823, medan det bredare S&P 500 var ned 0,4 procent till 2.793. Tekniktunga Nasdaq Composite hade minskat 0,2 procent till 7.578.

Sektorvis steg råvaror 0,5 procent medan hälsovård tappade 1,3 procent.

Enligt Wall Street Journals och Bloomberg News källor ska USA och Kina vara nära att sluta ett avtal som kan lyfta alla, eller nästan alla, tullar mellan länderna, förutsatt att Kina lever upp till en rad åtaganden och även åtar sig att köpa mer amerikanska produkter. Enligt WSJ kan Donald Trump och Xi Jinping vara redo för ett möte runt den 27 mars.

Statistik på måndagen visade byggnadsinvesteringarna i USA sjönk 0,6 procent i december. Analytiker hade räknat med att bygginvesteringarna skulle ha stigit 0,2 procent, enligt Reuters prognosenkät.

Bland bolagsnyheter meddelades det att Eli Lilly ska introducera en lågprisversion av diabetesinsulinet Humalog. Eli Lilly rörde sig 1,1 procent lägre.

Tesla backade 3,2 procent efter att ha varit upp en dryg procent i förhandeln. Elbilstillverkarens vd Elon Musk avslöjade på Twitter att suv-modellen av den nyligen lanserade Model 3 kommer att avtäckas den 14 mars. Den nya bilmodellen, Tesla Model Y, kommer att kosta runt 10 procent mer än Model 3 och också vara runt 10 procent större, men med kortare driftslängd.

Hårt pressade Kraft Heinz steg 2,6 procent i spåren av att Morgan Stanley höjt rekommendationen till jämvikt från undervikt, skrev Marketwatch. I samband med rapporten för det för det fjärde kvartalet gav bolaget svaga prognoser för 2019 samt meddelade om nedskrivningar på drygt 15 miljarder dollar. Aktien rasade då 27 procent.

Detaljhandelskedjan Bed Bath and Beyond tappade 5,3 procent efter att Barclays sänkt rekommendationen till undervikt från jämnvikt.

Bland råvaror var WTI upp 1,3 procent till 56:50 dollar per fat.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 3 punkter till 2,72 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Efter en trevande start rörde sig Stockholmsbörsen på måndagen uppåt och stängde på ett tydligt plus.

Nordea bidrog dock under större delen av dagen till att hålla nere uppgången, då ett finländskt tv-program om penningtvätt kopplad till banken skapade nervositet.

Vid stängning hade OMXS30 stigit 0,5 procent till 1.588. Aktier för 17,3 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Nordea var överlägset mest handlad i Stockholm med en dagsomsättning på hela 3,4 miljarder kronor. Finländska public service-bolaget YLE varslade på morgonen för ett kommande avslöjande om penningtvätt med koppling till banken.

När innehållet i programmet blev tillgängligt på eftermiddagen framkom att de misstänkta penningtvättsaffärerna, vid Nordeas avdelning för internationella affärer i Köpenhamn, omfattade cirka 700 miljoner euro. Summan var alltså lägre än den som figurerat kring Swedbank (40 miljarder kronor) och mångfalt mindre än i Danske Bank.

Nordea föll inledningsvis över 6 procent, men aktien hämtade sig under dagen och stängde ned 3,5 procent. Bland övriga storbanker backade SEB 0,6 procent, medan Handelsbanken sjönk marginellt och Swedbank steg 1,4 procent.

Starka sektorer för dagen var industri, teknik och energi. Flera verkstadsbolag, bland andra Volvo och Alfa Laval, noterade uppgångar på över 1 procent.

Boliden stärktes 0,8 procent till 254:10 kronor, med stöd av att Credit Suisse höjt riktkursen för aktien till 215 kronor från 180 kronor, med upprepad neutral rekommendation.

H&M har fått en sänkt riktkurs av Carnegie, tillsammans med en upprepad säljrekommendation. Aktien stängde ned 1,2 procent och var näst efter Nordea svagast inom OMXS30.

Sportboksleverantören Kambi var en av dagens stora förlorare. Aktien stängde 20 procent ned, sedan det blivit känt att bolagets brittiska storkund 888 köpt konkurrenten Bet Bright och därmed får tillgång till Bet Brights sportbokstjänst.

Kambis avtal med 888 löper ut 2021, enligt 888:s presstalesperson Bertie Berger. Han uppgav för Nyhetsbyrån Direkt att 888 har som ambition att ha en egen sportbok, och att operatören avser att använda Kambis lösning på "kort- och medellång sikt".

Kasinooperatören Global Gaming återhämtade en del av förra veckans tunga fall och steg 12,7 procent. Bolagets vd Joacim Möller anser att förra veckans kurskollaps, vållad av att dotterbolaget Elec Games stämts av Konsumentombudsmannen, är "en kraftig överreaktion".

First North-listade energibolaget Climeon rusade 38 procent. Fonden Breakthrough Energy Ventures (BEV), som har kopplingar till flera internationella näringslivskändisar, har investerat i finansieringsbolaget Baseload Capital, där Climeon äger närmare 16 procent.

Cortus Energy har fått klartecken av Höganäs kommun för en anläggningsinstallation och kan därmed starta drifttagningen. Aktien lyfte 39 procent.

Medicinteknikbolaget Integrum, som utvecklar system för skelettförankrade proteser, föll nära 25 procent. Förlusten i tredje kvartalet växte och styrelsen flaggar för att bolaget kan behöva nytt kapital.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 Tjänste-PMI feb 51.6/50.9
CH 02:45 Caixin tjänste-PMI feb 53.5 53.6/50.9
SE 08:30 Silf/Swedbank: tjänste-PMI feb 54.1/53.3
SE 09:30 SCB: industriorder jan 3.1 %/2.4 %
EMU 10:00 Tjänste-PMI (def) feb 52.3/51.4 52.3/51.4
USA 15:45 Markit tjänste-PMI feb 56.2/n.a. 56.2/55.8
USA 16:00 ISM tjänsteindex feb 57.2 56.7
USA 16:00 Försäljning nya bostäder dec 580k/-0.3 % 657k/16.9 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Frontline BMG3682E1921 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
BW LPG BMG173841013 Inga tillkännagivanden
Salmones Camanchaca Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.