Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 5 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-05 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-05 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,6% OMXS30 -0,4% DJI 0,6% NASDAQ 0,0%
605,8 1 616,2 26 384,6 7 891,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Volvo Köp 160 (140) SEK

Fortum

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:14,00 EUR
Pris:19,15 EUR
Analytiker:Ingo Becker, CFA
Chefsanalytiker, Chef Utilities
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-05 kl. 06:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-05 kl. 09:44.
FortumFUM1V
Diagram

UPPDATERING

Sämre utdelningskapacitet på sikt

Förra året steg europeiska och nordiska elpriser kraftigt, vilket gav en aneldning för aktierna i både Fortum och Uniper att stiga. I år är elpriset ned på båda marknaderna och Fortum kanske, eller kanske inte, köper den resterande delen på 50,1% som de ännu inte äger i Uniper till ett pris som överstiger det dubbla mot det värde som vi ser i Uniper. Vi noterar också att kol verkar tappa sin kostnadsfördel i de nordiska systemen. Det är också dåliga nyheter för Fortum och något som vi förväntar oss händer på andra marknader också. Vi upprepar Minska och riktkursen 14 EUR.

Investment case

Fortum verkar ha fastnat i en fälla när det gäller investeringen på 4 miljarder EUR i Uniper (49,99%) och kan antingen låta läget vara oförändrat eller spendera ytterligare 5 miljarder EUR för att överta full kontroll. Oavsett utgång tror vi att det är ett misstag, på samma sätt som Ryssland för 10 år sedan. För oss är Uniper fel tillgång till fel pris. Även om Fortum bara skulle behålla sina kärnkrafts- och vattenkraftstillgångar pekar våra långsiktiga prisprognoser att man kan ifrågasätta sådana förvärv vid nuvarande höga priser. Vi fortsätter att misstänka att Unipers höga och stigande utdelning (detta decennium) har varit stor motivationsfaktor för Fortums intåg.

Höga förvärvspriser

Förvärvet av ryska tillgångar 2008 erbjöd medioker lönsamhet och vinsttillväxten åts upp av massiva investeringsprogram, vars lönsamhet kan försämras under första halvan av nästa årtionde. Förvärvet av Uniper (49,98%) delar vissa kännetecken med de ryska förvärven. Vi antar att Fortum kommer att behålla utdelningen på 1,10 EUR de närmaste åren, men att utdelningskapaciteten kommer att gå ner väsentligt på lång sikt.

Värdering

Vi använder en kassaflödesanalys och når en riktkurs på 14 EUR. Nuvarande utdelningsnivå bedöms inte att vara hållbar några år in i nästa årtionde. Vi upprepar Minska.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:143,50 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-05 kl. 06:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-05 kl. 08:26.
Volvo BVOLV B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Starkt resultat för Q1 väntas

Volvo släpper sin Q1-rapport den 24 april. Vi förväntar oss att marknadsutsikterna har mattats något till följd av lägre efterfrågan från slutkunder, även om en gynnsam trend i handelsförhandlingar mellan USA och Kina samt positiva tecken från den kinesiska ekonomin väntas ge stöd. Orderingången väntas avta för lastbilar och CE, i huvudsak beroende på tuffa jämförelsetal. Rörelseresultatet väntas öka med 25%, delvis beroende på lätta jämförelsetal. Q1 2018 påverkades av modellbyten och flaskhalsar. Den svaga svenska kronan ger stöd. Rättegångarna relaterade till skadeståndsanspråk väntas öka framöver och skapa mediauppmärksamhet, även om de inte förväntas få någon väsentlig påverkan. Vi uppgraderar våra prognoser något för 2019. Vi anser att aktien erbjuder ett bra värde och om våra prognoser stämmer kommer Volvo att kunna ge en extrautdelning även de kommande åren. Det framåtblickande P/E-talet på 10x är attraktivt. Vi höjer vår riktkurs till 160 (140) SEK, till följd av höjd prognos och högre konkurrentmultiplar. Riktkursen baseras på en likaviktad kombination av en konkurrentjämförelse och en kassaflödesvärdering (WACC 9,5%; 3% långsiktig tillväxt; 10% rörelsemarginal). Vi upprepar Köp.

Q1

Vi förväntar oss att orderingången minskar med 25%, i huvudsak beroende på en minskning inom NAFTA till följd av en nedgång med mer än 60% för ACT-order, vilket primärt beror på att USA-baserade tillverkare sålt slut för 2019. Rörelseresultatet väntas förbättras med 25% till 10,5 miljarder SEK och i tillägg kommer realisationsvinsten på 1,5 miljarder SEK från avyttringen av Wireless car. Uppsvinget beror primärt på en stark förbättring för lastbilsdivisionen. Produktionen verkar löpa på bra och priserna har ökat. Förra året påverkades av ett produktionsbyte i USA och svaga priser i Europa. Stark lastbilsförsäljning väntas stödja serviceintäkterna. Vi förväntar oss också att andra affärsområden presterar i linje med de senaste kvartalen. Rörelsemarginalen väntas förbättras till 10,5% (9,3%).

Resultatutsikterna har stabiliserats

Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader i Europa och USA och vi förväntar oss att orderboken i USA ger stöd under 2019p. En svagare lastbilsmarknad uppvägs till viss del av ökad serviceförsäljning. Vi förväntar oss också att produktionen löper smidigare med färre flaskhalsar. För Contstruction Equipment verkar marknaden stabil baserat på siffrorna från Komtrax och i Kina verkar stimulanser ge effekt. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 160 SEK (140).

Alimak group

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:163,00 SEK
Pris:137,00 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-05 kl. 06:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-05 kl. 08:26.

NY INITIERING

Når högre höjder

Alimak Group är en marknadsledande leverantör av vertikala transportlösningar för konstruktion och industriell användning med närvaro i över 100 länder. Under 2017 dubblade de i storlek när de förvärvade två bolag för att bredda deras erbjudande till vind och fasadunderhåll. Med en färdig integrationsprocess, tror vi nu att Alimak kan dra fördel från synergier och är väl rustade för att nå intäktstillväxtmålen på 6% samt EBITA-marginal på 15% under 2019p-2020p. Den starka balansräkningen och det stabila kassaflödet bör tillåta för fler förvärv. Vi inleder bevakning av Alimak Group med en Köprekommendation och riktkursen 163 SEK baserat på vår DCF-modell.

Investment case

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala lösningar för konstruktion och industrisektorn. De utvecklar, tillverkar, säljer och servar vertikala access-lösningar och har en installerad bas på cirka 70 000 enheter.

Nyckelpunkter från rapporten

Alimak är väl positionerade för att dra fördel av strukturella tillväxttrender, såsom ökad urbanisering och den ökade tendensen att bygga högre byggnader. Med verksamheter över hela världen och kunder spridda över en mängd affärsområden såsom bygghandel, industri, vind, olja & gas och gruvor, är Alimak väldiversifierade och inte beroende av ett enskilt geografiskt område eller segment. Med en tillgångslätt affärsmodell och stark kassakonvertering, förväntar vi oss att skuldnivån sjunker signifikant under 2019p-2020p, vilket tillåter för fler förvärv.

Värderingsmodell

Vår DCF-analys ger en riktkurs på 163 SEK per aktie, med en WACC på 8,4% och en slutlig tillväxt på 2,5% samt en långsiktig rörelsemarginal på 15%. På vår riktkurs, handlas Alimak till 16,3x P/E 2020p och en EV/EBIT-multipel på 12x för 2020p, vilket är i linje med det historiska genomsnittet. Vi har 17% uppsida till vår riktkurs, och inleder därför vår bevakning av Alimak Group med en Köprekommendation och riktkursen 163 SEK.

Novozymes

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:270,00 DKK
Pris:304,50 DKK
Analytiker:Anton Brink
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-05 kl. 06:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-05 kl. 08:26.
Novozymes BNZYM B
Diagram

UPPDATERING

BioAg-alliansen avslutas

Som förutspått i vår nedgradering nyligen har Novozymes och Bayer bestämt sig för att inte fortsätta med BioAg Alliance i sin fulla form. Alliansen avslutas samtidigt som Novozymes sätter upp flera nya partnerskap med bland annat Univar Solutions. Vårt intryck är att för mycket överlappning av soja-inokulanter gjorde alliansen för komplex. Vi fortsätter att lyfta fram risken i försäljningen av soja-inokulanter (35% av försäljningen inom BioAg & Feed) och upprepar Minska och riktkursen 270 DKK.

Vad förändras?

Efter alliansens upphörande fortsätter Novozymes och Bayer att samarbeta inom majs medan Bayer bara blir distributör inom soja för Novozymes mikrobiska produkter. Båda bolagen kommer också att ha möjligheten att samarbeta med andra bolag, vilket Novozymes gör genom det annonserade avtalet med distributören Univar.

Höjd marginalguidning endast teknisk

En del av gårdagens meddelande innehöll en höjd marginalguidning till 29-30%. Notera dock att den enbart är av teknisk karaktär då 198 MDKK av tidigare uppskjutna intäkter bokförs. De positiva effekterna i år kommer att reverseras 2020p.

Minska, riktkurs 270 DKK

Vi anser att en DCF ger den bästa värderingen av Novozymes då antalet noterade konkurrenter är begränsat. Vår DCF ger ett rimligt värde på 270 DKK och cirka 21,5x 2020p P/E samt cirka 14,2x EV/EBITDA. Vi upprepar Minska och riktkursen 270 DKK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 605,8 -0,6% 3,3% 15,3%
OMXS30 1 616,2 -0,4% 3,7% 14,7%
OMXH25 4 232,2 -0,1% 4,3% 14,8%
OMXC20 1 018,3 -0,8% 0,5% 14,2%
OSEBX 879,9 -0,6% 1,5% 10,1%
OMXBB 946,0 0,4% 1,2% 8,3%
Dow Jones 26 384,6 0,6% 2,6% 13,1%
S&P500 2 879,4 0,2% 2,3% 14,9%
Nasdaq C 7 891,8 0,0% 2,9% 18,9%
SX5E 3 441,9 0,2% 3,7% 14,7%
DAX 11 988,0 0,3% 4,9% 13,5%
CAC40 5 463,8 -0,1% 3,2% 15,5%
RTS 1 219,9 -0,4% 1,0% 14,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 69,4 0,1% 2,3% 29,0%
Guld 1 283,2 -0,6% -0,9% 0,3%
Silver 15,1 -0,5% -0,7% -2,5%
Aluminium 1 872,0 0,4% -1,3% 0,1%
Bly 1 988,0 0,2% -1,1% -1,0%
Koppar 6 444,0 -0,6% 0,9% 8,0%
Nickel 13 045,0 -1,2% 2,1% 23,1%
Zink 2 993,0 0,6% 1,5% 19,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,02 -0,60 14,90
Sverige, 10 år 0,24 -0,20 9,10 -22,00
Norge, 10 år 1,72 -1,60 11,70 -2,60
Tyskland, 10 år -0,01 -0,60 7,00 -24,60
GB, 10 år 1,08 1,00 9,00 -18,80
USA, 10 år 2,51 -0,89 11,95 -17,74
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,40 -0,1% -0,4% 2,6%
USD / SEK 9,28 0,0% -0,3% 4,6%
GBP / SEK 12,13 -0,6% -0,3% 7,4%
NOK / SEK 1,08 -0,2% 0,4% 5,5%
DKK / SEK 1,39 -0,1% -0,4% 2,6%
CAD / SEK 6,95 -0,2% 0,3% 7,0%
CHF / SEK 9,28 -0,3% -0,7% 3,2%
JPY / SEK 0,08 -0,1% -1,2% 2,9%
EUR / USD 1,12 -0,1% -0,2% -1,9%
USD / JPY 111,57 0,1% 0,9% 1,7%
EUR / GBP 0,86 0,5% -0,1% -4,5%
AUD / USD 0,71 -0,1% 0,5% 1,0%
USD / CAD 1,34 0,2% -0,6% -2,2%
GBP / USD 1,31 -0,6% 0,0% 2,7%
USD / NOK 8,58 0,2% -0,7% -0,9%
EUR / NOK 9,63 0,1% -0,8% -2,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades blandat på torsdagen, då marknaden inväntade signaler från handelssamtalen mellan USA och Kina i Washington efter börsens stängning.

"Handelssamtalen med Kina rör sig framåt", sade Donald Trump timmarna innan mötet.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,6 procent till 26.385. Det bredare S&P 500 var upp 0,2 procent till 2.879, medan tekniktunga Nasdaq var ned 0,1 procent till 7.891.

Sektorvis gick det bäst för energi, medan tekniksektorn tappade mest.

Tesla föll drygt 8 procent efter bolagets besked om att antalet leveranser under första kvartalet var klart lägre än väntat. Cirka 63.000 fordon levererades, medan förväntningarna låg på 76.000, enligt Bloomberg. Tesla upprepade dock sin egen prognos för helåret, som har satts till 360.000-400.000 fordon.

Apple ska ha sänkt priset på Iphonemodellen XR i Indien med omkring en fjärdedel, enligt källor till Reuters. Aktien handlades upp något.

Facebook har uppgraderats till köp av Guggenheim, från tidigare neutral. Aktien steg 1,4 procent.

Walt Disney steg 2,0 procent. Bolaget har fått köprekommendation av Goldman Sachs, där köpet av Fox bedöms kunna ge skalfördelar på sikt.

Börsdata- och handelstjänsten Tradeweb Markets rusade 32,6 procent under börsdebuten efter att ha tagit in 1,1 miljarder dollar vid börsnoteringen.

Detaljhandelssektorn gick starkt med varuhuskedjorna Macys' och Kohl's upp 5,6 respektive 3,5 procent.

Micron Technology backade däremot 2,3 procent efter en rekommendationssänkning. Morgan Stanley har sänkt aktien till undervikt från tidigare jämvikt, motiverat av oro över höga lagernivåer för chip.

Office Depot uppgav att resultatet för första kvartalet kommer att bli lägre än prognostiserat, vilket fick aktien att rasa 23,6 procent.

Bland råvaror tog sig Nordsjöoljan Brent tillfälligt över 70 dollar för första gången sedan november, men föll tillbaka något strax innan torsdagens stängning.

Antalet nya sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA sjönk under förra veckan med 10.000 till 202.000 personer, vilket var den lägsta veckonoteringen sedan december 1969.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 2 punkter till 2,51 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stängde torsdagens handel i moll, sedan verkstadssektorn tyngts av tyska industrisiffror efter tre dagar av lyft.

Den tyska datan satte initialt press på börserna i hela regionen, men tyska Dax-indexet vände upp efter lunch, hjälpt av en uppmuntrande prognos från däcktillverkaren Michelin, som gav lättnad åt fordonsaktier i regionen.

Samtidigt kom positiva rapporter kring förhandlingarna om USA:s och Kinas handelsframtid. Ett datum för toppmöte mellan ländernas presidenter, då ett avtal väntas bli undertecknat, kan komma att presenteras under torsdagen, skrev flera medier.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 stängde 0,4 procent ned vid nivån 1.616. Aktier för 17,5 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen under dagen.

En rad rekommendationsförändringar för storbolagen fick genomslag i börslistorna. Bland annat handlades Atlas Copco ned 1,9 procent. Bank of America Merrill Lynch har sänkt sin rekommendation underperform. Banken befarar att pressen från en nedåtgående halvledarindustri på vakuumdivisionen inte är över och att detta kan ge marginalpress i det första kvartalet, mer än vad de flesta analytiker tror.

Kullagerföretaget SKF backade också efter en sänkt rekommendation, till behåll, från Deutsche Bank. SKF har stigit nästan 30 procent sedan årsskiftet. Aktien stängde 1,6 procent ned. Nedåt var det även för volatila Getinge, som backade 1,9 procent.

Volvo avskilde utdelning på 10 kronor och tappade ungefär lika mycket. Aktien var högst omsatt för dagen.

Högt omsatt var även bankerna, allra mest Nordea som steg till toppen av storbolagsindex med 2,3 procent upp. Swedbank steg 0,9 procent.

H&M steg 2,2 procent högre för dagen. SEB utmärkte sig på köpsidan i aktien. Aktien stängde på 162:50 kronor.

Loomis lyfte 2,2 procent efter beskedet om förvärv av PCF, som främst bedriver inhemsk värdehanteringsverksamhet i Frankrike.

Industrikoncernen Teqnion steg över 40 procent till 39 kronor i handelspremiären på Nasdaq First North. Inför listningen gjorde Teqnion en nyemission på 80 miljoner kronor som tecknades till 515 procent. Teckningskursen på 26 kronor per aktie.

Valberedningen i ögonstyrningsbolaget Tobii föreslår att Fingerprint Cards tidigare vd Jörgen Lantto samt Mårten Skogö tar plats i styrelsen. Tobii-aktien steg 3,6 procent.

Net Insight har fått en order på sin Nimbra-plattform från Aldea Solutions. Aktien steg 5,7 procent.

Den utbombade Gaming Corps-aktien lyfte 17 procent. Bolaget meddelade att en process för spellicens på Malta inletts.

Gamingbolaget Starbreeze, som befinner sig i rekonstruktion, lyfte 22 procent. Under eftermiddagen kom besked från bolaget om att Acer påkallat konvertering av sin konvertibel 2016/2018 till drygt 4 miljoner B-aktier. Den utestående skulden uppgår till nära 72 miljoner kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriproduktion feb 0.5 %/-1.3 % -0.8 %/-3.3 %
USA 14:30 Sysselsättning mar 63.2 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Fortum FI0009007132 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Alimak group Inga tillkännagivanden
Novozymes DK0060336014 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.