Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 1 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-01 kl. 08:25 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-01 kl. 08:28 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 -0,4% DJI 0,8% NASDAQ 0,8%
586,6 1 553,4 25 928,7 7 729,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:158,80 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-01 kl. 06:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-01 kl. 11:01.
Kambi GroupKAMBI
Diagram

UPPDATERING

Hur stor är potentialen i USA?

Tillväxtutsikterna för Kambi är i huvudsak baserade på uppsidan i USA efter de öppnade möjligheterna för de olika delstaterna att individuellt reglera sportsbetting. Några delstater har redan startat medan andra förväntas reglera de kommande åren. Det har öppnat upp en ny stor marknad för sportbokleverantören Kambi. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 225 SEK (245).

Potentialen är väsentlig

Den legala marknaden för sportsbetting i USA är i sin linda och marknaden kan förväntas ge intäkter på 5-6 miljarder USD för de kommande åren, jämfört med enbart 0,5 miljarder USD under 2018. Kambi har fått en bra start med starka marknadsandelar i New Jersey och Pennsylvania, som båda var tidigt ute med att reglera sportsbetting. Flera andra delstater är också på gång och det finns väsentlig potential för Kambi att växa intäkterna i USA de kommande åren. När vi gått igenom potentialen i delstat för delstat konstaterar vi att Kambis andel av intäkter från USA kan växa från cirka 13% 2019p till cirka 31% 2021p. Vi sänker våra estimat något (cirka 4-5%) då vi går från en helhetssyn till att analysera delstat för delstat. Sammantaget förväntar vi oss att Kambi växer intäkterna från 76 MEUR under 2018 till 134 MEUR för 2021p, och att EBIT växer från 12,7 MEUR till 34 MEUR under samma period. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 225 SEK (245).

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 SEK
Pris:268,10 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, Chef Papper, Skog & Förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-01 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-01 kl. 08:51.
Essity BESSITY B
Diagram

UPPDATERING

Marginalförbättring under 2019

Höga råmaterialpriser har slagit mot resultatutvecklingen. Dock har Essity, i linje med konkurrenterna, höjt priserna mot kund vilket vi förväntar oss kommer ge klara fördelar under 2019. Framöver har de signalerat att de ska stänga marginalgapet till konkurrenterna. Vi förväntar oss att det kommer ge en resultatutveckling bättre än konkurrenterna över de kommande åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 SEK.

Bolagsfakta

Essity utvecklar och tillverkar hygien- och hälsoartiklar som mjukpapper och sanitetsprodukter. Bolaget är global marknadsledare inom inkontinensprodukter och professionella hygienlösningar samt marknadstvåa inom mjukpapper. Dessutom rankas Essity som nummer fem inom blöjor och nummer sex inom sanitetsprodukter för kvinnor.

Investment case

Essity siktar mot att stänga delar av marginalgapet på cirka 500 punkter jämfört med Kimberly-Clark via omstruktureringar av logistikkedjan och nedstängning av underpresterande kategorier och geografiska verksamheter. Essity har signalerat att det är en process över flera år.

Nyckeldrivare och katalysatorer

Vi lyfter fram den skarpa negativa påverkan från råmaterialkostnader, vilken har överstigit 1 miljard SEK för de tre senaste kvartalen. Höjda priser har bidragit positivt men inte tillräckligt. Framöver förväntar vi oss att råmaterialpriserna kvarstår som höga för de kommande två kvartalen för att därefter gradvis minska. Vi förväntar oss det motsatta när det gäller pris/mix-komponenten som vi förväntar oss kommer att fortsätta förbättras och höja marginalerna för 2019.

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2% och en rörelsemarginal på 15% för bolaget. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 SEK.

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 NOK
Pris:106,70 NOK
Analytiker:Kevin Roger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-03-29 kl. 16:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-01 kl. 08:28.
Subsea 7 S.A.SUBC
Diagram

UPPDATERING

Kontrakt på 100-200 MUSD för Arranfältet

Subsea 7 har annonserat ett avtal i Nordsjön med Shell. Vi misstänker att Seven Vega (som byggs nu) kan bli dedikerad till projektet, då aktiviteterna offshore planeras att starta 2020. Subsea 7 är ganska unikt positionerade offshore med många kommersiella möjligheter de kommande 12 månaderna. Vi upprepar Köp och riktkurs 150 NOK.

Kontrakt för Arran

Avtalet med Shell för Arranfältet i Nordsjön uppgår till 100-200 MUSD och inkluderar projektledning, konstruktion, inköp och installation av en pipeline på 60 km tillsammans med undervattensstrukturer och inkopplingar vid Arran- och Columbusfälten samt plattformen Shearwater. Aktiviteterna offshore väntas starta 2020.

Ganska unikt positionerad

Subsea 7 kvarstår ganska unikt positionerad på offshoremarknaden och är mycket väl positionerat för att säkra order under de kommande tre åren baserat på 1) en välutrustad flotta; 2) utvecklingen av vissa nyckelteknologier som till exempel Bundles eller EHTF; 3) nyckelposition mot vissa kunder (som AkerBP); 4) framgången med Subsea Integration Alliance; 5) exponeringen mot de förnybara segmentet. Vi upprepar Köp och riktkursen 150 NOK (summan-av-delarna: 8x EV/EBITDA 2020p).

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:148,00 SEK
Pris:135,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktianalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-01 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-01 kl. 08:28.
FabegeFABG
Diagram

UPPDATERING

Dolda värden - låg värdering

Fabege har den bästa fastighetsportföljen, den bästa projektportföljen och de bästa byggrätterna bland svenska fastighetsbolag. Givet den utmärkta historiken från byggrättsportföljen, deras goda lägen samt mycket dolda värden ser vi goda anledningar till att Fabege ska handlas med en premie. Dessutom är förvaltningsfastigheterna värderade med ett avkastningskrav som är 30 baspunkter högre än marknaden. Vi upprepar Köp och riktkursen 148 SEK.

Inriktat fastighetsbolag

Kontor står för mer än 85% av Fabeges fastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen ligger i Stockholm, med 45% i centrala Stockholm och resterande 55% inom en 5 km radie från det centrala affärsdistriktet (Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%).

Den bästa projektportföljen

Om vi inkluderar utvecklingsfastigheter ligger Fabeges projektportfölj på nära 15% av det totala fastighetsvärdet, jämfört med 4-5% för många andra konkurreter. Fabeges avkasting på investeringar låg på dessa projekt under de nio första månaderna av 2018 på 98% (72% för hela året 2017 och 50% de senaste tio åren i genomsnitt). I genomsnitt har projekten bidragit med tillväxt om 5% per år till NAV. Faktumet att bolaget är exponerade 100% mot Stockholm, där tillväxten är högre, är också stödjande.

Dolda värden om 28 SEK per aktie

Fabeges kommersiella byggrätter i Solna är försiktigt värderade till 3 400 SEK/kvm. Förra året sålde Stockholms kommun byggrätter för 20 500 SEK/kvm nära Solna.  Om vi antar ett kvadratmeterpris om 10 000 SEK, skulle det innebära ett övervärde på 3 miljarder SEK för Fabeges kommersiella byggrätter (9 SEK per aktie). Dessutom är byggrätterna för bostäder också försiktigt värderade och vi ser övervärden om 7 SEK per aktie. Vi ser ytterligare 12 SEK per aktie i dolda värden från fastigheter värderade över marknadsavkastningen.

Goda anledningar att handla Fabege med en premie

Våra riktkurser är baserade på 12 månaders framåtblickande NAV. Givet den utmärkta historiken i Fabeges projektportfölj ser vi goda anledningar till att handla Fabege med en premie på 5%. Med det sagt handlas Fabege för närvarande till en premie om 5% till 2019p NAV jämfört med sektorsnittet på 7%. Dock, om vi inkluderar dolda värden (28 SEK per aktie totalt), skulle rabatten motsvara 21%, vilket vi anser är för mycket. Vi upprepar Köp och riktkursen 148 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 586,6 0,0% -0,4% 11,7%
OMXS30 1 553,4 -0,4% -1,5% 10,3%
OMXH25 4 030,8 -0,6% -2,3% 9,4%
OMXC20 1 017,2 0,4% 1,2% 14,1%
OSEBX 863,1 -0,4% -1,2% 8,0%
OMXBB 935,8 0,1% -0,4% 7,1%
Dow Jones 25 928,7 0,8% 1,7% 11,2%
S&P500 2 834,4 0,7% 1,2% 13,1%
Nasdaq C 7 729,3 0,8% 1,1% 16,5%
SX5E 3 351,7 0,9% 1,4% 11,7%
DAX 11 526,0 0,9% 1,4% 9,2%
CAC40 5 350,5 1,0% 1,5% 13,1%
RTS 1 198,1 -0,8% -1,3% 12,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 68,4 0,8% 2,0% 27,1%
Guld 1 295,4 0,0% -1,2% 1,3%
Silver 15,1 -0,6% -2,3% -2,4%
Aluminium 1 900,0 0,2% 1,8% 1,6%
Bly 2 022,0 0,6% 0,1% 0,6%
Koppar 6 485,0 1,6% 1,7% 8,7%
Nickel 13 015,0 1,8% 0,7% 22,8%
Zink 3 000,0 1,7% 4,7% 19,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,01 3,70 14,50
Sverige, 10 år 0,17 1,90 -3,90 -29,20
Norge, 10 år 1,61 0,50 -0,90 -13,80
Tyskland, 10 år -0,07 0,90 -3,90 -30,70
GB, 10 år 1,00 0,60 -1,70 -27,20
USA, 10 år 2,42 2,90 -3,57 -26,79
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,41 -0,3% -0,7% 2,8%
USD / SEK 9,28 -0,2% -0,2% 4,6%
GBP / SEK 12,09 -0,7% -1,7% 7,0%
NOK / SEK 1,08 0,1% -0,6% 5,2%
DKK / SEK 1,40 -0,3% -0,7% 2,7%
CAD / SEK 6,94 0,3% 0,1% 7,0%
CHF / SEK 9,31 -0,3% -0,4% 3,6%
JPY / SEK 0,08 -0,4% -1,0% 3,7%
EUR / USD 1,12 -0,1% -0,5% -1,8%
USD / JPY 110,69 0,1% 0,8% 0,9%
EUR / GBP 0,86 0,4% 1,0% -4,0%
AUD / USD 0,71 0,4% 0,2% 0,9%
USD / CAD 1,34 -0,5% -0,3% -2,2%
GBP / USD 1,30 -0,4% -1,4% 2,3%
USD / NOK 8,61 -0,3% 0,3% -0,5%
EUR / NOK 9,67 -0,4% -0,1% -2,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York stärktes på bred front under fredagen, som var den sista handelsdagen för det första kvartalet.

USA:s finansminister Steven Mnuchin uppgav på fredagen att han haft "en produktiv arbetsmiddag" i Peking med kinesiska motparter under torsdagskvällen. Parterna ska inom kort påbörja en ny runda förhandlingar med förhoppningar om ett genombrott.

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,8 procent till 25.928. Det bredare S&P 500 steg 0,7 procent till 2.834, medan tekniktunga Nasdaq ökade 0,8 procent till 7.729.

Sektorvis stärktes hälsovård 1,2 procent medan energi tappade 0,2 procent.

Uppgången för S&P 500 under det första kvartalet summerade till 13,1 procent, den bästa utvecklingen för ett enskilt kvartal sedan det andra kvartalet 2009, enligt Marketwatch.

Statistik före öppning visade att de privata inkomsterna i USA steg 0,2 procent i februari, jämfört med föregående månad. Samtidigt steg privatkonsumtionen 0,1 procent i januari från månaden före. Väntat var en ökning med 0,3 procent, enligt Refinitiv.

Skjutsdelningstjänsten Lyft gjorde sin första handelsdag på Nasdaq och handlades till omkring 78:30 dollar per aktie. Teckningskursen i den emission som genomförts var 72 dollar per aktie.

Teknikjätten Apple har valt att ställa in produkten "Airpower", en trådlös laddningsstation med möjlighet att ladda flera produkter samtidigt. Aktien stärktes 0,7 procent.

Blackberry slog Bloomberg-analytikernas förväntningar för justerad vinst per aktie med 5 cent, efter att ha rapporterat vinsten 11 cent per aktie i kvartalet. Aktien var upp 13,6 procent.

Wells Fargo tappade 1,6 procent efter att ha varit upp ungefär 2 procent i förhandeln. Vd Tim Sloan är på väg att lämna sin post. Tim Sloan tillträdde efter kontoskandalen som briserade i banken 2016.

Sportklädesbolaget Lululemon föll tillbaka med 2,2 procent efter att ha klättrat drygt 14 procent dagen innan då bolaget lämnade en vinstprognos för helåret som överträffade förväntningarna.

Amerikansk tioårig statspappersränta var upp 1 punkt till 2,40 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen tyngdes på fredagen av avskilda utdelningar för en rad storbolag och förmådde därmed inte matcha de uppgångar som registrerades för flertalet övriga europeiska börser.

I motsatt riktning verkade klädjätten H&M, som fick ett ordentligt lyft efter en kvartalsrapport som slog marknadens förväntningar med råge. Astra Zeneca aviserade en storaffär i Japan med tillhörande nyemission och tappade mark. Nedåt var det även Orexo efter uppgifter om att bolaget förlorat ett mål mot en generikatillverkare.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 0,4 procent till nivån 1.553,4. Aktier för 25 miljarder hade då omsatts på Stockholmsbörsen. På kontinenten steg tyska DAX och Parisbörsens CAC 40-index knappt 1 procent.

Optimismen kring handelssamtalen mellan USA och Kina fick nytt bränsle sedan högt uppsatta företrädare för de båda länderna på torsdagskvällen mötts igen. Signaler från USA om att Vita huset är berett på långa förhandlingar tolkades som att Trump-administrationen är inställd på att nå ända fram.

Stockholmsbörsens storbolagsindex toppades överlägset av H&M, som steg 9,6 procent till 155 kronor under stor omsättning. Som högst handlades aktien i 163:80 kronor - nytt årshögsta. Kvartalsrapporten visade att H&M:s rörelseresultat under perioden december-februari var 48 procent högre än väntat enligt Infront Datas prognossammanställning. I mars månad hittills ökade nettoomsättningen 7 procent.

Råvarubolagen utgjorde den starkaste sektorn på de europeiska börserna. Priserna på viktiga basmetaller ökade överlag, med koppar upp 2 procent. I London steg de stora gruvbolagen 1,5-3 procent och i Stockholm var Boliden och Lundin Mining upp 1,9 respektive 1,2 procent. Bland bolag med tydlig råvarukoppling steg även massa- och pappersjätten Stora Enso, för dagen med drygt 3 procent. Billerud Korsnäs adderade 2,3 procent.

Även konjunkturkänsliga verkstads- och fordonsbolag visade en positiv utveckling. Volvo och Alfa Laval steg 2 procent och Sandvik 1,4 procent.

I motsatt ände av OMXS30 märktes Astra Zeneca med en nedgång på 6 procent. Bolaget gör en storaffär i Japan inom cancerbehandling och tar in cirka 3,5 miljarder dollar genom en nyemission till institutionella ägare för att finansiera affären samt återbetala vissa skulder.

Nedåt var det även för Tele2, sedan Berenberg sänkt sin rekommendation till behåll. Aktien backade 2,6 procent.

Swedbank och Nordea tyngde indexen efter avskilda utdelningar. Swedbank tappade 7,6 procent, eller 10:80 kronor, vilket dock mindre än utdelningen om 14:20 kronor. Nordea sjönk 11 procent, 8:71 kronor, något mer än utdelningen på motsvarande cirka 7:20. Även SKF, Skanska och JM backade efter avskilda utdelningar.

Specialistläkemedelsbolaget Orexo rasade 20 procent innan aktien handelsstoppades tillfälligt, sedan Bloomberg News rapporterat att Teva inte inkräktat på Orexos patent för Zubsolv. Tvisten rör dock bara det skadestånd Orexo krävt och påverkar inte "den lönsamma och växande Zubsolv-verksamheten", enligt bolaget. Aktien slutade dagen drygt 9 procent ned.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Tankan-rapport Q1 13/12 19/15
CH 03:45 Caixin industry-PMI mar 50.0 49.9
SE 08:30 Silf/Swedbank: industry-PMI mar 52.5
EMU 10:00 Industri-PMI mar 47.7 47.6
USA 14:30 Detaljhandel feb 0.3 % 0.2 %
USA 16:00 ISM industry-PMI mar 52.5 52.5
USA 16:00 Bygginvesteringar feb -0.1 % 1.3 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Subsea 7 LU0075646355 Inga tillkännagivanden
Fabege SE0011166974 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.