Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 15 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-15 kl. 08:24 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-15 kl. 08:27 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,7% OMXS30 0,9% DJI 1,0% NASDAQ 0,5%
612,2 1 641,2 26 412,3 7 984,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Catena Media Köp 106 (138) SEK
Data Respons Köp 37 (32) NOK
Balder Köp 330 (319) SEK
Hufvudstaden Köp 188 (187) SEK

Atrium Ljungberg

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:166,40 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-15 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-15 kl. 15:53.
Atrium Ljungberg BATRLJ B
Diagram

UPPDATERING

Mindre uppsida, nedgradering till Behåll

Sedan vi uppgraderade aktien, sent i februari, har den stigit mer än 8% på två månader. Vi sänker FFO (kassaflödet) marginellt för prognosperioden, men det uppvägs av fastighetsuppvärderingar för 2020p. Sammantaget når vi riktkursen 175 SEK (172), men med blygsam uppsida nedgraderar vi till Behåll (Köp).

Stor projektportfölj och mer kommer

Som en del i den nya strategin att fokusera på projekt ser Atrium Ljungberg framtida projekt på totalt 17 miljarder SEK på mark som de redan äger. Vi bedömer att cirka 80% av projekten kommer att vara belägna i Stockholm. Under Q3 adderade de ett nytt projekt till listan, Slakthusområdet, på totalt 8 miljarder SEK. Priserna för bostadsbyggrätter i Slakthusområdet har varit bland de högsta i Stockholm, så riskerna ska inte negligeras.

Q1: Något svagare än väntat

Det underliggande resultatet var 3% sämre än vi hade förväntat oss för Q1, till följd av högre finansiella kostnader. Fastighetsuppvärderingar på 148 MSEK (+0,3%) under Q1 var lägre än vår förväntan på 230 MSEK (+0,5%)

Estimatrevideringar

Vi har sänkt våra förväntningar för helåret, vilket sänker FFO med cirka 2%. Vi förväntade oss uppvärderingar med 1 050 MSEK under 2019. Dock höjer vi uppvärderingen för 2020p med 200 MSEK. Vårt tidigare antagande om 575 MSEK var för konservativt. Vår justerade vinst före justeringar på 1 225 MSEK under 2019 är något högre än bolagets guidning på 1 200 MSEK.

Nedgradering till Behåll (Köp)

Aktien handlas för närvarande till 82% av 2019 EPRA NAV jämfört med sektorsnittet på 94%. Den historiska nivån på P/EPRA NAV för 12 månader framåtblickande har varit 85%. Med det i åtanke och med högre NAV för 2019p når vi riktkursen 175 SEK (172). Med begränsad uppsida nedgraderar vi Atrium Ljungberg till Behåll (Köp).

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:106,00 SEK
Pris:60,50 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-15 kl. 06:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-15 kl. 08:27.
Catena MediaCTM
Diagram

INFÖR RAPPORT

Svensk reglering har negativ påverkan under Q1

Den svenska regleringen av spelmarknaden ser ut att ha större negativ påverkan än vi initialt hade förväntat oss. Vi sänker därför försäljningsestimaten med 5% till följd av bolagets stora fasta kostnader och sänker estimatet för EBITDA med 12% för 2019p. Därtill sänker vi riktkursen till 106 SEK (138), men är positiva till aktien då marknaden verkar ignorera tillväxtpotentialen i USA. Vi upprepar Köp.

Tuff start på reglerad svensk marknad

Catena Medias kunder, speloperatörerna, har indikerat att intäkterna i Sverige påverkats negativt av onormalt stora bonusar och generellt lägre intäkter per användare efter implementeringen av insättningsgränser. Det kommer att påverka Catena Media då de bara får betalt genom intäktsdelning efter bonusar och lägre värde per spelare kan påverka förmedlingsintäkten för nya spelare (CPA). Vi bedömer att Catena Media genererar cirka 10-15% av intäkterna i Sverige och de nämnda effekterna kan påverka de svenska intäkterna med 20-30%. Vi intar därför en mer försiktig hållning inför Q1 2019, där vi nu bedömer att intäkterna uppgår till 26,4 MEUR, jämfört med 28 MEUR tidigare. Påverkan på helåret är lägre då vi förväntar oss att den negativa effekten från bonusar minskar under året, vi sänker försäljningen för 2019 med 5%. Dock, med en stor fast kostnadsmassa är påverkan på EBITDA större. Vi sänker estimatet för EBITDA för 2019 med 12%.

Riktkurs sänks till 106 SEK (138)

Även om Q1 2019 ser ut att bli ytterligare ett tufft kvartal för Catena Media behåller vi vår positiva syn, vilket i huvudsak är beroende på uppsidan i USA. Än så länge genererar Catena Media bara intäkter i New Jersey, men inför andra halvåret bör Pennsylvania också öppna upp för sportspel online. Under 2020 väntas ytterligare 5-10 delstater öppna upp, vilket borde leda till väsentlig tillväxt för Catena Media. Vi behåller därför Köp men sänker riktkursen till 106 SEK (138). Vi har ändrat metod och inkluderar inte längre förvärv i vår ritkurs då Catena Media har ändrat fokus till mer organisk tillväxt. Därtill sänker vi vår målmultipel till 12x EV/EBIT (från 14x) då den underliggande tillväxten varit svagare än förväntat.

Data Respons

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:37,00 NOK
Pris:31,90 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-15 kl. 06:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-15 kl. 08:27.
Data ResponsDAT
Diagram

EFTER RAPPORT

Guldläge för specialister

Vi höjer EBIT för 2019p-2020p med 9%/5% efter ytterligare ett rekordkvartal. Bolaget går mot ännu ett år av 20% intäktstillväxt med specialistmarginaler. På grund av dess högspecialiserade profil, tror vi att Data Respons kommer vara i ett bra läge i flera år till, då industrier går mot en mer digitaliserad och automatiserad framtid.

Ännu ett rekordkvartal

Data Respons slog intäktsförväntningarna med cirka 10% och konsensus EBIT-estimat med 25% under Q1 2019. Organisk tillväxt fortsatte att imponera med 17% jämfört med vårt estimat på 10%, vilket stöds av en stark EBITA-marginal på 13,6% i segmentet. Ännu mer imponerande var den organiska tillväxten på 21% i Solutions, jämfört med våra estimat på 3%. Den pågående återhämtningen i norsk olja och gas är den främsta drivaren av den här starka tillväxten.

,Höjer EBIT för 2019p-2020p med 9% och 5% respektive

Trots de starka marknadsutsikterna, fortsätter ledningen ha en konservativ syn på bolagets tillväxt och marginalmål. Vi lämnar våra EBIT-marginalestimat för bolaget oförändrade på 9,4%, strax under de 9,8% som vi sett de senaste sex månaderna.

God visibilitet på grund av specialistposition. Höjer riktkurs till 37 NOK

Vi fortsätter se Data Respons som en attraktiv satsning på att industrin överlag tvingas outsourca mer av deras forskning och utveckling (R&D) till specialiser. De senaste två åren har vi sett Data Respons bli valt som den långsiktiga R&D-partnern till en stor mängd storbolag, vilket bekräftar vår vy. Vi höjer vår riktkurs från 32 NOK till 37 NOK och upprepar Köp. Vår riktkurs är baserad på en värdering per aktie på 35 NOK exklusive inorganisk tillväxt med en viktad EV/EBITA multipel på 13x för 2019p och en DCF-värdering med en WACC på 8,5%. Dock har vi adderat 2 NOK per aktie för att reflektera det mervärde som förvärv väntas bidra med de kommande tolv månaderna.

Balder

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:330,00 SEK
Pris:294,20 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-15 kl. 08:27.
Balder BBALD B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Höjer hyresestimat

Bolaget har konsekvent levererat värden till aktieägarna och har därför historiskt handlats med en premie relativt konkurrenterna, men handlas nu med en rabatt. Nästan 60% av fastighetsportföljen är bostäder med mycket högre stabilitet jämfört med kontor. Det i sig borde leda till en premievärdering då vakansrisken är nära noll. Aktien föll efter det höjda soliditetsmålet till 40% från 35%, men höjd soliditet innebär ännu lägre risk, vilket är positivt långsiktigt. Till följd av ökat NAV, höjer vi riktkursen till 330 SEK (319) och upprepar Köp.

Skiljer sig från konkurrenterna

Bostadsfastigheter står för mer än 60% av Balders fastighetstillgångar, kontor står för 17% och detaljhandel och hotell utgör resten. Efter förvärvet av Sato i december 2015 är nära 30% av bolagets tillgångar lokaliserade i Helsingfors. Stockholm och Göteborg står för 20% vardera och Öresund för cirka 15%. 10-15% av intäkterna från fastighetsförvaltning kommer ifrån gemensamma affärer med andra bolag (IFPM). Andra SATO-ägare har ett minoritetsägande i Balder och får omkring 10% av bolagets vinster.

Byggrättsportföljen ger potential

Balder har målet att skapa en omfattande portfölj av byggrätter med utvecklingsfastigheter och byggprojekt. Syftet är att konstant producera nya hyreslägenheter, bostadsrätter och kommersiella fastigheter under egen förvaltning. Allt som allt har Balder 10 000 byggrättigheter på befintlig mark.

Inför Q1: höjer vinstsestimat

Balder har inte gjort några stora transaktioner under Q1. Dock, har vi gjort några förändringar till vinstsestimaten inför rapporten. Först, omförhandlingarna mellan hyresföreningarna och fastighetsägarna går mot sitt slut. Hyresintäkter var i genomsnitt 2% för landet, jämfört med vårt estimat på 1,5%. Detta har positiva effekter på både FFO och fastighetsuppvärderingar. För det andra, har vi varit för försiktiga gällande bidraget från Balders projektportfölj. Vi höjer våra estimat för fastighetsuppvärderingar med 200 MSEK för hela estimatperioden.

Försiktig värdering, 10% rabatt mot 2019p NAV

Som tidigare förväntar vi oss att sektorn handlas i linje med 12 månaders framåtblickande NAV. Med bättre än väntade fastighetsuppvärderingar och FFO, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 330 SEK från tidigare 319 SEK. Med en 10% rabatt till 2019p NAV (sektor på 6%), och fortfarande en del uppsida, upprepar vi vår Köprekommendation.

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:188,00 SEK
Pris:161,20 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-15 kl. 08:27.
Hufvudstaden AHUFV A
Diagram

INFÖR RAPPORT

Toppen är inte nådd

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 188 SEK (187), inför Q1-rapporten den 9 maj. Trots oro för kontorscykeln ser vi en stödjande utbuds-/efterfrågesituation till 2021p, vilket talar för fortsatt hyrestillväxt framöver.

Kontor visar vägen, stark tillväxt

Kontorshyror, både i Stockholm (cirka 80% av Hufvudstadens tillgångar) och Göteborg (cirka 20%) , har haft en stark tillväxt de senaste åren. Med en genomsnittlig hyresduration på 3-5 år, förväntar vi oss en positiv omförhandling av hyrorna fram till 2021p. Vi anser att oron för bolagets detaljhandelsexponering är överdriven då hyrorna stabiliseras på goda nivåer.

Fastighetsvärden har mer att ge

Hufvudstadens egen värdering av fastigheterna är 3% lägre än den externa värderingen och trots bolagets rekordlåga direktavkastning på fastigheterna på 3,8%, ser vi fortsatt utrymme för sänkta avkastningskrav. Högt investerarintresse för toppfastigheter väntas kvarstå.

Inför Q1-rapporten den 9 maj

Våra viktigaste förväntningar inkluderar intäkter om 491 MSEK (+5% å/å), förvaltningsresultat på 320 MSEK (+8% å/å), FFO per aktie 1,35 SEK (+7%) och NAV per aktie 182 SEK (+13%). Dessutom meddelades flera nya hyresgäster under Q1, och vi förväntar oss att uthyrningsgraden är relativt lik föregående kvartal.

Köp, vi höjer riktkursen till 188 SEK (187)

Vi upprepar 2019-21p FFO, NAV och utdelning per aktie. Dessutom höjer vi riktkursen till 188 SEK (187), vilket är i linje med vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q1 2020p, 188 SEK).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 612,2 0,7% 0,8% 16,6%
OMXS30 1 641,2 0,9% 1,2% 16,5%
OMXH25 4 187,9 0,3% -1,4% 13,6%
OMXC20 1 017,7 -0,2% -0,5% 14,1%
OSEBX 885,3 0,1% 0,1% 10,7%
OMXBB 952,4 0,4% 0,8% 9,0%
Dow Jones 26 412,3 1,0% 0,0% 13,2%
S&P500 2 907,4 0,7% 0,5% 16,0%
Nasdaq C 7 984,2 0,5% 0,6% 20,3%
SX5E 3 447,8 0,4% 0,0% 14,9%
DAX 11 999,9 0,5% -0,1% 13,6%
CAC40 5 502,7 0,3% 0,5% 16,3%
RTS 1 253,4 0,7% 2,3% 17,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 71,6 1,0% 1,7% 33,0%
Guld 1 294,3 -0,3% 0,5% 1,2%
Silver 15,1 -0,6% -0,9% -2,6%
Aluminium 1 843,5 -0,2% -1,1% -1,4%
Bly 1 910,0 -1,6% -3,2% -4,9%
Koppar 6 490,0 0,9% 1,1% 8,8%
Nickel 12 945,0 -0,6% -1,1% 22,2%
Zink 3 010,0 1,0% 1,4% 19,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,01 -0,60 -2,90 11,80
Sverige, 10 år 0,26 3,60 1,70 -20,10
Norge, 10 år 1,75 3,80 1,80 0,50
Tyskland, 10 år 0,05 6,20 5,00 -19,20
GB, 10 år 1,21 6,80 9,90 -6,00
USA, 10 år 2,56 6,00 5,81 -12,57
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,47 0,3% 0,5% 3,4%
USD / SEK 9,26 -0,1% -0,3% 4,4%
GBP / SEK 12,13 0,0% 0,4% 7,4%
NOK / SEK 1,09 0,3% 1,1% 6,5%
DKK / SEK 1,40 0,3% 0,5% 3,3%
CAD / SEK 6,95 0,2% 0,0% 7,0%
CHF / SEK 9,25 0,1% -0,4% 2,8%
JPY / SEK 0,08 -0,5% -0,5% 2,3%
EUR / USD 1,13 0,4% 0,8% -1,0%
USD / JPY 111,97 0,4% 0,2% 2,1%
EUR / GBP 0,86 0,2% 0,1% -3,8%
AUD / USD 0,72 0,5% 1,0% 2,0%
USD / CAD 1,33 -0,3% -0,3% -2,4%
GBP / USD 1,31 0,1% 0,7% 2,9%
USD / NOK 8,49 -0,4% -1,4% -1,9%
EUR / NOK 9,61 0,0% -0,6% -2,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York gick starkt under fredagen, med stöd från bland annat JP Morgan och Disney samt överraskande bra kinesiska exportsiffror.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex ökat 1,0 procent till 26.412. Det bredare S&P 500 var upp 0,7 procent till 2.908, medan tekniktunga Nasdaq hade stigit 0,5 procent till 7.984.

Sektorsvis var finans i topp med en uppgång på 1,9 procent medan hälsovård var enda sektor på minus med en nedgång på 1,0 procent.

Kinesisk utrikeshandelsstatistik visade en ökning av exporten med drygt 14 procent i mars, nästan dubbelt så mycket som väntat, en indikation på styrkan i den globala efterfrågan.

På bolagsfronten redovisade JP Morgan ett resultat per aktie på 2:65 dollar för det första kvartalet, vilket slog analytikernas snittförväntningar som låg på 2:34 dollar. Även intäkterna var bättre än väntat och aktien steg 4,7 procent.

Wells Fargo överraskade också positivt gällande resultatet såväl som intäkter. Aktien var dock ned 2,6 procent, efter att ha gått starkt i öppningen, då banken kommit med en negativ helårsprognos för räntenetto.

Oljejätten Chevron återfanns bland förlorarna. Nyheten om förvärvet av det amerikanska oljebolaget Anadarko för motsvarande 33 miljarder dollar mottogs negativt av marknaden och aktien sjönk 5,0 procent. Anadarko rusade däremot cirka 32 procent på affären.

Disney handlades upp 11,5 procent, efter att nöjesjätten sent på torsdagen kommit med uppgifter kring lanseringsstart och abonnemangspriser för sin streamingtjänst. Netflix backade i sin tur 4,5 procent.

Industrikonglomeratet General Electric kommer att betala 1,5 miljarder dollar i böter i ett civilrättsligt mål kopplat till bostadslån under åren som ledde fram till finanskrisen. Aktien sjönk 1,3 procent.

På makrofronten visade statistik, som kom före börsöppningen, att de amerikanska importpriserna steg 0,6 procent i mars. Förväntningarna inför låg på en prisuppgång på 0,4 procent, enligt Reuters.

Amerikansk tioårig statspappersränta var upp 6 punkter till 2,56 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg i fredagens handel med konjunkturkänsliga råvaru- och verkstadsbolag i topp i spåren av positiv kinesisk makrostatistik. Även banksektorn var stark, sedan amerikanska bankrapporter kommit in bättre än väntat.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 upp 0,9 procent till 1.641,2. Aktier för drygt 15 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. I Tyskland och Frankrike var motsvarande index upp 0,5 respektive 0,3 procent.

Kinesisk utrikeshandelsstatistik visade en ökning av exporten med drygt 14 procent i mars, nästan dubbelt så mycket som väntat, en indikation på styrkan i den globala efterfrågan. Från EU kom industriproduktionsdata för euroområdet som inte var fullt så svaga som befarat. Enligt ECB:s chefekonom Peter Praet finns det goda skäl att säga att euroområdets ekonomi håller på att stabiliseras.

Verkstadsbolaget Alfa Laval tog toppositionen i det svenska storbolagsindexet med en uppgång på 2,8 procent. Andra bolag i sektorn som Sandvik, Atlas Copco och SKF steg 1,2 till 2,3 procent.

Råvarubolagen hade generellt en stark dag. Ståltillverkaren SSAB steg 1,7 procent i nivå med de europeiska konkurrenterna. Bland gruvbolagen lyfte Boliden 2 procent och Lundin Mining nästan 5 procent. God draghjälp kom från basmetallmarknaden, där i synnerhet koppar och zink - de två gruvbolagens viktigaste metaller - steg. Därtill har Boliden fått höjda riktkurser från både Barclays och Handelsbanken.

Lundinfamiljens oljebolag Lundin Petroleum fick en initial skjuts uppåt efter en storaffär i sektorn, där amerikanska Chevron köpte Anadarko för 33 miljarder dollar. Lundin Petroleum slutade dock dagen mer måttliga 0,7 procent upp.

Tydligt på plus handlades även bilsäkerhetsjätten Autoliv, som har en betydande del av sin verksamhet i Kina. Depåbeviset steg 2,3 procent. Avknoppningen Veoneer steg drygt 3 procent.

De amerikanska storbankerna JP Morgan Chase och Wells Fargo rapporterade högre intäkter än marknaden räknat med och för den förstnämndas del följde en rejäl kursuppgång. Även de europeiska storbankerna steg och i Stockholm var SEB starkast i sektorn med en uppgång på 1,8 procent.

Jumboplatsen i OMXS30 intogs av defensiva Astra Zeneca, som tappade 0,4 procent.

Lindab har fått riktkursen höjd av Carnegie efter den omvända vinstvarning som fick aktien att stiga över 8 procent på torsdagen. På fredagen var Lindab upp ytterligare 2,7 procent.

I fastighetssektorn har rapportsäsongen dragit i gång. Atrium Ljungberg slutade dagen strax över nollstrecket efter ett kvartalsresultat som kom in något under Infront Datas snittprognos. Sektorkollegan Fabege backade 1,2 procent efter sin rapport.

Bland spelbolagen steg Leo Vegas drygt 8 procent. Kepler Cheuvreux ser en "betydande uppsida" för aktien och upprepar sin köprekommendation. I sektorn ökade Evolution Gaming med 2,1 procent efter höjd riktkurs av Barclays.

Kontraktstillverkaren Note steg 5,6 procent efter att ha fått en ny storkund i form av Delaval.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 14:30 Empire manufacturing index april 8.0 3.7

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Atrium Ljungberg SE0000191827 3
Catena Media MT0001000109 3
Data Respons NO0003064107 Inga tillkännagivanden
Balder SE0000455057 3
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.