logo
Dagens analyser - fredagen den 15 mars 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-03-15 kl. 08:10 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-03-15 kl. 08:13 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,9% OMXS30 1,1% DJI 0,0% NASDAQ -0,2%
593,4 1 590,8 25 709,9 7 630,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 SEK
Pris:34,90 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-15 kl. 07:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-15 kl. 10:27.

UPPDATERING

Robusta slutsegment och kassaflödesprofil

SSAB drar fördel från deras exponering till den robusta stålplåtsmarknaden i USA och solida trender i Specialstål. Bolaget är en stark kassagenerator med en avkastning på det fria kassaflödet på cirka 15% och har en relativt begränsad exponering mot fordonsindustrin på cirka 10%, vilket främst består av kvalitetsprodukter. Vi upprepar Köp och nedjusterar vår riktkurs från 46 SEK till 45 SEK.

30% exponering mot den starka plåtmarknaden i USA…

SSAB Americas står för cirka 30% av gruppens intäkter. Plåtpriser i USA har visat sig vara relativt resistenta för nedåttryck, tack vare tullar, stark efterfrågan från ökade pipeline-investeringar, och från områden i energisektorn och tung transport, samt deras strukturella inhemska underskott. I vårt base-case-scenario estimerar vi en justerad EBITDA per ton-marginal på 174 USD för 2019p, ned från de höga 200-210 USD som sågs under H2 2018.

…och solida trender för Specialstål…

Trender för Specialstål (cirka 20% av intäkterna) är solida, med en stark efterfrågan i tung transport och materialhanteringssegmenten (speciellt gruvor). Gula varor och byggutrustning är också viktiga drivare. Vi förväntar oss att EBITDA per ton är relativt oförändrad å/å under 2019p på cirka 140 EUR (2018 146 EUR/ton), ned från 155-175 under 2016-2017.

…bör kompensera för potentiellt svagare SSAB Europa

SSAB Europa (cirka 40% av intäkterna) är mest exponerad till vår nya base-case-scenario på i stort sett stabila stålspreadar i Kina på nuvarande nivåer. Vi estimerar en minskning i underliggande EBITDA per ton för SSAB Europa från 115-120 EUR under 2017-2018 till ett genomsnitt på 88 EUR under 2019-2020p. Vi har lagt till 200 MSEK i kostnader för det oplanerade stoppet och renoveringen av fabriken i Raahe, Finland, under Q1 2019, och sänker EBITDA för 2019p-2020p med 4-5% för att reflektera våra nya estimat.

Stark kassagenerering med en avkastning på det fria kassaflödet på ca 15%

Vi baserar vår riktkurs på 45 SEK på en blandning av 5x 2019-2020p EV/EBITDA (i linje med jämförelsegruppen),  vårt DCF-värde på 52 SEK per aktie (långsiktig EBIT-marginal på 7,5%, slutlig tillväxt på 1% och en WACC på ca 9,3%), samt vår EV/EC (ROIC/WACC: 0,65-0,70) på 39-45 SEK. Drivare för aktien, bortsett från generella marknadsfaktorer, inkluderar operationella hävstångar efter produktionsproblemen de senaste åren, och/eller att USA skiftar fokus till infrastruktur ifall en överenskommelse med Kina nås i handelskonflikten. Fortsatta operationella problem och/eller en snabb ändring nedåt i den stadiga plåtmarknaden i USA är de främsta bolagsspecifika riskerna. Vi upprepar Köp och nedjusterar riktkursen från 46 SEK till 45 SEK.

MQ Holding

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:7,90 SEK
Pris:8,15 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-15 kl. 08:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-15 kl. 10:27.

EFTER RAPPORT

Nyemission till slut

Som befarat har styrelsen beslutat om en garanterad företrädesemission på 70,3 miljoner aktier (2:1) för 2,50 SEK, vilket potentiellt adderar 176 MSEK till bolaget. Avsikten är att minska bolagets existerande banklån. Därutöver rapporterade MQ ett rörelseresultat på -21 MSEK, justerat för en goodwillnedskrivning på 500 MSEK och engångsposter på 7 MSEK. Det var 16 MSEK lägre än vårt estimat. Försäljningen var 4% lägre än våra förväntningar. Bruttomarginalen på 49,8% var i stort sett i linje med våra estimat och innebär en nedgång med 90 punkter å/å. Vår riktkurs på 7,9 SEK är härledd från en likaviktad blandning av en kassaflödesvärdering och en EV/EBIT-multipel på 7x. Vi har rekommendationen Minska.

Hennes & Mauritz

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:143,04 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-15 kl. 08:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-15 kl. 09:07.

UPPDATERING

Q1-försäljning i linje med förväntningarna

Hennes & Mauritz rapporterade en försäljningstillväxt för Q1 på 4% i lokala valutor, i jämförelse med konsensus estimat på 3,9% och den tidigare rapporterade siffran på 4% från de första två månaderna (dec-jan). Nettoförsäljningen uppgick till 51 miljarder SEK och var 2% över konsensus. Hela Q1-rapporten kommer att publiceras den 29 mars och vi förväntar oss nedjusteringar av estimat innan dess eftersom konsensus förväntningar fortfarande verkar vara för höga. Vi upprepar Behåll och riktkursen 140 SEK.

+4% i lokala valutor och +10% totalt

Räkenskapsår 2018 levde inte upp till bolagets förväntningar med en försäljningstillväxt på 3% i lokala valutor, delvis på grund av obalans i lagret samt problem med logistiksystemen. Trenden förbättrades dock mot slutet av året och de verkar hålla ihop bra under det första kvartalet av 2019p. I samband med Q4-rapporten redovisade H&M försäljningssiffrorna mellan 1 december – 28 januari, med en tillväxt om 4% i lokala valutor. Dagens siffror kommer således inte som en överraskning. Trots att konsensusestimaten (EBITDA) har sjunkit cirka 10% under de senaste tre veckorna, anser vi fortfarande att de ser för höga ut och vi förväntar oss ytterligare nedjusteringar före Q1-rapporten den 29 mars.

Intäktstillväxt till sist

En ökad försäljning har lett till marginalpress då EBIT sjönk med 20% under det senaste året. Trots en positiv inverkan från lägre nedskrivningar, förväntar vi oss fortfarande minskningar av nettomarginalen under Q1 och Q2. Sammantaget förväntar vi oss en hög ensiffrig CAGR-tillväxt under de kommande två åren.

Värdering

Vi når vår riktkurs på 140 SEK genom en likaviktad värderingsmodell baserad på det diskonterade kassaflödet (9,1% WACC, 2% terminaltillväxt och 14% EBITDA-marginal) och en 12M framåtblickande P/E-multipel på 14x. Vi upprepar Behåll.

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:245,75 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-15 kl. 07:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-03-15 kl. 08:13.

UPPDATERING

Kapitalmarknadsdag: fokus på produktionseffektivitet

På deras kapitalmarknadsdag redovisade Boliden en investeringsplan för de kommande åren, med 2019 som ett extra bra år. Bolaget förklarade att alla investeringar hade en ROI över 10% (förutom investeringar som var rent miljömässiga). Ledningen är således självsäker kring fortsatt lönsam tillväxt och att göra bolaget ännu mer konkurrenskraftigt i framtiden. Vi upprepar Köp och riktkursen 270 SEK och ser fortsatt intäktspotential på grund av fördelaktiga valutakurser och en stabil metallmarknad.

Interna expansionsprojekt och budget

Boliden upprepade investeringar för underhåll på cirka 4 miljarder SEK (75% gruvor och 25% smältverk). Vår syn är att cirka 0,5-1 miljarder SEK bör adderas för de uppdateringar som krävs för att Boliden skall fortsätta vara konkurrenskraftiga, vilket ger totala investeringar för underhåll på cirka 4,5-5 miljarder SEK. Bolaget kommer fortsätta att fokusera på produktionsstabilitet och effektivitet, organiska tillväxtinvesteringar och förvärv med låg risk.

Intäktsnivåerna för smältverken bör vara stabila

Det står klart att det går bra för Bolidens smältverk. De högre intäktsnivåerna under de senaste åren är hållbara på grund av de investeringar som genomförts för att bättre extrahera metallerna samt den nya affärsmodellen för nickel. Vid besöket vid Aitik-gruvan låg fokus på deras nya kross-station, som fungerar väldigt bra, samt elektrifieringen av lastbilsautomation för att förbättra effektiviteten och konkurrenskraften.

Goda intäkter under de kommande kvartalen, med stöd av valutakursen

Den starka utvecklingen för metaller samt den starka amerikanska dollarn bör stödja intäkterna under de kommande kvartalen. På lång sikt ser vi potential, särskilt i kopparmarknaden, på grund av ett minskat utbud av högkvalitativ koppar.

Fortfarande en oberättigad rabatt i förhållande till konkurrenter

Aktien handlas till cirka 5x EV/EBITDA för 2019-2020p, jämfört med snittet för de senaste 10 åren på 5,4x och konkurrenternas 5,5x. Vår riktkurs på 270 SEK är baserad på en kombination av en summan-av-delarna på 286 SEK med 5% rabatt och 5,3x EV/EBITDA för 2019-2020p. Vi anser att Boliden mycket väl kan handlas med en premie till konkurrenterna på grund av deras diversifierade metallexponering, stabilitet samt låga politiska risk. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 593,4 0,9% 1,8% 13,0%
OMXS30 1 590,8 1,1% 2,0% 12,9%
OMXH25 4 194,3 1,7% 2,5% 13,8%
OMXC20 1 007,3 0,7% 1,8% 13,0%
OSEBX 881,6 0,9% 1,6% 10,3%
OMXBB 940,9 -0,1% -0,3% 7,7%
Dow Jones 25 709,9 0,0% 0,9% 10,2%
S&P500 2 808,5 -0,1% 2,2% 12,0%
Nasdaq C 7 630,9 -0,2% 2,8% 15,0%
SX5E 3 342,0 0,6% 1,0% 11,3%
DAX 11 587,5 0,1% 0,6% 9,7%
CAC40 5 349,8 0,8% 1,6% 13,1%
RTS 1 182,0 -0,6% 0,2% 10,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 67,2 -0,5% 1,4% 25,0%
Guld 1 295,6 -0,9% 0,8% 1,3%
Silver 15,2 -1,8% 1,1% -1,5%
Aluminium 1 873,5 0,0% 1,8% 0,2%
Bly 2 111,0 0,3% 0,7% 5,1%
Koppar 6 409,0 -1,8% -0,8% 7,4%
Nickel 12 930,0 -0,2% -3,4% 22,0%
Zink 2 878,0 0,0% 3,3% 14,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 0,50 1,50 8,00
Sverige, 10 år 0,30 1,60 -0,90 -15,80
Norge, 10 år 1,68 0,50 -3,90 -6,50
Tyskland, 10 år 0,08 1,40 1,50 -15,80
GB, 10 år 1,23 3,00 6,00 -4,40
USA, 10 år 2,62 1,71 -1,44 -5,96
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,53 0,1% -0,4% 3,9%
USD / SEK 9,31 0,1% -1,1% 5,1%
GBP / SEK 12,37 0,6% 0,2% 9,6%
NOK / SEK 1,09 0,1% 0,8% 6,0%
DKK / SEK 1,41 0,1% -0,5% 3,9%
CAD / SEK 7,00 0,1% -0,2% 7,8%
CHF / SEK 9,27 0,2% -0,7% 3,1%
JPY / SEK 0,08 -0,3% -1,2% 3,2%
EUR / USD 1,13 0,0% 0,6% -1,1%
USD / JPY 111,72 0,4% 0,2% 1,8%
EUR / GBP 0,85 -0,5% -0,6% -5,2%
AUD / USD 0,71 -0,4% 0,4% 0,3%
USD / CAD 1,33 0,0% -0,9% -2,5%
GBP / USD 1,33 0,4% 1,3% 4,3%
USD / NOK 8,58 0,0% -1,9% -0,9%
EUR / NOK 9,70 0,0% -1,2% -2,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna handlades runt nollstrecket under torsdagen, efter uppgifter om att toppmötet mellan president Donald Trump och Kinas Xi Jinping, som planerats till mars, skjuts fram till tidigast april.

Dow Jones industriindex stängde oförändrat vid 25.711. Det bredare S&P 500 sjönk 0,1 procent till 2.809 medan tekniktunga Nasdaq var ned 0,2 procent till 7.631.

Donald Trump twittrade på torsdagskvällen "VETO!" i respons till att senaten röstat för att upphäva nödläget som presidenten deklarerat för att finansiera muren mot Mexiko.

På aktiemarknaden steg industrikonglomeratet General Electric med 2,8 procent, trots att bolaget på torsdagen justerade ned sin vinstprognos för helåret.

"Vi har jobb att stå i 2019, men förväntar oss klart bättre 2020 och 2021 med positivt kassaflöde från industridelen", sade vd Larry Culp vid en investerarkonferens.

Facebook tappade 1,9 procent efter fortsatta problem med sina plattformar under torsdagen, vilket lett till att sidor och appar inte kunnat ladda upp innehåll. Efter stängning meddelade Facebook att produktchef Chris Cox lämnar bolaget, vilket fick aktien att sjunka ytterligare i efterhandeln.

Apple-aktien steg 1,1 procent till 184 dollar efter att analysfirman Cowen tagit upp aktien till bevakning med rekommendationen köp och 220 i riktkurs. Cowen pekade på långsiktig uppsida för Apples service-del.

Samtidigt steg Snap, bolaget bakom Snapchat, med drygt 12 procent efter att investmentbanken BTIG uppgraderat aktien till köp från tidigare neutral med hänvisning till förväntningar på ökade annonsintäkter. Därmed har Snap fått sin första köprekommendation.

Det amerikanska gamingbolaget Take-Two Interactive sjönk 3,8 procent efter att Sony på torsdagsmorgonen dementerat de obekräftade buduppgifterna som fick aktien att klättra nära 7 procent på onsdagen.

Boeings aktie pressades ytterligare 1 procent efter de senaste dagarnas kursfall, följt av 737 Max 8-kraschen nyligen.

Nättaxitjänsten Uber planerar en börsnotering i april, enligt Reuters. Konkurrenten Lyft har tidigare meddelat planer på en börsnotering redan i slutet av mars.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg 1 punkt till 2,63 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen fortsatte på torsdagen veckans stigande trend. Medieuppgifter om ett senarelagt möte mellan Donald Trump och Kinas president Xi Jinping till tidigast april gav bara tillfällig börshicka.

Storbolagsindexet OMXS30 klättrade 1,1 procent till nivån 1.591. Aktier för 15,8 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

H&M steg 3,5 procent under hög omsättning. Det var den tredje uppgångsdagen för klädjätten som sedan en tid har omgärdats med utköpsrykten. På sina håll har Melker Schörlings större försäljningar av aktier, i bland annat Hexagon, väckt spekulationer om att finansmannen skulle vara en del familjen Perssons förmodade utköpsplaner, något som dock har dementerats av Melker Schörling AB.

Affärsbankerna var överlag upp med Nordea och SEB i tätposition med uppgångar på runt 1,5 procent. Andra storbolag som gick starkt var Skanska som steg 2,2 procent och Swedish Match som återhämtade sig 1,6 procent efter onsdagens fall.

Utanför storbolagen rörde rekommendationer och riktkursändringar om i grytan. E-handelsbolaget Boozt steg 2,6 procent till 66 kronor. Nordea har inlett bevakning och satt en köprekommendation med riktkursen 84 kronor.

Cancerläkemedelsföretaget Ascelia Pharma avancerade 18 procent till drygt 29 kronor. Tidigare i veckan handelsdebuterade bolaget efter en nyemission med teckningskurs 25 kronor.

I det senaste numret av Affärsvärlden rekommenderades köp av bland annat Christian Berner. Teknikhandelsföretagets storförvärv av Zander & Ingeström i fjol framstår som ett riktigt fynd och tidningen bedömer att aktien har mer att ge. Christian Berner steg 6,6 procent.

Detaljhandelskollegan Clas Ohlsson, som föll med 11 procent på onsdagen till 71:50 kronor efter bolagets rapport för det tredje kvartalet, fortsatte ned 3,8 procent till 68:80 kronor. ABG Sundal Collier och SEB Equities har sänkt sina respektive riktkurser för bolaget till 85 (90) respektive 82:50 (87:50) kronor.

Cloetta höll kapitalmarknadsdag i Stockholm där bolaget upprepade sina finansiella mål. Godisföretaget planerar utökade investeringar i sitt fabriksnätverk. Aktien slutade oförändrad.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
MQ Minska 7,9 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 11:00 KPI (def) feb 0.3 % -1.0 %
USA 13:30 Empire manufacturing index mars 10.0 8.8
USA 14:15 Industriproduktion, kapacitetsutnyttjande feb 0.6 % -0.6 %
USA 15:00 Michiganindex (prel) mars 95.8/n.a./n.a. 93.8/108.5/84.4
JP Räntebesked -0.100 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SSAB SE0000171100 3
MQ Holding SE0003303460 5
Hennes & Mauritz SE0000106270 1
Boliden SE0011088665 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.