Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 11 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-11 kl. 08:08 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-11 kl. 08:09 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,7% OMXS30 0,7% DJI 0,0% NASDAQ 0,7%
608,3 1 628,5 26 157,2 7 964,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Platzer Köp 88 (79) SEK
Nyfosa Behåll (Köp) 59 (58) SEK
Diös Behåll (Köp) 77 (74) SEK
Castellum Köp 197 (186) SEK
Wallenstam Köp 107 (105) SEK
Industrivärden Behåll (Köp) 223 (208) SEK

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,20 EUR
Pris:7,25 EUR
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-11 kl. 15:40.

UPPDATERING

Lägre risknivå

Nordea har den bredaste och mest diversifierade profilen av bankerna under vår täckning och är minst exponerade mot den svenska marknaden, där vi ser störst press på marginaler och resultat framöver. Trots att vi anser att det finns en latent AML-risk, har Nordea legat i framkant gällande compliance-rutiner sedan deras bot från 2015, vilket drar ner risknivån. Investerare har straffat bolaget för svag tillväxt och vi anser att den svaga tillväxten till stor del beror på ett lägre risktagande, fokus på compliance samt deras nya IT-struktur. När de kommer förbi det stadiet kommer troligtvis tillväxten att öka. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 8,2 EUR (9,3).

Bredare och mer diversifierad profil

Nordea har en bredare exponering mot flera regioner och olika typer av lån. Detta gör att de är mindre beroende av en enskild marknad eller produkt, vilket innebär att bolaget är mindre riskfyllt än mindre diversifierade konkurrenter.

Sänkt riktkurs

Vi värderar Nordea med en summan-av-delarna metod baserad på våra estimat för 2020p. Banken handlas för närvarande till P/E 9,7x 2020p och P/TBV 1,04x 2020p, jämfört med konkurrentgenomsnittet på 9,7x respektive 1,21x. Vid 0,9x P/B 2020p handlas Nordea med en rabatt på 20% relativt andra nordiska banker. Vi upprepar Köp, men på grund av svaga resultat sänker vi riktkursen till 8,2 EUR (9,3).

SEB AB

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:84,00 SEK
Pris:88,10 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-11 kl. 14:31.

UPPDATERING

Ökad risk

Vi anser att förhållandet mellan risk-avkastning för SEB är oattraktivt i dagsläget. Vi ser en signifikant risk för ytterligare penningtvättsbekymmer. SEB har liknande verksamhet som Swedbank i Baltikum och erbjuder en universell bank med marknadsandelar mellan 19-31% i de tre marknaderna. Trots att de är mindre än konkurrenterna, anser vi inte att retail-segmentet är skyddat mot ökande konkurrens och lägre volymtillväxt i Norden. Då SEB och andra nordiska banker haft låga kreditförluster, under de senaste åren, anser vi att konsensus undervärderar kreditrisken. Givet dessa risker och SEB:s värdering vid 1,3x bokfört värde, dubbelt så hög som europeiska banker, nedgraderar vi SEB till Minska (Behåll) och sänker riktkursen till 84 SEK (96).

Penningtvättshärvan

Konkurrenter som Danske Bank, Swedbank och Nordea har drabbats av bekymmer och anklagelser om penningtvätt. Än så länge har SEB klarat sig relativt bra. Oron över att även SEB kommer att ta skada har orsakat press på bankens aktiekurs. Givet risken att även SEB anklagas för penningtvätt, då de bedriver liknande verksamhet i Baltikum som till exempel Swedbank, anser vi att aktien bör handlas till rabatt.

Värdering

Vi värderar SEB med en summan-av-delarna metod, baserad på våra estimat för 2020. Givet att vi sänker våra resultatestimat och höjer kapitalkostnaden, på grund av risken för penningtvätt-bekymmer, sänker vi vår riktkurs till 84 SEK (96). Vi sänker även vår rekommendation till Minska (Behåll).

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:88,00 SEK
Pris:79,10 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-11 kl. 08:09.

UPPDATERING

Tydligt fokus på stark marknad

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 88 SEK (79), delvis beroende på att vi höjer 2019-2021p FFO (kassaflöde) med 1-3% medan vi nu också inkluderar slutförandet av ”Södra Änggården” före utgången av 2019, vilket adderar 7 SEK per aktie, inför Q1-rapporten den 25 april. Platzers totala fokus på Göteborg erbjuder attraktiv exponering mot en av de starkaste kommersiella fastighetsmarknaderna i Norden.

Fullt fokus på Göteborg

Platzers kommersiella fastighetsportfölj är helt fokuserad på Göteborgsområdet. Kontor dominerar och utgör cirka 54 procent av den uthyrningsbara ytan medan övriga delar är en blandning av andra kommersiella lokaler. Stark efterfrågan och begränsat nytt utbud bådar gott för hyrestillväxten för kommersiella lokaler i Göteborg både i närtid och på medellång sikt.

Exponering mot stark marknad och utvecklingspotential

Vi bedömer att Platzer har stor potential att öka storleken på fastighetsutvecklingsportföljen. Exponering mot en stark marknad, en balansräkning med 51% i skuldsättningsgrad jämfört med målet på 60% och storleken på mark som kontrolleras av Platzer ger förutsättningar för stor potential. Som med konkurrenterna inkluderar vi bara beslutade investeringar, vilket gör att ytterligare utvecklingsstarter skapar potentiella triggers för 2019.

Inför Q1 den 25 april

Våra viktigaste förväntningar är intäkter på 288 MSEK (+11% å/å), resultat från fastighetsförvaltning på 152 MSEK (+24% å/å), och ett NAV per aktie på 74 SEK (+15% å/å). Den starka ökningen i förvaltningsresultatet lyfts av refinansieringen av swap-avtal som skedde vid slutet av 2018 och sänkte finansieringskostnaderna med cirka 60 punkter.

Köp, riktkurs höjs till 88 SEK (79)

Vi höjer kassaflödet (FFO) med 1-3% för 2019-2021p och höjer riktkursen till 88 SEK (79) med antagandet om att aktien ska kommer att handlas i linje med tolv månaders framåtblickande NAV (Q1 2020p, 81 SEK). Dock, med den här uppdateringen inkluderar vi även 7 SEK per aktie för de sålda byggrätterna i Södra Änggården, då vi antar att alla tillstånd beviljats till slutet av 2019. Vi upprepar Köp.

Nyfosa

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:59,00 SEK
Pris:55,90 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-11 kl. 08:09.

UPPDATERING

Dags för paus

Vd Jens Engwalls goda meriter, bolagets relativt lilla storlek och deras intressanta affärsmodell gör att vi anser att Nyfosa är en god investering. Dock, aktiekursen är upp 30% i år och vi bedömer att det är dags för en paus. Vi höjer riktkursen till 59 SEK (58) och ser en begränsad uppsida. Vi sänker därför rekommendationen till Behåll (Köp).

Fokus på regionala städer

Nyfosa är ett svenskt opportunistiskt kassaflödesdrivet fastighetsbolag som fokuserar på transaktioner. Kontor utgör det största tillgångsslaget med 49% av portföljvärdet, följt av lager och logistik med 38% och övrigt med 13%. Portföljen är utspridd över Sverige med cirka två tredjedelar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Mer än 15% av resultatet kommer från Söderport som är ett joint-venture med Sagax (50/50 JV med Sagax) som fokuserar på logistik och lager i Stockholm och Göteborg.

Transaktioner i fokus

Nyfosa är öppet för att göra transaktioner oavsett fastighetskategori, region eller storlek på transaktionen. Det innebär att även bostadsfastigheter kan bli aktuella. Bolaget avser att köpa fastigheter som är utanför större bolags primärfokus. Nyfosa kan även delta i transaktioner som andra investerare uppleverer vara för komplexa.

Nedgradering till Behåll (Köp) efter fantastisk utveckling

Med en rabatt på 13% till årets NAV, jämfört med sektorsnittet på 7%, är Nyfosa inte längre det billigaste nordiska bolaget under vår bevakning. Med en spridd portfölj, ingen bevisad historik från det nya bolaget och en stor andel tilllgångar utanför de tre största städerna anser vi fortsatt att en rabatt på 15% är motiverad. Med framåtblickande NAV för Q1 2020 höjer vi riktkursen till 59 SEK (58). Dock efter fantastisk kursutveckling sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp).

Dustin Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:87,50 SEK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-11 kl. 08:09.

EFTER RAPPORT

Upplagt för återhämtning

Dustin missade förväntningarna för Q2 EBITA med cirka 7% efter en svag utveckling för SMB-segmentet under julsäsongen. Vi bedömer att det var en isolerad effekt och förväntar oss att tillväxten återhämtar sig till Q3, då Dustin kommer att fortsätta vinna marknadsandelar, både organiskt och via förvärv. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

7% sämre än förväntan

Dustin rapporterade intäkter för Q2 2019 på 3 215 MSEK (2 723 MSEK Q2 2018) med justerad EBITA på 153,5 MSEK (143,1 MSEK för Q2 2018), vilket var cirka 7% lägre än förväntningarna. Den huvudsakliga orsaken var lägre intäkter och marginaler inom segmentet SMB till följd av många helgdagar under julperioden, vilket påverkade Q2 något mer än förväntat, samt ett begränsat utbud av datorer med Intel-processorer under första halvan av kvartalet. Den justerade EBITA-marginalen försvagades till följd av högre lågmarginalförsäljning med en hög andel allmänna kontrakt inom LCP, vilka har lägre marginaler och också en lägre andel projektrelaterade intäkter inom SMB som normalt har högre marginaler.

Ökade marknadsandelar

Dustin visade en organisk tillväxt på 7,8% under Q2, i linje med målet på 8%. Vi bedömer att Dustin kan fortsätta växa både organiskt och via förvärv, då en ökande andel IT-inköp läggs online och vi ser en ökande efterfrågan på molntjänster, vilket gynnar Dustin.

Köp upprepas och riktkursen 100 SEK

Givet resultatmissen för Q2 har vi sänkt VPA för helåret 2019 med marginella 2-3%, då vi bedömer att det var en isolerad engångseffekt relaterad till julsäsongen. Vi fortsätter förvänta oss att gedigen intäktstillväxt och marginalexpansion driver resultattillväxten. Vi bedömer att ett rimligt värde uppgår till cirka 130 SEK per aktie. Vi applicerar en rabatt på 20% och når riktkursen på 100 SEK. Vi upprepar Köp.

Diös

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:77,00 SEK
Pris:76,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 05:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-11 kl. 08:09.

UPPDATERING

Kliv av för en andhämtningspaus

Vi nedgraderar Diös till Behåll (Köp) samtidigt som vi höjer riktkursen till 77 SEK (74) inför Q1-rapporten den 23 april. En stark kursutveckling hittills i år med +37% indikerar att värderingsgapet avseende substansrabatten minskat väsentligt och jämfört med vår riktkurs är uppsidan bara 2%. Dock ser vi fortsatt gedigna tillväxttal å/å för FFO, NAV och utdelning per aktie medan nya utvecklingsprojekt adderar till långsiktigheten i Diös som investment case.

Växande utvecklingsportfölj

Utöver ett mindre tilläggsförvärv i Östersund (28 MSEK) var den viktigaste nyheten under Q1 uppstarten av ett hotellprojekt i Sundsvall, vilket utgör den enskilt största investeringen någonsin för Diös. Det är fullt uthyrt till hotelloperatören Nordic Choice på ett långtidskontrakt och väntas bli färdigställt första halvåret 2021. Givet den begränsade historiken av liknande projekt anser vi det vara klokt av bolaget att inte i förväg gå ut med någon förväntad avkastning på investeringen.

Q1-rapport den 23 april

Våra nyckelantaganden för Q1 inkluderar intäkter på 463 MSEK (+3% å/å), förvaltningsresultat på 223 MSEK (19% å/å), FFO på 1,49 SEK (+18%) och NAV per aktie på 70 SEK (+14%). Rapporten förväntas att släppas kl 12.

Nedgradering till Behåll (Köp)

Vi höjer FFO för 2019-2021 med 1% medan NAV och utdelning per aktie lämnas oförändrade. Därutöver höjer vi riktkursen till 77 SEK (74), vilken är i linje med vårt 12 månaders framåtblickande NAV. Dock efter en stark kursutveckling i år (+37%) har värderingsgapet minskat enligt vår mening. Vi nedgraderar till Behåll (Köp) då vi ser begränsad uppsida till vår riktkurs.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:197,00 SEK
Pris:179,55 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-11 kl. 08:09.

UPPDATERING

Positiva signaler från högre investeringar

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 197 SEK (186), delvis återspeglande vårt höjda kassaflöde (FFO) för 2019-2021p, inför Q1-rapporten som släpps den 24 april. Medan vi förväntar oss att tillväxten i förvaltningsresultatet saktar ned till 7% (17% under 2018), noterar vi att flera nya investeringar redan har kommunicerats under Q1 och vi fortsätter att se en risk på uppsidan i FFO för 2019-2021p om fler investeringar kommer.

Stadig expansion i Norden

Vi bedömer att Castellums regionala uppdelning per värde uppgår till: Sverige (92%), Danmark (7%) och Finland (1%). Under Q1 2019 bedömer vi att de kommunicerade nettoinvesteringarna uppgår till 1,5 miljarder SEK även om en majoritet sker först om några år. Dock väntas investeringarna tillta under 2019 vilket ger en risk på uppsidan till vårt bedömda kassaflöde (FFO) för 2019-2021. För stunden prognostiserar vi att förvaltningsresultatet stiger med 7%, vilket kan jämföras med bolagets mål på 10% och det strålande året 2018 då tillväxten var 17%.

Avtagande men ändå växande kommersiella hyror

Vi bedömer att ledningens kommentarer i samband med Q4-rapporten, då de uppgav att hyrestillväxten avtar, skrämde marknaden för mycket särskilt som jämförelsetalen var mycket tuffa. Vi förväntar oss därför en fortsatt positiv kommersiell marknad under 2019p.

Inför Q1 den 24 april

Vi förväntar oss att intäkterna uppgår till 1 448 MSEK (+7% å/å), att förvaltningsresultatet uppgår till 753 MSEK (+13% å/å), FFO per aktie på 2,68 SEK (+11%) och NAV per aktie på 174 SEK. I tillägg förväntar vi oss positiva siffror för nettouthyrning, positiv värdeförändring på fastigheterna medan Q1 som vanligt brukar vara säsongsmässigt svagare än de andra kvartalen när det gäller värdeförändringar q/q.

Köp, riktkurs höjs till 197 SEK (186)

Vi höjer 2019-2021p FFO och NAV med 2-5%, medan utdelning per aktie behålls oförändrad. Därtill höjer vi riktkursen till 197 SEK (186), vilken baseras på vårt 12 månaders framåtblickande NAV (Q1 2020p). Vi upprepar Köp.

Wallenstam

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:107,00 SEK
Pris:94,80 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-11 kl. 08:09.

UPPDATERING

Nyproduktion attraktivt segment

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 107 SEK (105) inför Q1-rapporten den 2 maj. Redan under Q1 har bolaget annonserat att de byggstartat 770 hyreslägenheter, vilket är mer än hälften av 2018 års nivåer och indikerar stark utvecklingsaktivitet, vilket är en hörnsten i vårt investment case.

Stark efterfrågan i portföljen

Vi bedömer att cirka 54% av hyresintäkterna härrör från kommersiella tillgångar och resterande 46% från bostadsfastigheter. Tack vare sitt kommersiella fokus på centrala Göteborg ser vi fortsatt hyresökningar fram till 2021p.

Hög aktivitet av byggstarter under Q1

2019 har startat starkt med byggstart av 770 lägenheter, vilket kan jämföras med målet på 1 500 starter och 1 404 under 2018. Vi bedömer att bostadsfastigheterna ger en avkastning på 6% på byggkostnaden medan avkastningskravet vid försäljning uppgår till cirka 3,5% vilket ger stor värdepotential framöver. En nyckelanledning att nå 6% i avkastning är Wallenstams långa historik av kostnadseffektivt byggande sedan starten 2004.

Inför Q1

Våra förväntningar inkluderar intäkter på 506 MSEK (+8% å/å), förvaltningsresultat på 280 MSEK (+29% å/å), FFO per aktie på 0,87 SEK (+11%) och NAV per aktie på 174 SEK (+15%). Den starka utvecklingen i förvaltningsresultatet lyfts av refinansiering under Q2 2018.

Köp, riktkurs höjs till 107 SEK (105)

Vi upprepar 2019-2021 FFO, NAV och utdelning per aktie. Vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs till 107 SEK (105) som baseras på ett premium om 15% till vårt framåtblickande NAV för att fånga potentialen i nyproduktion. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 608,3 0,7% -0,2% 15,8%
OMXS30 1 628,5 0,7% 0,4% 15,6%
OMXH25 4 171,9 -0,3% -1,5% 13,2%
OMXC20 1 021,1 0,0% -0,5% 14,5%
OSEBX 884,9 0,4% 0,0% 10,7%
OMXBB 944,7 0,3% 0,2% 8,1%
Dow Jones 26 157,2 0,0% -0,2% 12,1%
S&P500 2 888,2 0,3% 0,5% 15,2%
Nasdaq C 7 964,2 0,7% 0,9% 20,0%
SX5E 3 424,7 0,2% -0,3% 14,1%
DAX 11 905,9 0,5% -0,4% 12,8%
CAC40 5 449,9 0,2% -0,3% 15,2%
RTS 1 262,5 1,1% 3,1% 18,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 71,7 1,6% 3,5% 33,3%
Guld 1 305,5 0,2% 1,2% 2,1%
Silver 15,2 -0,1% 0,5% -1,4%
Aluminium 1 852,0 0,1% -0,7% -0,9%
Bly 1 956,0 -1,1% -1,5% -2,6%
Koppar 6 447,0 -0,8% -0,6% 8,1%
Nickel 13 120,0 -0,3% -0,6% 23,8%
Zink 2 945,0 0,3% -1,0% 17,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,00 -0,80 -2,70 12,80
Sverige, 10 år 0,22 -1,70 -2,60 -24,40
Norge, 10 år 1,72 0,80 -1,20 -2,20
Tyskland, 10 år -0,03 -2,40 -3,20 -27,20
GB, 10 år 1,09 -1,20 2,00 -17,80
USA, 10 år 2,47 -2,33 -4,13 -20,98
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,44 0,2% 0,3% 3,0%
USD / SEK 9,28 0,3% 0,1% 4,7%
GBP / SEK 12,15 0,7% -0,5% 7,6%
NOK / SEK 1,09 0,7% 0,6% 6,5%
DKK / SEK 1,40 0,2% 0,2% 3,0%
CAD / SEK 6,96 0,3% 0,0% 7,2%
CHF / SEK 9,26 0,1% -0,5% 2,9%
JPY / SEK 0,08 0,5% 0,6% 3,5%
EUR / USD 1,13 -0,2% 0,2% -1,6%
USD / JPY 110,94 -0,2% -0,5% 1,1%
EUR / GBP 0,86 -0,5% 0,7% -4,2%
AUD / USD 0,71 0,1% 0,3% 1,5%
USD / CAD 1,33 0,1% 0,1% -2,4%
GBP / USD 1,31 0,3% -0,5% 2,8%
USD / NOK 8,51 -0,4% -0,6% -1,7%
EUR / NOK 9,58 -0,6% -0,4% -3,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York utvecklades i positiv riktning under onsdagen. Offentliggörandet av protokollet från det senaste mötet i centralbanken Federal Reserves räntekommitté medförde ingen större reaktion på börserna.

"Flertalet deltagare noterade att deras åsikter gällande lämpligt intervall för styrräntan kan komma att förändras i båda riktningar baserat på inkommande data", gick att läsa i protokollet.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp marginellt till 26.157. Det bredare S&P 500 hade ökat 0,4 procent till 2.888, medan tekniktunga Nasdaq hade stigit 0,7 procent till 7.964.

Sektorvis steg fastighetsbolag 0,7 procent medan kraft tappade 0,4 procent.

Bland bolagsnyheter rapporterade Delta Airlines en justerad kvartalsvinst på 96 cent per aktie, 6 cent starkare än analytikerkonsensus enligt Refinitiv. Aktien steg 1,6 procent.

Klädföretaget Levi's presenterade sina första resultatsiffror efter börsnoteringen i våras. Kvartalsvinsten blev 37 cent per aktie, upp från 5 cent samma period i fjol. Försäljningen var 1,44 miljarder dollar, vilket var 7 procent starkare än väntat. Aktien stärktes 4 procent.

HSBC har sänkt Apple till minska från behåll. Bolagets nya strategi med fokus på tjänster snarare än hårdvara kommer att ta tid att få effekt, anser banken. Riktkursen justerades dock upp till 180 dollar, från tidigare 160 dollar. Även Bank of America Merrill Lynch har höjt riktkursen för Apple, från 210 till 220 dollar. Här tror analytikerna att det finns "mer uppsida att ta av" inom den senaste generationen av Iphone. Apple-aktien stärktes 0,6 procent till 200:62 dollar.

Nomura har tagit upp elbilstillverkaren Tesla till bevakning med rekommendationen neutral. Den japanska bankens analytiker oroas av Teslas globala expansion och sätter riktkursen 300 dollar. Aktien stärktes 1,4 procent till omkring 276:06 dollar.

Källor med förhandsinformation om skjutsdelningstjänsten Ubers väntade börsintroduktion uppger för Reuters att bolaget har beslutat att ta in cirka 10 miljarder dollar vid noteringen, vars anmälningsprospekt presenteras på torsdag enligt uppgifter. Samtidigt föll konkurrenten Lyft 10,9 procent i onsdagens handel.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 3 punkter till 2,47 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen avancerade på onsdagen, i likhet med flera av de större Europabörserna, och stängde vid dagshögsta.

ECB lämnade styrräntorna oförändrade och chefen Mario Draghi sade efter räntebeskedet att riskerna mot euroområdets utsikter fortsatt lutar över mot nedsidan.

Samtliga sektorer på Stockholmsbörsen slutade på plus med särskilt god utveckling för råvaror och telekom, och en klar majoritet av aktierna i OMXS30-indexet steg.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30-index klättrat 0,7 procent till 1.629 och aktier för 16,1 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen.

Bäst i storbolagsindexet var Getinge med en uppgång på 3,1 procent, följd av Securitas som steg 2,2 procent.

Securitas rival G4S rusade 19 procent i Köpenhamn sedan kanadensiska Gardaworld bekräftat att bolaget överväger att lägga ett kontantbud på G4S. Evening Standard skrev tidigare på onsdagen att källor angett en prislapp på runt 3 miljarder pund för G4S. Nyheten bidrog även till att dra upp Securitas.

Volvo stärktes 0,9 procent. Aktien har fått en höjd riktkurs av Nordea, 185 kronor mot tidigare 175, och en upprepad köprekommendation.

Bortsett från Swedish Match, som handlades utan rätt till utdelning, var Swedbank svagast i OMXS30 med ett tapp på 0,4 procent.

IT-återförsäljaren Dustin rapporterade för räkenskapsårets andra kvartal en justerad ebita-marginal på 4,8 procent, ned från 5,3 procent motsvarande period i fjol och som orsak angav bolaget bland annat mixeffekter. Aktien backade 2,4 procent.

Ljudboksbolaget Storytel tappade 3,7 procent. Oenighet om ersättningsnivåer gör att Bonnierförlagen för närvarande inte släpper nya titlar till Storytel. Bland annat går Storytel miste om deckarförfattarinnan Camilla Läckbergs senaste bok.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 03:00 KPI, PPI mar
DE 08:00 KPI (def) mar
SE 09:30 SCB: småhusbarometern feb
SE 09:30 SCB: KPI mar
10:00 Olja: IEA månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nordea Bank FI4000297767 6
SEB AB SE0000148884 6
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden
Nyfosa SE0011426428 4
Dustin Group SE0006625471 3
Diös SE0001634262 4
Castellum SE0000379190 3
Wallenstam SE0007074844 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.