logo
Dagens analyser - torsdagen den 14 mars 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-03-14 kl. 07:58 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-03-14 kl. 08:01 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,5% DJI 0,6% NASDAQ 0,7%
588,1 1 572,8 25 702,9 7 643,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:245,00 SEK
Pris:147,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-14 kl. 10:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-14 kl. 12:17.

UPPDATERING

Svag månad för DraftKings i New Jersey

Intäktsdata för sportspel online i New Jersey visar att Kambis kund DraftKings förlorade marknadsandelar till FanDuel. Det kan dock delvis bero på ogynnsamma resultat under Super Bowl. Online fortsätter att dominera med en andel på 81%, upp från 79% i januari. Vi upprepar Köp och riktkursen 245 SEK.

DraftKings andel minskar till 29%

Insatser på sportspel online i New Jersey under februari blev 259 MUSD, ned från 305 MUSD. Fallet följer av en topp under NFL-säsongen med Super Bowl den 3 februari. Totala intäkter blev 12,8 MUSD för online-operatörerna. Kambis största kund, DraftKings, hade en svag månad med intäkter på 3,8 MUSD, jämfört med 6,9 MUSD i januari, och marknadsandelen sjönk till 29% online (45% i januari). FanDuel var månadens vinnare med intäkter på 6,6 MUSD och en marknadsandel på 51%. FanDuel var den klara marknadsledaren under månaden, men det kan delvis bero på ogynnsamma resultat under Super Bowl och det blir intressant att se om DraftKings kommer att göra en comeback under mars. Vi upprepar Köp och riktkursen 245 SEK.

Systemair

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:108,00 SEK
Pris:97,80 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-14 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-14 kl. 09:46.

UPPDATERING

Nedgradering till Behåll

Systemair rapporterade en Q3-rapport för 2018/2019 som var klart lägre än våra och konsensus estimat, drivet av oväntat svag marginaltillväxt, primärt beroende på Menerga i Tyskland. Vi ser potential för fortsatt stark organisk tillväxt, men den negativa marginaltillväxten, trots de gynnsamma marknadsförhållandena, skapar tydlig oro, enligt vår mening. Vi sänker VPA med cirka 10% i genomsnitt för 2018/19-2020/21p, i huvudsak beroende på lägre marginalantaganden och sänker vår riktkurs med cirka 12%. Vi ser begränsad uppsida till vår nya riktkurs på 108 SEK (122) och fortsatt risk för lönsamhetsproblem kortsiktigt. En ansträngd balansräkning ger begränsat utrymme för M&A. Vi nedgraderar till Behåll (Köp).

Sänkta marginaler framåt

Systemairs resultat för Q3 var 38% lägre än våra förväntningar drivet av svag marginaltillväxt. Till följd av stark organisk tillväxt på 6,2%, jämfört med vårt estimat på 4,8%, och kommentarer om fortsatt god marknad, höjer vi våra intäktsestimat med 0,6% i genomsnitt för de närmaste tre åren. Dock, ser vi att våra relativt låga förväntningar om bättre marginaler har varit för höga och lönsamheten har inte förbättrats trots stark organisk tillväxt. Vi förväntar oss fortsatta lönsamhetsproblem (från Menerga) och sänker våra marginalantaganden med 0,7 procentenheter i genomsnitt för de närmaste tre åren. Sammantaget justerar vi VPA med -18,7%, -12,9% och +0,7% för de kommande tre åren.

Lägre M&A-aktivitet framöver

Systemair har adderat 6,3% i genomsnittlig försäljning från M&A för de senaste 10 åren. När det gäller framtida M&A sade vd under konferensen att vi kan förvänta oss små tilläggsförvärv som till exempel Greentek, men inget större. Vi delar den uppfattningen, särskilt som det finns problem med tidigare förvärv (Menerga) och då kvoten nettoskuld/EBITDA är cirka 3,1x för 2018/2019p och 2,5x för 2019/2020p jämfört med historiska nivåer på 2,1x

Nedgradering till Behåll med ny riktkurs på 108 SEK

Vi nedgraderar Systemair till Behåll (Köp) då vi ser begränsad uppsida till vår nya riktkurs på 108 SEK (122) och förväntar oss fortsatta kortsiktiga lönsamhetsproblem. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av en kassaflödesvärdering, konkurrentvärderingar och en multipel på 12,5x 2019p EV/EBIT. Systemair har potential att lyfta marginalerna genom interna ansträngningar långsiktigt och vi ser potentiellt att Systemair kan delta i en strukturell affär vilket ger en begränsad nedsida enligt vår bedömning.

Clas Ohlson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:71,50 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-14 kl. 07:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-14 kl. 08:01.

UPPDATERING

Investerarförtroendet skakat, men oförändrade utsikter

Clas Ohlsons aktie föll mer än 10% efter rapporten för Q3 2018/219 trots att rörelseresultatet slog förväntningarna och guidningen var oförändrad. Ledningen behåller guidningen om en långsiktig rörelsemarginal på 6-8%, men 4-6% under kostnadsinitiativet CO100+. Vi har en positiv syn på 2019/2020p och anser att kursreaktionen utgör ett köptillfälle och behåller vår riktkurs på 100 SEK.

Solid Q3 trots utmanande marknad

Bruttomarginalen på 40,4% var stark givet hälsosam försäljningstillväxt och en utmanande marknad. Marginalerna drevs av lägre inköpskostnader i USD, starkare NOK (å/å) och positiva valutasäkringar. Lägre än väntade centrala kostnader resulterade i justerade EBITDA- och EBIT-marginaler på 14,5% respektive 12,5%.

Justeringar och oklar guidning skapar osäkerhet

Clas Ohlson har investerat 181 MSEK i sin plan CO100+ under de första nio månaderna för 2018/2019, vilket motsvarar 2,1% av rullande 12 månaders försäljning. Givet ledningens guidning om 1-2% per helår väntas investeringarna under Q4 2018/2019 vara begränsade. Dock, det verkar vara osäkerhet angående den faktiska storleken och tidpunkten för kostnaderna vilket hjälper till att förklara gårdagens kursreaktion.

Strategisk exekvering enligt plan

Stängning av olönsamma butiker väntas stödja marginalen med 1 procentenhet. Med starkt varumärke, stort butiksnät klart för implementering av omnikanal och ett tydligt värdeerbjudande förväntar vi oss att bolaget lyckas med övergången och behåller positionen som den ledande gör-det-själv-handlaren i Norden.

Oförändrad riktkurs på 100 SEK

Vi gör inga större förändringar i estimaten och upprepar Köp med en riktkurs på 100 SEK vilken härleds från vår kassaflödesvärdering av ett bas-scenario (8% WACC, 2% LTG från helåret 2024/2025p). Vi antar en långsiktig EBIT-marginal på 6% (mål 6-9 %) och en avkastning på kapitalet på 14% i terminalvärdet (vilket motsvarar en multipel på 11x EV/EBIT). Aktuell direktavkastning på 8,7%, ger stöd på nedsidan kortsiktigt.

Investeringsstrategi

INVESTERINGSSTRATEGI MARS

Tvära kast kräver tålamod

• Aktier: vär(l)den finns kvar • Räntor: enbart ett alternativ i ett krisscenario • Krediter: fungerar som en del i en portfölj

Neutral aktieallokering kvarstår

Trots lägre tillväxt kan 2019 bli ett bättre börsår än 2018. Den underliggande utvecklingen har inte förändrats men rädslan som infann sig i slutet av förra året var överdriven. Däremot kan marknaden ha gått upp lite för mycket lite för snabbt. Sedan vi blev neutrala till aktier, i början av december, är dock världsindex oförändrat. För resten av året ser vi fortsatt potential för aktier men givet den starka öppningen på året förblir vi neutrala i nuläget.

Läs mer

Tvära kast kräver tålamod De finns värde kvar på börsen Tvära kast kräver tålamod - presentationsvideo

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 588,1 0,4% -0,1% 12,0%
OMXS30 1 572,8 0,5% 0,0% 11,6%
OMXH25 4 123,5 -0,2% 0,0% 11,9%
OMXC20 1 000,1 0,6% 1,2% 12,2%
OSEBX 874,0 0,9% 0,0% 9,3%
OMXBB 941,6 -0,1% 0,1% 7,8%
Dow Jones 25 702,9 0,6% 0,1% 10,2%
S&P500 2 810,9 0,7% 1,4% 12,1%
Nasdaq C 7 643,4 0,7% 1,8% 15,2%
SX5E 3 323,5 0,6% 0,0% 10,7%
DAX 11 572,4 0,4% -0,1% 9,6%
CAC40 5 306,4 0,7% 0,3% 12,2%
RTS 1 189,1 0,5% -0,2% 11,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 66,7 1,3% 2,4% 25,6%
Guld 1 307,0 0,8% 1,6% 2,2%
Silver 15,5 0,5% 2,8% 0,4%
Aluminium 1 851,0 1,2% 1,5% 0,2%
Bly 2 070,0 1,7% 0,7% 4,8%
Koppar 6 529,0 0,3% 0,4% 9,5%
Nickel 12 950,0 -1,5% -4,8% 22,2%
Zink 2 857,0 0,7% 2,7% 14,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 -0,10 1,50 7,50
Sverige, 10 år 0,29 -0,60 -7,80 -17,40
Norge, 10 år 1,68 -1,00 -10,40 -7,00
Tyskland, 10 år 0,07 0,60 -5,60 -17,20
GB, 10 år 1,20 2,20 -3,60 -7,40
USA, 10 år 2,61 0,45 -8,46 -7,67
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,52 -0,4% 0,1% 3,8%
USD / SEK 9,30 -0,7% 0,1% 4,9%
GBP / SEK 12,30 0,3% 0,7% 9,0%
NOK / SEK 1,08 0,0% 1,1% 5,9%
DKK / SEK 1,41 -0,4% 0,1% 3,8%
CAD / SEK 6,99 -0,2% 0,9% 7,6%
CHF / SEK 9,26 -0,4% 0,1% 3,0%
JPY / SEK 0,08 -0,5% 0,6% 3,5%
EUR / USD 1,13 0,3% -0,1% -1,1%
USD / JPY 111,23 -0,1% -0,4% 1,4%
EUR / GBP 0,86 -0,7% -0,6% -4,7%
AUD / USD 0,71 0,1% 0,8% 0,7%
USD / CAD 1,33 -0,5% -0,8% -2,5%
GBP / USD 1,32 1,0% 0,6% 3,9%
USD / NOK 8,58 -0,7% -1,0% -0,9%
EUR / NOK 9,70 -0,3% -1,0% -2,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna steg på onsdagen för tredje dagen i rad. Stöd kom från stark amerikansk makrodata kring orderingången på varaktiga varor. Börsfallet under förra veckan har nu återhämtats.

Dow Jones industriindex steg 0,6 procent till 25.703. Det bredare S&P 500 och tekniktunga Nasdaq steg 0,7 procent vardera.

Bland de 30 bolagen på Dow Jones industriindex steg alla utom Home Depot och Walt Disney. Starkast gick United Health som avancerade 2,6 procent.

Boeings aktie handlades svängigt och slutade upp 0,5 procent. USA meddelade att flygningar med den olycksdrabbade flygplansmodellen 737 Max stoppas tillsvidare. Boeing valde samtidigt att rekommendera ett globalt tillfälligt flygstopp för modellen som har kraschat två gånger på relativt kort tid.

Facebook upplevde vissa teknikstörningar, men det var inget som föreföll oro marknaden som handlade upp aktien 0,8 procent i linje med det optimistiska sentimentet. I tekniksektorn steg även Netflix 1,4 procent.

Spotifys aktie sjönk dock 1,3 procent. Bolaget har lämnat en klagan hos EU-kommissionen gällande Apple. Teknik- och mjukvarukoncernen har enligt Spotify utnyttjat sin dominans genom App Store för att ge fördelar åt Apple Music, Spotifys konkurrent. Det svenska musikstreamingbolaget aviserade även ett samarbete med sydkoreanska Apple-konkurrenten Samsung.

På råvarumarknaden fortsatte priset på framförallt råolja uppåt, vilket gav stöd åt oljerelaterade företag.

Orderingången på varaktiga varor i USA steg 0,4 procent i januari jämfört med december, enligt den preliminära datan. Det var starkare än analytikernas förväntan och bidrog till marknadsoptimismen.

Det brittiska parlamentet röstade på onsdagskvällen som väntat nej till att låta Storbritannien lämna EU utan avtal, en så kallad hård brexit. Omröstningen var dock oväntat jämn.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg 2 punkter till 2,62 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades i positivt territorium under mesta delen av onsdagen, efter att ha öppnat något ned. Swedish Match fanns i botten på storbolagslistan medan H&M och verkstad handlades upp i topp.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde 0,5 procent upp, till nivån 1.573. Aktier för 15,6 miljarder kronor hade då bytt ägare.

I likhet med Stockholm var också handeln på Europas börser något avvaktande och med brist på klar riktning mitt emellan två avgörande brittiska parlamentsomröstningar om brexit.

Swedish Match stod för dagens mest utmärkande rörelse i negativ bemärkelse när aktien föll 5,2 procent efter att amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA offentliggjort ett regleringsutkast från avgående kommissionären Scott Gottlieb, en uttalad motståndare till smaksatt tobak.

FDA skrev bland annat att framtida regleringar väntas leda till att vissa smaksatta cigarrer inte längre kommer att säljas i USA.

Över hälften av de cigarrer Swedish Match säljer i USA är smaksatta och 10-15 procent koncernens vinst (ebit) kommer från smaksatta cigarrer.

Bland svenska aktier som drog upp OMXS30 fanns ett flertal verkstadsbolagsaktier och klädhandlaren H&M.

Konkurrenten Inditex, ägare av bland annat modekedjan Zara, sjönk samtidigt 4,5 procent på Madridbörsen efter att ha levererat ett fjärde kvartal under förväntan. H&M presenterar försäljningssiffror för första kvartalet på fredag.

SKF slutade i topp på storbolagsindex, 2,3 procent upp medan Sandvik och H&M steg 2,1 procent. Hexagon steg 1,9 procent, efter att storägaren Melker Schörling AB sålt aktier i bolaget för drygt 1,7 miljarder kronor. Mätinstrumenttillverkarens aktie har varit pressad under de dagar då investmentbolaget sålt av, mellan den 7 och 12 mars.

Boliden stängde 1,4 procent upp efter att ha hållit kapitalmarknadsträff under dagen. Gruvkoncernen upprepade sin investeringsprognos för 2019 i ett pressmeddelande som skickades ut på morgonen.

Clas Ohlson och Systemair fick båda tummen ned från marknaden på morgonens kvartalsrapporter. Clas Ohlson föll 10,9 procent och Systemair 8,4 procent.

Efter stängning på onsdagen hålls en ny omröstning där det brittiska parlamentet ska ta ställning till ett avtalslöst utträde ur EU. Vid nej till detta förslag ska en ny omröstning hållas på torsdag om huruvida det brittiska utträdet ur EU ska senareläggas bortom 29 mars.

På råvarumarknaden var oljepriserna 1-1,5 procent upp mot bakgrund av nedskärningar i utbudet från Opec och USA:s sanktioner mot Iran och Venezuela. Under eftermiddagen publicerades också veckosiffror för amerikanska oljelager som visade på minskade nivåer.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 03:00 Industriproduktion, Investeringar, Detaljhandel feb 6.0 %/5.5 % 5.9 %/6.2 %
USA 15:00 Försäljning nya hem 628k/1.0% 621k/3.7 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Systemair SE0002133975 Inga tillkännagivanden
Clas Ohlson SE0000584948 Inga tillkännagivanden
Investeringsstrategi Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.